Noodweer teistert Zegveld

Na de zware zuidwesterstorm van 18 januari, werd Zegveld deze maand wederom getroffen door noodweer. Op vrijdagavond 8 juni rond de klok van 18.00 uur barstte het natuurgeweld los. Vooral de Broeksloot had te leiden onder de grote hoeveelheden neerslag. Binnen een half uur stonden de straten blank, raakten afvoerputten overbelast en stroomde het water een aantal woonkamers binnen. De brandweer heeft in de avonduren assistentie verleend bij het leegpompen van De Jorai. In gemeenschapsruimte en een aantal lokalen stond vijf centimeter water. Langs de Rondweg sneuvelden diverse bomen en in een weiland werd een schaap door de bliksem getroffen. De jeugd van Zegveld had vooral veel plezier na afloop van het noodweer. Diverse kinderen trokken hun zwemkleding aan en speelden nog uren in de Broek’sloot’! Het onweer op donderdag 14 juni zorgde volgens de media ook voor noodweer, al bleek het in Zegveld wel mee te vallen met de schade. Wel werd het defilé van de Avondvierdaagse vanwege het onweer afgelast.

07jun-Noodweer2

16e Goede Doelen Markt geslaagd

Je wilt het haast niet geloven, maar het was zaterdag 26 mei alweer de zestiende Goede Doelen Markt die gehouden werd bij de familie Van Ingen aan de Molenweg 39. Alle ingrediënten voor een geslaagde dag waren aanwezig: rommel’’, antiek, kramen met van alles en nog wat, eten en drinken, prachtig weer en...veel mensen. Wat dat laatste betreft, ze komen overal vandaan en de Goede Doelen Markt lijkt soms net een jaarlijkse reünie.
Maar het gaat uiteindelijk om de opbrengst, waar daar doen alle vrijwilligers het voor. En de opbrengst mag er zijn. Maar liefst € 8.175,= heeft de markt opgebracht.
Van dit bedrag wordt € 6.300,= gebruikt voor het bouwen van een dokterspost in Roemenië. Deze zomer gaat een projectgroep van 22 personen deze dokterspost daar neerzetten. In Nederland wordt zo’n vijf 5 á zes zaterdagen de dokterspost prefab voorbereid, zodat deze in Roemenië binnen drie weken gebouwd kan worden. Het is inmiddels alweer de derde dokterspost die de groep daar gaat bouwen. De dokters zijn altijd heel dankbaar, omdat de ruimte die ze nu hebben niet voldoet aan verschillende eisen. Daarnaast mogen ze in de nieuwe post zelfs een kleine apotheek huisvesten. De totale kosten van een dokterspost bedragen € 25.000,=. Dus de Goede Doelen Markt heeft haar steentje aardig bijgedragen.
De rest van de opbrengst is bestemd voor Adullam, Stichting Ontmoeting en Woord en Daad.

 

Er is een tijd van komen….

… en een tijd van gaan, luidt een bekend gezegde. Nadat ik vijf jaar geleden bij de redactie van De Berichtgever ben gekomen, vind ik het voor mezelf nu tijd om te gaan.
In deze periode heb ik met veel plezier onderwerpen aangedragen en geschreven voor ons plaatselijke nieuwsblad. Echter, sinds ook onze jongste hier niet meer naar school gaat en ik voor mijn werk steeds vaker en verder van huis ben, merk ik dat de binding met het Zegveldse leven als vanzelf minder is geworden. Omdat ik vind dat een redactielid die betrokkenheid wél moet hebben, geef ik nu graag de ruimte aan mensen met een frisse blik. Eerder werd de redactie versterkt met Karin Vredenbregt; sinds maart van dit jaar is Anouk Duut erbij gekomen. In de afgelopen maanden bleek deze ‘nieuwe lichting’ een goede combinatie te vormen met ‘oudgetrouwen’ Gert Ton en Cobi Lekkerkerker. En niet te vergeten de vaste kern: Gerkla en Gerrit Gerritsen. Sinds 1946 heeft De Berichtgever zich ontwikkeld van een A4’tje vol advertenties tot wat het nu is. Ik heb er alle vertrouwen in dat met dit team ons nieuwsblad zich nog verder zal ontwikkelen en daarmee zijn bestaansrecht blijft bewijzen.

Ik dank de redactie voor de fijne samenwerking, mijn geïnterviewden voor hun verhalen en de lezers voor hun positieve reacties!

Met vriendelijke groet,

Jolanda van Luinen

CSZ Fietstocht en dorpje Mi

Chris Verheul van de Culturele Stichting Zegveld weet het zeker: het dorpje Mi heeft ooit bestaan. Dat blijkt uit de resultaten van de grondradarscan. Vast is komen te staan dat er overblijfselen van een of meerdere bouwwerken te zien zijn. Wat dat precies voor bouwwerken zijn, zal voorlopig een raadsel blijven omdat er niet gegraven mag worden.
De CSZ gaat hierover nog in gesprek met de eigenaren van de grond en de gemeente.

Speciaal voor de deelnemers aan de CSZ fietstocht op zaterdag 26 mei waren de scans te zien op grote borden bij de Oude Meije. Aan deze fietstocht namen zo’n 150 mensen deel. Het was de eerste keer dat de CSZ zo’n dag organiseerde.

De winnaars van de CSZ-tekenwedstrijd zijn inmiddels bekend. Bij de digitale wedstrijd Pimp het Potlood waren dat Jory Koot, Celissa Muller en Tanja van Oostrum. De winnaars van de kleurwedstrijd zijn Daan Muijt, Elsina van der Knaap, Ghyslaine Burggraaf. De kleurplaat was speciaal ontworpen door Sary van der Kooij. Zij maakte een unieke tekening van de omgeving van Zegveld. U kunt de kleurplaat nog steeds downloaden via de site www.culturelesporenzegveld.nl.

 

Zegveldse prijswinaressen Fairtrade fotowedstrijd

Ondanks het feit dat alle scholen in Woerden en omgeving waren aangeschreven, viel het aantal deelnemers bij de Fairtrade fotowedstrijd van de Wereldwinkel in Woerden wat tegen.
Voor deze wedstrijd werd de jeugd van 6 tot 16 jaar uitgenodigd een creatieve foto in te sturen waarop een Fairtrade-artikel van de Wereldwinkel zichtbaar was. Op zaterdag 12 mei koos minister Gerda Verburg de winnende foto’s en verrichtte zij de prijsuitreiking. De eerste prijs werd gewonnen door Tanja van Oostrum, de tweede prijs door Mijntje de Leeuw en de derde prijs door Anne-Carlijn Duut. Een Zegvelds onderonsje, dus. De prijswinnaressen ontvingen een cadeaubon.

Brandweermiddag voor de Zegveldse jeugd

De Zegveldse brandweer bestaat dit jaar 70 jaar. Daarom organiseren de spuitgasten een brandweermiddag voor de kinderen uit Zegveld en de Meije die op de basisschool zitten. Voor de kinderen uit groep 1 en 2 is er een spuitopdracht onder begeleiding van een brandweerman. Voor de kinderen uit de hogere groepen is er een brandweerstormbaan.
Deze feestelijke middag is op zaterdag 7 juli. De locatie is de parkeerplaats achter de Zegveldse sporthal. Het startsein wordt gegeven op 13.30 uur.
Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken.

Ds. A. Stijf heeft zich in Zegveld leren verwonderen

Alweer een aantal weken geleden heeft de hervormde gemeente van Zegveld afscheid moeten nemen van Dominee Stijf. In februari is hij namelijk benoemd als docent pastoraat en catechetiek aan de Christelijke Hogeschool te Ede (de CHE). Bovendien is hij bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht voor de classis Ede. Dominee Stijf en zijn gezin hebben vier jaar in Zegveld gewoond.

De Berichtgever vroeg hem hoe hij deze vier jaar ervaren heeft.
Dominee Stijf: ,,Vier jaar was het boeiend. Ik kwam als gemeentepredikant voor het dorp en de kerkelijke gemeente. Dan blijkt al snel dat een kerk in het dorp, een kerk van de gehele gemeenschap is. Ik voelde mij in Zegveld dan ook meer dorpspredikant dan gemeentepredikant. Ook het feit dat er in het jeugd- en clubwerk heel veel buitenkerkelijke kinderen meededen, is fantastisch. Wat ik in Zegveld opvallend vind, is de grote betrokkenheid en het meeleven met elkaar. Dat gevoel heerst sterk en daar liggen dan ook geweldige kansen voor de kerk. Mensen van de kerk kunnen andere mensen laten zien wat de betekenis van die kerk voor het dorp kan zijn. Voor mensen die de kerk kwijt zijn geraakt en toch nog graag eens met een dominee willen praten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die drempelverlagend kunnen zijn. Met elkaar moeten we zo ook doorgaan. Niet te veel naar binnen gericht, maar aandacht hebben voor elkaar.”

In Zegveld gaan er heel veel jongeren nog naar de kerk. Is dat landelijk ook zo?
Dominee Stijf: ,,Dat heeft te maken met de setting van het dorp, de sterke socialisatie. Jongeren motiveren en stimuleren elkaar, ook als bepaalde zaken hun even iets minder aanspreken. Het gaat om een stukje onderlinge ontmoeting rondom ‘Het Woord’, ervaren samen een gemeente te zijn. Landelijk gezien zitten we hoog, maar het is niet uitzonderlijk. Vooral op de Veluwe vinden heel veel jongeren nog hun weg naar de kerk. De jeugd hééft niet alleen de toekomst, zij zíjn de toekomst. Als we vinden dat onze jeugd bij de kerk hoort, dan moeten we vooral in hen blijven investeren.”

Wat houdt voor u het gemeentewerk in?
Dominee Stijf: ,,Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is namelijk zo veelomvattend. Het gemeentewerk kwam bij mij nog wel eens in de knel te zitten vanwege het crisispastoraat. Bij het crisispastoraat word je als predikant gevraagd steun te geven in allerlei verschillende situaties. Dit kan een overlijden of ziekte zijn maar het kan ook gaan om problemen in het gezin. Dat zijn vaak moeilijke gesprekken die je ook niet zomaar van je af kunt zetten. Zo werkt het niet, je moet ook betrokken zijn. Ik heb die gesprekken als zeer bijzonder ervaren.“

Hoe is uw benoeming tot docent pastoraat en catechetiek aan de CHE tot stand gekomen?
Dominee Stijf: ,,Ik heb zelf het initiatief genomen tot een eerste gesprek. Mijn omgeving zag meer een docent in mij dan ikzelf. Eigenlijk heeft mijn omgeving me aangespoord om iets met jonge mensen te gaan doen.
Ik heb mijn werk in Zegveld met heel veel vreugde gedaan, maar toch iets gemist. Een stukje theoretische doordenking en verdieping in bepaalde stof. Daar heb ik nu alle gelegenheid voor, zeker nu ik twee vakken doe, namelijk catechetiek en pastoraat. Mijn kennis en interesse in techniek was welkom bij deze nieuwe baan, omdat die mix niet vaak gevonden wordt. Het uitbuiten van de multimedia wordt steeds belangrijker. Kijk hoe ten tijde van de opkomst van de boekdrukkunst dit aan allerlei dingen een enorme impuls gaf. Nu laten we het eigenlijk een beetje liggen als het gaat om deze nieuwe technieken. We moeten leren inzien dat een hamer een instrument is waarmee je goed maar ook kwaad kunt doen, maar dat het uiteindelijk gaat om je eigen verantwoordelijkheid.
De school wil graag met beide benen in deze wereld staan. De techniek is ook een geschenk van God en dat moeten we niet laten liggen. De mogelijkheden zijn er! Er start binnenkort een netwerkopleiding. Het is natuurlijk ideaal als men thuis via de computer een cursus kan gaan volgen. Een droom zou zijn het verwezenlijken van een internationaal kennisforum. Het lastige hierbij is dat de plannen al heel ver voorbereid zijn en er allerlei dingen zijn uitgedacht, maar dat het heel lastig is dit te verwezenlijken. Je hebt namelijk met de rechten en kennis van personen te maken. Maar het zou mooi zijn een soort forum te hebben, een internationaal centrum met allure. Een professioneel forum dat kan putten uit allerlei bronnen, een soort denktank. Bouwstenen over en weer aanreiken, kijken hoe je kennis uit kunt wisselen. Komen tot een universeel bouwwerk. Dat zou moeten kunnen.”

Het formele afscheid van dominee Stijf vond plaats op 13 en 15 april jl. Dit afscheid heeft hem veel gedaan. Volgens de dominee was dat om twee redenen: ,,Allereerst was ik enorm geraakt door de brede vertegenwoordiging die aanwezig was vanuit het dorp omdat ik altijd predikant voor iedereen wilde zijn. Ten tweede vond ik het geweldig dat in de toespraken mensen geen blad voor hun mond namen en precies zeiden hoe ze de dingen met mij hebben beleefd. Het was transparant en het was vooral een heel warm afscheid.
Wat ik het meeste zal missen aan mijn tijd in Zegveld zijn de verrassende momenten die er waren. De ontmoetingen waar het ineens kwam van een gesprek van hart tot hart waar je niet op gerekend had. Iets wat soms midden op straat gebeurde. Of iemand die me aansprak en een enorme getuigenis gaf. Dat waren verrassende ontmoetingen waar ik zelf veel aan had. Hier werd het evangelie concreet in de harten van mensen. Hoe het evangelie beleefd wordt door mensen, hoe God zijn sporen trekt. Niet zoals een dominee dat soms verwacht, maar dat God gewoon zijn eigen weg gaat.
Verwonderen, ik heb me hier echt leren verwonderen.”

De Berichtgever wenst de familie Stijf een heel mooie tijd in Ede toe.

De Berichtgever zegt het met bloemen.

Familie Lehman-Beukers
Op 16 mei was het feest bij de familie Lehman-Beukers van de Milandweg 54. Deze dag mochten zij hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Kees en Jannie Lehman wilden deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben dit met hun kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en buren in de Milandhof gevierd. Het gouden bruidspaar heeft twee kinderen en zeven kleinkinderen.
Kees Lehman heeft een groot gedeelte van zijn leven in de pleziervaart gewerkt. Hij was monteur van motorjachten. Later werd hij schade-expert bij de pleziervaart. Dat varen heeft hem altijd in het bloed gezeten. Nog steeds vaart het gouden bruidspaar erop uit met hun plezierjacht. Ook de kleinkinderen mochten regelmatig met opa en oma mee gaan varen. Hoe een weekendje varen met opa en oma was, hadden zij vastgelegd in een zelfgemaakt filmpje. Kees en Jannie, gespeeld door de kleinkinderen, werden op ludieke wijze uitgebeeld tot grote hilariteit van het bruidspaar zelf en de aanwezigen. Jannie Lehman was vroeger kraamverzorgster en heeft dit beroep op latere leeftijd (alleen binnen Zegveld) weer opgepakt. Ook op kerkelijk gebied is het echtpaar altijd dienstbaar geweest. Zo is Kees nog steeds de klusjesman binnen de bouwcommissie van de hervormde kerk en was Jannie lange tijd hulpkoster. Traditiegetrouw was het bloemetje van de maand voor dit gouden bruidspaar. De Berichtgever feliciteert het bruidspaar van harte met deze mijlpaal en wenst hen nog vele goede en gezonde jaren toe.

Familie Hoogendoorn-de Leeuw
Op 29 mei mocht De Berichtgever voor de tweede keer in mei het bloemetje van de maand uitreiken. Deze dag vierde het echtpaar J. Hoogendoorn en R. Hoogendoorn-de Leeuw van de Julianalaan 23 hun 50-jarig huwelijks jubileum. Ook zij vierden dit jubileum met hun kinderen, kleinkinderen en familie in de Milandhof. Het gouden bruidspaar genoot zichtbaar en vertelde ook dankbaar te zijn deze dag te mogen beleven. Zeker ook omdat de heer Hoogendoorn een jaar geleden een ernstig ongeluk was overkomen op de boerderij van zijn zoon. Na een zware revalidatie is hij inmiddels weer dagelijks op de boerderij te vinden. De bruid (74 jaar) houdt van lezen en van pergomano. Dit laatste is het versieren van perkamentkaarten, hetgeen ze bij de Zegge heeft geleerd. Daarnaast is ze ook veel in de tuin te vinden. De bruidegom (77 jaar) vinden we zoals gezegd nog vaak op de boerderij en thuis blijft hij van het boerenleven op de hoogte door het lezen van vakliteratuur.
Ook dit bruidspaar feliciteert De Berichtgever van harte met deze gouden mijlpaal en wenst ook hen nog vele goede en gezonde jaren toe.

 

Wethouders bezoeken Zegveld en Meije

Op donderdag 31 mei hebben de wethouders Marjan Haak, Annet van der Woude en Wim Groeneweg een bezoek gebracht aan ons dorp. Het doel van hun bezoek was antwoord te krijgen op de vragen: Hoe is het om in Zegveld en de Meije te leven of te werken? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Is het waar dat het leven in een dorp socialer en veiliger is dan het leven in de stad? En zo ja, wat kan de stad Woerden dan leren van de dorpen Zegveld en de Meije?

Aan het einde van de dag werden de gespreksresultaten doorgenomen, waarbij de voorzitter van het Dorpsplatform, Henk van Dam, als gespreksleider fungeerde. Hij vergeleek het rondje van de wethouders met het kabinet Balkenende die bij de start van hun regeerperiode honderd dagen het land zijn ingetrokken. ,,Ook het college van B & W trekt het land in en wij stellen dat bijzonder op prijs”, aldus Van Dam. Wel vroeg Van Dam zich af waarom ze het een ‘Tour de Village’ noemen, en niet gewoon een ‘Rondje Dorp’, of op z’n Zegveld een ‘Rondje Durp’.

Van Dam zei tot de ontdekking gekomen te zijn dat de wethouders echt geluisterd hebben naar de mensen, teneinde een goed beleid te kunnen maken, ook voor de kernen. Hij gaf daarna het woord aan wethouder Annet van der Woude om haar dag te evalueren. Zij begon door te zeggen dat ze zich van harte welkom heeft gevoeld. Als wethouder voor jongeren t/m 23 jaar, begon zij de dag met een gesprek met jongeren van het Jeugdwerk van de hervormde gemeente en vertegenwoordigers van jeugdclubs. Ze kwam tot de conclusie dat er voor alle jongeren wel wat te doen is. Met name de kerkelijke jongeren maken goed gebruik van de mogelijkheden die geboden worden. Er zijn 819 jongeren tussen de 0 en 24 jaar. Maar welke mogelijkheden zijn er voor de jongeren die niet tot de club kerkelijke jongeren behoren?

Vervolgens heeft zij gesproken met de ouderraden van de scholen De Waldhoorn en De Jorai en de peuterspeelzaal. Vooral bij deze laatste groep is een goede voorbereiding op de basisschool van essentieel belang. Ook hierin is een taak voor de gemeente weggelegd. Tijdens het gesprek met de beide schooldirecteuren werd benadrukt dat Zegveld voor de jeugd een fijne plek is om op te groeien, maar dat de wereld buiten Zegveld er heel anders uitziet en de jeugd daarop voorbereid dient te worden. Aan de gemeente is gevraagd te denken aan de (probleem)jongeren die zich niet bij clubwerk of overige activiteiten aansluiten. Het neerzetten van een keet alleen zal niet de oplossing zijn. Wethouder Van der Woude gaf aan dat deze problematiek wel degelijk de aandacht heeft van de gemeente, maar men moet niet verwachten dat het college alle problemen met deze groep jongeren ineens kan oplossen.

Integratie van import is essentieel. Integratie vergt inspanning van beiden zijden. Gestreefd dient te worden naar een open cultuur in Zegveld, zodat de mensen die in Zegveld komen wonen zich snel thuis voelen. Daarnaast is de opstelling van de nieuwkomers tevens zo belangrijk. Vanuit de zaal werd gereageerd met de opmerking: ,,Met welke intentie kom je in Zegveld wonen? Want er is hier geen bioscoop, museum etc.”

Wethouder Wim Groeneweg begon met de opmerking dat het geweldig is om je zo welkom te voelen. In dat opzicht is Zegveld en de Meije een open gemeenschap. Groeneweg startte zijn Tour de Village bij de volksdansgroep van de SWO. Uit het gesprek met de ouderen kwam naar voren dat er heel veel veranderd is in Zegveld. Het is niet meer zo’n agrarisch dorp als vroeger. Ook de rol van de kerk is veranderd, maar geconcludeerd werd dat de leefbaarheid in Zegveld zeker niet slechter geworden is. Wel vroeg deze groep zich af wat er gaat gebeuren als ze ouder worden en naar een zorgcentrum moeten. Waar moeten ze dan heen? Graag zouden zij in Zegveld willen blijven.

In het gesprek met de kerken werd gezegd dat je eenzaam kan zijn in Amsterdam of waar dan ook, maar volgens de kerken is dat in Zegveld onmogelijk. Iedereen kent elkaar en de sociale controle is groot. Geconstateerd werd dat op kerkelijk gebied veel mogelijk is, maar een onderlinge band tussen de kerken is er niet. De kerkelijke grenzen zijn erg strak.

Indringend was het gesprek met de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en maatschappelijke zorg. Een feit is dat net als in de grote steden, ook in Zegveld drugsgebruik onder jongeren voorkomt evenals drankgebruik/misbruik. Tevens moet geconstateerd worden dat in ons dorp huiselijk en seksueel geweld binnen de gezinnen voorkomt. Dit zijn zaken die ‘onder de tafel’ blijven en zelfs ontkend of gebagatelliseerd worden. Volgens de hulpverleners is er in sommige gevallen wel degelijk sprake van ernstige eenzaamheid in het dorp.

Het lunchgesprek met de ondernemers en agrariërs verliep ronduit stroef. Geconcludeerd werd dat onder de Zegveldse ondernemers weinig behoefte bestaat tot het creëren van onderlinge samenhang. Wellicht is het oprichten van een ondernemersvereniging een optie? Opmerkelijk is dat de in het dorp georganiseerde activiteiten veelal mogelijk gemaakt worden door (financiële)steun van de ondernemers.

Tot slot was er een zeer positief gesprek met de vertegenwoordigers van diverse verenigingen. Hieruit kwam naar voren dat de dorpelingen actief deelnemen aan het verenigingsleven. De Zegvelders zijn veelal lid van één, maar vaak meerdere verenigingen. Bijzonder vindt de Wethouder de instelling dat je – vanzelfsprekend – meehelpt als vrijwilliger bij de verenigingen. De verenigingen houden tevens rekening met elkaar bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten. Wel was er een verzoek van de verenigingen aan de gemeente om aan de verenigingen te blijven denken en hun subsidieaanvraag te belonen.

Henk van Dam vatte het betoog van wethouder Groeneweg in het kort samen en komt tot de conclusie dat Zegveld dus geen gemeenschap is waarvan je zegt: ,,Het komt hier niet voor (denk aan drugs- en alcoholgebruik)…….”
Van Dam informeerde of de opmerkingen met betrekking tot de ondernemers vanuit de zaal onderschreven kunnen worden. Waarop Piet Bremmer antwoordde: ,,Het is inderdaad zo dat de ondernemers heel individualistisch bezig zijn.” Al hardop denkend vroeg Van Dam zich af of het Dorpsplatform hierin actie dient te ondernemen, waardoor het besef tot gemeenschappelijk belang bij de ondernemers zal doordringen. Vanuit de zaal kwam nog de opmerking dat in Zegveld altijd de leus heeft bestaan, welke luidt:
,,Wat uw eigen plaats u biedt, koop dat in den vreemde niet”.

Tot slot kwamen de seniorenwoningen ter sprake. Gesteld werd dat het bijzonder jammer is dat er geen zorg geboden kan worden, opdat ouderen in Zegveld kunnen blijven wonen tot hun dood. Misschien dat het bouwen van seniorenwoningen in combinatie met starterswoningen een optie is. Waarop Van Dam stelde dat het Dorpsplatform zich hier ook sterk voor wil maken.

Henk van Dam bedankte de wethouders met het overhandigen van een bloemetje en applaus vanuit de zaal, in het vertrouwen dat de gesprekken mogen bijdragen tot een goed beleid voor de kernen Zegveld en Meije. Wethouder Groeneweg bedankte alle inwoners en gesprekspartners voor hun openheid en betrokkenheid.

Het Dorpsplatform is op dinsdag 19 juni 2007 in de Milandhof bij elkaar geweest.

Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform heeft voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitbreide notulen kunt u lezen in de bibliotheek van Zegveld of op de website www.dorpsplatform.zegveld.net

Deltaplan
Zoals bekend is een aantal straten in ons dorp in de afgelopen jaren opgehoogd om met name de wateroverlast tegen te gaan. Een aantal straten moet echter nog gebeuren. De gemeente gaat voor het einde van dit jaar een rapport opmaken waarin staat welke straten zouden moeten worden aangepakt. Daarna moeten er nog keuzes worden gemaakt, omdat de gemeente onvoldoende geld heeft om alle straten (op korte termijn) op te hogen. Het Dorpsplatform Zegveld vindt – gezien alle overlast die er de afgelopen tijd is geweest – dat er toch echt wat zal moeten gaan gebeuren. Ook recent is weer gebleken dat plaatselijk extreme wateroverlast ontstaat.

Woningbouw Milandweg
De ontwikkelingen zien er positief uit. De gemeente en het Dorpsplatform zijn het er over eens dat er acht starterswoningen komen in de koopsector. De woningen worden uitgevoerd in een zéér goedkoop segment, zodat deze ook echt voor starters op de koopmarkt bereikbaar zijn. Na de zomer zal het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform met de gemeente verder overleggen over de uitvoering van de plannen. In het voorjaar 2008 zal waarschijnlijk kunnen worden gestart (als er geen bezwaren komen) zodat voor de zomer 2009 de woningen kunnen worden opgeleverd.

Pannaveld
Door omwonenden zijn is op de plannen van de gemeente gereageerd. Tegen de plannen is door enkele dorpsgenoten bezwaar ingediend. Zij zijn het niet met de gemeente eens en willen dat de plannen worden aangepast. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat de plannen – waarover de gemeente en het Dorpsplatform de afgelopen jaren het eens zijn geworden en waarvoor het VSB fonds subsidies heeft toegezegd – ongewijzigd moeten worden uitgevoerd. De gemeente gaat in overleg met het platform om het plan in detail door te spreken

Inbreidingslocatie (achter de Hoofdweg)
Tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is er een principeovereenkomst over het bedrijventerrein. Verwacht wordt dat de projectontwikkelaar de inbreidingslocatie echter pas vanaf 2010/2011 zal kunnen realiseren. Dit is een tegenslag voor de woningmarkt, waar toch al zo’n grote druk op staat. Om de aanwas van de eigen inwoners op te vangen, is het noodzakelijk dat tot 2015 ongeveer 100 woningen worden gebouwd. De plannen van de projectontwikkelaar zijn hiervoor niet toereikend, dus zal er moeten worden gezocht naar alternatieve locaties.
De gemeente Woerden heeft ook aan de projectontwikkelaar laten weten dat ongeveer 30% van de te bouwen woningen sociale koop/huurwoningen moeten zijn.

Plannen voor een leefbaar Zegveld
Het Dorpsplatform Zegveld werkt samen met de provincie Utrecht en de gemeente aan plannen die de leefbaarheid van ons dorp moeten behouden/verbeteren. Er zijn inmiddels bijeenkomsten in de Milandhof geweest om – samen met de bewoners – allerlei ideeën op papier te zetten.

In deze bijeenkomsten valt op dat de nodige woningbouwprojecten (voor starters en senioren) worden benoemd. Het belang van woningbouw, onder meer voor het behouden en zo mogelijk vergroten van draagvlak voor allerhande voorzieningen, wordt breed onderkend. In de plannen van de gemeente Woerden wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor woningbouw in Zegveld.

De Zegvelders vinden de Milandhof een belangrijke voorziening in Zegveld en willen dan ook graag dat zowel sporthal als zalen in de Milandhof blijven bestaan. Er wordt daarom bekeken op welke manier de Milandhof in de toekomst een stevigere basis kan krijgen. Gekeken wordt of bepaalde voorzieningen in de Milandhof kunnen worden ondergebracht (bijvoorbeeld het onderbrengen van voor- tussen- en naschoolse opvang in de Milandhof). Verder zullen de ruimtes in de Milandhof beter/efficiënter kunnen worden gebruikt. De Stichting Milandhof heeft al plannen om een deel van het gebouw (o.a. deel foyer en kantoorruimtes) te verbouwen tot één nieuwe zaal, die dan beter bruikbaar is. Ook heeft de Milandhof plannen om in de hoek van de Milandhof (de kruising Hoofdweg / Milandweg / Middenweg) te verbouwen tot een horecafunctie.

Verder is het bekend dat het grootonderhoud aan de Milandhof een (financieel) blok aan het been is. Hoewel alle ruimtes worden gebruikt, is de constructie aan het gebouw zodanig dat er veel geld nodig is om het gebouw te onderhouden. De Milandhof is met de gemeente in onderhandeling om een groot deel van het onderhoud voor rekening van de gemeente te laten komen, omdat het immers een belangrijke gemeenschapsvoorziening is.
Tenslotte wordt bekeken of er ouderenvoorzieningen in en rond de Milandhof kunnen worden gerealiseerd, zodat ook de oude(re) Zegvelders zolang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Wethouders gemeente Woerden maakten nader kennis met Zegveld
Diverse wethouders hebben onlangs Zegveld bezocht en hebben met allerlei mensen, instellingen en verenigingen gesproken. Het platform heeft dit bezoek zeer op prijs gesteld en ziet terug op nuttige en constructieve gesprekken. Het Dorpsplatform Zegveld was niet erg gelukkig met de krantenartikelen hierover. Op sommige aspecten werd te grote nadruk gelegd alsof bepaalde problemen in ons dorp erger zijn dan elders. Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat Zegveld echt geen eiland is, maar omdat Zegveld relatief klein is, bepaalde zaken (gelukkig) niet anoniem blijven, daar waar dit in grotere kernen/steden wel het geval kan zijn. Klaarblijkelijk heeft de pers er belang bij om bepaalde dingen zo smeuïg mogelijk op te schrijven.

Overdracht oude brandweerauto
De oude brandweerauto uit 1957, in bezit van Bas de Bruijn, is – voorafgaande aan de vergadering - door de heer de Bruin overgedragen aan de Zegveldse brandweervereniging. De oude brandweerauto zal door de senioren vrijwilligers zelf worden onderhouden en zal worden ingezet bij representatieve een feestelijke aangelegenheden in ons dorp.

Verkeersveiligheid
Op 10 april jl. heeft het Dorpsplatform Zegveld samen met de gemeente Woerden een thema-avond verkeersveiligheid georganiseerd. Tijdens avond – waarop veel Zegvelders afkwamen – zijn vele suggesties en ideeën naar voren gekomen. Aan het einde van deze avond werd al gemeld dat het even zou duren om al deze zaken uit te werken. Wel was duidelijk dat de gemeente Woerden tegenover elke actie vanuit het dorp, drie tegenprestaties zal leveren! Het Dorpsplatform hoopt dat na de vakantie meer bekend zal zijn wat wij allemaal mogen/kunnen verwachten en wat wij uiteraard als dorp zelf kunnen doen. Daarna wordt het dorp over de voortgang geïnformeerd.

Realisatie van de Servicewinkel is een feit!
Al een poosje wordt in het Dorpsplatform over een Servicewinkel gesproken. Eindelijk kunnen wij dan nu melden dat de SWW (woningbouwvereniging) en de Rabobank het eens zijn geworden en dat zij dit in samenwerking met Piet Bremmer (Coöp) een Servicewinkel gaan realiseren. De Coöp zal hiertoe worden uitgebreid met de naastliggende (en nu nog leegstaande) winkel. Na de zomer wordt met de verbouwing begonnen en hopelijk zal eind dit jaar de uitbreiding kunnen worden geopend. Er wordt nog gekeken voor welke diensten/producten in de Servicewinkel de Zegvelders terecht kunnen. Het Dorpsplatform zal bij de Rabobank bepleiten om het pand te benutten voor seniorenwoningen.

Renovatie Molenweg
Met de renovatie van de Molenweg zal na de vakantie worden gestart. De nutsbedrijven zijn inmiddels begonnen om enkele kabels en leidingen te vervangen. De aanbesteding is kort na de bouwvakvakantie, eind augustus. Er is begin september een informatieavond gepland voor de bewoners om hen over de gedetailleerde planning te vertellen en te laten weten wie de aannemer wordt. Met betrekking tot de plannen hebben de aanwonenden en het Dorpsplatform een aantal wijzigingen voorgesteld die bij de renovatie worden meegenomen. Zo wordt onder andere de snelheid van het verkeer afgeremd door het aanbrengen van een versmalling nabij de Nieuwstraat en ter hoogte van nummers 14-16. De versmalling bij nummers 14-16 komt níet aan de kant van de woningen omdat er aan die kant ook mag worden geparkeerd. Dat betekent in de praktijk dat de versmalling tussen de geparkeerde auto’s komt te zitten en dan niet werkt. Volgens de deskundigen wordt er langs de stoep bijna altijd geparkeerd, zodat angst voor snelle auto’s dicht langs het trottoir niet gerecht is. De Molenweg wordt een 30 km gebied. De versmalling is een soort vluchtheuvel waar de fietsers achter langs kunnen rijden. De auto’s moeten er omheen rijden en langs de waterkant werkt dat het best. Verder worden de gele strepen opnieuw aangebracht. Een aantal andere suggesties worden niet uitgevoerd. Vanwege risico’s op schade aan huizen kunnen er bijvoorbeeld geen drempels worden aangebracht. Verder wordt er nabij Stoof geen zebrapad aangebracht omdat dit “schijnveiligheid” oplevert. Ook de gevraagde “fietssuggestiestroken” komen er niet omdat de weg hiervoor te smal is. Een “fietsenparkeerplaats” buiten de speeltuin is niet mogelijk omdat daar te weinig ruimte voor is. Bezien zal worden of dit binnen de speeltuin kan.

Overige punten:
o De gemeente is nogmaals verzocht om op de wegen in het buitengebied (Meije, Middenweg) belijning aan te brengen;
o Ook is gevraagd om langs de Hoofdweg maatregelen te nemen waardoor het water niet op de weg blijft staan. Bij de Milandweg zijn geultjes gegraven en dat werkt daar prima;
o De gemeente heeft toestellen in de speeltuin, waaronder de kabelbaan weggehaald, zonder de speeltuinvereniging te informeren. Het Dorpsplatform heeft de gemeente gevraagd om dit snel te verhelpen en onder andere weer een kabelbaan terug te plaatsen.
o Ook is gesproken over wandelpaden en een fietsroute. De volgende vergadering zal worden besloten hoe een werkgroep samen met de gemeente hier gestalte aan kan geven.
o De werkgroep bomen (Hoofdweg Uitweg) is met haar activiteiten gestart en zal binnenkort contact opnemen met de gemeente.  

Vincent Vreeburg in het zonnetje gezet

door Jolanda van Luinen

Alblas Verkeersschool uit Woerdense Verlaat – vanaf het eerste uur adverteerder in De Berichtgever – maakt er een goede gewoonte van om jubilerende medewerkers in het zonnetje te zetten. Zodoende kreeg op 8 juni Zegvelder Vincent Vreeburg (33) vanwege zijn 12,5 jaar bij de zaak niet alleen een dagje vrij, maar uit handen van (broer en zus) Jeroen en Sylvia Alblas ook een taart, een envelop met inhoud en een fles wijn. Deze feestelijke traditie was Vincent bekend, maar dat hij daarmee De Berichtgever zou halen, had hij niet kunnen bedenken.

Bij Alblas Verkeersschool werkt Vincent als rij-instructeur – hij geeft praktijklessen voor personenauto’s en theorielessen voor bromfietsen – stagebegeleider en mentor. Hoewel hij het prima naar zijn zin heeft op zijn werk, was dit geen jongensdroom van hem. ,,Wel ben ik van jongs af aan gek op auto’s. Het schijnt dat zogauw ik kon staan, ik met autootjes over de boxrand reed. En van Lego maakte ik ook altijd alleen auto’s en motoren, nooit andere bouwwerken. Omdat ik gek ben op Porsches, wilde ik heel graag bij de politie. Dat is er helaas niet van gekomen. Toch wilde ik iets met verkeer. Vrachtwagenchauffeur worden lag me niet, maar rij-instructeur worden leek me wél wat. Om de studie te bekostigen heb ik een jaartje in de bouw gewerkt. Nadat ik stage had gelopen bij Alblas, werd me door Jeroen een baan aangeboden. Zelfs nog voordat ik examen had gedaan.”

En zo gaf Vincent op z’n 20e al les. ,,In het begin werd ik wel eens verward met een leerling. Dan vroegen ze me: ‘Wanneer ga jíj examen doen?’ Terwijl ik mijn rijbewijs al op de middelbare school, in één keer, had gehaald. Inmiddels is het zover dat ze ‘u’ tegen mij zeggen, maar dat maakt mij niet uit.” In die 12,5 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest in zijn vak, zo blijkt. ,,Instructeurs moeten tegenwoordig een gedegen opleiding volgen, stage lopen en zich regelmatig bijscholen. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen iedereen ‘zomaar’ les kon geven. Die lat wordt dus steeds hoger gelegd. Ook de exameneisen van het CBR worden steeds hoger, maar dat vind ik niet vreemd. Het verkeer is immers drukker en sneller geworden dan zo’n tien jaar geleden. Het klopt dat je het echte rijden pas leert in de praktijk, maar om je rijbewijs te halen, moet je wel eerst laten zien dat je de basisbeginselen beheerst, dat je veilig rijdt en zelfstandig de juiste beslissingen kunt nemen. Voor mij is het steeds weer de uitdaging om mensen – jong en oud, zelfverzekerd of voorzichtig – zover te krijgen dat ze slagen. Behalve vakkennis, vraagt dit ook om mensenkennis. Juist die afwisseling maakt mijn werk leuk.”

Goede vangst bij viswedstrijd

Na het klinken van het startschot om klokslag 15.00 uur ging op zaterdag 26 mei de jeugdviswedstrijd van Hengelsportvereniging Zegveld van start. Ongeveer dertig fanatieke vissertjes stonden langs de waterkant aan de Julianalaan en hoopten op de vangst van een heel grote vis. Een minuut na het startschot werd al de eerste vis gevangen en zorgvuldig in een emmer met water bewaard. Bij het aanhaken van het aas of het verwijderen van het haakje uit de bek van de vis, werden sommige kinderen geassisteerd door een van de ouders. Enkele dappere deelnemers ging geheel zelfstandig te werk. Na een uur vissen werd het totaal aantal centimeters gevangen vis per deelnemer berekend. De prijsuitreiking vond plaats om 16.30 uur in Gasterij de Milandhof.

Winaars categorie deelnemers boven de 10 jaar:
1 Koen Meijers 252 cm
2 Janco van Leeuwen 143 cm, waaronder een zeelt van 45 cm
3 Geert van Dam 86 cm

Winaars categorie deelnemers onder de 10 jaar
1 Christiaan Dekker 120 cm
2 Kayleigh Smit 119 cm
3 Feline Muller 90 cm
De winnaars ontvingen een beker en een enveloppe met inhoud. Alle deelnemers werden verrast met een zakje snoep.
 

Jorai weert zich goed in finale schooldammen

Het pupillen damteam van de Jorai school – bestaande uit Jaco Kastelein, Boaz Brak, Geert van Ingen, Arie en Jacco van der Knaap – heeft zich de afgelopen maanden kranig geweerd in de race naar de titel van Nederlands kampioen.
Nadat ze op 17 maart in Woerden de finale van de Dambond Midden Nederland hadden gewonnen, ging het trotse team door naar de halve finale van het Nederlands Kampioenschap. Deze vond op 12 mei plaats in Bleskensgraaf. Een uitstekende derde plaats gaf recht op deelname aan de finale van het Nederlands Kampioenschap schooldammen pupillen. Als het jongste van alle deelnemende teams, vertrokken de boys zaterdag 9 juni richting Heino. Maar liefst achttien scholen streden om de hoogste eer. Het team uit Zegveld deed het beslist niet slecht, maar uiteindelijk zat er niet meer in dan een dertiende plaats. En in dit geval is dit echt geen ongeluksgetal. Goed gedaan, jongens. En gezien jullie leeftijd mag er volgend jaar weer meegedaan worden in de pupillenklasse. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De Berichtgever feliciteert jullie met het behaalde succes en ziet met spanning uit naar volgend jaar.
Een woord van dank en een compliment zijn zeker ook op z’n plaats richting Arie en Hennie de Bruijn die het team op alle wedstrijden hebben begeleid.

Reumafonds Eendaagse van Zegveld

Op 8 september wordt er voor de tweede maal een wandeltocht in Zegveld georganiseerd voor wandelliefhebbers, met en zonder reuma. Dit jaar zal er bij aanvang van de wandeling een optreden verzorgd worden door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.
Ook is er een route van 5 kilometer toegevoegd speciaal voor mensen met gewrichtsklachten of beperkingen. Deze route vindt plaats op verharde wegen en is dus ook geschikt voor mensen met een scootmobiel.
De afstanden waarvoor men zich kan inschrijven zijn 5, 12 of 24 kilometer. Voor mensen die met het openbaar vervoer komen, worden vanaf NS station Woerden bussen ingezet. Bij voorinschrijving zijn de kosten € 3,=, op de dag zelf € 5,=. Vertrek vanaf Gasterij De Milandhof.
De inschrijving is al geopend via www.inschrijven.nl . Meer informatie kunt u vinden op de website van het reumafonds: www.reumafonds.nl

Geslaagd!!!

8 mei 2007 deden er 12 cursisten examen voor hun EHBO diploma. De EHBO cursus werd gezamenlijk gegeven door EHBO verenigingen De Meije en Zegveld.
Geslaagd zijn: Rianne van der Gun, Pauline Bosland, Jacqueline Ram, Christine Brandsma, Annet Rijneveld, John Muis, Leen de Leeuw, Ellie Muis, Sjoerd Kronemeijer, Floor van der Wind, Cindy de Geus en Kristel de Geus.
 

Verenigingenmarkt goed bezocht

De organisatie van de verenigingmarkt, die gehouden werd op 2 juni, is tevreden over het aantal deelnemers dit jaar. Zo’n dertien verenigingen hadden een kraam gehuurd. Mede door het mooie weer werd de markt goed bezocht. De kinderen konden een ritje maken met een ponykar en er werden schapen geschoren. De muziekvereniging verkocht heerlijke aardbeienschelpjes en pannenkoeken, dus ook voor de inwendige mens was goed gezorgd. De kinderen konden hun spulletjes verkopen op de rommelmarkt en knuffelen met de konijntjes in de knuffelhoek van Klein Veeteelt. Voor de eerste keer had RPL FM een rechtstreekse radio-uitzending vanaf de verenigingenmarkt.

Volgend jaar is er weer een verenigingenmarkt. Ook verenigingen uit omliggende gemeenten zijn dan van harte welkom.

Biebnieuws

Tijdens de zomervakantie, van 23 juli t/m 1 september, is Bibliotheek Zegveld uitsluitend open op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Gedurende deze periode geldt een uitleentermijn van zes weken i.p.v. de gebruikelijke drie weken.
Voor dat de vakantietijd aanbreekt, is er weer een verkoop van afgeschreven boeken. Deze verkoop start op dinsdag 3 juli a.s.

Exposities
In de maanden juli en augustus exposeren twee vrijwilligers van Bibliotheek Zegveld, namelijk Dini Stofberg met beelden en bestuurslid Nanda Verburg met quilts.

Bridgen in Zegveld

Al ruim een jaar spelen Coby Collard, Joke van Veldhuyzen, Ineke Wijnbergen en een vierde partner wekelijks op maandagmiddag bridge. De vierde partner wil echter de komende winter niet meer bridgen, dus zoeken wij langs deze weg nog iemand. Wij hebben in Zegveld een beginnerscursus gevolgd via de SWO. U hoeft dus niet persé heel goed te kunnen bridgen, dat doen wij ook nog niet, maar we vinden het wel leuk en zouden graag verdergaan. In september komt er een vervolgcursus bij de SWO en daar kunt u desgewenst ook aan meedoen.
Heeft u er belangstelling voor, neem dan contact op met Ineke Wijnbergen, telefoon (0348) 691400.

Rabobank zomerconcert (een ingekomen bericht van KNA)

Donderdag 5 juli houdt muziekvereniging Kunst na Arbeid ter afsluiting van het seizoen het Rabobank zomerconcert. Om 19.30 uur houden de fanfare, drumband en majorettes een rondgang door het dorp. Vervolgens start om circa 20.15 uur het concert op het trottoir van de Boschsloot. Daar zal een swingend en zomers optreden worden gegeven.

Pin It