Paulus  ~ Pau ~ Bremmer overledensep-PauBremmer

In het dorp kwam je hem altijd overal tegen. In de supermarkt, zittend achter het stuur van de schoolbus, bij het bezorgen van de boodschapjes,  bij het brengen van de aardbeitjes en het brood bij de beeldhouwcursus in het Blauwe Atelier in de Meije. Iets dat de dames daar altijd heel gezellig vonden en Pau Bremmer nam er dan ook altijd ruim de tijd voor om met iedereen een praatje te maken. Meer dan een halve eeuw geleden, in 1959 verhuisde de familie Bremmer van Moerkapelle naar de Nieuwstraat in Zegveld. Pau Bremmer stopte met van zijn baan als boerenknecht en ging in Zegveld aan de slag als melkboer. Eerst op een bakfiets maar volgens zijn kinderen had hij een vreselijke hekel aan dat trappen, dus werd er zodra dat mogelijk was een Volkswagenbus aangeschaft, om zuivel te verkopen langs de deuren. En die Volkswagenbus was nog wel eens het onderwerp van gesprek in het dorp. Pau Bremmer had echter altijd wel een antwoord klaar als dorpsgenoten iets te zeggen hadden over zijn nieuwe aanwinst: "Ja mooie bus en jij hebt al één wieldop betaald en als ik volgende week weer bij je kom, heb je de tweede betaald…".
Terwijl Pau Bremmer geholpen door de kinderen met zuivel langs de deuren ging, had mevrouw Bremmer de melkwinkel. In 1969 werd het huidige pand gebouwd en verhuisde het gezin naar de Middenweg.
Van een grap hield hij wel. Zo reed hij jarenlang de schoolbus van de kinderen van de Jan de Bakker school. Ooit heeft hij de kinderen wijsgemaakt dat er per ongeluk suikerklontjes in de tank waren gegooid. Door iedere keer gas te geven en weer op de rem te staan heeft hij de kinderen die dag hortend en stotend naar school gereden.


In de dagen na zijn overlijden zijn er door zijn kinderen heel veel herinneringen aan vroeger opgehaald. En zeker de 26 jaar dat hij bij de vrijwillige brandweer zat (met als eindrang bevelvoerder) zal het gezin Bremmer niet snel vergeten. Vroeger zat er namelijk een sirene bovenop de supermarkt. Als er een brandmelding binnenkwam moest een van de kinderen zo snel mogelijk de knop indrukken, zodat in het hele dorp de sirene te horen was. Bij het horen van de sirene liet 'Pa Brem' ogenblikkelijk alles uit zijn handen vallen om naar de brand te gaan. Dat ging zelfs zo ver dat hij ooit in de haast zijn geldtas in de Volkswagenbus liet  liggen.
Gelukkig lag die er nog toen hij weer terugkwam.

Vanaf 1977 was hij bestuurslid van de SGP waarvan hij ook jarenlang voorzitter is geweest. Hij was tien jaar lid van de gemeenteraad voor de Protestants Christelijke Groepering. Lid van het schoolbestuur van de Jorai school, voorzitter van de woonruimteadviescommissie en bestuurslid van de Stichting Woonbelangen Woerden. In mei 2002 werd hij door Hare Majesteit onderscheiden en daarbij werd door de burgemeester de volgende omschrijving gegeven:  'Decorandus is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.' Pau Bremmer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat de supermarkt overgenomen was door zoon Piet kregen de heer en mevrouw Bremmer meer tijd voor zichzelf. Tijd die ze vulden met het maken van mooie verre reizen en fietsen, heel veel fietsen. Het reizen heeft hij altijd geweldig gevonden. Een aantal van de kinderen heeft een periode in het buitenland gewoond. Hilda in Engeland, Marjo in Zwitserland en Paul in Australië. Hij heeft
ze daar allemaal bezocht, soms voor weken, soms voor een paar dagen, terwijl mevrouw Bremmer in Zegveld de supermarkt en het gezin draaiende hield. Ondanks de pensioengerechtigde leeftijd waren 'pa en ma Brem' nog heel vaak te vinden in de
supermarkt. Wie herinnert zich mevrouw Bremmer niet, in de winkel bezig de vakken te vullen en meneer Bremmer die nog allerlei klusjes deed en de boodschappen rondbracht, maar dat was vooral voor de gezelligheid.  De laatste jaren deed hij dit vaak met zijn kleinzoon Bart, die op termijn de supermarkt weer van zijn vader over zal nemen. Samen hebben ze heel veel plezier gehad. Nadat mevrouw Bremmer een zwaar herseninfarct kreeg heeft haar man haar de afgelopen drie jaar verzorgd, iets dat hij met heel veel liefde gedaan heeft.
Pau Bremmer heeft zijn werkzame leven in het dorp op dezelfde manier beëindigd als hij er ooit begonnen is. Ruim vijftig jaar geleden begon hij met het langs de deuren gaan om zuivel te bezorgen en de laatste jaren van zijn leven deed hij dat weer maar nu om de boodschappen te bezorgen. Iets dat hij is blijven doen, totdat hij een paar maanden geleden ernstig ziek werd. Pau Bremmer (3 juni 1931 – 10 september 2013) is op 16 september begraven op de Hervormde Begraafplaats in zijn Zegveld. 

Visie op woningbouwlocaties (door Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform Zegveld).

Na ruim 10 jaar is het de gemeente Woerden gelukt om de provincie Utrecht mee te krijgen om fasegewijs enige  nieuwe woningen te bouwen.  Uiteraard is het Dorpsplatform Zegveld hier zeer blij mee. De gemeente Woerden heeft een ruimtelijke visie opgesteld voor de zuidzijde van Zegveld (ofwel de oksels Hoofdweg/Nieuwstraat en Hoofdweg/Milandweg). Deze visie moet ervoor zorgen dat de woningbouw  goed in het landschap worden ingepast.
Sinds 2002 knokt het Dorpsplatform Zegveld al voor deze inbreidingsplannen omdat de jongeren nauwelijks een woning in Zegveld kunnen vinden. Gebleken is namelijk dat het aantal inwoners van Zegveld door de vergrijzing afneemt als je niet regelmatig wat nieuwe woningen bouwt en het is alom bekend dat dan de voorzieningen in ons dorp verder onder druk komen te staan.
De woningbouwplannen hebben vele positieve kanten. Zo wordt de zuidzijde van ons dorp beter ingepast in de omgeving, kunnen woningen voor de Zegveldse behoefte worden gebouwd, kunnen, (hinderlijke) bedrijven worden verplaatst en daarmee gevaarlijke verkeerssituaties op de Hoofdweg worden opgelost. Daarnaast wordt het historische bebouwingslint versterkt en worden de tennisvelden aangepakt en de sportvelden gecentraliseerd.
De gemeente benadrukt nog wel dat het om een langetermijnvisie gaat. Over aantallen woningen, welke  woningen, het bouwtempo, bedrijfsverplaatsingen, etc. etc. is nog geen duidelijkheid en er zal nog veel afstemming nodig zijn met vele partijen voordat de eerst steen kan worden gelegd.
Maar, de neuzen van de provincie, de gemeente, de projectontwikkelaars (Bolton en Goudriaan) en het Dorpsplatform staan in dezelfde richting en het Dorpsplatform Zegveld hoopt daarom vurig dat deze plannen ook gerealiseerd zullen kunnen worden!
Bijzonder in de plannen is het voet- en fietspad naar de sportterreinen, zodat er een ommetje door het dorp gemaakt kan worden. Dit pad wordt het verbindende element tussen beide woningbouwlocaties. Voor de ontwikkeling zullen bestaande bedrijven uit het gebied moeten verdwijnen en zal het tenniscomplex van Tennisvereniging Miland verplaatst moeten worden in de richting van de voetbalvelden, zodat op de plaats van de tennisvelden woningen kunnen worden gebouwd.
Het grootste deel van de plannen ligt binnen de zogenaamde “rode contouren” (dat is de grens waarbinnen gebouwd mag worden). Een deel ligt daarbuiten. Hiervoor zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast.

Wat doet het Dorpsplatform Zegveld voor u?

Het Dorpsplatform Zegveld heeft gevraagd om partner te mogen zijn bij het verder ontwikkelen van de plannen. Overigens snapt het Dorpsplatform dat niet álle inwoners blij zullen zijn met de plannen, maar  zij is er van overtuigd dat vanwege de leefbaarheid van ons dorp, onze inwoners achter de woningbouwplannen zullen staan. Uiteraard zullen wij bij de plannen er op letten dat er gefaseerd gebouwd gaat worden (dus niet teveel woningen ineens) en dat het type woningen aansluit bij de woningbehoefte van de Zegvelders (zie eerder gehouden woningbehoefte onderzoek).
Hoe verder?
De ruimtelijke visie Zegveld-Zuid ligt ter inzage van 29 augustus tot 3 oktober. Inmiddels heeft de gemeente ook een informatieavond georganiseerd (18 september jl.). Nadat het college en de gemeenteraad de plannen hebben vastgesteld kan de gemeente de haalbaarheid van de plannen nader onderzoeken en de plannen verder uitwerken.
noot:
De plannen zijn te zien onder: http://www.woerden.nl/content/visie-zegveld-zuidzijde 

Subsidies voor evenementen en leefbaarheid

De gemeente heeft in een overleg met het Dorpsplatform Zegveld aangegeven dat Zegveldse verenigingen en organisaties subsidie kunnen aanvragen voor zaken als “Zegveld culinair”, de Zegvelderie, de Sinterklaasintocht, etc. etc. Twijfelt u of u hiervoor in aanmerking  komt? Neem dan even contact op met de gemeente.
Daarnaast stelt het Dorpsplatform Zegveld een bedrag ter beschikking voor verenigingen die activiteiten hebben die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp. Verenigingen kunnen een verzoek bij de secretaris indienen vóór 15 oktober a.s.

Gastkoor in O.L.V. Geboorte kerk in de Meije (ingekomen bericht)

Op zondag 13 oktober zingt het jongerenkoor 'Praise' uit Zoetermeer in de viering van 11.00 uur.
Het koor is afkomstig uit een van de vorige parochies van Pastoor Huub Spaan en heeft nog steeds een goede vriendschapsband met hem. Pastoor Huub Spaan zal voorgaan in deze viering. Na afloop is er koffie of thee voor wie dat wil.
Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Meijeloop 2013

Op 26 augustus jl. hebben 250 volwassenen en 37 kinderen deelgenomen aan de Meijeloop 2013. De lopers hadden keuze uit 15 km, 6,6 km en 2 km. In 2014 zal de Meijeloop plaatsvinden op 28 augustus 2014.
sep-Meijeloop
Uitslagen Meijeloop 2013

15 km 

heren

1

André Heeren - Woerden

52:36:00

2

Pascal van Norden - Gouda

53:44:00

3

Danny Binnendeijk - Bodegraven

55:22:00

15 km 

dames

1

Janneke Verhorst - Bodegraven

1,06:29

2

Sabina Hoeke - Leiderdorp

1,08:56

3

Wendi Brandt - Moordrecht

1,08:57

6,6 km 

heren

1

Michel Mooy - Woerden

23,03

2

Sande Eijs - Nieuwkoop

23,23

3

Andy Koolmees - Gouda

23,31

Beste Meije heer

Tijn Born

29,40

6,6 km 

dames

1

Nathalie Klaassen

25,41

2

Anita Bunnik

30,51

3

Domino Determan

31,16

Beste Meije dame

Anita Bunnik

30,51

2 km 

jongens

1

Robbin de Haan - Reeuwijk

7,19

2

Bas Balvert - Zegveld

7,38

beste Meijejongen

Milan Leliveld

7,39

meisjes

1

Ashley Pen - Meije

7,28

2

Julia Schouten - Meije

8,24

beste Meijemeisje

Ashley Pen

7,28

 

‘Geef kleur aan je dag’ in Activiteitencentrum Zegveld

Het idee zat de zorgondernemers Jeanne en Theo Nieuwendijk van het Thomashuis Zegveld al jaren in het hoofd, maar met de vanaf 1 januari 2013 gewijzigde regelgeving voor vervoer van mensen met een verstandelijke beperking werd de noodzaak voor uitwerking van hun idee plotseling actueel.
Vanaf 1 januari 2013 is een ingrijpende bezuinigingsmaatregel inzake vervoer voor mensen met een verstandelijke beperking van kracht geworden. De maatregel heeft tot gevolg dat mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding dienen te volgen in hun eigen woonplaats, doch passende dagbesteding is in de eigen woonplaats van de cliënt niet altijd beschikbaar. Drie van de acht bewoners van het Thomashuis in Zegveld zijn inmiddels gewisseld van hun vertrouwde dagbesteding in de regio naar een nieuwe dagbesteding in de gemeente Woerden, doch de aldaar beschikbare dagbesteding is onvoldoende passend. Reden voor het echtpaar Nieuwendijk om naast de al bestaande dagbesteding in het Atelier De Schuur aan de Hoofdweg in Zegveld een nieuwe kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren namelijk ‘Activiteitencentrum Zegveld’. Beide dagbestedingen zijn overigens volledig zelfstandig functionerend en niet gelieerd aan het Thomashuis Zegveld. Eind juli 2013 hebben Activiteitencentrum Zegveld en Bolton Ontwikkeling een huurcontract getekend voor het huren van de commerciële ruimtes aan Middenweg op de begane grond van De Florijn. Indien de verbouwing van de ruimtes vlot verloopt zullen de deuren van Activiteitencentrum Zegveld op 1 november 2013 geopend kunnen worden. De door Bolton Ontwikkeling en met name Arjan Ton geboden mogelijkheden worden door Theo en Jeanne Nieuwendijk enorm gewaardeerd.
Doelstelling van het Activiteitencentrum Zegveld is dat mensen met een verstandelijke beperking zelf keuzes kunnen maken met betrekking tot werk en/of dagbesteding en daarmee een kleurrijke bijdrage leveren aan de samenleving, met in het bijzonder de Zegveldse samenleving. In het Activiteitencentrum wordt een werkruimte gecreëerd alwaar de cliënten met een beperking onder professionele begeleiding de vele mogelijkheden van zinvolle dagbesteding kunnen uitoefenen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het maken van kunstzinnige en creatieve producten. Deze producten worden verkocht in het, eveneens in deze ruimte te realiseren, winkeltje met koffiecorner. In dit winkeltje en in de koffiecorner worden ook producten verkocht die door de cliënten in de grote keuken achter de winkel zijn gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan zelfgebakken taarten, jam, koekjes enz. Naast deze creatieve dagbestedingen wordt gedacht aan samenwerking met de plaatselijke middenstand en/of de inwoners van Zegveld. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: was- en strijkservice, boodschappenservice, winkelvakken vullen of eenvoudige klusjes voor particulieren uitvoeren.
Theo en Jeanne Nieuwendijk zijn er van overtuigd dat zij met deze professionele en kleinschalige dagbesteding, waarbij het welzijn van de cliënten zeer hoog in het vaandel staat,  het huidige aanbod van dagbesteding in de gemeente Woerden zullen aanvullen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving in de breedste zin van het woord. Het Activiteitencentrum Zegveld heeft nog plaats voor nieuwe cliënten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Theo en Jeanne en vragen naar mogelijkheden voor hun zoon, dochter, broer of zus. Het team van het Activiteitencentrum komt ook graag in contact met vrijwilligers met een affiniteit voor deze doelgroep die een praktische bijdrage willen leveren aan de dagactiviteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo en Jeanne Nieuwendijk via mobiel 0613084053 of 0683200030 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Juf Marianne getrouwd

sep-Trouwdag-juf-MarianneOp 12 juli 2013 trouwden Juf Marianne Stofberg en Mark van der Zwan. Juf Marianne is leerkracht op de School met de Bijbel ‘Jorai’. De kinderen uit haar groep mochten verkleed als bruid en bruidegom de erebogen vasthouden en een stukje bruidstaart proeven.

EHBO-cursus De Meije-Zegveld (een ingekomen bericht)

De avonden worden weer langer en dat is een mooie gelegenheid voor u om een EHBO-cursus te volgen. EHBO-vereniging de Meije-Zegveld organiseert deze winter op de maandagavonden een EHBO-basiscursus in de Milandschool in de Meije.
Zit bij jou het helpen je in je bloed? Wilde je afgelopen zomer iemand bij een letsel helpen, maar wist je niet wat je moest doen? Heb je de cursus nodig als werknemer of vrijwilliger? Volg dan onze cursus. De cursus start maandag 14 oktober 2013. De lessen zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze bedragen slechts € 125,00 voor de gehele cursus, inclusief koffie.
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden trouwens (een deel) van deze cursus. 
Meer informatie over deze cursus kun je vinden op onze website www.ehbo-demeije-zegveld.nl. Opgeven bij Sandra van Vliet, 06-55748541, Annie Biemond, 0348-691608 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Juf’ en ‘Meester’ voor het leven

Vlak voor de zomervakantie, op 15 juli 2013, namen Juf Marry van Dam en Meester Dirk Spaanderman afscheid van hun collega’s en de leerlingen van School met de Bijbel ‘Jorai’ omdat zij met pensioen gingen. Aan het begin van die afscheidsdag werden de twee leerkrachten in een gemotoriseerde bakfiets naar school gebracht alwaar alle leerlingen hen vanuit de erehaag toezongen met een afscheidslied. Hun laatste dag op de Jorai stond in het teken van muziek, zingen en spelletjes en werd afgesloten met een diner voor het team in De Milandhof.
Marry van Dam, voor vele generaties in Zegveld beter bekend als Juf Marry, behaalde op 28 mei 1974 haar akte van lesbevoegdheid aan de Pedagogische Academie in Utrecht en stond vervolgens al op 1 juni 1974 voor de klas op een school Lexmond. Ruim een jaar later op 11 augustus 1975 begon de toen 21-jarige Dirk Spaanderman zijn carrière als leerkracht in klas 4 (nu groep 6) van de School met de Bijbel aan de hoofdweg in Zegveld. Studeren aan de Pedagogische Academie was destijds een vanzelfsprekende keuze voor Marry aangezien zij al van jongs af aan dol is op kinderen. Marry: “ik sjouwde als jong meisje al met de buurkinderen en paste ook regelmatig bij kinderen op”. Ook voor Dirk Spaanderman was de Pedagogische Academie een logische keuze, maar dan met name uit interesse voor mensen, met in het bijzonder het jonge kind en het idealisme tot kennisoverdracht. sep-Afscheid-Dirk-en-Marry
Terugblikkend op hun carrière als leerkracht worden vele mutaties in het onderwijs gesignaleerd. Dirk vertelt: “Ik heb inderdaad veel veranderingen in het onderwijs voorbij zien komen. Tijdens mijn beginjaren als leerkracht was bijvoorbeeld de beschikbaarheid van lesmethodes heel beperkt. Slechts voor de vakken taal, rekenen en aardrijkskunde bestonden lesmethodes en voor de overige vakken greep een leerkracht terug naar de tijdens de studie opgedane kennis aan de Pedagogische Academie, de leerschool (stageschool) of eigen creativiteit. Tegenwoordig heeft een leerkracht de keuze uit diverse methodes en lesmaterialen op verschillende niveau’s. Daarnaast is een aantal vakken ook gescheiden in deelvakken zoals het vak taal gesplitst werd in taal en spelling of lezen in technisch lezen en begrijpend lezen. Gevolg van de uitbreiding van het aantal deelvakken en de toegenomen hoeveelheid over te dragen kennis is de tijdsdruk aangezien het aantal lesuren niet is verhoogd”.  Marry vindt het lesgeven op meerdere niveau’s in één klas de grootste verandering in het onderwijs van de afgelopen jaren. “Ik ben voorstander van het lesgeven op meerdere niveau’s, maar voor een leerkracht is deze wijze van lesgeven veel intensiever en is de kans tot onrust in de groep groter. De kinderen moeten bij deze manier van lesgeven namelijk leren door te werken en zich te concentreren op de verstrekte opdracht ook al is de leerkracht bezig met instructie van kinderen op een ander niveau. Binnen de niveau’s wordt iedere leerling dan ook nog eens flink uitgedaagd (extra) leerstof tot zich te nemen”. Dirk vult Marry aan met de stelling dat het onderwijs is veranderd tot “maatwerkonderwijs voor iedere leerling”. Naast bovengenoemde veranderingen wordt de invoer van het Cito leerlingvolgsysteem voor primair onderwijs door Marry van Dam en Dirk Spaanderman als ingrijpende verandering ervaren. Met het leerlingenvolgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen van groep 1 t/m 8 door middel van toetsing systematisch gevolgd met als einddoel de Cito-toets in groep 8. Al pratende over de wijzigingen in het onderwijs komt ook de digitalisering van het onderwijs aan de orde.  Dirk Spaanderman: “Invoering van het digitale schoolbord was best even wennen, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Voor ieder vak zijn diverse instructies en lesondersteuningen met één druk op de knop beschikbaar. Nadeel vind ik de mogelijkheid tot storingen. In dat geval is de leerkracht direct onthand”. Marry geeft aan dat digitalisering van het onderwijs absoluut niet heeft geleid tot tijdwinst in lesvoorbereiding. Tegenwoordig vergt de lesvoorbereiding zelfs meer tijd dan voorheen vanwege de verschillende niveau’s van de leerlingen in de groep, ondanks de digitalisering van het onderwijs. Dirk is van mening dat de digitalisering wel heeft geleid tot verbetering van het onderwijs vanwege de diversiteit in het aanbod van materiaal.
Beiden beamen dat het vak leerkracht hen wel heeft gebracht wat zij er van verwacht hebben. “Ik heb altijd met heel veel plezier voor de klas gestaan en genoten van het persoonlijke contact en de respons van het jonge kind” zegt Marry. Ook Dirk heeft het vak leerkracht met plezier vorm gegeven en vond het een voorrecht de Zegveldse kinderen kennis in de ruimste zin van het woord voor hun verdere leven mee te geven. “De meerwaarde van het christelijk onderwijs is, dat de leerkracht ieder kind extra houvast mag meegeven voor het leven, door het te leren vertrouwen op de Here God. Het vertellen van de bijbelverhalen en het zingen van psalmen en andere geestelijke liederen ondersteunen dit” zegt Dirk. Op de vraag welk advies zij als ervaren leerkrachten de nieuwe generatie leerkrachten en Pabo-studenten mee willen geven antwoordt Dirk: “Ik hoop dat zij naast het verplichte lesprogramma altijd een moment proberen te vinden voor het klassikaal vertellen van een mooi verhaal en sporten met de groep. Marry kan zich absoluut vinden in dit advies, maar wenst het aan te vullen met samen liedjes zingen en ontplooiing van de creativiteit van het kind. “Met het zingen van een liedje tussen de lessen of aan het eind van de ochtend of middag kun je kinderen ‘belonen’ en ontspanning bieden waardoor opname van nieuwe informatie voor hen makkelijker wordt”. De beide leerkrachten zijn van mening dat het ‘samen doen, samen beleven’ de groep hechter en socialer maakt.
Juf Marry en Meester Spaanderman werkten de laatste jaren parttime op de Jorai en deze uren worden vanaf het schooljaar 2013-2014 door het huidige team ingevuld.  Dirk vertelt: “Heel bijzonder vind ik dat o.a. oud-leerlingen onze uren gaan invullen. Diverse oud-leerlingen van de Jorai zijn leerkracht geworden en een aantal van hen geeft nu les op hun oude school. Ik hoop van harte dat de Jorai en daarmee het Christelijk onderwijs tot in lengte van dagen in Zegveld mag blijven bestaan”. Marry: “Ik heb mijn steentje bijgedragen in het onderwijs en geef het stokje nu graag over aan de nieuwe generatie leerkrachten. Genietend van mijn kleinkinderen volg ik het onderwijs nu op afstand. Maar “Juf Marry” blijf ik voor altijd voor die Zegveldse generaties die ik onderwijs mocht geven”.

Fierljeppen in Zegveld

sep-polsstokspringen-Onder grote belangstelling is een aantal weken geleden de nieuwe polsstok accommodatie geopend aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld. Loco burgemeester Martin Schreurs verrichtte de officiële opening waarna meteen de eerste jeugdwedstrijd plaatsvond. Naast de wedstrijd was er ook een demonstratie van topspringers uit de regio en konden liefhebbers een proefsprongetje maken.
En het gaat heel goed met de prestaties van de Zegvelders. Voor het derde jaar op rij heeft de Polsstokvereniging Zegveld een Nederlands Kampioen. Nadat Gerwin Kastelein in 2011 en 2012 Nederlands Kampioen werd bij de jongens t/m 11 jaar was het dit keer Kenzo Hielema die de hoofdprijs wist te winnen in de categorie Jongens t/m 9 jaar.
Vlak achter Kenzo eindigde Twan Kastelein evenals vorig jaar op de tweede plaats. Bijna was het podium helemaal voor Zegveld, want Eimert van Ingen eindigde op een gedeelde derde plaats. Zijn tweede afstand was echter net 8 centimeter minder waardoor Eimert officieel op de vierde plaats werd geklasseerd.
Gijs de Kruijf, die dit jaar een spectaculaire ontwikkeling als polsstokspringer liet zien, deed het ook goed op de Nederlandse Kampioenschappen. Hij haalde de finale en eindigde in een sterk veld als
vijfde bij de Jongens t/m 11 jaar. Aron Verburg mocht dit jaar voor het eerst meedoen met de Nederlandse Kampioenschappen en werd keurig dertiende met een afstand voorbij de 7 meter.
Er is op de club nog plaats voor een aantal leden. Dus heb je belangstelling. Elke maandag en donderdagavond wordt er getraind en belangstellenden zijn zeer welkom. De club beschikt over twee jeugd wedstrijdschansen, een grote wedstrijdschans, wat klimstokken en een oefensprongslootje.  Op de site www.phholland.com is nog veel meer informatie te vinden. Onder andere hoe je lid kunt worden!

Eerste Open Dag Siveo een feit (ingekomen bericht)

Zaterdag 7 september is met tal van activiteiten het nieuwe voetbalseizoen bij Siveo ingeluid. Leden, donateurs, sponsoren en bewoners van Zegveld e.o. waren uitgenodigd om langs te komen en te zien hoe het er bij de club aan toe gaat. Door de extra bezoekers en de vele wedstrijden die dag was er een grote oploop op Sportpark de Beemd.
"Een kleine club als de onze heeft naast het voetbal ook een sociale functie. Iedereen heeft het druk, agenda's vol en er blijft weinig tijd over om met elkaar bij te praten. Daarom is het fijn dat dit bij ons wel gebeurt. Tijdens het voetbal, trainen of een van de vele activiteiten die we organiseren, zien we dat mensen elkaar ontmoeten en het laatste nieuws met elkaar delen. Bij Siveo hebben we rond de 150 vrijwilligers die met elkaar bezig zijn om leuke evenementen te organiseren. Dit verbindt mensen. Er wordt veel gelachen en met elkaar hard gewerkt om anderen een plezierige dag te bezorgen. Dat is zeer waardevol en willen we vast zien te houden. Daarom ook deze Open Dag. Elkaar weer zien, spreken en misschien zelfs een afspraak maken of zaken doen. Vrijwilligers zijn de motor die nodig is om alles soepel te laten verlopen. Ook wij zien dat dit lastiger wordt, vooral omdat men kijkt naar wat het qua tijd kost en niet wat het je oplevert. Wij laten u vandaag zien hoe leuk en gezellig het is om daar deel van uit te maken", was het openingswoord van voorzitter Rikkert Versluis.
Na een dankwoord aan de aanwezige sponsoren voor het weer mogelijk maken van een nieuw (voetbal)seizoen, konden jong en oud aan de slag met verschillende activiteiten. Gewoon lekker bijkletsen was natuurlijk toegestaan, maar de jeugd ging massaal aan de slag op het springkussen en levend tafelvoetbal en de allerkleinsten vonden al snel de schmink. Ook de training voor de pupillen werd goed bezocht, waar Joost van der Horst ze nog wat kneepjes van het voetbal bijbracht. Binnen was er een kennis en spelregel quiz waar iedereen nog eens uitgelegd kon krijgen waarom scheidsrechters bepaalde beslissingen nemen, of juist niet. Zeer leerzaam waardoor het respect voor de 'scheids'  duidelijk toenam gedurende de vragen.
Om half 3 startte de wedstrijd van de week van Siveo 1 tegen SPV dat met een 9-0 overwinning zorgde voor een nog betere sfeer en waarin Stef Kuijer ook zijn 100ste treffer mocht aantekenen. De Open Dag werd afgesloten met een voetbal freestyleshow waaraan de jeugd gratis en actief mee kon doen. Bjorn Boes had vanuit Groningen het 'dorpje' Zegveld kunnen vinden en gaf demonstraties van panna, hooghouden, jongleren, uitdollen en de bal in je nek leggen. Groot en klein vonden het prachtig en nog leuker was het om zelf te doen. Met voor iedereen een clubpresentje werd de dag afgesloten en iedereen bedankt voor hun komst.
Een geslaagde middag die mogelijk werd door Siveo vrijwilligers en bedrijven (van Dalsen Tentverhuur, Rabobank, Huib de Bruijn) en die in de toekomst zeker herhaald gaat worden. Siveo hoopt dan op een nog grotere opkomst om nog meer mensen een gezellige dag te bezorgen.

Verbouwingen in de School met de Bijbel ‘Jorai’

Het nieuwe schooljaar op de School met de Bijbel ‘Jorai’ is fris van start gegaan met ingebruikname van de nieuw gerealiseerde en diverse gerenoveerde ruimten. Gerealiseerd zijn een separate RT en IB-kamer, een nieuwe kamer voor de directeur alsmede een orthotheek/vergaderruimte en een gerenoveerde keuken. Nog niet alle verbouwingen zijn gereed, maar zullen verwachting voor eind 2013 zijn afgerond.

sep-Jorai-verbouwingen-2013-1 sep-Jorai-verbouwingen-2013

Jubileum Route 724 Buurtbus de Meije!

De prijs voor een enkele reis met de buurtbus is slechts Euro 1,10. Zo goedkoop reis je toch bijna nergens meer! En alleen daarom zou je al een keertje instappen. Even naar Bodegraven of  Nieuwerbrug. Of onderweg ergens uitstappen om een mooie wandeling te maken. Op de site van de buurtbus www.buurtbusdemeije.nl staan allerlei suggesties.
In september 1988 is de Vereniging Buurtbus de Meije opgericht. Dit jaar dus 25 jaar geleden en dat moest gevierd worden. Bijna alle chauffeurs met partners waren van de partij om er met elkaar een heel gezellig dagje van te maken, uiteraard met 'de bus'! 
sep-buurtbuschauffeurs

In samenwerking met Arriva verzorgt de buurtbus van maandag tot en met vrijdag de busverbinding tussen Bodegraven, Meije kerk, Zegveld, Woerden, Nieuwerbrug, Driebruggen en Waarder. Alle chauffeurs doen dit op vrijwillige basis en rijden gemiddeld zo'n drie uur per week de route. Sinds een jaar beschikt de vereniging over twee bussen. Er wordt niet alleen in de Meije gereden maar ook op de route Bodegraven-Alphen vice versa.
Twee bussen betekent ook twee keer zoveel chauffeurs. Alhoewel er volgens voorzitter Anneke Graman ook een aantal chauffeurs zijn die op beide lijnen rijden.
Anneke Graman, al 20 jaar voorzitter van de Vereniging en vanaf het eerste begin actief als chauffeur vertelt dat het een geweldig leuke dag is geweest. Anneke: "we zijn 's morgens in een dubbeldekker vertrokken naar het Land van Strijen waar we de dag goed begonnen zijn met koffie en een Zeeuwse bolus. Daarna hebben we  verschillende bezienswaardigheden bezocht". 's Middags ging de rit, hoe kan het ook anders, naar Ouddorp voor een bezoek aan de remise van de RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij).
Tijdens het afsluitende diner werden er een aantal mensen in het zonnetje gezet. Onder andere Ineke van der Draai, die al 20 jaar chauffeur is en Bori Sluijs, bestuurslid en al 23 jaar chauffeur. Anneke Graman: "het was heel leuk dat ook Wim Groenendijk, de allereerste voorzitter van de Vereniging dit feest met ons meevierde. Hij stond aan de wieg van de buurtbus en heeft daar ongelooflijk veel werk voor verricht."
Als u wel eens met de buurtbus reist dan herkent u ze ongetwijfeld. Op de foto staan 'bijna' alle chauffeurs van Vereniging Buurtbus de Meije.

Beursplein 10

Het was 26 augustus een spannende dag voor beleggersclub ‘Beursplein 10’. In verband met hun 15 jarig bestaan mochten zij om 9 uur ’s morgens de effectenbeurs in Amsterdam openen. Ook de redactie van de Berichtgever was uitgenodigd. Dit betekende zes uur op om vervolgens rond de klok van zeven uur richting Amsterdam te rijden. Gelukkig waren er rond die tijd nog geen files dus ruimschoots op tijd werden wij hartelijk verwelkomd bij de Effectenbeurs Beursplein 5, die als adres ook Beursplein 5 heeft. In de bestuurskamer kregen wij uitleg over de beurs.sep-Beursplein
De Amsterdamse effectenbeurs wordt over het algemeen gezien als de oudste financiële handelsbeurs ter wereld. In 1604 is de beurshandel al gestart. De belangrijkste graadmeters van de Amsterdamse beurs zijn de Amsterdam Exchange Index (AEX) en de Amsterdam Midkap Index. De beurs is eigendom van Euronext. Handel vindt plaats op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.
Door het hele gebouw hangen grote monitoren waarop deze dag zichtbaar was wie de beurs zou openen, nl.: VEB & ‘Beursplein 10’ Herman Lekkerkerker. Om 8.50 uur gingen we richting ‘het gebeuren’. Er werd verteld dat 30 seconden voor negen uur de televisie uitzending via RTLZ zou starten van de beursopening. Tien seconden voor tijd moesten we mee aftellen. Dus 10, 9, 8…………..1 en toen volgde er een enorme klap op de gong door Herman Lekkerkerker. Nog 30 seconden vriendelijk blijven lachen en daarna stopte de televisie uitzending. En met deze gongslag kwam Herman in het illustere rijtje te staan van namen als koning Willem-Alexander, Barosso, Johan Cruijff en André van Duin.
Beursplein 10 is lid van de VEB, oftewel de Vereniging van Effecten Bezitters. Een vereniging met zo’n 48.000 leden. Het getal 10 staat voor de 10 leden van deze club. Wat opviel, is dat de beurs absoluut niet meer zo hectisch is als vroeger, waarbij iedereen door elkaar stond te schreeuwen, waarbij de grootste schreeuwer vaak de beste handel deed.
Als aandenken kreeg de beleggingsclub een foto van de opening, met aan de achterkant een certificaat van echtheid. Ook was er een geschenk voor de gonger zelf. Herman ontving een presse-papier van glas met daarin het beursgebouw gegraveerd.
Tot slot bedankte Herman voor de hartelijke ontvangst en het honoreren van het verzoek naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van Beursplein 10. Gastvrouw Marianne Kraan van de VEB & NCVB ontving een Zegvelds kaasje. Daarna weer huiswaarts. Een leuke en bijzondere ervaring rijker. Of Herman die dag te hard of te zacht op de gong heeft geslagen is onbekend, maar de koers van de AEX-index zakte die dag wel iets.

Down Doe Dag

De 'Down Doe Dag' is een dag waarop gezinnen met een kind met down syndroom plezier maken, elkaar ontmoeten, samen lekker eten en kennis opdoen rondom een centraal thema. Dit jaar was het thema : "... met in de hoofdrol..."
Vaak staat het kind met down syndroom centraal in een gezin en hebben zij de hoofdrol. Op de Down Doe Dag kregen de broertjes en zusjes (brusjes) een speciale plek en hadden zij letterlijk de hoofdrol! De hele ochtend hebben de 'brusje

sep-Down-doe-dag-2013

s' keihard gewerkt aan een theatervoorstelling. Het resultaat was een mooi optreden. Terwijl de 'brusjes' aan het werk waren, vermaakten de allerjongsten kinderen zich in de Peuterpret. De ouders en de oudere kinderen met down syndroom hadden hun eigen programma. De acteurs van de televisieserie Downisty verzorgden een workshop, samen met een drama docente. Het was leuk en leerzaam om te horen hoe de acteurs er toe gekomen zijn om in een televisie serie te spelen, en welke ervaringen ze daarbij hebben opgedaan. Allemaal doordat dat ze hun droom, acteur worden, hebben nagejaagd, zonder dat hun beperking daarbij in de weg stond. Na de gezamenlijke lunch en het optreden van de 'brusjes' liep de dag ten einde. Iedereen mocht de zaal verlaten via de rode loper, onder luid gejoel en applaus van alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. Een bijzondere dag, waarbij veel dank uitgaat naar alle vrijwilligers en sponsoren en niet in de laatste plaats aan Gasterij de Milandhof voor de gastvrijheid en Coop Bremmer voor het sponsoren van de ijsjes!!! *

Eeuwfeest voor ‘De Lindehof’

sep-taartLindenhofDit jaar is het 100 jaar geleden dat boerderij ‘De Lindehof’ aan de Hoofdweg 94 is gebouwd. De huidige bewoners Ben  en Marloes Brak vonden dit een goede reden voor een reünie.
De boerderij werd in 1913 gebouwd in opdracht van het echtpaar Leendert Brak en Marrigje van Doorn. Op deze plek stond daarvoor een woonhuis dat door twee gezinnen werd bewoond. Na de ontruiming viel dit pand onder de slopershamer en kon de bouwmanswoning, zoals toen werd omschreven, worden gebouwd met schuur, hooiberg en boenhok.
De boerderij is ontworpen door bouwkundige (tevens aannemer) P.G. Karsdorp. 
In 1943 betrok dochter Marrigje met haar man Arie Boer de boerderij. In 1948 emigreerde het echtpaar Boer-Brak naar de Verenigde Staten en zette Leenderts zoon Bastiaan Brak het bedrijf voort. Hij was getrouwd met Jacoba Johanna Boer, een zus van Arie.
In 1961 werd aan de zijkant van de boerderij een aanbouw gerealiseerd ten behoeve van het echtpaar Brak-van Doorn. In 1976 nam Leendert (Leo) de zoon van Bastiaan Brak het boerenbedrijf over van zijn vader. Leo was op 8 september 1976 getrouwd met Teuntje (Teunie) Margaretha Cornelia Rijneveld uit Polsbroek.  De ouders van Leo vertrokken naar een bungalow buiten het dorp, maar kwamen laten wonen in de zijwoning op nummer 94A.
Thans wordt ‘De Lindehof’ bewoond door de vierde generatie Brak, nl. Bastiaan Leendert (Ben) Brak en zijn vrouw Maria Louise (Marloes) van Dam. Zij zijn blij en dankbaar dat inmiddels de vijfde generatie op ‘De Lindehof’ rondspringt, de dochters Sarah en Thirza.
Op 24 augustus vond de reünie plaats. Alle Brakken die op de boerderij geboren waren (met aanhang) waren aanwezig. Bij de koffie werd men al verrast met een grote taart waarop een foto van de boerderij in marsepein was aangebracht. En natuurlijk stond er een rondleiding op het programma. Iedere rondleiding duurde wel een uur, zoveel herinneringen werden opgehaald. Favoriet was de kelder. Daarin zat in de oorlog een smokkelhok, waarin de kaas lag.
In 2010 hebben Ben en Marloes de boerderij de naam ‘De Lindehof’ gegeven. Ze vonden het jammer dat de boerderij geen naam had. Gezien de karakteristieke Lindebomen die voor de boerderij staan, was de keuze voor een naam niet zo moeilijk.

‘Zegveld smaakt naar meer’ 2013

Ook dit jaar organiseert de CSZ het culinaire evenement ‘Zegveld smaakt naar meer’. Diverse ondernemers zullen op 5 oktober a.s. vanaf 18.30 uur hun hapjes en drankjes presenteren. Genietend van gezellige muziek kunnen alle Zegvelders en andere belangstellenden uit de regio de lekkernijen van de ondernemers nuttigen. Heeft u favoriete muziek of een speciaal muzieknummer? Dan kunt u ter plaatse verzoeknummers indienen en eventueel een dansje maken. In samenwerking met de Speeltuinvereniging De Robbedoes zorgt de CSZ ook voor activiteiten voor de kinderen. Zij kunnen cupcakes versieren en smullen van een suikerspin. Kortom, een gezellige en culinaire avond voor het hele gezin! U komt toch ook?

Jaarlijkse oliebollen en appelbeignet actie door K.N.A. (ingekomen bericht)

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid organiseert op maandag 21 oktober in Zegveld en de Meije de jaarlijkse oliebollen en appelbeignet actie. Vanaf 16.30 uur kunnen de leden bij u aanbellen om deze kersverse lekkernijen te verkopen.
Mocht u niet thuis zijn of zijn ze goed in de smaak gevallen, dan staan wij dinsdag 22 oktober met een kraam nabij de Coop.
Ook dit jaar hebben wij weer oliebollen zonder krenten en rozijnen. Deze worden niet aangeboden bij de huis aan huis verkoop, tenzij u ze vooraf reserveert.
Wilt u vooraf reserveren (omdat u maandagavond niet thuis bent, iets lekkers mee naar uw werk wilt nemen of een andere reden) bel dan naar familie Van Vliet  tel. 0348-691575.
Wij hopen op uw steun voor de muziekvereniging, zodat het ook dit jaar weer een geslaagde actie mag worden.

Nieuwe bedrijfspand van Kaasveredeling Kruijt B.V. in gebruik genomen

sep-Kruijt-2013Op donderdag 29 augustus 2013 is het nieuwe bedrijfspand van Kruijt Kaasveredeling officieel geopend. Belangstellenden mochten op zaterdag 31 augustus 2013 een kijkje nemen in het nieuwe pand en op maandag 2 september 2013 ging het productieproces in werking. 

Pinnensep-Pinautomaat-kolder

De meningen zijn verdeeld over het verplaatsen van de pinautomaat. Binnenkort is het niet meer mogelijk 's avonds en op zondag geld te pinnen in Zegveld. En niet iedereen is hier zacht gezegd even blij mee. Arien Clay maakte deze foto waarbij de posters aan het plafond in de supermarkt duidelijk maken hoe sommige van ons hier over denken.

Schoolfeest Willibrord/Milandschool 

Op vrijdag 5 juli jl. organiseerde de Willibrord/Milandschool een schoolfeest met het thema Spanje. De school en het schoolplein waren in Spaanse sferen omgetoverd. De kinderen maakten kennis van de avonturen van Don Quichot en zijn schildknaap Sancho Panza. Na een gezamenlijke Spaanse maaltijd werden de kinderen getrakteerd op een optreden van een Spaanse dansgroep.sep-Schoolfeest-WillibrordMiland-school

Niels laat E op zijn enkel tatoeëren

Op 25 juni heeft Niels Ebbelink uit de Korensloot 64 de letter E op zijn enkel laten tatoeëren. Niet zo maar. Achter deze tatoeage schuilt een verhaal.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is toe aan een nieuwe druk. Deze keer wordt de verklaring als tattoo uitgevoerd. Wereldwijd laten mensen één letter van de tekst op hun huid tatoeëren.
De verklaring omvat 6773 karakters in het Engels. Tatoeëerder Giorgio Quaresima ging aan de slag met de eerste woorden van artikel 4 waar staat: ‘No one shall be held in slavery’. De letter E van het woordje ‘one’ kreeg Niels toebedeeld. Dat kwam goed uit, want ook zijn achternaam begint met een E. ‘Maar ik vind het vooral een tof initiatief. Vrijheid is een groot goed. Elke letter was dus geschikt geweest’, aldus Niels.sep-Voet

Opening De Florijn

Vrijdag 5 juli was het zover. De opening van appartementencomplex ‘De Florijn’ aan de middenweg 9. Het kleinschalige project midden in ons dorp, op de plek waar voorheen de Rabobank gevestigd was. Naast enkele commerciële/maatschappelijke ruimten op de begane grond zijn er (verdeeld over drie verdiepingen) 15 koopappartementen gerealiseerd. De opening werd verricht door wethouder M.J. Schreurs, samen met Gert-Jan de Jong van Arc2 architecten door het onthullen van de gevelstenen aan beide zijden van de entree. De Florijn is een beetje een kindje van mij, omdat dit het eerste gebouw is dat in mijn ambtsperiode wordt opgeleverd. Het resultaat mag er zijn. Ik ben er trots op. Ik hoop dat de ruimtes die er zijn voor de winkels snel gevuld zullen zijn. Zij bepalen de leefbaarheid van het dorp’, aldus wethouder Schreurs.
sep-Florijn5Het project is gebouwd door Bolton Bouw. Arjan Ton bedankte namens Bolton Bouw de goede samenwerking met onze oud dorpsgenoot Gert-Jan de Jong, de architect van dit project. Tevens bedankte hij het dorpsplatform voor hun inzet. ‘Zij zijn de ogen en oren van het dorp’.
Tot slot bedankte hij Ido Vunderink voor het kunstwerk (het raam) dat hij boven de ingang heeft gemaakt. Ido, die het kunstwerk samen met zijn partner Lex Hildering onthulde gaf vervolgens uitleg over het kunstwerk. ‘Het is buiten. In het midden de zon.  Planten en bomen, beneden de vissen. Het is Zegveld. Ik vind het wel jammer dat het in plastic is uitgevoerd. Ik had het liever in staal gehad. Maar wie weet komt het er nog een keer van. Het ziet er nu een beetje lullig uit’. sep-Florijn
Tot slot vertelde architect Gert-Jan de Jong blij te zijn dat hij in zijn geboortedorp een project heeft mogen maken. ‘Het is een prachtig complex geworden. Van buiten af drie volumes met drie kleuren baksteen. Vijftien appartementen waarvan niet één hetzelfde is. Bolton. Ik ben apetrots’.

Uitslag sloganwedstrijd Petra Pedicuresalon

Op 26 augustus jl. heeft Petra Hamoen, eigenaresse van Petra Pedicuresalon, prijswinnares Elisabeth Boekelo de eerste prijs overhandigd voor haar ingezonden slogan: “Bij Pedicuresalon Petra is de norm; uw voeten in perfecte vorm”. De voeten van mevrouw Boekelo worden een jaar lang gratis door Petra vakkundig verzorgd.  De prijswinnende slogan is te lezen op het spandoek bij de ingang van de pedicuresalon. De overige winnaars van de wedstrijd zijn Charles Lekx, Marleen Graman, mevrouw Hol en mevrouw Van Beek. Zij ontvangen ieder één gratis pedicurebehandeling. Alle ingezonden slogans zijn gebundeld en te lezen in de wachtkamer van de salon.sep-Petra-pedicuresalon-winnares

Tour de Peuter

Tijdens de jaarlijkse “Tour de Peuter” hebben de peuters van De Peuterpret een bezoek gebracht aan de kaasboerderij van de familie De Groot. De peuters hebben ook de kalfjes geaaid, in de zandbak gespeeld, samen met Marleen de Groot kaas gemaakt, cakejes versierd en tot slot een ijsje gegeten.

sep-Tour-de-Peuter-2013

WELzijn Zegveld in en vanuit DE ZEGGE (een ingekomen bericht)

Aan het begin van dit nieuwe seizoen zijn we blij dat wij als commissie kunnen melden dat alle activiteiten weer begonnen zijn. Iedereen heeft er zin in om er weer het beste van te maken.
Maar, we zijn ons er terdege van bewust dat het allemaal vrijwilligerswerk is en dat er zonder vrijwilligers geen WELzijn Zegveld is.
Maar, WELzijn Zegveld kan ook niet zonder deelnemers. En daar wringt de schoen een beetje.
Bij een aantal activiteiten kunnen we nog wel wat extra deelnemers gebruiken.
Er zijn nog genoeg plekjes vrij bij het handwerken (iedere tweede en vierde woensdagmiddag van de maand), MBvO gymnastiek en werelddansen (onder deskundige leiding).
Bert van Vreeswijk wil u heel graag wegwijs maken op de computer. Dit kan via een basiscursus voor beginners of gevorderden. Maar u kunt ook kiezen voor een opfriscursus of uw kennis bijspijkeren met Excel. En het is heel leuk om te weten hoe u moet werken met Facebook, internetbankieren en nog veel meer. U kunt Bert bellen of mailen en met hem overleggen welke cursus u graag zou willen volgen. Samen komt u er vast wel uit. Telefoon 401801 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Door omstandigheden zijn er momenteel nog geen speciale activiteiten georganiseerd. Dat komt ongetwijfeld nog wel en dan hoort u dit uiteraard van ons.
Wilt u deelnemen aan alle lopende activiteiten, kijk dan eens in de activiteitengids die u heeft ontvangen, of kijk op de site van Welzijn Woerden.
Hartelijke groet en heel graag to ziens in De Zegge, namens de commissie Herman Groen.

Maag Lever Darm Stichting(ingezonden bericht)

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 24 t/m 29 juni in Zegveld en de Meije € 949,74 opgehaald. Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 patiënten en hun naasten te maken met darmkanker. Darmkanker is de tweede kankersoort waar jaarlijks 5.000 Nederlanders, zo’n 13 personen per dag, aan overlijden. Het geld dat opgehaald wordt met de collecte, stelt de MLDS in staat om  wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker te financieren en mensen bewust te maken van de alarmsignalen van darmkanker.
Zonder de bijdrage en inzet van vrijwilligers en donateurs is dit onmogelijk. De MLDS wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk danken. Uw hulp bij de collecte is voor ons van groot belang!
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort.

Pin It