Zegveld Zorgt

In de Berichtgever van december vorig jaar stond een stuk over Zegveld Zorgt: de zorgcoöperatie die het Dorpsplatform Zegveld wil oprichten. Het Dagelijks Bestuur en de werkgroep Zorg van het dorpsplatform zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de verdere uitwerking van de plannen. Doel en taken van de coöperatie worden op papier gezet.
Doel
Een belangrijk doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen. Door veranderingen in de zorg zullen ouderen langer in hun eigen woonomgeving moeten blijven wonen. Maar dat moet wel kunnen. Niet altijd zijn er buren of familieleden beschikbaar om een handje te helpen. Of als er wel buren of familieleden zijn die mantelzorg verlenen kan het soms te zwaar worden. Dan is het mooi als er andere inwoners beschikbaar zijn die kunnen inspringen. De zorgcoöperatie wil dat coördineren.
Het is de bedoeling dat er een ZegveldZorgt-team komt bestaande uit: de dorpsconsulent, een zorgcoördinator en de plaatselijke huisarts. Naast de professionele zorg zal de inzet van vrijwilligers voor zorgtaken nodig zijn. Hierin zullen vrijwilligerscoördinatoren een belangrijke rol vervullen.

feb-Logo-ZegveldZorgt


Vrijwilligers en ouderenhuisvesting
Er zijn in ons dorp al jaren vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers aan het werk. Ook de kerken vervullen van oudsher taken op dit gebied. ZegveldZorgt overlegt met deze vrijwilligersgroepen om te zien hoe er gezamenlijk nog meer bereikt kan worden.
ZegveldZorgt wil zich ook inzetten voor betere huisvesting voor ouderen in Zegveld. Door in nieuwbouwplannen ook woningen te  bouwen die levensloopbestendig zijn zullen er minder snel knelpunten ontstaan als de gezondheid van een bewoner achteruit gaat. Ook is er in ons dorp behoefte aan echte zorgwoningen, dit zijn woningen waarin thuiszorg kan worden verleend van verschillende zwaarte. Door een combinatie van professionele thuiszorg, mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen ouderen in zulke woningen veel langer zelfstandig blijven wonen.
WMO-vragen
Een belangrijke taak van de dorpsconsulent is hulp bieden bij allerlei WMO-vragen. Dit gebeurt in samenwerking met WoerdenWijzer: het centrale loket voor zorgvragen in Woerden. De dorpsconsulent zal bij WMO-vragen passende hulp kunnen regelen door naar de juiste instanties te verwijzen of door vrijwilligers in te schakelen.
Enquête
De nieuwe zorgcoöperatie bestaat uit een bestuur en leden, het wordt een zelfstandige rechtspersoon. De leden betalen een jaarlijkse contributie. Het bestuur wordt gekozen door de leden.
Om het doel en de taken van Zegveld Zorgt goed in beeld te krijgen gaat het dorpsplatform een enquête houden. Door te peilen welke behoeften aan zorg er in het dorp zijn wordt bekend welke activiteiten nodig zijn. In de enquête zullen ook vragen staan over woningaanpassing of de aanschaf van hulpmiddelen waardoor men langer in de huidige woning kan blijven wonen als men te maken krijgt met ziekte of gebreken.
Het platform wil graag dat heel veel Zegvelders de enquête gaan invullen. Binnenkort komt er een informatieavond in Milandhof waarin de plannen worden uitgelegd. Het platform hoopt dat heel veel inwoners lid worden van ZegveldZorgt. Lid worden toont betrokkenheid en zorgt voor een stevige basis van de coöperatie.

Verenigingenspel groot succes

feb-Verenigingenspel

De eerste 10 van het Verenigingenspel 2015 zijn geworden:

1

 

KALSBEEK

215,5

2

 

VROLIJKE BORRELNOOTJES

210,5

3


ST OOIEVAARS ZEGVELD

207

4

 

D66

202,5

5

 

MUSICAL STER ALLURES

202,5

6

 

PROGRESSIEF WOERDEN

199,5

7

 

MINKEMA

197,5

8

 

KNA 2

196

9

 

CLYTONEUS - BESTUUR

193

10

 

CDA

193

De Berichtgever zegt het met bloemen

De kranten van 11 februari 1960 schrijven over een onbekend voorwerp dat in de ruimte gezien wordt. Maar ook over het Utrechts Landbouwgenootschap. Zij zien het somber in vanwege de enorme droogte van het afgelopen jaar. Veel boeren hebben financiële offers moeten brengen om het vee in leven te houden. En een Zegveldse boer in hart en nieren trad die dag in het huwelijk. Inmiddels zijn ze 55 jaar getrouwd. Gijs (83 jaar) en Jannie (79 jaar) Blok-de Leeuw uit de Broeksloot 25. Gijs vertelt trots hoe hij vroeger op de boerderij moest helpen en als kind al van takken een bezem maakte. Als enige zoon werd van hem wel verwacht dat hij de boerderij overnam. Met heel veel liefde heeft hij jarenlang de boerderij gerund. Ook Jannie vertelt dat toen zij van school kwam, thuis ging helpen met het maken van kaas en het huishouden ging doen. Daarnaast zorgde zij ook veel voor haar broer die een verstandelijke beperking had. feb-Blok
In zijn jonge jaren was Gijs secretaris en later voorzitter van de CJBTB (Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond, later opgegaan in de CPJ). Ook Jannie was bestuurlijk actief. Eerst als secretaresse en later als presidente van de CBPB (Christelijke Boerinnen en Plattelandsmeisjes Bond, ook opgegaan in de CPJ). Jannie vertelt: 'Ik was nogal verlegen en ging naar een cursus ‘Spreken in het openbaar en persoonlijkheidsvorming’. Ook Gijs volgde deze cursus. En daar hebben we elkaar ontmoet’.
In verband met de gezondheid van Jannie hebben ze geen uitgebreid feest gevierd. Wel zijn de kinderen, kleinkinderen en de 2 achterkleinkinderen langs geweest om hen te feliciteren met dit heuglijke feit.
Aan de muur in de kamer hangt een prachtige stamboom. Kleindochter Desi heeft deze meegenomen vanuit Frankrijk. De stamboom is verder ingevuld door een tante van de man van Desi die in Groningen woont. Tot slot willen Gijs en Jannie nog kwijt dat ze heel dankbaar zijn dat hun schoondochters zoveel voor hen doen.
De Berichtgever wenst het bruidspaar van smaragd nog goede en gezonde jaren toe. Uiteraard was voor hen het bloemetje van de maand.

Het tweede bloemetje van de maand was niet voor een zoveel jarig huwelijk, maar een bloemetje waarmee we als Zegveld onze dank uitspraken. Het bloemetje ging naar Gerben Groenendijk. Bijna 10 jaar was hij ‘onze’ feb-Gerben-Groenendijkfantastische kok in Gasterij De Milandhof. En altijd als wij mochten aanzitten bij een buffet was het genieten, genieten en nog eens genieten. Sinds november 2005 was Gerben werkzaam in Gasterij De Milandhof en op die manier zeer betrokken bij het gebeuren in ons dorp. Gerben: ‘Dat ga ik zeker missen. Ik heb er echt super prettig gewerkt. Toen ik kwam dacht ik dat ik best hard kon werken. Maar na een week was er een partij van 400 mensen. Dat betekende dat er wel een tandje bovenop moest. Het was gelijk m’n vuurdoop. Een andere activiteit die ik nooit meer zal vergeten was het Koningsdiner op de dag van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Geweldig! En nu ik toch iets mag zeggen, wil ik hierbij mijn complimenten maken aan de beheerder Lauw Uittenbogaard. Hij is logistiek super goed. En natuurlijk hadden we een geweldig team om mee samen te werken. Ook dat zal ik missen. In de Milandhof heb ik kunnen groeien in ontwikkeling. De ervaring die ik heb opgedaan kan ik nu gebruiken in mijn nieuwe onderneming’.
En wat die nieuwe onderneming betreft, Gerben gaat in het vroegere Concordia in Woerden een Grand Café starten, genaamd Plein 7. Op 1 mei hoopt hij de deuren van Plein 7 te openen. Als Berichtgever en wij denken namens heel Zegveld willen wij Gerben bedanken voor zijn inzet in de Milandhof en wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe onderneming.

Koningsdag (een ingekomen bericht)

De Oranje Vereniging Zegveld heeft wederom mooie plannen gemaakt voor de viering van Koningsdag op maandag 27 april 2015. Dit jaar wordt er o.a. een prijs uitgereikt aan diegene met de mooiste en/of origineelst versierde tuin en/of huis. Het thema is Koningsdag!
Ergens tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag komt er een jury langs in de straten van Zegveld om te kijken wie er de mooiste versiering heeft aangebracht.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het Zegvelds Ontbijt dat op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei zal plaatsvinden. Ja, u leest het goed, dit jaar zal er wederom een Zegvelds ontbijt georganiseerd worden! Nadere informatie volgt nog.
Voor we de bevrijding kunnen vieren staan we op maandag 4 mei stil, bij alle mensen die niet meer in ons midden zijn vanwege de verschrikkingen van een oorlog. Tijdens de dodenherdenking wordt er een verhaal of gedicht voorgedragen. De Oranjevereniging wil dit jaar een gedichtenwedstrijd uitschrijven met als thema: “Herdenken en vrijheid”.
Wilt u uw gedachten op papier zetten? De winnaar van de gedichtenwedstrijd mag het gedicht tijdens de dodenherdenking op 4 mei voordragen. Mocht u dit liever niet zelf doen, dan zal één van de bestuursleden van de Oranjevereniging deze taak op zich nemen.
U kunt de gedichten inleveren tot en met maandag 13 april 2015 bij Miranda van der Knaap, Beatrixstraat 20 in Zegveld.

Passage vierde jubileum (een ingekomen bericht)

Dinsdag 10 februari heeft Passage afdeling Zegveld haar 65 jarig jubileum gevierd. Er is een heerlijk buffet genuttigd voor alle leden in de Milandhof.
Ook werden er twee jubilarissen gehuldigd. Jannie Blonk en Wil van Veen zijn allebei al 25 jaar lid. feb-Jubilarissen-Passage
Jannie zit al heel wat jaren in het bestuur met een dubbele taak. Zij is de penningmeester en voorzitter.
Tijdens het buffet is er een ‘Oranje’ spel gespeeld. De avond werd besloten met een verloting. Ook deze keer konden de leden terug zien op een fijne en gezellige avond.
Passage is een Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. Bent u nog geen lid en denkt u, dit is misschien wel wat voor mij? Bezoek dan eens een avond van Passage. Deze zijn doorgaans op de tweede dinsdag van de maand. Locatie de Milandhof, aanvang 19.45 uur. Kom en geniet!

Uitnodiging Ladies Night in Buitenplaats De Blauwe Meije

In samenwerking met Esther van de Hoef en Elvera de Hoog organiseren de Ondernemersvereniging Zegveld Meije en Buitenplaats De Blauwe Meije een Ladies Night op donderdag 26 maart 2015 vanaf 19.00 uur in de Meije nr. 300. Het idee van deze Ladies Night is gelanceerd tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie van de Ondernemers-vereniging Zegveld Meije. Tijdens deze Ladies Night kunnen vrouwelijke onderneemsters uit Zegveld en de regio kennismaken met stoelmassages, voetmassages, overige wellness-mogelijkheden en ook styling- en visagieadviezen krijgen. De massages en wellnessactiviteiten worden uitgevoerd door Esther van de Hoef en Elvera de Hoog. Esther is een startende Zegveldse onderneemster die onlangs na afronding van haar opleiding N.G.S. wellnessmasseur, het bedrijf Duende Wellnessmassage is gestart en Elvera is de eigenaresse van Schoonheidssalon La Sonrisa in Zegveld.
Deze Ladies Night is voor alle vrouwelijke onderneemsters in Zegveld en de regio, maar vanzelfsprekend zijn ook hun vriendinnen en dochters van harte welkom. De deelnemers van  deze Ladies Night kunnen genieten van alle wellnessactiviteiten onder het genot van een theeproeverij met heerlijke home made zoetigheden.
De bijdrage voor een wellnesspasse-partout, incl. theeproeverij en goodiebag is € 22,50 per persoon. U kunt zich opgeven via tel. 0172-685438/06-20825662 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cursus over ikonen en de 25 Oosters-Orthodoxe Kloosters op de berg Athos te Griekenland(een ingekomen bericht)

Met beamerbeelden, video en Griekse en Russische kerkmuziek maken wij tijdens de cursus een tocht door het prachtige berggebied langs de kloosters op het schiereiland Athos. Dit schiereiland is gesloten voor vrouwen, maar op mijn cursus zijn zij zeer welkom! Wij komen bij elkaar in de tuinkamer aan de Milandweg nr. 30 en elke cursusmiddag of -avond wordt afgesloten met een kort (muziek-)moment in de kapel. De cursusdata zijn: dinsdag 24 maart, dinsdag 14 april en dinsdag 28 april 2015 van 14.00 -15.30 uur of 20.00 - 21.30 uur. De kosten van deze cursus zijn € 30,--. Ds. Pieter Masmeijer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0348-690160 of 0651958091.

Ladies Day Tennisvereniging Miland (een ingekomen bericht)

Op zaterdag 28 maart a.s. organiseert Tennisvereniging Miland in Zegveld de traditionele Ladies Day. De ultieme combinatie van sportief bezig zijn, gezelligheid en heerlijk verwend worden. Wij gaan proberen het succes van voorgaande jaren te overtreffen! Wil je meedoen: Meld je dan aan via het telefoonnummer of e-mailadres van onderstaande organisatie.
Tijdens de Ladies Day wordt gespeeld in dubbels op drie French Court banen in Zegveld (Milandweg 3 3474 KK)  in verrassende samenstellingen. Naast het tennissen is het  programma als volgt: 10.00 uur ontvangst met koffie, thee en cake, tussendoor tijd voor een broodje en een hapje, om 18.00 uur warme maaltijden de prijsuitreiking Het inschrijfgeld voor deze tennis- en verwendag bedraagt € 13,00 per persoon.
Wij verheugen ons op je komst. Graag tot zaterdag 28 maart 2015!
Barbara Fontijn en onze enthousiaste bar- en keukenbrigade (Anneke, Diny, Jaap)
Tel. 0172 573976 of 06 54 30 24 11 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug in de tijd naar ……… Hoofdweg 49

In het kadaster vinden we dat de plek waar nu de woning Hoofdweg 49 staat, in 1832 onderdeel uitmaakte van meerdere woningen, die behoorden bij de smederij ter plekke. Al deze huisjes hadden het adres Hoofdweg 49 t/m 57. In 1826 had Zegerom Fokker de smederij verkregen uit de nalatenschap van zijn ouders Jacob Fokker (geboren 1741, overleden 9 december 1818 te Zegveld) en Ariaantje van den Hoek (geboren 1753, overleden 31 augustus 1824 te Zegveld). Zij waren rond 1771 met elkaar getrouwd. 
Zegerom (Zeger) Fokker (geboren 1777, overleden 12 juli 1839 te Zegveld). Zeger Fokker was 14 november 1802 te Zegveld getrouwd met Elizabeth de Haan (geboren 3 mei 1778 te Kamerik, overleden 13 juni 1856 te Zegveld).
Na het overlijden van Elizabeth Fokker-de Haan in 1856 gaat het geheel over op naam van haar zoon Arie Fokker (geboren 27 januari 1815 te Zegveld, overleden 13 mei 1880 te Zegveld). Arie was op 19 november 1841 te Zegveld getrouwd met Aagje de Vink (geboren 7 augustus 1820 te Zegveld, overleden 7 december 1848 te Zegveld).
Nadat de eerste vrouw van Arie Fokker, Aagje de Vink, op de zeer jonge leeftijd van 28 jaar overlijdt, hertrouwt Arie op 29 mei 1857 te Kamerik-Mijzijde met Maria Ver­geer (geboren 30 april 1820 te Kamerik-Mijzijde, overleden 26 novem­ber 1902 te Kamerik).
Voor de woning Hoofdweg 49 komen we in het bevolkingsregister in 1861 de eerste bewoners tegen. Op 29 november 1861 komt de arbeider Pieter Blok (geboren 18 september 1831 te Zegveld, overleden 8 april 1887 te Zegveld) vanuit Waarder in Zegveld wonen. Pieter is op 31 oktober 1862 te Zegveld getrouwd met Jannigje van Gorkum (geboren 27 september 1829 te Zegveld, overleden 28 januari 1872 te Zegveld).
In het kadaster vinden we dat op 15 augustus 1864 Arie Fokker e.e.a. aan zijn zwager Leendert Kastelein verkoopt. Echter, Leendert houdt een stukje tuin zelf en verkoopt het huis en erf terug aan zijn zwager Arie. Dus per saldo heeft hij alleen een stukje tuin gekocht. Leendert Kastelein (geboren 1 augustus 1818 te Kamerik-Houtdijken, overleden 5 mei 1894 te Zegveld) is op 8 februari 1845 te Zegveld getrouwd met de dochter van Zegerom Fokker en Elizabeth de Haan, nl. Jannigje (Jansje) Fokker (geboren 2 maart 1817 te Zegveld, overleden 2 december 1884 te Zegveld).
Na het overlijden van Arie Fokker op 13 mei 1880 vindt er op 29 juni 1880 een openbare verkoop plaats in het koffiehuis van J. van Lokhorst te Zegveld van een huis, smederij, opstallen en tuin op het dorp Zegveld op verzoek van de erfgenamen van Arie Fokker. Om de één of andere reden wordt de verkoop opgehouden. Op 11 augustus 1880 worden bovengenoemde onroerende goederen alsnog verkocht aan Pieter van den Toorn, timmerman te Zegveld voor een bedrag van ƒ 4.000,00. feb-Hoofdweg-49
In een notariële akte van 25 mei 1881 lezen we dat de gezamenlijke erfgenamen van Arie Fokker (Maria Vergeer en haar twee kinderen) verklaren dat ze het onroerend goed in de nalatenschap onverdeeld moeten laten in verband met het bestaan van voorkinderen en dat ze de roerende goederen onderling naar tevredenheid hebben verdeeld. Waarschijnlijk betreft het hier zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk met Aagje de Vink. Mogelijk dat het om andere onroerende goederen gaat waar Arie Fokker eigenaar van was.
De nieuwe eigenaar Pieter van den Toorn (geboren 23 februari 1825 te Hazerswoude, overleden 11 november 1909 te Zegveld) is op 9 juni 1848 te Bleiswijk getrouwd met Jannetje Buitenhuis (geboren 9 juni 1824 te Bleiswijk, overleden 2 december 1894 te Zegveld). In de registers van het kadaster lezen we dat er in 1882 een bijbouw plaats vindt door Pieter van den Toorn en in 1885 een scheiding van goederen.
Na het overlijden van Jannetje Buitenhuis vindt er op 1 augustus 1896 een scheiding en verdeling van haar nalatenschap plaats.
Willem de Jager is de eerstvolgende bewoner na Pieter Blok. Vermoedelijk komt hij hier wonen na het overlijden van Pieter blok op 8 april 1887.
Willem de Jager (geboren 25 juni 1938 te Utrecht, overleden 23 mei 1914) was op 31 december 1863 te Woerden getrouwd met Margaretha van Altfeer (geboren 23 augustus 1842 te Barwoutswaarder, overleden 1903). Zij vertrekken op 26 juli 1899 naar Den Haag.
Na het vertrek van Willem de Jager komt Cornelis Bardelmeijer er wonen. Hij was op 9 januari 1893 in Zegveld komen wonen en kwam van Rietveld. Cornelis Bardelmeijer (geboren 14 januari 1867 te Zegveld, overleden 19 juni 1936 te Zegveld) was op 2 september 1892 te Wilnis getrouwd met Alida Maria van Eijk (geboren 9 april 1872 te Nieuwkoop, overleden 20 maart 1937 te Utrecht).
De woning Hoofdweg 49 wordt op 1 februari 1908 door Pieter van den Toorn verkocht aan Cornelis Bardelmeijer en is voor het eerst de bewoner ook eigenaar. Cornelis was brievengaarder, oftewel postbode. In de woning was een hulppostkantoor gevestigd. Het postkantoortje werd gerund door zijn dochter Pieternella (geboren 25 maart 1897 te Zegveld, overleden 29 juni 1980 te Zegveld). Toen zij op 9 augustus 1923 trouwde met Willem Hogendoorn (geboren 8 januari 1894 te Bodegaven, overleden 11 augustus 1969 te Woerden) werd het postkantoortje opgeheven en overgenomen door Trijntje Beukers (geboren 20 juni 1890, overleden 28 oktober 1987). Zij woonde aan de Hoofdweg 77.
Van Cornelis Bardelmeijer is verder bekend dat hij in de brede sloot achter de tuin graag een fuik neerzette. Het is niet ondenkbaar dat de vangst als maaltijd diende voor zijn gezin. Ook een grote groentetuin achter het huis werd volop benut.  ?
Wordt vervolgd

Voorleesontbijt bij Peuterpret

feb-Voorlezen3Het was op dinsdagmorgen 20 januari en donderdagmorgen 22 januari op de Peuterpret feest. De kinderen, zo’n 12 per ochtend,  mochten om kwart over acht in pyjama komen en om half negen begon het nationale voorleesontbijt. De kleine witte en bruine bolletjes gingen er bij de peuters in als koek. Zeker als ze dik belegd waren met hagelslag of vlokken. En dan ook nog chocolademerk of fristi erbij. Het was helemaal geweldig. Maar het was ook een voorleesontbijt. Gert Ton was bereid gevonden om te komen voorlezen. Het verhaal over boer Boris die op vakantie ging naar zee ging er net als de bolletjes in als koek. Boer Boris nam niet alleen zijn zwembroek mee, maar ook een parasol, zijn koeien, varkens, kippen en een schaap. Het was zoveel, dat zelf de tractor het allemaal niet meer kon trekken. Knol, het paard werd voor de trekker gezet om alles naar het strand te rijden. De kinderen genoten van het verhaal. Na het voorleesontbijt mochten de kinderen heerlijk gaan spelen. Maar er waren beide keren nog een vijftal kinderen die nog meer voorgelezen wilden worden. Dat betekende dat Gert op de bank met een peuter links en rechts naast zich, één op schoot en twee voor zich op een klein stoeltje bedolven werd onder de boeken om voor te lezen. Trouwens met heel veel plezier. De kinderen, maar ook de voorlezer, hebben er van genoten.
Het was de eerste keer dat Peuterpret mee deed aan het nationale voorleesontbijt. Maar gezien het succes zal dit zeker een vervolg krijgen.

feb-Voorlezen2 feb-Voorlezen1

Zomer/voorjaar kledingbeurs

Op zaterdag 14 maart wordt er in “De Voorhof” aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer een voorjaar en zomer kledingbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht alsmede babyuitzet en gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 of Carola Hageman, tel. (0348) 560305 of mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Activiteitencentrum Zegveld is opzoek naar vrijwilligers

Door alle bezuinigingen in de gehandicaptenzorg is ook het vervoer van en naar de dagbesteding in de knel geraakt. Deze bezuinigingen zijn reeds in 2013 ingezet. Vooral onze cliënten die gebruik maken van dagbesteding in ’t Atelier en in het Activiteitencentrum Zegveld is dit zeer merkbaar geworden. Onze begeleiders en wij moeten steeds vaker worden ingezet voor het halen en brengen van cliënten en daarom zijn we nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ‘s-morgens en ’s-middags een autoritje willen maken in de omgeving van Woerden om onze cliënten op te halen en weer thuis te brengen, uiteraard hebben wij hiervoor een auto beschikbaar. Als dit iets voor u is, kunt u contact met ons opnemen.
Theo &  Jeanne Nieuwendijk
0348 692141 of  06 13084053

Rommelmarkt: 2 mei (een ingekomen bericht)

Op 2 mei zal de jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden en ook wij als jongensclub JUDA willen ons steentje bijdragen. Máár …daarbij hebben we ook uw hulp bij nodig.
In de maand maart zullen we langs de deuren gaan om statiegeldflessen op te komen halen. Spaart u met ons mee?!
Mocht er niemand bij u lang zijn gekomen maar wilt u wel graag uw flessen kwijt, bel dan naar: Marian de Kruijf tel. 06-41 10 99 65.
Groetjes, namens alle jongens van club JUDA.

Beste 68+ ers van Zegveld en de Meije (een ingekomen bericht)

Vrijdag 20 maart hopen de leerlingen van groep 1,2 en 3 van School met de Bijbel Jorai weer bij u langs te komen voor de jaarlijkse lentegroet!
Wij proberen tussen 9.30 uur en 11.00 uur de bloemen bij u te bezorgen.
Tot vrijdag 20 maart!
De kinderen van groep 1,2 en 3 School met de Bijbel Jorai.

Afscheid van interim-directeur Nico Eikelenboom

Onlangs heeft schooldirecteur Nico Eikelenboom voor de tweede keer afscheid genomen van Basisschool Jorai. Sinds 2012 was Nico Eikelenboom met pensioen, doch in juni 2014 vroeg het schoolbestuur hem onverwachts terug als interim-directeur. Inmiddels heeft het schoolbestuur een nieuwe directeur aangenomen en kan Nico Eikelenboom verder genieten van zijn pensioen. Op 2 februari 2015 is Nelleke van Dijk uit Gouda aangetreden als directeur van Basisschool Jorai.

Welzijn Zegveld

Op woensdag 18 maart organiseert Welzijn Zegveld wederom een middag met een onbekende bekende familie uit Zegveld. Enkele leden van deze familie zijn al actief aan het verzamelen van foto’s en gegevens. De middag begint om 14.00 uur in de Raadzaal van de Milandhof. U bent van harte uitgenodigd!
Op woensdag 22 april wordt door de heer Ad Röling weer een middag georganiseerd over kunst geschiedenis. Gedeeltelijk een vervolg op de middag die hij met veel enthousiasme gegeven heeft in januari, maar ook nieuwe aspecten komen deze middag aan de orde. Kom en geniet van hetgeen bekende en minder bekende meesters voor u hebben nagelaten.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand kunt u gezellig een hapje eten in de MIlandhof. De maaltijd begint om 12.00 uur. De kosten voor het driegangen menu bedraagt € 5,50. Kom ook en geniet van deze gezamenlijke maaltijd!
Samen erop uit met de Plusbus!
De plusbus organiseert verschillende uitjes voor mensen die slecht ter been zijn en/of weinig sociale contacten hebben.
Denk hierbij aan winkelen met aansluitend koffiedrinken, uitjes naar een tuincentrum en uitstapjes naar een toeristische attractie. Naast de chauffeur is er altijd een begeleider aanwezig. Voor rolstoelers is er persoonlijke begeleiding.
De Plusbus heeft géén rolstoellift. Een rollator of opvouwbare stoel kan worden meegenomen.
Iedere maandagmiddag, vrijdagochtend en- middag doet de Plusbus boodschappen met of voor mensen die hiertoe zelfstandig niet in staat zijn.
Deelnemers aan zowel de uitstapjes als de boodschappendienst worden door de Plusbus opgehaald en thuisgebracht.
De kosten voor uitstapjes zijn afhankelijk van de bestemming. De vervoerskosten voor de boodschappendienst bedragen € 2,50.
Iedere werkdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u contact opnemen met Welzijn Woerden op telefoonnummer 0340-421101. U kunt ook mailen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

MEIJE TENTFEEST ON TOUR 2015

Het Meije tentfeest organiseert elke winter een feest in de sporthal van De Milandhof.
Dit jaar vindt het feest plaats op zaterdagavond 7 maart.
Iedereen is van harte welkom, het is een feest voor jong en oud!
Het Meije tentfeest wordt ook dit jaar georganiseerd in samenwerking met De Milandhof.
Met een optreden van de band Fragment!

Bedankbericht in De Berichtgever februari 2015

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd na het plotselinge overlijden van
Rob Mostaard
Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende en hartverwarmende belangstelling.
Mario, Anouk, Marco, Anne-Carlijn en Babette
Zegveld, januari 2015

PELGRIMSTOCHT VAN PASTOR HUUB (een ingekomen bericht)

De Parochie Pax Christi, waaronder de Onze Lieve Vrouw Parochie in Meije-Zegveld valt, organiseert dit jaar voor de derde keer in het kader van de Vastenaktie een Pelgrimstocht. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en vasten. In de Veertigdagentijd mogen we aansluiten bij het thema van de Vastenaktie: “Mijn vasten is……”. Pastor Huub heeft dit thema ingevuld met: “Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht”. Je hoeft niet altijd iets te laten om te vasten maar je kan juist ook iets doen om te vasten! Om hier over na te denken (en bij stil te staan en toch te bewegen) zal pastor Huub in de Veertigdagentijd een bijzondere Pelgrimstocht in de parochie houden. Hij nodigt iedereen uit met hem mee te wandelen.
Elke dag (behalve op zondag) wordt er vanuit één van de vier parochiecentra in de parochie Pax Christi gepelgrimeerd. Aanvang van de wandeltocht is om 9.00 uur ’s morgens met het aansteken van een kaars, het lezen van het Evangelie van de dag en een korte overdenkingstekst. Dan klinkt: “Gaat u met mij mee?” Na de pelgrimage staat de koffie of thee klaar. Om tien uur gaat ieder weer zijn eigen weg… elke dag vanaf een andere parochiekerk in Woerden, Meije, Kamerik en Oudewater.
In Meije-Zegveld is de Pelgrimstocht op: 
Zaterdag 21 februari,            
Woensdag 25 februari
Maandag 2 maart
Vrijdag 6 maart
Woensdag 11 maart   
Vrijdag 20 maart   
Woensdag 25 maart   
Woensdag 1 april
U bent van harte uitgenodigd met ons mee te lopen!

Pin It