De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
23 november, 21 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 7 november 2018 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 9 november 2018.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever