Lentefeest groep 1 en 2 van de Jorai

De kinderen van groep 1 en 2 brachten op 19 maart alle inwoners van 68 jaar en ouder een zelfgemaakt lenteboeket. Op de foto’s ziet u Roos tussen de bloemen in het klaslokaal en Niels, Bart, Stan en Anouk op bezoek bij mevrouw Tanger in de Broeksloot.

apr-Lenteapr-Lente.2

Lentefeest in De Knutselkasapr-Opendag03

Via de ballonnen aan de bomen vonden bezoekers op 27 maart hun weg naar de – achter in de tuin, tussen de bomen verstopte – knutselkas van Sylvia Bloemendaal aan de Hoofdweg 143. Veel jeugdige knutselaars bezochten die dag het lentefeest in De Knutselkas en maakten een 3D-paasschilderijtje of een paastekening. Tevens er was informatie te verkrijgen over de workshops schilderen, mozaïeken, sieraden maken, kinderfeestjes en vriendinnen- of familiedagen. Kijkt u voor informatie over de workshops even op de website: www.deknutselkas.nl 

Een vliegtuig in de deel

Het bouwen van een eigen huis, een pijporgel, het ontwerpen en bouwen van het interieur van Regiobibliotheek Het Groene Hart in Zegveld en nu de bouw van de cockpit van een vliegtuig… Het zijn de gouden handen van Nico Weesjes die deze projecten met liefde en gevoel voor detail tot een indrukwekkend einde weten te brengen.

apr-Nico-Weesjes-007,,Eerst zelf bouwen en dan zelf vliegen, dan heb je twee keer lol”, zegt Nico Weesjes over zijn bijzondere hobby: het bouwen van de cockpit van de PH-NIC een Boeing 737/F28 NG, in de deel achter zijn huis. Nico vertelt dat hij in het verleden gevlogen heeft bij de Vliegclub Rotterdam. Vervolgens ‘vloog’ hij achter zijn computer via vluchtsimulatieprogramma´s de hele wereld rond, maar de daadwerkelijke beleving van het vliegen mistte hij daarbij. Op het moment dat zijn vriend Rob van Dijk (piloot en docent aan de Technische Hogeschool, afdeling vliegtuigbouw in Delft) een nieuwe simulator voor zijn studenten aanschafte, nam Nico de oude onderdelen van een Fokker F28 over en gebruikte deze in combinatie met een computerprogramma van Microsoft als basis voor zijn eigen Flight Simulator. In het voorjaar van 2009 startte Nico met de bouw hiervan achter zijn huis tussen de schapen.

Nico vertelt: ,,De Flight Simulator heeft als basis een buitengewoon complex computerprogramma waarbij de piloot de keuze heeft uit 22.000 vliegvelden over de gehele wereld, tientallen vliegtuigen met hun specifieke eigenschappen, landschappen met markante herkenningspunten en onbeperkte weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat zelfs om een website aan te sluiten met de lokale weersomstandigheden. Tevens is communicatie met verkeersleiding mogelijk en worden aanvliegroutes, bakens en overig vliegverkeer op het beeldscherm weergegeven. Dit is een zeer realistisch vliegscenario, maar de daadwerkelijke ‘zintuiglijke’ vliegbeleving ontbrak ondanks de beeldschermen, het vliegstuur en roerpendalen”, aldus Nico. Hij bedenkt hiervoor de ‘flightplank’. Een plank met stuur en pendalen op schuimrubberblokken met daaronder een vlakschuurmachine gemonteerd. Nico: ,,Hoe meer gas je geeft, hoe meer de plank meetrilt waardoor de ultieme vliegbeleving wordt gesimuleerd.” Inmiddels is zijn flightplank uitgebreid tot een complete duocoapr-Nico-Weesjes-002ckpit voor twee piloten, inclusief tweetal boordcomputers, instrumentenpanelen, stuurinrichtingen, ramen en een cockpitdeur. De computerbeeldschermen worden op termijn vervangen door een drietal beamers die het ‘uitzicht’ links, rechts en middenvoor van de piloot en co-piloot zullen projecteren op de muren van de deel. Door de ingebouwde speakers worden de omgevingsgeluiden zoals wind en motoren weergegeven. Het elektronische deel van dit project is enorm en hiervoor krijgt Nico hulp van zijn collega simulatorvlieger en dorpsgenoot Huib de Bruin. Een groot deel van de elektronische printplaten wordt door Nico, onder een loep, op de keukentafel gesoldeerd.

Op de vraag hoeveel uur Nico per dag werkt aan dit project zegt hij: ,,Ach, zo’n vier uur per dag, met op z’n tijd een kopje koffie, de krant en een dutje.” Naar verwachting zal het project nog een aantal maanden in beslag nemen. Nico: ,,Het is geen haastklus, maar nu het project vordert kan ik niet wachten totdat ik mijn eerste vlucht kan maken.” Ook De Berichtgever is hiervoor uitgenodigd, dus dit verhaal wordt vervolgd.

 

Hoe gaat het met de ooievaars in Zegveld? (een ingekomen bericht)

Het is altijd een leuk gezicht als je een ooievaar in het weiland ziet lopen. Dat is best een voorrecht, want er zijn niet zo veel buitenstations in Nederland. Niet iedereen zal er zo over denken. Bijvoorbeeld als je vlak bij het buitenstation woont...
Toch is het ooievaarsleven heel interessant. Ieder jaar in augustus vliegen de jongen zonder begeleiding van hun ouders naar Afrika. Zij komen pas drie jaar later terug, als ze geslachtsrijp zijn.

En zo zijn er nog een heleboel interessante dingen over ooievaars te vertellen. Gerard Baars komt hier graag over verhalen op woensdag 19 mei om 14.00 uur in de Milandhof.

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op dinsdag 6 april 2010 in de Milandhof bij elkaar geweest. Het was een drukbezochte vergadering.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net

Renovatie Hoofdweg/Molenweg
De inloopavond met betrekking tot de renovatie Hoofdweg/Molenweg is goed bezocht en de werkgroep is tevreden over de samenwerking met de gemeente. Een paar belangrijke punten:
• Tussen het fietspad en de rijweg wordt een strook van opsluitbanden aangebracht met daartussen een tegel. Op die manier wordt in een scheiding tussen fietspad en rijweg voorzien.
• De maximumsnelheid op de Hoofdweg/Uitweg wordt teruggebracht tot 60 km.
• De bromfietsers zullen op de rijbaan gaan rijden. Dit is voor de vele scholieren die richting Woerden fietsen veiliger.
• Er zouden oorspronkelijk zeven plateaus op worden aangebracht. De omwonenden zijn hier sterk op tegen (trillingen en geluid).Deze plateaus gaan er nu voorlopig niet komen, behalve wellicht een bij het pontje en een bij de Nijverheidsbuurt. Na een jaar zullen de maatregelen worden gemonitord en zal worden bekeken of er toch aanvullende maatregelen nodig zijn.
• Voor bomen/struiken in de berm is, omdat het één geheel wordt, geen plaats.

Hondenpoep…. poeplink!
Hondenpoep is vaak een van de grote ergernissen in een woonwijk. Het Dorpsplatform heeft in het dorp op verschillende plaatsen paaltjes aangebracht waar de honden mogen worden uitgelaten. Dit betekent dat op de andere plekken de honden niet mogen worden uitgelaten! Sommige mensen nemen het klaarblijkelijk niet zo nauw met de afspraken die wij in ons dorp met elkaar maken en laten hun honden zelfs op speelveldjes uit, waar de kinderen spelen en voetballen. Het Dorpsplatform snapt er niets van. Leven wij ons eigen leven maar en kunnen wij het echt niet opbrengen om rekening met elkaar te houden? Het Dorpsplatform heeft afgesproken dat als dorpsgenoten zien dat mensen regelmatig hun hond uitlaten op plekken waar dit toch echt niet de bedoeling is, zij dit melden aan het bestuur van het Dorpsplatform. Deze zal de betrokken dorpsgenoten een vriendelijk briefje sturen dat dit soort zaken toch echt niet kunnen.

Ontwikkelingen voormalige Rabobank
Het Dorpsplatform heeft meegewerkt aan een enquête die binnenkort bij u in de bus valt.
De enquête heeft géén relatie met het woningbehoefte onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd. Het heeft alleen betrekking op de locatie van de voormalige Rabobank. Bolton Ontwikkeling wil op deze plek appartementen bouwen en wil graag weten aan wat voor appartementen er behoefte is. Het Dorpsplatform vindt dat er appartementen moeten komen voor starters én ouderen en dat ze niet te eenzijdig van opzet moeten worden. Verder vindt het Dorpsplatform dat het gebouw moet passen in het dorp en de omgeving.

Woningbehoefte onderzoek
Heel veel mensen hebben de formulieren voor het woningbehoefte onderzoek ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat 80% wil in Zegveld blijven wonen! Verder geven de inzenders meer voorkeur aan koopwoningen dan aan huurwoningen.
Er is vooral behoefte aan:
a. Starterswoningen met 2 of 3 slaapkamers;
b. Seniorenhuisvesting;
c. Voldoende parkeergelegenheid;
d. Energie zuinige woningen;
e. Grote woningen.

Sluiting openbare school (voormalige Waldhoorn)
Het Dorpsplatform heeft via de krant vernomen dat De Waldhoorn deze zomer gaat sluiten en is hier niet echt blij mee. Het Dorpsplatform vindt dat een openbare school een belangrijke voorziening in het dorp is, die niet verloren mag gaan. De gemeente, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs, heeft aangegeven dat de berichten over het opheffen van de openbare school nog wat voorbarig zijn en dat er wordt onderzocht wat het draagvlak voor de school is. Ten aanzien van het vervoer vanuit Zegveld naar Woerden, waarover in de kranten werd gerept, is volgens de gemeente geen sprake, omdat de afstand tot Woerden te kort is.

Snippertjes
• Hopelijk is de vergunning voor de Dorpsklok over zes weken binnen. Zo spoedig mogelijk daarna zal de Dorpsklok worden geplaatst.
• Het Dorpsplatform krijgt signalen dat een enkele bezoeker van de wandelpaden nog wel eens rommel langs de wandelpaden achterlaat. Het Dorpsplatform snapt het niet. Hoe kan het nu toch zo zijn dat mensen die de rust en ruimte opzoeken en al wandelend genieten van de natuur dan rommel achterlaten? Mensen, doe normaal en laat geen rommel achter!
• Het DB van het Dorpsplatform zal binnenkort met de wijkagent ’s avonds een rondje door het dorp fietsen. Bij het Dorpsplatform komen klachten binnen over mensen die hun auto gewoon op hoeken of op de stoep parkeren (terwijl er iets verderop gewoon een parkeerruimte is waar nog auto’s kunnen staan). Naast gevaarlijke situaties, levert het ook problemen voor de brandweer op, want die kan er in sommige gevallen gewoon niet door! Ook valt het sommige dorpsgenoten op dat mensen met een eigen garage/oprit hun auto’s niet op de oprit parkeren, wat dat weer parkeerplekken op de openbare weg kost.
Dorpsgenoten: Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze leefomgeving, ook u dus!
• Vanuit het dorp zijn er suggesties binnengekomen om bij de bankjes langs de Hazekade prullenbakken te zetten. Het Dorpsplatform is hier nog niet uit, want het kan juist ook zwerfvuil aantrekken!
• Bij het Pannaveld blijft in één hoek regelmatig water staan. De gemeente zal dit probleem op korte termijn oplossen door een put te plaatsen.
• Op 12 april was er een inloop avond in de Milandhof over de uitbreidingsplannen van de Nijverheidsbuurt. Uiteraard hoopt het Dorpsplatform dat de plannen snel gerealiseerd kunnen worden, zodat op termijn de inbreidingslocatie achter de Hoofdweg kan worden ontwikkeld.
• Over niet al te lange tijd zal de Coop het stukje grond waar ook het kunstwerk staat, gaan opknappen.
• De werkgroep Zorg van het Dorpsplatform is flink aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de mogelijkheden van ouderen-/zorgwoningen. De werkgroep is van mening dat het complex Boschsloot niet echt eigentijds meer is. Gebrainstormd wordt over het upgraden en mogelijk beperkt uitbreiden van het complex. De SWW heeft toegezegd hierover serieus te zullen gaan nadenken.
• De gemeente heeft gemeld dat dit jaar ook begonnen zal worden met het ophogen van de Kastanjelaan/Berkenlaan. Het Dorpsplatform Zegveld is hier natuurlijk erg blij mee! De inbreng van het Dorpsplatform heeft echt zin!
• De inloopavond met betrekking tot de starterswoningen langs de Milandweg was erg druk bezocht. Ongeveer 200 mensen zijn hierop afgekomen. De problemen rondom de bouw zijn bekend, hierover zijn de inwoners eerder geïnformeerd. Hopelijk kan de bouw nu medio september beginnen.
• Vanuit het dorp is het idee geopperd om een groot informatiebord aan het begin van het dorp te zetten waar allerlei dorpsactiviteiten kunnen worden aangekondigd. De uitvoering lijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vanuit het Dorpsplatform kwamen verschillende ideeën: een digitale uitvoering, een aluminium publicatiebord waarin verenigingen en instellingen hun info kunnen ophangen, een houten informatiebord zoals aan het begin van de Rembrandlaan met ‘Welkom in Zegveld’, etc. etc. Heeft u als inwoner nog een origineel idee? laat het ons dan weten!
• Vergaderdata 2010
Het Dorpsplatform Zegveld vergadert in 2010 op: 8 juni, 7 september en 30 november.

Actie Peuterpret geen 1 april grap! (een ingekomen bericht)apr-Peuterpret

Een flinke groep leidsters, enkele ambtenaren, circa twintig (groot)ouders en hun peuters uit gemeente Woerden hebben op donderdag 1 april gezien hoe peuter-burgemeester Valerio van peuterspeelzaal De Peuterpret de notitie ‘Spraakmakend Peuterspeelzaalwerk in Woerden’ heeft overhandigd aan wethouder Westerink. Deze had voor de gelegenheid, als locoburgemeester, de ambtsketen om.

Getooid met vrolijke vlaggenlijnen om het standpunt ‘DE PEUTERSPEELZAAL MOET BLIJVEN’ kracht bij te zetten, trotseerde men het slechte weer en nam het risico voor lief dat het toch een 1 april grap zou blijken. Maar de uitnodiging aan de ouders om bij de overhandiging aanwezig te zijn was zeker geen grap en bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk al helemaal niet.
Dat laatste is ook te lezen in bovengenoemde notitie, waarmee KMN Kind & Co een bijdrage wil leveren aan de discussie over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Woerden. Er wordt een realistisch scenario beschreven dat recht doet aan het behoud van de peuterspeelzalen in gemeente Woerden, maar ook tegemoet komt aan de bezuinigingseis van de gemeente, het tegengaan van segregatie en het aanbieden van VVE (lees: voor- en vroegschoolse educatie) programma’s.

Animo Heren kampioen

De tribunes in de sporthal van de Milandhof waren zaterdag 20 maart overvol. En niet zonder reden. Het herenteam van volleybalvereniging Animo kon kampioen worden. Daarvoor was het noodzakelijk dat ze twee sets zouden winnen. Tegenstander VollinGo uit Gouda was niet van plan om zich zomaar over te geven. Toch ging het team van Animo onder luide toejuichingen voortvarend van start. In no-time was de eerste set gewonnen met 25-10. Een lekker begin. Nog één set winnen en het kampioenschap was binnen. Ook de tweede set ging heel voorspoedig en VollinGo kwam er nauwelijks aan te pas. Met 25-11 werd de set gewonnen en daarmee het kampioenschap behaald. Maar de wedstrijd moest nog wel worden uitgespeeld. De derde set liet Animo een beetje lopen (of misten ze Henk Meinders?). De concentratie was weg en het verlies met 22-25 een feit. De vierde set werd een tandje gas extra gegeven en daardoor gewonnen met 25-19. Met nog twee wedstrijden te spelen was het kampioenschap al binnen. Een mooi resultaat. apr-Animo.7

Nadat de heren twee jaar geen competitie hadden gespeeld was het dit jaar met nieuwe aanwas en enkele oud-leden gelukt weer een team te vormen. Daarnaast hadden ze het geluk gelijk in de vierde klasse van de Nevobo te mogen starten. Het kampioenschap werd gevierd met champagne , bloemen en taart. Het herenteam bestaat uit: Henk Meinders, Piet van Oostrum, Simon van Katwijk, Cees de Voogel, Rutger Groenendijk, Hans Smeijers, Jan van Amerongen, Arjan van Leeuwen en Johan Beuckens.

De Berichtgever wenst het herenteam van harte proficiat met het behalen van het kampioenschap en wenst hen veel succes in de derde klasse.

Zomermarkt van de Zegveldse verenigingen (een ingekomen bericht)

De zomermarkt van de Zegveldse verenigingen wordt dit jaar op 5 juni gehouden. Er zijn diverse attracties voor de kinderen, zoals een springkussen. Voor hen is er ook weer een kinderrommelmarkt. Alle kinderen worden uitgenodigd mee te doen. Misschien kun je een leuk centje voor de vakantie verdienen.

Als er nog verenigingen zijn die mee willen doen en mogelijk geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zij zich nog opgeven. Laat zien wat uw vereniging waard is en doe mee op 5 juni, van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Zo groots opgezet als verleden jaar door de (destijds jubilerende) OVM wordt het natuurlijk niet, maar het wordt vast en zeker net zo gezellig. Wellicht is het deze dag evengoed druk in Zegveld, omdat de Down Doe Dag (familiedag voor gezinnen waarin een kind met Down syndroom opgroeit), georganiseerd wordt in de Milandhof.

Opgeven voor de zomermarkt kan nog tot 1 mei bij Adrie Uittenbogaard, tel. 691808 of bij Dit Timmerman, tel. 691224.

Terug in de tijd naar .......Hoofdweg 54 (deel 12)

Zoals we reeds schreven in het verhaal van Hoofdweg 52 wordt de woning in 1901 gekocht door Klaas Valk (geboren 4 februari 1865 te Zegveld, overleden 5 februari 1945 te Utrecht). Vanaf dat moment wordt de woning in twee delen bewoond. Zijn zuster Grietje Josina Valk kwam op huisnummer 100, dit is Hoofdweg 54, wonen. Grietje Josina Valk (geboren 18 december 1867 te Zegveld, overleden 1 februari 1945 te Woerden) was dienstbode en bleef tot 1 oktober 1937 op Hoofdweg 54 wonen, daarna verhuisde zij naar Hoofdweg 52. Zij ging bij haar broer inwonen. Wij mogen aannemen dat zij haar schoonzuster Hendrika den Boggende, de vrouw van Klaas Valk, verzorgd heeft aan het eind van haar leven. Hendrika is op 26 oktober 1937 overleden.

De nieuwe bewoner werd Anthonie (Toon) Blok (geboren 25 juli 1880 te Bodegraven, overleden 9 oktober 1950). Hij was timmerman en kwam uit Utrecht. Vanaf 19 april 1938 woonde hij op nummer 100 (Hoofdweg 54). Hij was op 18 december 1913 te Zegveld getrouwd met Elisabeth de Kuiper (geboren 5 januari 1887 te Stolwijk) en was op 29 mei 1928 van haar gescheiden. Elisabeth was al in 1920 naar Utrecht gegaan. Vermoedelijk is hij na zijn scheiding naar Weert vertrokken, want hij kwam vanuit Weert naar Hoofdweg 54. Anekdotes over deze Toon Blok heeft u reeds kunnen lezen bij de geschiedenis van het ‘pookhuisje’ aan de Hoofdweg 69. Want dit huisje kan Toon Blok in 1941 kopen en op 19 mei 1941 verhuist hij daar naartoe.

De buren van Hoofdweg 52 worden de nieuwe bewoners van Hoofdweg 54. Dit is Klaas Valk (geboren 4 februari 1865 te Zegveld). Hij was op 21 februari 1889 te Zegveld getrouwd met Hendrika (Heintje) den Boggende (geboren 22 januari 1865 te Kamerik, overleden 26 oktober 1937 te Zegveld). Om financiële redenen had hij in 1941 de woning aan Anthonie Beukers (geboren 29 maart 1889, overleden 25 januari 1957) verkocht. Op 22 december 1941 neemt hij als huurder zijn intrek in deze woning, samen met zuster Grietje Josina (geboren 18 december 1867 te Zegveld). Zij had hier al eerder gewoond van 1901 tot 1937. Zie hierboven. Kort na elkaar overlijden zowel Grietje Josina Valk als haar broer Klaas Valk. Grietje overlijdt op 1 februari 1945 te Woerden en Klaas op 5 februari 1945 te Utrecht.

Opnieuw vindt Anthonie Beukers een huurder voor deze woning. Het is Bastiaan van Elk (geboren 21 mei 1910 te Zegveld). Bastiaan is op 1 maart 1945 te Zegveld getrouwd met Agnetha Helena Blijleven (geboren 21 januari 1910 te Den Haag). Voor zover bekend is Bastiaan beroepsmilitair.
Tot 27 februari 1958 blijven zij daar wonen, dan vertrekt het gezin Van Elk naar Papendrecht. Eén dag later neemt zijn moeder intrek in deze woning. Cornelia van Elk-van der Kolm (geboren 28 oktober 1885 te Zegveld) kwam van Hoofdweg 71. Slechts twee jaar woont Cornelia hier, want zij overlijdt op 2 mei 1960 te Zegveld. Haar dochter Geertje van Elk (geboren 1 januari 1913 te Zegveld) komt nog ruim een jaar in dit huisje wonen, maar vertrekt op 7 oktober 1961 naar Woerden.

Voordat in 1965 de twee woninkjes Hoofdweg 52 en 54 tot één woning werden gemaakt (zie verhaal bij Hoofdweg 52) wordt de woning in 1961 nog eenmaal verhuurd. De huurder is Arie Groenendijk (geboren 28 november 1939, overleden 6 november 1996). De dag dat hij er officieel komt wonen, 6 december 1961, is hij getrouwd met Adriana Elisabeth (Sjaan) Harms (geboren 28 september 1941). Op 17 juni 1965 vindt er een woningruil plaats en verhuizen Arie en Sjaan met hun drie kinderen Jan, Ineke en Arjan naar de Nieuwstraat 23 en komen Gijs en Lijntje Beukers vandaar naar de Hoofdweg 52 en 54.

Zoals reeds geschreven bij Hoofdweg 52 zijn eind jaren tachtig de woningen gesloopt. Bouwonderneming Bolton is op deze plek in 1990 begonnen met de bouw van twee nieuwe woningen, die als adressering ook Hoofdweg 52 en 54 kregen. Op Hoofdweg 54 komen begin 1991 Jan en Ien Beukers-Hamelink wonen. Johannes (Jan) Beukers (geboren 25 juni 1926 te Zegveld) is op 19 april 1951 getrouwd met Abelina (Ien) Hamelink (geboren 8 september 1929 te Woerden). Zij blijven daar wonen tot eind 2007, dan verhuizen ze naar Woerden. De woning is in april 2009 verkocht aan Arnoldus Antonius (Arnold) van Dijk (geboren 25 december 1962 te Woerden). Arnold is op 7 november 1986 te Woerden getrouwd met Ingrid van den Hoed (geboren 30 juli 1962 te Amsterdam). Met name de ruimte achter de woning heeft hen doen besluiten deze woning te kopen. Zo heeft Arnold voor zijn eigen bedrijf in timmerwerkzaamheden ruimte om materieel voor zijn bedrijf op te slaan.

Koeien in de rij voor robot

Terwijl half Nederland aansloot in de file op weg naar de woonboulevards, zochten veel Zegvelders het op Tweede Paasdag wat dichter bij huis. Zij gingen op de melkveeboerderij van de familie Stolwijk aan de Rondweg eens een kijkje nemen hoe daar de gloednieuwe melkrobot de broers Willem en Bert Stolwijk veel werk uit handen neemt.apr-Kromwijk

De Galaxy melkrobot is een bijzonder slim en ingenieus apparaat dat sinds een aantal maanden een groot deel van de meer dan tweehonderd koeien tellende veestapel van de familie Stolwijk computergestuurd melkt, zonder dat daar nog mensenhanden aan te pas komen. De koeien weten zelf het automatische toegangshekje naar de ruimte van de melkrobot te vinden, komen daarbij in een soort sluis terecht, waar de superhygiënische robot precies weet welke koe er binnen is en of het voor de dame in kwestie al tijd is om gemolken te worden. In de computer staat precies geregistreerd wanneer de vorige melkbeurt was en of ze nu niet te vroeg is. Mocht dat het geval zijn, dan komt de robot niet in actie en wordt automatisch het hek bij de uitgang van de melkruimte opengezet en loopt de koe vervolgens weer terug naar de stal om het op een later tijdstip nog maar eens te proberen. Het melkproces is geheel via de computer georganiseerd. Alle handelingen worden in het systeem geregistreerd. En mocht er tijdens het melken een storing optreden, dan worden de gebroeders Stolwijk onmiddellijk via hun zaktelefoons gealarmeerd.

De familie Stolwijk is zeer ingenomen met de nieuwe digitale werknemer, die nooit te laat op zijn werk komt, zelden ‘ziek’ is en precies doet wat de baas vraagt. ,,Het is even een investering, maar dan heb je er ook wel wat voor”, aldus een zeer tevreden Bert Stolwijk, die op deze mooie Tweede Paasdag veel nieuwsgierige Zegvelders tekst en uitleg gaf.

29 mei: rommelmarkt R.K. kerk (een ingekomen bericht)

Het comité Orgelbehoud van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Kerk houdt op zaterdag 29 mei een rommelmarkt op het parkeerterrein achter de kerk Meije 137. De gehele opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor de restauratie van het Maarschalkerweerd orgel, wat dateert uit 1896.

Gedurende de rommelmarkt zal het orgel worden bespeeld door de organist van de kerk, dus u kunt die dag even in de kerk plaatsnemen en genieten van de orgelklanken. Uiteraard is er voor de kinderen ook van alles te doen. U gaat toch zeker ook de rommelmarkt bezoeken?

apr-ProjectweekProjectweek Jorai

De projectweek op de Jorai, van 7 t/m 16 april, had als thema ‘Waar mensen wonen’. De klaslokalen werden veranderd in landen zoals China, Peru, USA, Zuid-Afrika en Groenland De leerlingen verzamelden informatie en maakten presentaties of knutsels over deze landen. Tevens konden leerlingen met behulp van de klusjeskaart geld verdienen voor dit project. Tijdens de slotavond konden alle ouders, grootouders en andere belangstellenden de projecten in de klas komen bewonderen. De opbrengsten van deze projectweek gaan voor de helft naar World Servants, aangezien Kirsten Klein en Vincent Dekker (twee oud-leerlingen) in de zomervakantie van 2010 uitgezonden worden naar Jamaica en Ghana om deze stichting te helpen.

Zon en gezelligheid bij Ladies Day Tennisvereniging Miland (een ingekomen bericht)

Het was een daverend succes, de derde editie van Ladies Day van Tennisvereniging Miland die zich afspeelde op zaterdag 27 maart. Dit toernooi is uitgegroeid tot een meer dan regionaal evenement, gezien de deelneemsters die afkomstig waren uit Helmond, Bergen, Opperdoes, Rijnsburg, Den Haag en Vlaardingen.

Circa 35 enthousiaste dames gingen niet alleen voor de winst maar ook – en vooral – voor de gezelligheid. Het onverwacht prachtige weer gaf al vanaf 10 uur ’s morgens een beeld te zien van een vol terras en spannende wedstrijden. In wisselende samenstellingen speelde iedereen vier wedstrijden van een half uur. Een perfect spelschema stond er garant voor dat iedereen voldoende tijd kreeg om zich op te laden voor de volgende wedstrijd. Corrie Sanders van Tennisvereniging Nieuwkoop was de onbetwiste winnares. Zij wist het langst stand te houden in een zinderende reeks tiebreaks die de finale vormden van het toernooi. De organisatie, die niets heeft nagelaten om het toernooi tot een succes te maken, kan terugkijken op een geslaagde dag.

Nog even uw aandacht voor het volgende:
Van 21 juni t/m 27 juni 2010 zal het Open (dubbel) Toernooi plaatsvinden met daarin een midweek veteranen 50+ toernooi. Kijkt u op de website www.tvmiland.nl voor meer informatie.

apr-Ladies-Day-2010-3

Mooie opbrengst rommelmarkt

Het was een stralende dag, zaterdag 17 april. En voor de rommelmarkt van de hervormde gemeente betekende dit veel, heel veel bezoekers. Mede daardoor heerste er een gezellige en uitstekende sfeer. Maar het belangrijkste van de rommelmarkt was uiteindelijk de opbrengst voor het project van de HGJB ‘Gewoon Gastvrij’. Ondanks dat er minder sponsoractiviteiten waren, bedroeg de opbrengst het mooie bedrag van € 7.900,=.

apr-Rommel.3 apr-Rommel.6

 apr-Rommel.5 apr-Rommel.4

apr-Rommel.0

Nieuws van PLEIN2 (een ingekomen bericht)

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van de vrijwilligershulp Graag Gedaan. Deze bestaat al jaren, maar er wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt en dat is jammer.

De vrijwilligershulpdienst is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder met lichamelijke beperkingen. In Zegveld zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te brengen als u daar een afspraak heeft. Een rit heen en terug tussen Woerden en Zegveld kost € 7,50.

U kunt ook andere hulp krijgen, bijvoorbeeld bij een klusje in en om het huis:
- Er ligt een stel tegels los op het paadje in mijn tuin, kunt u dat oplossen?
- Wilt u de centrale verwarming voor mij ontluchten?
- Ik wil de overgordijnen laten stomen, kunt u die voor mij eraf halen?
- Ik moet een paar formulieren invullen, maar ik begrijp het niet zo goed.
- Kunt u mij helpen?
Voor het aanvragen van hulp neemt u contact op met Graag Gedaan in Woerden, telefoon 421101.

Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks een vrijwilliger inschakelt. Als u dat zelf doet is de hulpverlener namelijk niet verzekerd. Aarzel niet hulp te vragen als u die nodig heeft.
Scheur desnoods dit artikel uit De Berichtgever, zodat u het telefoonnummer altijd bij de hand heeft.

Hoe gaat het eigenlijk verder met PLEIN2?
Het faillissement van PLEIN2 is een feit. Er wordt gezocht naar een bedrijf dat PLEIN2 over kan nemen. De staf en het personeel maken het lopende werk nog af, de dienstverlening blijft gewoon doorgaan.
Wij zullen van dit alles weinig merken; de huur van de Zegge wordt gewoon doorbetaald uit de subsidies en de gym en het volksdansen gaan ook gewoon door.

 

Veel bezoekers op de reünie van 50-jarig Siveo

Oud-leden hebben de voetbalschoenen nog eens afgestoft voor een leuke pot voetbal tijdens de reünie van S.V. Siveo '60. Rond de 400 oud-leden en geel-blauwe supporters trokken 17 april naar de Beemd voor de reünie.

apr-Siveo.3 apr-Siveo.1

apr-Siveo.2

Brandweerwedstrijd ‘levensecht’

Het zag er levensecht uit, de regionale brandweerwedstrijd op 27 maart. Het organiserende team van de brandweer Zegveld had een scenario geschreven waarin de voormalige Rabobank het doelwit was geworden van een inbraak. Bij die inbraak ging het automatische brandalarm af, dit was tevens de melding voor de deelnemende ploegen.

Het verhaal zat goed in elkaar. Om toegang te verschaffen tot het pand hadden de dieven de nachtkluis uit de gevel getrokken met behulp van een ketting en een bestelauto. Bij deze actie was een van de dieven bekneld komen te zitten onder de auto.

Kortom er gebeurde van alles en veel Zegvelders zullen zich in eerste instantie hebben afgevraagd of er nu echt iets was gebeurd of dat het een oefening was?

De wedstrijd werd gewonnen door de ploeg uit Kockengen.

apr-brandweerwedstrijd-zegveld-2 apr-brandweerwedstrijd-zegveld

Ongeloooooooooooflijk trots!

Onderstaande mail kreeg De Berichtgever toegezonden van een ongelooflijk trotse echtgenoot , namelijk Ko Kromwijk, van Hoofdweg 189.

,,Ongelooflijk trots ben ik op Corrie die het presteerde op Paaszaterdag 80 km te lopen vanuit Sittard. De tocht heet de Kennedymars. Hoe men komt aan deze naam?

President John F. Kennedey vroeg zich in 1963 af of officieren van US Marine Corps wel voldoende uithoudingsvermogen hadden om 50 mijl (= 80,467 km) lopend af te leggen binnen 20 uur. Deze tocht heeft men in Nederland overgenomen en Kennedymars genoemd.

Op Paaszaterdag is zij gestart met mijn zus Jozien en zwager Wim om 5.15 uur vanuit Sittard. Zij hebben behalve in Nederland ook gelopen in Duitsland en België. Om 21.15 uur verwelkomden wij ze in de Sporthal te Sittard. Zij hadden dus de tocht gelopen in zestien uur (inclusief rust, eten en drinken). Het tempo lag dus behoorlijk hoog.

Corrie, last van psoriasis en hierdoor een dunne en kwetsbare huid, was acht jaar geleden na vijf km al opgebrand en als je dan tot zo'n grote prestatie komt, is het waard om er enorm trots op te zijn. Van al haar blaren had de grootste een doorsnede van 6 cm.
Wij gaan samen verder met de training voor de bloesemtocht op zaterdag 17 april en de komende Vierdaagse te Nijmegen.”

15 mei: Goud van Oud Zegveld (een ingekomen bericht)

Ook dit jaar wordt weer het muziekevenement Goud van Oud georganiseerd in de sporthal van Gasterij De Milandhof en wel op 15 mei. Ruud van der Hoeven en Joeri Wieman hebben twee geweldige bands kunnen contracteren. De eerste band is The Blues Rock and Soul Review, een negen man/vrouw koppige band. Zij zorgen in eigen stijl voor een geweldig avondvullend programma met muziek uit vervlogen jaren. Hun voorbeelden zijn onder anderen Joe Cocker en Otis Redding. De tweede band is Johnny And The Gangsters Of Love. Een band die onvervalste rock ’n roll brengt vanuit de oldtimer waar ze mee opkomen: een helblauwe Pontiac Bonneville uit 1967.

De kaarten kosten in de voorverkoop € 16,00 en zijn onder andere te verkrijgen bij Gasterij De Milandhof. Bij de entree van het feest kosten de kaarten € 20,00. Kaarten zijn ook te bestellen via de website www.goudvanoudzegveld.nl. Tevens vindt u hier uitgebreide informatie. Ook kunt u voor informatie terecht bij Ruud van der Hoeven van de stichting R & J Productions, telefoon 0348 – 691616.

Biebnieuws (een ingekomen bericht)

De Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken zijn op 1 april gestart met het uitlenen van digitale lees- en luisterboeken. Leden van de bibliotheek kunnen deze e-books en e-audiobooks via de bibliotheek gratis lenen en opslaan op hun eigen e-reader, computer, laptop of mp3-speler.

De startcollectie is nog bescheiden en bevat ongeveer 400 Nederlandstalige titels. Naar verwachting zal de collectie het komende jaar groeien naar 1000 titels. De bibliotheek biedt deze nieuwe service aan, omdat steeds meer leden aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in deze nieuwe media.

Leden van de bibliotheek kunnen maximaal drie e-books of e-audiobooks tegelijk lenen. Ze laten eerst een gratis account aanmaken bij de klantenservice in de bibliotheek. Via de website van de bibliotheek kunnen ze daarna inloggen, de collectie bekijken, titels selecteren, lenen en downloaden. De bibliotheek leent de e-reader (nog) niet zelf uit, alleen de lees- en luistermaterialen. In de nabije toekomst – voor de zomervakantie - zullen er in alle vestigingen van Regiobibliotheek Het Groene Hart e-readers te leen zijn, zodat bibliotheekleden die zich willen oriënteren dat thuis kunnen doen.
Een folder met uitgebreide informatie ligt in alle vestigingen. Hiervoor kan men ook kijken op www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.

ZOA-collecte 2010

U bent vast benieuwd naar de opbrengst van de collecte ZOA-Vluchtelingenzorg!
Deze is gehouden in week 12. Wij kunnen u mededelen dat in Zegveld en de Meije het mooie bedrag van € 1.289,12 is opgehaald. Alle inwoners hebben dit jaar een folder ontvangen en hebben kunnen lezen dat van elke euro € 0,91 direct gaat naar het goede doel (projecten). Voor meer informatie: zie website www.zoa.nl. Sonja Verboom en Marijke Verboom willen alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inzet.

 
Pin It