Documentaire over dalende veenbodems

door Ruud F. Witte
Groene Hart - De bodemdaling in het Groene Hart komt aan bod in een televisie documentaire die deze maand te zien is bij de regionale omroepen en op NPO 2. Een deel van de opnamen is in Woerden gemaakt. „De uitzendingen zijn belangrijk", zegt de Woerdense wethouder Ivo ten Hagen. „Bodemdaling heeft nog niet de aandacht die het zou moeten hebben." Dat geldt volgens hem niet alleen voor het grote publiek, maar ook voor de landelijke overheid. „Ik hoop dat men in Den Haag ook de ernst van de problematiek ziet." De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, in een hoger tempo dan de zeespiegel stijgt, aldus Woerden. Het heeft gevolgen voor de bewoners, gebruikers en voor overheden die hiermee te maken hebben. De Woerdense beelden gaan over oplossingen zoals nieuwe funderingstechnieken voor wegen en de mogelijkheid van 'drijvend bouwen', zoals in de nieuwbouwwijk Waterrijk. Verder wordt in de film stilgestaan bij innovaties, zoals de cranberry- en lisdoddeteelt op natte bodems. De documentaire wordt morgen getoond op het Nationaal Congres Veenweidebodemdaling in Rotterdam. Op 18 en 19 november is de film te zien bij RTV Utrecht, RTV Noord-Holland en TV West en op 25 november in het NPO-programma Kennis van Nu.

Bron: AD Groene Hart 8 november 2017

Kamerlid praat over bodemdaling

ZEGVELD - SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf komt op 17 november naar Zegveld en gaat onder meer in debat over bodemdaling. Ook Gijs van Leeuwen en Piet van Leeuwen van de Provinciale Statenleden en Floor van Os van waterschap Stichtse Rijnlanden zijn bij de bijeenkomst over landbouw en natuurbeheer. De bijeenkomst is in De Milandhof in Zegveld en begint om 19.45 uur.

Bron: AD Groene Hart

Beboete pompoen eindigt in de chutney

DE MEIJE - Een dwangsom van 1.000 euro voor een pompoen op de stoep. Rebecca de Boer van De Blauwe Meije stond niet eens vreemd te kijken toen de brief woensdagmiddag bij haar in de brievenbus viel. „Ik word al zeven jaar gepest door een overbuurvrouw die het heerlijk vindt om allerlei mensen op me af te sturen."
Handhavers van de provincie Utrecht hebben de pompoen, waar de letters 'koffie & taart' opgeplakt zijn, bij een controle op 11 oktober aangemerkt als reclame-uiting. De Boer: „Iedereen mag leuke dingen om zijn huis zetten, maar vanwege strengere regels in het buitengebied mag ik nog geen vlaggetje of bordje aan mijn hek hangen."
Kakofonie
Terecht, vindt overbuurman Uijterlinde. „Het is bij De Blauwe Meije een kakofonie aan borden en dat past niet in de omgeving.
Elke keer als toezichthouders komen, is er wel weer een ander bordje. Ze wenst zich gewoon niet te houden aan de voorschriften dus die dwangsom is volledig terecht."
Dat Uijterlinde en zijn partner Yvonne van den Heerik de toezichthouders op de overburen hebben afgestuurd, ontkent hij. „We zijn op vakantie geweest en hadden die pompoen nog niet eens opgemerkt. Dus de pompoen is gewoon opgemerkt bij een reguliere controle door de provincie."
Volgens Uijterlinde gaat het niet om de pompoen an sich. „Het lijkt een poging om wederom de regels te ontduiken. Of een reclameuiting nu op een bordje, vlaggetje of pompoen staat, ze moet zich aan de regels houden."
De Boer heeft de pompoen inmiddels van haar terrein gehaald. „Ik geef hier ook workshops dus we gaan er vanmiddag chutney van maken."

Bron: AD Groene Hart 2 november 2017

Succes met Jerseymelk van de 'cappuccinokoe'

door Hans-Paul Andriessen

Zegveld/Woerden - De proefboerderij Zegveld, waar 60 Jerseykoeien worden gemolken, juicht het toe dat Albert Heijn pakken Jerseymelk verkoopt.
Jerseymelk heeft een hoger vet- en eiwit-gehalte en smaakt voller. De melk, die volgens het pak 'te gek schuimt voor perfecte cappuccino' is wel duurder dan gewone melk. „De Jerseykoe is een prima koe voor het veenweidelandschap. Dit is een mooie ontwikkeling voor onze boeren", zegt Anna Koornneef van de Proefboerderij. De pakken - er is ook yoghurt, halfvolle en houdbare melk - komen van de onderneming Holland Jersey uit Nijkerk, waar een aantal boeren bij is aangesloten. De lichtbruine Jerseykoe komt oorspronkelijk van het Britse Kanaaleilandje Jersey. De koe is kleiner en lichter, 450 tot 500 kilo - de gewone zwartbonte Frisian weegt gemiddeld 650 kilo - en zakt minder weg in de zachte veenweidebodem van het Groene Hart. „Dat betekent dat deze koe in de natte periode minder gras vertrapt en minder schade aan de zoden aanricht", zegt woordvoerder Koornneef van de Proefboerderij. „Verder is het een meer robuuste koe, die beter kan omgaan met het veenweidegras dat in het najaar een hoog eiwitgehalte heeft." En wat ook scheelt: ze schijten minder. Qua ammoniak, fosfor, stikstof en dergelijke produceren ze de helft van een Frisian. De proefboerderij heeft in 2013 een herstart gemaakt met een nieuwe koppel koeien: 60 zwartbont en 60 Jerseys. De Jerseymelk wordt niet apart verkocht. „Die combinatie is ook interessant. Wat voor een effect heeft het als ze samen een perceel begrazen. Laten ze misschien minder gras staan?" zegt Koornneef.

Bron: AD Groene Hart 2 november 2017

De barometer moet vol voor restauratie Hervormde Kerk

'Wij staan voor onze kerk!' dat is de slogan bij de restauratie van de Hervormde Kerk in Zegveld. Als het goed is zal het kerkgebouw de komende jaren in de steiger staan. Er is namelijk groot onderhoud nodig, zowel van buiten als van binnen.
ZEGVELD - Door de verstoorde vochthuishouding in de kerkmuren is het voegwerk en de metselsteen ernstig aangetast. De muren bevatten zouten, die oplossen in het water en met het vocht worden meegenomen naar de oppervlakte. Als het water verdampt, kristalliseert het zout, wat zorgt voor schade aan zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk.
In de eerste fase van het restauratieplan wordt aan de buitenzijde het voegwerk tot 30 mm verwijderd en vervangen met een vochtregulerende mortel. Daarnaast zijn ook de kerkramen aangetast door de vochtproblemen. In deze eerste fase zullen de twee glas-in-loodramen dienen te worden hersteld. De ramen worden eruit genomen, gestraald, gecoat en opnieuw geplaatst. De tweede fase van het restauratieplan betreft het verwijderen van de tegels en de lambrisering aan de binnenkant van de kerk en deze te vervangen door een vocht-regulerend afwerksysteem en witte muren.
Ook wordt in deze tweede fase de verwarming, ventilatie en vloer meegenomen. Om een goed binnenklimaat te waarborgen wordt er een duurzame vloerverwarming aangebracht op een nieuwe betonnen vloer die wordt afgewerkt met natuurstenen tegels. De kerk krijgt hierbij ook een nieuwe indeling, waarbij de kerk voorzien wordt van een ontvangsthal.
Ambitieus plan
De derde fase bestaat uit het groot onderhoud van het orgel. In de vierde fase zullen de andere stalen ramen worden hersteld. Tot slot is er nog een vijfde fase waarbij het geluid en de verlichting aan de orde komen. De kerkrentmeesters hebben een ambitieus plan neergelegd. Om de vijf fases te kunnen uitvoeren, is er een totaal bedrag van ruim 600.000 euro benodigd. Het restauratieplan zal vergezeld
gaan van diverse acties. Naast de kerk zal een spandoek met een barometer geplaatst worden zodat iedereen kan zien hoever de benodigde gelden binnen zijn.

DONATIES ZIJN WELKOM
Giften voor de restauratie van de kerk kunnen worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL10 RABO 0341 9190 55 t.n.v. Hervormde gemeente Zegveld o.v.v. Restauratiefonds.

Bron: Woerdense Courant 1 november 2017