De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
20 oktober, 17 november, 22 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 4 oktober 2017 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 6 oktober 2017.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever