De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

22 november, 20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 6 november 2019 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 8 november 2019.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever