Veel belangstelling op informatieavond Zegveld Zorgtapr-zegveldzorgt1

Op dinsdag 14 april j.l. is in Gasterij De Milandhof een informatieavond over Zegveld Zorgt gehouden. Er is die avond uitleg gegeven over de plannen voor het oprichten van een zorgcoöperatie in Zegveld. De avond is georganiseerd door de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform Zegveld. Zo’n 150 inwoners waren naar Milandhof gekomen. Uit deze opkomst leidt de werkgroep af dat het onderwerp leeft in het dorp. Door de verschuiving van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten verandert er veel. De verschuiving gaat gepaard met bezuinigingen. Van de burger wordt gevraagd meer zelf te gaan doen. In het dorp Austerlitz is sinds twee jaar een zorgcoöperatie actief. Deze coöperatieve vereniging is opgericht door de inwoners van het dorp en voorziet in een behoefte. Het Dorpsplatform wil in Zegveld een zorgcoöperatie oprichten naar het voorbeeld van Austerlitz.


Het programma van de avond omvatte een aantal presentaties over de opzet van Zegveld Zorgt, over de functie van dorpsconsulent, over de samenwerking met de huisarts en andere professionele zorgaanbieders en over de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. De presentaties werden gedaan door leden van de werkgroep.
Met name bij het functioneren van de dorpsconsulent werd wat langer stil gestaan. Over de taken van deze persoon waren meerdere vragen. Het wordt een betaalde functie. Bij de dorpsconsulent zullen alle vragen uit het dorp voor hulp en ondersteuning binnenkomen. Hij/zij zoekt dan contact met instanties en organisaties om passende hulp te regelen. De dorpsconsulent wordt het gezicht van Zegveld Zorgt. Bij de gemeente Woerden ligt het verzoek om de salariskosten van de dorpsconsulent voor haar rekening te nemen. De aanstelling van een dorpsconsulent in Zegveld betekent een besparing op personeelskosten bij de gemeente Woerden. Bovendien neemt de service voor de Zegvelders door de kortere lijnen sterk toe. Omdat de dorpsconsulent de situaties kent kunnen ook snel familieleden, buren of vrijwilligers worden ingeschakeld om hulp of bijstand te verlenen.
Een belangrijk onderwerp is ook seniorenhuisvesting. Zegveld Zorgt zal samen met het Dorpsplatform zich inzetten voor het realiseren van zorgwoningen in ons dorp. Dit zijn woningen waarin thuiszorg kan worden verleend van verschillende zwaarte. Door een combinatie van professionele thuiszorg, mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen ouderen in zulke woningen veel langer zelfstandig blijven wonen. apr-zegveldzorgt2
Het dorpsplatform heeft een enquête gehouden onder de Zegveldse bevolking. Op de informatieavond is de voorlopige uitslag van de enquête gepresenteerd. Door 246 huishoudens is het antwoordformulier ingeleverd, dat is een respons van 28%.
Van de groep huishoudens tot 45 jaar heeft 13% het formulier ingeleverd. Van de groep van 45 tot 64 jaar en de groep boven 65 jaar is dat respectievelijk 46% en 41%.
Verder blijkt dat 38% van de woningen in Zegveld niet levensloopbestendig is en 32% ten dele levensloopbestendig.
Veel inwoners zijn vrijwilliger of willen vrijwilliger worden (29%). En 82% van de huishoudens wil lid worden van zorgcoöperatie Zegveld Zorgt. Het initiatief om een zorgcoöperatie op te richten krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.
Er zijn door de aanwezigen op de informatieavond veel vragen gesteld. Eén van de vragen was of Zegveld Zorgt alleen de leden helpt. Het antwoord van de initiatiefnemers was dat alle inwoners worden geholpen, zowel leden als niet-leden. Lid worden doet men uit betrokkenheid. De werkgroep is blij dat ruim 80% van de geënquêteerden aangeeft lid te willen worden.
Ook werd gevraagd of Zegveld Zorgt grensoverschrijdend werkt, er zijn bewoners van de Meije, Oude Meije, Toegang en Hazekade die in de gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven wonen. Het antwoord was dat Zegveld Zorgt er in principe ook voor die bewoners is. Wel zullen er dan met die twee buurgemeenten afspraken gemaakt moeten worden.
De avond werd afgesloten met de toezegging van de initiatiefnemers dat men zijn uiterste best gaat doen om het plan financieel rond te krijgen. Cruciaal in het plan is dat de gemeente de dorpsconsulent bekostigt. De werkgroep hoopt spoedig een vervolgavond te kunnen beleggen over de definitieve oprichting van Zegveld Zorgt.

Skledar & Brandwijk “oud en vertrouwd” nu ook bij u inde regio.

De specialist in grafmonumenten opent een winkel met voorbeelden in Zegveld.
Niets is zo moeilijk en emotioneel als het kiezen van een passende grafsteen of grafzerk voor het graf van een overleden dierbare. Goed en persoonlijk advies is dan zeer welkom. Bij Steenhouwerij Skledar & Brandwijk te Meerkerk weten ze dat als geen ander.
Het familiebedrijf, opgericht in 1937, heeft bijna 80 jaar ervaring in het ontwerpen, maken en restaureren van grafmonumenten. De betrokken medewerkers helpen graag bij het kiezen van een juist ontwerp en tekst. De winkel in Zegveld is ter ondersteuning van de toonzaal in Meerkerk. In zegveld staan een aantal mogelijkheden opgesteld, terwijl in Meerkerk op ruim 600 vierkante meter ruim 150 verschillende stenen staan opgesteld. Naast de klassieke zerken, grafmonumenten en grafstenen zijn er ook voorbeelden van meer eigentijdse ontwerpen met glas en roest-vast staal. Zien en voelen wat het beste bij je past”, vertelt adviseur Ad Lakerveld dat is het belangrijkste.
In Meerkerk wordt op ambachtelijke wijze wordt de steen of andere toegepaste materialen bewerkt. Ook het graveren of laseren van de tekst wordt in eigen beheer gedaan.
De adviseurs van Skledar & Brandwijk helpen u graag bij de juiste keuze. Samen wordt er nagedacht over een passend ontwerp en de juiste formulering van de tekst. Lakerveld: “We proberen ter plekke ook een 3D-ontwerp te maken. Daarmee wordt het plaatje zo compleet mogelijk. Je hebt dan echt een idee hoe het er uit komt te zien.”
Ook de website, www.skledar.nl, biedt een goed overzicht van alle mogelijkheden.
Telefoonnummer voor het maken van een afspraak : 0183-352056 of 06-10915493

Twee jubilarissen bij EHBO De Meije- Zegveld (een ingekomen bericht)apr-Gym-Jubilarissen

Riet Verheul  en Annie Biemond werden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2015 volop in het zonnetje gezet. Riet omdat zij 40 jaar lid is van de EHBO-vereniging De Meije-Zegveld  en Annie omdat zij na 32 jaar afscheid neemt van het bestuur. Na een ludieke voorstelling van Nico Mouris als turnster werden zowel Riet als Annie door de leden toegezongen en door de voorzitter toegesproken.

Riet Verheul startte in 1975 met de EHBO-cursus, omdat zij als peuterleidster bij Peuterpret een EHBO-diploma nodig had. Riet volgt de EHBO-herhalings¬lessen altijd trouw, waardoor zij een enorme basis- en praktijkkennis heeft opgebouw¬d. Riet Verheul ontving voor haar 40 jaar lidmaatschap een onder¬scheiding en een mooie bos bloemen.

Annie Biemond was de drijvende kracht van EHBO-vereniging Zegveld. Na de samenvoeging van de EHBO-vereniging Zegveld met de Meije, bleef zij actief in het bestuur. Annie is een duizendpoot. Zo was zij secretaris, staat zij nog steeds als EHBO’er bij evenementen en bezorgt zij het clubblad in Zegveld.
Na 32 jaar stelde Annie zich niet meer herkiesbaar, zodat ze wat meer tijd kan besteden aan haar kleinkinderen. Door de enorme inzet van Annie is de vereniging nog steeds bloeiend en zeer actief. De voorzitter bedankte haar hiervoor hartelijk. Als blijk van waardering ontving Annie een boeket en een leuke attentie.

50 jarig jubileum Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” op 30 mei 2015.

In 1965 is de Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem”opgericht. Dit jaar hoopt het koor haar 50-jarig jubileum te vieren op 30 mei a.s. in de hervormde kerk van Zegveld.
Hoogtepunt van het jubileum is de uitvoering van een prachtig muziekstuk: het oratorium “Ruth” van componist Johan Bredewout. Op indringende wijze wordt het Bijbelverhaal over Ruth vertelt en gezongen. De fluitiste Marjolein de Wit, Wim de Penning met synthesizer, organist Christian Boogaard en pianist Mark Brandwijk, bekend van o.a. televisieoptredens van “Nederland Zingt” zullen deze avond hun medewerking verlenen.
Dit in samenwerking met de Christelijke Zangvereniging uit Nieuwerbrug en een 10-tal vocalisten en instrumentalisten op vleugel, orgel, fluit, synthesizer en slagwerk.
De muzikale leiding is in handen van Pia Schütz.
De toegang is gratis. De kosten zijn grotendeels gedekt door de spontane gaven van een groot aantal sponsoren, waarvoor onze hartelijke dank. Omdat echter nog niet alle kosten gedekt zijn is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.
Na afloop is er gelegenheid het bestuur en leden te feliciteren met het jubileum in de Voorhof. De avond begint om 19.30 uur. We hopen op deze avond tevens veel oud-leden te kunnen verwelkomen en na afloop in de Voorhof te ontmoeten. U bent allen hartelijk welkom.

Welzijn Zegveld

Er wordt weer gefietst!! Elke 2e en 4e donderdag van de maand om 13.00 uur verzamelen voor de Milandhof voor een gezellige fietstocht. Lekker met de wind door je haren een paar kilometer wegtrappen. Klim op de pedalen en fiets mee!!
Elke maandagmiddag om 13.30 uur wordt er bij het monument aan de Middenweg weer jeu de boules gespeeld.
De cursus “Levensboek ”maken is een groot succes geworden. De cursisten waren erg enthousiast en de cursusleidster wil bij voldoende deelname, in het najaar of volgend jaar, een nieuwe cursus starten. Heeft u interesse, laat het Ada Beiboer weten, tel: 691894.

Beste vrijwilligers van Welzijn Woerden (en ook Zegveld), (het ingekomen bericht)

Graag informeer ik jullie over een nieuw stukje dienstverlening/activiteit van Welzijn Woerden in wijkcentrum de Plint voor mensen met geheugenproblematiek/beginnende dementie: zie http://www.welzijnwoerden.nl/nieuws/nieuw-dagbesteding-in-de-wijk. Als u mensen kent die behoefte hebben aan een stukje dagbesteding (buiten de zorg, zo lang mogelijk gewoon meedoen, aansluitend bij persoonlijke interesses), dan kunt u hen hierop wijzen. Zij kunnen zich aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Voor deze activiteit zoeken we ook nog vrijwilligers, die affiniteit hebben met de doelgroep en graag hun talenten en passies met hen willen delen! Zie onderstaande vacature:
http://www.hartvoorwoerden.nl/vacatures-vrijwilligerswerk/welzijn/activiteitenbegeleiders-bij-rembrandt. Wordt u net als wij enthousiast van dit nieuwe welzijnsconcept en wilt u (misschien wel) een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Dunja van Kleef, Liesbeth van Beusekom of met mij voor een vrijblijvend gesprek. Wij vertellen u er graag meer over!
Met vriendelijke groet,
Eva Berkeley, Welzijnsconsulent
Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden
T 0348 – 42 11 01
M 06 – 43 36 84 21
www.welzijnwoerden.nl
Bereikbaar: maandag (tot 14.00 uur), dinsdag, donderdag, vrijdag

Duende Wellnessmassage voor particulieren en bedrijven

Esther van de Hoef is sinds juni 2014 de trotse eigenaresse van Duende Wellnessmassage (DUENDE is een woord uit de flamingo, ’tener duende’ = bezieling hebben). Via Duende verzorgt Esther diverse massages op locatie. apr-Esther-van-de-Hoef
Na de opleiding uiterlijke verzorging heeft Esther de avondopleiding tot N.G.S. Wellnessmasseur gevolgd. Esther: ‘Met twee kleine kinderen en een baan in een kledingwinkel was deze avondopleiding best een pittig traject, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet’. De oprichting van Duende was volgens Esther dan ook een logisch gevolg. Esther vertelt verder: ‘Mijn wens was om heel direct met mensen te werken. Een lichaam is altijd eerlijk. Ik luister naar de signalen van het lichaam en speel daar op in met mijn massages’. Over de keuze om met de massages naar de klant toe te komen zegt Esther: ‘het moment van optimale ontspanning wordt vooral bereikt in je eigen omgeving en zij heeft daarom de keuze gemaakt haar klanten op locatie te behandelen’. Duende biedt diverse massages zoals wellness-, hotstone- en stoelmassages. Als Esther een verzoek tot behandeling op locatie ontvangt neemt zij alle benodigde materialen mee, incl. de massagebank of -stoel, rustgevende muziek, handdoek en massage-oliën. Veel bedrijven verzorgen via Duende stoelmassages voor hun werknemers die zwaar lichamelijk werk doen of onder stress werken. Tijdens de stoelmassage wordt de klant in de stoel gemasseerd met kleding aan en kunnen klachten als RSI en stress worden verminderd. Onlangs heeft Duende deelgenomen aan de Ladies Night in Buitenplaats De Blauwe Meije. Deze Ladies Night is een zeer succesvolle avond gebleken en de organisatoren hebben het voornemen in de nabije toekomst nog zo’n avond te organiseren. ‘Het opbouwen van een nieuwe onderneming en bekendheid genereren is een intensief en tijdrovend proces, maar ik heb gemerkt dat particulieren en bedrijven Duende inmiddels goed weten te vinden via de website, facebook, maar ook vanwege de flyeractie in Zegveld die geheel verzorgd werd door de cliënten van het Activiteitencentrum in Zegveld’ vertelt Esther. Een wens heeft Esther nog wel, ooit een eigen praktijkruimte in Zegveld of nabije omgeving, zodat een nog bredere klantenkring kan worden bediend. Tot slot bedankt Esther alle vrienden en familieleden voor hun hulp tijdens haar studie en bij de start van Duende. De Berichtgever wenst Esther veel succes met haar onderneming en voor meer informatie wordt u verwezen naar de website www.duende.nl.

Seizoen Polsstokclub Zegveld weer geopend!

Op de mooie accommodatie aan de Nijverheidsbuurt (achter Kaasveredeling Kruijt) zijn de springers van Polsstokclub Zegveld ondertussen weer begonnen met trainen. Ook al nodigt de watertemperatuur in het voorjaar nog niet uit om een ‘nat-sprong’ te doen…
Je kunt gerust zeggen dat polsstokverspringen nogal wat technisch inzicht vergt en veel oefening op de onderdelen: aanloop (niet te hard en niet te zacht), insprong (niet te laag en niet te hoog), klimmen (snel, maar vooral stabiel om de stok niet scheef te trekken) en uitspringen. Om de verdere groei van de club mogelijk te maken volgen verschillende leden de NOC*NSF trainerscursus zodat er binnenkort 6 gediplomeerde trainers aan onze club zijn verbonden.
Ben jij minimaal 8 jaar en zou je graag eens willen kijken waarom polsstokverspringen zo’n leuke sport is? Kom dan gerust eens kijken op de donderdagavond! We beginnen om 18.30 uur.  

70 jaar bevrijdingapr-70jaarbevrijding

Dit jaar vieren we dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de overheersing door de Duitsers. Met Wijnand Nap uit Kamerik blikken wij terug over de periode dat hij actief in het verzet zat in de Meije. De vader van Wijnand Nap, Cornelis Nap, was in 1912 getrouwd met Pietertje Vink uit Zegveld. Zij gingen boeren in Mijdrecht op een huurboerderij. Na zeven jaar verhuisden zij naar Zegveld. Ze hadden de boerderij gekocht die stond op de plek waar nu Bert de Groot woont aan de Rondweg 36. Vader Knelis of Kees Nap heeft 25 jaar aan de Rondweg geboerd. De boeren hadden het moeilijk in die tijd. Het land was zoals dat heet ‘arm land’. Maar, vertelt zoon Wijnand, we zijn de crisisjaren goed doorgekomen. In 1943/1944 verkochten zij de boerderij en gingen de boerderij ‘Meije Zicht’aan de Meije 193 huren van Adrianus (Janus) Burggraaf, pluimveehouder te Zegveld.
Kees Nap huurt de boerderij maar twee jaar (het was eigenlijk ter overbrugging) en gaat in 1946 naar de boerderij van zijn broer Henk in Kamerik.
In de periode dat zij in de Meije hebben gewoond, raakte de familie al gauw betrokken bij het verzet. Met volle overtuiging sloten zij zich aan bij de groep van Frank Habold. En voordat zij het wisten zaten de gebroeders Nap (Jaap en Wijnand) er middenin. Wijnand was toen zo’n 15/16 jaar. Hij vertelt: ‘Er waren veel onderduikers in de Meije en ook bij vader Kees zaten veel onderduikers, veelal evacuees uit Opheusden. In de Meije waren twee verzetsgroepen actief. Een groep bij Frans van Zoest en een groep bij Frank Habold, bestaande uit zo’n 15 man’.
In het land van Frank Habold vonden droppings plaats. De droppings werden voorbereid door een Engelsman die in de Meije gestationeerd was. Bij zo’n 10 droppings hebben de broers geholpen. Wijnand kent nog de radiocodes die bij de droppings werden gebruikt. Als het om een grote dropping ging was de code: Jan en Piet hebben lekker gegeten. Als het om een kleine dropping ging was de code: Jan en Piet hebben gegeten. De droppings vonden meestal tussen 10 en 12 uur ’s avonds plaats of tussen 12 en 2 uur ’s nachts. Om de plek van de dropping in het land aan de piloot van het vliegtuig aan te geven, gingen er vier mensen met een lamp in een L-vorm staan. Met één lamp werd aan het vliegtuig geseind, waarna het vliegtuig omkeerde en de spullen in containers dropten. De containers bevatten niet alleen wapens, maar ook goederen die speciaal besteld waren, zoals laarzen, ingeblikt voedsel en sigaretten. Op zich waren de droppings best gevaarlijk. De 160 kg zware containers kwamen aan parachutes naar beneden en dat ging best wel snel. Met paard en wagen werd snel alles bij elkaar verzameld en in een schuur bij Frank Habold opgeslagen. De lege containers werden in het water gedumpt. 
Wijnand heeft ook nog een razzia meegemaakt, waarbij gezocht werd naar onderduikers. Hij was met zijn broers Arie en Jaap en een onderduiker uit Bussum aan het werken in het land toen 2 gewapende NSB-ers naar hun toe kwamen. Vanwege zijn jonge leeftijd werd Wijnand vrijgelaten. Zijn broer Arie mocht weg vanwege het feit dat hij last had van epileptische aanvallen en zijn broer Jaap mocht later weer naar huis omdat hij een ausweis had. De onderduiker heeft in een kamp gezeten. Toen hij na de oorlog werd vrijgelaten was hij een geestelijk wrak. Wijnand heeft nog steeds een slecht gevoel over deze razzia. ‘Wij moeten verraden zijn’, is zijn mening.
De Meije was ook een rustplaats van de Duitse militairen. Zij ‘logeerden’ dan bij de boer op de boerderij in o.a. de hooiberg. En schnaps waren erg geliefd bij deze lui.
Na de oorlog heeft de verzetsgroep nog een bewaking moeten uitvoeren bij de sluis, het gemaal aan de Grecht en bij waterleidingbedrijf De Elf Gemeenten. Dit om sabotage van nog gefrustreerde achtergebleven Duitse soldaten te voorkomen. Ook hebben ze nog een poosje bewaking uitgevoerd bij twee barakken in Woerden die stonden aan de Oostsingel even voorbij de Parijse brug.
In 1955 heeft Wijnand samen met zijn broer Jaap de boerderij van zijn vader in Kamerik overgenomen. De boerderij met de mooie naam ‘Landgenoegen’ is daarna verdeeld. Wijnand heeft een nieuwe boerderij er bij laten bouwen en is in 1957 getrouwd met Nellie Meijers.
Inmiddels heeft een zoon de boerderij overgenomen en genieten Wijnand en Nellie al weer heel lang van hun pensioen aan het Hallenhuis in Kamerik. ‘Maar er gaat bijna geen dag voorbij dat we niet even naar de boerderij gaan. Nellie voert daar nog enkele kalveren en kippen. En ik tuinier daar’, aldus Wijnand.

Nieuws over de B17 ‘San Antonio Rose’ crash 1944

Het was een tijdje stil na de zeer geslaagde expositie over het vliegtuig en de bemanning van de San Antonio Rose, het vliegtuig dat in de tweede wereldoorlog is neergestort in een weiland aan de Hazekade in Zegveld. Zoals beloofd houdt Wout Verweij u op de hoogte van wat er al zo gaande is.
Wout: “Ten eerste willen wij vanuit onze dorpsgemeenschap op 4 mei tijdens de Dodenherdenking een krans leggen bij het monument. Op deze krans is het verhaal en de lijst met namen van de bemanningsleden te lezen. Het zou mooi zijn als dit een jaarlijks terugkerend onderdeel van de herdenking kan worden.”
Verder wordt er hard gewerkt aan een monument ter nagedachtenis aan het verongelukte vliegtuig dat in de waterpartij nabij de Hazekade geplaatst zal worden.
De eigenaren van het land, de heren Bol en Spruit hebben alle medewerking toegezegd. Dankzij deze toezegging en de sponsoring van diverse bedrijven en het Dorpsplatform kan het project gerealiseerd worden.
De onthulling zal waarschijnlijk medio september plaatsvinden en worden verricht door de nabestaanden/familieleden van de omgekomen bemanning uit de USA.
Via de Berichtgever zullen wij u hierover op de hoogte houden.

Peter Brak 25 jaar bij de vrijwillige brandweer Zegveld.

apr-jubilaris-Peter-BrakOp de jaarvergadering van de vrijwillige brandweer Zegveld op 20 maart jl., is Peter Brak gehuldigd. Hij is inmiddels 25 jaar bij het korps. Peter heeft zich altijd volop ingezet voor het korps. Zo is hij al vele jaren actief als bevelvoerder en chauffeur. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet als voorman van de materiaalcommissie. In deze functie was hij de grote animator achter de huidige tankautospuit.
Hij werd die avond toegesproken en bedankt door Lex Tillaart namens de VRU, Veiligheidsregio Utrecht, en door postcommandant Gert-Jan Langerak.
Beiden roemden zij ook de goede sfeer in het korps, wat belangrijk is om dit mooie en belangrijke werk te kunnen doen voor de gemeenschap.

De inmiddels bekende onbekende Zegveldse familie

De activiteit ‘De onbekende bekende Zegveldse familie’ van Welzijn Zegveld wordt steeds populairder. De Raadzaal zat op woensdag 18 maart vol met belangstellenden in afwachting van Dé Familie. Dit keer was het de familie De Vink. Afwisselend vertelden Cees en Petra de Vink over hun familie. De verhalen die zich in het verleden afspeelden op de boerderij Eben Haëzer aan de Hoofdweg 98. De boerderij werd in 1953 zelfs verbouwd tot drie woongedeeltes, omdat Jaap de Vink trouwde met Nel van Berkel uit Aarlanderveen en zijn broer Henk met Joop Verburg uit Zwammerdam. En natuurlijk woonde ook hun ouders Cornelis de Vink en zijn vrouw Willemijntje Fokker nog op de boerderij. Het was een drukte van jewelste. Een filmpje uit die tijd, gemaakt door schoonzoon Gijs van den Ham, was voor velen ontzettend leuk om te zien hoe het eens was. Vanwege de groeiende kinderschare werd de boerderij te klein en in 1965 kon één van de broers in Kamerik een boerderij gaan pachten. Maar wie werd het? Zus Wil de Vink hield lootjes in haar handen op de rug. Het lot besliste dat Henk naar Kamerik ging. De boerderij werd weer verbouwd. Wil de Vink, die altijd bij haar ouders was blijven wonen, kreeg het linker woongedeelte van de boerderij en het gezin van Jaap en Nel het rechter gedeelte. Uiteraard kwam ook het verhalen over de oorlog naar voren. Bij De Vink zaten altijd veel onderduikers. Het verhaal dat twee Italiaanse onderduikers opgepakt zijn door de Duitsers en op zondagmorgen onder kerktijd opgehangen werden aan de schoolbrug is algemeen bekend, maar toch iedere keer weer indrukwekkend. Een ander verhaal betreft een paard dat op zondag te water was geraakt en er uit getrokken werd. De spullen bleven echter liggen, het was immers zondag. “Dat doen we morgen wel’, zei opa De Vink.
Het was een bijzonder geslaagde middag en de nieuwsgierigheid naar de volgende ‘onbekende bekende familie’ steekt alweer de kop op.

Voorlezen voor kleuters in de Bibliotheek met het thema ‘op reis’

In april en mei wordt op woensdagmiddag weer voorgelezen in de Bibliotheek! Alle kleuters met ouders, grootouders of oppas zijn van harte welkom en worden getrakteerd op allerlei verhalen met het thema ‘op reis’.
Voorlezen op woensdagmiddagen
In alle vestigingen van de Bibliotheek Het Groene Hart wordt er voorgelezen op woensdagmiddagen. In de Bibliotheken Kamerik, Linschoten, Oudewater en Zegveld wordt voorgelezen op woensdagmiddagen 15 en 29 april en 13 en 27 mei.
Kijk voor de aanvangstijden op de website www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.
Kinderen gratis lid
De Bibliotheek steunt leesbevordering. Een abonnement van de Bibliotheek is gratis voor kinderen tot en met 17 jaar.
Wilt u uw kind inschrijven, kom dan tijdens de service-uren naar de Bibliotheek, dan wordt direct een lenerspas voor uw kind gemaakt.
Bibliotheken introduceren VerhalenBieb-app
Voor iedereen die even een verhaal wil lezen zonder online te gaan, is er nu de VerhalenBieb-app van de Bibliotheek. De app is gestart met 20 verhalen in de categorieën: humor, spanning, drama en biografie. Iedere maand komt er een nieuw verhaal bij van bekende en minder bekende auteurs. De klant heeft zo een makkelijke manier om altijd en overal korte verhalen te lezen op smartphone of tablet.
De VerhalenBieb bevat korte verhalen voor volwassenen van zo’n 6.000 woorden, met een pakkend en verrassend plot. Ze zijn in 15 tot 20 minuten te lezen - ideaal voor onderweg, op wachtmomenten of voor het slapen gaan.
De VerhalenBieb-app is eenvoudig in gebruik en gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Voor het lezen is geen internetverbinding nodig. Het gedownloade verhaal wordt opgeslagen op smartphone of tablet. De lezer start het verhaal en de rest volgt vanzelf.

Paviljoen Strand Zomer, de langgekoesterde wens die in vervulling ging…

‘Geduld is een schone zaak’. Dat spreekwoord is zeker van toepassing als De Berichtgever samen met eigenaar Han Bruinink terugkijkt op het voorbereidingstraject van Paviljoen Strand Zomer. apr-strandzomer
Han vertelt: ‘Het is in 2004 begonnen met de lancering van het idee een strandpaviljoen nabij de zwemsteiger in het Nieuwkoopse Plassengebied te realiseren. De gemeente Nieuwkoop was direct enthousiast, maar na bodemonderzoek bleek dat het betreffende gebied gesaneerd moest worden voordat er recreatieactiviteiten zouden plaatsvinden. Naar schatting zouden de saneringswerkzaamheden een jaar in beslag nemen, maar die schatting is achteraf gezien een beetje te optimistisch gebleken’. In afwachting van ‘groen licht’ van de gemeente voor de realisatie van Paviljoen Strand Zomer kocht Han Bruinink alvast een tweedehands strandpaviljoen en stalde het paviljoen bij bevriende buren in de Meije. Tien jaar na de lancering van het idee richting de gemeente wordt de droom van Han werkelijkheid, want op 1 mei 2015 is de officiële opening van Paviljoen Strand Zomer.
De maart-storm van enkele weken gooide onverwacht roet in het eten tijdens de opbouw van het paviljoen, want een deel van het dak en de wanden van het paviljoen werden omver geblazen. ‘De moed zakte een moment in mijn schoenen, maar inmiddels is alles weer opgebouwd en gaan we volle kracht vooruit tot de opening’ vertelt Han. De gemeente is eigenaar van de grond en heeft het gebied volledig gesaneerd alsmede deels al ingericht. Er zijn zwemsteigers aangebracht en het gebied binnen de zwemsteigers is uitgegraven, onderheid, voorzien van grondzeil en schoon zand. Han pacht een deel van het recreatiegebied van de gemeente t.b.v. het paviljoen. In het houten strandpaviljoen is het restaurant met een lunch en dinerkaart om van te watertanden gevestigd en aan de voorzijde bevindt zich een ruim terras met uitzicht over het zwemgedeelte en de Nieuwkoopse Plassen. Vlak naast het paviljoen zijn sanitaire voorzieningen (incl. MIVA-toilet) met een overkapping richting het paviljoen gerealiseerd. De inventaris van het paviljoen is deels overgenomen van Restaurant ‘Rust Even’ te Zwammerdam dat op 31 januari jl. haar deuren sloot. Naast de chefkok is nog een tweede kok aangenomen die voorheen in ‘Rust Even’ heeft gewerkt, maar een nieuwe uitdaging in de keuken van Paviljoen Strand Zomer heeft gevonden. 
Han Bruinink wordt als eigenaar van Paviljoen Strand Zomer dus ondersteund door ervaren koks, maar ook door een groep van ongeveer 13 personen bedienend personeel. Han: ‘De gasten kunnen in het restaurant en op het terras genieten van de drankjes en gerechten van de menukaart, maar bij Strand Zomer kunnen de gasten ook neerstrijken tijdens de arrangementen welke geboekt zijn via TIP (Toeristisch Informatie Punt) Nieuwkoop zoals een rondvaart gecombineerd met een lunch.
Via de facebooksite en de website weten veel dorp- en streekgenoten het restaurant al te vinden, maar Han hoopt natuurlijk dat het restaurant en het terras vanaf 1 mei a.s. vol zitten met tevreden en genietende gasten. Paviljoen Strand Zomer is te voet of met de fiets bereikbaar via het Meijepad en met de auto via het parkeerterrein in de nieuwe wijk Zuidhoek (voormalig caravanpark Roerdomp) in Nieuwkoop, gevolgd door korte wandeling naar het recreatieterrein. Overigens is Paviljoen Strand Zomer een fietsservicepunt. Met de plezierboot kunt u aanmeren bij de passantensteiger aan de voorzijde van het paviljoen.  De Berichtgever wenst Han Bruinink en zijn team veel succes met Paviljoen Strand Zomer. Voor aanvullende informatie en de openingstijden wordt u verwezen naar de website www.strandzomer.nl

Oproep!

De Culturele Stichting Zegveld zoekt wasautomaten type voorlader. Deze apparaten zijn nodig voor een nog nader te noemen attractie op de komende Zegvelderie op zaterdag 4 juli a.s.
Bij voorkeur moeten de wasmachines compleet zijn. Ze mogen wel defect zijn.
De machines worden door CSZ opgehaald.
Heeft u nog een wasmachine over, bel dan even met Wout Verweij, telefoon 0348 -  691708.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Lentefeest Jorai

Op 20 maart jl. werden alle 68-plussers van Zegveld verrast met een lenteboeket van de leerlingen van de Jorai.

apr-lentefeest-jorai

Gymnastiek Vereniging Zegveld

Voor de kleutergroep vanaf 3 jaar is de Gymnastiek Vereniging Zegveld ingaande het nieuwe seizoen op zoek naar enthousiaste leiding. De kleutergroep gymt op de woensdagmiddag.
Voor inlichtingen kan men terecht bij Cora Jansen, telefoon 0348 - 4313 86 of bij Annie Biemond, telefoon 0348 - 69 16 08.

Zin om te rommelen op 2 mei? (een ingekomen bericht)

Het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente van Zegveld houdt weer een Rommelmarkt met allerlei sponsoracties daaromheen. De jongste jeugdleden zullen flessen ophalen of graag een klusje voor u willen doen en de oudere jeugdleden zullen weer sponsors zoeken om weer eens ouderwets te gaan paalzitten, dit keer 24 uur lang. De Rommelmarkt 2015 zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2 mei. Op deze markt vindt u natuurlijk mooie spullen en daarnaast ook een gezellige koffietent, leuke kraampjes en de jeugd kan zich springend vermaken of de boel aan flarden schieten met een echte buks.
En het gaat uiteindelijk allemaal om het goede doel. Dit jaar zullen we het Elim Christian Centre ondersteunen in Polen. In Polen is er een groot verschil tussen rijk en arm. Dit centrum ondersteunt de arme mensen met o.a. een kledingbank en dagelijks maaltijden. Voor dit laatste hebben de mensen een goede keuken nodig. De keuken die er nu staat hebben wij heel wat jaren geleden ook helpen financieren, maar deze gaarkeuken is nu ook echt gaar. Daarom gaan wij dit jaar sparen voor een nieuwe. Daarnaast zal het geld wat overblijft gestoken worden in zaken omtrent brandveiligheid. Veel kamers voorstaan nog niet naar de nieuwe eisen. Elke Zegveldse Euro wordt in Elim Christian Center voor 100% in materiaal omgezet. Helpt u mee?!
De Rommelmarkt op 2 mei 2015 is van 9.30 uur – 14.00 uur. Voor de spullen die overblijven na de rommelmarkt zullen wij een goede bestemming proberen te zoeken, denk aan bijv. de Roemenië commissie of andere rommelmarkten hier in de omgeving.
Wij houden u op de hoogte! Graag tot ziens op de Rommelmarkt!

Dank

Ik heb een half jaar in de lappenmand gezeten.  Ik ben eigenlijk niet weg geweest, maar was niet zichtbaar. Nu kan ik u/jullie met veel plezier melden, dat ik weer op de motor door het dorp rijd. Ik ben bijna weer volledig hersteld en de rest komt vanzelf.
Ik heb in die tijd ervaren dat Zegveld een echte gemeenschap is. Ik heb heel veel reacties/bemoedigingen gehad vanuit het dorp. Niet alleen vanwege mijn handicap maar ook vanwege ons 40 jarig huwelijksfeest.
Het was echt hartverwarmend. Wat een meeleven. Schitterend. Heel veel dank daarvoor. Ik voel mij echt thuis in Zegveld en hoop de komende tijd nog wat te kunnen betekenen voor Zegveld.
Met hartelijke groet,
Rinus en Maartje van der Does

Pin It