De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

24 april, 29 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober , 20 november , 18 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 8 april 2020 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 10 april 2020.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever