Sponsors gezocht “Orgelbehoud” Meije-Zegveld

In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk aan de Meije staat een orgel. Als u in de kerk staat en naar het orgel kijkt, ziet u de jaartallen 1871-1896 en de tekst
‘Met dankbaarheid van de parochianen’. Dankbaarheid voor de pastorale zorg welke men van de kerk ondervond.Die dankbaarheid zal erg groot geweest zijn, want men heeft de bouw van het orgel tweemaal moeten financieren. Al in 1887 werd het orgel opgeleverd als cadeau van de ‘gemeentenaren’ aan de eerste pastor J. de Groot van de zelfstandige parochie aan de Meije, ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap. Bijna tien jaar later (mei 1896) werd het orgel door brand verwoest. Maar opnieuw kwam er een orgel, dat nog in hetzelfde jaar werd opgeleverd. Dit orgel siert al ruim een eeuw het kleine kerkje. Klein, maar wel met een geweldig akoestiek, waardoor het geluid van het orgel heel goed tot zijn recht komt. De bouwer van het orgel was dhr. Michael Maarschalkerweerd, de beste orgelbouwer die Nederland in de 19e eeuw kende. Zo’n 120 orgels door hem gebouwd zijn bekend, waaronder dit orgel in de Meije-kerk. Vijf jaar eerder had hij het concertorgel gebouwd dat in het Amsterdams concertgebouw staat.

De maarschalkerweerd-orgels hebben geen scherpe of vlakke klank, maar hebben kleurrijke registers die beantwoorden aan de concertpraktijk. Ook bij dit orgel is de ‘muzikale warmte’ goed hoorbaar en zichtbaar in registernamen als ‘docissimo’, ‘viola’ en ‘fluit dolce’.
Het is een klein orgel met elf registers en zo’n 600 pijpen, alles nog in originele staat. Zelfs de trapconstructie voor de orgeltrappers is nog aanwezig.

Aan restauratie toe
Het mechaniek van het orgel is na ruim een eeuw beslist aan een restauratie toe. Om deze restauratie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het parochiebestuur in mei 2007 een comité in het leven geroepen onder de naam ‘Comité Orgelbehoud Meije-Zegveld’. Het comité houdt zich bezig met het verbeteren van de staat van het orgel en wil het orgel in zo’n goed mogelijke conditie houden. Zij doen dit door gelden te verwerven in het zogenaamde ‘Orgelfonds’, om de noodzakelijke restauraties te laten verrichten.
Het orgel is niet alleen van groot belang bij de diverse liturgische vieringen, maar ook bij de niet-liturgische aangelegenheden. Muzikale activiteiten zoals concerten, begeleiding van andere solo-instrumenten van muziekstudenten, solistisch en met fanfare.
Er is een 5-jarenplan opgezet, waarbinnen een en ander haar beslag zal krijgen.
Menig organist, die de afgelopen periode het orgel bespeelde (waaronder dhr. Ad van Pelt) bevelen zonder meer aan de restauratie te realiseren. Zij waren unaniem van mening dat het orgel, met haar bijzondere kwaliteit, het meer dan waard is.

Voor deze restauratie is veel geld nodig. U kunt het comité helpen de restauratie te realiseren door het kopen van een cd van een concert dat Arie Keyzer (een van Nederlands grootste organisten) in 2001 op het orgel in de Meije heeft gegeven.
Deze cd kost € 10,--. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het orgelfonds
U kunt, als u een bezoek aan de kerk brengt, uw bijdrage deponeren in de orgelfonds collectebus bij de uitgang. Of u kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnr. 694448680 t.n.v. Orgelfonds Meije-Zegveld.

Als u meer wilt weten aangaande het orgel en het behoud ervan, kunt u kunt contact opnemen met een van de leden van het comité:
Dhr. Rob Goudkuil tel : 071-3413405
Dhr. Clemens van Leeuwen tel: 0172- 685464
Dhr. Wim van Ooijen tel: 0172-685187  

Beroep onder de loep: Salon Nienke (11)

Inmiddels woont ze al weer 35 jaar in Zegveld aan de Milandweg 40. Ze is ambitieus, inspirerend en bijzonder creatief. Zij is: Nienke van der Kooi.
Met haar Salon Nienke timmert ze al weer vanaf 1980 aan de ‘schoonheidsweg’.
Als trouw adverteerder in De Berichtgever willen we nog eens kijken hoe het haar vergaat, in de rubriek ‘Beroep onder de loep’.

In 1947 werd zij als boerendochter geboren in het Friese Hallum. ,,Mijn vader had twee beroepen, net als ik. Hij was boer en veehandelaar, ik ben schoonheidsspecialiste en beeldhoudster.” Met negen kinderen, waaronder twee tweelingen, hadden haar ouders een druk bestaan, zeker haar moeder. Ook Nienke is er één van een tweeling. Toen ze 11 jaar was wilde Nienke weg uit Hallum. Ze kon zich daar niet ontplooien. En wat deed Nienke? Ze zocht naar een opleiding die heel snel een stageplaats had. Ze ging na de middelbare school de opleiding kinderbescherming doen. Hierdoor kon ze op 17-jarige leeftijd Friesland verlaten en ging ze voor stage naar Arnhem. ,,Ik vond het heerlijk en behaalde al snel mijn diploma kinderbescherming en alle opleidingen die daarmee verband houden.” Het creatieve zat toen al in haar bloed, want daarnaast behaalde ze ook haar akte handenarbeid. ,,Daar heb ik nu nog steeds plezier van.”

Nienke wilde graag de Engelse taal machtig zijn, maar doordat zij dyslectisch is, gaf dat op school problemen. Daarom werd dit probleem anders opgelost. ,,Ik ging op 20-jarige leeftijd als au pair werken in een gezin in Engeland. Op die manier kreeg ik de Engelse taal onder de knie. Nog steeds heb ik contact met het gezin waar ik werkte, heerlijk.” Terug in Nederland ging ze werken in Laren om vervolgens weer voor korte tijd het land te verlaten. Amerika was nu de bestemming. Bij terugkomst ontmoette ze in Hilversum de van geboorte Rotterdamse Koos van der Kooi. ,,Het enige wat ik toen dacht was ‘wat een peer’. En al snel woonden we samen.” Toen volgde er een cruciaal moment in haar leven. Zij kwamen tot de ontdekking dat Nienke te lang in de verzorging zat. Dit kwam tot uiting doordat Nienke het vlees van Koos op zijn bord ging snijden. Daar schrokken ze eigenlijk allebei van. ,,Koos zei toen ook, je moet iets anders gaan doen. Ik kon het werk thuis blijkbaar niet van mij afzetten.”

De raad van Koos werd opgevolgd en zo begon Nienke de opleiding voor schoonheidsspecialiste met staatsdiploma. In 1980 werd het felbegeerde diploma gehaald. Vanaf dat moment promootte zij zich bij onze dorpsgenoten. Ja, bij onze dorpsgenoten, want in 1973 zijn Nienke en Koos in ons dorp komen wonen. Al snel had Nienke een aardige klantenkring opgebouwd en met de opgroeiende jongens werd het huis te klein. In 1995 werd daarom besloten om een nieuwe salon aan het huis te bouwen en Salon Nienke was toen officieel geboren. ,,Naast Zegveld komen mijn klanten uit een groot deel van het land. Van Rotterdam tot Amsterdam en uit de wijde omgeving van Zegveld. Ik ben de enige in de omgeving die twee klanten tegelijk kan behandelen. Dus het gebeurt nog wel eens dat twee vriendinnen gezellig samen voor een behandeling komen.”

Een van de meest gangbare behandelingen is de ster-behandeling. Nienke noemt dit haar 8-gangen menu. Deze behandeling gaat als volgt: 1e: er vindt een gezichtreiniging plaats; 2e: dieptebehandeling met een speciale scrub; 3e: mee-eters verwijderen; 4e: gerstekorrels verwijderen; 5e: harsen; 6e: hydradermie, dat wil zeggen dat de nek, hals, gelaat en ogen worden ingesmeerd met een speciale gel, waarna de huid geactiveerd wordt met kosmische stromen; 7e: om daarna de huid weer rustig te maken wordt deze met een andere gel met behulp van een glaselektrode ingesmeerd; 8e: masseren met een stevig serum.
,,Ik krijg vanuit mijn werk zoveel energie”, zegt Nienke. ,,Zeker als je op kerstkaarten leest: Bedankt voor de huidverbetering en de fijne gesprekken.”
Door haar werk is Nienke vaak een vertrouwenspersoon voor mensen. ,,Dat koester ik.” Ook maakt zij door haar werk hilarische dingen mee. Zo moest zij een keer een bruidspaar op de huwelijksdag een behandeling geven. Na de behandeling kreeg de bruid van de bruidegom een mooie ketting waarbij het doosje op de grond viel. De bruidegom bukte om het doosje op te rapen en barstte hierbij van voor tot achter uit zijn broek. Niemand durfde te lachen. Ook Nienke niet. ,,Maar ik heb wel op de terugweg naar huis van het begin tot het eind zitten schaterlachen.”

Om bij te blijven op haar vakgebied gaat Nienke regelmatig naar congressen, trainingen en workshops. ,,Met name van mijn eigen huismerk Guinot. Guinot is een Frans merk dat veel werkt met plantaardige extracten. Het is een topleverancier waarvan je de resultaten ziet, een huidverbeteraar. Soms ga ik naar beurzen. Zo ben ik een keer in Italië naar een beurs geweest. Helemaal geweldig.”

Graag geeft Nienke interviews aan mensen die schoonheidsspecialist willen worden. ,,Aan deze mensen vertellen over mijn werk, hen inspireren en motiveren. Ik vind dat echt heel leuk. Soms betrap ik me er op dat ik dat in de salon ook doe, maar gelukkig wel altijd in positieve zin. Zo komen we ook jaarlijks met collega’s uit de omgeving bij elkaar om bij te praten en een gezellige dag met elkaar te hebben. Dan spreken we gelijk af wie er rijdt als we gezamenlijk naar een congres gaan.”

Nienke is gedreven als ze praat over haar beroep, dat eigenlijk ook haar hobby is. En bent u geen type voor een schoonheidsbehandeling, dan kunt u er altijd nog terecht voor een cadeaubon. Want die verkoopt zij ook veel, zeker voor moederdag, sinterklaas, kerst en verjaardagen.
De Berichtgever wenst haar adverteerster nog heel veel plezierige jaren toe met haar schoonheidssalon, want ze heeft te kennen gegeven door te willen gaan tot haar 80-ste.  

De leeskring

Eind dit jaar is het tien jaar geleden dat twee leden van de NCVB in Zegveld, inmiddels Passage (Christelijke maarschappelijke vrouwenbeweging) genaamd, werd gevraagd een trainingsdag bij te wonen in het kader van het project Boekentaal Mondiaal.
De dag was bedoeld voor vrouwen die een leeskring op wilden zetten binnen dit project. De leeskring kon bestaan uit deelnemers, die met elkaar in gesprek gaan aan de hand van literatuur en teksten van romans, verhalen en non-fictie, afkomstig uit alle werelddelen.

Binnen een week na de trainingsdag meldden zich zes vrouwen en was de leeskring gevormd. Acht leden is het maximum, omdat de gespreksavonden bij elkaar thuis gehouden worden, wat niet alleen praktisch, maar ook gezellig is. De club is beslist niet literair geschoold, maar houdt natuurlijk wel van lezen. De leeftijd van de clubleden varieert van eind dertig tot begin zeventig jaar en we hebben allemaal een christelijke levensovertuiging. Per jaar wordt gekozen uit twee verschillende pakketten van elk vijf tot zeven boeken. Dit zijn titels van zowel Nederlandse als vertaalde auteurs. Boekentaal Mondiaal levert een katern met informatie over de auteur, een korte beschrijving van elk boek en een lijst met gesprekspunten. De gesprekken leiden tot een stukje verdieping, het luisteren naar de ander en iets te weten komen wat je nog niet wist. Een mening ontwikkelen over allerlei zaken die spelen in deze tijd en die naar buiten brengen. Het gaat er niet om vast te stellen of een boek goed is of niet, en ook niet om samen tot een eenduidig oordeel te komen. Door het lezen van ‘wereldliteratuur’ maken we kennis met andere culturen, merkwaardige gebruiken en leren we andere mensen kennen. Ook Nederlandse verhalen zijn vaak mooi geschreven en zijn bovendien informatief. De meeste boeken die worden lezen bezitten diepgang en staan garant voor vele uren van genieten, plezier en leren. Het voert je vaak mee naar een andere wereld, maakt je blij of brengt je juist in verwarring. Het is dan heel leuk om samen met anderen over een gelezen boek te praten. Af en toe ondernemen we wat aan de hand van een boek. We zijn bijvoorbeeld naar aan leiding van het boek ‘Publieke werken’ van Thomas Rosenboom, waarin het Victoria hotel beschreven wordt, een middag naar Amsterdam geweest om dit hotel te bekijken, waarvan een deel nog in dezelfde staat is als in het boek beschreven.

Samen lezen geeft ons veel plezier. Heeft u naar aanleiding van dit stukje ook interesse in een leeskring, neem dan contact op met: Cobi Lekkerkerker Tel: 0348-692424
   

Diapresentatie Antarctica

Op donderdag 21 februari zal Hein Bloemers van de Prunuslaan een diapresentatie geven in de Milandhof over zijn zeiltocht naar Antarctica en over de natuur daar.
Om te vieren dat het twintig jaar geleden was dat Hein in een wedstrijd rond de wereld zeilde, stapte hij in 2005 met een aantal bemanningsleden van toen in een kleine zeilboot en voer van Zuid-Amerika naar Antarctica en terug. Zo maakte hij van nabij kennis met de spectaculaire, indrukwekkende en vaak gevaarlijke natuur.
IJsbergen, stormen, golven, de fameuze Kaap Hoorn, maar ook de walvissen, zeeluipaarden, pinguïns en albatrossen maakten op hem een onuitwisbare indruk. Hein wil die indrukken graag met geïnteresseerde Zegvelders delen en nodigt allen uit op donderdag 21 februari vanaf 20.00 uur in de Milandhof. Aanvang van de presentatie is om 20.30 uur. In de pauze is er gelegenheid wat te nuttigen in de Gasterij. De toegang is gratis, maar een bijdrage aan de campagne ‘Redt de Albatros’ wordt zeer gewaardeerd. De noodzaak van deze campagne zal blijken uit de presentatie.
Uw aanmelding is welkom op telefoonnummer 691918, of per e-mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Baggerwerkzaamheden Zegveldse Wetering

Het was glibberen op de Rondweg de afgelopen weken. Het waterschap is gestart met de uitvoering van het baggeren in Zegveld. Door het vervoer van die bagger was de Rondweg slecht begaanbaar. Het verkeer moest omrijden of heel langzaam rijden en ook fietsers en voetgangers hadden last van het gladde wegdek. De bagger wordt nu gelost in een baggerdepot aan de Rondweg. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot maart 2008 duren.

  

Ook dit gebeurde er in 2008

Foto 1: Op 19 oktober trouwde Henry van Vliet, bijgenaamd de kip, met zijn Annita. Reden voor de vrienden om de woning van het pas getrouwde paar aan de Pr. Beatrixstraat 30 in te pakken en hen zo na hun huwelijksreis op originele manier welkom te heten.

Foto 2: Ook de vrienden van Theo Westerink en Gerda de Groot hadden voor dit bruidspaar op 12 april een verrassing in petto. De deur van hun woning aan de W. Alexanderstraat 27 was gebarricadeerd met strobalen en het spandoek met tekst doet vermoeden dat de makers de meeste lol hebben gehad.

Foto 3: (O)Pa Marinus Verhoeff was op 29 mei jarig. Hij werd 60 jaar en dat wilden de kinderen en kleinkinderen heel Zegveld laten weten.

Foto 4: Dat Evert van Uffelen uit de Elzenlaan 25 dit jaar Abraham zag, kon iedereen zien , tenminste als je dit affiche tegenkwam op 17 oktober.

Foto 5: Dat Cor van Amerongen uit de Prunuslaan 17 op 22 februari Abraham zou gaan heten, daar had hij zelf niet zo veel mee op. Maar hij kwam er niet onderuit en heeft er voor zover bekend geen schade door geleden.

Foto 6: Een maand later dan haar man Cor zag Margré op 24 maart Sarah in haar tuin staan. En natuurlijk vond ze het een eer om met haar te poseren.

Foto 7: Fans van deze boom aan de Rondweg hebben er van alles aan gedaan om deze boom niet omgezaagd te krijgen. Voor zover bekend heeft de ludieke actie geen resultaat gehad.

Foto 8: Via een regionaal dagblad kreeg Arjan, oftewel Flip Verhage, op 12 februari de felicitaties van de ‘vakantieclub’. Hij was de negende van de club die Abraham zag.

Foto 9: Afgelopen zomer zat deze zanger enkele keren bij de hervormde kerk te wachten totdat de kerk uit ging. Hij begeleidde zichzelf op zijn gitaar en zong dan enkele gospels. De kerkgangers konden het wel waarderen en beloonden hem met een fooitje.

Foto 10: Het overzicht van 2007 brengt heel wat Abrahams in beeld. Ook Rob Stofberg van de Middenweg 55 bereikte de 50-jarige leeftijd en wel op 17 oktober.

Foto 11: Een schitterend kippenhok had de vriendenkring bij het huis van Cees en Jacqueline de Voogel aan de Broeksloot 23 neergezet. Dit ter gelegenheid van hun 12½ jarig huwelijk op 18 mei. Maar eerlijk gezegd hebben we nooit gemerkt dat hier een ophokplicht gold.

Foto 12: Je zal als Abraham maar vergeleken worden met een oud gebakkie. Althans, zo leggen wij dit spandoek uit. Het overkwam Ton Steenbergen uit de Berkenlaan 16 op 21 mei.

Foto 13: Een reusachtige Sara troffen we op 21 oktober aan in de W. Alexanderstraat 45. Gewillig poseerde Mieke Vroege-Vianen bij haar ‘reuzin’. Ze viel hierbij wel een beetje in het niet.

Foto 14: Op 15 augustus troffen we dit spandoek aan in de Eikenlaan 67 vanwege de thuiskomst van Daniël Vlugt uit een ver land. Of het er inderdaad niet meer stil is, zouden we de familie moeten vragen.

Foto 15: Ineens stond hij daar tussen de bosjes aan de Hoofdweg 18. Dit prachtige kunstwerk, een kalf. Zo heeft eigenaar Zeger Kastelein toch nog iets te verzorgen, of in dit geval schoon te maken, nu hij geen boer meer is.

Foto 16: Begin december is voor mevrouw Kuyf uit de Korensloot 18 een drukke tijd. Dan moet zij haar miniatuur bergdorp weer opbouwen en zorgen dat de lichtjes van de gebouwen en lantaarns branden. Een kunstwerk op zich, dat ze graag aan iedereen die dat maar wil laat zien.
   

Voor u gelezen:

Milandhof heeft impuls nodig
(Woerdense Courant 13.12.2007)

Wethouder W. Groeneweg gaat in gesprek met Stichting Milandhof over de functie van het dorpshuis en waar deze mogelijk nog meer versterkt kan worden.

Uit het onderzoek ‘Leefbaarheid Kleine Kernen’, dat is uitgevoerd door de Provincie Utrecht, is naar voren gekomen dat de Milandhof bepalend is voor de leefbaarheid van het dorp. Volgens voorzitter J. Brinkhaus van de Stichting Milandhof dekt de commerciële tak de niet-commerciële kant. Als voorbeeld noemde hij de bibliotheek die als onderdeel van de Milandhof eigenlijk dubbele huur zou moeten betalen. ,,De ouderen van Zegveld krijgen een keer per twee weken een driegangen diner voorgeschoteld voor € 4,50. Het sinterklaasfeest wordt uitbundig gevierd, maar dat levert de Milandhof niets op, evenmin als de Kerstzangavond. En zo kan ik nog wel een tiental maatschappelijke activiteiten opnoemen”, aldus Brinkhaus.

In de laatste vergadering van het Dorpsplatform erkende wethouder Groeneweg dat bijvoorbeeld de sporthal een verliesgevende tak is van de Milandhof. In het overleg dat binnenkort gaat plaatsvinden, komen deze zaken en het onderhoud van het gebouw aan de orde. Volgens Groeneweg is overleg nodig, omdat het bij de Milandhof met al zijn nevenfuncties gecompliceerd is en dat het niet de bedoeling is een restaurant te subsidiëren.

Uitbreiding Servicewinkel
(bron RPL FM)
Sinds 15 januari jl. heeft ook zorgaanbieder Zuwe een spreekuur in het Servicepunt Zegveld aan de Middenweg. De Rabobank, en SWW gingen Zuwe al voor. Het Servicepunt adviseert inwoners van Zegveld over uiteenlopende vragen over zorg, welzijn en wonen. Het gratis spreekuur is er voor mensen van alle leeftijden en vindt elke dinsdagmiddag plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Op verzoek komen medewerkers van het Servicepunt gratis op afspraak ook bij de mensen thuis.  

Ook in Zegveld

In heel Nederland was het raak dit jaar en ook Zegveld ontkwam niet aan vernielingen in de nieuwjaarsnacht. Behalve dat er een aantal brandjes was gesticht, moesten het bushokje en de voormalige bloemenkiosk het ontgelden. Hier werden een paar grote ruiten stukgegooid. Voor de nieuwe eigenaren van de kiosk begon het nieuwe jaar dus niet bepaald rooskleurig.

  

 Onverwachte ijspret in December.

 

Muziekvereniging KNA (Een ingekomen bericht)

Muziekvereniging Kunst na Arbeid dankt iedereen die loten van de Grote Club Actie heeft gekocht. De trekking was eind november vorig jaar. Helaas zijn er geen grote prijzen gevallen op onze loten. Wel is er een aantal mensen dat € 5 gewonnen heeft met de eindcijfers 49. Voor meer informatie over de uitslag en het innen van de prijzen zie www.groteclubactie.nl 

Wij zien u graag weer bij ons eerstvolgende jaarconcert dat gehouden wordt op zaterdag 29 maart in de Milandhof.  

Biebnieuws (Een ingekomen bericht)

Tot 6 maart exposeren in de Regiobibliotheek Zegveld Corry Pool-van Ees en Son Tienhooven.

Corry Pool (woonachtig in Linschoten, maar geboren in Amsterdam) heeft altijd een passie gehad voor tekenen. Zij volgde de vakken tekenen en kunstgeschiedenis op de havo en vwo in Woerden en Gouda. Ze volgt nu een aantal jaren lessen op de SKVR te Rotterdam, waaronder aquarelleren, modelboetseren, olieverf en acryl. Er zijn veel onderwerpen die haar inspireren, onder ander de waddeneilanden, mensen onderweg en stillevens.

Van Steen tot Beeld – de naam van deze expositie – is voor de Zegveldse Son Tienhooven een hele belevenis en een spannende weg te gaan. Haar inspiratie haalt zij uit de natuur. De wolken die eruit springen met een prachtig beeld, dat wel van albast gemaakt lijkt te zijn. De patronen in het zand na een storm. De vergroeiing in een boom. De vele eivormen en spiralen in bloemen en zaden. Al deze vormen en kleuren van stenen hebben op haar altijd een sterke aantrekkingskracht gehad. Nu met haar eigen handen een vorm aan de steen geven, die zij voor ogen heeft, dat is fascinerend om te doen. Het beeld wat zij gaat maken verschijnt vaak in de vroege morgen op haar netvlies, net voor het eerste wakker worden. Daar is het zo sterk ingebrand, dat zij het ‘alleen nog maar’ hoeft te hakken. De volgende stap: het schuren is voor haar als een toverballetje, zo’n snoepje van vroeger. ,,Daardoor komt pas de echte kleur naar boven die de steen in zich heeft. Het is een heel spannend proces van begin tot het eind en dat maakt beeldhouwen voor mij zo leuk.”
   

Wijkspreekuur in De Zegge

Sinds januari 2006 wordt het klein onderhoud van straten, pleinen en groenstroken uitgevoerd door een vast wijkteam. U kunt bij deze medewerkers terecht met uw vragen en opmerkingen over het onderhoud van uw omgeving. Maak hier gerust gebruik van!

Direct contact werkt snel en voorkomt misverstanden. De vaste medewerkers kennen ons dorp goed en kunnen zaken snel oppakken. Wanneer direct handelen niet mogelijk is, wordt ter plekke uitgelegd waarom dit niet kan.
Onderwerpen waarmee de teams u direct kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:
- Klein onderhoud van straten en pleinen
- Klein onderhoud speelplaatsen
- Zwerfafval
- Acuut snoeien bij direct gevaar
- Aanvraag van een kapvergunning
- Uitleg over het werk

De wijkteams van de gemeente zijn herkenbaar op straat aanwezig en functioneren allround. De medewerkers zullen niet elke dag in uw buurt aan het werk zijn. Daarom is het handig dat er een wekelijks spreekuur bij ons in het dorp is.

De kracht van het wijkspreekuur is dat u het probleem mondeling met de spreekuurhouder kunt bespreken. In Zegveld wordt dit spreekuur elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur gehouden in De Zegge. Is het wijkspreekuur voor u op een onhandig tijdstip of kan de vraag niet langer wachten, maak dan via www.woerden.nl gebruik van de digitale balie. Hier kunt u ook al uw vragen, klachten en opmerkingen over openbare ruimte kwijt. De vragen die dan binnenkomen, zullen door het betreffende wijkteam opgepakt worden.
De klachtenlijn is ook telefonisch bereikbaar. Telefoon (0348) 430966, maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.00 uur. 

Pin It