De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 4 december 2019 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 6 december 2019.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever