Heel Zegveld voetbalt

ZEGVELD - Komende zaterdag zullen weer veel Zegvelders een balletje trappen. Het traditionele stratenvoetbal bij Siveo kent namelijk weer honderden deelnemers.
In de ochtenduren komen de jongens en meisjes in actie. Zij strijden niet alleen om de beste jeugdstraatprijs, maar gaan ook allemaal weer penalty's nemen op de beste keepers van Siveo, met als inzet een fraaie penaltybokaal. In de middag verdedigt de Meije de wisselbeker die het vorig jaar veroverde. De teams zijn goed bezet maar er vallen altijd nog wel deelnemers in te passen.

Bron: Woerdense Courant 19 juni 2019

Feestelijke heropening

MEIJE - De Milandschool in de Meije is feestelijk heropend. De afgelopen twee jaar is er veel vernieuwd, gerenoveerd en veranderd. Een kleine opsomming: de parkeerplaats, de damwand, de belijning op het schoolplein, nieuwe kleuren, logo en beeldmerken, het meubilair, de kapstokken en de vloeren. Ook op onderwijskundig gebied staat de Miland niet stil. Er zijn vier nieuwe methodes zijn in gebruik genomen.

Bron: Woerdense Courant 19 juni 2019

Feestelijke heropening Milandschool

De Meije - Op woensdag 12 juni is de Milandschool in de Meije feestelijk heropend. De afgelopen twee jaar is er veel vernieuwd, gerenoveerd en veranderd.
Een kleine opsomming: de parkeerplaats, de damwand, de belijning op het schoolplein, nieuwe kleuren, logo en beeldmerken, het meubilair, de kapstokken en de vloeren. Ook op onderwijskundig gebied heeft de Miland niet stil gestaan. Er zijn vier nieuwe methodes in gebruik genomen en de leerlingen werken niet alleen uit werkschriften maar ook met iPads, tablets en Chromebooks. Ook wordt er aan Schooljudo gedaan en krijgen de kleuters taal- en rekendans. Reden genoeg dus voor een feestje. In de ochtend volgden de leerlingen een workshop 'Streetbeats', konden ze geschminkt worden en werd er hard gewerkt om leuke dingen te maken om in de tijdcapsule te stoppen. De tijdcapsule wordt over 50 jaar open gemaakt! Toen het lint werd doorgeknipt door de wethouder, 2 jarige leerlingen en juf Daisy was de school officieel heropend, 's Middags was er een receptie voor genodigden met als thema 'Heden-Verleden-Toekomst'.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 19 juni 2019

Klachten over werk aan straten

ZEGVELD - Er klinken vanuit de Slotenbuurt in Zegveld steeds meer klachten en zorgen over de reconstructie van een aantal straten. Dat zeggen CDA-raadsleden John Boere en Job van Meijeren. De twee hebben een serie vragen gesteld aan het college over de werkzaamheden.
Eind augustus is de reconstructie van de Broeksloot en Korensloot begonnen. Omdat de werkzaamheden ingrijpend zijn en anderhalf jaar zouden duren, werden vooraf goede afspraken gemaakt. „Afspraken die steeds meer losgelaten worden", zegt Van Meijeren, die zelf ook in de Slotenbuurt woont en dagelijks wordt aangesproken door buren die overlast ervaren.
Zo zou er worden gewerkt in werkvlakken en -pleinen, zodat niet alles tegelijkertijd open ligt en het aantal parkeerplekken hetzelfde blijft. Sinds eerder dit jaar bekend werd dat het project vertraging oploopt, heeft de aannemer echter het werkterrein vergroot. „We begrijpen dat dit is om de werkzaamheden te versnellen, maar nu ontstaan er gevaarlijke situaties", zegt Van Meijeren. „Door de enorme parkeeroverlast wordt er overal geparkeerd. Dat gaat ten koste van de bereikbaarheid voor hulpdiensten."
Kritiek
Ook klinkt er kritiek op de communicatie. „In het begin liet de aannemer netjes weten wanneer hij wat ging doen, maar de communicatie is nu minimaal", vertelt Van Meijeren. „Er worden vooral briefjes verspreid als er iets wordt gevraagd van bewoners. Bijvoorbeeld dat bewoners thuis moeten zijn of dat het gas eraf gaat"
Raadsleden vinden dat het afhandelen van schade en klachten beter kan. „Het is voor bewoners onduidelijk waar ze met klachten terecht kunnen. We ontvangen signalen dat schademeldingen niet serieus worden genomen, terwijl deze week nog een vrachtwagen tegen een huis reed."

Bron: AD Woerden 15 juni 2019

Bolton verwacht veel animo voor nieuwbouwproject Weidz
Zegveld staat te springen om huizen, maar er klinken ook bezwaren

Femke Rodenburg
Zegveld - Morgenavond gaat nieuwbouwproject Weidz in de verkoop. De 38 woningen die projectontwikkelaar Bolton gaat bouwen in Zegveld zijn volgens veel inwoners van het dorp zeer welkom. Omwonenden en een naburig bedrijf zien het project echter niet zitten. Maar Bolton gaat er vanuit dat de huizen eind 2021 opgeleverd kunnen worden.
Al meer dan vijf jaar wordt er gesproken over woningbouwproject Weidz, maar nu lijkt het er dan ook echt te komen. Bolton gaat aan de Milandweg, op de plek waar nu nog de tennisvereniging zit, 38 huizen bouwen. Nadat het project jarenlange stil lag vanwege een conflict tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Woerden, bleek er in april toch een overeenkomst bereikt
„Sindsdien hebben wij en de gemeente veel werk verzet om het project verkoopklaar te maken", vertelt Peter Kranenborg van Bolton. „We denken dat het een goed moment is voor Zegveld dat dit in de verkoop gaat, want er is al heel lang niet gebouwd in het dorp en er wordt de komende jaren ook niet gebouwd."
Ook in Zegveld stonden de afgelopen jaren meerdere partijen op die zich hard maakten voor woningbouw, zoals Zegvelds Belang en het in Zegveld woonachtige CDA-raadslid Job van Meijeren. Ze vinden het project belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp.
Weerstand
Toch klinkt er in datzelfde dorp ook weerstand. Bij kaashandel De Goey wordt gevreesd voor de toekomst van het pakhuis aan de Hoofdweg. Hoewel een geluidsrapport geen problemen oplevert, zegt de kaashandelaar bang te zijn voor klachten van potentiële bewoners. Zo zijn er plannen om geitenkaas op te slaan in Zegveld, maar dat zou leiden tot meer verkeersbewegingen en andere koelmachines die mogelijk meer geluid maken.
Ook de bewoners van de acht woningen aan De Haak maken gezamenlijk bezwaar tegen het project Ze vinden niet alleen dat hun vrije uitzicht, dat hen werd beloofd toen ze de woning in 2011 kochten, straks wordt belemmerd. Ze zijn ook van mening dat er niet buiten de rode contouren (de bouwgrens) gebouwd mag worden, terwijl dat wel zou gebeuren door de verhuizing van de tennisclub. „Wat heeft het vaststellen van bouwgrenzen voor zin als je deze niet handhaaft", schrijven de bewoners in hun bezwaarbrief. „Dat gaat ten koste van het Groene Hart en uitzonderingen hebben de neiging om als voorbeeld te werken."
Verder zijn de bewoners bang dat graven en bouwen in het veenweidegebied kan leiden tot wateroverlast en verzakkingen van woningen en rioleringen. Tot slot stellen ze ook dat de nieuwbouw niet helpt tegen de vergrijzing in het dorp, omdat er uiteindelijk mensen van buiten Zegveld in de huizen komen wonen.
Kranenborg denkt juist dat het project juist wel Zegvelders trekt. „Of mensen die hierdoor weer terug kunnen keren naar het dorp." Volgens hem heeft Bolton omwonenden uitgebreid geïnformeerd over Weidz. „We denken dat we alles netjes doen, maar het is hun goed recht om bezwaar te maken." Of dat veel uitmaakt betwijfelt hij. „We gaan ervan uit dat het project door kan gaan. Als dat het geval is, dan zouden we eind dit jaar kunnen beginnen met bouwen aan het nieuwe tennispark."
Eind 2020 kan vervolgens de woningbouw aan de Milandweg beginnen, zodat de gasloze woningen voor starters, senioren en doorstromers eind 2021 kunnen worden opgeleverd. Kranenborg: „We rekenen op heel veel belangstelling en denken dat het project, dat voor een heel brede doelgroep is, een succes wordt."
BIJEENKOMST
Start verkoop
Morgenavond begint de inschrijf periode voor WeidZ. Ontwikkelaar Bolton houdt van 19.00 tot 20.30 uur een bijeenkomst in hun pand aan de Zegveldse Uitweg 1. Alle verkoopinformatie is beschikbaar en Woerden Makelaardij is ook aanwezig voor vragen.

Bron: AD Woerden 12 juni 2019

Polderpower in de Meije

Meije - De Milandschool in de Meije wordt vandaag, woensdag 12 juni, feestelijk heropend door Jan Leendert van den Heuvel. De Milandschool is geheel gerenoveerd, heeft een frisse nieuwe inrichting en er zijn moderne onderwijsmiddelen aangeschaft. De basisschool, die midden in de natuur staat, is klaar voor de toekomst en gaat verder onder de naam 'De Miland', school met Polderpower.     
Een warm en vertrouwd gevoel bekruipt je als je de Milandschool in buurtschap De Meije binnenloopt. De kleine maar moderne basisschool met drie (combinatie)groepen staat midden tussen de weilanden en kijkt uit op de watertoren 'Pietje Potlood'. Buiten lopen de koeien, de zon heeft alle kans om binnen te schijnen en af en toe komt er een tractor voorbij.
De dag loopt ten einde, juf Anja zwaait naar een voorbijkomende fietser en zet het digitale schoolbord uit.
Anja Post werkt al meer dan 35 jaar op 'De Miland'. Toen zij in 1983 hoorde dat er op de Milandschool een extra groep voor 4- en 5-jarigen zou worden ingericht, meldde ze zich direct aan: "De sfeer op de school, de kleinschaligheid en de betrokkenheid van ouders, sprak mij enorm aan." Haar idee om iedere vijf a zes jaar op een andere school les te geven, heeft ze allang laten varen.
KLEINSCHALIGHEID
De Miland telt dit schooljaar ruim 60 leerlingen die in drie combinatiegroepen les krijgen. Is kleinschaligheid een voordeel? Juf Anja geeft les aan de combinatieklas bestaande uit groep 1/2/3 en is ervan overtuigd dat kleinschaligheid juist voordelen biedt. "De kinderen leren hier zelfstandig te zijn en leren van elkaar. We willen bereiken dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee. In alle groepen wordt bij iedere les het doel besproken. Aan het eind van de les kijken we terug of we dat gehaald hebben. De kinderen kiezen zelf ook doelen uit om aan te werken. Dat levert altijd mooie gesprekken op tijdens de rapportavonden."
De latere overstap naar het voortgezet onderwijs levert geen problemen op. Anja: "Vanuit het voorgezet onderwijs krijgen we altijd positieve berichten terug, omdat onze kinderen zo zelfstandig kunnen werken." Vergaderingen en/of een teamoverleg zijn snel en efficiënt met zo'n klein team. "En door onze goede samenwerking met de Willibrordschool in Bodegraven kunnen we over nog meer kennis
en ervaring beschikken. Bovendien is de inzet van ouders van groot belang voor de school. Met elkaar zorgen we ervoor dat alle feesten en activiteiten goed worden georganiseerd en uitgevoerd."
De heropening heeft als thema 'verleden-heden-toekomst'. Er is de afgelopen decennia veel veranderd en de school is met haar tijd meegegaan. Het imago van dorpsschool heeft De Miland ver achter zich gelaten. Het moderne onderwijsmateriaal, de bevlogen leerkrachten, de natuurlijke omgeving en de geborgenheid voor de leerlingen maken De Miland een unieke basisschool. Een school die midden in de samenleving staat en voor samenhang in de Meije zorgt. Met recht polderpower in de Meije.
Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 12 juni 2019

Veiling Graskaasdag levert 14.500 euro op

WOERDEN - Het Zegveldse kaasgrootbedrijf De Groot-Verburg Kaas is de trotse eigenaar van Grote Graskaas 2019. Afgelopen zaterdag bij de jaarlijkse graskaasveiling werd op deze graskaas van 150 kg. door aanwezige kaashandelaren en ondernemers geboden. Het was Cees Verburg die het allerlaatste bod deed. De gezamenlijke opbrengst voor het goede doel was deze keer 14.500 euro. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Leergeld Groene Hart en het Prinses Maxima Centrum.

Bron: Woerdense Courant 5 juni 2019

Weerstand tegen Weidz

ZEGVELD - Bewoners van het straatje De Haak komen in opstand tegen nieuwbouwproject Weidz. Ze hebben daarover een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Woerden. Het project van 38 nieuwbouwwoningen komt op de plaats waar nu nog tennisvereniging Miland is gevestigd. De tennisclub verhuist naar het terrein naast Siveo aan de Milandweg. Door de verhuizing wordt er volgens de Zegvelders afgeweken van de regels om niet buiten de rode contouren te bouwen. „Dat gaat ten koste van het Groene Hart", vinden ze. Ook vrezen ze dat het nieuwe clubgebouw hun vrije uitzicht belemmert.

Bron: AD Woerden 4 juni 2019