Inventarisatie

Inventarisatie glasvezel voor Zegveld en de Meije

Snel internet

Glasvezel biedt u toegang tot snel internet zowel qua download- als uploadsnelheid.
Met glasvezel blijven Zegveld en de Stichtse Meije met alle toekomstige ontwikkelingen, ook in de komende jaren digitaal goed bereikbaar.     

Voordelen glasvezel
•    Snel internet
•    Uploaden en downloaden met dezelfde snelheid
•    Constante kwaliteit (ook bij gebruik van meerdere apparaten binnen een gezin en tijdens ‘spitsuren’ in de wijk)
•    Betrouwbaar (niet gevoelig voor verstoringen van buitenaf en niet af te luisteren)
•    Interactieve tv (van full HD-tv tot 3D en video on demand)
•    Domotica (huisautomatisering en contacten van ouderen met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis)
•    Andere toepassingen zoals het versturen van grote bestanden via internet (bijvoorbeeld bouwtekeningen, rapporten, foto- en videobestanden), backupen in de ‘cloud’, beeldbellen, thuiswerken, internetvergaderen, online presentaties geven, camerabeveiliging en online gaming

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXssI5tMc0A.

Verschillen met kabel
Tegenwoordig zijn bij duurdere pakketten ook via de kabel hogere downloadsnelheden mogelijk. Dus wat zijn de voordelen van glasvezel ten opzichte van de kabel?
Via glasvezel is de uploadsnelheid veel hoger dan via de kabel waardoor een aantal van de genoemde voordelen wel (of sneller) mogelijk zijn via de glasvezel en niet (of gebrekkig) via de duurdere pakketten van de kabel.

Huidige situatie in Zegveld en de Meije
Langs de Hoofdweg en Milandweg ligt al een glasvezelkabel maar er zijn nog geen huizen en bedrijven aangesloten op deze glasvezel terwijl het zowel voor particulieren als ondernemers voordelen biedt om gebruik te maken van glasvezel. Verder liggen er op diverse plaatsen in Zegveld lege buizen (zoals Dwarsweg en Rondweg) waar glasvezel doorheen getrokken kan worden.
Bedrijven in Zegveld hebben al langer te kennen gegeven gebruik te willen maken van glasvezel.
Met het ophogen van de Broeksloot in de komende jaren en met de aanleg van nieuwe woonwijken in Zegveld is het een goede gelegenheid om juist nu glasvezel te gaan realiseren als de wegen open liggen. Daarnaast zijn er momenteel ook technieken om in bestaande woonwijken via het riool glasvezel aan te leggen.
Ook voor de Stichtse Meije ontstaan mogelijkheden. In de 2e helft van 2014 wordt in de Bodegraafse Meije glasvezel aangelegd in combinatie met werkzaameheden aan de waterleiding. In de Stichtse Meije zal binnen 3-4 jaar een ophoging van de Meijekade plaatsvinden door het waterschap. Ook bij deze werkzaamheden is het mogelijk glasvezel mee te nemen.

Kosten glasvezel
De kosten van glasvezel hangen af van het aantal aansluitingen. Wij proberen er naar te streven dat u een aantrekkelijk aanbod krijgt.
Verder zullen wij onderzoeken of voor de eenmalige aansluitkosten financiering kan worden gevonden door bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies.
Maar alles valt of staat met het aantal geïnteresseerden. Wij hopen daarom dat u zich in grote getale als belangstellende aanmeldt.

Projectgroep Glasvezel
In de Projectgroep Glasvezel zitten vertegenwoordigers van het Dorpsplatform Zegveld, de Ondernemersvereniging Zegveld-de Meije en het Buurtcomité Stichtse Meije: John van Lieshout, Piet Bremmer, Mees Westrate, Ciska Klooster, Chris Verheul, Manon Verheul.

 

Klik hier om het formulier in te vullen.

Volg Zegveld.net nu ook op

Facebook         twitter

Heeft u suggesties, ideeen, of vragen.

Mail het ons!

redactie@zegveld.net