Lintjesregen in Zegveld

Maar liefst vijf mensen uit ons dorp ontvingen op 25 april een Koninklijke Onderscheiding. Vier onderscheidingen werden door burgemeester H.W. Schmidt uitgereikt op het stadhuis in Woerden en één uitreiking vond plaats in Den Haag op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door minister Gerda Verburg. En alle vijf werden met een smoes naar de plek van bestemming gelokt.
Annie Biemond
meiGedecoreerden-01Ze zou gaan zwemmen, maar toen stond daar ineens iemand uit het ‘complot’ voor de deur met de mededeling: ,,We gaan niet zwemmen, maar iets leuks doen. Daarvoor moet je wel nette kleding aan.” Nou ja, dat zal dan wel, dacht Annie Biemond-van der Vlugt uit de Dorpsstraat 5. Maar toen ze het huis uitliep en opeens de schoenen van haar man Jaap miste, kreeg ze argwaan. Bij het stadhuis aangekomen wist ze het zeker. Zij zat bij de gelukkigen die een onderscheiding zouden krijgen. En terecht. Annie is jarenlang betrokken geweest bij voetbalvereniging Siveo ’60. Daarnaast is zij vanaf 1985 bestuurslid en vrijwilliger bij de plaatselijke EHBO-vereniging. Tevens is zij penningmeester van de Gymnastiekvereniging en was ze vrijwilliger van het sportblad TRIO. Ook op kerkelijk gebied was en is zij actief. Zo was zij jarenlang voorzitter van de contactgroep ‘Rondom het Woord’ van de PKN-kerk en bezorger van het kerkblad.
In het rapport staat dat decoranda kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’. Het betreft de activiteiten van decoranda sinds 1982 met name op sportief terrein, op het gebied van welzijn en zorg en op het terrein van het kerkelijk leven die ten goede komen aan de (lokale) samenleving.
Namens de koningin mocht burgemeester Schmidt haar de versierselen opspelden behorende bij de onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Jaap Burggraaf
Het was een heel aannemelijk verzoek. Er zou een trouwerij zijn op het stadhuis en of hij wilde spelen op zijn trompet bij de binnenkomst van het bruidspaar in de trouwzaal. Er wachtte echter geen bruidspaar op hem, maar hem wachtte wel een grote verrassing. Jaap Burggraaf uit de Dorpsstraat 32 zou in het zonnetje worden gezet vanwege zijn jarenlange inspanning ten bate van de samenleving. Vanaf 1976 is Jaap al penningmeester van schietvereniging De Witte Roos. Tevens was hij in 1977 medeoprichter en sindsdien ook penningmeester van de Culturele Stichting Zegveld. Op het terrein van het kerkelijk leven heeft Jaap eveneens zijn sporen verdiend. Zo is hij vanaf 1970 trompetspeler tijdens kerkdiensten in en rond Woerden en speelde lange tijd solo de Last Post op de dag van de Vrijheid van Amnesty International en de dodenherdenking bij het herinneringsmonument in Nieuwerbrug. Reden voor de koningin om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Schmidt had de eer hem de versierselen te mogen opspelden. Omdat Jaap zijn trompet toch bij zich had, speelde hij op verzoek van de burgemeester voor de genodigden.

Hennie en Arie de Bruijn
Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis van ons dorp kreeg een echtpaar gelijktijdig een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Deze eer viel te beurt aan Hennie De Bruijn-Lensink en Arie de Bruijn uit de Pr. Beatrixstraat 11.
Hennie was naar het stadhuis gelokt door een vriendin, die haar had gevraagd mee te gaan naar het ziekenhuis. Dat was geen probleem, maar in de buurt van het ziekenhuis gekomen moest deze vriendin ‘toevallig’ nog iets ophalen op het stadhuis. Hennie trapte met open ogen in de ‘val’ die was opgezet om haar op het stadhuis te krijgen. Maar hoe was het haar man Arie vergaan? Hij was ’s morgens gewoon naar zijn werk gegaan. Op zijn werk vertelde zijn chef hem dat ze naar een ‘nieuw product’ moesten gaan kijken dat binnenkort in productie zou worden genomen. Dit nieuwe product was bij een bedrijf in Woerden te bezichtigen. Maar ook deze chef moest ‘toevallig’ iets op het stadhuis afgeven. En zo ontmoetten Arie en Hennie elkaar in een ruimte waar de mensen die een decoratie zouden krijgen, ontvangen werden. Groot was de verrassing dat ze allebei een Koninklijke Onderscheiding zouden krijgen.
Zowel Arie als Hennie zijn beiden actief binnen damvereniging Kijk Uit. Arie zit in het bestuur van de damvereniging en is tevens jeugdleider. Een à twee middagen traint hij basisschoolleerlingen en wekelijks geeft hij training aan de jeugd. Hij organiseert het St. Nicolaasdammen, de jaarlijkse damdag in Zegveld en het jaarlijkse schooldammen voor de Dambond Midden Nederland. Arie begeleidt daarnaast de jeugd bij toernooien en provinciale en landelijke kampioenschappen. Hennie is al sinds lange tijd vrijwilligster bij jeugdevenementen met betrekking tot de damsport. Zij helpt bij de damtrainingen thuis, het schooldammen voor de Dambond Midden Holland en rijdt en begeleidt de damjeugd. Zij organiseert mede de halve finale Aspiranten van Nederland in Zegveld. Zowel Arie als Hennie zijn twee steunpilaren op het gebied van de damsport. Zonder hen zou de damvereniging in Zegveld mogelijk niet meer bestaan. Arie is daarnaast op kerkelijk gebied actief. Zo is hij ouderling van de Hervormde Gemeente Zegveld. Ook Hennie is kerkelijk actief. Zo verzorgt zij al het kopieerwerk voor de Hervormde Gemeente en is hiervoor wekelijks een paar middagen in het kerkelijk centrum De Voorhof te vinden. Vervolgens begeleidt Hennie een echtpaar dat thans in Woerden woont. Zij begeleidt hen bij ziekenhuisbezoeken en besprekingen met specialisten en artsen. Wekelijks gaat zij met de echtgenote naar therapie. Tot slot is Hennie ook nog vrijwilliger bij de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Woerden.
Alles bij elkaar was dit voor de koningin genoeg reden om zowel Arie als Hennie te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En de bijbehorende versierselen mocht burgemeester Schmidt hen opspelden.

IJsbrand Bol
Voor IJsbrand Bol werd het een wel zeer gedenkwaardige morgen. Hij was uitgenodigd voor een interprovinciale vergadering over de nieuwe opzet van de kavelruil in het Provinciehuis in Den Haag. Omdat IJsbrand zelf nogal wat kritiek heeft op deze ruil, had een topambtenaar hem nog een mail gestuurd dat zijn aanwezigheid zeer op prijs zou worden gesteld. Toen hij thuis werd opgehaald door een ‘handlanger’, werd hij linea recta weer naar binnen gestuurd om een pak aan te trekken. Hem werd verteld: ,,Bij zo’n belangrijke vergadering waar minstens drie gedeputeerden bij zitten, moet je wel in pak verschijnen.” En wat hij zijn hele leven nog niet heeft gedaan, deed hij toen: hij gehoorzaamde. In Den Haag aangekomen was de vergadering verzet naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook dit kwam IJsbrand niet vreemd over. Eenmaal binnen snapte hij er niets meer van. Zag daar zijn zwager Wim. ,,Wat doet die hier?” En toen hij even daarna zijn hele familie zag, werd het hem bleek om de neus en ging er een lichtje bij hem branden. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding werd gedaan door minister Gerda Verburg. Zij had gevraagd de onderscheiding te mogen uitreiken, omdat haar departement zoveel raakvlakken heeft met de werkzaamheden van IJsbrand. Zo is hij sinds 1964 actief op het terrein van onder meer landbouw, politiek, welzijn, onderwijs en het bankwezen die ten goede komen aan de samenleving. Het zou veel te ver gaan al zijn activiteiten te noemen, daarom een greep uit de vele bestuursfuncties die hij vervult of heeft vervuld. Bestuurslid van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Zegveld; schouwmeester van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; lid van de ledenraad van de Campina Melkunie; voorzitter van de Christelijk Plattelandsjongeren Zegveld en daarna voorzitter van de Utrechtse CPJ ; bestuurslid van de ARP (thans het CDA); voorzitter van de Rabobank Meije en Zegveld en tot slot noemen wij adviseur van de Stichting Gras en Wolken.
Minister Verburg was zich ervan bewust dat ze zich met de volgende uitspraak misschien wat plat uitdrukte maar, zo zei ze: ,,Je kunt je kont niet keren of je komt IJsbrand Bol tegen.” Verder memoreerde zij: ,,De Landbouw en Veehouderij lopen als een rode draad door jouw leven.” Even later voegde zij hier aan toe: ,,Als je vraagt naar zijn bestuurlijke capaciteiten, dan noemt men hem een bruggenbouwer, sociaal bewogen en breed geïnteresseerd. Maar ook een kritische man en eigenwijs op het lastige af. Nuttige eigenschappen voor bestuurders”, aldus minister Verburg.
Minister Verburg vertelde dat het de koningin behaagd heeft IJsbrand Bol te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waarbij zij de eer had hem de bijbehorende versierselen op te spelden. We besluiten dit gedeelte met vijf woorden van IJsbrand: ,,Als ik dit geweten had....”

De Berichtgever is bijzonder trots op het feit dat vijf inwoners uit ons dorp een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Wij feliciteren hen van harte met de hun toegekende onderscheiding en hopen dat zij zich nog jarenlang kunnen inzetten in het belang van de hele dorpsgemeenschap.

De Natureluur de wei in

Nadat de Natureluur een aantal maanden in de stal is uitgeprobeerd mocht op 25 april dit eerste echt mobiele melksysteem ter wereld de wei in. Onder grote belangstelling van genodigden, buren en boeren werd bij het Praktijkcentrum voor de rundveehouderij in de Oude Meije de verrijdbare melkrobot die vrijdagavond door een druk op de knop in gebruik genomen. Hierna werd met een beetje hulp van de medewerkers van het praktijkcentrum de eerste koe door de robot gemolken.

De Natureluur is een ontwerp van ondernemer Frank Lensink in samenwerking met de Animal Sciences Group. Het idee achter het ontwerp is simpel: niet de koe naar het automatisch melksysteem, maar het melksysteem naar de koe. Dit biedt mogelijkheden om een koppel melkvee op een behoorlijke afstand van het bedrijf te kunnen melken. Op die manier levert het apparaat ook een bijdrage aan het behoud van het oer-Hollandse tafereel van koeien in de wei. Speciaal voor de slappe veengrond van de veenweidepolders in het Groene Hart is de mobiele robot uitgerust met rupsbanden.

Recordopbrengst rommelmarkt

De op zaterdag 19 april gehouden rommelmarkt heeft ruim € 11.000,= netto opgebracht.
Het doel van de rommelmarkt was dit jaar ‘Heel ons hart’, een project van de HGJB voor Rwanda. Een groot deel van de jongeren daar heeft een traumatische ervaring opgedaan tijdens de genocide (1994) of is getraumatiseerd door de gevolgen daarvan. Veel Rwandezen lijden nog steeds in stilte aan hun verdriet. De kerk in Rwanda is twee jaar geleden met een traumaverwerkingsprogramma gestart. Al het geld dat is opgehaald met de acties rondom en tijdens de rommelmarkt komt in zijn geheel ten goede aan dit programma.

Een grote klapper bij de acties was het paalzitten. Alleen dit onderdeel bracht al € 3.000,= in het laatje. Een leuke anekdote rondom het paalzitten gaat over Johan Verboom. Hij had eigenlijk niet zo veel zin, maar als men
€ 450,= bij elkaar zou krijgen, wilde hij wel gaan zitten. In de kortste keren had de Jeugdvereniging dit geld bij elkaar en moest Johan de paal op. De andere paalzitter dienen niet onvermeld te blijven. Dit waren Nelleke Schippers, Hennie de Jong en Ronnie Dekker. Een compliment voor de organisatie van de rommelmarkt en aan alle vrijwilligers die hebben geholpen om het fantastische bedrag van € 11.000,= bij elkaar te brengen.

Zangavond De Lofstem

Op 14 juni zal zangvereniging De Lofstem een uitvoering geven in de hervormde kerk in ons dorp. Aan deze zangavond werkt verder mee het jongerenkoor The Messengers onder leiding van Warno Ruting. Tevens zal Pia Schütz, dirigente van De Lofstem optreden als soliste. U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden welke bestemd is voor Rwanda.

PERSBERICHT

Food & Agri Team Groene Hart Oost
Rabobanken bundelen agrarische expertise

De drie Rabobanken Bodegraven-Woerden, Lopikerwaard en Veenstromen hebben hun krachten gebundeld om hun agrarische klanten actief en slagvaardig te ondersteunen bij de ontwikkelingen en vernieuwingen in de agrarische sector. Met dit Food & Agri Team Groene Hart Oost speelt de Rabobank in op de financierings- en verzekeringsvraagstukken waarmee klanten te maken krijgen in een snel veranderende agrarische markt.
Dynamische sector
De dynamiek in de agrarische bedrijfstak is groot. De markt is in beweging. Ontwikkelingen als schaalvergroting, specialisatie, uitbreiding van activiteiten, bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging zijn zaken waarmee veel agrarische ondernemers te maken krijgen. Dat zijn vaak complexe vraagstukken, waarbij de ondernemer specialistische kennis nodig heeft. Met 18 agrarische financierings- en verzekeringsspecialisten heeft het Food & Agri Team alle expertise in huis om de agrarische ondernemer met raad en daad te ondersteunen bij belangrijke beslissingen die de toekomst van zijn onderneming bepalen.

Meer maatwerk
Doordat de verschillende specialisten binnen één team samenwerken kunnen zij de klanten sneller bedienen. Dat zien klanten terug in kortere doorlooptijden bij financieringen. Belangrijk voor ondernemers die gaan vergroten, verbreden of vragen hebben over hun huidige financiering of verzekering. Zij willen snel duidelijkheid en zekerheid. Een andere ontwikkeling binnen de agrarische sector is dat ondernemers hun bedrijf gaan beëindigen. Ook hierin heeft het Food & Agri Team de kennis en ervaring in huis om de agrarische ondernemer te begeleiden bij complexe zaken als bedrijfsopvolging en vermogensopbouw.

Herinneringen van Cobie Bunnik aan de (oude) Milandschool

In de gezellige woonkamer van de boerderij op nr. 77 in de Bodegraafse Meije vertelt de in de Meije geboren en getogen Cobie Bunnik (56) over haar schooltijd op de Milandschool aan de Hazekade. Het prachtige statige gebouw met de hoge ramen en de schoolmeesterwoning aan de voorzijde staat haar nog zeer helder voor de geest. Het schoolgebouw diende helaas in ongeveer 1970 plaats te maken voor het huidige schoolgebouw. Cobie was toen zeven jaar van school af.

Over haar eerste schooldag vertelt Cobie dat ze met de buurjongens en meisjes lopend naar school ging. ,,Een flinke wandeling voor een klein meisje, hoewel mijn ouders vroeger meer dan het dubbele aantal kilometers naar school liepen en voor schooltijd ook nog naar de kerk gingen. Vlak voor aanvang van de school speelde ik op het schoolplein en na het luiden van de schoolbel stelden de kinderen zich op in rijen van twee. Bij de ingang van de school zei de strenge hoofdonderwijzer Vernooy tegen mij: ‘Jij bent het eerste kind van een oud-leerling.’ Ik vond die opmerking destijds niet fijn, aangezien ik door de meester als enige werd toegesproken in die rij.”

Cobie herinnert zich de meesters Van Rooyen uit klas 1, Spaander uit klas 2 en Van Hooff uit klas 3 en 4, maar aan de schooltijd met de drie Brabantse meesters Cock, Willems en Van de Einde denkt ze met bijzonder veel plezier terug. ,,Zij werden de nieuwe onderwijzers van de Milandschool nadat de overige onderwijzers allemaal vertrokken waren. Meester Cock werd hoofdonderwijzer en betrok de onderwijzerswoning van de school. De meesters Willems en Van de Einde gingen bij de hoofdonderwijzer in de kost. Vanaf die tijd waaide er een frisse en gezellige Brabantse wind door de Milandschool. Vooral meester Cock heeft veel voor de Milandschool betekend. Zo vond hij het ongehoord dat de leerlingen geen zwemdiploma hadden terwijl het gebied rondom de school en de Meije veelal uit water bestond. Hij fietste vervolgens met de leerlingen naar het zwembad in Bodegraven alwaar zij zwemles kregen. Lesgeven in de klas ging bij meester Cock op een gemoedelijke en prettige wijze. In de periode dat ik van de 4e naar de 5e klas ging, heb ik een jaar lang geen les kunnen volgen op school en heeft meester Cock mij driemaal per week thuis les gegeven. Door deze intensieve begeleiding kon ik gelijktijdig met haar klasgenootjes over naar klas 5.” Cobie kan zich ook herinneren dat meester Cock in de schoolpauze van zijn vrouw een kopje koffie en zijn krantje kreeg. Meester Cock heeft geprobeerd om het karakteristieke gebouw van de Milandschool te behouden, maar helaas waren zijn inspanningen tevergeefs.

In de tijd van de Brabantse schoolonderwijzers was er soms ook een invaljuf op school, mevrouw Korse. In die tijd een bijzondere verschijning, omdat mevrouw Korse tevens moeder was van kinderen op school. Over het algemeen kwamen moeders of vaders namelijk niet op school omdat zij thuis een (boeren)bedrijf te runnen hadden.

Op de vraag wat de Milandschool zo bijzonder maakt is Cobie heel duidelijk: ,,De figuurlijke en letterlijke centrale locatie in de gemeenschap van de Meije samen met de OLVG Kerk en café De Halve Maan. Iedereen kent elkaar en deelt samen lief en leed.”
Cobie hoopt dan ook dat het vieren van het 100-jarig bestaan van de Milandschool op 8 juni voor veel (oud-)Meijenaren een vreugdevol weerzien zal zijn met vroegere vrienden en vriendinnen. Inmiddels zijn al erg veel aanmeldingen ontvangen van (oud-)leerlingen en (oud-)leerkrachten. De reünie wordt gehouden in een grote tent achter de huidige school.

Het programma op 8 juni ziet er als volgt uit:
10.00 uur - 11.30 uur viering in de OLVG Kerk o.l.v. pater P. Korse.
11.30 uur – 16.30 uur reünie in de grote tent achter de school.
12.00 uur presentatie van de eenmalige uitgave van het boek ‘In de Meije’ over de Meije en 100 jaar Milandschool.
16.00 uur bekendmaking sponsorbedrag voor de Akre Filem School in Ethiopië.
11.30 uur – 16.30 uur continue tentoonstelling in de school van oude materialen, foto’s en wetenswaardigheden van de Milandschool en de daarbij behorende historie.

Een schooldag als in de tijd van Ot en Sien

In het kader van het 100-jarige bestaan van de Milandschool kwamen de leerlingen en de leerkrachten op 16 april naar school in kleding uit de tijd van Ot en Sien. Tijdens deze speciale schooldag werden Oudhollandse spelletjes gespeeld en tijdens de lunch werden pannenkoeken gegeten. De Milandschool werd door de Rabobank deze dag verrast met een cadeau. Aangezien de Rabobank ook 100 jaar bestaat, mag de gehele school gratis naar het Circus Renz in Woerden. Het circus zal gedurende drie dagen Woerden aandoen op 5, 6 en 7 juni 2008. De leerlingen en de leerkrachten krijgen die dag in het circus een VIP-behandeling.

De Jorai sport in een lentezonnetje

Blote benen, korte broeken en zweet op de voorhoofden…..

De sportdagcommissie van de Jorai was op 22 april al om 07.00 uur aanwezig op de sportvelden van Siveo om alle spelletjes klaar te zetten. De leerlingen arriveerden vervolgens rond 09.00 uur en konden met behulp van de klaarovers veilig oversteken. Na het verzamelen van de lunchpakketten, het uitdelen van de spelformulieren en het gezamenlijk openen van de sportdag in de kantine verspreidden alle sportievelingen zich over het sportveld. De zon scheen volop en de trainingspakken werden door sommige deelnemers verwisseld voor een korte broek en T-shirt.

De leerlingen van de onderbouw speelden in hun eigen tempo spelletjes met een sportief tintje, onder begeleiding van een tweetal ouders. Voor de bovenbouwleerlingen werden de sportieve prestaties bij de verschillende spelen door de begeleiders nauwkeurig genoteerd en door de diplomacommissie bijgeschreven op de diploma’s. Na de vroege lunch mocht de onderbouw naar huis en ging de bovenbouw verder met de slagbalcompetitie. Na een spannende en fanatieke strijd tussen de verschillende teams klonk het fluitsignaal rond 13.00 uur en werd de sportdag voor de bovenbouw afgesloten met het uitreiken van de diploma’s, een vaantje en een verkoelend ijsje.

Korensloot-team Thiathlon

Dit jaar op 2e pinksterdag ging een Korensloot-team van start bij de Triathlon in Woerden. De laatste jaren is het ook mogelijk om mee te doen met een trio (dus 1 zwemmer, 1 fietser en 1 loper) Het trio van de korensloot bestond uit zwemmer Ad Vernet, fietser Gerard Muller en loper Hilda Brak. Zij eindigden als 26e van de 59 teams die meededen. Als recreatieteam waren zij heel tevreden met het resultaat. Op de foto v.l.n.r. Gerard Muller, Hilda Brak en Ad Vernet.

Laatste Goede Doelendag

Op 14 juni wordt in en om de boerderij van de fam. Van Ingen aan de Molenweg 39 weer de Goede Doelendag georganiseerd. ,,Voor de laatste keer”, aldus organisator Yvonne van Ingen, die benadrukt dankbaar te zijn voor de vele behulpzame handen die zij altijd krijgt voor en tijdens de rommelmarkt. ,,Ik heb zin andere dingen te gaan doen, waaronder me meer bezighouden met onze kleinkinderen.”

Allerhande oude spullen en kleding voor hergebruik vinden al jarenlang hun weg naar de stal van de boerderij, waar Yvonne alles netjes sorteert. Met enige regelmaat wordt daar een verkoopdag gehouden, waar vele bezoekers uit de wijde omtrek op afkomen om iets van hun gading mee naar huis te nemen. Yvonne vertelt dat het altijd erg gezellig en voor veel mensen een ontmoetingsplek is. ,,Men spreekt met vrienden en kennissen af om met elkaar naar de Goede Doelendag in Zegveld te gaan. De opbrengst is altijd weer overweldigend en bestemd voor, de naam van de dag zegt het al, goede doelen. Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt voor St. Adullam (gehandicapte tehuizen) en een school voor bijzonder onderwijs in Roemenie. De ruwbouw van deze school wordt door Roemenen gedaan, waarna onder andere een werkgroep ‘Zegveld’ zorgdraagt voor de afbouw van dit project.”
In samenwerking met een werkgroep uit Zwolle is voornoemde ploeg al 10 jaar werkzaam in Roemenië. Yvonne en Leen maken ook deel uit van de werkgroep Zegveld en gaan jaarlijks een à twee keer op werkbezoek in dat land.
Naast de bruikbare rommel is er op 14 juni ook koffie, thee, lekkere koek en broodjes.
Voor de kinderen wil Yvonne graag een luchtkussen, waarvoor nog een sponsor wordt gezocht.
Let op: na 14 juni kunnen geen afgedankte spullen meer worden gebracht naar de Molenweg 39. Oude bruikbare kleding wordt ingezameld bij de fam. De Bruijn aan de Hoofdweg 144.

Biebnieuws - Gratis internet in de bibliotheek

De mogelijkheden van de bibliotheek zijn weer uitgebreid. Zo kan men voortaan op vertoon van een geldige ledenpas een half uur gratis internetten. Ook kan er bijvoorbeeld huiswerk gemaakt worden, met behulp van Word en Excel. De publiekscomputers zijn bovendien uitgebreid met allerlei databanken, waarin onder andere boekrecensies, krantenartikelen en schrijversinformatie opgezocht kunnen worden. Ook kunnen bijvoorbeeld de tests die door de Consumentenbond zijn uitgevoerd voortaan geraadpleegd worden.
Een nieuwe service is de leestafel, waar men onder het genot van een gratis kopje koffie of thee een boek of tijdschrift kan inzien.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marjan van der Lans, coördinator van Regiobibliotheek Het Groene Hart, vestiging Zegveld. Tel: (0348) 690282.

Verenigingenmarkt: 31 mei

Nog even een herinnering aan de Verenigingenmarkt die gehouden zal worden op zaterdag 31 mei. Rondom de Milandhof bieden Zegveldse verenigingen van alles te koop aan.
Er is ook van alles te doen. Voor de kinderen is er kinderrommelmarkt, een springkussen en een ponykar. Voor de ouderen is er een Rijdend Boeren Melk Museum, met allemaal spulletjes uit het verleden. Oude tractors maken het plaatje compleet.
De Verenigingenmarkt wordt gehouden van 9.00 tot 15.00 uur en uiteraard bent u van harte welkom.

Koninginnedag zoals altijd knus en feestelijk

Met vijf nieuw gedecoreerden op het podium bij de aubade kon Koninginnedag voor Zegveld eigenlijk al niet meer stuk. En tijdens deze aubade had het bestuur van de Oranjevereniging weer voor een leuke verrassing gezorgd: het planten van een ‘Oranjeboom’ door de burgemeester en de twee aanwezige wethouders. Op deze ludieke wijze werd een link gelegd naar het aantal bomen dat te weinig is teruggeplaatst in ons dorp waar de afgelopen periode veel over te doen is geweest. Ondanks de voorspelde regen konden de festiviteiten allemaal doorgang vinden. Het bleef de hele dag droog.
Omdat het toch wel wat kil was, waren er bij de volksspelen beduidend minder deelnemers dan voorgaande jaren. De prutrace had hier gelukkig niet onder te lijden. Massaal dook men ‘de prut’ in.

Onderstaand de winnaars van de diverse activiteiten:
Steltlopen: Judith Ton
Kussenslaan dames: Carolien Habben Jansen
Kussenslaan heren: Sjoerd Blonk, Erik Verlaan en Dirk Jan Meijer
Vlaggenstok hangen dames: Arianne de Leeuw
Vlaggenstok hangen heren: Wouter Brak

Prutrace: 1e ronde:
1e man: Job van Meijeren
1e vrouw: Marijke Vianen

Prutrace 2e ronde:
1e man: Frank Verduijn
1e vrouw: Judith Ton

Ringrijden met tractoren: Erwin Berkelaar met Corné Brak
Puzzelrit groep 7 t/m 15 jaar: Maria van Meijeren (bij loting)
Puzzelrit vanaf 16 jaar: Henk Oskam (bij loting)
65+ puzzel: C. Timmerman

De Berichtgever zegt het met bloemen

Deze maand hebben we drie keer het Bloemetje van de Maand mogen uitreiken. Tweemaal ging het bloemetje naar een echtpaar dat 55 jaar getrouwd was en eenmaal naar een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was.

Het eerste bloemetje ging naar het echtpaar M. Zwijnenburg en M. Zwijnenburg-Meerkerk uit de Boschsloot 15. Zij waren op 29 april 55 jaar getrouwd en hebben dit in De Voorhof gevierd samen met de twee dochters, schoonzoons, vijf kleinkinderen en verdere familie. Maarten Zwijnenburg (78 jaar) en Maria Meerkerk (81 jaar) ontmoetten elkaar zestig jaar geleden in Stolwijk. Na vijf jaar verkering zijn ze getrouwd en werden boer en boerin op een boerderij in Bergambacht. Na zes jaar keerde Maarten en zijn vrouw terug naar de ouderlijke boerderij van de bruidegom in de Meije. Met veel plezier kijkt het bruidspaar terug op die tijd in de Meije, waar naast de verzorging van land en vee ook het kaasmaken tot de voornaamste bezigheden behoorde. Na circa twaalf jaar op de Molenweg te hebben gewoond, wonen ze nu al weer acht jaar naar volle tevredenheid in de Boschsloot. Maarten lost graag een puzzel op en rookt op zijn tijd nog een sigaartje. Daarvoor hoeft hij niet naar het balkon van zijn vrouw, alleen hebben de gordijnen vanwege de rook wel een extra wasbeurt nodig. Maria breit van gekregen wol lapjes voor dekens voor Roemenië en andere goede doelen.
De Berichtgever feliciteert het echtpaar van harte en wenst hen nog vele goede jaren toe.


Het tweede bloemetje brachten wij bij het echtpaar J. Breedijk en J. Breedijk-Blok. Zij wonen aan de Rondweg 30. Ook zij waren op 29 april 55 jaar getrouwd. Evenals vijf jaar geleden is dit jubileum in huiselijke kring gevierd in verband met de gezondheid van de heer Breedijk. In de afgelopen jaar is er niet zoveel veranderd. Ja, het echtpaar is vijf jaar ouder geworden. Zo is de bruid nu 76 en de bruidegom 83 jaar. En de familie is uitgebreid met een stamhouder. Trots zijn ze op de kleine Brain, van zoon Gijs, die vorig jaar is geboren.
Toen wij het bloemetje van de maand gingen bezorgen was mevrouw Breedijk druk bezig in de – ja, u raadt het al - tuin, haar grote hobby. Nog steeds geniet ze hier bijzonder van. Verder heeft ze de zorg over haar man. Om haar af en toe te ontlasten gaat haar man eens in de maand een klein weekje naar Zuwe Zorgcentrum in Woerden. Daarnaast gaat de heer Breedijk drie dagen naar de dagopvang in de Langewiek in Woerden. ,,Ik heb het daar prima naar mijn zin”, laat hij weten. Dat is fijn om te horen. En...zo laat het bruidspaar weten, hebben zij het nog goed samen.


Het derde bloemetje van de maand ging naar het echtpaar N.A. Blok en G. Blok-Blok uit de Nieuwstraat 10. Op 13 mei waren zij 50 jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden en daarmee bereikten Klaas en Gerrie de gouden status. Na hun huwelijk was Klaas ruim zeven jaar boer op de boerderij van zijn ouders, die stond aan het eind van de Milandweg bij Woerdense Verlaat. In verband met de ruilverkaveling betrok het echtpaar Blok een nieuwe boerderij aan de Oude Meije. Hier bleven zij tot en met 2001 om vervolgens te gaan wonen in hun huidige woning aan de Nieuwstraat 10.Ons gouden echtpaar kreeg vijf kinderen en heeft inmiddels achttien kleinkinderen. Nog steeds zijn zowel Gerrie als Klaas actief op allerlei gebied. Gerrie vindt het heerlijk om kaarten te maken en breit sokken voor kinderen in Roemenië. Klaas is een echte computerfreak. Zo beheert hij de ledenadministratie van de hervormde gemeente en maakt de kerkbode. Daarnaast is Blok penningmeester van de Stichting Verpleegkundigen voor Israël. En als het nodig is helpt hij zijn zoon op de boerderij; zeker nu in de tijd van het graskuilen. Zij zijn dankbaar dat ze dit alles nog kunnen doen, ook door hun goede gezondheid
Het jubileumfeest hebben zij op 13 mei overdag met de kinderen en kleinkinderen gevierd. Eerst zijn ze naar Panorama Tulipland in Voorhout gereden met een bus van Arie Kats uit Ter Aar om daar het enorme schilderij te bekijken dat landschapschilder Leo van den Ende heeft geschilderd en dat na twaalf jaar bijna af is. Het schilderij is het grootste tulpenpanorama van de wereld, met zijn vier meter hoog en 63 meter lang. Vervolgens is de familie naar museum De Cruquius gereden waar voor de gelegenheid het oude stoomgemaal in werking werd gezet. Terug in Ter Aar waren inmiddels de verdere familie en vrienden gearriveerd en werd ’s avonds genoten van een heerlijk diner. Met dankbaarheid kijkt het gouden bruidspaar terug op deze feestelijke dag

De Berichtgever feliciteert de eerste twee echtparen van harte met hun huwelijksjubileum van smaragd en uiteraard het derde echtpaar met het gouden huwelijksjubileum en wenst alle drie de echtparen nog goede en gezonde jaren toe.

Activiteitenkalender SWO

Het vaste programma van het dienstencentrum De Zegge ziet er als volgt uit:

De 1e, 3e en eventueel 5e maandagmiddag van de maand: tekenen en pergamano; aanvang 13.30 uur. Elke maandagmiddag jeu de boules.
Dinsdagmorgen: meer bewegen voor ouderen (60-plussers). Gymnastiek in de gymzaal van de Milandhof van 9.00 tot 9.45 uur. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in De Zegge.
Dinsdagmiddag: rummikup en klaverjassen voor ouderen, vanaf 14.00 uur.
De 1e en 3e woensdagmiddag van de maand: bingo (met leuke prijsjes), aanvang 14.00 uur.
De 2e en 4e woensdag van de maand: handwerken, aanvang 14.00 uur.
De 5e woensdagmiddag van de maand: verrassingsmiddag, aanvang 14.00 uur.
Donderdagmorgen: volksdansen van 9.30 tot 10.30 uur.
Vrijdagmiddag: koersbal van 13.30 tot 15.30 uur.
Iedere even week van het jaar op vrijdagmiddag koersbal in de Tropenzaal van de Milandhof, aanvang 14.00 uur.
Open Tafel: iedere 2e en iedere 4e woensdag van de maand, aanvang 12.00 uur.

Voor informatie kunt u bellen met:
Mw. L. van de Zwan, tel. (0348) 691917
Mw. H. Koot, tel. (0348) 691493

De wegwerkzaamheden aan de Milandweg, ter hoogte van tennisvereniging Miland en de Broeksloot, zijn inmiddels gereed. De weg is voorzien van een nieuwe onderlaag en nieuw asfalt. Tevens is extra aandacht gegeven aan de afwatering ter plaatse. Ter hoogte van de tennisvereniging wordt getracht de snelheid van het verkeer te verminderen door middel van een kleine drempel en de belijning op het wegdek.  

Hoofdwegtuinendagen

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni is aan de Hoofdweg voor de dertiende keer een aantal tuinen te bewonderen. U wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in de kleurrijke tuinen achter de huizen. Twee tuinen doen dit jaar voor het eerst mee, te weten Theo en Jeanne Nieuwendijk van het Thomashuis op nummer 140 en Herman en Gerrie Schuiveling op nummer 76 (voormalige pastorie).
Naast de bloemenweelde en het prachtige achterliggende landschap kunt u ook genieten van onder andere diverse soorten klein- en pluimvee, kunst gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking, beelden, quilts en sieraden. En er zijn bijzondere planten te koop. In diverse tuinen wordt koffie en thee met iets lekkers geserveerd.
Bij de deelnemers staat een bord aan de weg.
De toegang is gratis!
Voor nadere informatie:
Geertje Bol (0348) 691588
Linda de Wette (0348) 692966
Anneke Kastelein 06-20333641
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecte Hartstichting

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in de Hartweek van 13 t/m 19 april € 1.324,11 opgebracht.
Collectanten en gevers hartelijk dank!

Foto’s Goud van Oud

Tijdens het Goud van Oud festijn op 12 april in Gasterij De Milandhof zijn heel veel foto’s gemaakt. Deze foto’s – het zijn er 286 stuks – kunt u bekijken op internet of via Google. Op internet is de link: www.goudvanoudzegveld.nl en op Google kunt u zoeken naar: Goud van Oud Zegveld. Zo komt u ook op de internetsite. Heel veel kijkplezier.

Pin It