De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 7 september 2022 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 9 september 2022.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever

Pin It