De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
26 mei, 30 juni, 22 september, 20 oktober, 17 november, 22 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 10 mei 2017 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 12 mei 2017.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever