De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
22 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 29 november 2017 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 1 december 2017.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever