Foutloze CITO-toets Esmee Verheulmrt-cito


Van het een op het andere moment werd Esmee Verheul (12) een bekende Zegveldse. Nadat bleek dat zij een van de drie kinderen in Nederland was die een foutloze CITO-toets hadden gemaakt, brak er een drukke week aan.

Niet alleen in een aantal kranten maar ook op televisie was er veel aandacht voor de leerling van de Jorai school uit Zegveld die toch maar mooi nul fouten had in haar toets! En niet alleen Esmee kwam op televisie. De hele klas werd gefilmd door RTV Utrecht en meester Rens Bogaard werd geïnterviewd. De klasgenootjes van Esmee vinden het heel leuk voor haar, maar waren niet echt verbaasd: ze wisten toch al dat Esmee vaak goede cijfers haalt.

Een dag na de bekendmaking was Esmee te gast bij tv-programma de Madiwodovrijdagshow. Presentator Paul de Leeuw stelde haar toen een paar ‘gekke’ vragen over karbonaadjes en de laarzen van presentatrice Yolanthe Sneijder-Cabau.

Maar na al die drukke dagen is het nu mooi geweest. Esmee gaat haar tijd weer besteden aan school, maar ook aan haar hobby's tennis, judo, dansen en kunstzwemmen. Want bij het sporten gaat het ook goed met Esmee; binnenkort kan ze zich met haar groepje kwalificeren voor het Nederlandse Kampioenschap synchroon zwemmen de 'Synchrobeat' in het Pieter van den Hoogeband zwembad in Eindhoven.

Volgend jaar gaat Esmee naar het Kalsbeek College. En daarna leert ze misschien door voor dierenarts. Alhoewel ze bij nader inzien het opereren toch wel eng vindt.Familie Ton bij Welzijn Woerden


Welke bekende familie zal er dit jaar komen? Dat was de vraag die menigeen zich op 2 maart stelde bij een bezoek aan een middag van de Welzijn Woerden. Maar toen diverse leden van de familie Ton de zaal binnenkwamen, wist men het zeker: deze familie was die middag de verrassing.

Oudste zoon Gijsbert begon de geschiedenis van de familie te vertellen waarbij hij terugging tot vóór het jaar 1200. Hij is er bij onderzoek van de stamboom van de familie Ton achtergekomen dat de familienaam eigenlijk eerst Van Rossum was en dat later de voornaam van een van de familieleden is overgenomen als achternaam. Nee, de ‘Tonnen’ waren van oorsprong geen bakker, zoals in Zegveld wellicht gedacht wordt. Generaties lang beoefenden zij het beroep van smid; Bakker Ton uit ons dorp was zelfs de eerste die geen smid werd. Zijn schoonvader (Aart Nicolaas Rietveld) kocht na de oorlog de bakkerij van de familie Boer. Bakker Aart Boer was in de oorlog omgekomen in een Duits concentratiekamp. Zegveld was geen onbekend dorp voor mevrouw Ton. Haar grootouders woonden hier en als kind had ze veel bij hen gelogeerd. Aan de hand van foto’s, op een beamerpresentatie gezet door Jos Didden, kwamen de verhalen over de bakkerij los en veel anekdotes passeerden tot grote hilariteit de revue. Dochter Hester had een tas vol met oude bakkerijspulletjes bij zich en vertelde het een en ander hierover. Ook verhalen over het oude dorpshuis aan de Molenweg kwamen aan de orde. Het echtpaar Ton was immers jaren conciërge van het dorpshuis geweest. Het werd een middag vol herinneringen en oude verhalen, herkenbaar voor vele bezoekers.
Welke bekende familie volgend jaar een middag komt verzorgen, dat is ………juist, dat is en blijft een verrassing!

De Berichtgever zegt het met bloemen


mrt-DeGierNa 25 jaar als vrijwilligster actief te zijn geweest, heeft ze per 31 december 2010 een punt gezet achter haar werkzaamheden bij de bibliotheek. Martha de Gier, want over haar hebben wij het, vond het mooi geweest en wilde graag meer tijd hebben voor andere leuke dingen.
Zo’n kwart eeuw geleden begon zij haar vrijwilligerswerk met het opruimen van de biebboeken, gevolgd door baliewerkzaamheden. Na vijf jaar kwam ze in het bestuur en vier jaar later werd ze de vaste medewerkster op de dinsdagmiddag. Een van de leukste dingen vond zij het inkopen van de boeken. Martha heeft nog meegemaakt dat de hele administratie handmatig gebeurde. Met de komst van de computer is nu alles geautomatiseerd. ,,Ik heb nog geholpen om de boeken in het computerbestand te zetten.” Martha wist door de jaren heen exact welke boeken de mensen graag lazen en hield ze soms al achter voor haar klanten. ,,Ik wist ook heel veel titels van boeken die we in voorraad hadden.” Zij maakte ook mee dat boeken soms beschadigd terug kwamen, omdat passages waren doorgekrast waarin veel seks en/of vloeken stonden. 

Toen de bibliotheek helemaal gerenoveerd werd, was het Martha die de nieuwe naam voor de bibliotheek bedacht, namelijk De Omslag. Inmiddels is deze naam na de fusie met de bibliotheken uit de omgeving  verdwenen en heet het nu Regiobibliotheek Het Groene Hart. Een betaalde kracht geeft sindsdien leiding aan het team vrijwilligers. ,,Ik heb het graag gedaan en mis al wel de omgang met de mensen”, vertelt Martha.  
Voor haar 25 jaar trouwe dienst als vrijwilligster van ‘onze bieb’ heeft De Berichtgever op verzoek van dorpsgenoten met veel genoegen haar het bloemetje van de maand overhandigd.

 

Voor u gelezen (Algemeen Dagblad 23.2.2011)
Bezuinigingstips welkom – Verenigingen en bewoners mogen hun zegje doen

Nieuwe voorstellen om te komen tot miljoenen euro's minder aan uitgaven per jaar. Daar hoopt Woerden op door niet alleen clubs en instellingen, maar ook inwoners de kans te geven met eigen besparingstips te komen.

Elke vereniging en instelling is persoonlijk uitgenodigd om in maart mee te praten over de bezuinigingen. Tijdens de verkiezingen lagen er kaarten klaar en men kan binnenkort met elkaar in discussie op de website www.ikbenwoerden.nl.

Volgens wethouder Duindam levert dit vaak verrassende voorstellen op waar je als gemeentebestuur niet aan denkt. Hij noemt verkeer, wijkcentra en het groen in wijken als mogelijke onderwerpen waar je als inwoners iets over kan aandragen. Maar ook sportverenigingen kunnen komen met alternatieven voor het beheer en onderhoud van velden etc.

Duindam wil nog niet zeggen hoeveel geld precies op welke posten gaat worden bezuinigd om te komen tot in totaal 13,5 miljoen euro minder uitgaven in 2014 en 3,4 miljoen euro structureel per jaar. In juni wordt daarover meer duidelijk.

De suggestie om het opgebouwde wijkwerk en bijvoorbeeld dorpsplatforms af te schaffen doet de wethouder af als 'onzin'. ,,Zo'n maatregel past niet bij de huidige coalitie.”

 

Open dag agrarische bedrijven in Zegveld (een ingekomen bericht)

De commissie open dag van het Agrarisch Centrum Woerden organiseert ieder jaar een open dag op een aantal agrarische bedrijven rond Woerden. Dit jaar gaan we naar Zegveld en wel op zaterdag 2 april tussen 9.30 en 15.30 uur.

Zes agrarische bedrijven, waaronder een paar melkveehouderijen, een varkenshouderij, een kaasmakerij en een kalverenhouderij, stellen zich open voor het publiek.
Deze bedrijven zijn:
Fam. Hofland, Hoofdweg 108 melkveehouderij
Fam. Kastelein, Milandweg 64 melkveehouderij
Fam. Kastelein, Rondweg 54  melkveehouderij
Fam. De Groot, Rondweg 15  melkveehouderij/kaasmakerij
Fam. Vergeer, Rondweg 52  varkenshouderij
“Ingentjeshoeve”, Rondweg 17 kalverenhouderij

Daarnaast kan men een kijkje nemen bij de palingrokerij van de Fam. Kop aan de Hoofdweg 106, waar op een authentieke manier paling gerookt wordt. Tevens is er een fototentoonstelling met foto’s van het Groene Hart te bezichtigen in Galerie 8 x 10 aan de Hoofdweg 151.

Deze dag zal om 10.30 uur worden geopend door dhr. Bram van der Vlugt, op kaasboerderij De Lagebroek, Rondweg 15.

Er is op de open dag voldoende te zien: een moderne ligboxenstal, een melkrobot en een nieuwe moderne vleesvarkensstal. Er wordt voorlichting gegeven over de kalfsvleessector en ‘s morgens kunt u op een van de bedrijven het kaasmaak proces volgen. Ook zijn er volop kalfjes te zien en lopen er al volop schapen met lammetjes in de wei. Op een aantal bedrijven is er voldoende gelegenheid om iets te drinken of te eten. Er zijn daar diverse broodjes met de producten van de boerderij te verkrijgen.

Wij adviseren u gebruik te maken van de fiets, zeker als het weer het toe laat. U geniet dan zoveel meer. Informatiefolders met daarop de deelnemende bedrijven kunt u vinden in de Woerdense bibliotheken en op de streekmarkt. Ook kunt u voor informatie terecht op www.deboeropwoerden.nl.
Dus, voor een dagje boerderijbeleving: de agrariërs heten u welkom op 2 april!

Dorpsplatform Zegveld 
Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 1 maart 2011 in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Doeltjes grasveldje nabij Boschsloot/Korensloot 
Het Dorpsplatform Zegveld en de SWW zorgen er samen voor dat op het grasveld nabij de Korensloot doeltjes komen. De gemeente Woerden zal gevraagd worden deze doeltjes te plaatsen. De kinderen voetballen op het veldje nabij de Korensloot 32 en schieten de bal nu elke keer tegen een schuurmuur, wat voor overlast zorgt. De kinderen willen daarom graag kleine doeltjes op het grasveld en hebben hiervoor een handtekeningenactie opgestart. Het Dorpsplatform vindt wel dat het om kinderen moet gaan t/m 10 jaar, omdat de oudere jeugd naar het trapveldje aan de Molenweg behoort te gaan.

Ontwikkelingen polsstokclub Zegveld
De vorige vergadering van het Dorpsplatform heeft het bestuur van de polsstokclub Zegveld
verteld dat de club was opgericht en op zoek ging naar een locatie om te kunnen polsstokspringen. Er is volgens het bestuur veel animo voor. Ook zijn er al subsidies ontvangen/toegezegd. Op dit moment is er een kink in de kabel gekomen, omdat volgens het bestuur de gemeente niet zou willen meewerken. De wethouder, die op de vergadering aanwezig was en dus meteen kon antwoorden, gaf aan dat het niet de vraag is of de gemeente wil meewerken, maar meer of de regels het toestaan dat op de gewenste plek een polsstokspring locatie mag komen. Het Dorpsplatform, die natuurlijk altijd ‘in’ is voor verenigingsactiviteiten (wat goed is voor de leefbaarheid van het dorp) zal de polsstokclub gaan ondersteunen bij de aanvraag. 

Inbreidingslocatie Hoofdweg en Milandweg
Zoals bekend loopt de bouw van nieuwe woningen in Zegveld heel erg achter bij de planning en dit is slecht voor de leefbaarheid van het dorp en het in standhouden van de voorzieningen in ons dorp. De gemeenteraad van Woerden heeft onlangs (motie CDA) eindelijk besloten dat de rode contouren in Zegveld iets opgerekt mogen worden, zodat een beperkte inbreidingslocatie achter de Hoofdweg mogelijk wordt. De gemeente moet nu naar de provincie, omdat de provincie uiteindelijk het oprekken van de rode contouren moet goedkeuren. Overigens vindt het Dorpsplatform wel dat het inbreidingsplan niet al te diep mag gaan en dat er gefaseerd gebouwd moet worden.


Burgernet/Waaks
Burgernet
Op de vergadering heeft een medewerker van de gemeente Woerden verteld over de projecten Burgernet en Waaks. Sinds vorig jaar is Woerden aangesloten bij Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Het wordt ingezet bij bijvoorbeeld vermiste kinderen, maar ook in het geval van rampen of preventie.  In Zegveld zijn al bijna honderd mensen lid van Burgernet maar hoe meer burgers meedoen, des te effectiever het zal zijn. Kijk daarom op www.burgernet.nl en meldt u snel aan! Overigens kunt u ook tijden aangeven waarop  u níet gebeld wilt worden (bijvoorbeeld in de nachtelijke uren). Goede voorbeeld in Woerden voor deze actie was bijvoorbeeld de inbraakgolf in Molenvliet.

Overigens komt volgens de gemeente slechts 1% van de criminaliteit van de gemeente Woerden vanuit de kern Zegveld. Er was sinds april 2010 slechts één actie nodig en dat is natuurlijk heel  positief!

Project Waaks!
Project Waaks! is een preventieproject dat met behulp van bijvoorbeeld hondenbezitters criminaliteit in Woerden tracht terug te dringen. Hondenbezitters lopen vaak een vaste route en hun valt het op als er iets anders is dan normaal en ze zien snel verdachte situaties. Afgelopen twee jaar heeft het project achtereenvolgens in het Schilderskwartier, in Molenvliet en het Bloemen- en Bomenkwartier gedraaid, met forse dalingen in criminaliteitscijfers tot gevolg. Iedere inwoner die meer alert is op de verdachte situaties in de eigen omgeving draagt zijn of haar steentje bij aan een veiliger Zegveld. Voor deelname aan het project Waaks kunt u contact op te nemen met het Dorpsplatform Zegveld. Bij voldoende deelname kan dit project ook in Zegveld draaien.

De wijkagent vindt overigens dat burgers best wat vaker mogen bellen als zij iets verdachts zien. Inwoners mogen, als zij iets verdachts zien, gewoon 1-1-2 bellen zegt de wijkagent.

Hoofdweg:
o De (boog) lantaarnpalen langs de Hoofdweg komen niet – zoals eerder afgesproken -  aan de kant van het fietspad, maar aan de ‘weteringkant’. 
o Verder is het niet helder of de scooters nu wel of niet op het fietspad/rijweg mogen rijden. Dit moet duidelijker worden aangegeven.
o Er komen twee banken (‘hufterproof’) met panelen die een beschrijving van het landschap geven.
o Omdat er veel leidingen liggen, is het plaatsen van ‘duurzame’ bomen niet mogelijk. De gemeente zegt verder voor het planten van 65 knotwilgen geen geld te hebben.
o De werkgroep Hoofdweg zal bovenstaande punten meenemen, maar wil geen verwachtingen wekken inzake de lantaarnpalen. 

 

Snippertjes
• Het is nog niet bekend wat er met het gebouw van de voormalige Waldhoorn gaat gebeuren.  Er zijn meerdere geïnteresseerden (kinderopvang, thuishuis, sport en kunst). De gemeente wil  wel dat er een redelijke marktprijs voor betaald wordt.
• In een bijeenkomst die in mei van dit jaar zal worden gehouden, zal de gemeente bekend maken welke maatregelen in de Clausstraat getroffen worden om de wateroverlast tegen te gaan.
• Het Dorpsplatform is erg tevreden dat de oud en nieuw viering in Zegveld goed is verlopen! Complimenten aan onze Zegveldse jeugd hiervoor!
• Zoals bekend moet de gemeente flink bezuinigen. Zij nodigt de burgers uit om ideeën aan te melden. Dit kan via een briefkaart of op www.ikbenwoerden.nl). 
• De beschoeiing langs de Molenweg is naar beneden geslagen. In eerste instantie stak de  beschoeiing (te) hoog boven het water uit, wat ook lastig voor de dieren was. De schoeiing wordt nu dieper geslagen (net boven water) en er komt een dekplank op, een en ander naar ieders tevredenheid.
• Het Dorpsplatform gaat in overleg met de gemeente om na te gaan of er toch geen (afsluitbare) doorsteek kan komen tussen de parkeerplaats nabij het seniorencomplex bij de Boschsloot en het parkeerterrein achter de sporthal, zodat deze laatste bij parkeerpieken beter benut kan worden. Ook de CSZ is voor een doorsteek zodat het plein achter de Milandhof bij festiviteiten betrokken kan worden.
• Het Dorpsplatform heeft aan Stedin opheldering gevraagd met betrekking tot het risico van verzakte gasleidingen. Stedin heeft zich er met een standaardbrief wel erg makkelijk vanaf gemaakt, dus klimt het Dorpsplatform nu wat hoger in de pen!
• Medio 2012 komt er een brede dorpsenquête.
• Het Dorpsplatform feliciteert de OVM met de nieuwe dorpsklok. Ook de gemeente wordt bedankt voor de snelheid waarmee zij heeft meegewerkt aan het verlenen van de vergunningen.
• Het Dorpsplatform heeft een actie ‘Zegveld schoon’ met € 200,-- gesponsord.
• Over de plannen met betrekking tot de voormalige Rabobank was op 2 februari jl. een inloopavond georganiseerd. De plannen zien er mooi uit en passen prima in het dorpsbeeld. Het Dorpsplatform zal met Bolton in gesprek gaan over de toewijzingsvoorwaarden van de woningen, want zij wil natuurlijk dat zoveel mogelijk woningen aan Zegvelders worden toegewezen!

Legeskosten vrijwilligersorganisaties
Het stoort de vrijwilligersorganisaties dat zij voor verplichte vergunningen steeds een hoge rekening gepresenteerd krijgen. Als bijvoorbeeld de Oranjevereniging op Koninginnendag een buitenactiviteit organiseert of Siveo een loterij houdt, dan is hiervoor een vergunning nodig en daar moet flink voor worden betaald. Dit is natuurlijk voor de vrijwilligers die zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten, heel erg zuur. Het Dorpsplatform vindt ook dat dit niet de bedoeling kan zijn en heeft ook bij de gemeente aan de bel getrokken. 

 

Politiezaken
De wijkagent heeft voor wat betreft de criminaliteit een positief beeld over Zegveld. De wijkagent benadrukt dat de politie het vooral ook hebben moet van de waakzaamheid van de bevolking. Vooral tijdens de nachtelijke uren kan de inbreker of vernieler heel makkelijk wegduiken als hij een auto hoort aankomen, waardoor de politie zelf maar een kleine kans heeft de inbreker of vernieler te overlopen. Wanneer iemand iets verdachts hoort of ziet kan men direct het alarmnummer 1-1-2 bellen en zo de politie helpen!

Hieronder ziet u enige cijfers over 2010 (ten opzicht van 2009):
        

 

2010

2009

Woninginbraken

5

10

Bedrijfsinbraken

0

1

Sportaccommodaties

0

2

Bedreigingen

3

0

Mishandeling

2

4

Diefstal uit auto

5

1

Vernielingen auto’s

5

2

Vernielingen brievenbussen, borden, etc.

17

10

Diefstal fiets                                       

3

3

Diefstal uit schuur/garage/box/tuinhuis 

0

2

 

Het Dorpsplatform Zegveld vergadert dit jaar op de volgende momenten:
• Dinsdag 10 mei;
• Dinsdag 5 juli;
• Dinsdag 6 september;
• Dinsdag 1 november.

 

Thomashuis Zegveld zoekt enthousiaste vrijwilligers


De bewoners van het Thomashuis zijn actieve mensen. Zwemmen, fietsen, wandelen en musiceren zijn onder hen dan ook populaire vrijetijdsbestedingen. Voor de begeleiding tijdens een activiteit of het halen en brengen van bewoners van en naar een activiteit of vrijetijdsbesteding zoekt het Thomashuis vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd en hebt u gelegenheid om bewoners op reguliere basis te begeleiden bij vrijetijdsbestedingen of wilt u bewoners halen en/of brengen (auto is beschikbaar bij Thomashuis) neemt u dan contact op met het Thomashuis, tel. 692141, en vraag naar Theo of Jeanne Nieuwendijk.

 

Elfjes, spoken, deftige dames en piraten op de Milandschool

mrt-Carnaval
In de Milandschool was op 4 maart de gezellig versierde gymzaal het decor voor carnaval. Alle leerlingen waren verkleed en mochten in groepjes een act opvoeren. Tussen de acts door werd er flink gedanst en in een lange polonaise gehost. De oudercommissie zorgde voor verkoelende limonade en een zakje chips.

 

Veel animo voor ondernemingsvereniging OVZM (een ingekomen bericht)

De oprichtingsavond op 31 januari is heel succes verlopen; inmiddels telt de vereniging 43 leden.
Ondernemersvereniging Zegveld de Meije is een vereniging voor ondernemers die in Zegveld gevestigd zijn. Maar ook inwoners van Zegveld met een eigen bedrijf elders of directeuren van bedrijven die elders gevestigd zijn maar in Zegveld wonen, zijn welkom als lid van onze vereniging. De vereniging streeft erna belangen van de leden te behartigen in allerlei contexten waar dit gewenst is.

Te gast bij Thomashuis Zegveld
Op 14 april zijn de leden van de ondernemingsvereniging te gast bij het Thomashuis. Na een korte vergadering zullen de ondernemers van het Thomashuis een presentatie houden over hun kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Als u hier bij wilt zijn en nog geen lid bent van onze vereniging , geeft u zich dan snel op bij onze voorzitter Rebecca de Boer:  06-20825662.

 

16 april: Rommelmarkt (een ingekomen bericht)

Zoals u in de vorige Berichtgever heeft kunnen lezen zal op  16 april de jaarlijkse rommelmarkt worden gehouden voor een goed doel. Dit jaar wil de Hervormde Gemeente geld inzamelen voor het GZB project voor de opvang van gehandicapten in de krottenwijk in Malawi.
 
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in deze krottenwijk behoren tot de armsten van de armsten. Ze zijn afhankelijk van familie en van wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van de gehandicapten hebben echt niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is het afgelopen jaar een opvanghuis gebouwd. Er is echter per jaar toch een fors bedrag nodig voor voedsel, water, elektriciteit en medische kosten. Met de opbrengst van de rommelmarkt, taartenactie en acties van de jongeren willen we iets betekenen voor deze mensen in nood.
 
Op zaterdag 9 april komen wij graag bij u spullen ophalen voor de rommelmarkt. Belangrijk is wel dat de spullen nog goed zijn en niet stuk of vies. Hebt u vragen over het ophalen van de spullen, bel dan gerust naar Martijn Kastelein, tel. 06-55393632.
Binnenkort krijgt u door de brievenbus een folder voor de taartenactie. De jongeren komen dan op 11 of 12 april bij u langs om de bestelling op te nemen. Bent u niet thuis, dan kunt u ook uw bestelling tot dinsdagavond 12 april doorbellen naar Esther van Brenk, telefoon 0348-691530.

De jeugdclubs gaan zich enorm inzetten voor een mooie opbrengst en wij hopen met uw hulp een mooi bedrag binnen te halen om de gehandicapten in Malawi te helpen.
Mocht u de actie willen sponsoren of een gift willen geven, dan kan dat op rekeningnummer 34.19.04.934 onder vermelding van: gehandicapten in Malawi.
De rommelmarktcommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


2 april: KNA Zegveld geeft voorjaarsconcert (een ingekomen bericht)


Het wordt stil in de zaal. Het licht wordt gedoofd. De majorettes staan klaar als de dirigent aftelt en de muziek begint…
Zaterdagavond 2 april wordt de Evenementenhal van de Zegveldse Milandhof voor een avond omgetoverd tot de concertzaal van muziekvereniging Kunst Na Arbeid. De drumband heeft enkele verrassende slagwerkstukken ingestudeerd. De fanfare en het Mallet Percussion Corps voeren bekende popnummers uit en begeleiden daarbij de show van de majorettes. Daarnaast spelen drumband, MPC en fanfare enkele gezamenlijke stukken waarbij filmbeelden boven de hoofden van de vereniging worden geprojecteerd. Ook de blokfluitgroep zal van zich laten horen. 
In de pauze van het concert is er een verloting met leuke prijsjes. De show wordt mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds. Dankzij de bijdrage van onze sponsoren is de show gratis toegankelijk (bij de uitgang staat een fooienpot). Na afloop van het concert zijn foto’s te vinden op www.kna.zegveld.net. Deze site wordt regelmatig ververst met nieuws en leuke muzikale links. Aanvang van het concert is 19.30 uur.

Ontbijtactie (een ingekomen bericht)

Wilt u uzelf of iemand anders verrassen met een ontbijt? Dat kan op zaterdag 16 april. U kunt bij ons een ontbijt bestellen voor maar € 5! Het ontbijt zal bestaan uit twee belegde bolletjes, een croissant, een stuk fruit, vruchtensap en een gekookt eitje. Deze ontbijtactie wordt evenals vorig jaar georganiseerd ten behoeve van de jaarlijkse rommelmarkt. Het gehele ontbijt wordt gesponsord, dus de opbrengst gaat volledig naar het goede doel: de gehandicapten in een krottenwijk in Malawi.

U kunt het ontbijt tot 11 april bestellen door het invullen van de bestelstrook die is bijgevoegd bij De Berichtgever. U kunt deze samen met het geld  tot uiterlijk 11 april brengen naar Clausstraat 28.

Nieuw is dit jaar dat u het ontbijt ook kunt bestellen via www.courank.nl en het bedrag kunt overmaken. Op zaterdagochtend 16 april worden de ontbijtjes dan, goed verpakt, tussen 7.00 en 8.00 uur bij u aan de deur gehangen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het ontbijtactie formulier of u kunt bellen naar 0348-691893.

Alvast bedankt, en eet u smakelijk!
De ontbijtcommissie.

 

Stichting SOS Horse geeft getraumatiseerde paarden een tweede kans


Aan de Rondweg in Zegveld lopen paarden kriskras door elkaar in een ruime groepsstal en hebben ze gedurende de hele dag de mogelijkheid naar buiten te gaan. De groep paarden oogt blij, gelukkig en ontspannen.
Nathalie van Tellingen (dochter van fotograaf Joop van Tellingen) rijdt regelmatig naar haar paarden in Zegveld. Sinds de oprichting van de Stichting SOS Horse in 2005 heeft zij mishandelde, onhandelbare en verwaarloosde paarden onder haar hoede. Nathalie: ,,In verband met ruimtegebrek staan de paarden op stal in Lopik, Geldermalsen en Zegveld. In Zegveld staan op dit moment tien paarden, maar een verzamellocatie voor alle paarden is mijn ideaalbeeld. Zoals het er nu uit ziet heb ik op korte termijn één ruime locatie in Montfoort tot mijn beschikking. Dan heb ik alle paarden bij elkaar, kan ik efficiënter werken en scheelt het mij enorm veel reistijd.” mrt-paarden
Op de vraag waarom zij deze Stichting heeft opgericht, vertelt Nathalie dat zij zich tijdens haar carrière als spring- en dressuurruiter heeft verbaasd over de wijze waarop sommige collega-ruiters met hun paarden omgingen. Paarden werden bijvoorbeeld met  geweld de trailer  in gedwongen of er werden tijdens trainingen ‘hulpmiddelen’ gebruikt waardoor de paarden gestrest en getraumatiseerd raakten. Volgens Nathalie is het gebruik van deze attributen vaak een gevolg van onbegrip tussen mens en paard. Ze zijn absoluut niet nodig als opvoeding en training van en omgang met het paard worden toegepast op basis van de Natural Horsemanship filosofie. De visie daarbij is dat paarden getraind en behandeld worden op basis van respect, ontspanning en wederzijds vertrouwen. Nathalie:  ,,Terug naar de basis, waarbij een paard weer paard mag zijn!”
Nathalie is mede-oprichtster geweest van een grote Brabantse africhting- en cursusstal waar ook op basis van Natural Horsemanship werd getraind. Tijdens deze periode ontstond het idee getraumatiseerde paarden op te vangen en te heropvoeden volgens deze filosofie en zo ontstond de Stichting SOS Horse. Nathalie: ,,De Stichting is inmiddels flink gegroeid heeft  nu vijftien paarden onder haar hoede. De paarden die door de Stichting worden opgevangen gaan bij aankomst direct de wei in, waarna hun gedrag geobserveerd wordt. Na rangschikking binnen de kudde wordt geïnventariseerd welke paarden mogelijk voor adoptie in aanmerking komen. Vervolgens wordt het traject van heropvoeding gestart. Zodra het paard lichamelijk en geestelijk van een trauma is hersteld en heropvoeding is voltooid kan het paard geadopteerd worden. Nathalie benadrukt: ,,De door de stichting opgevangen paarden worden alleen onder zeer strikte voorwaarden aan particulieren ter adoptie aangeboden. Een paard van SOS Horse wordt nimmer verkocht.” Nathalie vertelt verder: ,,Niet zo lang geleden heeft één persoon tien paarden uit de Stichting SOS Horse geadopteerd. Dat is natuurlijk geweldig mooi!” De verzorging en training van de paarden vergt veel tijd en daarom vindt Nathalie het enorm fijn dat vrijwilligers haar een handje helpen. Een van de enthousiaste vrijwilligsters is de Zegveldse Manon Menthen (12). Manon is na schooltijd en in de weekenden vaak aan de Rondweg te vinden om Nathalie te helpen bij de liefdevolle verzorging van de paarden.
De Stichting SOS Horse heeft geen winstoogmerk en betaalt haar kosten uit de gelden die zij ontvangt van sponsors en donateurs. ,,Om geld binnen te halen organiseert de Stichting regelmatig evenementen. Op 6 februari hebben wij een charity dinner & spetterende show georganiseerd voor BN-ers met optredens van diverse artiesten. Tijdens deze avond is een aanzienlijk bedrag binnengekomen zodat ik weer verder kan met mijn levensmissie en nog meer paarden een tweede kans kan geven”, vertelt Nathalie. ,,Voor dit jaar staan nog twee evenementen op het programma. Tijdens deze evenementen zullen vooraanstaande ruiters op basis van Natural Horsemanship demonstraties vertonen. Bent u geïnteresseerd in de Stichting SOS Horse, wilt u donateur of sponsor worden, één van de evenementen bijwonen of wilt u meer weten of Natural Horsemanship? Raadpleegt u dan de website www.soshorse.nl.” 

Enthousiaste deelnemers bij Ouder-Kind toernooi Don Quishuttle (een ingekomen bericht)

mrt-BadmintonMet veel enthousiasme werd op maandagavond 7 maart het Ouder-Kind toernooi gespeeld bij badmintonvereniging Don Quishuttle. Alle teams lieten zich van hun fanatieke en sportieve kant zien.
Deze recreatieve sport zonder tegenwind en tegenzon, kan gespeeld worden op ieders niveau en leeftijd. We kijken uit naar het Oud-leden toernooi in mei.

 

Terug in de tijd naar... Hoofdweg 151 (vervolg deel 15)


Willem Oskamp heeft zich altijd zeer beijverd voor het algemeen belang van de visserij. Hij was een man met zeggingskracht en heeft een groot stempel gedrukt op de groothandel van de visserij. Als zeer deskundige heeft hij vele jaren zitting gehad in onder andere het College van Visserij, de Stichting vakopleiding voor vis, de Propagandacommissie Visverbruik en was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Zoetwatervisexporteurs.

Ook het vervoer van de vis werd steeds groter en moderner. Begonnen met een transportfiets groeide dit uit tot een grote vrachtwagen met tank. Willem Oskamp reed zelf na de oorlog altijd een grote Amerikaanse auto, onder andere een donkerrode Dodge. Deze wagens hadden een grote kofferbak waarin gemakkelijk bakken  konden worden gezet om vis naar de klanten te brengen of op te halen bij de vissers. Zoon Arie reed op een grote vrachtwagen (meestal een Chevrolet) met tank waarin de vis vervoerd werd. De tank was voorzien van zuurstof, zodat de vis niet dood ging. Het was een levende vishandel.

De familie Oskamp heeft nog meegemaakt dat het beroep van broodvisser een aflopende zaak was. Zeker, de sportvisserij was hier mede debet aan.

Ook binnen de gemeente Zegveld is Willem Oskamp actief geweest. Zo heeft hij 52 jaar leiding gegeven aan de Zondagsschool. Tevens was hij voorzitter van de Vereniging tot voorziening in de onkosten van Ziekenhuisverpleging. Bij het 10-jarig bestaan van de vereniging in 1934 bedankte hij in verband met zijn vertrek uit de gemeente. Vlak voor zijn overlijden in 1961 waren de voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Helaas heeft hij dit niet meer mogen meemaken.

Na het overlijden van Wijntje Oskamp-Zaal in 1965 heeft nog enkele jaren een kleindochter en haar man in de woning gewoond. Ook zoon Dirk woonde nog in de ouderlijke woning. Hij gaat in maart 1968 bij zijn zuster Ankie Kastelein-Oskamp wonen. Na het vertrek van de kleindochter, ook in maart 1968, komt de woning voor een lange periode leeg te staan.

Per 6 september 1985 krijgt de woning een nieuwe eigenaar. Reinier Petrus Stevens (geboren 28 juni 1940 te Woerden) koopt de woning van de erven Oskamp. Reinier is op 18 december 1968 te Woerden voor de wet getrouwd met Geertruida Maria (Truus) Veldkamp (geboren 26 september 1939 te Kamerik). Het huwelijk wordt op 18 september 1969 kerkelijk ingezegend.
Het was de bedoeling om de woning eerst te renoveren. Maar doordat de woning zolang had leeg gestaan, was deze erg verpauperd. In het hout zat houtworm en de palen stonden droog. Schilder Jan Hoogeveen adviseerde Reinier om de woning te slopen en nieuw te bouwen. Dit advies heeft hij na veel wikken en wegen opgevolgd.
De bouw van de nieuwe woning heeft twee jaar geduurd. De nieuwe woning is ten opzichte van de oude woning twee meter naar achteren gebouwd. Reinier heeft de bouw, samen met familie en veel vrienden, zelf gerealiseerd. Ook Truus stond haar mannetje tijdens de bouw. Tevens zorgde zij er voor dat het rondom de bouw netjes bleef. Tijdens deze periode woonde het gezin (Reinier, Truus en de kinderen Erna en Reny) in de schuur. Doordat er boven de schuur een zolder was, kon daar worden geslapen. De visbakken in de schuur werden gebruikt als opbergruimtes en nadat de nieuwe woning betrokken werd, gesloopt. Reinier vertelt: ,,Het was soms bizar om in de schuur te wonen. Zeker met twee strenge winters, 1985 en 1986, waarin een Elfstedentocht werd gereden.”
Reinier had bij de bouw profijt van het werken bij Timmerfabriek De Rijnstreek (onderdeel van Houthandel van Drimmelen uit Zwijndrecht). Materiaal en gereedschap waren veelal voorhanden en het afvalhout van de timmerfabriek mocht hij meenemen naar huis, zodat de houtkachel de schuur in de winter lekker warm kon stoken.

De raampartijen in de nieuwe woning zijn gelijk aan die van de oude woning. Daarbij is het glas-in-lood uit de oude ramen overgebracht naar de ramen van de nieuwe woning. En de deurklossen uit de oude woning zitten in de huidige deuren. Bij de sloop van de oude woning bleek de trap een gewild artikel. Meerdere mensen wilden hem graag hebben. Uiteindelijk heeft Bas de Bruijn de trap meegenomen voor een klant.

Reiniers grote hobby is fotografie. ,,Ik vind het iets wonderlijks dat je met fotografie iets kan bewaren voor de toekomst.” De schuur is omgetoverd tot een galerie, die de naam ‘Galerie 8 x 10’ kreeg. Dit slaat op de oppervlakte van de schuur. Maandelijks komt de Landschapsgroep van fotoclub Iris uit Woerden in de galerie bij elkaar om van elkaar te leren en foto’s te bespreken. En Truus? Ach, zij  vindt de foto’s mooi, maar heeft er verder niets mee. De galerie is normaal gesproken op vrijdag en zaterdag open. Dan staat er een bord aan de weg en allicht dat mensen stoppen en een kijkje komen nemen. Reinier geniet hier zichtbaar van.

Tot slot blijven we nog met een onopgeloste vraag zitten. Toen Reinier achter in de sloot aan het baggeren was, haalde hij een gebit naar boven. ,,Hij paste helaas niet”, lacht hij. Maar van wie dit gebit is geweest, zal waarschijnlijk altijd een groot mysterie blijven.

 

9 april: Goud van Oud Zegveld

Zaterdag 9 april is het weer zo ver. Voor de vierde keer organiseren Ruud van der Hoeven en Joeri Wieman GOUD VAN OUD ZEGVELD.
Met live on stage: The Clarks met de muziek uit de vervlogen jaren (‘60,’70 en ‘80). Natuurlijk compleet met een discobol en in het midden van de zaal een grote, verlichte dansvloer.
De Bee Gees zongen het eind jaren '70 al: ‘You should be dancing!’ Met DJ Cor van Klooster wordt het een avond vol soul, reggae, funk rock, disco en Nederlands hits, die de herinneringen uit de jaren '70, '80 en '90 doen herleven.

In de voorverkoop kosten de toegangskaarten € 16,50. Ze zijn onder andere te verkrijgen bij Gasterij de Milandhof. Aan de zaal zijn de entreekosten € 20,00. Kaarten zijn ook te bestellen via de website www.goudvanoudzegveld.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op deze website of bij Ruud van der Hoeven van de Stichting R & J Productions, tel. 06-50217404.

 

Burgemeester op kraambezoek (een ingekomen bericht)

Bij dhr. Van Wijk op Hoofdweg 31 zijn binnen één week 21 lammetjes geboren.mrt-vanwijk
Reden genoeg voor de burgemeester om op ‘kraambezoek’ te komen.


14 mei: Benefietconcert voor Thomashuis (een ingekomen bericht)


mrt-WaimbajiOp zaterdagavond 14 mei om 20.00 uur geeft het koor Waimbaji in de St. Martinuskerk in Noorden een benefietconcert. De opbrengst komt geheel ten gunste aan het Thomashuis, een zorginstelling in Zegveld. Het koor Waimbaji treedt samen op met de band Re-issue. In de pauze is er een loterij met veel mooie prijzen, met als hoofdprijs een luxe fiets gesponsord door Stoof Tweewielers. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze spetterende avond!

De entree bedraagt € 5 per persoon en € 2,50 voor kinderen t/m 16 jaar. Kaartverkoop aan de deur of via Elly Vork: e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0172-409 240.


Opbrengst actieweek Jorai


De Jorai heeft in het kader van de projectweek de leerlingen de opdracht gegeven geld te ‘verdienen’ voor het goede doel. Hiervoor zijn diverse acties op touw gezet waaraan de leerlingen hard hebben gewerkt. Het ingezamelde geld gaat naar de adoptieschool in Roznava (Slowakije) en Shelter Ministries (kindertehuizen in arme landen). Ook een deel van het geld gaat naar de Jorai school. De totale opbrengst is € 5.505,00 en wordt verdeeld over de drie doelen.


Uitslag Provinciale Statenverkiezingen Zegveld/Woerden


In de Provincie Utrecht is de VVD de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen, gehouden op 2 maart 2011. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde en de uitslag in Woerden.
Het opkomstpercentage voor geheel Woerden was 63,81% en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde en boven de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen in 2007 (51,80%).
In onderstaande tabel de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2011 en 2007 in Zegveld en de uitslag van Woerden in 2011 in procenten.

 

Zegveld

Zegveld

Zegveld

Woerden

Partij

% uitslag ‘11

stemmen ‘11

% uitslag ‘07

% uitslag ‘11

 

 

 

 

 

CDA

32,8%

390

38,1%

19,3%

PvdA

4,2%

50

5,7%

11,0%

SP

3,9%

46

4,7%

7,0%

VVD

18,0%

214

12,4%

23,4%

PVV

13,6%

162

   -

10,8%

GroenLinks

3,5%

41

2,0%

5,9%

CU

7,8%

93

19,8%

5,7%

SGP

9,9%

117

12,9%

4,1%

D66

3,0%

  1. 36  

1,7%

8,2%

PvdD

1,3%

16

1,8%

1,8%

MooiUtr

0,1%

 

0,6%

0,2%

50plus

1,7%

20

 

2,1%

PLU

   -

   -

   -

0,5%

Blanco

0,2%

   2

0,3%

   -


 

 

 

Pin It