De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 12 januari 2022 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 14 januari 2022.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever

Pin It