De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen op: 

16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 30 november 2022 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 2 december 2022.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever

Pin It