De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober , 20 november , 18 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 15 januari 2020 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 17 januari 2020.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever