De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 14 april 2021 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 16 april 2021.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever