Zegveld Zomert

ZEGVELD - De datum van Zegveld Zomert 2019 is bekend. Zaterdag 6 juli 2019 wordt dit evenement aan de Clausstraat gehouden. Culturele Stichting Zegveld is inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen. Naast de vertrouwde activiteiten en attracties is Culturele Stichting Zegveld van plan om met enkele nieuwe en indrukwekkende ideeën te komen.

Bron: Woerdense Courant 13 februari 2019

GOEIE ZAAK

De bakker staat nooit met tegenzin op

Hoe blijft de Nederlandse winkelier overeind, ingeklemd tussen grote ketens en internetshops? Op zoek naar middenstanders die kleur geven aan onze dorpen en steden.

TEKST RIANNE VAN DER MOLEN FOTO JOOST HOVING

Iedere nacht, op zondag na, gaat om 02.00 uur de wekker. Dan loopt Jan de Leeuw (59) zachtjes naar beneden, waar hij weegt, mengt, kneedt en bakt. Als zijn vrouw Annalies (61) om 08.00 uur opstaat, ruikt het hele huis naar brood én hun specialiteit: stroopwafels. Samen vullen ze de bakkerswinkel; het voorste gedeelte van hun huis. Daarna gaat hij nog een paar uur slapen. „Als ik naar bed ga, staan die zakken meel klaar en is alles leeg", vertelt zij. „De volgende ochtend staat het hier vol met brood. Dat vind ik knap. Dat kan niet iedereen."


Haar Jan heeft nooit gedroomd van het bakkersvak, maar vond het logisch dat hij de zaak van zijn vader overnam. „Nu zou ik niet anders meer willen; het is leuk werk en ik ben trots op mijn brood", zegt De Leeuw, terwijl hij alvast het deeg voor de krentenbollen voor de volgende dag in stukjes verdeelt. Zijn vrouw was eerst kraamverzorgster, maar door het overlijden van Jans vader - vlak voor hun bruiloft - besloot ze in de winkel te helpen. „Ik ben van baakster naar bakster gegaan", zegt ze. „Al snel ben ik van het bakken gaan houden." Trots zijn ze op hun bakkerij, die misschien wel de oudste van Nederland is. Al rond 1600 werd hier brood gebakken, zo heeft Jan de Leeuw via de gemeentelijke en kerkelijke archieven weten te achterhalen. „Er zijn ook anderen die dit claimen, maar wij kunnen het aardig bewijzen."
Annalies verwacht dat zij de laatste generatie bakkers in dit pand zijn. „Wie wil nu nog zo'n leven? Onze dochter heeft er weleens over gedacht, maar ze weet hoe zwaar het is. Lichamelijk en geestelijk. We doen alles met de hand en hebben bijna geen vrije tijd." Ondanks die nadelen staan ze nooit met tegenzin op. Jan: „Wat mij betreft blijf ik tot mijn 80ste bakken."

Bakkerij de Leeuw, Hoofdweg 91, Zegveld

Bron: AD Magazine 10 februari 2019

Niets doen is geen optie meer voor dijk De Meije

Kirsten Bliekendaal

Zegveld - Te laag en bovendien instabiel; de dijk langs het Woerdense deel van de Meije is op meerdere plekken in zeer slechte staat. Met aanwonenden onderzoekt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden drie mogelijke oplossingen.
Natte voeten krijgen de bewoners van de huizen langs de Meijekade nog niet, maar aanpak van de sterk verzakte instabiele dijk staat al enige tijd op de todolijst van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De laatste meting in de zomer van 2018 gaf de doorslag om het project nu echt te starten. „Bij grote regenbuien zoals afgelopen zomer loopt het water in stroompjes over de dijk heen", zegt aanwonende Jan Oudshoorn.
Hij is lid van de klankbordgroep die onder de noemer 'Samenwerken aan een veilige Meije' met de gemeente Woerden en het waterschap werkt aan een oplossing. „Het is al even bekend dat de dijk niet meer voldoet, maar tot nu toe werd er nog niets gedaan. Nu moeten ze wel."
Metingen van het waterschap wijzen uit dat de dijk gemiddeld met één centimeter paar jaar daalt. Op termijn kan daardoor de waterkerende functie in het geding komen. „Dat merken we al omdat ze, anders dan vroeger, de Nieuwkoopse Plassen pas gaan malen als het hevig geregend heeft. Het water is hier dan al over de dijk gekomen. Op diverse plekken is de weg tot tien centimeter gezakt. Dat baart mij niet echt zorgen, wel dat de ondergrond instabiel is."
Damwand
Volgens het waterschap is er nog geen reden tot zorgen. „Voor aanwonenden en het verkeer is er geen onveilige situatie, maar onwenselijk is het wel", zegt omgevingsmanager Rinke van der Veen.
Op dit moment onderzoekt het waterschap drie mogelijk opties: ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk dempen; de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen en/of het slaan van een damwand. „De opties worden op verschillende aspecten beoordeeld, welke de meest kansrijke is. Daar kan ik nog niet op vooruitlopen," zegt Van der Veen.
Oudshoorn wijst naar buiten, het erf van zijn woning ligt lager dan de dijk. „Als ze gaan ophogen, wat al snel met zo'n zeventig centimeter moet. Dan kijk ik tegen de dijk aan en heb ik een aardige oprit naar de weg. Maar als het moet dan moet het."
Hoewel de dijk al lange tijd in slechte staat verkeert, is Oudshoorn blij dat er nu pas iets wordt gedaan. „Ik woon hier al mijn hele leven, ik denk dat de dijk eind jaren 50 voor het laatst op hoogte is gebracht. Maar hadden ze pakweg zes jaar geleden de dijk opgehoogd, dan hadden ze nu weer opnieuw kunnen beginnen. Toen wisten ze nog niet dat de dijk instabiel was."
Impact
Oudshoorn loopt naar de dijk en wijst aan waar het water met enige regelmaat over de weg heen komt. „Voor mij zou het de beste oplossing een damwand zijn dat heeft de minste impact, ze werken vanaf het water en je hoeft minimaal op te hogen. Maar voor elke aanwonende is de situatie weer anders."
Voor de uiteindelijke aanpak weegt het waterschap de drie mogelijkheden af op basis van onder andere de impact op het landschap, duurzaamheid, planning en kosten. Half februari verwacht het water-schap het onderzoek te hebben afgerond en een keuze te maken. De optie wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente Woerden en de klankbordgroep.
 
OPLOSSINGEN
Ophogen, dempen of een damwand?
De dijk kan op meerdere manieren worden aangepakt.
Het waterschap overweegt drie opties. De weg wordt opgehoogt tegen de verzakking en de sloot langs de weg wordt lokaal gedempt om het stabiliteitsprobleem op te lossen, maar dit kan alleen op plaatsen waar hier ruimte voor is. Minder ruimte kost de combinatie van ophoging van de weg en een stabiliteitsscherm in de berm van de sloot. De derde optie is een damwand direct langs de oever die de waterkerende functie overneemt. In deze situatie is de weg dan geen dijk meer en hoeft daarmee niet te worden opgehoogd. De damwand steekt dan zo'n veertig centimeter boven het water uit. Half februari beslist het waterschap.

Bron: AD Woerden 9 februari 2019

Lampionnenoptocht voor prinses Beatrix

ZEGVELD - Een groot aantal Zegveldse kinderen heeft gisteravond meegelopen in de lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix (81). De optocht zou eigenlijk vorige
week zijn, op de verjaardag van de prinses, maar deze werd op het laatste moment uitgesteld vanwege gladheid. Dat was te gevaarlijk voor het begeleidende muziekkorps. De kinderen verzamelden
zich bij basisschool De Jorai aan de Nieuwstraat en liepen vanaf daar een rondje door het dorp. De lampionnenoptocht voerde onder meer langs de Molenweg, Julianalaan, Middenweg, Prinses Beatrixstraat, Dorpsstraat en eindigde op de Boschsloot. Daar werd het Wilhelmus gezongen en vervolgens kon iedereen van een beker warme chocolademelk genieten.

Bron: AD Woerden 8 februari 2019

Gladheid verstoort lampionnenoptocht voor Beatrix

ZEGVELD - De lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix (81) is gisteren op het laatste moment afgelast. De straten in het dorp waren nog te glad voor de leden van de begeleidende muziekvereniging Kunst na Arbeid. De Oranjevereniging en de muziekvereniging vonden het na controle onverantwoord de feestelijke tocht door te laten gaan. Het gaat om uitstel, niet om afstel, zegt de Oranjevereniging.. De lampionnenoptocht is verplaatst naar volgende week donderdagavond. Tot Beatrix in 2013 afstand deed van de troon was de lampionnenoptocht op Koninginnedag, 30 april. Nadeel was dat het dan pas laat donker werd en kinderen het wachten moeilijk konden opbrengen.

Bron: AD Woerden 1 februari 2019