De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
21 september, 26 oktober, 23 november, 21 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 5 september 2018 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 7 september 2018.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever