Opening nieuwe zaal De Oude Herbergh

Alle inwoners van Zegveld en andere belangstellenden werden uitgenodigd de nieuwe zaal De Oude Herbergh van Gasterij De Milandhof te bewonderen tijdens het open huis op 14 november jl. Velen gaven gehoor aan deze uitnodiging en kwamen met eigen ogen de metamorfose van dit deel van De Milandhof aanschouwen. De nieuwe zaal oogt ruim, gezellig en sfeervol, waarbij zeer veel aandacht is geschonken aan de inrichtingsdetails. In deze Oudhollandse sfeer is het mogelijk feesten of partijen te combineren met het hypermoderne ‘live cooking’ concept. Tijdens het open huis konden de bezoekers genieten van allerlei op de bakplaat bereide lekkernijen. Menig bezoeker doopte als dessert zoete vruchten in de chocoladefontein. Tevens werden de bezoekers getrakteerd op een spetterend optreden van Imca Marina. Gasterij De Milandhof hoopt met deze vernieuwingen en uitbreiding ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag van zaalverhuur voor commerciële en dorpse activiteiten.

07nov-Milandhof.1 07nov-Milandhof.3

Breder WMO loket

De gemeente Woerden bekijkt op dit moment het WMO-beleidsplan van wethouder Marjan Haak. Zij wil één breed loket waar inwoners terechtkunnen met al hun (aan)vragen op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (aangepast) wonen. Volgens Marjan Haak is het grootste probleem dat inwoners nu vaak niet weten waar ze moeten zoeken. Er kan namelijk veel meer dan men denkt. Nu is het nog zo dat mensen er vaak pas achteraf achterkomen dat ze gebruik hadden kunnen maken van een maaltijdvoorziening, of dat ze recht hadden op thuishulp, maar bijvoorbeeld ook voor aanpassingen in huis, een rolstoel of een scootmobiel in aanmerking komen.
Een breder WMO-loket, waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen, voor advies en informatie. Waar ook aandacht is voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages, wijkcentra, informatiemarkten, mantelzorg en dergelijke. Men kan hier terecht voor ondersteuning.
Over dit initiatief van wethouder Haak zal de Raad binnenkort een beslissing nemen. 

Knutselen en zingen in de herfstvakantie

Ook dit jaar werd tijdens de herfstvakantie de Vakantie Bijbel Week georganiseerd door de Hervormde Gemeente Zegveld. Het thema dit jaar was ‘Reken maar…’. In de bijbel worden veel getallen genoemd en vaak hebben deze getallen een diepere betekenis. Aan de hand van dagthema’s werd de diepere betekenis hiervan aan de kinderen uitgelegd.

Iedere ochtend werd het programma ondersteund door een band met zangeressen. Vele enthousiaste kinderen hebben gezongen, geknutseld en spelletjes gedaan. Aan het eind van de donderdagochtend werd gezamenlijk pannenkoeken gegeten. Tijdens de bijeenkomsten op zaterdagavond en zondagochtend waren ook alle ouders welkom en lieten de kinderen horen welke liedjes en bijbelteksten zij tijdens de VBW geleerd hebben.
Belangstellenden voor de CD of DVD van deze VBW kunnen zich wenden tot één van de stuurgroepleden. 

Servicepunt RABObank en SWW in supermarkt Coop

Met het openen van een fles champagne door burgemeester H. Schmidt was op 2 november een modern servicepunt in de supermarkt Coop een feit.
Het servicepunt is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie SWW en Rabobank Bodegraven-Woerden. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst nog andere partijen aansluiten.
Het punt beschikt over een geld en een chipautomaat, een spreekkamer en een Virtueel Servicepunt. Via dit virtuele kanaal kan via beeld en geluid direct contact worden gemaakt met een medewerker van het Klant Contact Center van Rabobank Bodegraven-Woerden. Tot en met december zal een medewerker van de bank geïnteresseerden wegwijs maken met de bediening. Hij of zij is van dinsdag t/m vrijdag vanaf 8.30 uur tot 11.30 uur aanwezig en op vrijdagavond vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur. U bent van harte welkom; de koffie staat klaar!
In het kader van de opening van bovengenoemd servicepunt heeft Rabobank Bodegraven-Woerden een AED (Automatische Externe Defribilator) ter waarde van ruim € 2.600,00 geschonken aan de samenleving van Zegveld. De AED is een apparaat om bij storingen van het hart het hartritme weer op gang te helpen. Met een snelle alarmering en directe reanimatie kunnen hiermee levens gered worden.
Het apparaat hangt in het nieuwe Servicepunt. Enkele medewerkers van Supermarkt Coop zijn opgeleid voor de bediening van het apparaat.

Voor u gelezen
Meije komt met alternatief

De bewoners van de Meije hebben een alternatief voor de natuurontwikkeling in hun buurtschap.
Provincie, waterschap en Natuurmonumenten willen in de overgang tussen Meije en Nieuwkoopse Plassen 500 hectare natuurontwikkeling realiseren. De Meijenaren vrezen voor het karakter van de streek en de Meije graslanden.
Tijdens een drukbezochte avond in de proefboerderij presenteerde Bram van der Vlugt hun alternatief. De Meijenaren zijn bang dat als de plannen worden uitgevoerd de bestaande boerderijen worden ingesloten en er één groot gebied met water, moeras en riet komt. De boeren moeten dus plaatsmaken voor natuurontwikkeling.
Natuurmomenten en de dienst DLG, (de uitvoerder van de plannen) hebben de plannen aangehoord en toegezegd deze ‘mee te nemen’. Wellicht dat er binnen de klankbordgroep met buurtvertegenwoordigers verder over wordt gesproken.

Verkeersveiligheidsdag bij De Jorai

De leerlingen van de Jorai hebben op vrijdag 9 november jl. samen met agent Ruud Hageman de verkeersregels nog eens onder de loep genomen. De groepen 1 t/m 4 kregen verkeersles in de klas en de groepen 5 t/m 8 kregen een praktische verkeersles ter hoogte van het kruispunt Stoof/Bremmer. Door agent Hageman werd de nadruk gelegd op de voorrangsregels en het veilig oversteken van dit moeilijke kruispunt door fietsers en voetgangers.
In het kader van het verkeersveiligheidsproject hebben de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerkrachten van de school besloten de verkeersveiligheid rondom de school onder de aandacht te brengen van de ouders van de leerlingen. Met name tijdens het halen en brengen van de leerlingen ontstaan zeer verkeersonveilige situaties, aangezien auto’s vaak onjuist geparkeerd worden. De leden van de MR en OR voerden een ludieke actie en deelden tijdens de haal- en brengtijden ‘bonnen’ uit aan foutparkeerders. Met deze actie hopen de MR en OR te bereiken dat ook de ouders meewerken aan de verkeersveiligheid rondom de school.

 

Kunstgrasveld voor Siveo??? (Een ingekomen bericht van Siveo)

In de raadsvergadering van 1 november jl. heeft de gemeenteraad de begroting 2008 besproken. In deze vergadering is ook het verzoek van Siveo ’60 om een kunstgras trainingsveld besproken. Paul Vonk, contactpersoon van Siveo ’60 richting de gemeente bericht vanuit deze raadsvergadering.

,,Het probleem van onze Zegveldse voetbaltrots is helder. Het trainingsveld verkeert al jaren in zo’n erbarmelijke staat dat er in de herfst en winter nauwelijks op gespeeld kan worden. Bij de minste regenval staat het veld blank en ook bij maar enkele graden vorst kan er niet op worden getraind. Het trainingsveld wordt zéér intensief gebruikt en door de uitbreiding van het ledenaantal (Siveo kreeg er in enkele jaren twee meisjesteams en twee damesteams bij) is het nog meer dringen geblazen op de Beemd. Als het regent moeten alle teams in de trainingshal worden ondergebracht en dit is natuurlijk ondoenlijk. Teams kunnen dan maar een half uur tot drie kwartier trainen en zo kun je natuurlijk geen goede prestaties neerzetten, aldus Siveo.

In 2001 heeft Siveo – met ondersteuning van het VSB fonds en de gemeente – de trainingshal voor de jeugd kunnen voorzien van een kunstgrasmat. De gemeente heeft toen beloofd dat het trainingsveld drie jaar later zou worden gerenoveerd. Deze renovatie heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Siveo hoopte nu dat de gemeente in plaats van de renovatie een kunstgrasmat op het trainingsveld zou leggen, zodat de waterproblemen voor goed uit de wereld zouden zijn.

Siveo heeft in december 2006 de gemeente gevraagd het probleem op te lossen. Tot de zomer van dit jaar kwam er geen reactie van het stadhuis. Toen ook nog eens de verantwoordelijke wethouder vertrok, heeft Siveo meerdere malen bij de gemeente aan de bel getrokken. Gelukkig pakte de nieuwe sportwethouder, Loes Ypma, de noodkreet van Siveo snel op en bezocht het sportcomplex. Hoewel de wethouder ook wel zag dat het zo niet langer kon, had zij wel eerst toestemming van de gemeenteraad nodig. In verband met de begroting heeft Siveo daarna alle politieke partijen aangeschreven en een aantal partijen kwam ook poolshoogte nemen. Diverse partijen brachten in de raadsvergadering een voorstel in om het college op te dragen Siveo van het probleem te verlossen en een kunstgrasmat op het trainingsveld aan te leggen.

Deze sympathieke voorstellen haalden echter de meerderheid van de gemeenteraad niet en werden weggestemd. De raad was het wel unaniem eens dat de Zegveldse voetbalclub geholpen moest worden, maar dan moest er eerst een nieuw onderhoudsplan voetbalvelden worden opgesteld. Dit plan moet in februari a.s. gereed zijn. Verder vond de raad dat áls je een kunstgrasveld gaat aanleggen, je dan beter een speelveld van kunstgras kunt voorzien, omdat dit veel optimaler gebruikt kan worden. Met deze positieve uitleg van wethouder Ypma was Siveo natuurlijk zéér tevreden. Zij wacht dan ook met spanning de ontwikkelingen verder af.”

Bram de Groot winnaar grootste pompoen.

De negenjarige Zegvelder Bram de Groot is de winnaar geworden van de
‘Grootste Pompoen van Woerden’ wedstrijd. Uit handen van wethouder Loes Ypma kreeg hij een cadeau. Bram heeft zelf geen idee hoe groot de pompoen was, maar hij was haast niet meer te tillen. Gefeliciteerd Bram!

Tentoonstelling Kleinveeteelt

Zaterdag 10 november hield pluimveevereniging Kleinveeteelt haar jaarlijkse tentoonstelling in de Milandhof. De keurmeesters hadden het er druk mee, er moesten 258 stuks dieren gekeurd worden.

De uitslag is als volgt:
Fraaiste konijn een Klein Zilver van dhr. D. Zwaan uit Bodegraven. Fraaiste grote hoender een Kraaikop van dhr. G. Vermaas uit Woerden. Fraaiste dwerghoender een Kraaikop van dhr. G. Vermaas uit Woerden. Op een na de fraaiste dwerghoender een Bramha kriel van Comb. Beukers uit Zegveld. Fraaiste sierduif een Chinese Meeuw van dhr. Kl. Muyt uit Kamerik. Fraaiste gedomesticeerde watervogel een witte Kwaker van dhr. M.G. Rietveld uit Nieuwerbrug. Fraaiste oorspronkelijke watervogel een Carolina eend van dhr. M.G. Rietveld uit Nieuwerbrug. Fraaiste siervogel een Kwartel van dhr. B. den Blanken uit Kamerik.

De Berichtgever zegt het met bloemen

In de Berichtgever van oktober 2007 heeft u het al kunnen lezen. Na 23 jaar hebben Kees en Gerda Machgeels het ‘Hoko-stokje’ overgedragen aan Chris en Monique van Moorselaar. Na hun vertrek zijn ze eerst vijf weken kamperend door Europa getrokken en terug in Nederland was hun eerste gang naar, jawel...Hoko. Benieuwd hoe het Chris en Monique was vergaan in hun eerste periode Hoko. ’s Avonds thuis ontvingen ze het bericht dat Chris was opgenomen in het ziekenhuis in verband met hartproblemen. De volgende morgen kwam het telefoontje of ze bereid waren tijdelijk Monique te helpen in snackbar Hoko. Natuurlijk wilden ze bijspringen en zo waren Kees en Gerda vier weken lang weer te zien in de Zegveldse snackbar. Gelukkig maakt Chris het na een dotterbehandeling weer prima en zal hij op korte termijn weer volop meedraaien.
Gerda en Kees benadrukken dat ze een geweldige tijd in Zegveld hebben gehad. ,,In 23 jaar hebben we in Zegveld zoveel veranderingen meegemaakt. We hebben de jeugd zien
opgroeien van kleuter naar puber en velen zijn inmiddels vader of moeder van weer een kleuter. Af en toe kijken we nog wel eens alle geboortekaartjes, trouwkaarten maar ook overlijdenskaarten door die we in deze periode hebben ontvangen. En dan komen er veel herinneringen boven. Wij hopen dat Monique en Chris net zo’n leuke tijd in Zegveld krijgen als wij.”

Voor alle fijne jaren die de Zegvelders hadden met Kees en Gerda en voor het inspringen in de periode van de ziekte van Chris, wil De Berichtgever hen van harte bedanken. Uiteraard liet De Berichtgever dit gepaard gaan met het overhandigen van het bloemetje van de maand. Tot slot willen we Gerda en Kees nog een hele goede tijd toewensen.

Gerda en Kees: ,,Hierbij willen we al onze klanten, waarvan velen vrienden geworden zijn, van harte bedanken voor de fijne 23 jaar in onze snackbar Hoko. We hebben het altijd met heel veel plezier gedaan.” 

NIEUWS VAN DE SWO

Decemberactiviteiten
De decembermaand is ook voor de SWO een maand met een overvolle agenda:
Woensdag 5 december wordt er om 14.00 uur een SINTERKLAASBINGO gehouden in De Zegge.
Dinsdagmiddag 12 december worden er KERSTSTUKJES gemaakt in De Zegge. Vindt u het leuk hier aan mee te doen, de intekenlijst ligt klaar in De Zegge.
Maandag 17 december is iedereen welkom bij de KERSTMAALTIJD in de Milandhof, ook hiervoor ligt er binnenkort een intekenlijst in De Zegge.
Donderdag 20 december zijn alle GASTVROUWEN van16.00 tot 17.00 uur welkom in De Zegge voor een drankje en een hapje. Een gezellig samenzijn als dank voor hun inzet het afgelopen jaar. U ziet het, de maand december is een drukke maand maar ook hierna gaan alle activiteiten van de SWO gewoon door. Meer daarover in de volgende Berichtgever.

Broeksloot winnaar stratenvolleybaltoernooi

Donderdag 25 oktober werd door Animo ’72 het 18de stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Er streden achttien teams voor de felbegeerde wisselbeker en een heerlijke taart. Er waren dit jaar weer veel jeugdspelers aanwezig welke er mede voor zorgden dat het een leuk en gezellig toernooi was. Na de poulewedstrijden bleven de vier beste teams over voor de halve finale. De Middenweg speelde tegen de Willem Alexanderstraat en Broeksloot 2 tegen de Eikenlaan / Het Erf.
In de finale speelde Broeksloot 2 tegen de Middenweg. De teams gingen gelijk op. Met een spannend slot wist Broeksloot 2 met 16-14 te winnen. De wisselbeker heeft weer een nieuwe eigenaar gevonden en de taart is weer opgegeten.
De hoofdsponsors van dit toernooi, Rabobank en Interpolis, hebben het mogelijk gemaakt dat Animo ’72 dit toernooi kon organiseren. Animo’72 is hen hier zeer erkentelijk voor. En natuurlijk wordt ook iedereen bedankt die de verloting, waarvan de opbrengst naar de jeugd van Animo gaat, weer tot een succes heeft gemaakt. Het was een gezellige avond dankzij de sportieve deelnemers. En namens Animo ’72: Tot volgend jaar!

Route Buurtbus De Meije aangepast

Op verzoek van Connexxion wordt vanaf 9 december 2007 de route van Buurtbus De Meije aangepast. Vanaf die datum zijn Waarder en Driebruggen voorzien van openbaar vervoer. Dit geeft vanaf 9 december de buurtbus de mogelijkheid om ook langs het Hofpoortziekenhuis in Woerden te rijden. Daarnaast is de route door De Meije ingekort. Er wordt dan niet meer gereden door de Stichtse Meije, maar rijdt de buurtbus via de Middenweg naar Zegveld.

De vertrektijden vanuit de Meije, R.K. kerk en Zegveld, hoek richting Bodegraven via Zwammerdam zijn als volgt:
Zegveld, hoek: 8.44 – 11.44 – 14.44 uur
Meije, R.K. kerk: 8.53 – 11.53 – 14.53 uur

De vertrektijden richting Bodegraven via Woerden, Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen zijn als volgt:
Meije R.K. kerk: 9.44 – 12.44 – 15.44 – 17.14 uur
Zegveld, hoek: 9.51 – 12.51 – 15.51 – 17.21 uur

Tot slot meldt vereniging Buurtbus De Meije dat u niet per se bij de haltepaal hoeft te wachten om met de buurtbus mee te kunnen rijden. De buurtbus stopt overal langs de voorgeschreven route, mits u maar duidelijk uw hand opsteekt.

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht op de website www.buurtbusdemeije.nl  en www.connexxion.nl 

Winterfair CSZ

Zaterdag 8 december aanstaande is iedereen welkom op alweer de vijfde editie van de CSZ-winterfair. Van 10.00 tot 16.00 uur is de sporthal van de Milandhof weer omgetoverd tot een echte winterfair waar zo’n zestig kramen zullen staan met allerlei artikelen die iets te maken hebben met het winter cq. feestdagengevoel.

Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen. Uiteraard is de kerstman aanwezig en, na het grote succes van vorig jaar, kunnen er ook dit jaar weer gipsen beeldjes worden beschilderd. Gasterij De Milandhof zorgt voor de hapjes en de drankjes.

Goede Doelen Dag

De 13e Goede Doelen Dag van zaterdag 17 november 2007 is een groot succes geworden. Het was een drukte van belang en de diverse activiteiten mochten over belangstelling niet klagen. De totale opbrengst van deze dag bedroeg na aftrek van alle kosten het mooie bedrag van € 4.750,=, bijna € 300,= meer dan vorig jaar. De deelnemende stichtingen zijn dit jaar uitgebreid met de Voorhof en de GZB (Gereformeerde Zendings Bond). Dit verklaart mogelijk ook de hogere opbrengst. Enkele onderdelen die goed scoorden waren het autowassen € 225,=; kapsalon “Kniphof” € 292,=; de handgemaakte bloemstukken € 286,= en Pea’s keuken € 293,50.

De prijswinnaars van diverse activiteiten waren:
Sjoelen: 1e prijs volwassenen: Ronald de Bondt
1e prijs kinderen : Wijnan van Ingen
Melkbus: 1e prijs Marijke Heemskerk
Linnen mand: Dit Vink
Jongens fiets: Fam Bauw, Woerden
Gewicht kaas raden: Fam. Bikker, Nijkerkerveen
Krentenbrood: Mw. I. Kemp, Woerden
Kinderfiets: Bep van den Hooren

De organisatoren van deze Goede Doelen Dag mogen ook wel eens genoemd worden. Dit zijn Nel Bos en Teuna de Heer namens Stichting Ontmoeting, Nel Verboom namens Woord en Daad en Emmy van Ingen voor Stichting Adullam. Een extra woord van waardering geldt Emmy van Ingen. Zij heeft dertien jaar geleden de Goede Doelen Dag opgericht en is nog steeds de grote coördinatrice van deze dag.

Lezing Piet Brak Geschiedenis van Zegveld

De Stichts Hollandse Historische Vereniging (SHHV) bestaat 50 jaar in 2007.
Een van de jubileumactiviteiten is een maandelijkse lezing over de geschiedenis van een plaats in het werkgebied van de SHHV.
Donderdag 25 oktober jl. was er een lezing in Zegveld gepland, gehouden door Piet Brak, waar zo’n zestig geïnteresseerden bij aanwezig waren.
Piet Brak is onder andere betrokken bij de Stichting Hugo Kotesteijn en voorzitter van de werkgroep Woerden-Zegveld van de SHHV.
De lezing ging over de boerenwoning zoals deze zich heeft ontwikkeld tussen ruwweg 1650 en 1950. Dit gebeurde aan de hand van allerlei voorbeelden uit Zegveld maar ook uit de regio. Andere boerderijtypen, bijgebouwen, overheidsgebouwen, hooibergen etc. kwamen ook aan bod.
Wilt u meer wil weten over de SHHV, of misschien eens een lezing bijwonen, dan kunt u terecht op de website: www.shhv.info.

Werkgroep Bomen stapt op

Drie leden van de Werkgroep Bomen hebben afgelopen week hun functie neergelegd. Reden hiervoor is het feit dat de gemeente Woerden niet wilde ingaan op de aanvraag van een ‘ second opinion’.

Eind 2006 werd bekend dat op een aantal plekken in Zegveld de populieren weg moesten, omdat ze niet in het landschap zouden passen.
Na de actie ‘Red de bomen in Zegveld’ werd dit plan door de gemeente teruggedraaid. In december zullen er nu echter toch nog 263 populieren aan de Rondweg en Dwarsweg omgezaagd worden, omdat ze volgens de gemeente Woerden een gevaar opleveren.
Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform (waar de werkgroep formeel onder viel) overlegd en besloten de zaak te laten rusten en zich te richten op de herplant. Drie van de vier leden van de Werkgroep Bomen (Ko Kromwijk, Son Tienhooven en Manon Verheul) zijn het hier niet mee eens en hebben besloten hun functie in de werkgroep neer te leggen.
Manon Verheul, een van de opgestapte leden betreurt het dit besluit te moeten nemen, ook omdat zij meer had willen doen voor de 253 ondertekenaars van de actie ‘Red de bomen in Zegveld’. De opgestapte leden zullen de kwestie aankaarten in het Dorpsplatform overleg van 11 december aanstaande.

Kerstzangavond

Maandag 17 december 2007 wordt in De Milandhof de jaarlijkse Kerstzangavond gehouden.

Het thema van de Kerstzangavond is ‘Feest in Judea’.
Spreker is ds. L.J. Vogelaar uit Noorden.

Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Kunst Na Arbeid, kinderkoor Vertel Me Eens en zangvereniging De Lofstem. Ook zal Pia Schütz enkele liederen zingen.

De organisatie is dit jaar in handen van zangvereniging De Lofstem. De avond begint om 19.30 uur met het zingen van kerstliederen. De zaal is om 19.00 uur open. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten van deze avond.

Biebnieuws

Tot en met 14 januari exposeert Zegvelder Jos Didden in de Kamerikse bibliotheek.
Jos Didden is voorzitter van fotoclub Iris in Woerden en de laatste jaren docent digitale fotobewerking aan de Volksuniversiteit. Hij heeft meerdere keren een deel van zijn werk geëxposeerd. Fotografie is ‘hot’ en zeker de digitale fotografie. Iedereen lijkt er wel mee bezig. Omdat het allemaal zo makkelijk lijkt, worden veel fotografen slordig met het vastleggen van beelden. Jos laat op de tentoonstelling in de bibliotheek van Kamerik juist foto's zien waar je ' oog' voor moet hebben. Foto's die iedereen zou moeten kunnen maken, als je het maar wilt zien. Goed kijken en je compositie bepalen. En meerdere foto's van hetzelfde onderwerp maken. De ervaring leert hem dat de eerste foto nooit de beste is.
Jos Didden fotografeert al een groot aantal jaren. Zijn onderwerpen vindt hij overal. Zowel tijdens vakanties als op andere momenten.

In de bibliotheek in Zegveld kunt u tot 28 december o.a. gaan kijken naar de schilderijen van Zegveld van de heer De Voogel. Er hangen 3D Anton Pieck schilderijtjes van Riet Rademaker en staan er beelden van Karin Vredenbregt.
 

Pin It