Zoeken op zegveld.net

Dorpsplatform

Warmtevisie Woerden

De gemeente Woerden gaat een plan maken om in de gehele gemeente huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen en energie te besparen.

Aan inwoners en ondernemers wordt gevraagd om door te geven wat men belangrijk vindt en welke ideeën er leven over dit onderwerp.

Door de coronamaatregelen moet alles online. Daarom is er een speciale website gemaakt, waarop heel veel informatie staat. Inwoners en ondernemers kunnen reacties geven, ideeën doorgeven, meedoen aan meedenkgroepen of aan een online-vragenuur.

De website bereikt u via deze link: https://warmwoerden.inbeeld.app

Het bestuur van het Dorpsplatform roept jullie op hieraan mee te doen, zodat er straks ook inbreng is uit onze dorp in de Warmtevisie Woerden.

Meer info, klik hier voor de pdf

Pontje bij de Greft uit de vaart tijdens vorst

De komende dagen wordt er Siberische kou verwacht en de schaatsen kunnen misschien zelfs wel uit het vet worden gehaald. Om ook ijspret mogelijk te maken op de Greft, wordt vanaf zaterdag het zelfbedieningspontje uit de vaart gehaald. Hierdoor kan alle ruimte worden gegeven aan de Greft om dicht te vriezen. Daarnaast voorkomen we dat er beschadiging optreedt aan het bewegingswerk en de coating van het pontje. Wanneer de temperatuur het toelaat, wordt het pontje weer in bedrijf genomen.

Afsluiting Slikkendammersluis

In de periode van 11 januari t/m eind maart voert het Hoogheemraadschap van Rijnland onderhoudswerkzaamheden uit aan de Slikkendammersluis. Gedurende deze periode kunnen weggebruikers hier hinder van ondervinden. Fietser en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken van een tijdelijke noodbrug.

De afsluitingen vindt plaats tussen 9.00 en 15.00 uur zodat hinder in de ochtend-en avondspits wordt voorkomen. De aannemer geeft de omleiding aan met bebording. Vanaf de grens van Woerden kan de Woerdense omleiding worden gevolgd i.v.m. de werkzaamheden aan de Boerendijk en Oostdam.

Cadeaukaart Duurzaam Woerden

3.700 huishoudens in gemeente Woerden aan de slag met energie besparen

Overweldigende vraag naar cadeaukaart Duurzaam Woerden groter dan beschikbare aanbod

De cadeaukaart actie energiebesparing is snel gegaan. Het bedrag dat door de landelijke overheid beschikbaar is gesteld, is in een week gereserveerd door inwoners die hun cadeaukaart hebben geactiveerd. ‘Zo snel, dat hadden wij ook niet verwacht’ zegt Lex Albers van Duurzaam Woerden.

‘We hebben een inschatting gemaakt van ongeveer 15-20% deelname aan de actie’ vertelt Lex Albers. ‘Dat is bijna het dubbele percentage deelnemers bij een soortgelijke actie, weten we uit ervaring. We zijn echt verrast door de snelheid waarmee inwoners de cadeaukaart hebben geactiveerd. Voor wie de cadeaukaart niet heeft kunnen activeren, hebben we meteen een reservelijst geopend’.

Lees meer...

Windmolens en zonnevelden in Woerden

Praat mee over windmolens en zonnevelden in Woerden

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden wil haar bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) leveren en zet stappen om duurzame energie op te wekken, via bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het college vindt het belangrijk om ook uw input mee te nemen. Daarom zijn we sinds januari met u in gesprek over hoe en onder welke
voorwaarden het opwekken van duurzame energie mogelijk is. Dit wordt samen met analyses van o.a. ruimtelijk experts vastgelegd in een Afwegingskader. De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en de RES. Zo bepalen we samen hoe Woerden bijdraagt aan de RES en het klimaatakkoord.

Op basis van alle input is er een concept-Afwegingskader opgesteld. In september komen we hierover graag bij u terug. We starten met een voorlichting over de RES. Daarna zijn er verschillende avonden waarop u kunt reageren op het concept.

Lees meer...

Babbeltrucs voorkomen

babbeltrucs klein

Volg Zegveld.net nu ook op

Facebook         twitter

Heeft u suggesties, ideeen, of vragen.

Mail het ons!

redactie@zegveld.net