De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
30 juni, 22 september, 20 oktober, 17 november, 22 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 14 juni 2017 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 16 juni 2017.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever