Activiteiten Stichting Welzijn Zegveld per 1 januari 2024
Maandag

19.30 - 21.30 uur in "De Zegge"
inloop - breicafé
Info: Gea 0348-691752 - Martha 0348-691525

Dinsdag

9.00 - 9.45 uur in de Milandhof
Bewegen voor ouderen
(ook geschikt voor mensen met fysieke beperkingen)
Info: Marijke 0348-691489
Dinsdag

14.00 - 16.00 uur in "De Zegge"
Klaverjassen 
Info: Janie 0348-691624 en Diny 0348-690780
Dinsdag

Zanggroep “De vrolijke noot” start 19.30 uur om de week in ”De Zegge”
Info: Frank en Ada 0348-691894

Woensdag

Open Tafel elke 2e en 4e woensdag van de maand 12.00 uur
Opgeven bij Adrie tel. 0348 - 691416

Woensdag  Boekenclub
Info Adrie tel.: 0348 -691416
Donderdagochtend

Line dance 10.00 – 12.00 uur
Info: Ada 0348-691894 of Adrie 0348-691416

Donderdag

10.00 - 12.00 uur
Schilderen
Info Riet 0348 – 691045
Donderdag

Fietsen elke 2e en 4e donderdag van de maand vanaf 13.00 uur Milandhof
Info: Herman 0348-692424

Vrijdag

Sjoelcompetitie/spelletjes vanaf 14.00 uur in “De Zegge”
Info: Hannie 0348-691396 – Ada 0348-691894

Vrijdag 

Koersballen 14.00 uur in de Milandhof
Info: Herman 0348- 692424 – Rinus 0348-691776

Vrijdag 

Jeu de Boules bij mooi weer bij Pionier vanaf 14.00 uur.
Info: Herman 0348- 692424 – Rinus 0348-691776

Er zijn volop puzzels te leen; te weten Van Haasteren, landschappen en kunstwerken, 1000 en of 500 stukjes.

Pin It