Meer info over ZegveldZorgt?

Logo klein

Volg Zegveld nu ook op instagram!

ZegveldOnline

instagram

In de Berichtgever van juni en september 2022 heeft u misschien al gelezen over het initiatief van werkgroep ‘Zegveld Geeft Warmte’. Dit initiatief is gestart door Zegvelders en Meijenaren om hunlogo dorpsgenoten in financiële nood te helpen. Vanwege de recente stijging van de energiekosten en de steeds duurder wordende eerste levensbehoeften is deze hulp hard nodig.
De werkgroep heeft een fonds opgericht dat het mogelijk maakt dorpsgenoten financieel te helpen. Zowel gezinnen met een netto inkomen op bijstandsniveau als gezinnen met een netto inkomen tot ongeveer 140% van de bijstandsnorm behoren tot onze doelgroep. Zij die een lager netto inkomen hebben dan onderstaande bedragen willen wij graag ondersteunen met een boodschappenbon.

Netto norm gezinsinkomen per maand vanaf 21jaar tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1467 € 1631
Samenwonend/getrouwd € 2094 € 2209

Er wordt momenteel door ons een beroep gedaan op de Zegveldse en Meijense bedrijven om een solidariteitsbijdrage te doen aan ons welzijnsproject. Naast berichten in Berichtgever, kerkbladen en sociale media zal binnenkort ook huis-aan-huis een flyer worden rondgebracht.

We hopen dat ook u dit project een warm hart toedraagt en een gift wil doen op ANBI-bankrekening NL82 RABO 0373 7463 69 t.n.v. Diaconie HG Zegveld inzake Zegveld Geeft Warmte.
Op Prinsjesdag 20 september jl. heeft het kabinet ook over allerlei tegemoetkomingen voor deze doelgroep besloten. Echter, naar alle waarschijnlijkheid, worden deze maatregelen pas in 2023 effectief. De werkgroep ‘Zegveld Geeft Warmte’ wil bovengenoemde groep nu al te hulp schieten.
De aanvragers van (financiële) hulp gaan in gesprek met onafhankelijke medewerkers/vrijwilligers van Kwadraad Sociale Raadslieden in Woerden. Dit gebeurt om de privacy te waarborgen.
Wilt u een financiële bijdrage uit het fonds, neem dan contact op met onze dorpsconsulent Paulien Emidio (06 - 143 265 31). Zij werkt op woensdag en donderdag voor Zegveld Zorgt en ons project ‘Zegveld Geeft Warmte’.
Wilt u een gift doen in het fonds en u heeft nog een vraag daarover, neem dan contact op met Wim Hoogendoorn (06 - 228 496 80)

afbeelding1

Pin It