De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 
22 september, 20 oktober, 17 november, 22 december

Kopij dient uiterlijk woensdag 6 september 2017 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 8 september 2017.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever