IJSPRET IN ZEGVELD

feb-Meijetocht-02We hadden de winter eigenlijk al afgeschreven. Januari was immers  bijna voorbij en de madeliefjes staken links en rechts in  de grasperken van ons dorp de kopjes al weer op. Voorbodes van een vroege lente en niemand die nog dacht aan een late winter.
Ach en wie neemt de voortekenen van schaatslegende Henri Ruitenberg, ooit tweede in de Elfstedentocht van 1985, nou serieus. Onzin natuurlijk dat de Tocht der Tochten er wel eens weer aan kon komen, omdat de kat van Henri deze winter een opvallend dikke vacht had . Of het plotselinge eczeem van zijn broer Gert, dat zich  in het verleden alleen maar openbaarde als de lucht heel erg droog was en er strenge vorst in aantocht was.
Maar voor we het goed en wel in de gaten hadden, zaten we in de eerste dagen van februari ineens middenin de winter, beleefde Nederland door de sneeuw en vorst een verkeersinfarct met 800 kilometer file, was het weer helemaal mis op het spoor en kregen we ook in Zegveld  te maken met sneeuw en ijs en een gevoelstemperatuur van min 20.
Dus lieten we in dat eerste weekend van februari vooral de auto staan en glibberden te voet naar de supermarkt van Piet Bremmer of de kaasboerderij aan de Rondweg. We wandelden door het sprookjesachtige polderlandschap en overal waren in een mum van tijd de sloten dichtgevroren en sterk genoeg om op te schaatsen.
En terwijl in Friesland de Rayonhoofden van de Elfsteden hun eerste bijeenkomst aankondigden, nam jong en oud in Zegveld bezit van het ijs en beleefde een eerste weekend volop ijspret. Zoals op het ijs bij de Broeksloot/ Milandweg, waar de jeugdige schaatsers en sneeuwruimers best even wilden poseren voor de fotograaf van De Berichtgever.

 

feb-Meijetocht-01 feb-Meijetocht-03 
feb-Meijetocht-04 feb-meijeschool
Onrust onder Zegveldse boeren

Een voorgenomen maatregel van staatssecretaris Bleeker heeft tot grote ongerustheid geleid onder de boeren in Zegveld en omgeving.
Bleeker wil het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck in het kader van het Europese project Natura2000 aanwijzen tot beschermd natuurgebied. Daardoor dreigen alleen al zo'n duizend boeren in de omgeving, merendeels veehouders, in grote problemen te komen. Voor een groot aantal van hen zal het voortbestaan uiterst twijfelachtig worden als zij verplicht worden te voldoen aan de zware milieu-eisen die het Europese project met zich meebrengt. Als de boeren en ook andere bedrijven in het gebied echt gedwongen zullen worden om de uitstoot van stikstof drastisch terug te brengen, dan zijn daarvoor hoge investeringen nodig. Uitbreidingen van bedrijven zijn dan vrijwel uitgesloten en velen zullen misschien het bedrijf moeten sluiten.
Op 1 april moet de staatssecretaris de gebieden aanwijzen die onder Natura-2000 vallen, waaronder dus ook die rond de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Verontrustende berichten in de media hebben het sein voor de boeren inmiddels op rood gezet en hebben de gemoederen danig in beweging gebracht. Dat was ook de reden dat een informatie-bijeenkomst van de provincie op 19 januari in de Milandhof bijna driehonderd boeren en andere belanghebbenden op de been bracht, het dubbele van waarop van tevoren was gerekend.feb-Sjaak-Voorend
Het is duidelijk dat er iets aan de hand is, maar waar gaat het om, waarom maken de boeren, rietsnijders, mosplukkers, overige bedrijven en andere betrokkenen zich zo veel zorgen? Het lijkt er op dat men zich nu pas echt realiseert wat de gevolgen van Natura2000 zijn.
De Nieuwkoopse Plassen en De Haeck behoren tot de 5 lastigste van de ruim 160 Natura2000-gebieden van Nederland. Rondom de ruim 155 andere Natura2000-gebieden kunnen bedrijven wél uitbreiden Dit komt door de bewering van ecologen dat veenmosrietland heel weinig stikstofneerslag uit de lucht kan verdragen. In het Natura 2000-gebied Nieuwkoop, moeten 27 natuurdoelen in stand worden gehouden. Al 3 jaar doet een club Meijese boeren mee aan het provinciale Natura2000-overleg. Uit dit overleg blijkt dat bijna alle natuurdoelen redelijk in stand gehouden kunnen worden, op één na en dat is de habitat ‘Veenmosrietland’.
Dat komt omdat de stikstofnorm wat veenmosrietland kan verdragen zeer streng wordt gesteld. De stikstof vanuit de lucht leidt tot overbemesting van andere planten, waardoor het mos op den duur door andere planten overwoekerd wordt. En dan zou het beschermde veenmos kunnen verdwijnen, aldus de ecologen. Het probleem is echter dat de hoeveelheid stikstof die in het natuurgebied terecht komt, heel moeilijk kan worden verlaagd. Het grootste gedeelte van de stikstof komt namelijk van ver buiten het gebied, onder andere van Schiphol, de Rotterdamse haven en uit het buitenland. Iets minder dan een kwart is afkomstig vanuit de directe omgeving van de Nieuwkoopse plassen: uit de stallen van de veehouders, bij het uitrijden van mest op het land, maar ook van het verkeer, recreatie, industriële bedrijven en zelfs van huishoudens.
Gaat de hoevelheid stikstof niet omlaag, dan gaat het gebied op slot en worden er geen vergunningen meer afgegeven voor uitbreiding van de bedrijven. In het Zegveldse deel van de Meije en in alle andere Utrechtse gemeenten worden er nog wél vergunningen verleend omdat de provincie Utrecht een stikstof-saldering mogelijk heeft gemaakt: ’als er een boer stopt of krimpt, kan een andere boer uitbreiden’. Dit kan echter slechts doorgaan zolang er nog genoeg stikstofsaldo is. Zuid Holland heeft verzuimd zo’n regeling in te stellen.
Veehouder Sjaak Voorend uit de Meije is lid van de werkgroep landbouw, een van de drie werkgroepen die door de provincie Zuid Holland zijn samengesteld zijn na de bijeenkomst in de Milandhof. Deze werkgroepen moeten samen een plan maken hoe de uitstoot van stikstof vanuit dit gebied teruggebracht kan worden.Voorend is zelf ook lid van het provinciale Natura2000-overleg namens LTO Noord en bestuurslid van de buurtcommissie Zegveld/De Meije. ,,Wij zijn erg geschrokken van alle berichten", zegt Sjaak Voorend. ,,Dit gebied zit eigenlijk al heel lang op slot, maar de uitbreiding van bedrijven werd tot nu toe nog gedoogd. Daar komt bij dat de provincie Zuid Holland zelf niet eerder actie heeft ondernomen, dit in tegenstelling tot de provincie Utrecht."
Voorend vervolgt: ,,Stel je voor dat alle 1000 boeren en 2000 andere bedrijven in een straal van tien kilometer rond het gebied zouden stoppen met hun bedrijf, dan scheelt dat nog maar 25 procent van de stikstofuitstoot. Blijft er theoretisch altijd nog 75 procent over en dat zou dan funest zijn voor het veenmosrietland. Het terugbrengen van de hoeveelheid stikstof in het kader van Natura2000 is gewoon niet haalbaar." Zelfs als alle stikstof uit de lucht zou verdwijnen, dan nog gaat de kwaliteit van het veenmosrietland achteruit omdat het nu niet goed beheerd wordt. Als de rietsnijders weer provinciale subsidie zouden kunnen krijgen om riet te snijden en als natuurmonumenten voldoende herstelmaatregelen kan uitvoeren, blijft het veenmosrietland ondanks de stikstof bestaan. ,,Gelukkig is het de gemeentebesturen van Woerden, Bodegraven en Nieuwkoop inmiddels ook duidelijk dat de consequentie onbespreekbaar is dat er boerenbedrijven zouden moeten verdwijnen. Dat kan en mag niet gebeuren.”
Een aantal jaren geleden was er al sprake van dat acht veehouderijen in de Meijegraslanden zouden moeten stoppen. Daarvoor zijn we toen al begonnen met de aktie ‘stop de kolder, geen moeras in onze polder’. ,,In het slechtste scenario verdwijnen de boerenbedrijven en verandert het landschap van de Meijegraslanden in rietland. En dat is niet zoals het hier hoort te zijn. Het is een open landschap met koeien in de wei waar iedereen van wil en moet blijven genieten", aldus Sjaak Voorend.
Sjaak voegt eraan toe: ,,Op dit moment zijn de drie werkgroepen hard aan het werk en voor 1 april moeten zij met een gezamenlijke conclusie komen. We onderzoeken welke lokale maatregelen we binnen de landbouw, industrie, recreatie en natuur kunnen nemen. Boeren op hun bedrijf gaan bekijken hoe ze nog minder stikstof kunnen uitstoten. Dat kan bijvoorbeeld door een ander soort stallen met speciale mestroosters, een andere voersamenstelling of nieuwe methodes voor de verspreiding van mest op het land. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat is een heel kostbare operatie. Er is een extra subsidie van 100 miljoen voor heel Nederland beschikbaar voor het omlaag krijgen van de stikstof. We willen dat geld alléén als het genoeg is voor alle nog te verzinnen lokale maatregelen. Het moet geen lokkertje zijn waarvan later blijkt dat het toch nog tekort is. We weten al dat we met de nog te verzinnen maatregelen nooit die onmogelijke lage stikstofgrens kunnen bereiken. We hopen echter dat wij samen met Zuid-Holland, staatsecretaris Bleker kunnen overtuigen van een veel soepelere stikstofnorm of van het helemaal laten vervallen het natuurdoel ‘Veenmosrietland’. En daar zal Bleker weer over moeten onderhandelen met Brussel. We gaan een spannende tijd tegemoet.”

Nieuwjaarsborrel 1-jarige OVZM een ingekomen bericht)

Vrijdagavond 6 januari kon iedere ondernemer van Zegveld en de Meije in de Milandhof met champagne proosten op het 1-jarig bestaan van de Ondernemers vereniging Zegveld Meije.
Het jaar 2011 had een mooie start. Inmiddels telt de OVZM 51 ondernemers, die twee bedrijfsbezoeken met activiteiten hebben gehad. De eerste activiteit betrof een bezoek aan het Thomashuis, waar een schilderworkshop werd gehouden. Een leuke ervaring waarbij de ondernemers met partners op een speelse manier hebben kennis gemaakt met deze prachtige manier van zorgverlening. De tweede activiteit vond plaats bij De Blauwe Meije buitenlocatie kunst- en kenniscentrum met als activiteit improvisatietheater van Jochem Meijer. Het was lachen en een leuke avond, uiteraard ook met de partners van de ondernemers.
Tevens is er een social media training verzorgd door Budeco uit Woerden. Wilco Verdoold heeft een prima avond verzorgd over hoe de social media in te zetten in de marketing maar zeker ook met connectie te zoeken indien je voor de zaak diensten/producten nodig hebt. Onder andere ook de website van de ondernemersvereniging kan haar voordeel hier mee doen. Zie hiervoor www.zegveld.net.
In de planning staat de BHV cursus. De leden kunnen zich tegen lage kosten opgeven bij Frank de Bruijn. De cursus wordt gegeven in de Milandhof, medio februari 2012.
Tijdens de nieuwjaarsborrel werden de ondernemers en partners door het team van Lauw en Wil Uittenbogaard (Milandhof) perfect voorzien van een chinees buffet. Het was een mooie opkomst en we zien uit naar 2012 met mooie plannen. Het wordt een bijzonder ‘700-jarig bestaan van Zegveld’ jaar.
Wilt u als ondernemer in Zegveld of de Meije ook lid worden van deze actieve vereniging?
Meld u zich dan aan bij een van de bestuursleden: Frank de Bruijn, Inger van den Dool, Gert Jan Stoof,  Ruud Kwakkenbos, Lauw Uittenbogaard, Arjan Ton of Rebecca de Boer
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: € 75,00 per jaar voor uw onderneming.

Nieuwe sponsor voor jeugd Animo (een ingekomen bericht)

feb-Animo-SlaapwereldVolleybalvereniging Animo '72 heeft een nieuwe sponsor gevonden voor de jeugdafdeling: Slaapwereld. Al jaren is er een nauw contact tussen de sponsor en Animo. Na enkele jaren voor de senioren is nu de jeugd aan de beurt. Slaapwereld, die een stukje Zegveldse historie heeft, vindt het belangrijk dat ook de kleinere sportverenigingen kans moeten maken op een leuke selectie met een goede uitstraling. Zeker sport toegankelijk houden voor de jeugd is belangrijk. Als ondernemer heb je hier ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de complete jeugdtak van de volleyballertjes is een nieuw shirt beschikbaar gesteld. De uitreiking heeft zeer toepasselijk plaatsgevonden bij Slaapwereld aan de Jaap Bijzerweg. Weten de kids gelijk ook welk bedrijf er bij de reclame hoort die op hun tenue staat. We gaan voor een mooie toekomst, aan de uitrusting kan het niet liggen. Lekker slapen en lekker sporten, een goede combinatie! 

Mariabeeld OLV Geboorte gerestaureerd

Het is een raar gezicht: de Mariagrot bij de Parochie OLV Geboorte in De Meije is leeg. Het ruim 100 jaar oude Mariabeeld was hard toe aan groot onderhoud. Doordat het al jaren buiten staat in weer en wind was de verf afgebladderd of geheel verdwenen.feb-Mariabeeld
Dorpsgenoot Gerard Baars kwam op het idee om de restauratie te laten verrichten bij Atelier De Schuur op de Hoofdweg. Dit atelier maakt deel uit van het Thomashuis Zegveld. Maarten Vlaming en Ria van der Zon vonden het een mooie opdracht en zijn aan het karwei begonnen. Maarten is creatief begeleider van de kunstenaars van Atelier De Schuur en Ria werkt als vrijwilliger mee in de begeleiding en vervangt Maarten bij zijn afwezigheid.
Maarten had al ervaring met het restaureren van beelden. Hij is begonnen met het opzoeken van de oorspronkelijke kleur om het beeld zo exact mogelijk terug te brengen in de originele staat. Maarten: ,,Het restaureren en opnieuw schilderen van het beeld moet voorzichtig gebeuren. Het beeld is van keramiek en dus erg kwetsbaar. De verf die we gebruiken is softsilk van Abbondanza. Dat is een Italiaans merk dat bekend staat om zijn krijtverven. Prachtige verf, maar wel vrij kostbaar. Ik heb voor deze verf gekozen vanwege de mooie zachte kleuren. De softsilk variant heeft een mooie zijdeglans en is goed geschikt voor beelden en ornamenten die buiten komen te staan. Zodra de mantel en alle andere onderdelen van het beeld geschilderd zijn, wordt het gepatineerd. Voor meer diepte worden de details met goudverf ingeschilderd. Tot slot krijgt het beeld een slotvernis." Maarten en Ria hopen dat het beeld over een paar weken weer terug kan verhuizen naar De Meije.
De kunstenaars van Atelier De Schuur hebben het op dit moment heel druk met andere belangrijke dingen. Dit jaar bestaat het Thomashuis in Zegveld alweer vijf jaar. En dat wordt gevierd met een grote  expositie op het erf en in het atelier. Het thema is dierentuinen en wilde dieren. En er komt natuurlijk een groot feest.
De opening van de expositie is waarschijnlijk op 30 juni, maar dat is nog niet helemaal zeker. Er moet voordat het zo ver is nog veel werk verzet worden. In de volgende Berichtgever hopen wij meer details te kunnen geven.

Comité  ‘Orgelbehoud’ zet volgende stap (een ingekomen bericht)

Voor het behoud van het orgel van de R.K. Kerk in de Meije werd in 2009 de eerste stap gerealiseerd door de aanschaf van een nieuwe windmachine en de daarbij behorende dempkist. Je zou dit kunnen vergelijken met het plaatsen van een nieuw ‘hart’ in het orgel. Hier was bijna € 5.000,00 mee gemoeid. Op maandag 30 januari is een begin gemaakt met het zetten van de tweede stap, namelijk de restauratie van de magazijnbalg. Dit is een ingewikkeld en groot werk waar heel wat bij komt kijken en € 25.000,00 kost.
Het werk vindt als volgt plaats. Eerst wordt de magazijnbalg uit het orgel genomen. De balg wordt dan naar het orgelatelier vervoerd alwaar deze hersteld wordt. Daarna gaat de gerestaureerde balg weer terug naar de kerk in de Meije om in het orgel geplaatst te worden. Dan zullen tevens alle windkanalen worden aangesloten. Als dit alles heeft plaatsgevonden zou je kunnen zeggen dat het orgel van nieuwe ‘longen’ is voorzien. En dan komen de andere  ‘organen’ van het orgel aan de beurt.

De derde stap van het renovatieproces is de restauratie van de wellenramen. Dat kan nu nog niet, want het geld is op. Het comité zal opnieuw geld moeten inzamelen. Ze doet dat onder andere door de volgende activiteiten:
• Benadering van bedrijven om sponsoring
• Het organiseren van concerten
• Verkoop van CD’s met orgelspel
• Verkoop van handgemaakte kaarsen
• Verzamelen van giften
• Organiseren van rommelmarkten
• Werving van donateurs ( één jaar lang voor € 10,00 per maand )
Het is moeilijk voor het comité om, in deze economisch slechte tijd, aan geld te komen.
Gelukkig zijn er altijd mensen die willen helpen. Als u het werk van het comité ook wilt steunen dan is uw gift van harte welkom op bankrekening 69.44.48.680 t.n.v. inz. Orgelfonds Meije/Zegveld. Als u meer wilt weten over alles en nog wat aangaande het orgel en het behoud ervan, dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen.
Dhr. Rob Goudkuil tel. 071-34 13 405, dhr. Clemens van Leeuwen tel. 0172-68 54 64 en
dhr. Wim van Oijen tel. 0172-68 51 87.

Passiedienst in Hervormde kerk van Zegveld (een ingekomen bericht)

De Matteüs Passie is het op muziek gezette Bijbelverhaal uit het evangelie van Matteüs en wel van de hoofdstukken 26 en 27. Op woensdag 4 april kunt u luisteren en meezingen tijdens de uitvoering van dit meesterwerk van J.S. Bach. Zangvereniging De Lofstem zingt de koralen en het meisjeskoor Espérance zingt een paar mooie bijpassende liederen. Warno Ruting bespeelt het orgel en Ds. N. Noorlander leest de Bijbelgedeelten. De muzikale leiding is in handen van de bekende solist Pia Schütz. Pia zal aan het einde van de dienst de slotaria zingen. De avond begint om 19.30 uur. We hopen dat velen van u de moeite nemen om naar deze mooie, ontroerende muziek te komen luisteren. Het is zeer de moeite waard.

Zijn leven lang een warm hart voor KNA

feb-Mees-van-ElkReeds op hoge leeftijd, maar toch is Mees van Elk Sr.  iedere repetitieavond van de fanfare van muziekvereniging Kunst na Arbeid present. Dhr. Van Elk vertelt: ,,De repetitieavonden van KNA behoren tot mijn wekelijkse uitjes. Al vanaf 10-jarige leeftijd speel ik een blaasinstrument bij de muziekvereniging. Ik voel mij thuis bij KNA, want de onderlinge band tussen de leden is warm en sterk.”

De officiële oprichting van muziekvereniging KNA was in 1962, maar de vereniging is veel ouder. Rond 1900 was er al een muziekvereniging en repeteerden de leden thuis of in een boerenschuur. In 1935 was er voor het eerst sprake van een echte muziekvereniging die aangesloten was bij een landelijke organisatie. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan het bestaan van deze muziekvereniging, maar na afloop van de oorlog werd de fanfare wederom opgericht. Tot 1969 had de muziekvereniging geen eigen uniformen. Dhr. Van Elk: ,,De leden droegen tijdens een optreden hun ‘zondagse pak’ met een wit overhemd, maar in 1969 heeft de vereniging de uniformen van een Boskoopse muziekvereniging overgenomen. Met een kleine aanpassing hier en daar zag het geheel er prachtig uit. Pas in 1992 – in het 30e jubileumjaar – heeft de vereniging de huidige rood-zwarte uniformen aangeschaft.” Naast het fanfarekorps kwam in 1965 de drumband van de grond. Vervolgens werd in 1970 gestart met de majorettes en later kwamen de mini-majorettes erbij. De huidige muziekvereniging telt  ongeveer 70 enthousiaste leden.

Zoals gezegd is dhr. Van Elk als kleine jongen ‘bij de muziek gegaan’ en heeft hij bugel en bariton gespeeld. Nu bespeelt hij de besbas en repeteert hij trouw thuis alle (nieuwe) muziek zodat hij op de repetitieavonden mee kan komen. ,,De hedendaagse muziekstukken zijn vlot en uptempo geschreven en ik merk dat ik meer moeite moet doen om deze in te studeren en het tempo bij te houden. De oog- en handcoördinatie laat soms wat te wensen over, maar ik heb er veel plezier in!”, zegt dhr. Van Elk. Naast zijn muzikale bijdragen voor de vereniging heeft de heer Van Elk ook bestuurlijk bijdragen geleverd. Van 1963 tot 1988 zat hij in het bestuur van de vereniging, waarvan 25 jaar als voorzitter. Bij zijn aftreden is hij benoemd tot erelid van muziekvereniging KNA. Dhr. Van Elk benadrukt het belang van een goed bestuur en enthousiaste vrijwilligers. ,,Zonder vrijwilligers is een vereniging niet levensvatbaar. Gelukkig is KNA altijd rijk aan vrijwilligers geweest en laten we hopen dat het zo blijft”, zegt dhr. Van Elk. In het kader van de levensvatbaarheid van de vereniging wenst dhr. Van Elk aandacht te schenken aan de jeugdprojecten van KNA. Dhr. Van Elk: ,,Binnen onze vereniging wordt de jeugd intern muzikaal opgeleid en klaargestoomd voor deelname aan het korps, daarnaast wordt eenmaal per jaar een samenwerkingsproject met basisschool De Jorai georganiseerd. Tijdens dit culturele project genaamd ‘Windvlaag’ en ‘Blazersbende’ kunnen basisschoolleerlingen onder leiding van vrijwilligers van KNA kennis maken met blaasmuziek en blaasinstrumenten. Natuurlijk hoopt KNA na afloop van het project nieuwe jeugdleden te verwelkomen.”feb-Mees-KNA-optocht

Dhr. Van Elk heeft zijn voorliefde voor fanfaremuziek overgedragen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Dhr. Van Elk vertelt trots: ,,Een aantal familieleden is al op jonge leeftijd een instrument gaan spelen en lid van KNA geworden. Jammer genoeg zijn er onlangs een paar verhuisd en wonen zij te ver weg om lid van KNA te blijven. Dat vind ik heel jammer.” Muziek is een belangrijke factor in het leven van dhr. Van Elk en naast KNA is hij tevens lid van het Vrijetijdsorkest Woerden van Harmonie De Vriendschap. ,,Het orkest bestaat uit leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en verzorgt regelmatig concerten in verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving van Woerden. Tijdens deze concerten zijn vooral de oude liedjes heel populair, maar ook klassieke muziek, musical- en filmmuziek”, zegt dhr. Van Elk.
Als gevraagd wordt naar bijzondere of leuke gebeurtenissen tijdens zijn lidmaatschap van KNA noemt dhr. Van Elk direct de uitjes naar De Efteling of Flevohof. ,,Alle leden mét aanhang gaan mee met zo’n uitje. Wij geven dan ter plaatse een concert en hebben met z’n allen zo’n gezellige dag!“ Maar enigszins geëmotioneerd vertelt dhr. Van Elk dat het concert tijdens de dodenherdenking en de aubade tijdens Koninginnedag altijd de meeste indruk op hem maken. Dhr. Van Elk: ,,Eenmaal waren wij op vakantie tijdens de dodenherdenking en kon ik niet deelnemen aan het concert. Ik vond het vreselijk en sindsdien zorg ik dat - zolang mijn gezondheid het toelaat – ik tijdens die concerten zeker aanwezig ben.”
Dhr. Van Elk verheugt zich op het jubileumjaar van KNA waarin tal van activiteiten en concerten gepland staan, maar bovenal geniet dhr. Van Elk samen met zijn vrouw nog iedere dag van een goede gezondheid, de kinderen en kleinkinderen en hoopt hij nog vele jaren de besbas in de fanfare van KNA te bespelen.

NB: Op zaterdag 31 maart a.s. om 19.30 uur wordt in Gasterij De Milandhof het jaarconcert van KNA gehouden met het thema ‘Goud van Oud’. Voor verdere activiteiten in het jubileumjaar van muziekvereniging KNA wordt verwezen naar de website Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderlinge Advies BV voorziet in behoefte

Hij begint zo voorzichtig aan een bekend gezicht te worden in Zegveld: financieel adviseur Gert Jan den Outer. ,,Ik ben in november vorig jaar begonnen bij de Onderlinge Advies BV en heb inmiddels al een flink aantal adviesgesprekken achter de rug. Na een wat moeizame opstartfase hebben we de gang nu goed te pakken.”feb-OVM

Wat moeten we ons nu voorstellen bij financieel advies?
Gert Jan: ,,De meeste klanten van de Advies BV zijn verzekerd bij de Onderlinge. Goed advies, prima verzekeringen en de klant betaalt niet te veel. Daarnaast heeft hij jaarlijks een winstbijschrijving. Eigenlijk maakt het concept van verzekeren via de Onderlinge de keuze eenvoudig. Onderlinge Zegveld heeft, samen met Onderlinge Rijn en Aar het concept van coöperatieve dienstverlening doorgetrokken naar het financiële advies. Zij hebben daarvoor gezamenlijk de Onderlinge Advies BV opgericht. Een uniek concept van goed advies en een prima financieel product voor de juiste prijs. De markt is in de laatste jaren enorm veranderd; dit geldt ook de wijze van adviseren. Een goed advies richt zich op de persoonlijke situatie van de relatie nu en in de toekomst. Zeker dat laatste wordt steeds belangrijker. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die achteraf gezien niet blij zijn met de producten die ze hebben gekregen.”
Wat is het verschil tussen banken en de Onderlinge Advies BV?
,,Wanneer iemand naar een bank gaat krijgt hij, en dat is begrijpelijk, de producten (zoals bijvoorbeeld een hypotheek) geleverd die de betrokken bank heeft. Tijdens het gesprek geeft hij aan wat hij belangrijk vindt en al snel gaat de oplossing richting één van de producten van die bank. Maar is dat altijd de beste oplossing, of heeft een andere bank of aanbieder een product dat beter bij hem past? De Onderlinge Advies BV werkt anders en daarin ligt het grote voordeel voor onze klant.”
Hoe werkt het dan bij de Onderlinge Advies BV?
,,De eerste fase bestaat uit een grondige analyse van de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de klant. We zoeken hier geen producten of aanbieders bij, maar spreken de opties neutraal met hem door. Hij is daardoor zeker van een objectief en onafhankelijk advies. De klant ontvangt hiervoor een rekening van ons op basis van gewerkte uren of een vooraf vastgestelde vaste vergoeding. De analyse wordt door ons verwoord in het Onderlinge Advies Rapport. In fase twee zoeken wij de juiste producten en aanbieders. Dit is niet verplicht, maar we helpen onze klanten graag! Uiteraard kan de Onderlinge Advies BV een offerte regelen via vrijwel alle aanbieders op de Nederlandse markt. Hierdoor kunnen wij altijd het best passende product leveren, zonder eigenbelang. Naast hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen etc. verzorgen wij op verzoek ook belastingaangiftes voor onze klanten.”
Gert Jan heeft zijn werkplek in Nieuwerbrug, maar is meerdere malen per werk in Zegveld. Een afspraak voor een financieel adviesgesprek is dus vrij eenvoudig in te plannen. Zo zijn er al meerdere gesprekken geweest met potentiële kopers van een appartement in het nieuw te bouwen appartementencomplex De Florijn. Gert Jan: ,,Wij zijn geïnteresseerden graag van dienst om te bekijken of de aankoop van een appartement of woning financieel haalbaar is.”
Gert Jan is bereikbaar op 0348-684830 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

21 april: Rommelmarkt voor het goede doel in Pakistan (een ingekomen bericht)

Zoals ieder jaar voert de Hervormde Gemeente van Zegveld een grote actie ten bate van een goed doel. De voorbereidingen voor deze grote dag zijn alweer in volle gang. Wij hopen op 21 april de rommelmarkt te houden en halen de spullen voor de rommelmarkt op 14 april op. Ook dit jaar is er de taartenactie. U ontvangt hierover nog een folder.
Dit jaar gaat de opbrengst naar het HGJB-project ‘Alles over Hoop’. In dit project reizen we af naar Pakistan, een land waar 180 miljoen mensen in heel verschillende omstandigheden leven. Samen met de Kerk van Pakistan willen we vooral jongeren helpen om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Met onze actie investeren we in het jeugdwerk en het onderwijs van de kerk. Doe, denk, leef en geef mee! Hebt u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
De rommelmarktcommissie, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorleesdagen in de bieb (een ingekomen bericht)

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 18 tot en met 27 januari werden de peuters van Peuterpret voorgelezen in de bibliotheek van Zegveld.
Op donderdag 19 januari kwamen ze luisteren naar het boek Mama Kwijt! Er stond een boom met Mama Uil, het uilskuiken en verschillende dieren uit het bos. Toen het uilskuiken uit de boom viel, was hij Mama kwijt. Samen met de andere dieren ging hij zoeken. De peuters zochten dapper mee en gelukkig werd Mama gevonden. Maandag en dinsdag werd er ook nog geluisterd naar het verhaal. Nu mochten ze ook nog zelf een boek zoeken om te lezen. Het was een succes! Op Peuterpret kon een kleurplaat gemaakt worden. Voor alle kinderen lag er een kleurplaat in de bibliotheek. Bovendien kregen nieuwe jeugdleden van de bibliotheek ook nog een lief klein uilskuikentje.
 
Op 29 februari is er van 14.00 tot 14.30 uur een voorleesmoment voor kinderen uit de groepen 1, 2 en 3. In de bibliotheek kunnen vanaf 14 februari gratis toegangskaartjes afgehaald worden. Natuurlijk wordt dan weer een ander leuk verhaal voorgelezen.

Bij de Jorai ‘giet it oan’

De Jorai school organiseerde vrijdag 10 februari voor haar leerlingen een ‘heuse’ Elfstedentocht. ,,It giet oan”, hadden de leerkrachten gezegd. Naast de school was een schaatsparcours uitgezet met stempelposten in Zegveld, De Meije, Kamerik en Woerden. Aan het eind van de tocht was er overheerlijke chocomel als beloning en in de klas ontvingen de leerlingen nog een schaatsdiploma. Wat de leerlingen betreft blijft het vriezen, zodat het bestuur van de Elfstedentocht in Friesland ook kan zeggen: ,,IT GIET OAN”.

feb-Jorai-01 feb-Jorai-02
feb-Jorai-03 feb-Jorai-04
feb-Klunen feb-Stempelen01
feb-Stempelen02 feb-sneeuwruimen
Voor u gelezen

Gevonden en verloren voorwerpen?
Niet naar het politiebureau maar naar het stadhuis!
Diefstal blijft een zaak van de politie! Maar heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren? Dan kunt u terecht bij de gemeente Woerden.
Als vinder van een voorwerp heeft u de plicht uw best te doen het voorwerp weer bij de eigenaar terug te krijgen. Als u niet weet wie de eigenaar is, doet u aangifte bij de gemeente Woerden. Dit kan via een formulier dat u kunt downloaden via de website van de gemeente: www.woerden.nl.
Voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de publieksbalie in het stadhuis of u kunt de goederen na aangifte zelf beheren. Wordt de rechtmatige eigenaar niet gevonden dan mag u het voorwerp houden zodra de bewaartermijn verstreken is.
Gevonden voorwerpen die een waarde vertegenwoordigen tot € 450 worden drie maanden bewaard. Als er dan geen eigenaar van het voorwerp bekend is, wordt de beheerder de eigenaar. Voorwerpen die meer dan € 450 waard zijn, worden een jaar bewaard. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld, dan wordt de beheerder de eigenaar.
In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als u oudere bent of gehandicapte zonder vervoer, is het mogelijk dat de gemeente het voorwerp, op afspraak, bij u thuis komt ophalen. U kunt hierover contact opnemen met de gemeente. Als u een voorwerp bent verloren kunt u op twee manieren aangifte doen: u kunt gebruikmaken van het elektronisch formulier dat te downloaden is op de website van de gemeente of u kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Woerden.
Vermissing identiteitsbewijs
Indien u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument verloren heeft, moet u aangifte doen van vermissing bij de politie. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. De politie maakt een proces-verbaal op van uw aangifte. U kunt alleen op vertoon van het proces-verbaal van de politie een nieuw identiteitsbewijs bij de gemeente aanvragen.  
Via de speciale website http://www.verlorenofgevonden.nl/ kunt u zelf actief zoeken naar uw verloren eigendom. Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is, doet u dan aangifte bij de politie.

‘Peuterproef’ op de Milandschool krijgt landelijke navolging
Eind vorig jaar is op de Milandschool in De Meije een proef gestart om peuters van de peuterspeelzaal een paar uurtjes te laten meedraaien in de kleutergroep. Deze proef is op de Milandschool inmiddels uitgegroeid tot één vaste peuter/kleuterochtend per week.  Scholen uit het land hebben inmiddels belangstelling getoond voor deze proef en overwegen deze ook in te voeren.

Kledingbeurs

Op zaterdag 17 maart wordt er in De Voorhof aan de Hoofdweg 48 van 9.30 tot 12.00 uur weer een voorjaar en zomer kledingbeurs gehouden. Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht alsmede baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke. Voor informatie en een klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Carola Hageman, tel. (0348) 560305 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Mari-Anne van de Vlierd, tel. (0348) 691334.

Onbekende/bekende Zegveldse familie (een ingekomen bericht)

Welzijn Woerden is er weer in geslaagd om een zeer bekende Zegveldse familie bereid te vinden om voor ons een middag te verzorgen. Na twee successen met andere families, weten we zeker dat het nu ook weer zeer boeiend zal zijn. U krijgt dan een inkijkje (figuurlijk) in het familiealbum. Ook wij zijn zeer benieuwd naar wat wij te horen of te zien zullen krijgen.
Namens de commissie Welzijn van de Zegge mogen we u van harte uitnodigen, om hierbij aanwezig te zijn. De middag is in de Raadzaal van Gasterij de Milandhof op dinsdag 28 februari, aanvang 14.00 uur.
Namens de commissie, Herman Groen.

Oproep aan Zegveldse boeren(een ingekomen bericht)feb-Koe

Voor een in 2013 in Woerden te houden foto-expositie over koeien zoek ik medewerking van Zegveldse boeren. Ik wil graag dit voorjaar foto’s maken van de koeien die de stal mogen verruilen voor het weiland. Het gaat mij om het moment dat de koeien weer voor het eerst naar buiten komen. Ze springen in de lucht van enthousiasme. Dat wil ik in beeld brengen. Dus als u de koeien in maart/april uit de stal laat, dan wil ik hiervan graag getuige zijn met mijn camera. Vindt u dit ook leuk, dan graag een telefoontje naar Jos Didden. Tel. (0348) 691375.

24 maart: Goud van Oud Zegveld (een ingekomen bericht)

De vijfde aflevering van het muziekevenement Goud van Oud op zaterdag 24 maart is een feit. Dit keer is het een jubileum. Vorig jaar ruim 280 bezoekers en dit jaar hoopt de organisatie op nog meer. Het evenement wordt evenals voorgaande jaren gehouden in de sporthal van gasterij De Milandhof in Zegveld. De zaal zal wederom door allerlei aanpassingen de sfeer uit vervlogen jaren weergeven. De organisatie (R & J Productions) zal er weer alles aan doen om het evenement tot een succes te brengen.
Muziek uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 doch ook zeker uit de jaren ‘90, zal de gehele avond te horen zijn. De DJ is al bekend, echter met een goede band wordt nog onderhandeld. Verzoeknummers zullen, zij het vooraf gemeld, worden toegestaan. Het gaat de organisatie erom de bezoekers van het evenement een geweldige en leuke avond te bezorgen waar nog lang op kan worden terug gekeken.
Kaarten zijn vanaf 10 maart verkrijgbaar op de voorverkoopadressen. Deze zijn vanaf 10 maart 2012 te vinden op www.goudvanoud.net. De entreeprijs zal rond de € 12,50 liggen.
De zaal is open om 20.00 uur. Aanvang programma omstreeks 20.45 uur.

Pin It