Kledingbeurs, wat een drukte!mrt-kledingbeurs1

De Kledingbeurs blijft onverminderd populair. Al een kwartier voor aanvang op zaterdag 15 maart stond er al een enorme rij, meest moeders, bij de ingang van de Voorhof.
Daarna was het dringen geblazen om een jurkje of broek, speelgoed of schoenen te bemachtigen wat nog prima voldoet aan de eisen van moeder en kind. Ook nu weer tot in de verre omtrek van de Voorhof geparkeerde mrt-kledingbeurs2auto's. We kunnen er niet omheen, de kledingbeurs is niet meer weg te denken binnen ons dorp. Meer dan 10.000 stuks kleding was ingebracht. Een compliment aan de organisatie en vrijwilligers, want er zit een heel systeem achter het verwerken en betalen van de kleding. De opbrengst, ook nu bestemd voor de Voorhof, bedroeg € 1.900 =. Geweldig!

Hilda Brak teamcaptain bij sponsorloop ‘De 24 uur van Woerden’

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei  wordt voor de tweede keer ‘De 24 uur van Woerden’ georganiseerd.
Het doel is gezamenlijk 24 uur te wandelen in estafettevorm en zoveel mogelijk geld op te halen voor het Inloophuis Leven met Kanker en KWF kankerbestrijding. Het inschrijfgeld is €10,-.
Het is Hilda Brak, ervaren teamcaptain dit jaar opnieuw gelukt een compleet team te verzamelen met daarin een aantal Zegvelders. Hilda heeft voldoende deelnemers, maar er kunnen nog steeds teams gevorm worden voor wandelaars die zich nu nog aanmelden. Heb je interesse, stuur dan even een mailtje naar Hilda Brak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie is te vinden op de site http://de24uurvanwoerden.nl.
Je kan je ook via de site aanmelden als teamcaptain of als deelnemer.
Niet meelopen en wel steunen? Bij slagerij van Kesteren zijn loten te koop voor € 1 per stuk. Armbandjes kosten € 2 en inspiratielichten voor € 2.50.

 

Renovatie OLG Geboortekerk in de Meije

In de afgelopen weken is er door een  grote groep parochianen heel hard gewerkt in de OLV Geboortekerk  in de Meije. Het was een grote klus want er zijn meerdere zaken tegelijk aangepakt. mrt-Werkzaamheden-kerk-Meije
Op de plek waar de biechtstoelen zaten is een kapelletje gemaakt. De banken aan de buitenkanten van de kerk zijn met één zitting ingekort om de gangpaden te  verbreden en dat is hele verbetering, en er is nieuwe vloerbedekking gelegd.
Na lange klusdagen moest de kerk ook weer schoongemaakt worden voor de viering van zondag. Daarom kwam er elke zaterdag na het klussen een schoonmaakploeg en was alles zo weer schoon. Het resultaat mag er zijn dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers!

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 4 maart in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het DB, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
Het was een enorm druk bezochte vergadering, maar liefst 35 mensen waren op de vergadering afgekomen. Er moest zelfs een tweede rij stoelen worden neergezet om alle gasten een plekje te kunnen geven. Het Dorpsplatform is daar natuurlijk blij mee. Het enthousiasme  en de  betrokkenheid van de Zegvelders was de aanwezige raadsleden opgevallen, die hiervoor complimenten gaven aan de  Zegvelders.
“Groene” zaken
Jaap Verhoog van de gemeente heeft in de vergadering van het Dorpsplatform een presentatie gegeven over het onderhoud van het openbaar groen. Het logo van het Dorpsplatform:  “Zegveld, het dorp waar het leven goed is”  is het uitgangspunt voor de gemeente en zij wil het dorp ook graag schoon, heel en veilig houden.
Er is een integrale aanpak voor het onderhoud aan het riool, het groen en de wegen, dat wil zeggen dat het onderhoud hieraan op elkaar wordt afgestemd. Dit betekent in de praktijk dat onderhoud aan het één wel eens moet worden uitgesteld omdat er  onderhoud aan het ander  aankomt en soms kan het betekenen dat onderhoud naar voren  wordt gehaald.
Het onderhoud aan de openbare ruimte heeft zogenaamde kwaliteitsniveaus. A is het hoogste niveau. Het meeste wordt uitgevoerd op het C-niveau, sommige onderdelen op het B-niveau, zoals zwerfvuil, speelvoorzieningen, beschoeiing, kunstwerken en afvalbakken. Verharding, groen en straatmeubilair wordt op het C-niveau onderhouden.
Ten aanzien van het maaibeheer meldt de heer Verhoog dat de bermen twee keer per jaar worden geklepeld, de hoeken een keer extra. De slootkanten worden één keer gemaaid.   Het gras wordt onderhouden op beeldniveau, dat wil zeggen dat het niet hoger  mag zijn dan een bepaalde hoogte.
Dit jaar staan in het kader van het groenvervangingsplan de volgende punten op de planning: voor de  Hazekade worden 30 populieren vervangen door nieuwe, die ook wat verder van de weg af komen te staan. Langs de Milandweg zijn  knotwilgen vervangen, de essen aan de andere kant zijn slecht. De bomen zullen worden geïnspecteerd, op basis hiervan worden keuzes gemaakt welke vervanging prioriteit heeft. De kastanjes in het centrum zijn op hun  retour, de gezondheid van deze bomen neemt af. Dit jaar wordt bekeken door welke boomsoort ze worden vervangen. Aan de Molenweg (laatste  deel) worden wilgen en struiken geplant. De haag langs de Hoofdweg wordt laag teruggesnoeid , dit is met het Dorpsplatform besproken. Langs de Meije staan de knotwilgen in “dunne” bermen. De gemeente gaat bekijken of de bomen op een andere manier kunnen worden verankerd
Het stukje groen tussen Stoof en de Coöp ziet er verwaarloosd uit, hier wordt bij de gemeente aandacht voor gevraagd. De gemeente is overigens van mening dat onkruid niet altijd lelijk hoeft te zijn. Aandacht is bij de gemeente gevraagd voor ridderzuring die in de slootkanten groeit. De boeren hebben hier erg veel last van. Verder is gevraagd om het gras bij de bankjes op tijd te maaien, omdat het gras soms hoger is dan de bankjes zelf.
De gemeente meldt nog dat het haar bekend is dat het pannaveld snel onder water staat. De kosten voor het ophogen zijn echter erg hoog, zodat de huidige situatie voorlopig zo  blijft.  Tenslotte is gevraagd of de schoeiingen langs de waterpartijen, haaks op de Eikenlaan, met de renovatie ook worden meegenomen.
Rolstoeltoegankelijkheid
Er is een peiling geweest naar verbeteringen en er is een lijstje bij de gemeente ingediend. Een paar grote zaken konden – vanwege de hoge kosten – niet worden uitgevoerd, maar een aantal kleinere zaken zijn  geregeld, zoals de afrit van de brug tegenover Stoof en bij  de brug bij de Milandweg. Als u knelpunten heeft, meldt deze dan bij het Dorpsplatform, wij zullen deze dan bij de gemeente melden.
Jongerenwerk
De nieuwe jongerenwerker - Inger van Dijk – heeft een oproep gedaan om knelpunten te melden. Deze worden dan de volgende keer in de vergadering van het Dorpsplatform behandeld.
Jeules de boules baan
De Jeules de boules baan wordt dit voorjaar opgeknapt. Initiatiefnemers uit het dorp gaan samen met het Dorpsplatform en de gemeente de baan opknappen.
Kledingcontainer
Het Dorpsplatform vindt dat één kledingcontainer (die bij de Coöp staat) genoeg is en de container bij de glasbak  weg kan. De glasbakken zijn zelf nu ondergronds en de kledingcontainer niet, wat een verstorend beeld geeft. De gemeente wil nog even afwachten of één container inderdaad voldoende is. Als dat het geval is, dan gaat de kledingcontainer bij de glasbak weg.
Buurtbus
Naar aanleiding van de verschillende geluiden in ons dorp heeft het CDA vragen gesteld aan het college over de slechte bereikbaarheid van Zegveld via het openbaar vervoer.
Het bestuur van de buurtbus heeft dit opgepikt en er is een proef begonnen om ook op de zaterdagen met de buurtbus te gaan rijden. De route is zoals ook doordeweeks (dus Woerden en Bodegraven worden aangedaan). Er kan met de OV-chipkaart worden betaald. Een rit naar Woerden kost slechts € 1,10 euro. De secretaris van de buurtbus de heer Van Middelkoop meldt dat er voor de zaterdagen nog ruimte is voor vrijwillige chauffeurs. Deze kunnen zich bij het bestuur van de buurtbus melden.
Dat de buurtbus een succes is, blijkt wel uit de aantallen passagiers die   worden vervoerd. De Woerdense route vervoert per jaar maar liefst  7.000 passagiers en de Alphense route vervoert jaarlijks 10.000 passagiers.
Signaleringsopdracht brandweeruitrit
Henk Oskam van de vrijwillige brandweer Zegveld onderzoekt namens het Dorpsplatform Zegveld de verkeersveiligheid rondom de brandweergarage. Er is een enquête gehouden onder de direct omwonenden, gemeente, kerk en het Dorpsplatform.
Nu al blijkt dat er sprake is van een onveilige situatie omdat de brandweervoertuigen tussen twee woningen vandaan moeten komen en er daar sprake is van een slecht (over) zicht. Verder is er geen vast oversteekpunt naar de kerk, waardoor bij drukte (begrafenissen en dorpsactiviteiten) verkeersregelaars midden op de weg moeten gaan staan om het verkeer te regelen. Henk zal een rapport opleveren met aanbevelingen en dit zal de volgende keer in de vergadering van het Dorpsplatform worden gepresenteerd. 
Zorgwoningen + Zorgcoöperatie;
Het Dorpsplatform is in overleg met Futura om op de locatie van de Waldhoorn zorgwoningen te bouwen. Omdat Futura eerst nog in een paar andere gemeenten met plannen bezig is, moet Zegveld even wachten. De gemeente zal worden gevraagd om nog even met de verkoop van deze locatie te wachten om de plannen van Futura een kans te geven.
Geconstateerd is dat de ouderenwoningen aan de Boschsloot niet meer voldoen. In samenspraak met GroenWest wordt naar verbeteringsmogelijkheden gezocht.
Het Dorpsplatform heeft onlangs een bezoek gebracht aan Austerlitz waar een zorgcoöperatie is opgericht die allerlei taken op het gebied van zorg organiseert/ coördineert in de verwachting dat de ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. Onderzocht zal worden of dit bij ons ook toepasbaar zou zijn.
Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot;
De werkzaamheden aan de Eikenlaan en omgeving verlopen goed en de bewoners zijn erg tevreden, complimenten dus voor de aannemer en de gemeente. In het tweede kwartaal van 2014 vinden voorbereidingswerkzaamheden plaats voor het ophogen van de Broeksloot/Korensloot/Boschsloot. Rondom de zomer wordt een rondwandeling met bewoners georganiseerd. De ophoging staat voor 2014 op de financiële planning.
Nijverheidsbuurt
Enige weken geleden heeft de gemeente een overleg gehad met de ondernemers van de Nijverheidsbuurt. Hierbij is aan de orde geweest het aanzicht van de Nijverheidsbuurt, de verkeersveiligheid en de ophoging van de weg. De gemeente onderzoekt op verzoek van de ondernemers en het Dorpsplatform de mogelijkheid om een extra ontsluiting aan te brengen, zodat er eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld. Hierover moet worden overlegd met de grondeigenaar.
Ophogen Meijedijk
Het Waterschap had een plan om de Meijedijk op te hogen, maar heeft dit teruggenomen en er vindt  opnieuw studie plaats. 
Hondenpoep
Leden van het Dorpsplatform hebben geconstateerd dat er meermalen sprake is van ernstige overlast van hondenpoep. De gemeente roept op om dergelijke overlast bij de klachtenlijn te melden, foto’s te maken en deze op te sturen.

Rommelmarkt 3 mei (een ingekomen bericht)

Het duurt nog even, maar de jaarlijkse rommelmarkt in Zegveld komt er bijna weer aan. Op zaterdag 3 mei wordt deze gehouden.
Jongensclub Juda wil graag geld ophalen voor de kinderen in Nepal. Het geld wordt gebruikt om de kinderen in Nepal ook naar een club te laten gaan.
Om veel geld op te halen zijn wij met de hele jongensclub aan het klussen. mrt-Rommelmarkt-3-mei-2014
Iedere klus levert geld op, al dit geld gaat naar Nepal.
U mag de jongens van alles en nog wat laten doen. Denk aan: helpen om een auto te wassen, onkruid te plukken, een boodschap te doen, helpen in de tuin of post bezorgen en nog veel meer klusjes die jongens van 7, 8 of 9 jaar prima kunnen doen.
Onze vraag: doet u mee? Laat u hen klussen voor Nepal? Bewaart u, uw klus?
Heel graag!!
We willen deze actie houden van 19 maart tot 9 april.
We hopen op heel veel volle kluskaarten.
Groeten van alle jongens van de club en de leiding.

Ontbijtactie

De jaarlijkse rommelmarkt komt er weer aan, en daarom organiseren wij, net als vorig jaar, een ontbijtactie! De opbrengst gaat dit jaar naar Nepal, waar het HGJB-project: ‘Leven met lef’ wordt opgezet. Het project voorziet in werk onder kinderen, zorg voor kwetsbare mensen en bijbelonderwijs.
U kunt een ontbijtje bestellen voor maar 5 euro! Het ontbijtje zal bestaan uit twee belegde bolletjes, een croissant, een stuk fruit, vruchtensap en een gekookt eitje. Bestellen? Dat kan via www.courank.nl, waarbij u het bedrag overmaakt. Of u kunt het bestelformulier dat u binnenkort door de bus krijgt (samen met de COOP-folder) invullen en inleveren voor 28 april. Verdere gegevens vindt u op het bestelformulier.
Wilt u op iemand verassen met een ontbijtje? Dat kan! Meld dit dan bij het bezorgadres op de bestelstrook. Op zaterdagochtend 3 mei worden de ontbijtjes goed verpakt tussen 7.00 en 8.00 uur bij u aan de deur gehangen. Voor vragen kunt u bellen naar 0348-691530 of mailen; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt!

Proefboerderij gered (RTV Utrecht 20 februari 2014)

ZEGVELD - Veertig veehouders en organisaties in de agrarische sector hebben de Proefboerderij in Zegveld gekocht van de Universiteit Wageningen. Daardoor blijft de Proefboerderij dé centrale plek voor kennisontwikkeling- en uitwisseling in het Veenweide-gebied.
De Proefboerderij, opgericht in de jaren '60 , is een plek waar melkveehouders in het veenweidegebied ondersteuning krijgen van wetenschappers bij het uitoefenen van hun vak. Zo worden er voortdurend vier verschillende bedrijfsstijlen getest.
De Universiteit Wageningen voerde het beheer van het centrum, maar die wilde ervan af. Daarop sloegen de boeren, met hulp van de gemeente Woerden, de handen ineen zodat het centrum verder kan als KTC Zegveld.
Het centrum wil zich ook richten op netwerkbijeenkomsten tussen boeren, onderzoekers en bestuurders. Mogelijk komt er in de toekomst ook een nieuwe onderwijsfaciliteit op het terrein.

Ilona Goes, een doorzetter van hoog niveau

Het afgelopen jaar was voor de Zegveldse Ilona Goes (32 jaar), paradressuuramazone, een ware rollercoaster. Hoogtepunten en successen wisselden elkaar in snel tempo af. De successen smaken naar meer en llona is dan ook vastberaden in 2014 wederom hoog te eindigen in de paradressuurtop.mrt-Ilona-Goes-1
Ilona en haar familie wonen al zo'n 15 jaar in Zegveld en hebben allemaal een passie voor paarden. Al op zeer jonge leeftijd leerden Ilona, haar jongere broer en zus ponyrijden en deden zij ook niet onverdienstelijk mee aan wedstrijden. Een ernstig verkeersongeval op de Milandweg net buiten Zegveld in de zomer van 2002 maakte een einde aan het onbezorgde leven van Ilona. Tijdens het ongeluk brak zij o.a. haar nek op meerdere plaatsen en heeft ze hersenletsel opgelopen, Ilona: "Na het ongeluk volgde een lange en intensieve revalidatieperiode. Ik kon niet meer paardrijden en om toch wat om handen te hebben fokte ik uit mijn merrie de paarden Zalisto en Beautano. Ik heb de paarden zelf getraind en opgeleid en met Zalisto rijd ik nu aangepaste dressuurwedstrijden. Door mijn hersenletsel heb ik in mijn rechterarm en been minder kracht en motoriek waardoor ik niet meer kan deelnemen aan reguliere dressuurwedstrijden. Daarom ben ik overgestapt naar de aangepaste paardensport".
mrt-Ilona-2Ilona is bij het uitoefenen van haar sport in 2013 ondersteund door de DVB Foundation met een éénmalige sponsoring. De DVB foundation ondersteunt paardrijden voor mensen met een beperking. "Door de financiële ondersteuning van de DVB Foundation kon ik mijn paard Zalisto stallen bij manege Gunterstein in Breukelen en aldaar trainingen volgen bij instructrice Inge Fokker-Van Bruggen.
Naast de sponsoring van de DVB Foundation kreeg ik te horen dat ik in 2013 de Rabo Talentenplan-trainingen mocht gaan volgen. Deze mooie combinatie van trainingen heeft mij geholpen om in het voorjaar van 2013 de benodigde scores voor de opname in het B kader van de Nederlandse Hippische Para Dressuursport te behalen". Zoals eerder gezegd is de passie voor paarden en paardrijden een passie van de hele familie Goes.
Ook de vriend van Ilona, Dyon Bode, deelt deze passie en heeft zijn aandeel in het succes van Ilona. "Heel trots ben ik op mijn kür op muziek. De choreografie heb ik samen met mijn instructrice bedacht, maar de bijbehorende muziek is door mijn vriend gemaakt. Ik hoop de kür nog wat aan te passen en ook in 2014 met deze kür goede resultaten te behalen", vertelt Ilona.
Eind 2013 werd Ilona Goes genomineerd als sportvrouw van het jaar in de gemeente Woerden. Tijdens het Rabobank Sportgala 2013 op 10 januari jl. werd de winnaar bekend gemaakt, maar helaas greep Ilona net naast de titel. "Natuurlijk is het jammer dat ik de titel Sportvrouw van het jaar 2013 niet gewonnen heb, maar de nominatie vond ik al een enorme eer. Het was een prachtige afsluiting van een zeer succesvol jaar", aldus Ilona.
Ilona hoopt haar titel op het Para NK dressuur in 2014 te verdedigen, maar een noodzakelijke operatie aan haar linkerhand maakt dat ze nu een paar maanden uit de roulatie is. Ilona: "De paarden heb ik ondergebracht in een trainingsstal zodat zij in goede conditie blijven. Zelf hoop ik binnenkort te starten met fysieke revalidatie, mijn conditietrainingen op te pakken en medio april 2014 samen met de paarden weer te gaan trainen zodat we vanaf de vroege zomer van 2014 weer kunnen starten tijdens de landelijke en internationale wedstrijden". Ook 2014 belooft dus een mooi jaar voor Ilona te worden. Niet alleen in de paardensport, maar ook privé aangezien zij en haar vriend in september 2014 elkaar het ja-woord zullen geven.

Vrouwen/koffie-ochtend

Op woensdag 9 april wordt er weer een vrouwen/koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Dientje Wiersma uit Leiden. Zij zal spreken over het thema “Verbonden in liefde”. De koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij “De Milandhof” en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, alsmede een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee. 

Nienke van der Kooi exposeert

Nienke van der Kooi is een van de deelnemers aan de kunstroute Te Hooi & Te Kunst.
Haar werk is te zien op Breudijk 56 te Harmelen op 13 en 14 april. Aan het evenement doen 20 kunstenaars mee. Meer informatie over de deelnemers en de locaties kunt u vinden op http://www.tehooitekunst.nl/

Verloskundigen in India! (een ingekomen bericht)

Beste lezers van de Berichtgever!
Wij zijn Hanna van Meijeren uit Zegveld en Joanne de Kat uit Zetten.
Twee 3e jaars Verloskundestudenten, vol met passie voor onze studie!!
Komende zomer hopen wij voor 5 weken naar India te gaan om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.
Een bevalling is een levens veranderend en bijzonder moment in het leven van een vrouw, die moeder wordt. In India is de moedersterfte tijdens de bevalling enorm hoog.
Dit heeft als belangrijkste oorzaak het tekort aan medische kennis, hulp en middelen.
Wij zullen vrouwen begeleiden tijdens hun bevalling.
Wat gaan wij doen & wat kunt u doen
Wij gaan ons inzetten in het Duncan Hospital in Raxaul, ten oosten van Delhi.
Dit ziekenhuis bestaat uit artsen en verpleging uit India zelf, maar ook grotendeels uit medici wereldwijd, die vrijwillig enkele tijd een bijdrage leveren ter verbetering van de zorg aldaar.
Om dit werk te kunnen realiseren, willen wij geld ophalen zodat wij onze kennis & gaven kunnen inzetten voor aanstaande moeders! & ook bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de zorg, dit met een gift voor het ziekenhuis om middelen te kunnen aanschaffen die hiertoe aan bijdragen!
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer 1339.44.840 t.n.v. J. de Kat, onder vermelding van “Vrijwilligerswerk India”.
Paas-Benefietconcert 5 april!mrt-Paasconcert-5-april-2014
Op zaterdag 5 april, zal er in de Hervormde Kerk te Zegveld een Paas- Benefietconcert voor dit doel worden georganiseerd. Aanvang 20.00. Hierbij werken o.a. het Zegveldse Jongerenkoor “Esperance” en Christian Verwoerd (www.christianverwoerd.nl), aan mee. Ook zal er samenzang zijn en een meditatie, verzorgd door Johan Verboom. De toegang is gratis & er zal een collecte gehouden worden om geld in te zamelen. Iedereen is van harte welkom!!
Tijdens onze reis zijn wij te volgen op www.hannaenjoanneinindia.waarbenjij.nu/
Wij hopen op uw steun!

De ‘onbekende’ bekende Zegveldse familie

Op 5 maart zat de Raadzaal in de Milandhof weer bomvol. Welke ‘onbekende’ bekende Zegveldse familie zou zich dit jaar presenteren. Tot het laatste moment bleef het spannend. Wie o wie? Totdat Peter Vermeij met zijn broers en zussen binnenkwam. Toen herkenden we op het scherm de foto van vroeger. De foto van Gijs Vermeij. Het verhaal van de familie Vermeij werd begeleid met foto’s en het verhaal bij de foto’s werd verteld door Peter. Gestart werd met familie portretten van de ouders en broers en zussen van Gijs Vermeij en ook van zijn vrouw Wijna, de familie Kleinveld. Daarna werd het een wandeling via foto’s door het leven van Gijs en Wijna Vermeij. Een leven dat niet altijd gemakkelijk is geweest. Zeker niet nadat Wijna in 1974 op 46-jarige leeftijd overleed en Gijs alleen kwam te staan voor de zorg van zijn 7 kinderen. Peter wist de foto’s te begeleiden met prachtige verhalen met regelmatig een kwinkslag tot hilariteit van de zaal. Ook dit keer van het een feest van herkenning bij de foto’s en verhalen. En nu is het weer en jaar wachten op de volgende ‘onbekende’ bekende Zegveldse familie. We kijken er nu al naar uit.

mrt-Fam-Gijs-Vermeij

Wie is Wie

Onlangs lag er bij de redactie van de Berichtgever een envelop op de deurmat met daarin een dertigtal hele oude pasfoto’s. Op de envelop stond geschreven: ‘onbekend’. Soms stond op een enkele pasfoto achterop een naam geschreven, maar lang niet bij alle foto’s. Inmiddels zijn we te weten gekomen dat de foto’s in bezit waren van mevrouw Bep van Amerongen- Horeman. De vraag is nu: Wie zijn deze personen op de pasfoto’s? Daarvoor willen wij uw hulp inroepen. Ze kunnen een leuke aanvulling zijn op de verhalen van de oude huisjes die in de Berichtgever geplaatst worden.
Uw bevindingen kunt u doorgeven aan Gert Ton, Broeksloot 43 of telefoon 0348 – 69 18 92.

mrt-01 mrt-02

mrt-03 mrt-04

 

Programma Konings- en Bevrijdingsdag (een ingekomen bericht)

De voorbereidingen van Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn in volle gang.
Er staan weer een aantal traditionele punten op het programma.
26 april Koningsdag:
Koningsdag zal ook dit jaar geopend worden met de aubade voor de Milandhof, nadat muziekverenging ‘Kunst Na Arbeid’ een rondgang door het dorp heeft gedaan.
Daarna zijn er voor de kinderen van de basisschool kinderspelen in de Milandhof. ‘s Middags zijn er voor de 12-plussers volksspelen bij het Julianakanaal.
Ook dit jaar is er weer een prutrace waar een snelheid en een originaliteitsprijs te winnen is. Dus train je conditie en haal je origineelste kostuum uit de kast.
Dit jaar zal Koningsdag afgesloten worden met gekostumeerd voetbal in de sporthal van de Milandhof. Het is de bedoeling dat er in teams van 5 personen gespeeld gaat worden. Dus denk vast na over je teamleden en een originele naam. Individueel opgeven is ook mogelijk.
Zoals de naam gekostumeerd voetbal al zegt, is het de bedoeling dat je als team in het meest originele tenue komt voetballen. Uiteraard wordt het origineelste team hiervoor beloond.
5 mei Bevrijdingsdag:
Op 5 mei zal er ’s middags een kindertheater zijn in de Milandhof voor de kinderen van de basisschool.
Verdere informatie over onze oranjeactiviteiten op deze 2 dagen volgen nog in ons Oranjeboekje dat medio april door de deur komt.

Buurtbus

Op zaterdag 8 maart is gestart met de proef om de Buurtbus ook op zaterdag te laten rijden. Wil van Geelen was de allereerste passagier tijdens deze proef en haar reacties waren zeer enthousiast. Deze proef duurt 3 maanden. Alleen, er is een gebrek aan chauffeurs die op zaterdag willen/kunnen rijden.
Misschien bent u wel degene die tijdens deze proefperiode de Buurtbus zou willen besturen. U kunt dan contact opnemen met Anneke Graman, Pr. Beatrixstraat 34, telefoon 0348 – 69 15 05. Het zou jammer zijn als door gebrek aan chauffeurs de proef bij voorbaat al mislukt is.

Welzijn in en vanuit ‘De Zegge’

Vorige maand was de commissie Welzijn  in de veronderstelling dat er niemand voor niets naar de Milandhof was gekomen, voor de middag over de ‘Zegveldse koppen’. Dat was helaas onjuist. Er waren toch nog een aantal belangstellenden, die niet wisten dat de activiteit niet door ging. Onze verontschuldigingen daarvoor.
De middag met een bekende Zegveldse familie was wederom een succes. De bezoekers werden wel op de proef gesteld want de spreker (Peter Vermeij) kon pas om half 3 aanwezig zijn. Gelukkig heeft Jos Didden dit fantastisch opgelost.
Het voorjaar komt er aan, dus we gaan weer op de  pedalen. Vanaf 10 april wordt er weer gefietst vanuit ‘De Zegge’. We vertrekken om 13.00 uur op elke 2e en 4e donderdag van de maand.
Verder is onze ‘beroemde’ jeu de boules baan aan een grondige renovatie toe. In samenwerking met de gemeente Woerden en het Dorpsplatform zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Zodra dit gerealiseerd is, kan er weer volop gespeeld worden. Wij zijn heel benieuwd naar het eindresultaat!
En heeft u de foto gezien van de breiclub in De Zegge. Inmiddels bestaat de club al 1 jaar. Het is toch schitterend dat zoiets spontaan begint en dat het zo’n succes wordt.
In april is er een etentje voor alle vrijwilligers georganiseerd, ze hebben het dik verdiend!
En vindt u het leuk om aanwezig te zijn bij het Zegvelds diner? Zet het dan alvast in uw agenda: woensdag 4 juni is het weer zover!
Namens alle commissieleden, Herman Groen

Jaarconcert KNA 12 April 2014.

Op het KNA jaarconcert van 12 april is er weer een rol weggelegd voor de schoolkinderen. Alle groepen zoals de Blazersbende en het Jorai Schoolorkest, hebben allemaal weer hard geoefend en zullen op deze avond schitteren. Ook zal er gezamenlijk met de fanfare van KNA worden gespeeld. De drumband leerlingen zullen hun vorderingen ten gehore brengen.
De gebruikelijke onderdelen van onze vereniging, de fanfare, MPC, drumband en de majorettes zullen vervolgens een gevarieerd programma aanbieden.
De avond begint om 19:30 in de sporthal van De Milandhof. Toegang is gratis en er is in de pauze een verloting.
De poster van het concert en meer informatie over KNA is te vinden op www.kna.zegveld.net

Pin It