Goud met briljant voor tante Bep

Op donderdag 28 februari zat de grote zaal van het kerkelijk centrum De Voorhof bomvol. En niet voor niets, want er waren drie jubilaressen bij het verjaardagsfonds van de hervormde gemeente én er werd afscheid genomen van Bep en Antoon van den Hooren als beheerders van De Voorhof. De grootste aandacht ging uit naar mevrouw B. Burggraaf-Muit, die de meeste Zegvelders kennen als tante Bep, die haar 50-jarig jubileum bij het verjaardagsfonds vierde. Binnen dit fonds neemt zij bijna de helft van de jarigen voor haar rekening, thans zo’n 437 personen. Bijna dagelijks zien we Bep door Zegveld fietsen om een jarige namens de kerk te feliciteren. En dat dus al vijftig jaar. Ook heeft Bep dan een busje bij zich waar de jarigen een gift in kunnen doen voor de kerk.Het verjaardagfonds is in 1940 opgericht door ds. Brinkman. De stoelen in de kerk moesten toen door banken vervangen worden. Hij bedacht dat iedere jarige evenveel centen in het busje kon doen als zijn leeftijd. Zo is door de loop der jaren van het gespaarde geld heel wat aangeschaft, zoals een nieuw doopfont, collectezakken, offerschalen voor de avondmaalstafel, het hekwerk van de begraafplaats, vervanging van de kerkradio en onlangs de verbetering van de geluidsinstallatie. Voor haar 50-jarig jubileum werd Bep door de Vereniging van Kerkrentmeesters gehuldigd door haar de gouden speld met briljant uit te reiken met de daarbij behorende oorkonde.
Naast Bep waren er nog twee jubilaressen. Zo is Nel Verboom al ruim veertig jaar en Emmy van Ingen 28 jaar actief voor het verjaardagsfonds. Ook zij kregen een speld met oorkonde uitgereikt.

Verder werd er deze avond afscheid genomen van het beheerdersechtpaar Bep en Antoon van den Hooren. Na zes jaar heeft Bep om gezondheidsredenen het stokje moeten overdragen aan de nieuwe beheerder Tineke van der Wind. In een korte terugblik werd naar voren gebracht welke belangrijke rol zij en haar man hebben gespeeld binnen het kerkelijk centrum. Een rol die tot volle tevredenheid van iedereen is vervuld.  

Vastenactieviering Meije-Zegveld
(een ingekomen bericht)

Zondag 17 februari werd de jaarlijkse vastenactieviering in de RK Kerk in de Meije gehouden. Dit volgens pater Koster ‘ver buiten Zegveld en de Meije beroemde en beruchte evenement’, met als grote initiator mevrouw Annie Sluis, trekt ieder jaar vele mensen naar de kerkviering in De Meije.

Jongerenkoor de Meije-lelies zorgden voor de muzikale omlijsting van de dienst en daarbij mag niet onvermeld blijven dat het dit jaar zijn 10-jarige bestaan viert. Vind je zingen leuk? Nieuwe leden kunnen zich aanmelden. Ze zijn van harte welkom!

De actie dit jaar is bestemd voor de Marma’s, een inheemse bevolkingsgroep in Bangladesh. Door de komst van de Bengalen zijn ze in de verdrukking gekomen. Zij wisten zich altijd goed te redden met hun rondtrekkend bestaan door overal te zaaien en oogsten, maar dat is helaas niet meer mogelijk nu hun grond ze is ontnomen. Op de kleine stukjes grond die er nog over gebleven zijn, zijn er geen goede oogsten meer.

Vastenactie is daarom gestart met een aantal groepen om de mensen daar te leren hoe ze moeten zaaien en bemesten. Verder helpen zij de bevolking met schoon drinkwater, onderwijs en leren ze hen hoe ze kunnen sparen om in slechtere tijden een reserve te hebben. Het voornaamste doel is mensen te leren zelfstandig voort te kunnen leven.

Na de dienst door pater Koster bleef iedereen gezellig koffie drinken met cake, en was er taart- en cakeverkoop, er konden allerlei spelletjes worden gedaan, allemaal om geld in het laatje te krijgen voor Bangladesh.  

Biebnieuws (een ingekomen bericht)

In de bibliotheek exposeren tot en met 24 april Lottie de Bruijn en Jacoba Herben met keramiek en mandala’s.

Op Lottie de Bruijn heeft klei altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Als kind, tijdens haar opleiding tot kleuterleidster en later ook als leerkracht.
In 1991 is zij begonnen met een cursus bij Jeannette Huizenga, waar zij de vele mogelijkheden en technieken leerde kennen. Lottie raakte gefascineerd door het werken met klei. Daarna heeft de Linschotense keramiste meerdere cursussen en workshops gevolgd, onder andere bij beeldhouwster Ewa Mehl in Amsterdam. Lottie de Bruijn maakt voornamelijk vrouwenbeelden en asymmetrische vazen en kruiken. Haar werk wordt met rollen of plakken opgebouwd. De vorm is erg belangrijk. De inspiratie voor de vrouwenbeelden komt voornamelijk van de reizen die de keramiste samen met haar man door Azië en Zuid-Amerika heeft gemaakt. Maar ook de mensen en de natuur in de directe omgeving zijn voedingsbronnen voor het werk. Haar keramiek is voornamelijk van steengoed-klei gemaakt.
De huid van de beelden wordt met oxyden bewerkt, de vazen en potten met engoben of glazuur gedecoreerd.
Meer informatie over haar werk is te vinden op www.keramiek33.nl

Jacoba Herben volgde na haar vwo-opleiding privé-lessen tekenen en kunstgeschiedenis bij Woerdense kunstenaars. Zij is lid van de teken- en schilderclub De Wilgenstreek in Oudewater. Sinds 1992 specialiseert Jacoba Herben zich in het tekenen en schilderen van mandala’s. Zij geeft cursussen en workshops aan de Woerdense volksuniversiteit, waar eveneens werken van haar te bezichtigen zijn.

De mandala is een geschilderde, cirkelvormige figuur en wordt gebruikt bij meditatie. Zij helpt emoties en beelden op te roepen waardoor de mens tot een gevoel van eenheid in zichzelf en met de wereld kan komen.
Als diagram van de kosmos, als voorstelling van ons gevoel van eenheid met de rest van het universum, heeft de mandala een betekenis die uitgaat boven de tradities van het hindoeïsme en boeddhisme. Volkeren van uiteenlopende culturen en van alle tijden herkenden het universele karakter van haar cirkelvorm en haar unieke kracht om aan ons verlangen naar heelheid te beantwoorden.
De cirkel is ook het universele symbool van de kringloop van het leven, van de eeuwigheid van de Schepping die geen begin of einde kent. Ook in het christendom is de cirkel alom tegenwoordig als spiritueel symbool. Hij verschijnt in de vorm van roosvensters in kathedralen en in labyrinten.  

‘Stop de kolder, geen moeras in onze polder’

Met de onthulling van een billboard met deze slogan is de actie van bewoners en boeren in de Meije op 15 februari van start gegaan. De heer Bram van der Vlugt verrichtte de officiële aftrap van deze actie.

De actie is gericht tegen de plannen van de provincie Zuid-Holland en de uitvoerings-organisatie Dienst Landelijk Gebied van LNV om de unieke Meijegraslanden (van de Ziende tot de Bosweg) te transformeren tot natuurontwikkelingsgebied met moeraslanden. Volgens de Meijnaren is in een dergelijk gebied geen plaats voor boeren en wordt met de wensen van bewoners en recreanten geen rekening gehouden. Deze eenzijdige ontwikkeling, welke van bovenaf wordt opgelegd, stuit hen tegen de borst.
De Meijenaren hebben zich inmiddels verenigd in de werkgroep Meijegraslanden. Deze werkgroep wil graag bijdragen aan een plan waarin alle partijen zich kunnen verenigen. Inmiddels heeft de werkgroep een ‘alternatief’ plan opgesteld waarin wel plaats is voor de boeren in de Meijegraslanden.
De werkgroep wil door middel van raamposters en billboards met de slogan ‘Stop de kolder, geen moeras in onze polder’ aantonen dat voor de huidige visie van de overheid geen draagvlak bestaat. Indien u meer informatie wenst of interesse heeft in een poster wordt u verwezen naar de site www.koeienwillenwei.nl.
   

12 april: Goud van Oud

Op zaterdag 12 april vindt in Gasterij De Milandhof een muziekfestival plaats. Het betreft een cultureel festival met muziek uit vervlogen tijden (de jaren ‘50, ‘60 en ‘70). De organisatie is in handen van Zegvelder Ruud van der Hoeven. Ruud vertelt: ,,Ik ben zeer enthousiast geworden na het bezoeken van dergelijke evenementen onder andere in Zoeterwoude, waar zo’n festival voor het veertiende jaar wordt gehouden. Samen met Jos Boere, de organisator van dat festival, organiseer ik dit festival in Zegveld. Wij willen het dan ook, bij succes, jaarlijks laten terugkeren. Het is alom bekend dat dergelijke evenementen druk bezocht worden en bezoekers na afloop zeer enthousiast zijn.”

Ruud en Jos hopen met dit muziekevenement het culturele leven in de regio, met name voor de wat ouderen, een impuls te kunnen geven. Tevens staat centraal dat een gedeelte van de opbrengst zal worden geschonken aan een goed doel. Hierbij wordt gedacht aan een kinderfonds. Zo mogelijk zal reservering plaats vinden, om in komende jaren andere bekende artiesten te kunnen contracteren. Naar het zich nu al laat aanzien, zal het festival in de Milandhof eveneens goed bezocht worden. ,,Wij hopen op 500 bezoekers en zo mogelijk meer. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Oudewater, Woerden, Mijdrecht, Montfoort, Harmelen, Nieuwkoop tot aan Bodegraven. De kaartverkooppunten zijn daar ook gevestigd. Als verkooppunten hebben zich verschillende VVV`s en winkels bereid gevonden. In ons dorp vindt de kaartverkoop vanuit de Milandhof plaats. Voor deze Goud van Oud avond is een van Nederlands beste en bekendste internationale coverband uit Den Haag gecontracteerd, namelijk The Clarks. Een veelgevraagde topband voor een topfeest, met muziek uit de vervlogen jaren ’60/’70. Denk aan Elvis, The Beatles, The Rolling Stones en Golden Earring, muziek die jong en oud aanspreekt. Deze band heeft grote internationale ervaring, een ruim repertoire, is veelzijdig en kwalitatief de beste in zijn soort. In het voorprogramma treedt de Woerdense band Plakband op, met daarin een aantal bekende Woerdenaren. Een zeer enthousiast tiental dat binnen de regio volle zalen trekt en dat ook de aanzet zal geven tot een fantastische dans- en meezingavond.”

Aanvang van de avond is omstreeks 20.30 uur. Zaal open om 20.00 uur.
De kaarten worden verkocht binnen de gehele regio, de adressen staan op de site van de Milandhof. De entreekaarten kosten € 14,50 in de voorverkoop en aan de kassa € 18,50. Zie ook www.milandhof.nl   

Watergebiedsplan

Vele Hoofdwegbewoners kwamen op donderdag 28 februari op uitnodiging van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar de Milandhof voor een informatieavond in het kader van Waterschapsplan Zegveld & Oud-Kamerik.

Na een periode van uitgebreide voorbereidingen is medio 2005 het besluit Watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik vastgesteld. Aansluitend is de realisatie, welke wordt opgedeeld in meerdere peilgebieden, gestart. Dit alles om knelpunten op te lossen, zoals bescherming van de funderingpalen van bebouwing en het waterpeil in het achterliggende land door middel van gronddammen laag te houden.

Tijdens deze avond waren medewerkers van het waterschap aanwezig om toelichting te geven op het waterschapsplan in zijn geheel en het voorlopig ontwerp van peilgebied 5B-Zuid en 5F in het bijzonder. Zij deden dit aan de hand van gedetailleerde kaarten.
Mede naar aanleiding van de reacties van de bewoners en grondgebruikers aan weerszijden van de Hoofdweg zal een definitief ontwerp worden opgesteld. Dit ontwerp zal tijdens een tweede informatieavond, vermoedelijk in het voorjaar 2008, met de bewoners worden besproken.

Het Hoogheemraadschap wil er op wijzen dat op de internetsite van het waterschap informatie te vinden is over het Watergebiedsplan Zegveld & Oud Kamerik. Inloggen kan op www.hdsr.nl , via ‘beleid en plannen’ bij waterschapsplannen, waarop te lezen is wat zich in de regio afspeelt en wat er nog gaat plaatsvinden.
   

Van zeepdoos tot kinderwagen

De inbreng van artikelen tijdens de dagen voorafgaand aan de voorjaar/zomer kinderkleding en speelgoedbeurs op 8 maart in de Voorhof, was zeer divers. Namelijk kinderkleding van maat 50 tot 186, speelgoed, kinderwagens, buggy’s, enz.

Een grote groep vrijwilligers is weken bezig geweest met de voorbereidingen van deze ruim opgezette kinderkledingbeurs. Met name aan de publiciteit in lokale in regionale media werd deze keer de nodige aandacht besteed. Tijdens de inbrengdagen werden de artikelen gesorteerd, geregistreerd en genummerd. Na sluitingstijd van de beurs volgde uitbetaling aan de klanten die de artikelen hadden ingebracht en het retourneren van niet-verkochte artikelen.
De voorjaars/zomerbeurs in de Voorhof werd deze keer bezocht door zo’n 300 bezoekers uit Zegveld en omstreken. De opbrengst van de beurs bedraagt € 950,00 en is bestemd voor de Voorhof. De volgende kinderkledingbeurs wordt in het najaar van 2008 gehouden.
Op de foto de leden van de commissie van de kledingbeurs in de Voorhof.
   

Rijbewijskeuring ook bij Alblas (een ingekomen bericht)

Alblas verkeersschool is al jaren een begrip binnen uw regio als het gaat om het halen van een rijbewijs of het chauffeursdiploma.
De afgelopen jaren is het Rijbewijs Reglement op een aantal punten aangepast, zo ook op de keuring van chauffeurs en potentiële chauffeurs.
- Iedereen die voor het rijbewijs C / D / E op examen gaat moet eerst naar een ARBO-arts, pas als hij is goedgekeurd mag er een examen plaatsvinden.
- Iemand die een taxipas (taxichauffeur) wil aanvragen moet eerst naar een
ARBO-arts.
- De personen met een rijbewijs C / D / E die hun rijbewijs komen verlengen moeten ook eerst naar een ARBO–arts voordat zij een nieuw rijbewijs kunnen aanvragen.
- En de 65 +er die zijn rijbewijs komt verlengen, komt voor hetzelfde probleem te staan.

De hamvraag: waar vind ik een ARBO-arts?
Vaak word je doorverwezen naar internet en die geven dan aan dat in de grotere steden arbodiensten zitten waar je je kunt laten keuren. (tussen de € 75 en € 125)

Vandaar deze (re)Aktie:
Wij hebben een ARBO-arts bereid gevonden die op onze locatie (de verkeersschool in Woerdense Verlaat) de keuringen komt uitvoeren.
Vanaf 20 februari zullen elke woensdagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur deze ARBO keuringen bij Alblas Verkeersschool gaan plaatsvinden voor € 55 p/p.
Natuurlijk door een erkende (BIG) ARBO-arts.

U hoeft dus niet meer te gaan zoeken op internet, u hoeft niet meer ver te reizen, en u betaalt een stuk minder dan gemiddeld.

Wel willen we dat u vooraf een afspraak maakt wanneer u komt, dit kan telefonisch:
0172- 408 361 (openingstijden: ma t/m vr van 07.30 uur tot 22.00 uur en za van 07.00 uur tot 17.00 uur)  

Sponsoracties rommelmarkt 19 april

De voorbereidingen op de rommelmarkt van 19 april zijn inmiddels in volle gang. De jeugdclubs van de hervormde gemeente willen ook hun steentje bijdragen en hebben daarom verschillende sponsoracties bedacht.

Zo gaan de jeugdvereniging en de tienerclub een 24-uurs actie houden. Dit betekent dat ze 24 uur lang gaan paalzitten. Meisjesclub Mirjam gaat steppen en skeeleren en hoopt daarmee een mooi bedrag binnen te halen.

Ook de andere clubs hebben verschillende acties bedacht die we kunnen zien tijdens de markt. Wilt u ook sponsoren dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer 34.19.04.937 t.n.v. Hervormde Gemeente Sponsoractie.

Niet vergeten: zaterdag 12 april worden de spullen voor de rommelmarkt opgehaald!  

Open huis bij TV Miland

Op woensdagavond 16 en 23 april organiseert tennisvereniging Miland in Zegveld een introductieavond voor niet-leden. Tijdens deze twee avonden is er voor geïnteresseerde bewoners uit Zegveld en omstreken gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en vanzelfsprekend ook om zelf te tennissen.
Op beide avonden staat de deur open vanaf 19.30 uur. Meer informatie is te vinden op de website van de tennisvereniging: www.tvmiland.nl.   

Vijf jubilea EHBO Meije en Zegveld

Tijdens de jaarvergadering op 4 maart in de Milandschool werden vijf jubilarissen gehuldigd. Opgeteld zijn deze jubilarissen goed voor 135 jaren EHBO-diploma. De jubilerende leden waren Riet Verheul (32 jaar), Ria Kool (28 jaar), Annie Biemond (25 jaar), Ina Brak (25 jaar) en Magda Langerak. De zilveren onderscheidingen werden uitgereikt door mevrouw G. Pels van EHBO Nederland.
Op de foto de jubilarissen Magda Langerak, Ina Brak, Annie Biemond, Ria Kool en Riet Verheul.  

Terug in de tijd naar … Hoofdweg 102 en 104 (1)

Op de plaats waar nu het huis van de familie Goes staat aan de Hoofdweg 102, stond tot 1980 het huis waar Gert Muijt de visser woonde. Eigenlijk waren het twee woningen, met de huisnummers 102 en 104. Hoofdweg 104 had daarvoor als aanduiding Buurt 42 en verder terug in de tijd huisnummer 246. We proberen voor u de geschiedenis van dit plekje boven water te halen en duiken de geschiedenis in.

De twee (aan elkaar vastzittende) woningen zijn in opdracht van Cornelis Oskamp uit Bodegraven in 1871 gebouwd. Cornelis (geboren 20 augustus 1812 te Lange Ruige Weide, overleden 25 januari 1886 te Zegveld) was op 16 april 1840 in Zegveld gehuwd met Grietje den Boggende (geboren 7 december 1814 te Zegveld, overleden 29 maart 1898 te Zegveld).
Op 13 oktober 1881 wordt de woning voor ƒ 1.800,= verkocht aan zijn zoon Dirk Oskamp (geboren 18 augustus 1853 te Zegveld, overleden 15 december 1934 te Zegveld). Het bedrag wordt in contant geld betaald. Het transport van de akte vindt plaats bij notaris S. Lagerweij te Woerden. Dirk is op 30 november 1882 te Oudewater getrouwd met Annigje de Groot (geboren 10 september 1858 te Oudewater, overleden 30 november 1938 te Zegveld).
Na het overlijden van zijn moeder Grietje komt Dirk Oskamp in 1898 in het door hem in 1881 gekochte huis wonen. Zowel vader Cornelis als zoon Dirk waren vissers, net zoals de andere mannen die tot de sloop van de woninkjes in 1983 hier hebben gewoond.

Als Annigje Oskamp-de Groot in 1938 overlijdt, worden in eerste instantie de kinderen eigenaar, maar al gauw wordt de eigendom overgeschreven alleen op naam van haar zoon Willem Oskamp. Willem (geboren 6 april 1887, overleden 5 maart 1961) woonde aan de overkant op Hoofdweg 151 en was op 8 december 1910 getrouwd met Wijntje Zaal (geboren 6 februari 1890, overleden 2 juli 1965). Een kleinzoon van Dirk en Annigje, en zoon van Willem Oskamp ging in de woning van zijn vader wonen. Dit was Arie Oskamp (geboren 8 januari 1912 te Zegveld, overleden 13 oktober 1984 te Hilversum). Arie was op 18 juli 1934 in het huwelijk getreden met Marijtje Geertruida Muijt (geboren 29 juli 1914). Willem en zoon Arie waren vishandelaren. Arie woonde maar kort in het huisje op nummer 104. In 1941 vertrok hij met zijn vrouw naar Maarssen. Vader Willem had eveneens zo’n zes jaar in Maarssen gewoond. De reden daarvan was dat hij als vishandelaar in Tienhoven ook een opslag had. Hij kwam echter voor de oorlog weer terug naar Zegveld, omdat de zaken in Tienhoven ook allemaal minder werden. Arie werd buschauffeur op een bus van zijn oom. Marijtje Geertruida Muijt is na diverse verhuizingen op 20 augustus 2004 in Alkmaar overleden. Door haar vele vrijwilligerswerk in de gemeente Alkmaar was zij daar tot ereburger benoemd.

Maar hoe zat het nu met de bewoning van het kleine huisje op nummer 102? Volgens het kadaster is deze woning vanaf 1894 bewoond geweest, maar wie er allemaal hebben gewoond is niet meer te achterhalen. Bekend is dat vanaf mei tot november 1904 Willem van der Panne er heeft gewoond. Willem (geboren 30 januari 1869) was arbeider en op 15 februari 1894 getrouwd met Elisabeth Muijt (geboren 9 mei 1868). Na enkele jaren nog in een ander huis in Zegveld te hebben gewoond, zijn zij in 1908 naar Kamerik vertrokken.
De families Oskamp en Muijt blijven met elkaar verweven. Na het overlijden van Dirk Oskamp in 1934 zijn de ouders van Marijtje Geertruida Muijt in 1935 naar het huisje op nummer 102 gekomen. In 1935 trouwde hun zoon Gerrit Muijt (geboren 18 mei 1906 in de Zegveldse Meije) op 29 mei met Jannigje Spelt (geboren 31 december 1908 te Westbroek). Zij bleven in de Meije wonen in de woning van Gerrits ouders. Vader Jan Muijt (geboren 25 januari 1870, overleden 19 februari 1949) kwam met zijn vrouw dus naar Hoofdweg 102. Jan Muijt was op 2 februari 1894 in Linschoten getrouwd met Klazina van Jaarsveld (geboren 16 april 1875 te Linschoten, overleden 22 mei 1963 te Schiedam).

We gaan weer terug naar Hoofdweg 104. Toen in 1941 Arie Oskamp met zijn vrouw Marijtje naar Maarssen verhuisden, kwam Gerrit Muijt met zijn vrouw Jannigje Spelt en hun vier jaar oude dochter Sien (geboren 15 juni 1937) op Hoofdweg 104 wonen. Gerrit was een broer van Marijtje. Ook Gerrit was visser. Maar voordat hij vanuit de Meije naar Hoofdweg 104 kwam, heeft hij kort nog gewoond in De Steeg in Zegveld. Aan De Steeg stonden enkele kleine huisjes op de plek waar nu het huis van Herman en Cobi Lekkerkerker staat, op Hoofdweg 68. De woningen in De Steeg zijn destijds voor vele Zegvelders een doorgang geweest naar een andere of wat ruimere woning.

Gerrit Muijt is broodvisser geweest tot 1963. Hij pachtte het viswater van de boeren. Zijn visgebied was ongeveer vanaf de boerderij ‘Ora et Labora’ aan de Hoofdweg 130 waar toen de familie Van Zelderen woonde (nu de familie De Heul) tot boerderij Linde Hoeve aan de Hoofdweg 80 waar de familie Uyterlinde woonde. Het water verderop in ons dorp werd gepacht door broodvisser Willem Methorst. Muijt pachtte ook nog viswater in de Lagenbroek. Voor het pachten van het water moest visser Muijt tweemaal per jaar een maal vis leveren aan de boer. Daarnaast moest hij het land van de boer molvrij houden. Zo was hij dus naast visser ook mollenvanger. De mollenvellen werden gedroogd en later verkocht aan voddenboer Vianen in de Meije. Dit leverde een bescheiden inkomen op, want het was een zwaar bestaan als broodvisser. Daarom ging hij ook werken bij grasdrogerij Koetsier in Rietveld en, indien zijn hulp nodig was, melken bij een boer. In de oorlog werd turf rondom de woning gebaggerd en verkocht of geruild voor voedsel.

In de winter werden nieuwe fuiken door visser Muijt zelf gebreid en de kapotte fuiken geboet. De fuiken werden ook door Muijt getaand. Dit gebeurde in een grote ketel (taanpot) waarin water werd gekookt met taan. Taan is een bederfwerende bruingele verfstof. De fuiken gingen in de taanpot en werden daarna gedroogd waardoor de fuik als het ware geconserveerd was.

Met zijn vissersbootje trok Muijt er op uit. In het midden van het bootje zat een bun. Dit was een houten kist met gaatjes waarin de gevangen vis in het water levend bewaard kon worden. Er werd hoofdzakelijk op paling, zeelt en snoek gevist. Van de pachter werd ook verlangd dat hij de visstand op peil hield, met name de paling. Daartoe werd aal gekocht bij vishandelaar Oskamp aan de overkant en door Muijt uitgezet in de sloten. De gevangen paling verkocht hij weer aan Oskamp, die deze weer verhandelde aan restaurants in het Gooi of bestemde voor de export. Als de boot over de weg getrokken moest worden, werden er twee ronde palen onder gelegd tussen twee latten die aan de boot vastzaten en kon je hem gemakkelijk de weg over rollen.

Op Hoofdweg 104 werden ook de zonen Gert (3 maart 1944) en Jan (29 juni 1950) geboren. Jan kan zich al deze verhalen nog goed herinneren. Zo weet hij nog dat hij iedere week ƒ 5,= huur bij de familie Oskamp ging brengen. Volgens hem is de huur nooit verhoogd geweest. Wel moest het onderhoud van de woning door hen zelf worden betaald, behalve het onderhoud aan het rieten dak. Toen Jan in de begin jaren zestig het vak van timmerman ging leren, heeft hij daarna het huis verbouwd.

Jan vertelt dat achter de woning een ijsschuur stond, ook wel ijskelder genoemd. Deze schuur was van de eigenaar, de familie Oskamp. De muur van de schuur bestond uit twee muren, waartussen turfmolm zat. Op die manier bleef het in de schuur koel en werd het ijs daar opgeslagen. Het ijs werd gebruikt voor verpakking van vis naar het buitenland. Bij de familie Muijt werd zes dagen in de week vis gegeten en één dag vlees. Nog steeds is Jan gek op vis en heeft hij het nooit tegen gegeten.
Om het huis stonden fruitbomen, die ook van de eigenaar waren. Maar het spreekt voor zich dat de oogst ook wel eens voor een gedeelte naar de huurder ging.

Na de strenge winter van 1963 is Gerrit Muijt gestopt als visser. Er was veel vis dood gevroren en in de jaren ervoor was het ook al minder geworden. Hij ging werken bij Den Oudsten in Woerden als corveeër. Dit heeft hij hooguit twee jaar gedaan, want hij kreeg last van zijn longen en mocht daar niet meer werken van de dokter. Muijt is toen in de wegenbouw bij de Heidemij terechtgekomen.

Nadat in 1961 eigenaar Willem Oskamp was overleden, ging de eigendom over naar zijn vrouw Wijntje Zaal (geboren 6 februari 1890, overleden 2 juli 1965). Na haar overlijden werd haar zoon Arie Oskamp eigenaar van de twee huisjes.

We gaan weer terug naar het huisje op nummer 102. Toen Jan Muijt, de vader van Gerrit Muijt in 1949 overleed, verhuisde zijn vrouw Klazina van Jaarsveld naar een huisje in De Steeg. Als nieuwe bewoners kwamen in het huis Gijsbert van Veen (geboren 21 juni 1922 te Zegveld, overleden 29 april 1977 te Zegveld). Gijsbert was op 9 juni 1949 getrouwd met Frederika Willemijntje Griffioen (geboren 2 maart 1928 te Rotterdam, overleden 10 mei 2000 te Zegveld). Zij bleven daar wonen tot 1956 en verhuisde toen naar de woning aan de Hoofdweg 138. De weduwe Dirkje Reijerse-van der Kolm kwam toen in het huisje wonen. Zij was geboren op 17 mei 1882 in Zegveld en overleden op 31 januari 1968 te Woerden. Zij droeg een groot verdriet met zich mee, want haar zoon Henk Reijerse is bij de Duitse inval in mei 1940 gesneuveld te Barneveld en daar ook begraven. Tot haar overlijden in 1968 is zij aan de Hoofdweg 102 blijven wonen. Daarna is dit huisje niet meer verhuurd geweest en werd het als opslag bij huisnummer 104 getrokken.

Gerrit Muijt en Jannigje Spelt hebben nog tot 1978 aan de Hoofdweg 104 gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar een woning in de W. Alexanderstraat. Het huisje aan de Hoofdweg was vochtig en koud, en dus niet goed voor de gezondheid. Daarnaast was de tuin rondom het huis veel te groot om bij te houden. Ze waren snel gewend in hun nieuwe woning.

Na het vertrek van Gerrit Muijt hebben de twee huisjes leeg gestaan. In 1980 heeft de eigenaar Arie Oskamp de woningen verkocht aan Ben van Dijk (geboren 1 juli 1948). Hij heeft de twee huisjes gesloopt en er een prachtige nieuwe woning gebouwd die in 1983 werd betrokken. Ben is op 5 april 1973 getrouwd met Agnes Anthonia de Rijk (geboren 22 november 1951). Bij de sloop ontdekte hij dat de twee huisjes niet onderheid waren, maar dat de muren waren gemetseld op een eiken balk. De balken begonnen wel rottingsverschijnselen te vertonen.

Ben en Agnes hebben er gewoond tot 1998. Toen hebben zij de woning verkocht aan Hendrikus Johannes Joseph (Henri) Goes (geboren 24 maart 1954 te Utrecht). Henri is op 27 februari 1976 getrouwd met Margaretha Theodora Maria (Margôt) Huyden (geboren 29 april 1953 te Utrecht). Na vier jaar hebben zij het dakpannen dak vervangen door een rieten dak, waardoor de woning de uitstraling heeft gekregen van een echt landhuis. Evenals alle vorige bewoners genieten zij van het landelijk uitzicht de polder in.  

Nieuwe serie

Gezien het succes van de verhalen over boerderijen in ons dorp die een naam hebben, heeft de redactie nagedacht over een vervolgserie in dezelfde trant. We zijn blij dat we een idee voor een nieuwe serie hebben gevonden en het eerste verhaal in deze Berichtgever kunnen plaatsen. De serie gaat van start onder de werktitel: ‘Terug in de tijd naar...’

Wat houdt het idee in? In ons dorp hebben veel oude huizen gestaan die inmiddels zijn gesloopt en waar nu een nieuw huis staat. Het is de bedoeling om de geschiedenis van die oude huizen boven water te halen met de daarbij behorende verhalen. Deze verhalen zullen worden ondersteund met (hopelijk veel) oude foto’s van deze huizen en/of van families die er hebben gewoond.

Voorlopig kunnen we jaren vooruit met deze verhalen en wie weet worden al deze verhalen ooit eens uitgegeven in net zo’n mooi boek als ‘Boerengoed tussen Greft en Meije’. De Berichtgever hoopt op een goede samenwerking met de betreffende bewoners en/of familieleden en wenst u als lezer van De Berichtgever alvast heel veel leesplezier met deze nieuwe serie.  

OBS De Waldhoorn doet de Middeleeuwen herleven

De afgelopen weken hebben de leerlingen van OBS de Waldhoorn gewerkt aan het project ‘Middeleeuwen’. De school werd door de kinderen omgebouwd tot een ‘echt’ kasteel met ophaalbrug, minikastelen in de groepen, ridders, jonkvrouwen, (familie)wapens, zwaarden en schilden. Over het alledaagse leven in de Middeleeuwen, het ridderleven en de kastelen hebben de kinderen onderzoek gedaan. Dit onderzoek werd afgesloten met een presentatie door groep 5 en 6. De groepen 7 en 8 hebben muurkranten gemaakt en een bezoek aan kasteel De Haar in Haarzuilens gebracht. Groep 1-2 hield zich bezig met het kasteel van Doornroosje, waarbij op een echt spinnenwiel geoefend kon worden.

Het project werd afgesloten met een Middeleeuwse avond op 20 februari. De belangstelling voor deze avond was enorm. De bezoekers konden in ‘de herberg’ genieten van typisch Middeleeuwse lekkernijen zoals zoute krakelingen, valse vis en Middeleeuws bier (appelsap met Spa rood) en dat alles werd door de leerlingen zelf gemaakt. Door groep 3 werd een spetterend schimmenspel ten tonele gebracht. Natuurlijk waren alle leerlingen, juffen en meesters verkleed als echte ridders en jonkvrouwen. Op een televisie in de centrale hal konden de bezoekers zien hoe de kinderen de afgelopen weken zelfstandig in groepjes hadden gewerkt aan dit project. Het team en de kinderen kunnen terugkijken op een zeer geslaagd project.


Op de foto een ridder in vol ornaat.
   

Open dagen Blauwe Wereld (een ingekomen bericht)

De open dagen van Atelier De Blauwe Wereld worden gehouden op zaterdag 5 en zondag 6 april. Zoals ieder jaar worden ook nu de beelden gepresenteerd van de wintercursisten. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt zich die dagen ook inschrijven voor de workshops in de komende zomermaanden.

Dit jaar heeft Wim Verwoerd gekozen voor het thema ‘Indianenvrouwen’. Afgelopen jaar heeft hij een rondreis gemaakt door Mexica, Guatamala en Belize. Tijdens de expositie hangen er dit jaar bontgekleurde naïeve kleden van de indianenvrouwen uit Guatamala. Volgens Wim is het net alsof de indianenvrouwen alle ellende van zich af borduren door heel vrolijke en naïeve kleden te maken. Doordat de vrouwen vaak alleen zijn achtergebleven, moeten ze zelf de kost verdienen. De kleden die ze vroeger in huis hadden, worden nu ook voor toeristen gemaakt. U kunt ze komen bewonderen op 5 en 6 april in De Meije.

Atelier De Blauwe Wereld aan de Meije 300 is ook geopend tijdens de Nieuwkoopse kunstroute tijdens het Pinksterweekend op 10, 11 en 12 mei van 11.00 tot 17.00 uur.  

Hiep Hiep Hoera: de Meijetuin gaat weer open

De Meijetuin opent komend seizoen toch weer de tuindeuren. Eigenaren Corina van Arnhem en Fred Fellinga besloten vorig jaar de theetuin te sluiten om samen met de kinderen een nieuw project in Amsterdam te beginnen. Het waren uiteindelijk de kinderen die het idee opperden toch weer met de Meijetuin door te gaan. Het besluit was toen snel genomen.

De tuin is afgelopen winter flink op de schop genomen. De bloemborders hebben voor een groot deel plaats gemaakt voor een grote vijver, met daaromheen natuurlijke beplanting van bos, heesters en bodembedekkers. Corina en Fred waren een beetje uitgekeken op de hagen en borders. ,,Een natuurlijke tuin is minstens zo boeiend en heeft een heel eigen charme en uitstraling. De vogels en andere dieren hebben het proces met genoegen gade geslagen, zij zullen zich snel thuis voelen”, aldus het echtpaar.
In de theesalon wordt het weer genieten van lekkere taarten en lunchbroodjes. Het assortiment is iets veranderd en aangevuld met nieuwe lekkernijen. In de nieuwe opzet zorgen Jet Schotsman en Robert Beugeling voor de theesalon.
Belangstellenden kunnen vanaf 1 mei de tuin bezoeken, drinken, eten en genieten van de rust. Komend seizoen staat in het teken van het ‘verwenarrangement’. Hierbij horen een boottocht met schipper over de Nieuwkoopse plassen en een ‘English high tea’. Naast de individuele gast richt de Meijetuin zich ook op bedrijfsfeesten, familie-uitjes en verjaardagen.
Kom kijken, kom proeven, kortom: kom genieten in de Meijetuin!  

Diapresentatie Antarctica

Op donderdagavond 21 februari gaf Hein Bloemers een diapresentatie in de Milandhof over zijn zeiltocht naar Antarctica.
De belangstelling was groter dan verwacht en hoewel de Weidezaal al afgeladen was, moesten er nog extra stoelen bij.
Aan het eind van de presentatie was er gelegenheid geld te doneren voor een programma om de albatros te behoeden voor uitsterven. Deze grootste vliegende vogel ter wereld leeft op de zuidelijke oceanen en wordt daar ernstig bedreigt door vooral de visserij. Met eenvoudige middelen is veel leed onder deze mythische dieren te voorkomen. Het was dan ook geweldig te zien dat Zegveld voor de albatros erg ruimhartig is geweest. Er is die avond 285 Euro uit de speciaal daarvoor neergezette collecte-laars gerold. Andere donateurs vulden dat bedrag nog aan tot 335 Euro.
Langs deze weg wil Hein alle gulle gevers hartelijk danken, ook namens de albatrossen die het leven gered wordt met dit geld. Ook De Milandhof was ruimhartig in het beschikbaar stellen van de Weidezaal en ook hun is veel dank verschuldigd. Voor meer informatie over de albatrossen, zie www.savethealbatross.net
   

Enquête servicepunt Rabobank Zegveld

De gemeente Woerden ontvangt graag reacties van de inwoners van Zegveld op de volgende vragen:

1. Maakt u gebruik van het servicepunt van de Rabobank? Ja (ga door naar vraag 2) / Nee (ga door naar vraag 3)

2. Vindt u het servicepunt gebruiksvriendelijk? Ja / Nee

3. Zo nee, waarom niet?

4. Als u gebruik maakt van het servicepunt, is er dan voldoende privacy? Ja / Nee

5. Als u vindt dat u tot de ouderen behoort en u maakt gebruik van het servicepunt, hoe ervaart u het dan?

6. Kan het servicepunt wat u betreft voor nog meer doeleinden gebruikt worden?

7. Overige vragen, suggesties, opmerkingen:


Uw antwoorden kunt u sturen naar:

Gemeente Woerden
Afd. O&W
Mw. E. Launspach
Antwoordnummer 2136
3440 VB Woerden

of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u de enquête invullen op de website van Zegveld: www.zegveld.net/pages/enquete.htm  

Programma Oranjefeesten

Op 30 april heeft de Oranjevereniging het voornemen om weer een traditioneel programma neer te zetten.‘s Morgens wordt gestart met de aubade met aansluitend in de Milandhof de kinderspelen voor leerlingen van de basisscholen. Ook wordt er weer een fietspuzzeltocht uitgezet. Om 14.00 uur wordt gestart met de volksspelen. Aan het eind van de middag, om 16.30 uur, wordt na het enorme succes van vorig jaar de prutrace herhaald. De avond wordt begonnen met het ringrijden met tractoren en om 21.00 uur worden de festiviteiten van Koninginnedag afgesloten met de lampionnenoptocht.

De feestdag van 5 mei wordt dit jaar verplaatst naar 8 november. Dit omdat op die dag de Oranjevereniging 75 jaar bestaat. En dat gaat gevierd worden. Op Koninginnedag kunt u al genieten van een voorproefje op het jubileum; op zaterdag 8 november is het grote verjaardagsfeest van de Oranjevereniging voor alle (oud-)Zegvelders en belangstellenden. En daarbij hoort lekkers en gezelligheid. Het bestuur van de Oranjevereniging is al volop bezig de plannen uit te werken. Er zit van alles in de pen, maar er zijn natuurlijk ook dingen die een verrassing moeten blijven.De Oranjevereniging hoopt u te ontmoeten op de Oranjedagen.
   

Route Buurtbus de Meije

Op verzoek plaatst De Berichtgever nogmaals de dienstregeling van Buurtbus de Meije. Sinds 9 december vorig jaar zijn Waarder en Driebruggen voorzien van openbaar vervoer. Dit geeft vanaf die datum de buurtbus de mogelijkheid om ook langs het Hofpoortziekenhuis in Woerden te rijden. Daarnaast is de route door de Meije ingekort. Er wordt niet meer gereden door de Stichtse Meije, maar via de Middenweg naar Zegveld.

De vertrektijden vanuit de Meije, R.K. kerk en Zegveld, hoek richting Bodegraven via Zwammerdam zijn als volgt:
Zegveld, hoek: 8.44 – 11.44 – 14.44 uur
Meije, R.K. kerk: 8.53 – 11.53 – 14.53 uur

De vertrektijden richting Bodegraven via Woerden, Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen zijn als volgt:
Meije R.K. kerk: 9.44 – 12.44 – 15.44 – 17.14 uur
Zegveld, hoek: 9.51 – 12.51 – 15.51 – 17.21 uur

Tevens bestaat er de mogelijkheid om in Driebruggen, Custwijc over te stappen op lijn 486, de buurtbus van Reeuwijk. De tijden van overstappen zijn 10.30, 13.30 en 16.30 uur. Op die manier kunt u ook in Gouda komen.

Tot slot meldt vereniging Buurtbus De Meije dat u niet perse bij de haltepaal hoeft te wachten om met de buurtbus mee te kunnen rijden. De buurtbus stopt overal langs de voorgeschreven route, mits u maar duidelijk uw hand opsteekt.

In dienstencentrum De Zegge liggen dienstregelingen die u gratis mee kunt nemen. Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht op de website www.buurtbusdemeije.nl  en www.connexxion.nl 
   

KNA voorjaarsconcert (een ingekomen bericht)

Zaterdag 29 maart geeft muziekvereniging Kunst na Arbeid haar voorjaarsconcert. Alle onderdelen van de muziekvereniging zijn aanwezig. De fanfare, drumband en mpc spelen muziekstukken die variëren van klassiek tot pop.

In de pauze is er een verloting waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Het concert begint om 19.30 uur en vindt plaats in de sporthal van de Milandhof. De toegang is gratis. U bent van harte welkom. 

Pin It