De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 21 september, 26 oktober, 23 november, 21 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 14 maart 2018 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 16 maart 2018.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever