Stand van zaken - maart 2015

Stand van zaken Glasvezel - maart 2015

Inventarisatie behoefte glasvezel
Tot op heden zijn er 286 aanmeldingen binnen gekomen. Dit is 29% van het aantal aansluitingen.

Deze aanmeldingen zijn van 76 bedrijven en 210 particulieren ofwel 27% bedrijven en 73% particulieren. In de Stichtse Meije ligt het aantal aanmeldingen zelfs al op 56%.

Aanmelden kan nog steeds via: www.zegveldopglasvezel.nl.

Gesprekken met Gemeente Woerden, Reggefiber en KPN
Eind 2014 heeft KPN Reggefiber overgenomen. Reggefiber legt glasvezel aan, maar is zelf geen provider. Via het glasvezel van Reggefiber kunnen diverse providers hun diensten aanbieden. Door de overname van Reggefiber is de zeggenschap van KPN in de aanleg van glasvezel groter geworden.
KPN wil eerst het koperen netwerk verder uitnutten voordat er glasvezel wordt aangelegd.


Kern Zegveld
In de kern van Zegveld bestaan de volgende mogelijkheden voor internet: ADSL, ADSL2+, VDSL en kabel.
ADSL en VDSL verlopen via het koperen netwerk van KPN (via diverse providers).
De telefooncentrale staat bij de brandweerkazerne en in de kern van Zegveld zijn twee binnenringkasten aanwezig.
Met ADSL zijn snelheden tot 8 Mb down en 1 Mb up mogelijk en met ADSL2+ snelheden tot 20 Mb down en 2 Mb up. Dit wil echter niet zeggen dat dit ook wordt gehaald omdat de afstand tot de telefooncentrale / binnenringkast de maximale snelheid bepaalt. Via www.speedtest.net kunt u de snelheid op uw locatie testen.
Met VDSL zijn snelheden tot 50 Mb down en 5 Mb up mogelijk. VDSL kan momenteel alleen direct via de telefooncentrale bij de brandweerkazerne worden geleverd omdat deze centrale aangesloten is op glasvezel. VDSL is gevoeliger voor verlies over afstanden dan ADSL. Aangezien de afstand tot de kern meer dan 1,5 km is, gaat veel snelheid verloren. Dit probleem kan worden opgelost door glasvezel aan te leggen naar de binnenringkasten in de kern van Zegveld en daar VDSL-centrales te plaatsen.
Via de kabel van Ziggo zijn hogere snelheden mogelijk, namelijk tot 200 Mb down en 20 Mb up (duurste pakket). Bij kabel wordt de snelheid bepaald door het aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers, hoe lager de snelheid. Dus ook hiervoor geldt dat de aangegeven snelheden vaak niet haalbaar zijn.
KPN heeft aangegeven voorlopig nog geen glasvezel te willen aanleggen in de kern van Zegveld.
Het is wel mogelijk de VDSL snelheden te verbeteren door aanleg van glasvezel naar de binnenringkasten en de plaatsing van VDSL-centrales bij de binnenringkasten. KPN kan echter geen uitsluitsel geven wanneer deze verbetering gaat plaatsvinden.

Nieuwbouw en ophoging van wijk Broeksloot/Korensloot
In Woerden wordt in nieuwe woonwijken (zoals Defensie-eiland) direct glasvezel aangelegd.
In 2015-2017 wordt de woonwijk Broeksloot/Korensloot opgehoogd. Het zou goed zijn om dan meteen glasvezel aan te leggen omdat de straat dan toch al open ligt. KPN heeft echter aangegeven dat bij renovatie van wijken niet meteen glasvezel kan worden aangelegd.
Ook voor de nieuwbouw in Zegveld zou meteen glasvezel meegenomen moeten worden.

Buitengebied Zegveld
In het buitengebied Zegveld is alleen ADSL en ADSL2+ mogelijk. Omdat een aantal adressen ver van de telefooncentrale afzitten, is de snelheid vaak laag.
VDSL is geen optie (nog gevoeliger voor afstand dan ADSL en te ver van centrale) en voor kabel gelden ook hoge aanlegkosten.
Voor het buitengebied Zegveld is glasvezel de enige optie om de snelheid van internet te verbeteren en interactieve tv mogelijk te maken.
Reggefiber heeft een raming gedaan voor de kosten voor de aanleg van glasvezel. Zij schatten in dat dit circa € 2.000 tot € 4.000 per aansluiting gaat kosten.
Om een exacte berekening te maken is het nodig dat een aannemer een offerte maakt en bekijkt welke (lege) leidingen gebruikt kunnen worden. Het maken van een offerte kost € 13 tot € 18 per aansluiting en voor het graven van proefsleuven wordt € 250 berekend. Het gaat in Zegveld om circa 200 aansluitingen in het buitengebied.
Reggefiber heeft aangegeven niet de kosten voor deze offerte-aanvraag te willen betalen.
Als er een prijs voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied bekend is, kan worden bekeken welke subsidiemogelijkheden er mogelijk zijn.

Vragen aan Gemeente Woerden
1.    Overleg met KPN over de aanleg van glasvezel naar de binnenringkasten en de aanleg van VDSL-centrales bij de binnenringkasten in de kern van Zegveld.
2.    Overleg met KPN/Reggefiber over aanleg glasvezel bij ophoging van woonwijken en bij nieuwbouwwijken in de kern van Zegveld.
3.    Subsidie van offerte-aanvraag voor glasvezel in buitengebied Zegveld (via Dorpsplatform Zegveld) zodat duidelijkheid kan worden verkregen over de aanlegkosten van glasvezel in het buitengebied Zegveld.

Projectgroep Glasvezel Zegveld en Stichtse Meije – maart 2015

Volg Zegveld.net nu ook op

Facebook         twitter

Heeft u suggesties, ideeen, of vragen.

Mail het ons!

redactie@zegveld.net