Zegveld omvat twee polders: Zegveld en Zegvelderbroek. Deze hebben door de eeuwen heen altijd een bestuurlijke eenheid gevormd. Op de plaats van de huidige hervormde kerk uit 1862 moet al in 1312 de eerste kerk van het dorp Zegveld zijn gesticht.
Rondom deze kerk aan de Hoofdweg ontstond de dorpskern, waar ook het plaatselijke bestuur in de herberg bijeenkwam en de dorpsschool stond. Zegveld dankt zijn naam waarschijnlijk aan zegge, een soort rietgras dat veel in de moerassige gebieden voorkwam.

In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw is de oorspronkelijke structuur van het landschap in Zegveld volkomen op zijn kop gezet met het oog op de ruilverkaveling.De huidige straten en wegen dateren voor een groot deel uit deze periode. Voor die tijd was Zegveld slecht bereikbaar en kende het een slechte verkaveling. Al in de crisisjaren werden er plannen gesmeed om het gebied op grootscheepse wijze te reorganiseren. Zegveld is bekend om zijn schoonheid in de schilderachtige boerderijstrook langs de Meije.

Zegveld had per december 2009 2.348 inwoners

Pin It