Sinterklaas in Zegveld07dec-Sinterklaas2

Op 24 november werd de Sint en zijn Pieten welkom geheten in Zegveld. De Sint maakte een rondgang door het dorp in een koets met twee paarden. De vele Pieten hebben de kinderen onderweg verwend met snoepgoed en pepernoten. In Gasterij De Milandhof vierde de Sint het Sinterklaasfeest samen met 750 kinderen, ouders en opa’s en oma’s. De muzikale begeleiding werd verzorgd door muziekvereniging Kunst Na Arbeid met majorettes verkleed als hulp Pieten. Dit jaar werd de Sint tijdens het feest verrast met een heel bijzonder cadeau. Uit handen van de burgemeester ontving de Sint een nieuwe Sinterklaasmantel.
Nadat de Sint en zijn gevolg waren uitgezwaaid, werden de kinderen bij het verlaten van de zaal getrakteerd op een zak snoep en een mandarijn. De uitstekende organisatie van dit Sinterklaasfeest was wederom in handen van speeltuinvereniging De Robbedoes.

Bij PeuterpretOok op de Peuterpret heeft Sinterklaas zich even laten zien. Op een ochtend werd er driemaal op de deur geklopt en stond voor de ingang van de Peuterpret een heel grote koffer. Juf Riet en Juf Mariëtte maakten samen met de peuters de koffer open en ontdekten dat er een Sinterklaaspak in zat. Juf Mariëtte stelde voor het Sinterklaas pak aan te trekken en nadat de baard, de snor en de mijter bij haar waren opgezet was zij ‘omgetoverd’ tot Sinterklaas. Voor sommige peuters was een Sint in de kring toch wel erg spannend en soms een beetje eng.
Speciaal voor het Sinterklaasfeest was de Peuterpret prachtig versierd met zelfgemaakte Amerigo’s en vlaggetjes. De peuters waren verkleed als hulp Piet of hulp Sint. Voor Sinterklaas werden liedjes gezonden en hij kreeg jumples van de peuters. Natuurlijk had de Sint ook een zak met cadeautjes meegenomen en werd iedere peuter verrast met een fietstoeter. Alle peuters mochten met Sinterklaas én hun cadeautje op de foto.

Op De Waldhoorn

De Pieten zonder veer kregen les op De Waldhoorn die voor deze gelegenheid was omgetoverd tot Pietenacademie. De leerlingen van De Waldhoorn leerden de Pieten zonder veer alle mogelijke vaardigheden die een goede Piet beheersen moet. Welke vaardigheden werden de Pieten zonder veer aangeleerd? Nou, bijvoorbeeld pepernoten bakken, muziek- zang en dansles, rijmen en klimmen en klauteren.
Bij het pepernoten bakken kregen de kleuters van groep 1 en 2 hulp van een moeder. De pepernoten werden vakkundig gerold en platgeslagen. Vervolgens verdwenen de pepernoten even in de oven om vervolgens te worden ingepakt. De Sint ontving tijdens het bezoek aan de school op 5 december een zak zelfgebakken pepernoten. De leerlingen van de onderbouw kregen van de Sint een cadeautje en de leerlingen van de bovenbouw vierden Sinterklaasfeest met surprises en gedichten.

O ja, alle Pieten zonder veer hebben de vaardigheden onder de knie en ontvingen een Pietendiploma mét veer.

Op De Jorai

Het Sinterklaasfeest op De Jorai begon op dinsdag 27 november. De leerlingen van de onderbouw mochten in de klas hun schoen zetten. De volgende ochtend bleek dat de Rommelpieten niet alleen de schoentjes van de kleuters gevuld hadden met lekkernijen, maar tevens de klaslokalen van de school verbouwd hadden. In de lokalen van de onderbouw hadden de Pieten alles overhoop gehaald en flink met pepernoten gestrooid. De leerlingen van groep 6 waren ‘spinnen in een web’ en konden de klas alleen maar in door een web van touwen. De Rommelpieten hadden het hele lokaal met touwen bespannen. In groep 8 stonden 25 verhuisdozen welke gevuld waren met de inhoud van de kastjes van de leerlingen en de meester. De leerlingen hebben uren nodig gehad hun eigendommen terug te vinden.
Op 5 december brachten de Sint en zijn Pieten een bezoek aan de school. Ieder jaar arriveert de Goedheiligman op een bijzondere wijze. Dit jaar arriveerde de Sint in een oldtimer DAF vrachtauto. In de versierde gemeenschapsruimte werd eerst met de onderbouw feest gevierd en vervolgens met de bovenbouw. Na een gezellige ochtend met liedjes, cadeautjes, surprises en gedichten werd de Sint en zijn gevolg door alle kinderen weer uitgezwaaid.

Op de Milandschool

Ook op de Milandschool zijn de groepen druk geweest met activiteiten in het teken van het Sinterklaasfeest. De school was prachtig versierd met zelfgemaakte knutselwerkjes en tekeningen op de borden in de klaslokalen. In de dagen voor Sinterklaas hebben de leerlingen schuimpjes en pepernoten gebakken. De kleuters hebben ook een Pietendiploma gehaald.
De Sint kwam op 5 december een bezoekje brengen aan de Milandschool en mocht plaatsnemen in een prachtig versierde stoel in de kinderkeet. Ook de ouders en peuters uit de buurt werden voor het feest uitgenodigd. De kleuters uit de groepen 1 en 2 hebben een zelfgemaakt liedje ten gehore gebracht over een Piet die uit rijden ging.
De groepen 3 en 4 trakteerden de Sint op een spannend toneelstuk waarin de cadeautjes gestolen werden door boeven. Na alle voorstellingen heeft de Sint nog een bezoek gebracht aan de groepen.

07dec-Sinterklaas1

Dorpsplatform Zegveld

Het Dorpsplatform komt op 11 december 2007 in de Milandhof bij elkaar.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform zet voor u de belangrijkste zaken op een rijtje De notulen kunt u t.z.t. lezen in de bibliotheek “De Omslag” of op de website www.dorpsplatform.zegveld.net

Samenvatting thema avond Zorg van18 september 2007
De thema avond was druk bezocht en er kwamen veel ideeën op tafel. De belangrijkste punten waren:
? Er moet wat het dorp betreft kleinschalige verpleegzorg komen.
? Dagopvang voor ouderen moet van de grond komen.
? Het huidige complex bejaardenwoningen voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Ook hier moet dus iets gebeuren.
? Inventariseren waar behoeften en mogelijkheden liggen om vrijwilligerswerk te bevorderen.
? Er zullen zorgwoningen incl. Domotica voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Ook kan gedacht worden aan zorgboerderijen (zoals b.v. Thomashuis).

De thema avond zal in overleg met de gemeente nog worden uitgewerkt in concrete acties.
Uiteraard kunnen de ideeën niet al op korte termijn worden gerealiseerd, maar het is duidelijk dat er voor de ouderen in Zegveld iets moet worden gedaan en daar gaat het Dorpsplatform zich natuurlijk voor inzetten!

Wijkgericht werken
De gemeente Woerden heeft een notitie wijkgericht werken opgesteld. Deze notitie beschrijft hoe de gemeente de inwoners van de wijken en dorpen wil gaan benaderen. Het Dorpsplatform Zegveld speelt voor de gemeente hierin een belangrijke rol. Wij zijn het nog niet op alle punten met de gemeente eens. Zo ziet de gemeente ons als eigenaar van het dorp. Dit gaat het Dorpsplatform wat al te ver. Natuurlijk hebben de inwoners van een dorp een rol als het gaat om de leefbaarheid (rij dus niet te hard, hou je leefomgeving netjes, koop je boodschappen in het dorp, etc. etc.) maar wij kunnen als Dorpsplatform natuurlijk nooit de verantwoordelijkheid van de gemeente overnemen.

Ontwikkelingen bomenkap
De gemeente Woerden heeft – na een storm in het voorjaar - een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de bomen langs de Rondweg en de Dwarsweg. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat alle Populieren en Abelen langs deze wegen onveilig zijn en moeten worden gekapt. Een aantal leden van de door het Dorpsplatform ingestelde werkgroep Bomen was het niet eens met de kap van de bomen. Het Dagelijks Bestuur van het Dorpsplatform vindt echter dat de veiligheid van de burgers/weggebruikers een verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden is en dat het Dorpsplatform dit niet kan en mag overnemen. Het Dagelijks Bestuur vond het dan ook beter om in te zetten op een kwalitatieve herplant van nieuwe bomen langs de Rondweg en Dwarsweg. Drie leden van de werkgroep waren dermate teleurgesteld dat zij gestopt zijn met hun inzet voor de werkgroep bomen. Inmiddels is de gemeente begonnen met de kap van de bomen. Het Dorpsplatform hoopt op korte termijn weer met de gemeente om de tafel te zitten om de plannen voor de herplant te bespreken.

Thema avond verkeer
Eerder dit jaar hebben wij een thema avond verkeersveiligheid in Zegveld georganiseerd, waar veel inwoners op af zijn gekomen. Alle ingebrachte punten en ideeën zijn in een actielijst gezet. De belangrijkste acties zijn:
? Voor de belijning langs de Middenweg is opdracht is gegeven, zodra het weer het toelaat zullen de lijnen worden getrokken;
? Het Dorpsplatform wil een zebra op de Middenweg (hoek Beatrixstraat richting monument) en de Molenweg (hoek Bernhardstraat richting Stoof). Hoewel de gemeente om verkeerstechnische redenen geen voorstander is (‘vrijbrief’ voor kinderen voor oversteken) zal de gemeente het verzoek nog een keer beoordelen;
? Bij de herinrichting van de Molenweg worden voorzieningen meegenomen om te hard rijden tegen te gaan.
? In de Nieuwstraat komen evenals bij de Molenweg borden met informatie over overstekende schoolkinderen;
? Aan de Jorai zal worden gevraagd om aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school;
? Het Dorpsplatform wil dat bij Siveo en de tennisvereniging échte drempels komen.
De huidige drempels geven een gevoel van ‘schijnveiligheid’ omdat men hier gewoon hard overheen rijdt (is alleen verf). Op diverse plekken in de regio (met dezelfde grondslag als in Zegveld) zijn er drempels waar men echt niet hard overheen rijdt. De gemeente zal kijken wat de mogelijkheden zijn;
? De gemeente zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het kruispunt Milandweg/Molenweg/Hoofdweg/Middenweg verkeersveiliger te maken;
? Het Dorpsplatform zal via de Berichtgever de inwoners van Zegveld er op attenderen dat juist zijzelf hard rijden binnen ons dorp;
? Er komt een apart onderzoek naar een oplossing van de snelheidsproblemen op de Hoofdweg en Hoofdweg/Uitweg;
? Bij de herinrichting van de Nijverheidsbuurt zal worden gekeken hoe de kruising Nijverheidsbuurt/Hoofdweg veiliger kan worden gemaakt.
? Fietsklemmen zullen worden geplaatst in de speeltuin i.o.m. de speeltuinvereniging.

Bouw starterswoningen aan de Milandweg
Zoals bekend zullen aan de Milandweg acht starterwoningen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat medio zomer 2008 met de bouw wordt gestart. Hopelijk komen er dan geen bezwaren van omwonenden, want dat levert dan weer vertraging op. De maximumrichtprijs voor deze starterswoningen is vooralsnog vastgesteld € 140.000,--.

Pannaveld
Met de gemeente wordt nog overlegd over het Pannaveld. Omdat het speelveld wordt gebruikt als opslagplaats van materialen ten behoeve van de renovatie van de Molenweg, is de aanleg van het Pannaveld even uitgesteld. Verder is het Dorpsplatform in overleg over een eventuele aanpassing van de inrichting van het Pannaveld, gezien de reacties van enkele omwonenden.

Bezoek gemeente aan Zegveld op 31 mei 2007
Een aantal collegeleden heeft Zegveld op 31 mei jl. bezocht. De belangrijkste bevindingen waren:
• Zegveld heeft een sterk kerkelijk netwerk;
• Er zijn 819 jongeren tussen de 0 en 24 jaar;
• De rust en ruimte in Zegveld is goed voor opgroeiende kinderen;
• Relatief weinig kinderen maken gebruik van de peuterspeelzaal (45 van de 150 kinderen);
• Als je ‘anders’ bent en je past je niet aan zul je niet aarden in Zegveld;
• Er ontbreekt een plek voor bepaalde groep jongeren;
• Zegvelders op hoge leeftijd moeten het dorp noodgedwongen verlaten;
• Het bouwen van woningen voor starters en senioren is gewenst;
• In Zegveld kun je niet eenzaam zijn;
• Hulpverleners constateren wel eenzaamheid;
• Er is geen verbinding tussen de verschillende kerken;
• Problemen die landelijk spelen zoals drank- en drugsgebruik, (kinder)mishandeling etc. komen ook in Zegveld voor; inwoners lossen hun problemen graag zelf op;
• Ondernemers lijken elkaar niet nodig te hebben;
• Agrariërs voelen zich eerder betrokken bij de LTO dan bij de ondernemers;
• Vrijwilligers- en verenigingswerk is in Zegveld een leefwijze;
• Verenigingen houden rekening met elkaar.

Wandelpad(en)
Op de vergadering van 11 december wordt een werkgroep wandelpad(en) benoemd. Deze werkgroep zal de mogelijkheden bezien om de zogenaamde Grechtroute te realiseren.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze inwoners fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar toe te wensen!  

Kerstfeest op De Jorai

De kerstviering van de onderbouw vindt op vrijdag 21 december plaats op school. De leerlingen vieren het feest in de gemeenschapsruimte. Natuurlijk staat het kerstverhaal centraal en worden er kerstliedjes gezonden. Na afloop van het feest ontvangen de onderbouwleerlingen een kleine verrassing.
De leerlingen van de bovenbouw vieren het kerstfeest met hun ouders in Gasterij De Milandhof op woensdag 19 december om 19.00 uur. Iedere groep bereidt een deel van het avondprogramma voor en brengt dit ten tonele. De broertjes en zusjes van de bovenbouwleerlingen kunnen gebruik maken van de crèche. Na afloop van deze kerstviering ontvangen alle leerlingen een boek.

Kerstviering op de Milandschool

De voorbereidingen voor de kerstviering op woensdag 20 december starten op maandag 10 december. In groepjes van twaalf kinderen wordt een deel van de viering voorbereid. De groepjes bestaan uit onder-, midden- én bovenbouwleerlingen. Een groep kinderen zorgt voor de aankleding van de ruimte, een andere groep zorgt voor eten en drinken, er is een muziekgroep, een toneelgroep en een groep kinderen zal de uitnodigingen maken.
Alle ouders worden uitgenodigd bij de kerstviering aanwezig te zijn. Tijdens de viering zullen de muziek- en toneelgroep een optreden verzorgen.
Een school in Ethiopië wordt door de Milandschool financieel ondersteund. Door middel van diverse activiteiten in het jubileumjaar hoopt de Milandschool geld op te halen zodat ook deze school de kans wordt geboden een 100-jarig jubileum te bereiken. Tijdens de kerstviering wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor ondersteuning van deze school in Ethiopië.

Kerstfeest op de Peuterpret

Het kerstfeest voor de peuters begint met het optuigen van de kerstboom. Iedere peuterspeelzaalochtend branden de lampjes in de boom. Dinie – de vaste voorleesleidster – neemt de peuters mee naar de bibliotheek en hangt daar zelfgemaakte kerstballen van papier in de kerstboom. Daarna leest ze een verhaal en worden er liedjes gezongen.
Een nieuwe activiteit voor de peuters is het kerstontbijt. Op de ochtenden voor de kerstvakantie ontbijten de peuters op de peuterspeelzaal met kleine krentenbolletjes, broodjes, yogidrink en chocolademelk. Na het ontbijt kunnen de peuters creatief aan de slag bij het maken van de kerststukjes. Op deze speciale peuterspeelzaalochtenden worden de ouders uitgenodigd om 11.30 uur aanwezig te zijn en samen met hun peuter het kaarsje van het kerststukje aan te steken en kerstliedjes te zingen.

Kerstfeest op De Waldhoorn

Op woensdag 19 december wordt er op De Waldhoorn in alle groepen geknutseld. De kleuters maken een kerststukje met kerstgroen en een echte kaars. Op donderdag 20 december om 18.00 uur wordt de kerstmusical opgevoerd in Gasterij De Milandhof door de groepen 4, 5 en 6.

De kerstmusical vertelt dit jaar het bekende verhaal van Beatrix Potter ‘De kleermaker van Koster’. Het verhaal gaat over de heer Pritchard, een arme kleermaker, die samen met zijn kat in de Torenstraat woont. Hij krijgt de opdracht om een nieuwe jas te maken voor de bruiloft van de burgemeester op kerstochtend. De kleermaker heeft slechts drie dagen de tijd en gaat direct aan de slag. Helaas wordt de kleermaker erg ziek en moet hij naar bed. Maar als hij de laatste avond zijn werkplaats binnenkomt, wacht hem een aangename verrassing……

Na de musical gaan alle kinderen en de genodigden aan tafel voor de kerstmaaltijd. De tafels worden versierd met de zelfgemaakte knutsels van de knutselmarkt. Na de maaltijd ontvangen de kinderen nog een verrassing. 

Sfeer proeven op de Wintermarkt

 

Kaarsen smelten voor hergebruik

Ria en Gerard Baars, Beatrixstraat 58, smelten in de wintermaanden overgebleven stompjes kaars voor hergebruik. Deze kaarsjes komen uit Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk in de Meije waar ze worden aangestoken voor een schietgebedje bij het Maria beeld.
Gerard heeft circa tien jaar geleden deze hobby met bijbehorende attributen overgenomen van de familie Rateland. De attributen bestaan uit een petroleumstel en een oude koffiepot waarin de stompjes kaars langzaam gesmolten worden. Na het smelten wordt het kaarsvet in de plastic houder van een Godslamp gegoten. Deze met olie gevulde houder hangt in voornoemde kerk en brandt daar dag en nacht. Voordat de houder gevuld wordt, heeft Gerard eerst een gaatje geboord waardoor een lont getrokken wordt die aan de bovenkant wordt vastgezet met een wasknijper. Er worden vijf houders tegelijk gevuld, waarna deze in een door Gerard zelf gemaakt kistje worden gezet om te stollen. Het kistje wordt afgedekt om de houders zo langzaam mogelijk te laten afkoelen, dit om gaten in de kaarsen te voorkomen. Na twee dagen is het stollingsproces gereed en kan het omhulsel worden losgeknipt, en zie daar: vijf prachtige kaarsen, gereed voor hergebruik in de kerk. Ria draagt haar steentje bij door de stompjes kaars te ontdoen van het papieren omhulsel. Een secuur en tijdrovend werk, het is een heel gepruts, aldus Ria. De emmer met stompjes staat altijd onder de keukentafel en wordt als er even tijd is gepakt.
Als er voldoende ‘naakte’ kaarsen gemaakt zijn, gebruikt Ria de overige om deze te versieren met een foto van de kerk of een Mariabeeld in de grot. Deze kaarsen kregen bekendheid tijdens de ‘Pinksternoven’ (fiets of wandeltocht naar de zeven kerken in de federatie op de dag voor Pinksteren) vorig jaar, waar zij haar versierde kaarsen te koop aanbood. Zes en dertig kaarsen werden die dag verkocht, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de kerk in de Meije.
Naast dat hij kaarsen maakt, is Gerard koster van voornoemde kerk en bemandt hij het ooievaarsdorp, maar zijn grootste hobby staat in de tuin. Een volière met wildzangvogels en niet de minste, getuige het aantal grote en kleine bekers in de woonkamer. Ook Ria zit niet achter de geraniums, maar bezoekt zieken en ouderen en verzorgt in verpleeghuis Weddesteyn
een morgen per week een uurtje bloemschikken en doet aansluitend hand- en spandiensten tijdens de lunch. Vele fotoboeken laten zien dat haar grote hobby fotografie is, met name natuurfoto’s en Ria houdt al vijftien jaar een dagboek bij, waarin zij per dag, naast het schrijven van teksten, van alles in plakt en bewaart. Een actief echtpaar dus, dat zich graag als vrijwilliger inzet voor kerk en medemens.

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari om 10.00 uur zal in Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk in de Meije een oecumenische dienst worden gehouden met medewerking van het Zegvelds gemengd koor De Lofstem. Het thema van deze dienst zal zijn ‘Bid onophoudelijk’ (1.Tess.5,17).

In 2008 is het precies 100 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een initiatief genomen werd tot een gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Precies 60 jaar later nam de Wereld Raad van Kerken deze organisatie over.
Het is duidelijk dat de gebedsweken niet tevergeefs worden gehouden, omdat de samenwerking tussen Christenen nog steeds groeiende is. Zo zullen nu de gebedsweken van de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische alliantie voor het eerst in dezelfde periode worden gehouden, namelijk van 20 tot 27 januari 2008, waarmee een eind komt aan het gegeven dat er op veel plaatsen in ons land twee gebedsweken vlak achter elkaar worden gehouden.
Het materiaal voor de week van gebed voor de eenheid komt dit jaar begrijpelijk, gezien het 100 jaar geleden genomen initiatief, uit de Verenigde Staten.
Het thema ‘Bid onophoudelijk’ benadrukt de wezenlijke rol van het gebed in het leven van de Christelijke gemeenschap. Tijdens de dienst zal een extra collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van een hospitaal in Zambia. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.  

Verenigingenspel 2008 (Een ingekomen bericht)

Op 26 januari 2008 is het weer zover, dan is het tijd voor het jaarlijkse CSZ Verenigingenspel.

In de loop der jaren is de opkomst van 30 teams gegroeid naar 68 teams. Het is bijzonder dat het spel na zoveel jaar nog steeds zo’n groot aantal mensen weet te boeien. Dit keer hopen we dan ook weer op een groot aantal teams. 72 is echter het absolute maximum. Begin december zijn de uitnodigingen de deur uitgegaan en we wachten af hoeveel teams er voor de 2008-editie zullen inschrijven.
De Lionsclub 2 is al twee jaar de winnaar. Daarvoor was het twee achtereenvolgende jaren het Kalsbeek College dat het beste scoorde. We zullen zien welk team de 27e editie van het Verenigingenspel gaat winnen….

Opgeven is nog mogelijk tot en met 11 januari 2008. Per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Jolanda van Tol (0348) 691650 of Ciska Klooster (0348) 691176.

De CSZ streeft altijd naar een zo groot mogelijk diversiteit aan vragen en onderwerpen. Het blijft een lastige klus om altijd origineel te blijven, dus als er mensen zijn die onderwerpen weten of leuke ideeën hebben, zijn deze altijd welkom.

Bomenkap langs de Rondweg en Dwarsweg gestart.

SWO nieuws

Het jaar 2007 loopt ten einde en dan kijk je even terug op het afgelopen jaar. In de eerste plaats herdenken we Lien van den Dool. Zij was altijd actief bij de SWO, als gastvrouw, bij de open tafel en bij diverse andere activiteiten. Zij was ook altijd bezig hier mensen voor te werven. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en zullen haar erg missen.

Alle activiteiten werden goed bezocht en we hopen dat dit ook het nieuwe jaar zo zal blijven. Er kunnen overal nog mensen bij. Het tekenen en pergamano is iedere maandagmiddag om de 14 dagen; meer bewegen voor ouderen op dinsdagmorgen; klaverjassen en rummicup op dinsdagmiddag; handwerken op woensdagmiddag om de 14 dagen; bingo op woensdagmiddag om de 14 dagen; volksdansen op donderdagmorgen; koersbal op vrijdagmiddag in de Milandhof. Alle andere activiteiten vinden plaats in De Zegge.

U ziet het, u hoeft zich niet te vervelen in deze lange wintermaanden. Er is elke dag wel iets te doen in De Zegge.

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u bellen met Ineke Wijnbergen, telefoon (0348) 691400 of u kunt ook eens binnenlopen in De Zegge om te zien hoe het allemaal gaat.
Tot slot wensen wij u prettige kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond 2008.  

Voor u gelezen: Grieks cafetaria in Zegveld

In Zegveld komt een Grieks cafetaria. De gemeente Woerden heeft vergunningen verstrekt aan het pand op de Middenweg 4 voor het exploiteren van horeca. Hier zat eerder de bloemenkiosk. De komst van Kreta de Griek is opvallend omdat in dorpen zoals Zegveld vaker winkels en horecagelegenheden verdwijnen dan erbij komen. De daadwerkelijke vestiging laat vermoedelijk een jaar op zich wachten.

Son Tienhooven: ,,Stenen blijven boeien”

Al meerdere keren waren de prachtige beelden opgevallen bij kleine exposities, zoals in de bibliotheek en op de open dagen in de Blauwe Wereld van Wim Verwoerd. Een goede reden om eens nader kennis te maken met de maker van al dat moois, Son Tienhooven uit de Prinses Beatrixstraat 15. Je hoeft niet bang te zijn dat je bij het verkeerde huis aanbelt, want voor het raam staan al enkele grote en indrukwekkende beelden. Ik (Gert, red.) bel aan en word gastvrij ontvangen door de vrouw die de meesten van u kennen als de vrouw met het (zonne)hoedje op, wanneer ze haar wit met bruin gevlekte hond uitlaat.

Son is 39 jaar geleden getrouwd met Cees Tienhooven. Zij zijn als eerste bewoners in hun huis in de Prinses Beatrixstraat komen wonen en het bevalt hun tot nog toe uitstekend. Son zegt hierover: ,,De contacten waren gelijk leuk. Zegveld is een heerlijk dorp. Ik voel me zo op m’n plekje hier. Ik hou van de natuur, heb een eigen moestuin, leuke buren. Wat wil je nog meer.”

Son is begonnen met klei. Toen haar kinderen Mike (37) en Susie (34) nog klein waren, vond ze het heerlijk om met hen te kleien. ,,Ik ben daarom ook een cursus creativiteit met klei begonnen bij de Werkschuit in Woerden, alhoewel het beeldhouwen mij altijd al inspireerde.”

Via het IVN kwam Son in contact met beeldhouwer Jan Vermaat uit Woerden. Son heeft naar eigen zeggen het hoofd van Jan gek gezeurd met de vraag of hij haar het beeldhouwen wilde leren. Zonder resultaat. Tot Jan Vermaat voor het eerst een cursus beeldhouwen ging geven in Het Klooster. Toen zei hij tegen Son: ,,Je hebt je zin.” Zodoende kwam Son in de eerste groep mensen aan wie Jan les gaf. Vanaf 1997 krijgt ze les van kunstenaar Wim Verwoerd. ,,Wims atelier is een heerlijke plek om te werken en heel inspirerend om met een groep mensen te beeldhouwen. Ik verheug me al op de wintercursus die in januari bij Wim begint. Er wordt daar hard gewerkt, maar ook heel veel gelachen en daar gaat het mij vooral om. Dat wat ik doe, dat ik dat ook met plezier doe. Zoveel mogelijk genieten van het leven, als ’t effe kan.”

De inspiratie voor het maken van een beeld haalt Son uit de natuur. ,,Voor mij zijn natuur, kunst en spiritualiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt het bovennatuurlijke niet bereiken, zonder eerst langs de natuur te gaan. Zo zijn er wolken die eruit springen met een prachtig beeld of zie je patronen in het zand na een storm. Maar ook de vergroeiing van een boom of de vele eivormen en spiralen in bloemen en zaden zijn een bron van inspiratie.” Veel ideeën probeert Son vast te leggen in een schetsboek. ,,Soms vind ik een blad dat me inspireert en dan ligt er in mijn tuin bij de voorraad stenen altijd net die steen waar die vorm al inzit. Tijdens het hakken en schuren gaat de steen helemaal spreken in vorm en kleur. Ik ben dan zo geconcentreerd bezig dat ik alles om me heen vergeet, geen gepieker, alleen maar bezig met mijn steen.”

Son heeft in haar huis op zolder een eigen atelier gecreëerd. Een schitterend plekje om in alle rust te beeldhouwen en haar beeldhouwwerken uit te stallen. Ook in de achtertuin heeft zij een klein atelier gemaakt van 1,5 bij 1,5 meter om in te werken. Ze kan daar uren zoet brengen. ,,Het beeld dat ik ga maken verschijnt vaak in de vroege morgen op mijn netvlies, net voor het eerste wakker worden. Daar is het zo sterk ingebrand dat ik het ‘alleen nog maar’ hoef te hakken. Het schuren van de steen is voor mij als een toverbal, want dan komt pas de echte kleur naar boven die de steen in zich heeft.” Son vertelt dat het beeldhouwen zwaar werk is. ,,Maar niets is zo ontspannend voor mij en geeft mij zoveel energie. Ik ben klein, dapper en sterk, en geef nooit op. Vaak zeg ik als ik aan het beeldhouwen ben: ‘Het zal me lukken, kom op jongens, het gaat me lukken.’En altijd word ik weer verrast door het uiteindelijke resultaat.”

Het beeldhouwen zit bij Son in de genen. Inmiddels heeft zij zo’n zeventig beelden gemaakt. ,,Stenen blijven boeien, ze veranderen continu. En het maak niet uit wat voor soort stenen het zijn. Of het nu speksteen, serpentijn of marmer is. Vaak willen mensen mijn beelden kopen, maar dat wil ik niet. Het zijn mijn beelden! Daarom exposeer ik ook niet in een galerie.” Gelukkig dat we ze soms mogen en kunnen bewonderen in de bieb of bij Wim Verwoerd. Want de beelden zijn het meer dan waard om bewonderd te worden en dan eigenlijk zelfs met een hoofdletter B. 

Ander adres kledingdepot

Door persoonlijke omstandigheden kan de fam. van Ingen Molenweg 39, geen kleding meer inzamelen voor de Stichting De Ondergrondse Kerk ( S.D.O.K.) Wel blijven zij allerlei spullen voor de rommelmarkt verzamelen zoals: meubelen, bedden, enz.

Nieuw inzameladres wordt met ingang van 21 december: fam. T. de Bruijn Hoofdweg 144
Tel. 691352. E.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hier kunt u brengen: dekens, kleding ,schoenen en linnengoed.
Dit moet verpakt zijn in stevige dichtgeplakte dozen, of in dicht gebonden plasticzakken.
Ook als wij niet thuis zijn kunt u de dozen en zakken brengen. U bent van harte welkom.

Spreekuur ZUWE in Servicepunt

Naast het spreekuur van Rabobank en SWW nu ook spreekuur door ZUWE in het Service punt van supermarkt COOP.

Met ingang van 15 januari 2007 zullen ook de zorgbemiddelaars/casemanagers van ZUWE ZORG spreekuur gaan houden in het service punt.
U kunt met al uw vragen op het gebied van Zorg , Welzijn en Wonen terecht.
Heeft u vragen over Thuiszorg, Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Dagbehandeling of Dagverzorging?
Wij kunnen u hierbij adviseren en eventueel een indicatie aanvragen.
Het spreekuur is voor mensen van alle leeftijden.
U kunt ook denken aan Maatschappelijk werk, Diëtiste, Jeugdhulpverlening en nog veel meer.
Heeft u een vrijwilliger nodig?
Wij wijzen u de weg naar de juiste hulpverlener of instantie omdat wij nauw samenwerken mat andere proffessionels en organisaties.
Desgewenst komen wij op afspraak bij u thuis.

Spreekuur: Elke dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur.
Buiten het spreekuur kunt u ons bereiken via de Zuwe informatielijn 0900-2359893 of 0348-573911. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Karin Visser en Geertje Bol. Zorgbemiddelaars/Casemanagers ZUWE ZORG Regio Woerden.

Kerstfeest, Gedicht door Nel Benschop

Al zoveel jaren vierde ik het feest
van Uw geboorte, die, door engelen omgeven,
het teken was van nieuw, van eeuwig leven;
en al die jaren trokken door mijn geest.

Waarom weet ik zo weinig van die eerste jaren?
De school, het huis, de kerk – ze waren niet versierd;
het Kerstfeest werd zo weinig feestelijk gevierd,
het leek, alsof het twee gewone dagen waren.

Alleen herinnering ik me nog het kleine kransje
door moeder bij de kleinsten op het bord gelegd,
en lik na lik, nadat er ‘Amen’ was gezegd,
verdween dit jaarlijks chocolade buitenkansje.

Het laatste oorlogskerstfeest staat in mijn gedachten
gegrift. De laatste kaars was druipend opgebrand;
gaarkeukenstamppot, die met schrale hand
en nors gezicht gedeeld werd, kwam na uren wachten.

En na de oorlog kwam het grote kerstversieren;
maar Jezus Zelf kwam er nog zelden aan te pas.
Wat gaf het, of je wel of niet een Christen was,
wanneer je maar een sfeervol feest kon vieren?

Maar ieder Kerstfeest voel ik sterker het verlangen
alleen maar neer te knielen in de stille stal,
waar in de verte ’t ‘Eer zij God’ nog klinken zal,
dat zingt van liefde, die de wereld zal omvangen. 

Pin It