Kleinveeteelt tentoonstellingnov-Keurmeester

Tijdens de Kleinveeteelt tentoonstelling van Konijnen & Pluimvee Vereniging ‘Kleinveeteelt’ uit Zegveld op 8 november jl. was weer veel te zien en te beleven. In totaal werden er 44 konijnen, 106 kippen, 108 watervogels, 30 duiven en 9 Serama kippen getoond. De volgende inzendingen hebben een prijs gewonnen:

Omschrijving                Inzender        Ras
Fraaiste konijn            D. Zwaan        Klein Zilver
Fraaiste hoender            G. Vermaas        Kraaikop
Fraaiste dwerghoender        P.J.C. vd  Mel        Plymouth Rockkriel
Fraaiste sierduif            R. Blonk        Duitse Modena Schletti
Fraaiste ged. watervogel        C. Rietveld        Kwaker
Fraaiste oorspr. watervogel        M. van Dam        Krooneend
Fraaiste Serama kip            W. van Vliet        Serama
Fraaiste konijn jeugdlid        Tim Beukers        Ned. Hangoor dwergkonijn
Fraaiste dwerghoender        Onno Verdouw    Barnevelder kriel

nov-konijnTevens was de Stichting Happy Hop NL (vallend onder de Stichting SunFlowers Ranch) uit Arnhem aanwezig met de springsport voor konijnen ‘Konijn-Hop’. Deze konijnensport is 20 jaar geleden ontstaan in Zweden en overgewaaid van Duitsland naar Nederland. De Stichting Happy Hop NL vangt mishandelde en verwaarloosde konijnen op en leert de konijnen met veel liefde en spelenderwijs een hindernisbaan te springen. De opzet is de kwaliteit van leven voor deze konijnen te verbeteren en kinderen op een verantwoorde manier te leren omgaan met de dieren alsmede het contact te verdiepen. De door de Stichting Happy Hop NL meegenomen konijnen lieten hun springkunsten zien op een afgezet deel van de tentoonstelling. 
De Konijnen & Pluimvee Vereniging ‘Kleinveeteelt’ Zegveld bedankt alle sponsors voor hun bijdragen en de bezoekers voor hun komst.

Voorleeswedstrijd Jorai

Tijdens de Kinderboekenweek met het project "Lezen is een feest" is er op de Jorai school een voorleeswedstrijd georganiseerd. Na de voorronde in eigen klas, was er op dinsdag 14 oktober 2014 de finale met als jury Dineke Stofberg, Lidi Beukers en Gert Ton. nov-voorleeswedsrrijd-Jorai
Vier kinderen uit groep 5/6 en vier kinderen uit groep 7/8 moesten wat vertellen over hun boek en een stukje voorlezen aan de jury en hun klasgenoten. Dat was niet gemakkelijk, want er werd gelet op uitspraak, emotie, contact met het publiek en stemgebruik. Het viel voor de jury niet mee om een winnaar te kiezen, want alle finalisten deden het bijzonder goed. De jury koos uiteindelijk uit groep 5/6 Roza Verburg als winnaar. Uit groep 7/8 werd Simone Balvert de winnaar. Als cadeau kregen de winnaars een…natuurlijk, een boekenbon.

Jorai de beste school

Tijdens het grote AD Buurtonderzoek is de Jorai als beste school van het Groene Hart uit de bus gekomen. De school kreeg een rapportcijfer van 9,23. Directeur Nico Eikelenboom is zeer verheugd. ‘Wat een geweldige uitslag. Het tekent de instelling, die de school naar buiten toe ook uitstraalt. Veel leerkrachten werken al langer dan 25 jaar op onzer school. Zij hebben hart voor de zaak en kijken niet op een uurtje. Dat heeft zijn weerslag op de ouders, die graag bereid zijn te helpen bij diverse activiteiten. We waaien niet met alle onderwijswinden mee, maar als er iets veranderd moet worden dan hebben we een korte lijn met het bestuur. Nee, daar wordt dan niet moeilijk over gedaan, dat is een kwestie van vertrouwen’. Uiteraard namens de Berichtgever: Jorai, van harte gefeliciteerd, ga zo door!

De Berichtgever zegt het met bloemen

nov-Fam-de-JongHet was een half bewolkte en frisse dag met een gemiddelde temperatuur van 7,2 °C op 14 oktober 1964, 50 jaar geleden. De dag waarop Dwight D. Eisenhower zijn 74-ste verjaardag vierde. Ook de dag waarop 4 Nederlanders tijdens de Olympische Spelen van Tokyo verrassend goud wonnen op de honderd kilometer ploegentijdrit. Het was deze dag dat Gert de Jong en Riet Bol elkaar het ja-woord gaven. Het inmiddels gouden jubileum hebben zijn met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden gevierd in Gasterie De Vliethoeve in Bodegraven. De kinderen en kleinkinderen hebben er een geweldig feest van gemaakt. Zo werden ze door zoon Maikel opgehaald in een grote open cabriolet. Op dit feest is ongetwijfeld hun leven onder de loep genomen. Een leven dat staat in dienst van de naaste. Riet en Gert zijn gestart in een noodwoning aan de Molenweg om vervolgens enkele jaren in een tussenwoning in de dorpsstraat te wonen en daarna op hun huidige hoekwoning aan de Dorpsstraat 27.
Gert is iemand die graag met mensen werkt. Na eerst 9 maanden in de verpleging te hebben gewerkt, koos hij voor een baan bij Coöperatieve Werktuigen Vereniging Ons Belang in ons dorp. Maar naast deze functie volgende hij een studie Middelbare Sociale Arbeid om vervolgens hierna de HBO opleiding te volgen. Als stage plek kwam hij terecht bij Slachtofferhulp. Uiteindelijk heeft hij 12½ jaar bij deze organisatie gewerkt, naast zijn werk bij de Coöperatie. Verder is hij actief  (geweest) bij de Gereformeerde kerk in woerden. Zo was hij meerdere jaren ouderling en is thans nog contactpersoon. De creatieve kant van Gert is misschien minder bekend, toch volgde hij een cursus keramiek, hij doet aan beeldhouwen, schilderen en fotografie. Maar zijn grootste hobby is nog steeds zijn volkstuin.
Ook Riet is een bezige bij. Naast haar gezin met 4 kinderen volgde zij de opleiding theologie op HBO niveau. Na het behalen van deze opleiding is zij in totaal 10 jaar pastoraal kerkelijk werker geweest in Leiden, Utrecht en Woerden. Omdat zij haar preekconsent had ging zij ook voor in diensten. In Woerden echter niet, dat was ‘te dichtbij’. Gert en Riet hebben elkaar altijd geholpen en elkaar de mogelijkheden gegeven de opleidingen te volgen. Zij noemen hun relatie dan ook dynamische relatie waarin ruimte is en verbindingen. Riet wilde na haar pensioen met creativiteit aan de slag gaan. Haar grote hobby is quilten geworden. Met meest prachtige kunstwerken zijn te bewonderen in hun woning.
Van de kinderen hebben ze als cadeau een heerlijk weekend weg gekregen in het plaatsje Hengelo (Gld) in de Achterhoek.

Het tweede bloemetje van de maand brachten wij bij Herman en Maartje Groen aan de Julianalaan 33. Zij waren op 22 oktober 50 jaar getrouwd. Maar wat gebeurde er op hun trouwdag. Het was een geheel bewolkte en regenachtige dag en de gemiddelde temperatuur was 9,4 °C. De dag waarop de Franse actrice Catherine Deneuve haar 21-ste verjaardag vierde. De Franse filosoof en schrijver Jean Paul Sartre (1905-1980) won die dag de Nobelprijs voor de literatuur maar hij weigerde de prijs. De Fransman was bang zijn vrijheid te verliezen.nov-Fam-Groen
Herman en Maartje waren echter niet bang hun vrijheid te verliezen, want zij gaven die dag elkaar het ja-woord.
Zowel Herman als Maartje woonde beiden in Hazerswoude. Per 1 maart 1964 kwam Herman naar Zegveld toen hij een baan kreeg bij de Coöperatieve Werktuigen Vereniging Ons Belang. Tot zijn huwelijk heeft hij in de kost gelegen bij Jo Loenen. Zij was van 1967 – 1987 de kosteres van de hervormde kerk. Na hun huwelijk hebben zij 3 jaar in de Steeg gewoond, in het huis waar het gezin van Lauw Uittenbogaard had gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar hun huidige woning aan de Julianalaan. In oktober 1968 verwisselde Herman zijn baan bij de Coöperatie voor een baan als chauffeur bij de CAVO Rijnstreek in Woerden voor het vervoer van veevoer. Na 21 jaar verwisselde hij het veevoer voor kaas en ging werken bij de expeditie van VanderSterre Groep in Bodegraven, een groothandel in kaas. Toen Herman 60 jaar werd kon hij gebruik maken van de VUT-regeling. Daar heeft hij nooit spijt van gehad. Herman is niet stil gaan zitten. Hij heeft nog een poosje de administratie bij VanderSterre opgeschoond. Zo heeft hij ook de administratie van de Coöperatie 27 jaar lang verzorgd. Bij speeltuinvereniging ‘De Robbedoes’ was hij 8 jaar voorzitter. ‘Sinterklaas is nog bij ons in de leer geweest’, vertelt Herman. Meerdere functies heeft hij vervuld binnen de Gereformeerde kerk, zoals ouderling, diaken en scriba. ‘Thans ben ik nog contactpersoon’. Het rijden voor Graag Gedaan van Welzijn Woerden mag Herman graag doen. Ook zat hij jaren in het bestuur van Stichting Welzijn Zegveld.  Zijn volkstuin is een plek waar hij zijn energie kwijt kan maar ook weer veel energie vandaan haalt. Tot slot is hij nog steeds 3 ochtenden actief op de boerderij van Leen de Vink.
Ook Maartje heeft zich naast haar gezin veel voor de medemens ingezet. Zo is zij al 32 jaar actief voor het Rode Kruis. Het bezoeken van (meestal) ouderen of hen op een creatieve manier bezighouden ligt haar goed. Ook zij is contactpersoon binnen de kerk. Wel hebben Maartje en Herman afgesproken dat zij de woensdag voor elkaar vrij houden. Dan trekken zij er op uit om leuke dingen te gaan doen.
Dit gouden echtpaar heeft hun jubileum met familie en vrienden gevierd door te gaan varen met een schip van Avifauna. Met 51 gasten hebben zij 4 uur gevaren van Alphen a/d Rijn naar Leiderdorp en via De Kaag-De Ringvaart-Braassemermeer weer naar Alphen a/d Rijn. Met uiteraard aan boord een heerlijk buffet.
De Berichtgever heeft beide echtparen van harte geluk gewenst met hun gouden jubileum en liet dit vergezeld gaan met het bloemetje van de maand. Wij wensen hen nog hele mooie en gezonde jaren toe.

Nieuws uit de Huisartspraktijk Zegveld

Per 1 december 2014 staat een wisseling van de derdejaars AIOS (arts in opleiding) op de planning. Maarten Boot heeft de praktijk begin november 2014 verlaten en wordt opgevolgd door Esther Leushuis. De Berichtgever is voornemens mevrouw Leushuis in het nieuwe jaar uit te nodigen voor een interview.
Op 21 oktober jl. heeft dr. Anja Bijkerk via een open brief aan de patiënten van de Huisartspraktijk Zegveld (de brief is te lezen op het raam van de balie in de praktijk) een update van haar gezondheidssituatie gegeven. Bij mevrouw Bijkerk is in maart 2014 borstkanker geconstateerd. Zij heeft een operatie ondergaan en radiotherapie gevolgd, welke trajecten voorspoedig zijn verlopen. Kort voordat zij het traject van aanvullende chemo- en immunotherapie zou starten werd een longtumor ontdekt en ook deze tumor is via een operatie verwijderd. Inmiddels is voor mevrouw Bijkerk een pittig traject van chemo- en immunotherapie gestart. Zij geeft in de brief aan dat het naar omstandigheden goed met haar gaat, doch deze periode erg zwaar is voor haar en haar gezin. De door haar ontvangen blijken van medeleven van inwoners uit Zegveld en omgeving zijn zeer gewaardeerd.
Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er wederom verbouwingsplannen in de praktijk. De eerste (grote) verbouwing vond plaats in 2003 en in 2011 werd er een derde spreekkamer gerealiseerd t.b.v. de AIOS. Aanleiding voor een nieuwe verbouwing is dat de geestelijke gezondheidszorg voor een groter deel onder de huisarts gaat vallen en een poh GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) wordt aangesteld. Deze poh GGZ functioneert onder leiding van de huisarts, doch staat dichter bij de mensen en kan goedkoper werken. De behandeling van een poh GGZ valt onder het basiszorgaanbod (dus geen extra kosten voor de patiënt). Verwijzing naar psycholoog/psychiater gaat in 2015 wel ten laste van het eigen risico of dient door de patiënt te worden betaald. Teneinde een spreekkamer voor de poh GGZ te realiseren wordt op de huidige praktijk een verdieping geplaatst. Deze verdieping wordt met de huidige praktijk- en dagruimten verbonden door middel van een trap (met stoeltjeslift). Daarnaast wordt een deel van de uitbreiding ingericht als privévertrek aangezien het gezin van dr. Quaak vanaf de zomer van 2014 pleeggezin is geworden. In het gezin worden regelmatig (kleine) kinderen (tijdelijk) opgevangen die om welke reden dan ook even niet bij hun ouders kunnen wonen. Deze tijdelijke opvang kan kort- of langdurig van karakter zijn.

Rinus van der Does in ‘de lappenmand’

Wellicht is het u opgevallen dat Rinus van der Does ‘onze dorpsagent’ zich al een tijdje niet heeft laten zien in het dorp. Onlangs ontving De Berichtgever het bericht dat Rinus thuis ongelukkig ten val is gekomen en pezen in rechterarm en schouder heeft afgescheurd. Onderzoek moet uitwijzen of een operatie noodzakelijk is. De inwoners van Zegveld moeten Rinus dus voorlopig missen in de straten van Zegveld, want het ziet er naar uit dat Rinus zeker een half jaar niet in staat zal zijn om te werken. De Berichtgever wenst Rinus van der Does van harte beterschap en tot spoedig ziens in ‘ons dorp’.

ACTIE ANIMO '72 (een ingekomen bericht)

De leden van de volleybalvereniging Animo'72 komen op maandag 24 november, dinsdag 25 november of woensdag 26 november 2014 weer langs de deuren met mooie kerststerren of lekkere roomboteramandelstaven. Wij hopen dat veel mensen ons willen steunen want dat kan onze verenigingskas goed gebruiken.

De Trompetter van de Prins

nov-De-Trompetter-van-de-PrinsVan oud tot jong was 15 oktober bijeen in de Milandhof om de Trompetter van de Prins te beleven/te bekijken/te ondergaan. Het muzikale gezelschap was vanaf bakkerij De Leeuw al spelend en zingend naar de Milandhof gelopen met in hun kielzog jeugd en bewoners van het Thomashuis. Het publiek heeft genoten van het optreden, waarin Jan Klaassen in het poppenkastspel een hoofdrol speelde. Mede dankzij de heerlijke opmerkingen van bewoners van het Thomashuis was het een lust om naar te kijken. Zij hadden de lachers op hun hand. Zo wist Kim (van het Thomashuis) wel wie in het rampjaar 1672 in de winkel van bakkerij De Leeuw stond, nl. Annalies. Al met al, de aanwezigen hebben een heerlijke middag gehad.

Vakantie Bijbel week

De herfstvakantie was stormachtig en nat, maar dat maakte voor de Vakantie Bijbel Week weinig uit. Zo’n 80 kinderen gingen aan de slag met het thema ‘Zeesterren’. Lekker zingen, knutselen, spelen en luisteren naar mooie Bijbelverhalen en het spannende verhaal. De Voorhof was versierd als groot aquarium, met zelfgemaakte vissen van de kinderen. Als traktatie waren er visdropjes, schelpen en zeeslangetjes. Maar natuurlijk mochten de pannenkoeken op donderdag niet ontbreken! Verder hebben de kinderen € 162,25 bij elkaar gespaard voor arme mensen in Somalië. Van het geld worden vrieskisten gekocht zodat ze daarin vis kunnen bewaren omdat vis snel bederft in de warme zon. Neem ook eens een kijkje op www.vbwzegveld.nl. Daar staan dagverslagen en veel foto’s!

nov-Vakantie-Bijbel-Week nov-Vakantie-Bijbel-Week2

Kerstzangavond (een ingekomen bericht)

De kerstzangavond wordt dit jaar gehouden op D.V. maandagavond 15 december in de Milandhof.  De voorbereiding is dit jaar in handen van Passage christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Zegveld. Thema van de avond is: “Maria, een gewone moeder?”
De korte meditatie wordt verzorgd door mw. Lia Noordhoek uit Woerden.
medewerking wordt verleend door jongerenkoor “Espérance”, het Kerst-kinderkoor en zangvereniging “De Lofstem”. Alle koren staan onder leiding van dirigente Pia Schütz. De piano wordt bespeeld door Sjaak van der Mel. Dit met begeleiding en samenspel van Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’, onder leiding van dirigent Andries Faber.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met sfeerspel van het Mallet Percussion Corps (ensemble van KNA). Er staan veel bekende Kerstliederen op het programma die door u kunnen worden meegezonden, begeleid door de muzikanten van KNA.
Omdat er voor deze de nodige kosten worden gemaakt, zal er een collecte gehouden worden.
De Kerstzangavond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
U bent allen hartelijk voor deze Kerstzangavond uitgenodigd.

Mini-kerstmarkt

Op zaterdag 13 december 2014 van 10.00 – 15.00 uur organiseren het Activiteitencentrum Zegveld en Anne’s Bloem een sfeervolle mini-kerstmarkt aan de Middenweg nr. 9 in Zegveld. Rondom het Activiteitencentrum is een gevarieerd aanbod van kramen met cadeau- en kerstartikelen, lekkernijen en warme chocolademelk. Tevens zal de Kerstman met het draaiorgel sfeervolle kerstmuziek ten gehore brengen. In de ontspanningsruimte van het Activiteitencentrum is er voor de kinderen een mooie kerstbeleving en in de winkel van Anne’s Bloem kunt u mooie kerststukjes en -cadeaus kopen. U wordt van harte uitgenodigd de gezellige mini-kerstmarkt met elkaar te beleven.

Berichten van de Oranjevereniging (een ingekomen bericht)

Beste dorpsgenoten
Wij als bestuur van de Oranjevereniging Zegveld hebben het oranjeseizoen van 2014 afgesloten en wij willen u er op attenderen dat ons financieel jaaroverzicht van 19 tot 24 december 2014  ter inzage ligt bij bestuurslid  Jan van Amerongen (Broeksloot 44).
Tevens hebben wij ons alvast bezig gehouden met het organiseren van activiteiten voor 2015.
Wij kunnen u melden dat onze jaarlijkse lampionnenoptocht plaats zal vinden op donderdagavond 29 januari 2015 onder begeleiding van muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’.
De datum van 25 april kunt u alvast in de agenda zetten voor onze jaarlijkse ‘toneelavond’.
Ook organiseren we een gedichtenwedstrijd. Het meest passende gedicht zal worden voorgedragen tijdens de dodenherdenking van 2015. De winnaar mag het gedicht zelf voordragen, indien de winnaar dit niet zelf wil doen, zullen wij dit als bestuur doen.
Dinsdag 5 mei 2015 is weer een nationale feestdag en dan willen wij een Zegvelds dorpsontbijt organiseren. Zet ook deze datum in uw agenda, zodat we deze dag als dorp feestelijk kunnen beginnen.
Natuurlijk hebben wij ook voor koningsdag op 27 april 2015 weer volop vermaak voor jong en oud.
Tot zover onze mededelingen tot nu toe. Begin 2015 zullen wij u weer verder informeren over de voortgang van deze en andere activiteiten.
Bestuur Chr. Oranjevereniging Zegveld.

Zwarte Pieten van World Servants (een ingekomen bericht)

Wilt u uw pakjesavond nog gezelliger maken? Dat kan met de zwarte pieten van World Servants!nov-worldServants
Wat: Twee pieten op huisbezoek
Wanneer: 5 en 6 december
Waar: Zegveld en Woerden
Prijs: 25 euro (15 minuten)
De opbrengst komt volledig ten goede aan de projecten van World Servants Woerden die dit jaar klaslokalen gaat bouwen in Zambia en Malawi. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Martin (06-81596122).
Groet van twee enthousiaste pieten,
Joëlle Gorter en Martin de Vink

nov-stratenvolleybalAnd the winner is….Prunuslaan (een ingekomen bericht)

Er waren weer heel veel mensen die zich hadden opgegeven voor het stratenvolleybaltoernooi van Animo '72 op 23 oktober.
We begonnen de avond met 17 teams. Veel sportieve mensen en ook de tribune was gezellig gevuld met kijkend publiek.
Uiteindelijk werd de finale gespeeld tussen de teams van de Julianalaan en de Prunuslaan.
De Prunuslaan won met 28-21 en kregen de taart en wisselbeker in handen.
Het team van de Prunuslaan bestond uit: Peter en Anne Rietveld, Jaco en Lianne Beukers, Johan Beuckens en Dirk-Jan van Amerongen.
Een zeer geslaagde avond met dank aan de vele Zegveldse sponsors.

Terug in de tijd naar ………Hoofdweg 15

In de kadastrale registers van 1832 vinden we dat de plek waarop thans de woning Hoofdweg 15 staat, nog bouwland was. Het land was eigendom van Zegerom (Zeger) Fokker (geboren 1777, overleden 12 juli 1839 te Zegveld). Zeger Fokker was 14 november 1802 te Zegveld getrouwd met Elizabeth de Haan (geboren 3 mei 1778 te Kamerik, overleden 13 juni 1856 te Zegveld).

Na het overlijden van Elizabeth Fokker-de Haan in 1856 gaat het stukje land over op naam van Leendert Kastelein (geboren 1 augustus 1818 te Kamerik-Houtdijken, overleden 5 mei 1894 te Zegveld). Leendert is op 8 februari 1845 te Zegveld getrouwd met de dochter van Zegerom Fokker en Elizabeth de Haan, nl. Jannigje (Jansje) Fokker (geboren 2 maart 1817 te Zegveld, overleden 2 december 1884 te Zegveld).

Leendert Kastelein verkoopt het stukje land in 1858 door aan Pieter van den Toorn (geboren 23 februari 1825 te Hazerswoude, overleden 11 november 1909 te Zegveld). Hij was op 9 juni 1848 te Bleiswijk getrouwd met Jannetje Buitenhuis (geboren 9 juni 1824 te Bleiswijk, overleden 2 december 1894 te Zegveld).
In 1865 laat Pieter van den Toorn op dit stukje bouwland een huis plus schuur bouwen. Hij vestigt hier een timmermansbedrijf.

Pieter van den Toorn gaat er niet zelf wonen, maar verhuurt de woning aan Boudewijn Mastop (geboren 9 september 1841 te Zegveld, overleden 7 november 1914 te Zwammerdam) en wordt daarmee de eerste bewoner. Boudewijn trouwt op 13 november 1874 te Kamerik met Maria de Leeuw (geboren 9 november 1847 te Haarzuilens, overleden 23 juli 1891 te Zegveld).
Na het overlijden van Maria de Leeuw hertrouwt Boudewijn Mastop op 30 juni 1893 te Bodegraven met Margaretha Rademaker (geboren 7 augustus 1844 te Zevenhoven, overleden 15 oktober 1915 te Reeuwijk).

Bij een boedelscheiding in 1897 wordt Jacobus Johannes (Koos) van den Toorn eigenaar van deze woning. De boedelscheiding heeft naar alle waarschijnlijkheid plaats naar aanleiding van het overlijden van de vrouw van Pieter van den Toorn, Jannetje Buitenhuis. Jacobus Johannes van den Toorn (geboren 22 december 1853 te Zegveld, overleden 4 september 1940 te Zeist) is op 11 september 1874 te Zegveld getrouwd met Maria Zaatkamp (geboren 12 april 1855 te Kamerik, overleden 20 maart 1903 te Zegveld). Jacobus en Maria wonen in de woning Hoofdweg 21.
Na het overlijden van Maria in 1903 erft hun dochter Anna de woning/boerderij aan de Hoofdweg 21 en gaat Jacobus Johannes van den Toorn wonen in zijn eigen woning aan de Hoofdweg 15. Koos van den Toorn heeft inmiddels ook het timmerbedrijf van zijn vader Pieter van den Toorn overgenomen. Boudewijn Mastop en zijn vrouw Margaretha Rademaker verhuizen naar de overkant van de weg, Hoofdweg 10.

Jacobus Johannes van den Toorn hertrouwt op 22 augustus 1917 te Gouda met Adriana Zwanenburg (geboren 9 mei 1867 te Waddinxveen, overleden 4 december 1941 te Rotterdam. Zij verhuizen op 11 juni 1925 naar Zeist. De zaak wordt verkocht aan timmerman Jan van Dillen. Hij komt daar per 26 mei 1925 wonen.

Jan Albertus van Dillen (geboren 12 november 1901 te Schalkwijk, overleden 20 december 1980 te Utrecht) is op 30 april 1925 te Vreeswijk getrouwd met Barbara Frederika Kool (geboren 14 april 1900 te Vreeswijk, overleden 28 juli 1977 te Utrecht). Na zes jaar stopt Jan van Dillen het timmerbedrijf. Hij vertrekt op 2 november 1931 naar Zuilen. Het pand wordt verkocht aan Jan Hoogeveen, die er een schildersbedrijf start.

Jan Hoogeveen (geboren 21 juli 1906 te Zegveld, overleden 17 maart 1989 te Zegveld) is op 19 juni 1931 te Kamerik getrouwd met Annigje Johanna Tijsterman (geboren 24 oktober 1898 te Kamerik, overleden 14 april 1991 te Zegveld).

De familie Hoogeveen heeft veel kostgangers gehad. De eerste kostganger was gemeentesecretaris Franciscus van Mazijk (van 1 april 1946 tot 26 maart 1947). Daarna ging hij wonen aan de Hoofdweg 161.
Vervolgens wordt ruim tien jaar lang een kamer verhuurd aan een onderwijzeres. De eerste was Johanna W. Horst (van 28 september 1948 tot 4 september 1949. De tweede was Doretea Josina van der Vaart (van 17 augustus 1949 tot 21 juni 1951). De derde was Johanna C. Volger (van 2 juli 1953 tot 8 september 1955. De vierde was Gretha Boerma (van 1 oktober 1955 tot 1 februari 1959). De laatste was A.P. (Adri) Beversluis (van 5 januari 1956 tot 26 oktober 1957). Vooral de laatste twee onderwijzeressen, juffrouw Boerma en juffrouw Beversluis, waren bijzonder populair bij de schoolkinderen. Op schooldagen werden ze altijd door meerdere leerlingen opgehaald bij de familie Hoogeveen en was het spannend wie hun rieten mand mocht dragen. Twee leerlingen waren eens zo aan het dringen dat de een de ander pardoes in het water duwde.
Gretha Jansze-Boerma heeft (in overleg met Adri van Beelen-Beversluis) enkele herinneringen op papier gezet die wij hieronder graag doorgeven.
‘Als jong meisje van 20 jaar kwam ik uit Amsterdam naar Zegveld om daar te werken aan de School met de Bijbel, toen nog gelegen aan de Hoofdweg. Natuurlijk moest daar toen ook woonruimte gezocht worden. Die vond ik bij de familie J. Hoogeveen op Hoofdweg 15. Daar heb ik met veel plezier gewoond. Eerst alleen en later samen met mijn collega Adri Beversluis. We hadden daar een kamer en slaapkamer voor aan de weg. We hebben daar een heerlijke tijd gehad onder de goede zorgen van mevrouw Hoogeveen. Ook hadden we een goed contact met haar man en kinderen Jan en Corrie. We werden verwend met heerlijke hapjes en biest wellen kon ze als de beste.
Ik had een stukje bloementuin gekregen en plantte ook eens tulpenbollen in de voortuin. Helaas! Wel lekkere hapjes voor de ratten maar geen bloeiend bollenveldje voor de ramen.
In dit pand woonde ook Pieter Both, een vrijgezel die voor zich zelf zorgde. Je deed hem geen groter plezier met het brengen van strengen katoen die flink in de war zaten. Een heerlijk karweitje voor hem om te ontwarren en er mooie bolletjes van te maken. Die strengen bleven steeds in de handwerkkast op school liggen.
Toen de heer en mevrouw Hoogeveen 25 jaar getrouwd waren hebben wij met de schoolkinderen de tuin versierd en een aubade gebracht. Door uit het zijraam te klimmen merkten zij niets van de voorbereidingen
Wij schrokken ook eens heel erg van een blikseminslag in de telefoonverbinding met de woning, gepaard gaande met een vreselijke knal.
Ook een verjaardag vieren in onze kamer was geen enkel probleem. Wij hadden dan dolle pret met de familie en onze overige collega’s.
Met een bandrecorder (dat was toen) nam Jan jr. onze gesprekken stiekem op in de gang en draaide die later weer af.
Adri Beversluis en ik (Gretha Boerma) bewaren goede herinneringen aan onze tijd in Zegveld op school maar vooral ook aan het wonen op Hoofdweg 15 bij de familie J. Hoogeveen.’

-------------------------------------------------------------------------

Graag willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven en de grote belangstelling na het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Flip Verhage
Wij hebben dit zeer gewaardeerd, het heeft ons goed gedaan.
Het was hartverwarmend!

Truus Verhage-Hellingerwerf
kinderen en kleinkinderen
Zegveld, november 2014
-------------------------------------------------------------------------
Hartelijk dank
Blij verrast zijn we door alle felicitaties bij ons 50 jarig huwelijksjubileum
met attenties, bloemen, kaarten en persoonlijke gelukwensen.
Gert en Riet de Jong
------------------------------------------------------------

De Bibliotheek biedt u meer dan alleen boeken

De Bibliotheek biedt u boeken en meer. U kunt in uw eigen Bibliotheek in Zegveld lekker rondkijken of er iets bij is voor u. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u het altijd reserveren. Dat kan in de Bibliotheek; de medewerkers helpen u graag. Maar u kunt ook makkelijk van huis uit reserveren, via de website van de Bibliotheek.
Tevens kunt u met uw bibliotheekpas materialen lenen en terugbrengen in alle bibliotheken in de provincie Utrecht. (uitzondering Nieuwegein en Veenendaal)
In de Bibliotheek Zegveld vindt u naast boeken een tijdschriftenkast met diverse tijdschriften. En zijn er dvd’s en luisterboeken te leen. Aan de leestafel kunt u onder het genot van een kopje thee of koffie een tijdschrift lezen.
Niet in de Bibliotheek Zegveld, maar wel te leen via andere Bibliotheken zijn cd’s, games en bladmuziek. Ook deze kunt u gemakkelijk zelf reserveren.
Ook zijn er twee pc’s met toegang tot internet.
En via de website van de Bibliotheek kunt u e-books lenen. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden met uw pasnummer als inlogcode. Daarna kunt u lekker snuffelen en kiezen uit de collectie.
Gratis wifi
Binnenkort kunt u in de Bibliotheek Zegveld ook terecht voor gratis wifi. Zo kunt u met uw eigen laptop of tablet aan het werk in de Bibliotheek.
Voordeel met je Biebpas
Bovendien krijgt u met uw bibliotheekpas korting op vele culturele activiteiten, zoals voorstellingen, concerten, films en exposities binnen en buiten de Bibliotheek, in heel Nederland. Het aanbod in de regio vindt u op de website van de Bibliotheek: www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl. En op de website www.voordeelmetjebiebpas.nl vindt u alle aanbiedingen.
Nog geen lid?
Kortom, wilt u lezen, luisteren, kijken, doen, leren of ontspannen? U vindt het allemaal in uw Bibliotheek! Nog geen lid? De Bibliotheek heeft voor iedereen een passend abonnement.
Jeugd t/m 17 jaar is gratis. Als volwassene hebt u de keus uit een klein abonnement waarmee u maximaal 20 materialen kunt lenen, een standaard abonnement als u wat meer wilt lenen en voor de grote leners is er een plusabonnement.
De tarieven en voorwaarden vindt u op de website of haal de folder in de Bibliotheek.
www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl

St. Welzijn Zegveld

De nieuwe samenstelling van de commissie St. Welzijn Zegveld miv het nieuwe seizoen is als volgt:
Voorzitter         Herman Lekkerkerker        Tel: 692424
Penningmeester    Hanneke Kastelein               691891
Secretaris        Ada Beiboer                            691894
Commissielid    Adrie de Jong                          691416                       
Commissielid    Riet Verheul                            691045
Maandag 15 december wordt er voorafgaand aan de Kerstzangdienst een broodmaaltijd verzorgd. Inloop 16.30 uur, aanvang: 17.00 uur. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt € 7,50. Opgave bij Adrie de Jong tel: 691416, of intekenlijst in de “Zegge”.
Woensdag 17 december wordt u uitgenodigd om kerststukjes te komen maken olv. Rita Dimmendaal en Wil Hoes. Kosten € 2,00, aanvang 14.00 uur, opgave intekenlijst in de “Zegge”.
Op woensdagmiddag 21 januari 2015 komt Ad Röling, leerling aan de HOVO-VU en liefhebber van kunst en reizen,  naar Zegveld om in een paar uur in vogelvlucht door duizenden jaren kunstgeschiedenis te gaan. Graag gaat hij samen met u aan de slag met voorbeelden van de belangrijkste kunstuitingen in de opeenvolgende te onderscheiden stromingen. Aanvang 14.00 uur, kosten € 2,00, opgeven bij Herman Lekkerkerker, tel: 692424. Deze middag is bedoeld, bij voldoende belangstelling, als voorloper voor eventuele vervolg bijeenkomsten.

En de winnaar is……nov-Bremmer

De actie met de pinbonnen van COOP Bremmer heeft een winnaar opgeleverd. De familie Bergman uit Zegveld heeft een vakantiecheque ter waarde van € 500,-- van Roompot Vakanties gewonnen. De pincampagne werd gehouden in verband met week van de veiligheid met als doel het pinnen te stimuleren, ook wanneer het gaat om kleine bedragen. De Berichtgever feliciteert de familie Bergman met deze prijs.

Pin It