De ‘Onderlinge’ 100 jaar en nog springlevend

Met deze woorden geeft bestuursvoorzitter van de jarige OVM (Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zegveld en Omstreken) Dirk van Ingen aan, dat de onderneming ook na 100 jaar nog in een groeiende behoefte voorziet. Directeur Klaas van Elk vult dit aan met, dat wie jarig is trakteert ‘en dat doen we op zaterdag 13 juni doormiddel van een groot dorpsfeest van de Zegvelders voor de Zegvelders!’mrt-OVM100-jaar
Uit onvrede over de hoge premies van de commerciële verzekeringsmaatschappijen besloot een aantal Zegvelders in 1909 een Coöperatieve Brandwaarborgmaatschappij op te richten.
Op 16 maart van dat jaar werd de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Zegveld en Omstreken officieel bij de notaris ingeschreven. Bij de oprichting werden 26 leden ingeschreven, waarvan relatief veel middenstanders. Onder leiding van de toenmalige burgemeester De Cock werd meteen een bestuur gekozen alwaar Anton de Bruinen tot voorzitter werd benoemd. Hij heeft deze functie veertig jaar vervuld. De coöperatie dekte in de beginjaren enkel de brandschade en de totale premie inkomsten bedroeg fl. 600,00.Sponsoring
In 1936 werd voor het eerst met sponsoring begonnen, namelijk met de aankoop van een brandspuit ter waarde van fl. 1.053,93. Deze werd voor de helft betaald door de ‘Onderlinge’. De relatie tussen ‘Brandweer’ en ‘Onderlinge’ is altijd hecht gebleven. In 1944 is besloten het risico te gaan herverzekeren bij S.O.B.H. (Stichtse Onderlinge Brand Herverzekeringsmaatschappij) in De Meern. Tot op de dag van vandaag is de ‘Onderlinge’ nog steeds herverzekerd bij deze maatschappij. Hierna werden de verzekeringen uitgebreid met storm, water en diefstal. De branddekking werd verder uitgebreid.
De taxaties van de schades werd door bestuursleden gedaan en de administratie nog bij de secretaris-penningmeester aan huis. Rond 1956 is inseminator de heer Floor van der Wind, van de Milandweg, administrateur geworden. Vanaf die tijd werd schade door taxateurs van de herverzekeringsmaatschappij vastgesteld. Vanuit de huiskamer van de heer Van der Wind is de ‘Onderlinge’ ook gaan bemiddelen in andersoortige verzekeringen, zoals particuliere en agrarische aansprakelijkheid, auto- en tractor en recreatieverzekeringen.

Uitbreiding
Na 35 jaar werd Van der Wind in december 1991 opgevolgd door de huidige directeur Klaas van Elk. Klaas werd aangenomen als administrateur/assurantieadviseur. Hij was de eerste vaste persoon in loondienst. Er werd een, door de herindeling vrijgekomen, ruimte in de Milandhof betrokken en sinds mei 2003 het geheel gerenoveerde pand van de voormalige slagerij aan de Middenweg 7. Het productaanbod breidde stelselmatig uit, wat overigens ook geldt voor het personeel; op dit moment telt de ‘Onderlinge’ vijf medewerkers plus een freelancer, die zorg draagt voor advisering op het gebied van pensioenen en hypotheken.
Klaas memoreert desgevraagd over een opmerkelijke schade ergens in 1995. Een klant uit de Meije had de avond voor de brand de openhaard aan gehad en de dag erna de schoorsteen laten vegen. De schoorsteenveger dekte de openhaard af met kranten, die tijdens het vegen door vonken in de brand vlogen. Met als gevolg een flinke binnenbrand in het rietgedekte pand. De grootste brand uit de geschiedenis van de ‘Onderlinge’ valt eind augustus 2008. Een prachtig gerestaureerde woonboerderij, daterend uit 1753, in Aarlanderveen brandde af en ging nagenoeg geheel verloren. De grootste brand in Zegveld valt in 2001 bij familie Vianen aan de Broekerweg, waar het woonhuis en de garage afbrandde.
De ‘Onderlinge’ heet tegenwoordig OVM (Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld en Omstreken), telt circa 1500 leden en een kleine 500 overige klanten. Per 1 januari 2008 fuseerde de ‘Onderlinge’ Zegveld met OBM ‘De Meije’. Een onderlinge, met enkel brandwaarborg, met circa 130 leden.

Corne Rijneveld naar Malawi

Op 17 februari vloog ik, Corné Rijneveld (15), met 60 andere leerlingen van 48 verschillende scholen voor tien dagen naar Malawi met Edukans Going Global. Hier hebben wij door Edukans gesteunde projecten bezocht die zich richten op educatie en elke avond hebben we verslagen daarvan op de Edukans website gezet. Elke leerling zal op zijn of haar school verslag doen over de reis om de leerlingen te stimuleren zoveel mogelijk geld op te halen voor Edukans. Zelf geef ik binnenkort dus ook, aan de hand van foto’s en dagboekfragmenten, een presentatie op het Kalsbeek College in Woerden. Hieronder alvast een voorproefje: een stuk dat ik schreef na een bezoek aan een basisschool op het platteland.

23 februari 2009
St. Matthew’s Primary School
Na een rustige zondag bezoeken we een primary school. Onder luid ’Azunku, Azunku!’ ( Chichewa voor ’Blanken’) rijden we het schoolterrein op. Ik geloof mijn ogen niet als ik honderden kinderen op de bus af zie komen rennen en word even stil van de enorme drukte op het kale schoolterrein waarop een paar lokalen, een wc (als je denkt dat de wc’s in Zuid-Frankrijk stinken, kom naar Malawi..) en wat Unicef tenten staan. Terwijl we weer ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ zingen om de kinderen te vermaken, vraag ik me hardop af waar de overige lokalen zijn. Mij wordt verteld dat dit alle lokalen op het schoolterrein zijn. Ook vraag ik me af hoeveel leerlingen er zojuist op me af gestormd zijn. Later wordt verteld dat er 2530 leerlingen op deze basisschool zitten, onder gezag van 24 leraren. Al snel wordt me duidelijk dat het woord ‘Tekort’ vandaag geschreven staat in de stoffige Afrikaanse grond en in de weinige wolken aan de blauwe lucht. Het tekort aan vrijwel alles (leraren, water, voedsel, lokalen, lesmateriaal, etc. etc.) wordt later nog extra benadrukt tijdens de door leraren geschreven speeches van de kinderen. Niet dat dit nodig was, want zelf hadden wij toen we de lessen bijwoonden ook al gezien dat deze school heel hard geld nodig heeft. We zaten namelijk met ongeveer 150 andere leerlingen in een klein, donker, stinkend, warm en onhygiënisch klaslokaal.
Voor meer verslagen over bezochte projecten, foto’s en radiofragmenten kunt u kijken op de site van Edukans: www.edukans.nl. Hier vindt u ook meer informatie over hoe u de kinderen in Malawi een kans op onderwijs en daarmee een kans op een toekomst kunt geven. Want ieder kind heeft recht op onderwijs.
Corné Rijneveld
 

Voorjaarsconcert KNA (een ingekomen bericht)

Het voorjaarsconcert van KNA zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 4 april. Alle onderdelen van de muziekvereniging zijn aanwezig. De fanfare, drumband, mpc en majorettes zullen laten horen en zien waar zij de afgelopen periode voor hebben gerepeteerd. De muziekstukken variëren van licht klassiek tot pop. In de pauze is er een verloting waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Het concert begint om 19.30 uur en vindt plaats in de sporthal van De Milandhof. De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

KNA is op zoek naar bugelisten. Heeft u vroeger bugel gespeeld en wilt u deze hobby weer oppakken? Of wilt u dit instrument bespelen, maar heeft u zelf geen instrument? KNA heeft op dit moment bugels te leen. Spreek gerust een van de bestuursleden aan om de mogelijkheden te bespreken.

Dringend verzoek om versnelling Deltaplan

De Dorpsplatforms van Zegveld en Kamerik stuurden een gezamenlijke brief naar het college van burgemeester en wethouders en aan de raadsleden van de gemeente Woerden inzake het Deltaplan in beide dorpen. De inhoud van de brief vindt u onderstaand.

,,De Dorpsplatforms van Zegveld en Kamerik maken zich grote zorgen over het groot onderhoud van verzakte wegen in onze dorpen. Er is een inventarisatie gemaakt van de verzakte wegen die opgehoogd moeten worden. De gemeente heeft hiervoor een Deltaplan opgesteld. Wij onderschrijven de degelijke manier van aanpak van de verzakte wegen door te kiezen voor het definitief oplossen van het verzakken, maar hebben grote zorg over de langdurige periode van uitvoer, vanwege onvoldoende geld voor het in eens aanpakken van dit achterstallig onderhoud.

Veel bewoners van de verzakte straten, die opgenomen zijn in het Deltaplan, kunnen bij een forse regenbui niet met droge voeten hun huis in of uit komen.
Volgens informatie van medewerkers van de gemeente wordt er het ene jaar een straat in Kamerik aangepakt en het andere jaar in Zegveld. Op deze manier zijn we dus nog vele jaren bezig met het uitvoeren van achterstallig onderhoud en hebben onze bewoners dus nog vele jaren last van water op de straten en opgebroken wegen.

Wij willen u dringend verzoeken hier een andere oplossing voor te zoeken. Te denken is aan voorfinanciering van uitvoering van het gehele Deltaplan, of het opschuiven van andere ambitieuze plannen van de gemeente, waardoor geld beschikbaar komt voor het achter elkaar uitvoeren van het Deltaplan.

Als Dorpsplatforms willen we gezamenlijk optrekken met dit verzoek, om de urgentie van deze problematiek te onderstrepen. Ook willen we voorkomen dat het uitvoeren van delen van het Deltaplan in het ene dorp ten kosten gaat van het andere dorp.

De beide Dorpsplatforms vragen u dus dringend om bij de komende begroting voldoende geld beschikbaar te stellen voor het achter elkaar uitvoeren van het Deltaplan voor de verzakte straten in Zegveld en Kamerik.

Met vriendelijke groet,

J.A.G.W. Droogers,                                            P. Brak
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik                       Vice voorzitter Dorpsplatform Zegveld”

En nu maar hopen dat deze brief een positieve bijdrage mag leveren bij het opstellen van de begroting ten aanzien van het Deltaplan in beide dorpen.

Geslaagde kinderkledingbeurs

In het kerkelijk centrum De Voorhof is zaterdag 7 maart voor de 9de keer de, inmiddels in Zegveld en omstreken bekende, kinderkledingbeurs gehouden. Het aanbod kleding, speelgoed en andere gebruiksvoorwerpen voor en door kinderen waren de donderdag ervoor in ontvangst genomen. Het aanbod overtrof dat van vorig jaar ruimschoots, dus genoeg keus voor de vele belangstellenden. De commissieleden Carola Hageman en Lenneke de Kruyf, alsmede de enthousiaste vrijwilligers, kijken terug op een geslaagde dag. De beurs heeft, na aftrek van de kosten, het mooie bedrag van € 1.200,00 opgebracht, welke geheel ten goede komt aan De Voorhof.

 

Foto: Carola, Lenneke en vrijwilligers voor aanvang van de beurs tussen de – toen nog – goedgevulde kledingrekken.

Verkeersveiligheidsweek

Tijdens de verkeersveiligheidsweek op de Jorai kregen leerlingen van de bovenbouw op vrijdag 27 februari verkeersles over de ‘dode hoek’ in en rond de instructievrachtauto van Chauffeurs Vereniging Friesland.

Ergste schade hersteld

"Snel aanpak asfalt Hoofdweg". Deze kopregel in een ochtendkrant deed vermoeden dat de hele Hoofdweg een opknapbeurt zou krijgen. Het bleek echter alleen te gaan om de ergste schade aan het asfalt. In de nachten van 25 en 26 februari werd dus alleen dit stukje Hoofdweg ter hoogte van de huisnummers 147 t/m 151 gerepareerd.

Opnieuw Goud van Oud  (een ingekomen bericht)

Omdat vorig jaar muziekevenement Goud van Oud zo succesvol verlopen is, zal het op 28 maart worden geprolongeerd, in de sporthal van Gasterij De Milandhof. Dit wordt naar verwachting de overtreffende trap van het feest van vorig jaar. Twee steengoede coverbands, de beste op hun gebied, zijn voor die avond gecontracteerd. Wederom The Clarks, doch nu ook de beste coverband van de alom bekende Blues Brothers.

De sporthal zal in twee dagen worden omgetoverd tot een ruimte die de sfeer uit vervlogen jaren volledig weergeeft. Attributen zullen ook aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan auto`s uit de jaren 50, Harley`s en mogelijk zelfs ook oude benzinepompen of jukeboxen. Tevens is er een kraampje aanwezig dat reizen in The States aanbiedt. Al deze zaken staan in de schijnwerpers. Ook zullen beelden uit vervlogen tijden worden getoond op een groot scherm. Het gaat om een evenement waar de combinatie muziek, dans, attributen maar ook zeker de sfeer uniek is.

De toegangsprijzen konden vanwege de vele sponsors laag worden gehouden.
De kaartverkoop loopt goed en naar het zich laat aanzien zullen velen het evenement bezoeken. In de voorverkoop kosten de kaarten € 14,50, te verkrijgen bij Gasterij De Milandhof. 28 maart aan de deur kosten de kaarten € 20,00. De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Ruud van der Hoeven van de stichting R & J Productions, telefoon 0348–691616.

Geslaagd voor het Jeugd EHBO diploma (een ingekomen bericht)

Alle leerlingen van groep 7 en 8 van de Milandschool hebben 26 februari EHBO examen gedaan en zijn geslaagd. De leerlingen werden vier maanden lang, in dertien EHBO lessen, voorbereid op het examen. Deze werden door Annita en Sandra gegeven namens EHBO vereniging De Meije-Zegveld.

Het examen werd afgenomen door een examinatrice van de afdeling EHBO Aarlanderveen. Bij het afnemen van het examen werd erop gelet of de leerlingen de theorie beheersten en of zij onder andere een mitella, elleboogverband en een vingerverband op de juiste wijze konden aanleggen. Ook moesten de leerlingen een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.

Voor het Jeugd EHBO diploma zijn geslaagd: Jip Borm, Da-Lou de Bruin, Janneke de Jong, Jory Koot, Larissa Nansink, Paul Vergeer, Wessel Vergeer, Iris van Vliet, Desiree Zandstra, Charlotte van den Helder, Sharon Kuijf, Donna Markman, Mark Pauelse en Laura Schouten. Van harte gefeliciteerd!

Labelavond TV Miland (een ingekomen bericht)

Iedere woensdagavond is er labelavond op het tennispark aan de Milandweg. Labelen wil zeggen dat de labels van een ieder die aanwezig is door elkaar worden gehusseld en daarna ‘blind’ aan elkaar worden gekoppeld om met en tegen elkaar een balletje te slaan.
De eerste drie woensdagen in april – dit is op 1, 8 en 15 april – zijn er inloopavonden voor een ieder die het leuk en gezellig lijkt om dit eens mee te maken en natuurlijk mee te doen. We spelen rondjes van ongeveer een half uur waarna er gewisseld wordt. Zo rond de klok van 20.30 uur drinken we een kopje koffie of thee. Daarna ronde drie en eventueel ronde vier, gevolgd door nog wat gezellige conversatie aan de bar.
Voor vragen en/of inlichtingen kun je terecht bij Gino Versluis, telefoon 691863.

Terug in de tijd naar......Hoofdweg 157 (6)

Het was een lief, klein huisje dat stond aan de Hoofdweg 157. In 1922 is deze woning daar gebouwd in opdracht van Gerrit Bardelmeijer op grond die hij had gekocht van de Zegveldse bouwman Leendert Brak. Voor zover bekend heeft de plaatselijke aannemer Arie de Lange de woning gebouwd. Het was een van de eerste huizen in Zegveld die met Rijkspremie is gebouwd. Op grond van de Woningwet kon er subsidie gekregen worden voor het bouwen van arbeiderswoningen.

Gerrit Bardelmeijer (geboren 19 februari 1895 te Zegveld, overleden 29 juni 1962 te Woerden) trouwde op 7 december 1922 met Elisabeth Uittenbogaard (geboren 22 maart 1895 te Waarder, overleden 20 januari 1959 te Zegveld). Het huisje was klaar en zij konden er heerlijk gaan wonen. Het beroep van Gerrit was melkcontroleur.
Enkele kenmerken van de woning, zoals ze door een latere bewoner zijn opgetekend, waren: ,,Het huis had een eenvoudige ouderwetse indeling. De woonkamer was aan de noordzijde van de woning gelegen. Dit was vroeger gebruikelijk want men wilde ‘s zomers de zon uit de woonkamer weren, zodat het koel in huis bleef. In het midden van de woning was een lange gang van voor naar achter. Aan de linker voorkant van de woning was een slaapkamer. Aan de achterkant bevond zich onder een afdak van asbest golfplaten een klein petieterig keukentje met een oude plee. Aan de voorkant van de woning was een portiek en gaf het huisje enig aanzien.”

In 1938 verhuisde Gerrit Bardelmeijer naar de woning aan de Hoofdweg 49 en werd de woning aan de Hoofdweg 157 verhuurd aan kolenboer Willem Starrenburg (geboren 16 januari 1864 te Haarlemmermeer). Willem was in 1889 naar Zegveld gekomen. Hij was op 5 september 1912 getrouwd met Mijntje van Vliet (geboren 10 juli 1887 te Vlist). Dit was zijn tweede huwelijk. Willem was namelijk op 15 december 1892 eerder getrouwd geweest met Adriaantje Burggraaf (geboren 9 april 1866, overleden 24 februari 1911). Zij huren de woning maar voor enkele jaren, want in 1940 komt er een nieuwe huurder in de woning. Willem en Mijntje verhuizen naar de woning Hoofdweg 60, inmiddels gesloopt. Verder is bekend dat Willem Starrenburg op 14 juni 1942 te Zegveld is overleden en dat zijn vrouw Mijntje in 1946 naar Gouda vertrekt.

De nieuwe huurders zijn de veehouder Gerrit Nap (geboren 1 september 1913 te Kamerik) en Grita Clasina Stoof (geboren 29 juni 1914 te Vinkeveen). Zij zijn op 19 december 1940 in Kamerik getrouwd. Ook zij blijven niet lang in het huisje wonen, want in 1948 verhuizen ze naar Kamerik. Enkele jaren later emigreren ze naar Canada.

In het korte bestaan van de woning vindt er voor de vierde keer een verhuizing plaats. De nieuwe bewoners zijn Evert Bos (geboren 1 juni 1889 te Lunteren, overleden 6 juli 1973 te Woerden) en zijn vrouw Catharina (Ka) van der Kolm (geboren 25 april 1898 te Zegveld, overleden 25 december 1986 te Zegveld). Zij waren op 21 februari 1918 in Zegveld met elkaar getrouwd. Evert Bos was een echte avonturier. Zo werkte hij onder andere in Duitsland en Amsterdam. Na hun huwelijk vestigden Evert en Ka zich in Waarder. Daar is hun oudste zoon Henk geboren. Enkele jaren later ging het echtpaar naar Alphen aan den Rijn, waar hun dochter Ger werd geboren. Tussen 1922 en 1925 hebben zij zich in Zegveld gevestigd. Zij gingen wonen in de Lagenbroek. Daar werden hun kinderen Alie en Herman geboren. In 1948 verhuisden zij naar de woning aan de Hoofdweg 157. Zij konden de woning kopen van eigenaar Gerrit Bardelmeijer. Evert Bos was van beroep boerendaggelder. Ook was hij melkmonsternemer. Daarnaast is hij elf jaar lang de tuinman geweest van de hervormde pastorie. Voor zijn pensionering heeft Bos nog een periode bij de betonfabriek in Woerden gewerkt. Een kleinzoon vertelt dat zijn opa prachtige verhalen kon vertellen uit zijn eigen jeugd en zijn diensttijd. Het was een ruim denkend man, die met iedereen kon opschieten. Ook hun blijft verdriet niet bespaard. Op 9 december 1965 overlijdt hun zoon Herman op 25-jarige leeftijd. Herman was al vanaf zijn geboorte zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt.
In 1971 verhuizen Evert en Ka Bos naar een bejaardenwoning van Zonkant aan de Hoofdweg. De woning wordt in september 1971 verkocht aan Cees Timmerman.

Cornelis (Cees) Timmerman (geboren 28 november 1942 te Veldhuizen, gemeente De Meern) is op 22 november 1968 getrouwd met Dirkje (Dit) Hoogendoorn (geboren 15 juli 1949 te Kamerik). In verband met de verbreding van de Hoofdweg in 1966 grensde de voorgevel van de toenmalige woning direct aan het fietspad.
Cees vertelt: ,,Het huis stond aan de voorkant ten opzichte van de achterkant ongeveer een tiental centimeters uit het waterpas. Als je aan de overkant van de wetering op het erf van de boerderij van Piet de Bruijn stond en naar het huis keek, leek het of de woning zo voorover op de weg kon vallen. De constructie van de fundering was namelijk veel te licht voor het huis en ook de weg met het zware langskomende verkeer drukte op de fundering, waardoor het aan de voorkant steeds verder naar beneden zakte. Met als gevolg dat de fundering en het metselwerk op verschillende plaatsen scheuren vertoonde. De fundering bestond uit een balk van slechte beton met in het midden daarvan één staaf betonstaal. Ter vergelijking: nu maken ze in zo’n zelfde funderingsbalk minimaal drie staven onder en drie staven boven in de fundering. De woning was niet van een spouwmuur voorzien, maar aan de binnenzijde bespannen met betengel-doek en hier en daar bekleed met hardboard.”
De woning werd geheel gerenoveerd en de indeling veranderd. De oude plee werd verwijderd en een watercloset met een douche werd gemaakt. Omdat het huis nogal hoog stond, kon er een zitkuil of leefkuil in worden gemaakt. De zitkuil is door stoffeerder Arie Groenendijk geheel bekleed. Hij zei: ,,Zo’n rare toko heb ik nog nooit bekleed, maar het is toch wel gezellig.”
De wanden zijn met gipsplaten bekleed, maar achter de gipsplaten tussen de muur en de platen was een open ruimte waar de muizen vrij spel hadden. Zo gebeurde het dat Dit, toen ze alleen thuis was en voor het eerst een muis in de kamer zag, subiet naar buurman Elt van der Laan ging. Ze vroeg of zoon Gert even met de kat wilde komen om de muizen te vangen. Maar de kat was in een vreemd huis banger voor de muizen dan de muizen voor de kat, want de muizen speelden achter de gipsplaten rustig door. Gert nam de kat weer mee naar huis zonder dat deze een muis gevangen had. ,,Dus zetten we als het al te erg werd maar een muizenval. Het was een echt muizenhuis.”
Ze vervolgt: ,,Het portiek aan de voorkant was wel leuk, maar soms ook een nadeel. Als het hard regende maakte de voorbijgaande jeugd er nog wel eens gebruik van om even te schuilen. En dat gebeurde soms ook ‘s nachts. Dan werden we wakker van het gestommel in het portiek en als we dan gingen kijken bleek dat Hein Schildmeijer (bijgenaamd de zingende zaag) of Floor Verhoef in het portiek hun roes uitsliepen. Hein woonde in Woerdense Verlaat en kwam lopend uit Woerden. Hij rustte dan bij
ons wat uit.” Cees vertelt verder: ,,Ik was een keer vergeten de auto op slot te doen en toen ik ‘s morgens uit het raam keek zag ik wat bewegen in de auto. Toen bleek dat Hein de auto als slaapplaats had verkozen boven het portiek. Maar ondanks alles was het een heel gezellig buurtje. Zo zullen we ook nooit de dames Heerkens vergeten die iets verderop woonden. Elke morgen liep een van de dames bij ons langs om haar hondje uit te laten. En dan zwaaide ze vriendelijk naar ons.” Kort nadat ze er kwamen wonen, heeft Cees een garage bij de woning gebouwd. Tevens werd de schutting tussen hun woning en die van buurman Van der Laan vernieuwd. Voor het uit de grond halen van de oude palen had Cees een ketting en een domme kracht gehaald. Buurman Elt van der Laan vond dat maar niks en zei: ,,Laat mij dat maar doen.” Met zijn krachtige armen trok hij de palen er zo uit. Ook het huis werd opgesierd. Op de linkerhoek van de voorgevel werd een beeldhouwwerk aangebracht, gemaakt door Cees, voorstellende het hoofd van zijn vrouw Dit.
Inmiddels waren de kinderen Lilian en Jan-Willem geboren. ,,Toen ze kleuter waren vonden we het voor hen te gevaarlijk worden. Want als je het huis uit liep stond je gelijk op het fietspad en op de weg werd soms erg hard gereden. Daarom hebben we per 1 juli 1976 het huis verkocht en zijn we gaan wonen in de Willem Alexanderstraat.”

De woning werd gekocht door Jan Pak (geboren 19 augustus 1948 te Kamerik). Hij geeft aan dat het een heel gezellige buurt was om te wonen. ,,Veel vrijheid, maar het vele verkeer dat vlak voor de woning langs kwam was helaas een nadeel. De kanarie en poes hebben nog geen week van het buitenleven kunnen genieten. Na een paar dagen had de poes de kanarie opgegeten. De poes was gekregen van een oudere vrouw die er niet meer voor kon zorgen, maar wel iedere dag belde hoe het met hem ging. Hij moest vier weken binnen blijven om aan de nieuwe omgeving te wennen. Bij het eerste het beste raampje dat openstond, rook hij de buitenlucht (in die zeer hete zomer). Hij sprong er door heen en liep direct de weg op. De eerste auto die langs kwam, werd hem fataal. Achter het huis was een prachtige ruimte voor een nieuwe veestapel. Nog regelmatig wordt teruggekeken naar de foto's van de dwerggeiten, kippen, konijnen en nieuwe poezen. De laatsten hebben het er beter afgebracht. Omdat de voorkant van het huis letterlijk aan het fietspad grensde is na vijf jaar, met het oog op de opgroeiende kinderen, de woning weer verkocht en vond verhuizing plaats naar de Julianalaan.”

In januari 1982 werd de woning verkocht aan Karel Anthon Ruiter (geboren 20 september 1955 te Amsterdam). Anthon kwam daar wonen met zijn partner Gijsberta Wijntje (Bep) van der Laan (geboren 27 mei 1942 te Leersum). Op 1 juni 1990 zijn ze in het huwelijk getreden. Toen zij het in 1982 kochten, hebben zij de achterpui vernieuwd en de keuken uitgebouwd. In 1993 besloten zij de woning te slopen en er een nieuw huis neer te zetten. Achteraf zeggen zij: ,,We hadden de woning niet veel later moeten slopen, want het dak rustte nog maar voor drie centimeter op de steunbalken in plaats van vijftien centimeter. Het huis stond zo scheef dat het dak bijna naar beneden zou zijn gekomen.”
De nieuwe woning mocht drie meter naar achteren worden gebouwd. Deze werd casco neergezet door Aannemersbedrijf Van Hoorn & Van der Kley B.V uit Oudewater. Daarna hebben zij het zelf helemaal afgebouwd. Tijdens de bouw hebben ze tijdelijk in een caravan in de achtertuin gewoond. Daarna hebben Anthon en Bep er nog een paar keer wat aan laten verspijkeren. Zo is de achtergevel in 2000 gewijzigd. Net als in het verhaal van de woning aan de Hoofdweg 147, vonden ook zij veel botten in de achtertuin, vermoedelijk afkomstig van de naastgelegen slagerij.
Al met al ligt op dit plekje aan de Hoofdweg een hele geschiedenis.

Glazen pauwen ‘vliegen’ terug naar de Meije

Drie glazen pauwen – kunstwerken van Wim Verwoerd – hebben op 7 maart hun ‘veren’ gespreid aan de Grechtkade 12 in Woerdense Verlaat. Hier waren ze twee weekenden te zien tijdens een gezamenlijke kunst- en schilderijenexpositie in de gerenoveerde woonboerderij annex pianoshowroom/restauratiewerkplaats van Dinand Mostert. Voor wie dat gemist heeft: op 4 en 5 april zijn de pauwen te bewonderen in atelier De Blauwe Wereld aan de Meije 300, tijdens Wim Verwoerds eigen Open Dagen.

Een drietal kobaltblauwe pauwen met een verentooi van groene flessen gaven de bezoekers een bijzonder indrukwekkend welkom bij aankomst in de tuin van de Grechtkade 12. Wim vertelt: ,,Veel cursisten van de beeldhouwgroepen in De Blauwe Wereld en een aantal bewoners uit de Meije hebben zich de afgelopen weken ‘klem gezopen’ en groene wijnflessen ingeleverd voor deze kunstwerken. Per pauw zijn honderden groene wijnflessen opgestapeld, waarvan de etiketten zorgvuldig verwijderd zijn. De flessen liggen in een ring van staal.”

De pauwen werden in drie vrachtwagenritten van de Meije naar Woerdense Verlaat gebracht. Binnenkort zullen zij – totdat een koper zich meldt – een mooi plekje in De Blauwe Wereld langs de Meije krijgen. Tijdens de expositie in Woerdense Verlaat waren ook ‘oude’ kunstwerken van Wim te bewonderen, zoals de danseresjes en de koeienpoten. Tevens waren een aantal natuurstenen beelden van hem te zien. De expositie werd gehouden samen met Jeanne Johns, een kunstenares uit Noorden. Zij exposeerde haar portretten van ‘mannen in blauw’.
De boerderij aan de Grechtkade 12 wordt sinds kort bewoond door de familie Mostert, die voorheen in de Meije woonde. Dinand Mostert is al dertig jaar gespecialiseerd in het restaureren van en de zorg voor piano’s en vleugels. Tijdens de Open Dagen op 7, 8, 14 en 15 maart gaf hij ambachtelijke demonstraties.

Drie jubilarissen bij De Lofstem

Op de jaarvergadering van 23 februari hebben Adrie Uittenbogaard-Kastelein en Marry Oudshoorn-van der Wind uit handen van vicevoorzitter Jan van der Maat een certificaat van de KCZB en een bijbehorende zilveren ketting ontvangen.

Beide dames zijn 40 jaar lid van De Lofstem. Begonnen bij het kinderkoor, daarna gezongen bij het jeugdkoor en nu 40 jaar lid van het grote koor. Volgens de heer Van der Maat hebben zij ieder 1700 repetities bijgewoond en vele concerten meegemaakt als lid van het koor. Dat is best een prestatie om trots op te zijn.
Maar dat was nog niet alles, want Aly de Gier-van der Helm kreeg een oorkonde van de bond uit handen van voorzitter Adrie Uittenbogaard, omdat zij 25 jaar lid is. ,,Mensen die de vereniging zo lang trouw zijn, daar bouw je de vereniging mee”, aldus de voorzitter. Het bloemetje dat Adrie, Marry en Aly kregen, onderstreepte dat nog eens. Proficiat!

Sponsorloop

Tijdens de actieweek hield de Jorai op 13 maart een sponsorloop. Door alle kinderen van de school werd hardgelopen. Het ‘bij elkaar gerende bedrag’ komt ten goede aan een tweetal goede doelen en een deel is voor de school.

NIEUWS VAN PLEIN2 (een ingekomen bericht)

Het is nog even wennen: de naam Plein2 in plaats van SWO. Plein2 biedt hulp en activiteiten aan 55-plussers. Graag wil Plein 2 de hulpverlening van GRAAG GEDAAN nog eens onder de aandacht brengen. Wat is Graag Gedaan?
Graag Gedaan is de vrijwillige hulpdienst van Plein2. Er wordt gratis hulp geboden in de hele gemeente Woerden, aan senioren en mindervalide mensen. De hulp omvat:
- hulp bij boodschappen doen
- vervoer
- vervoer en begeleiding naar huisarts, ziekenhuis enz.
- samen wandelen
- huisbezoek
- kleine klusjes in en om het huis
- administratieve hulp
- klein onderhoud tuin
U ziet dat er voor elke kleine klus hulp geboden kan worden. U moet er echter wel om vragen. Hoe vraagt u hulp aan?
De vrijwillige hulpdienst is elke werkdag bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via het dienstenloket van Plein2, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden, telefoon 0348-416888.
Uw aanvraag wordt door medewerkers van het loket opgenomen. Zij zoeken een vrijwilliger die u zal kunnen helpen. Vrijwilligers voeren geen klussen uit waarvoor normaal gesproken een vakman wordt ingeschakeld, maar heeft u zin om een eindje te wandelen en u kunt dat niet meer alleen, of wilt u eens een bezoekje hebben omdat u zoveel alleen zit? Bel dan bovenstaand nummer. We zijn er immers voor!Probeert u het eens!

BIEBNIEUWS

Fototentoonstelling van Wil Groot Bruinderink

In de Zegveldse vestiging van Regiobibliotheek Het Groene Hart is van 17 maart tot 12 mei een foto-expositie te zien van Wil Groot Bruinderink. Tijdens een van haar eerste verre rondreizen was deze Zegveldse in het bezit van een digitale compact camera, en werd ‘besmet met een fotovirus’. De mensen en landschappen waren zo boeiend dat zij er geen genoeg van kon krijgen. Aangemoedigd door mensen in haar directe omgeving is het uitgegroeid tot een alles omvattende hobby. In 2007 is zij lid geworden van fotoclub IRIS in Woerden en daar borrelt en werkt het virus door.

Wil Groot Bruinderinks interesse gaat vooral uit naar architectuur, natuur en landschappen; in kleur en zwart/wit. Een aantal malen is haar werk opgenomen op de website en het blad van ZOOM. Hier krijgt zij veel reacties op. Het deelnemen aan wedstrijden van de Fotobond levert haar veel waardevolle tips op. De tentoonstelling is te zien tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek, zie hiervoor www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.

Jeannette Huizinga exposeert in bieb (een ingekomen bericht)

De Linschotense Jeannette Huizinga exposeert van 19 maart t/m 12 mei in de Zegveldse bibliotheek haar keramische beelden. Zij werkt zo wisselend als de seizoenen. Steeds is ze op zoek naar nieuwe thema’s, die in een 7-tal variaties worden uitgewerkt. Meestal zijn de werken rond en organisch, menselijk van aard. Als afwisseling komen dan ineens weer hoekige bouwwerken en tentvormen. Een terugkerend thema is de vaasvorm in allerlei gedaanten, zoals de stapelvaas, de tweeling vazen, de gatenvaas, de vloervaas. Grote objecten en bouwsels worden speciaal voor de tuin in de winter gemaakt. In veel werken zitten verrassingselementen in de vorm van bijzondere gebruiksmogelijkheden of humor verwerkt. In opdracht ontstaat gelegenheidswerk, zoals bijzonder draaiwerk en grafurnen. Voor meer informatie: www.jhl-keramiek.nl

GEVONDEN VOORWERPEN IN DE BIBLIOTHEEK

De afgelopen weken hebben we weer diverse gevonden voorwerpen verzameld:

- rode kinderhandschoenen
- roze kinderhandschoenen met bloem: the pink dolls
- een zilveren oorring met grote diameter
- een knuffellapje: Ieoor

Bent u de afgelopen tijd één van deze dingen kwijtgeraakt, vraagt u dan even na bij de Inlichtingenbalie of via 0348-690282.

Pin It