Lentemaand vol bomen, planten en fotosynthese!

DE MEIJE/ZEGVELD - De leerlingen van de Milandschool werken deze lentemaand aan het thema 'bomen en planten.' Er zijn bonen en zaden in potjes geplant en iedere ochtend wordt er vol nieuwsgierigheid en verbazing gekeken naar de groei. Er worden ook posters ontworpen, gedichten en liedjes geschreven, memory spellen gemaakt en in de bovenbouw leren de leerlingen alles over fotosynthese.

Bron: Woerdense Courant 24 maart 2021

Fiets je fris naar De Blauwe Meije

Als het lente wordt dan willen we naar buiten. Spelen, picknicken, wandelen - al doen we dat nu al maanden, het blijft fijn, toch? - en fietsen. Ook bij Buitenplaats De Blauwe Meije zijn ze dol op het voorjaar. "De lente komt eraan en dat betekent mooi weer! De bloemetjes komen weer in de bloei en de lammetjes huppelen buiten. Tijd om de natuur in te gaan!"
Buitenplaats De Blauwe Meije heeft daarom een heerlijke tour uitgezet voor iedereen. Dus of je nu al jaren in Woerden en omgeving woont of hier pas net als nieuwkomer bent neergestreken, pak je fiets en ontdek deze lente (opnieuw) in wat voor schitterend landschap wij leven. "Kom en fiets je fris naar De Blauwe Meije! De start is in Woerden en gaat richting De Blauwe Meije (Fietspunt 60), vanuit daar ga je verder over de Meije en zo via het pontje naar Kamerik en Woerden." In De Blauwe Meije kun je uitrusten, ze ontvangen je graag met onder andere home made appeltaart. Een leuke lentetip dus, deze fietstour! Lijkt het je leuk om deze tour te fietsen? Kijk ook eens op de website deblauwemeije.nl.

Bron: Woerdense Courant 24 maart 2021

‘Belofte van koeien in de wei komt in gevaar’
Stress in de Meije om aanleg nieuwe natuur

Harrie van Opstal
De Meije - 'Stop de kolder, geen moeras in onze polder’. Het zou kunnen dat die gevleugelde slogan van wijlen Bram van der Vlugt weer van stal wordt gehaald.
Een groep burgers en boeren in de Meije is namelijk in rep en roer. Een moeizaam bereikt akkoord over nieuwe natuur is ineens anders dan destijds afgesproken. Nieuwe natuur, het is een moeilijk verhaal in de Meije. Waar het om draait, is dat 500 hectare (ruim 1000 voetbalvelden) 'gewoon’ koeienweiland moet veranderen in moerasnatuur. Beschermde en zeldzame vogel- en plantensoorten in de Nieuwkoopse Plassen, zoals de roerdomp en allerlei orchideeën, hebben dan meer leefruimte en dus overlevingskansen.

Protest
Toen dat idee op tafel kwam (in 2008), werden verscheidene boeren boos. Ze zagen het niet zitten om die landbouwgrond kwijt te zijn. Ze kregen bijval van veel burgerbewoners. Acteur en Meijenaar Bram van der Vlugt voerde het protest aan met de slogan 'Stop de kolder, geen moeras in onze polder’.
Met resultaat: het werd in 2013 niet óf natuur óf boeren, maar én én. De boeren zouden zelf die natte schraalgraslanden gaan onderhouden. De koeien mochten blijven. En dat moeras komt verder van de huizen en boerderijen te liggen. Nu is er alsnog een kink in de kabel gekomen. Het inrichtingsplan riep zoveel vragen op dat nieuw overleg nodig was. „Op een zeker moment hebben gedeputeerde Berend Potjer van Zuid-Holland en wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop de knoop doorgehakt en gezegd hoe het moet worden”, weet Jaco Kastelein, voorzitter van de bewonerswerkgroep Meijebelangen. Toen de bewoners dat besluit onder ogen kregen, schrokken ze zich rot. Bestuursleden Frans van Donselaar en Jos Schouten stuurden meteen een brandbrief aan alle Meijenaren, plus de betrokken overheden. Want de belofte dat de koeien in de wei mochten blijven en de boeren het beheer doen, staat naar hun overtuiging op de tocht. De pachtcontracten zijn te kort, waardoor die volgens Kastelein voor de boeren minder interessant zijn. Zo ontstaat het risico dat boeren van buiten de Meije hier gaan pachten. Dan komt er meer zwaar verkeer op het supersmalle weggetje dwars door de buurtschap. Een gevoelig punt in de Meije.
Komt nog bij dat er vier hectare blauwgrasland (voedselarm natuurgrasland) extra moet komen: „Een flinke verzwaring van de doelstelling.” Het verbaast de bewonersgroep ook. „Het lukt al niet om de bestaande blauwgraslanden te behoeden voor verdroging. Wie haalt het dan in z'n hoofd om nóg meer blauwgrasland te creëren?”
Projectleider Willy Cornelissen van Veenweiden Gouwe Wiericke zegt in een reactie dat gedeputeerde Potjer en wethouder Elkhuizen de bezorgde Meijenaren 'zoveel mogelijk tegemoet zijn gekomen’. Zo zal Natuurmonumenten zoveel mogelijk pachtcontracten van 6 jaar uitgeven om de lokale boeren genoeg zekerheid te bieden. Cornelissen: „Verder is het natuurdoel 'vochtig hooiland’ deels aangepast naar  'kruiden- en faunarijk grasland. Hierdoor ontstaan ruimere mogelijkheden voor agrarisch gebruik en blijft het aanzicht van 'koek in de wei’ bestaan.”
Verplichting
En die vier hectare extra blauwgrasland? „Die verplichting was er al, daar viel niet aan te ontkomen. De agrarische bedrijven zullen er ook geen hinder van ondervinden." Al met al is het compromis aanvaardbaar, vindt de stuurgroep Cornelissen: „Er is drie maanden intensief overleg gevoerd. We zijn de bewonersgroepen op verscheidene punten tegemoetgekomen, maar helaas niet alle. De stuurgroep vindt dat het zorgvuldig is gedaan."

Bron: AD woerden 20 maart 2021

Kievitsei? Hans Boer en Gerda de Jong zijn er als de kippen bij.

ZEGVELD -Het eerste kievitsei van Woerden en omstreken is dinsdagochtend gevonden op het land van Verboom aan de Oude Meije in Zegveld. Vrijwilligers Hans Boer en Gerda de Jong waren, net als vorig jaar, de gelukkige vinders. Boer en De Jong zijn beiden lid van de vrijwillige weidevogelwerkgroep Woerden van de KNNV. Het duo was dinsdagochtend op de been om nesten te zoeken. Dat doen ze om de nesten te beschermen tegen de boer die zijn land moet maaien en bemesten. Het Woerdense ei is niet het eerste landelijke kievitsei, dat dit jaar gevonden. Die eer viel 5 maart in Wilnis te beurt aan Otwin Nonnekes.
Seizoen is begonnen
Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen begonnen. Dertig vrijwilligers van weidevogelwerkgroep Woerden trekken vanaf nu tot eind juni het land in om samen met agrariërs nesten van weidevogels te zoeken en te beschermen. Weidevogels willen in alle rust hun eieren uit kunnen broeden. Verstoring, door bijvoorbeeld wandelaars, zorgt ervoor dat de eieren of de kuikentjes te veel afkoelen en uiteindelijk verloren gaan. Daarom doen de vrijwilligers dit jaar een extra oproep om tot eind juni niet in de weilanden te wandelen.

Bron: AD Woerden 18 maart 2021

Nu het beter gaat met de vogel is het station vooral rustpun
Ooievaarsstation Zegveld is opgeknapt en weer open

Janet de Vos
Zegveld - Het ooievaarsstation in Zegveld is opgeknapt en heeft zaterdag de deuren weer geopend. Leuk, maar zijn deze kunstnesten nog nodig nu de ooievaar zijn comeback heeft gemaakt in Neder-land? En kleven er ook nadelen aan de aanwezigheid van deze wit-zwarte vogel? „Ach, op de auto poepen hoort erbij.”
De ooievaar was zo’n veertig jaar geleden bijna uitgestorven. Op meerdere plekken in Nederland werden daarom ooievaarsstations opgericht. Zo ook in Zegveld. „Het gaat nu verschrikkelijk goed met de ooievaar”, vertelt Martijn Beukers, bestuurslid van de Ooievaarsstichting. Actuele cijfers van Zegveld heeft hij niet, wel verwijst hij naar STORK. Deze vereniging meldt dat Nederland inmiddels twaalfhonderd broedparen telt. Ter vergelijking, in de jaren 70 waren dit er slechts tien.
Nu het veel beter gaat met de vogel heeft het ooievaarsstation een andere functie gekregen. Het is geen fokstation meer en bijvoeren gebeurt alleen nog bij sneeuw. „Het ooievaarsstation is vooral een trekpleister en rustpunt. Verder geven we educatie en is er een expositie over weidevogels”, vertelt Beukers.
Niet iedereen is enthousiast over terugkeer van het dier. Over weidevogels en ooievaars is veel discussie. De wit-zwarte vogel zou smullen van de jongen van soortgenoten als de grutto en de kievit. Maar STORK noemt het een misverstand dat de toename van ooievaars een nadelig effect zou hebben op de weidevogelstand. Dat ooievaars (kuikens van) weidevogels eten blijkt volgens hen niet uit braakbalonderzoek, maagonderzoek bij overleden ooievaars of camerabeelden.
Een agrariër uit de Meije - die niet bij naam genoemd wil worden - ziet dat anders. Volgens hem en andere liefhebbers raakt door de grote toename van ooievaars de balans verstoord. „Vroeger was het een unicum om er een te zien, nu staan er tien op een rij als we de sloot hebben geschoond. Alle credits voor ooievaarbeschermers, maar het zijn er nu genoeg.”
En andere overlast, bijvoorbeeld van uitwerpselen? Volgens Beukers hebben Zegvelders weinig last van de dieren. „Ze horen bij het dorp. We krijgen mailtjes dat ze er weer zijn. Alleen als ze precies jouw dak uitkiezen is dat minder.” De bewoners van een villa iets verderop aan de Molenweg zijn de ‘gelukkigen’. Drie jaar geleden trok de toenmalige eigenaar aan de bel bij de ooievaarsvereniging. Hij kreeg zijn villa niet verkocht, omdat een ooievaarsgezin steeds het dak onder poepte.
Ook nu heeft een ooievaarspaartje zich genesteld op de schoorsteen en begint het zwarte dak al wit uit te slaan. Voor de nieuwe eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil, was het ooievaarskoppel met de bijbehorende smurrie geen reden om het huis niet te kopen. „We vinden het vooral heel leuk. Het geeft wel vervuiling, maar die nemen we op de koop toe. Het trekt heel veel bekijks. Ieder jaar rond februari komt hetzelfde paar. Zodra de jongen kunnen vliegen vertrekken ze en laten wij het dak reinigen.”
Geen overlast
Andere buurtbewoners die wij spreken ervaren geen overlast „Het is prima en ach, dat ze op de auto poepen hoort erbij”, vertelt buurtbewoonster Ria Honselaar. Bij het ooievaarstation deelt Daniël van Draanen ondertussen kleurplaten uit. Hoe ziet hij de noodzaak van het station? „Voor de ooievaar is het niet per se meer nodig, al blijft het goed dat er een afgebakende plek is waar ze terechtkunnen en waar gewonde ooievaars verzorgd worden. Maar het ooievaarsstation is meer dan dat, het heeft een sociale functie en we bieden natuureducatie. En dat is zeker nodig!”

Bron: AD Groene Hart 15 maart 2021