De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 13 januari 2021 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 15 januari 2021.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever