juni-reuinieMilandschoolGezellig weerzien tijdens reünie van de Milandschool

De reünie voor het 100-jarig bestaan van de Milandschool in de Meije werd gehouden op 8 juni. Zo’n 650 bezoekers, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere belangstellenden, troffen elkaar in en rond de feesttent achter de school. De dienst voorafgaand aan de reünie werd gehouden in de OLVG Kerk in de Meije. Deze goedbezochte ‘jubileumdienst’ werd voorgegaan door pater P. Korse (96 jaar), de oudste nog levende leerling. Gedurende het jubileumjaar is een totaal bedrag van € 2.000,-- opgehaald voor het goede doel, de Akre Filem School in Ethiopië. Tijdens de reünie werd het door Agnes Visser geschreven boek ‘In de Meije’ gepresenteerd. Dit boek vertelt over de historie van de Milandschool en de Meije, en is ook na de reünie nog te koop in de Milandschool.Met deze reünie werd een jaar van diverse festiviteiten ter ere van het 100-jarig bestaan van de Milandschool afgesloten. Lisette Biever van het reüniecomité vertelt dat het jubileumjaar en de reünie mede dankzij de enorme inzet van alle vrijwilligers en sponsors zo’n enorm succes is geworden.

Kunstzinnige samenwerking Thomashuis en Waldhoorn

Kunst, creativiteit, leren van elkaar en vooral veel plezier met elkaar. Dit zijn de uitgangspunten voor het samenwerkingsverband tussen de leerlingen van De Waldhoorn en de bewoners van het Thomashuis.

Het samenwerkingsverband is van start gegaan tijdens een officiële handeling op 4 juni 2008. De leerlingen van De Waldhoorn liepen richting het Thomashuis en tekenden een witte lijn op de route van het schoolgebouw naar het Thomashuis. Deze witte lijn werd door Clown Zappi symbolisch vastgeknoopt aan een lint bij het Thomashuis en door middel van deze strik was de samenwerking een feit.
Na de toespraken van de beheerder van het Thomashuis en de directeur van de school ontvingen de bewoners van het Thomashuis van alle leerlingen speelgoed om mee buiten te spelen. Ook De Waldhoorn ontving een cadeau. Als aandenken aan dit samenwerkingsverband mag de school uit het atelier van het Thomashuis een kunstwerk uitkiezen, gemaakt door een van de kunstenaars.
Het officiële gedeelte van deze ochtend werd afgesloten met het oplaten van ballonnen.

Tot aan de zomervakantie gaan de leerlingen van De Walhoorn eenmaal per week een ochtend aan het werk in het atelier van het Thomashuis. Op het programma staat een project waarin water en klei een belangrijke rol zullen spelen. Daarna volgt een project waarbij de bewoners samen met de leerlingen een groot schilderij maken over het landschap van Zegveld, waarbij een diversiteit aan materialen toegepast zal worden. In het nieuwe schooljaar zal een nieuw kunstproject van start gaan, maar over de inhoud hiervan wordt nog gebrainstormd.

Pastor van Steekelenburg 40 jaar priester

Op 6 juli wordt in de r.-k. H.Adrianuskerk in Langeraar tijdens een eucharistieviering stilgestaan bij het feit dat pastor Th.J.J. van Steekelenburg 40 jaar geleden tot priester werd gewijd. Pastor van Steekelenburg is voor de r.-k. parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Meije en Zegveld de eerst aansprekende pastor, en zo direct betrokken bij het wel en wee van de rooms-katholieke gemeenschap van ons dorp.

Theodorus Joannes Josef van Steekelenburg werd op 3 maart 1944 geboren in Kwintsheul in een tuindersgezin. Zijn moeder zei vaak: ,,Theodorus, zoon van God, wat een mooie naam is uw lot.” De naam Theodorus betekent dan ook Godsgeschenk. Theos betekent God, en Dorus komt van ‘doron’, geschenk.
De oma van pastor van Steekelenburg bad dat een van haar vijf zonen priester zou worden. Dat is niet gebeurd. Daarom adopteerde zij in India een aantal studenten om hun studie te betalen. Maar oma’s gebed werd toch verhoord, want haar vijf zonen hebben alle vijf een priesterzoon, waarvan pastor Van Steekelenburg er een is. ,,Maar”, vertelt de pastor, ,,er móest niets. Geloof en sociale betrokkenheid waren voor ons gezin iets heel gewoons, daar groeide je automatisch mee op. Al als kind wist ik dat ik priester wilde worden. Mijn leven bestaat uit meerdere breekpunten. Eén zo’n breekpunt is mijn twaalfde jaar, want vanaf die leeftijd werd ik in de tempel opgevoed, net als Samuël”, lacht de pastor. ,,Ik ging toen naar het kleinseminarie, een kweekschool voor r.-k. priesterstudenten. Dat was de Stoutenburg bij Amersfoort. Deze school viel onder het nieuwe bisdom Rotterdam onder leiding van bisschop Jansen. We startten met 50 jongens in de klas, maar toe we na een jaar naar Hageveld in Heemstede gingen, waren er nog 25 over. Op dat gymnasium was er de keus tussen alfa of beta; voor mij bleef het de alfakant, de talen. De volgende stap was vijf jaar theologie in Warmond, ook filosofie kwam daarbij. Omdat Warmond sloot, gingen we nog een jaar naar de nieuwe theologische opleiding in Amsterdam. Weer zo’n breekpunt in mijn leven. Ik kwam in een heel andere wereld en daarmee ook anders in de samenleving en mijn roeping te staan. Juist toen kwam sterk naar boven de roeping om in dienst te gaan van God en de mensen.”Gemoedelijk zijn sigaret rokend vertelt pastor van Steekelenburg op het terras achter de pastorie in Langeraar zijn levensverhaal. De pastor vervolgt: ,,Uiteindelijk zijn we na de hele opleiding met z’n tweeën overgebleven. In 1968, dat roerige jaar, werden wij op 6 juli tot priester gewijd. In augustus zijn we op ons eigen verzoek met z’n tweeën benoemd als kapelaan in een Vlaardingse parochie. Twee jongens van 24 jaar. Ik moet erkennen dat ik me bij het werk als kapelaan vrijer voelde dan ik nu ervaar. Als pastoor voel je meer de verantwoordelijkheid die op je schouders rust, naar meerdere kanten. Na vier jaar in Vlaardingen volgden tien jaren in Noordwijkerhout en dertien jaar in Wassenaar. In 1995 werd ik naar Langeraar gezonden”.
Langeraar is een van de zeven parochies van de parochiefederatie De Regenboog, midden in het Groene Hart van het bisdom Rotterdam. In zijn functie als pastor heeft hij binnen de federatie de verantwoording voor de parochies in Langeraar en in Meije-Zegveld. ,,Ik ben op de eerste plaats lid van ons team van vier pastores, voor alle zeven parochies. Als zodanig ben ik de ‘moderator’, dat wil zeggen dat ik binnen dat team de eindverantwoordelijke ben. Maar het werk doen we echt met ons vieren.”

De pastor windt er geen doekjes om en zegt: ,,In mijn ziel hoor ik in het klooster thuis. Als ik nóg een leven zou hebben, zou ik het klooster ingaan vanwege het zoeken naar het volmaakte en het vrij zijn voor God. Maar uiteindelijk was ik geen kloosterling. Ik was meer een Martha dan een Maria, hoewel Maria het goede deel had uitgekozen (Lukas 10 vers 38-42).” Pastor van Steekelenburg lacht vriendelijk en begrijpt dat er ook Martha’s moeten zijn.
Veel heeft hij geleerd van zijn oude pastoor in Noordwijkerhout. ,,Hij was mijn vader in het priesterambt. Van deze goede oude pastoor heb ik de huishoudster ‘geërfd’. Dat is Thea Verburg. Zij is als gastvrouw in dienst van het bestuur van de parochie.”

Op de vraag hoe hij terug kijkt op deze veertig jaar antwoordt de pastor: ,,Alleen maar dankbaar en met verwondering. Dankbaar dat ik gezond ben. Uiteindelijk ben ik priester geworden dankzij alle mensen die ik mocht tegenkomen. De ménsen hebben een pastor van mij gemaakt. En dat gebeurt eerder bij verdriet dan in alle happiness. De laatste jaren hier in Langeraar zijn de gelukkigste van mijn leven. Om samen met z’n vieren het evangelie te mogen verkondigen. Ik vind het bovendien fijn om naar de Meije en Zegveld te gaan. Ik vind de mensen er hartelijk, ook lekker eigenwijs soms, maar dat bedoel ik dan positief. De Meijenaren hebben het altijd zelf moeten rooien. Ik geniet daar van de omgeving, de natuur. Prachtig. En ik vind het geweldig dat veel mensen uit de kerk de gemeente helpen dragen.” Ook de secularisatie (ontkerkelijking) komt ter sprake. Maar pastor van Steekelenburg laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. ,,Natuurlijk speelt die een sterke rol binnen de kerk. Die is kerk in déze tijd. Maar Jezus zegt ook: ‘Wees zout, en een licht op de kandelaar’. Je moet je niet alleen maar inzetten voor eigen lijfsbehoud. God houdt Zijn Kerk wel in stand. De Kerk heeft Goed Nieuws voor alle mensen. De secularisatie vraagt om de warmte van het evangelie, anders lopen de mensen verloren rond.”

Zijn 40-jarig ambtsjubileum als priester zal zondag 6 juli tijdens een eucharistieviering in de kerk van Langeraar worden gevierd. Pastor van Steekelenburg zal zelf in deze viering voorgaan, samen met zijn collega’s en parochianen. De tekst van de viering zal zijn: ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u vrede geven’ (Matthéüs 11 vers 28).
Tot slot de vraag: ,,Wie is nu pastor van Steekelenburg?” Na enig nadenken omschrijft hij zichzelf als volgt: ,,Een kwetsbaar mens, die probeert te geven wat hij gekregen heeft van zijn Schepper.”

Jorai-dammers zesde bij de NK

Het waren spannende maanden voor de dammers van de Jorai school. Hoe ver zouden ze komen bij de kampioenschappen voor het schooldammen basisonderwijs pupillen.
Op 16 februari werd de finale gespeeld van de dambond Midden Holland. Een derde plaats gaf recht op een plek in een van de zes te spelen halve finales. Op 17 mei vond een van die halve finales plaats in ons dorp. Vorig jaar wist de Jorai school de finale van de NK te halen, maar zou het dit jaar weer lukken? Ja hoor! De pupillen deden het fantastisch en aan het eind van de dag bleek dat ze de meeste punten hadden behaald en dus eerste waren geworden.

Op 7 juni volgende tot slot de finale van het Nederlands Kampioenschap. Twintig teams uit heel het land hadden zich in Alphen aan den Rijn verzameld en trokken tegen elkaar ten strijde. De Zegvelders deden geweldig hun best. Ze wonnen vier keer, speelden een keer gelijk en verloren drie maal. Totaal score: een prima zesde plek. En zoals coach Arie de Bruijn het verwoordde: een prachtige prestatie.
Winnaar is geworden de Eben Haëzerschool uit Bennekom.
Het team van de Jorai school bestond uit: Jaco Kastelein, Geert van Ingen, Boaz Brak en Arie en Jacco van der Knaap. Jongens, geweldig gedaan. Gefeliciteerd!!

De Berichtgever zegt het met bloemen

In de vorige Berichtgever stond het onder de burgerlijke stand als vermeld: Jan en Ali de Leeuw-van der Wind van de Julianalaan 25 waren op 28 mei 50 jaar getrouwd. Jan en Ali kregen vijf kinderen en zijn inmiddels de trotse opa en oma van zeventien kleinkinderen. Op 7 juni hebben zij het gouden jubileum gevierd in Kameryck, te Kamerik. Een leuke locatie waar de kinderen en zeker de kleinkinderen heerlijk hebben kunnen kanoën en golfen. Dit golfen heet daar op z’n Engels ‘Pitch & Putt’.

Na hun huwelijk in 1958 zijn Jan en Ali nog vier jaar boer geweest op de boerderij die stond aan de Molenweg. Maar via de ruilverkaveling zijn zij in 1962 verhuisd naar een nieuwe boerderij aan de Dwarsweg. Hier heeft Jan eerst nog samen met zijn vader geboerd, maar al gauw voor zichzelf. Thans zit zoon Leen op de boerderij aan de Dwarsweg, waar vader Jan nog steeds hand en spandiensten verleent. Eén van de hobby’s van Jan is op een verantwoorde manier jagen. Daarnaast probeert hij zich zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het nieuws via de tv en de krant. Ali’s grootste hobby is tuinieren. Bij zoon Leen heeft ze een heerlijke groentetuin. En Ali kennende profiteert de hele familie hiervan mee. En oppassen op de kleinkinderen. Ja, welke oma geniet hier niet van. Ali dus ook.
De Berichtgever heeft het echtpaar van harte gefeliciteerd met hun gouden jubileum en liet dit gepaard gaan met het bloemetje van de maand. Tot slot wenst De Berichtgever Jan en Ali nog heel veel goede en gezonde jaren toe.

Nieuw leven in het Ooievaarsstation

Op het terrein van het Buitenstation in Zegveld zorgden dit voorjaar acht broedparen voor negentien jonge eibers. Elders rondom Zegveld zijn nog eens elf jongen geboren in vijf nesten. Een mooi resultaat, aldus verzorger Gerard Baars.
Zaterdag 31 mei is er tijdens hevig noodweer met veel regen en bliksem in één uur tijd 23 mm regen gevallen, waardoor de ooievaars kletsnat zijn geworden. Enkele jonge eibers hebben daardoor longontsteking gekregen, waarvan er jammer genoeg drie zijn overleden.
Gerard vertelt ook dat het houten gebouw op het terrein in de huidige staat veel onderhoud nodig heeft. Het bestuur wil een stenen muur om het gebouw metselen en in samenwerking met de pluimveevereniging de expositieruimte optimaliseren en uitbreiden met informatie over weidevogels. Om dit alles te realiseren is de vereniging op zoek naar sponsors.

Pim Graafland Europees kampioen Judo

Op 17 mei heeft Pim Graafland (16) meegedaan aan de Multination Championchips van de IBF. Dit zijn de Europese kampioenschappen voor deze internationale Budo Federatie. Deze werden in Enschede gehouden.

In de eerste ronde trof hij een Duitse judoka (zwarte band). In het begin ging het gelijk op. Geleidelijk aan kreeg Pim meer controle over zijn tegenstander en scoorde uiteindelijk met een mooie Morote, zijn eerste Ippon. Zijn tweede tegenstander was een Schot (ook een zwarte bander) Deze was verschrikkelijk sterk en het zag er naar uit dat Pim deze partij niet zou kunnen winnen. Door echter een schouderworp goed te ontwijken kon Pim direct overnemen en zijn Yoko shio was genoeg voor een Ippon. De derde tegenstander was een Nederlander, deze werd binnen 30 seconden verslagen met een Sankaku. Daarna weer een Duister welke met Ippon werd verslagen, evenals de tweede Schot die hierna volgde. Door deze overwinningen stond Pim in de finale. Hij moest toen tegen een heel lange Nederlander. Uitkijken voor de benen, was het advies. Pim pikte dit goed op en probeerde op de grond het gevecht aan te gaan. Dit lukte met een mooie armklem. Het was op dat moment onduidelijk of hij nog een wedstrijd zou moeten spelen, maar de jury kwam Pim vertellen dat hij klaar was en Europees kampioen was geworden. Een mooie afsluiting van een toch al sterk seizoen.

20 jaar schoolkamp onder leiding van Bolle BoBo en Lange Eik

Vlak voor de aftrap van het driedaagse schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 van De Jorai, op 26 mei, werden de meesters Eikelenboom en Boogaard in de klas overvallen door juf Lisette. Aangezien dit het 20e schoolkamp onder leiding van deze meesters zou worden, ontvingen zij van de juf een knalgeel T-shirt met achterop de schoolkampnamen van de meesters. Meester Bogaard wordt tijdens het schoolkamp altijd Bolle Bobo genoemd en meester Eikelenboom heet dan Lange Eik. De meesters waren blijverrast met dit cadeau en beloofden het T-shirt drie dagen onafgebroken te dragen!
De leerlingen van groep 8 en de meesters werden vervolgens uitgezwaaid door ouders, leerkrachten en leerlingen. Luid toeterend vertrokken zij richting Leersum voor een onvergetelijk 20e schoolkamp.

Pieter Ton en zijn passies

Onlangs is Pieter Ton beëdigd als (NVM) Makelaar bij IJsselstreek Makelaars in Woerden. Voorzover bekend zijn Pieter Ton en Wim Smeijers (ook van IJsselstreek Makelaars) de enige twee beëdigde makelaars woonachtig in Zegveld. Reden genoeg om meer te weten te komen over de persoon Pieter Ton en het makelaarsvak.

Pieter is 29 jaar en woont samen met Nienke Severs aan de Broeksloot in Zegveld. Als ik (Anouk, red.) vraag naar zijn hobby’s en interesses ontstaat een waterval van woorden en raakt Pieter niet meer uitgepraat wanneer hij vertelt over zijn grote passies: Nienke, zijn paard Tristan en huizen. ,,Ik rijd mijn hele leven al paard, maar mijn ‘lot uit de loterij’ is mijn huidige paard Tristan, 8 jaar oud. Een jaar geleden heb ik Tristan gekocht en inmiddels rijd ik – niet onverdienstelijk - wedstrijden op nationaal niveau. Vijf dagen per week rijd ik ’s avonds na werktijd naar Bunnik, waar Tristan op stal staat, om een paar uur te trainen. In de weekenden worden wedstrijden en concoursen gereden.” Pieter haast zich te vertellen dat hij tijd genoeg overhoudt om samen met Nienke leuke dingen te ondernemen. Hij prijst zich gelukkig dat Nienke de ‘paardenpassie’ met hem deelt.
Nieuwsgierig vraag ik naar zijn passie met betrekking tot huizen. Pieter vertelt dat wij daarvoor even terug moeten in de tijd. ,,Na de middelbare school heb ik de Hotelschool in Den Haag gedaan, maar na het behalen van mijn diploma bleek de horecawereld niet tot mijn passies te behoren. Vooral het werken in de weekenden zag ik niet zitten. Ik besloot vervolgens de HEAO te doen en wel het Ichthus College in Rotterdam, richting bedrijfseconomie. Na vier jaar studeerde ik af en kwam ik toevalligerwijs terecht bij Ramon Mossel Makelaardij in Amsterdam. Daar werd mijn al bestaande interesse voor huizen flink aangewakkerd. In makelaarsland voel ik me echt als een vis in het water. Tijdens mijn werk in Amsterdam behaalde ik de diploma’s voor de zes verplichte makelaarsvakken, zoals bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie.”

Sinds drie en half jaar werkt Pieter bij IJsstelstreek Makelaars in Woerden. Toch wilde hij de studieboeken nog niet aan de wilgen hangen en startte hij – naast zijn werk – met de studie voor de vaktest Makelaardij. Pieter vertelt: ,,Dit is een pittige, veelzijdige en zeer interessante studie. In oktober 2007 heb ik deze afgerond en in april 2008 werd ik door de NVM en de rechtbank beëdigd als NVM makelaar. Mijn passie voor huizen is sindsdien alleen maar gegroeid. Vooral met de huizenmarkt in Zegveld heb ik een bijzondere band. Mijn roots liggen in Zegveld en ik vind het een prettig dorp om te wonen. Er zijn Zegvelders die me persoonlijk benaderen met de vraag hun huis in de verkoop te nemen. Na een verkoopgesprek biedt IJsselstreek Makelaars de verkoper aan gebruik te maken van een professionele styliste. Wij werken met styliste Femke Krol. Zij is zelfstandig styliste en restylt - indien nodig en gewenst - de woning en maakt vervolgens foto’s voor de verkoopbrochure. Een vlotte verkoop staat of valt namelijk met professionele foto’s. De foto’s worden tevens gebruikt voor het zesmaal per jaar uitkomende magazine dat huis aan huis verspreidt wordt.”

Pieter benadrukt dat investering in de diensten van een (NVM) makelaar zeker de moeite waard is. ,,Alle rompslomp rond de verkoop van de woning wordt door de makelaar uit handen genomen. In de praktijk is gebleken dat bij zelfverkoop van een huis de verkoopprijs over het algemeen te hoog ligt, waardoor verkoop vaak lang op zich laat wachten. De startersmarkt in Zegveld is moeilijk. Het aanbod is weliswaar groot, maar voor starters liggen de huizenprijzen te hoog. Gevolg hiervan is dat Zegveldse starters uiteindelijk – vaak tegen hun wens – in Woerden een huis kopen. Potentiële verkopers kunnen te allen tijde bij
IJsselstreek Makelaars binnenlopen voor een gratis waardebepaling van de woning.”

Rabobank betrokken bij gemeenschap

Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Dat is wat Rabobank Bodegraven-Woerden nastreeft met het Coöperatief Stimuleringsfonds. Dit fonds doet regelmatig een flinke duit in projecten in de lokale gemeenschap. Het gaat om projecten die de sociaal-economische ontwikkelingen stimuleren en de leefbaarheid verhogen. Heel wat organisaties, stichtingen en verenigingen hebben de afgelopen periode weer een beroep gedaan op dit fonds.
De aanvragen worden behandeld in onze klankbordgroepvergaderingen. Een klankbordgroep is een groep leden die ca. vier keer per jaar bij elkaar komt. Naast het geven van adviezen over de verbetering van de dienstverlening van de bank, behandelen zij de aanvragen voor het fonds.

In onze klankbordgroepvergadering Zegveld is de afgelopen periode besloten de volgende projecten te ondersteunen:
Speeltuinvereniging de Robbedoes voor het Sinterklaasfeest, 100 jaar Milandschool: tenthuur voor de reünie, muziekevenement Goud van Oud, musicals groep 8 basisscholen, Oranjecomité de Meije voor de Meijeloop, werkgroep Meijegraslanden, Stichting Chr. Oranjevereniging Zegveld voor de viering van het 75 jarig jubileum, culturele Stichting Zegveld voor het verenigingenspel, Stichting Ooievaars Zegveld, school met de Bijbel Jorai voor een digitaal schoolbord en de brandweervereniging Zegveld voor het terugbrengen van het oude brandweervoertuig.

Meer over onze klankbordgroepen en ons Coöperatief Stimuleringsfonds vindt u op:
www.rabobank.nl/bodegraven-woerden . U vindt daarop ook een aanvraagformulier.

Atelierroute

Op 6 en 7 september is er weer een atelierroute georganiseerd door de Stichting Atelierroute Groot Woerden. In Zegveld zijn de deelnemers dit jaar Atelier de Schuur van het Thomashuis, Hoofdweg 140 en Nienke van der Kooi, Milandweg 40.

Voor u gelezen

Postbode Leo Pouw heeft onlangs afscheid genomen van ‘zijn’ Vogelbuurt in Woerden. Deze bekende Zegvelder gaat met pensioen en werd bij die gelegenheid door de buurt uitgezwaaid met cadeautjes, tekeningen, brieven en andere warme bedankjes.

Trouwen kan nu ook in de Meijetuin. Zegveld krijgt daarmee, naast de Milandhof, een tweede trouwlocatie. De Meijetuin wordt daarmee de achtste officiële trouwplek in de gemeente, overigens alleen van 1 mei tot en met 30 september. De Meijetuin is de eerste landelijk gelegen trouwlocatie, de andere zeven liggen in de bebouwde kom.

Foto’s Goud van Oud

Tijdens het Goud van Oud festijn op 12 april in Gasterij De Milandhof zijn heel veel foto’s gemaakt. Deze foto’s, het zijn er 286 stuks, kunt u bekijken op internet of via google. Op internet is de link: www.goudvanoudzegveld.nl  en op google kunt u zoeken naar: Goud van Oud Zegveld. Zo komt u ook op de internetsite. Heel veel kijkplezier.

Puppy voetbal bij Siveo

Nee, het is geen voetbal voor jonge honden, maar wel voor kinderen van 4 en 5 jaar. Voetbalvereniging Siveo wil kinderen, zowel jongens als meisjes, al op jonge leeftijd spelenderwijs kennis laten maken met het voetbal. Op tien zaterdagochtenden zal dit najaar voor deze kleintjes van 9 tot 10 uur in de hal van Siveo puppy voetbaltraining worden gegeven door onder andere Edwin de Kruijf. De eerste puppy training is op zaterdag 13 september en de laatste op zaterdag 29 november. De twee zaterdagen van de herfstvakantie is er geen training. Na afloop van de training krijgen de kinderen een glas limonade aangeboden en aan het eind van de tien puppy trainingen krijgen zij een puppy diploma.
Voetbalschoenen zijn niet nodig en de training is geheel gratis. Het is niet de bedoeling dat de ouders de trainingen bijwonen. Zij kunnen in de kantine onder het genot van een kop koffie met elkaar bijpraten.

De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. U kunt uw kind voor puppy voetbal aanmelden bij Hans Bregman, Het Erf 13, telefoon (0348) 691041. Graag voor 1 september.
Wie weet blijkt straks voetbalvereniging Siveo de bakermat voor het toekomstige Nederlands Elftal.

Pascal ballenjongen bij het Nederlands elftal

Tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oekraïne in De Kuip in Rotterdam op 24 mei was de 16-jarige Pascal Schwegler uit de Dorpsstraat 35 een van de ballenjongens langs de lijn. Veertien jongens en meisjes stonden verdeeld langs de lijn om een bal die uit geschopt werd weer terug te gooien naar de spelers.

Begin dit jaar had Pascal zich aangemeld via internetsite ‘Energie voor Oranje’ van Nuon en KNVB. Hier konden jongens en meisjes tussen de 12 en 16 jaar zich opgeven voor ballenjongen of -meisje. Van de 21 duizend voetbalfanaten werden er uiteindelijk op de landelijke selectiedag op 12 april 70 uitgekozen voor vijf wedstrijden, waaronder ook Pascal.
Op 24 mei werd Pascal in de middag verwacht in De Kuip, waar in de avond Nederland tegen Oekraïne zou spelen. Ook zijn vriendin, ouders en broer waren uitgenodigd.
Na een rondleiding werd er getraind met begeleiders van Nuon en oud profvoetballers, waaronder Peter Houtman, in Varkenoord. Dit is het trainingscomplex van de amateursectie Feyenoord. Pascal vertelt enthousiast dat hij na de training is geïnterviewd door TMF en gegeten heeft met bekende oud profvoetballers.
Voor aanvang van de wedstrijd heeft Pascal samen met de andere jongens en meisjes de vlag gedragen en het volkslied meegezongen om zich daarna verdeeld langs de lijn op te stellen. De spannende wedstrijd is geëindigd in 3-0 voor Nederland en was voor de jonge Zegvelder een fantastische ervaring. Trots laat Pascal het shirt zien met zijn naam erop en een diploma namens het Nederlands Elftal. Zelf voetbalt Pascal bij Siveo ’60 in de A2 als Midmid. Onlangs heeft hij met goed gevolg eindexamen gedaan voor het vmbo-T.

 

HOOFDWEG WINT 35e STRATENVOETBAL

Ruim 400 deelnemers zijn zaterdag bij Siveo in actie geweest op de 35e editie van het Zegveldse stratenvoetbal. Uniek bij dit evenement is altijd de mix van dames en heren, zowel voetballers als niet-voetballers. Zo deden dit keer ook bewoners van het Thomashuis mee.
In de ochtend won bij de allerjongsten het team van de Meije in de finale met 1-0 van de Broeksloot. Bij de wat oudere jeugd pakten de nieuwe bewoners van het Erf meteen de jeugdtrofee. Daarvoor waren echter wel strafschoppen nodig na een remise tegen de Meije.
De strijd om de Zegveldse straat van het jaar werd in de middag gewonnen door de Hoofdweg. Zij versloegen in een spannende finale de Lijsterbeslaan met 1-0..

Berichtgever gemist?

Het gebeurt wel eens dat De Berichtgever op een adres niet wordt bezorgd. Dit is geen opzet en wij vinden het bar vervelend als dit het geval is. Mocht u een keer De Berichtgever gemist hebben, dan kunt u bij Gerrit en Gerkla Gerritsen aan de Eikenlaan 19 of bij de Coop alsnog een Berichtgever halen.

Siveo’60 3 is kampioen

Met een eindstand van 3-1 is Siveo’60 3 op 3 mei kampioen geworden in de Res. 4e klasse.
De doelpunten werden gemaakt door Sean Beukers (2x) en Gerben Groenendijk. Het hele dorp heeft mee kunnen genieten, want na afloop van de wedstrijd werd het elftal volgens traditie op een platte kar door het dorp gereden..

NIEUWS VAN DE SWO

Wat gaat de tijd toch snel, er is alweer een seizoen voorbij en dan wordt het wat stil voor veel mensen: geen activiteiten, kinderen met vakantie enzovoort. Bij SWO is er in de vakantieperiode echter wel wat te doen. Er kan jeu de boules gespeeld worden en er zijn twee extra data geprikt voor de Open Tafel, namelijk woensdag 9 juli en woensdag 27 augustus.

Nieuws valt er eigenlijk niet te melden, alle activiteiten doen het goed. Er is pas weer een dagje uit geweest van de Gymnastiek naar Avifauna. Dat was heel geslaagd. Wel een klein beetje regen in de morgen, maar ’s middags scheen de zon weer.
Wij wensen u prettig zomerweer en tot ziens in het nieuwe verenigingsjaar..

Opbrengst laatste Goede Doelen markt

De 17e en tevens laatste Goede Doelen markt is wederom een succes geweest in en om de boerderij van Yvonne en Leen van Ingen aan de Molenweg 39. Na wat regenbuien in de vroege morgen klaarde het weer op en werd het gezellig druk op de markt. Deze heeft het mooie bedrag van € 5.450,00 opgebracht.

Zomerverkoop biebboeken

Op dinsdag 1 juli start weer de jaarlijkse grote zomerverkoop van afgeschreven boeken. Er is van alles te koop: romans, jeugdboeken, prentenboeken en tijdschriften. Een mooie gelegenheid om vakantielectuur in te slaan. De verkoop duurt tot en met zaterdag 19 juli.

ZOMEROPENINGSTIJDEN VAN DE BIBLIOTHEEK
Tijdens de zomerperiode is de bibliotheek in Zegveld uitsluitend geopend op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Dit zomerrooster gaat in op maandag 21 juli en duurt tot en met zaterdag 30 augustus.

Rabobank zomerconcert

Donderdag 3 juli bent u van harte uitgenodigd bij muziekvereniging Kunst na Arbeid. Ter afsluiting van het seizoen organiseren zij deze dag het Rabobank zomerconcert.
Om 19.30 uur is er een rondgang door het dorp door de fanfare, drumband en majorettes. Vervolgens begint rond 20.15 uur het open lucht concert op de Boschsloot. Daar zal een swingend en zomers optreden worden gegeven.

Uitslag viswedstrijd

Meer deelnemers dan vorig jaar bij de viswedstrijd van Hengelsportvereniging Zegveld op 31 mei. De uitslag van de viswedstrijd is als volgt:

Jeugd t/m 8 jaar
1. Harrie Spierenburg 234 cm
2. Demian Haring 48 cm
3. Sanne van Westerop 39 cm

Jeugd 9 jaar en ouder
1. Mathijs Lehman 138 cm
2. Gerben Blok 100 cm
3. Arie van der Knaap 89 cm

Alle prijswinnaars ontving een beker en een klein geldbedrag. Alle deelnemers kregen bij de prijsuitreiking limonade en een zak snoep.

Pin It