Zegveld stevig op de schop, groen opnieuw aangeplant


Weken lang  moest het verkeer worden omgeleid, maar inmiddels is het werk aan de Molenweg zo goed als afgerond. De weg is opnieuw geasfalteerd en de bermen zijn klaar.  In het najaar zullen de bomen worden herplant.
De werkzaamheden zijn alleen wat later afgerond dan verwacht, maar dat kwam doordat er vanwege de vorst niet strak volgens de planning kon worden begonnen.apr-berkenlaan01

De reconstructie van de Hoofdweg is medio mei helemaal klaar. Er is inmiddels een groot aantal bomen herplant. Wat rest is de asfaltering van een stukje  fietspad en de inrit naar de Nijverheidsbuurt èn het plaatsen van twee bankjes. Ook moet het werk nog worden nagelopen.

Tot aan de grens van het dorp komt er langs de weg het nieuwe type gebogen lichtmast, dat niet alleen de hoofdrijbanen, maar ook de fietspaden beter verlicht. De nieuwe lantaarnpalen worden om de dertig meter geplaatst.

Binnenkort begint de gemeente Woerden met het groot  onderhoud aan het asfalt van de Rondweg en de Stichtse Meije. Daarbij gaat het om het gedeelte van de Middenweg tot aan de Hazekade.

Verder wordt de Milandbrug richting Meije vervangen. Met dat project wordt naar alle waarschijnlijkheid eind juni begonnen. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken en wanneer het nodig is zal het verkeer in die periode omgeleid worden.

Maar de grootste klus wordt het ophogen van de Kastanjelaan, Berkenlaan, Elzenlaan, Populierenlaan en een gedeelte van de Middenweg.  Deze straten zullen zo'n 40 tot 60 cm. worden verhoogd.

Diederik Korse, projectleider Civiel van de gemeente Woerden vertelt  wat er allemaal gaat gebeuren:  "De reconstructiewerkzaamheden zijn nodig omdat de wegen bijna op het waterpeil van de omliggende sloten liggen.  Het aannemersbedrijf Van Ooijen gaat het werk uitvoeren. Vanuit de gemeente is er een dagelijkse toezichthouder.  Half april zijn we begonnen met de werkzaamheden".

apr-berkenlaan02De Woerdense aannemer,  gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw, pakt de zaken stevig aan, want ook het lage gedeelte vanaf Middenweg 17 tot Middenweg 35 gaat op de schop.

"Wij beginnen in de Willem Alexanderstraat en gaan zo richting de Middenweg. De straten die er op aansluiten nemen we mee. We beginnen pas aan de Middenweg als de rest gereed is.
 Dit is echter zonder de bestrating. Hier zit dan de puinverharding op", aldus Diederik Korse.

De werkzaamheden zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor het verkeer. Waar de aannemer aan het werk  is zal niet gereden kunnen worden. Dat geldt vooral voor het gedeelte van de Middenweg. Het verkeer richting Meije en Rondweg zal in die periode worden omgeleid via duidelijke borden.

Waar de straat moet worden opgebroken zullen de bewoners natuurlijk ook niet kunnen parkeren. Zij  zullen tijdelijk hun auto´s  ergens anders moeten neerzetten, bijvoorbeeld op de grote parkeerplaatsen in de omgeving van de Milandhof.  De bewoners zullen vanzelfsprekend wel gewoon bij hun huizen kunnen komen.

Goed nieuws is dat er in de nieuwe situatie vijf extra parkeerterreinen komen. Voor wie meer wil weten over de herinrichting zijn er tekeningen ter inzage. Hiervoor kunnen bewoners contact opnemen met de toezichthouder van de Gemeente Woerden.

En tenslotte ook goed nieuws voor de vele Zegvelders,  die hechten aan het groen in het dorp:  ook in het nieuwe plan blijven de groenstroken en worden bomen en struiken die voor de werkzaamheden noodgedwongen moeten wijken, opnieuw aangeplant.

De Berichtgever zegt het met bloemen

 

Het stond met grote letters in het Utrechts Nieuwsblad op 8 april 1961: ‘Het einde van een huwelijks-idylle’. Het ging over de film ‘The Misfits’ die binnenkort in de bioscopen te zien zou zijn. De vrouwelijke hoofdrol werd gespeeld door niemand minder dan Marilyn Monroe.apr-knol
Gelukkig ging het krantenartikel niet over Wim en Riet Knol-Borgdorff van de Middenweg 59, want die traden die dag juist in het huwelijk. En inmiddels duurt dit huwelijk al 50 jaar. Riet, geboren en getogen in Amsterdam en Wim in Utrecht ontmoetten elkaar bij een gezamenlijke vriendin en zijn sindsdien onafscheidelijk. Riet werkte tot haar huwelijk op de papierfabriek Van Gelder in Amsterdam. Wim heeft z’n hele leven gewerkt in de grafische industrie. Eerst in Utrecht, vervolgens in Meppel en tot slot bij Drukkerij Zuidam in Woerden.  In al deze plaatsen hebben ze ook gewoond. Inmiddels wonen ze al weer twaalf jaar in ons dorp, met heel veel plezier. Het gouden huwelijksjubileum wordt in Frankrijk gevierd. Ze hebben daar een groot vakantiehuis gehuurd en gaan er met hun vijf kinderen, de drie aangetrouwde kinderen plus de tien kleinkinderen heerlijk bivakkeren. 
Wim, net als Riet 73 jaar, vult z’n vrije tijd op als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie. Daarnaast is sport een grote hobby van hem en mag hij graag naar voetbal kijken. Zo gaat hij nog steeds naar alle wedstrijden van Sportlust Woerden, zowel uit als thuis.
Riet is een groot deel van haar leven actief geweest in het vrijwilligerswerk. Nog steeds is ze actief voor de Zonnebloem en is ze contactdame vanuit de Gereformeerde Kerk. Maar lezen vindt ze ook heerlijk. Voor al haar activiteiten binnen het vrijwilligerswerk ontving zij op 29 april 2009 een Koninklijke onderscheiding. Zie hiervoor De Berichtgever van mei 2009.
Met het overhandigen van het bloemetje van de maand heeft De Berichtgever dit sympathieke echtpaar van harte gefeliciteerd met hun gouden huwelijksjubileum en wenst hun nog heel veel goede en gezonde jaren toe.  

18 juni: Zegvelderie 2011 (een ingekomen bericht)

De Culturele Stichting Zegveld is druk met de voorbereidingen van de Zegvelderie die op zaterdag 18 juni wordt gehouden. Naast een kramenmarkt worden weer tal van activiteiten georganiseerd, zoals aquabubbles, rollerkit, helikoptervluchten, springkussen, mallemolen, zeemanskoor, plein met oude tractoren, eendenloterij, karikatuurtekenaar, poppenkasten, demonstratie streetdance en er is weer een gratis buslijn van Woerden naar Zegveld. Succesvolle activiteiten van voorgaande edities staan ook weer op het programma. Zo is er een kinderrommelmarkt en de Knock Outshow. De Zegvelderie begint 18 juni om 10.00 uur

 

Kinderkledingbeurs druk bezocht

Het was 19 maart weer een drukte van belang in het kerkelijk centrum De Voorhof. Heel veel moeders met jonge kinderen kwamen daar om de kinderkledingbeurs te bezoeken. Uit Zegveld en de hele omtrek kwamen zij kijken of er iets van hun gading bij zat. Er was weer voldoende aanbod, zoals kleding voor kinderen, speelgoed, positiekleding en gebruiksvoorwerpen voor kinderen. Aan het einde van de dag kon de balans worden opgemaakt en bleef de teller na aftrek van de onkosten staan op € 1.350,=; weer meer dan de vorige keer. De opbrengst komt geheel ten goede aan het kerkelijk centrum De Voorhof. Een compliment is zeker op z’n plaats voor de organisatie en alle vrijwilligers.

Welzijn Woerden afd. De Zegge (een ingekomen bericht)

Het is alweer voorjaar, wat betekent dat enkele activiteiten stoppen, de Engelse les en koersbal, en andere  weer gaan beginnen, zoals het fietsen. Bij De Zegge of op de website www.welzijnwoerden.nl kunt u het programma inzien.

Gebleken is dat het één keer per maand koffie drinken aan de open tafel voorziet in een behoefte. Met nog meer deelnemers kan het nog gezelliger worden. U bent van harte welkom!

Onze gastvrouwen en gastheren hebben (voor eigen rekening) een heerlijk etentje gehad in Gasterij De Milandhof. Dat hadden ze wel verdiend voor hun vele werk.

En… er zijn weer plannen om iets te organiseren voor alle 55+ inwoners van Zegveld. Weet u nog van de bustocht vorig jaar? Dit jaar blijven we in Zegveld! Reserveert u de datum alvast: woensdag 22 juni vanaf 17.00 uur in de Milandhof.

En houdt de volgende Berichtgever goed in de gaten, dan leest u meer!

Namens de commissie, Herman Groen.

 

Lauw Uittenbogaard : ‘Milandhof moet vooral dorpshuis blijven’


In een tijd dat dorps- en buurthuizen het vaak moeilijk hebben en hun deuren moeten sluiten, gaat het goed met De Milandhof.  Bedrijfsleider Lauw Uittenbogaard: ,,Natuurlijk merken wij ook dat er een  economische crisis gaande is. Vooral in het zakelijke segment is het minder druk geworden. Maar ondanks dat mogen we echt niet klagen. Wij hebben zelfs de indruk dat het de laatste tijd weer aantrekt.  Lag vroeger de piek met boekingen in januari nu waren er veel reserveringen in de maanden februari en maart.”

apr-MilandhofOfficieel  is De Milandhof het dorpshuis van Zegveld, maar om die exploitatie als dorpshuis te kunnen volhouden is er wel een commerciële poot nodig. Uittenbogaard: ,,Je praat hier wel over een oppervlakte van 3.400m2 die je wilt behouden voor de toekomst.   Van de gemeente ontvangen wij een kleine subsidie, maar die is lang niet toereikend. Daar komt bij dat er de laatste jaren veel veranderd is in de wetgeving. Zeker als het gaat om veiligheidseisen. Men controleert terecht heel streng op het gebied van veiligheid en ontruimingsmaatregelen bij brand.  Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ook verzekeringen die afgesloten moeten worden voor personeel worden steeds duurder."

Uittenbogaard krijgt nog wel eens de vraag waarom hij met de All inclusive entertainment avonden en de Magic Diner Show begonnen is. ,,Wij zijn die avonden  gaan organiseren met het oog op de continuïteit. Bruiloften en partijen zijn meestal geclusterd in drie of vier maanden  per jaar. Door het organiseren van de themafeesten  verdeel je het werk over het hele jaar. Voor de koks moet er wel iedere dag voldoende werk zijn. Op dit moment zijn er twee fulltime koks in dienst en een aantal kokshulpen.”

De meeste bruiloften en partijen zijn van mensen uit de regio, zo'n 10 tot 15 kilometer rondom Zegveld. De gasten op de thema-avonden komen overal vandaan, dat varieert van Utrecht tot Zoetermeer. Die avonden worden druk bezocht.  Het geheim daarvan is volgens Lauw Uittenbogaard dat het eten goed moet zijn en dat er genoeg is. Natuurlijk is het entertainment belangrijk, maar dat komt volgens de bedrijfsleider van De Milandhof toch op de tweede plaats. ,,Het draait bij ons vooral om een avond met goed eten en drinken. En de gasten moeten tevreden zijn.” Aan het einde van de avond wordt de gasten gevraagd een enquêteformulier in te vullen. ,,Het is voor ons heel belangrijk te weten waarin we ons kunnen verbeteren.” Uittenbogaard laat een enorme stapel formulieren zien waaruit blijkt dat gasten het uitstekend naar hun zin hebben gehad.

De bedrijfsleider vertelt dat alle verbouwingen inmiddels achter de rug zijn. Het volgende project zal de renovatie van de toiletgroepen worden, maar dat duurt nog even. Daar zal het bestuur zich de komende tijd een beslissing over nemen. In het bestuur van De Milandhof  staat ook een aantal veranderingen voor de deur.  Jan Brinkhaus stopt dit jaar als voorzitter en wordt opgevolgd door de huidige vice-voorzitter Herman Schuiveling. 

Hoogste prioriteit voor De Milandhof is volgens Lauw Uittenbogaard om te blijven functioneren als dorpshuis. ,,Een plek waar je lief en leed kunt delen. Er zijn hier niet alleen bruiloften en partijen, maar we hebben ook samenkomsten  voor of na een begrafenis. Alles kan. Facilitair hebben wij daar de mogelijkheden voor. Daarom zijn we ook heel blij dat een evenement zoals de Zegvelderie weer in ere wordt hersteld. Mooi dat een groep jonge mensen in deze drukke tijd zich weer inzet om een oude dorpstraditie nieuw leven in te blazen.”

Op Koninginnedag is De Milandhof weer de hele dag geopend voor alle Zegvelders,  groot en klein. Behalve het jaarlijkse Oranjebittertje zijn er de traditionele kinderspelletjes in de sporthal. 's Middags  vanaf een uur of vier is er in de Oude Herbergh een optreden van de band Windfall. Zij spelen muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Iedereen is daar uiteraard welkom voor een hapje en een drankje!

 

Gemeentelijke onderscheiding voor Tom Groen in ’t Wout

 

Hij snapte er helemaal niets van. Er was wel twintig man familie komen opdraven bij het voorjaarsconcert van muziekvereniging Kunst na Arbeid op 2 april. Natuurlijk vond Tom Groen in ’t Wout het leuk dat ze kwamen luisteren en kijken, niet wetende wat hem te wachten stond. Nadat voor de pauze Anita Muijt-Verhoeff (25 jaar lidmaatschap) en Ellie Muis (40 jaar lidmaatschap) is het zonnetje waren gezet, waarbij zij een onderscheiding opgespeld en een oorkonde kregen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM), werd tot zijn eigen verrassing Tom naar voren geroepen. apr-kna
Ook locoburgemeester Martin Schreurs kwam naar voren en nam het woord. Hij vertelde dat Tom inmiddels al 24 jaar bestuurslid is en op 7 april tijdens de ledenvergadering afscheid zo nemen als bestuurslid. Tom was tot voor kort de contactpersoon van KNA die het oud papier regelde. Zo zorgde hij er voor dat de container op zaterdag tussen 11 en 12 uur bemand was. Bij de Grote Clubactie was Tom actief alsmede bij de oliebollenacties. De oliebollen werden onder andere door hem persoonlijk opgehaald bij een bakker uit Kesteren, waarna hij enkel dagen later de lege kratten weer terugbracht.
Naast KNA kon ook voetvalvereniging Siveo op zijn hulp rekenen. Dat hij vroeger metselen heeft geleerd, kwam goed van pas bij het metselen van de nieuwe tribune. En op dit moment kan hij deze vaardigheid inzetten bij de bouw het nieuwe gebouw bij het ooievaarsdorp. Jarenlang onderhield Tom ook de tuinen bij mevrouw G. van der Wind-van Schaik en zuster Van Sevenhoven. Ook de sloot achter de  Nieuwstraat wordt jaarlijks door Tom schoon gehouden, zodat iedereen van de heldere sloot kan genieten. Al deze activiteiten op vrijwillige basis waren de reden dat locoburgemeester Schreurs hem de onderscheiding kon opspelden, behorende bij de gemeente onderscheiding. Daarna waren er bloemen van de vereniging en familie. En van ‘zijn’ muziekvereniging kreeg hij nog een prachtige ‘mierendrummer’ als aandenken. De inmiddels op 24 april 65 jaar geworden Tom gaat de vereniging beslist nog niet verlaten, want het spelen in de drumband op de paukentrom bevalt hem nog uitstekend.

Meeslepende strijd om BankBattle 2011

Net als voorgaande jaren gingen leerlingen uit groep 8 van het lokale basisonderwijs op maandag 11 april met elkaar de strijd aan om winnaar te worden van BankBattle 2011. Rabobank Rijn en Veenstromen bood scholieren uit Bodegraven, De Ronde Venen en Woerden de mogelijkheid aan om aan BankBatlle mee te doen. Ongeveer de helft van de aangeschreven scholen maakte gebruik van dit aanbod.
Om half tien 's ochtends was de BankBattle.nl toegankelijk en konden de leerlingen beginnen met het oplossen van 234 vragen. Wat is het telefoonnummer van de familie Jansen uit Amersfoort? Hoeveel zwarte vlakken heeft een dambord? Wat is de echte naam van André van Duin? De antwoorden vulden ze in op een lettermatrix, waar uiteindelijk elf plaatsnamen uitrolden. De code van de kluis was de provincie waar geen plaatsnaam van op de matrix stond.
Elke school had zijn eigen tactiek en dat resulteerde in een meeslepende strijd, Aan het einde waren de verschillen daardoor erg klein. In de loop van de middag was de uitslag te lezen op de website en op de vier winnende scholen barstte de feestvreugde los. De Franciscusschool en De Molenwiek uit Woerden waren in hun cluster het snelste met 61 en 42 minuten. De andere twee winnaars waren De Eendracht uit Mijdrecht (61 minuten) en De Wegwijzer uit Kockengen (60 minuten). 
Woensdag 20 april gaan deze vier winnaars met hun klas naar het Annex Cinema in Woerden, waar zij de bioscoopfilm RIO te zien krijgen. Volgend jaar volgt er een nieuwe "battle" en kunnen scholen zich opnieuw aanmelden.

18 mei: vrouwen/koffieochtend (een ingekomen bericht)

Op woensdag 18 mei wordt er een vrouwen/koffieochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Gerda Heida uit Utrecht. Zij zal spreken over het thema: ‘Jij bent van grote waarde’. De koffieochtend wordt gehouden in gasterij De Milandhof en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

W8FF-nieuwsjournaal van de Jorai in première


apr-W8FFEen rode loper, muziek, een spotlight en een haag van belangstellenden….
Dit was het decor voor de leerlingen van groep 8 van de Jorai op dinsdagavond 5 april tijdens hun entree bij de première van het W8FF-nieuwsjournaal (‘Wachteffen-nieuwsjournaal’). Meester Rens heette alle chique geklede ‘sterren’ aan het begin van de rode loper van harte welkom.

Naar aanleiding van het bezoek van RTV-Utrecht aan de school, voor het interview met Esmee Verheul vanwege haar foutloze CITO-toets, hadden de leerlingen van groep 8 het plan opgevat een eigen schoolnieuwsjournaal te maken. Tijdens het intro ‘the making of the W8FF-nieuwsjournaal’ werd de aanwezigen duidelijk gemaakt op welke wijze dit nieuwsjournaal tot stand is gekomen. De leerlingen hebben reportages gemaakt, interviews gehouden, items gefilmd, gemonteerd, voorzien van teksten en gelardeerd met intro’s en/of commentaren van het presentatieduo Mirella Vink en Sam de Jong. Alle onderwerpen voor dit nieuwsjournaal hebben een link met de school, zoals BAVI-lezen, type-examens, Sport and Funhour, schoolvoetbal en lentefeest. Het W8FF-nieuwsjournaal werd door de aanwezige vaders, moeders, opa’s en oma’s met luid applaus gewaardeerd en meester Rens prees de leerlingen voor hun werkhouding, discipline en apr-presentatie-duozelfstandigheid tijdens dit project. De leerlingen van groep 8 zijn enorm enthousiast en hebben dan ook de voorbereidingen voor het volgende W8FF-nieuwsjournaal al in gang gezet. Bent u nieuwsgierig naar het eerste W8FF-nieuwsjournaal van groep 8, kijk dan even op de website van de Jorai: www.jorai.nl.


Voor u gelezen (AD Groene Hart)
Huizen op de plek van de tennisvereniging

In een interview in het Algemeen Dagblad zegt Wim Smeijers, de voorzitter van  tennisvereniging Miland, het een goed plan te vinden als de tennisvereniging ruimte maakt voor de bouw van enkele tientallen nieuwbouwwoningen. De plek aan de Milandweg komt hiervoor in aanmerking en dat ziet de tennisclub wel zitten.
De tennisclub is sinds 1979 gevestigd aan de Milandweg en wil graag verhuizen naar een betere plek. De huidige locatie van de tennisclub ligt binnen de provinciaal vastgelegde bouwgrenzen en er mag dus gebouwd worden. Wanneer dit eventueel gaat gebeuren staat nog lang niet vast. Volgens voorzitter Smeijers is het plan prematuur en kan het nog jaren duren.
Ook Paul Vonk van het dorpsplatform is voorstander van de plannen. Maar er  zijn ook plannen voor nieuwbouw aan de andere kant van de weg, de locatie tussen de Hoofdweg en de Nieuwstraat. Hier zou het project Goudriaan gerealiseerd moeten worden dat voorziet in zo'n 60 nieuwe woningen. Om dat project mogelijk te maken is verplaatsing van kaasbedrijf Kruijt naar de Nijverheidsbuurt nodig.
Voorzitter Smeijers en Paul Vonk denken dat er wel een nieuwe plek gevonden wordt in het dorp voor de tennisvereniging.  Bolton Ontwikkeling heeft al grond in bezit nabij de tennisvelden en is inmiddels in gesprek over de huizenbouw op de tennisvelden. Omdat de plannen nog in een prematuur stadium verkeren, kan er nog niets gezegd worden over de hoeveelheid huizen en hoe lang de bouw nog op zich laat wachten. Wordt vervolgd.

Wandelen met de buurtbus

Sinds juni vorig jaar is het mogelijk om met Buurtbus De Meije het Groene Hart als wandelgebeid te ontdekken. Het project ‘wandelen met de buurtbus’ – mede mogelijk gemaakt door het Rabo dichtbijfonds – is een initiatief van vrijwilligers van de vereniging Buurtbus De Meije en het Groene Hart Centrum van Staatsbosbeheer op Fort Wierickerschans. De bus rijdt op werkdagen het gehele jaar door.

In de folder van dit project, die onder andere te verkrijgen is bij het Groene Hart centrum en Buurtbus De Meije, staan tien wandelingen met een lengte variërend van 2 tot 9 km. Op het overzichtskaartje is te zien waar de op- en uitstappunten zijn gelegen. Aan de hand van de folder kunt u vooraf bepalen welke route u wilt nemen, maar ook zonder folder is het mogelijk om in de bus te besluiten waar u uitstapt. Bij de chauffeur koopt u dan de desbetreffende route voor € 1,=. De route staat op een briefkaart die u ook nog kunt versturen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.groenehartcentrum.nl. Voor de dienstregeling kijkt u op www.buurtbusdemeije.nl.

Straattennisevenement groot succes


apr-tennisDe organiserende tennisvereniging Miland kijkt zeer tevreden terug op de straattennismiddag welke werd gehouden op woensdag 16 maart. Met een opkomst van 70 basisschoolkinderen was de parkeerplaats naast de voormalige Rabobank zelfs aan de krappe kant, maar met wat improviseren hebben alle kinderen kennis kunnen maken met de tennissport. Op verschillende straattennisvelden werden spelenderwijs vaardigheden aangeleerd met racket en bal onder professionele begeleiding van KNLTB tennisleraren. Tijdens het evenement ontvingen alle deelnemende kinderen een KNLTB T-shirt, limonade en een snoepje. In het verlengde van dit straattennisevenement hield de tennisvereniging op woensdag 30 maart voor alle kinderen van de basisschool een tennisclinic op de tennisbanen van de vereniging. Deze gezellige en sportieve middag werd door 43 kinderen bezocht. De weddenschap ‘Hoeveel paaseieren zitten in de glazen pot?’ werd gewonnen door Dylan Smulders . Hij ontving als prijs een mooi tennispakket. Met de organisatie van beide evenementen hoopt de tennisvereniging voor het nieuwe seizoen veel nieuwe enthousiaste jeugdleden te verwelkomen op het tennispark.

7 mei: ’t Is krimmeneel

Op zaterdag 7 mei wordt op de familieavond van de Oranjevereniging het toneelstuk ‘t Is krimmeneel opgevoerd. Het is een blijspel in twee bedrijven, geschreven door Hans van Wijngaarden. De afgelopen jaren heeft een vaste groep toneelspelers onder regie van Ton Beukers al menig blijspel tot groot plezier van de toeschouwers opgevoerd. Ook dit jaar is gekozen voor een blijspel met doldwaze situaties. In de pauze is er een verloting met mooie prijzen, onder andere beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstand. Daarnaast wordt er een aparte verloting gehouden voor een fiets, die gratis ter beschikking is gesteld door Stoof Tweewielers. De toneelavond begint om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open. 

Ondernemers bezoeken Thomashuis Zegveldapr-ondernemer02

Een zeer geslaagd bedrijfsbezoek van de leden van de OVZM (ondernemersvereniging Zegveld de Meije) aan het Thomashuis Zegveld op 14 april jl. Tijdens dit bezoek hebben Theo en Jeanne Nieuwendijk de ondernemers inzicht gegeven in hun activiteiten.

apr-ondernemer01 apr-ondernemers
Rommelmarkt druk bezocht

Mede door het mooie weer was het zaterdag 16 april een drukte van jewelste op het plein naast de voormalige apr-rommelmarktRabobank. Hier werd door de Hervormde Gemeente een rommelmarkt gehouden met daarnaast nog allerlei acties er om heen. Uiteindelijk bedroeg de totaal opbrengst van deze rommelmarkt het mooie bedrag van € 9.000,=. Het geld is bestemd voor het GZB-project voor de opvang van gehandicapten in de krottenwijk van Malawi.
Naast de rommelmarkt was er ook een sponsoractie. Vanuit Driebergen zijn twaalf  jongeren uit ons dorp komen lopen met vijf rolstoelen, waarbij er steeds iemand in de rolstoel zat. Deze sponsoractiviteit bracht alleen al € 2.000,= op. Verder heeft de meisjesclub wc-rollen verkocht, opbrengst € 800,=. De tienerclub organiseerde een veilig die goed was voor € 700,= en de ontbijtactie leverde € 500,= op. Geweldig om te zien hoe velen zich voor deze rommelmarkt hebben ingezet. Hulde!

apr-rommel apr-rommelmarkt01
Opbrengst collecten
ZOA-collecte (een ingekomen bericht)


De collecte van ZOA-vluchtelingenzorg in 2011 (week 12) is een succes geworden. Dankzij de geweldige inzet van 20 collectan-ten is in Zegveld en de Meije een bedrag van € 1.153,= opgehaald voor het werk van ZOA onder de vluchtelingen in Afrika en Azië.
Deze giften vormen de basis van de activiteiten. Met de landelijke collecte-opbrengst in 2010 van € 942.860,= is veel werk verzet onder andere in Cambodja, Liberia en Zuid-Soedan.
Sonja Verboom en Marijke Verboom willen alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inzet. Voor meer informatie: zie website www.zoa.nl.

Collecte Hartstichting

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in de Nationale Hartweek van 3 t/m 9 april het mooie bedrag van € 1.276,28 opgebracht. Collectanten en gevers hartelijk dank!

Rommelmarkt R.K. kerk (een ingekomen bericht)

Zaterdag 21 april wordt er voor het tweede jaar een rommelmarkt gehouden op de parkeerplaats achter de R.K. kerk, Meije 137. Veel vrijwilligers zetten zich in om de rommelmarkt ook dit jaar tot een succes te maken. Dit alles gebeurt onder leiding van het comité Orgelbehoud.

De gehele opbrengst van deze rommelmarkt komt dan ook ten goede aan het orgelfonds. De gelden zullen gebruikt worden voor de broodnodige renovatie van het Maarschalkerweerd orgel dat dateert uit het jaar 1896. Vorig jaar is reeds de eerste stap gezet met de realisatie van een nieuwe windmachine en bijbehorende dempkist. De volgende stap, de reparatie van de magazijnbalg, hoopt het comité spoedig te kunnen zetten. Voor deze renovatie is veel geld nodig. Het comité Orgelbehoud hoopt van harte dat u de rommelmarkt met een bezoek komt vereren. De rommelmarkt begint om 11.00 uur. U kunt ook helpen door een bijdrage op bankrekening 694448680 ten name van Orgelfonds.

Pin It