De Berichtgever hoopt het komende jaar te verschijnen op: 

24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 8 september 2021 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 10 september 2021.

Klik hier voor de adresgegevens van De Berichtgever

Pin It