De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

25 januari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 9 januari 2019 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 11 januari 2019.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever