De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 13 maart 2019 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 15 maart 2019.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever