De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 9 september 2020 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 11 september 2020.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever