Jubileumconcert ‘De Lofstem’juni-concert

In een bijna geheel gevulde kerk, in het bijzijn van burgemeester Molkenboer, heeft het publiek op 30 mei jl. ademloos genoten van een schitterend concert, gegeven door zangvereniging ‘De Lofstem’ in de hervormde kerk van ons dorp. Het concert werd gegevens in verband met het 50-jarig jubileum van de zangvereniging. Uitgevoerd werd het Oratorium ‘Ruth’ van Johan Bredewout met medewerking van de Christelijke zangvereniging Nieuwerbrug en diverse solisten en musici.
Op de receptie gehouden na het concert in kerkelijk De Voorhof kregen het bestuur, de leden en dirigent Pia Schütz talrijke complimenten. En terecht, want het was werkelijke een prachtige uitvoering en een hoogtepunt in het 50-jarig bestaan de ‘De Lofstem’. Men kan terugzien op een zeer geslaagde avond.

De 51e Rabo - Meijeloop

Oranjevereniging “De Meije”

Organiseert op maandagavond 31 augustus 2015
De 51e Rabo – Meijeloop over 2 – 6,6 – 15 km
START                  19.30 uur
INSCHRIJVEN        Vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur bij de start van bovenstaande afstanden
INSCHRIJFGELD    3 euro (kinderen 1,50 euro)
START EN FINISH  Alle afstanden bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven
2 KM                    Kinderen t/m 12 jaar
6,6 KM                 Keerpunt voor de rotonde bij de Rijn
15 KM                  Keerpunt bij kruising Oude Meije
INLICHTINGEN     0172 – 685490 en 0172 – 685512
Alle deelnemers zijn verplicht rechts aan te houden
Deelname voor eigen risico
Tijdwaarneming aanwezig
Met de Rabobank wisselbekers voor de beste Meijenaar
Er zijn prijzen beschikbaar gesteld door Rabobank Rijn en Veenstromen

Open dag Peuterpret tijdens Zegvelderie

juni-PeuterpretTijdens de Zegvelderie op 4 juli a.s. staan de deuren van Peutergroep ‘Peuterpret’ open voor alle belangstellenden. Tijdens deze open dag kunt u de accommodatie bezichtigen en de leidsters kunnen u informatie verstrekken over de activiteiten tijdens de Peuterpretochtenden. U bent van harte welkom van 09.15 tot 10.30 uur!

De Berichtgever zegt het met bloemen

Het is 3 juni 1965. Een koele, zwaar bewolkte en niet zo’n zonnige dag. Toch straalt voor het echtpaar Hofland uit de Pr. Beatrixstraat 29 die dag de zon volop. Het is namelijk de dag waarop zij elkaar het ja-woord gaven. Het was ook de dag dat vanaf Cape Kennedy de Gemini 4 gelanceerd wordt met de astronauten Jim McDivitt en Ed White. Tijdens de derde omwenteling om de aarde maakt White als eerste Amerikaan een ruimtewandeling van twintig minuten. Nederland telt zo’n 12 miljoen inwoners en het land wordt geregeerd door het kabinet Cals dat op 14 april 1965 aangetreden was. juni-bloemen
Bas Hofland (76 jaar) trouwde met Teunie Floor (74 jaar) uit IJsselstein. Na hun huwelijk kwam Teunie bij Bas op de boerderij met de mooie naam ‘Carls Hoeve’ aan de Hoofdweg 108 wonen. De boerderij werd toen nog gepacht van de Stichting Boschuysen. Op 23 januari 1974 kon Bas de boerderij van deze Stichting overnemen. Het boerenleven is voor Teunie als boerendochter niet vreemd. Wel besloten zij om na hun huwelijk geen kaas meer te maken, hoewel dat op beide boerderijen wel het geval was. Bas is een echte handelsman. Hij kocht zijn vee, vooral biggen, altijd zelf op de veemarkt aan de Croeselaan in Utrecht. Bijna wekelijks reed hij daar op zijn brommer naar toe. Per jaar werden er zo’n 600 biggen gekocht en later weer verkocht aan o.a. slager Ultee in Woerden.
Inmiddels is de boerderij overgenomen door zijn zoon Leendert en wonen zij alweer 9 jaar in de Pr. Beatrixstraat, voorheen het huis van hun zoon Leendert.
Teunie en Bas kregen 6 kinderen en hebben inmiddels 14 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het bruidspaar heeft hun gouden jubileum gevierd in Gasterij ‘De Milandhof’. Ze hebben geweldig genoten van de drukke receptie en het buffet met de familie.
Het bruidspaar vermaakt zich nog prima. Bas zit nog veel op de boerderij en gaat bijna iedere week met zijn broer Gert met de auto toeren. Dit doet hij trouwens ook regelmatig met zijn vrouw. Verder houden ze samen de bloementuin bij en de groentetuin bij de boerderij. Teunie houdt daarnaast van lezen, handwerken, babbelen en heeft de zorg voor het huishouden.
De Berichtgever heeft het gouden echtpaar van harte gefeliciteerd met hun 50-jarig jubileum en liet dit vergezeld gaan met het bloemetje van de maand. Tot slot wensen wij hen nog goede, mooie en gezonde jaren toe.

Hallo lieve mensen en vooral kinderen van Zegveld (een ingekomen bericht)

Na ruim 18 jaar is het dan zover. Aan alles komt een eind. Zo ook aan mijn "lesgeefcarrière". Ik ga stoppen met het lesgeven bij de Gymvereniging.
Al die jaren heb ik dit met ontzettend veel plezier gedaan, maar de laatste tijd kom ik toch een beetje in tijdnood. En dan moet je keuzes maken. Een moeilijke keuze in dit geval. Want ik neem met heel veel pijn in mijn hart afscheid van de gym.
In die 18 jaren heb ik ontzettend veel kleine kinderen groot zien worden.
Grote kinderen ouder zien worden en ouderen gelukkig nog ouder zien worden.
Ik stop er mee, maar gelukkig is er toch nog vervanging gekomen, waardoor de kindertjes onder deskundige begeleiding gewoon door kunnen blijven gymmen. Want het is zó belangrijk voor die kleintjes. Lekker hun energie kwijt kunnen en natuurlijk voor de motoriek.
Ik wens mijn opvolgers héél veel plezier en natuurlijk kom ik af en toe nog om een hoekje kijken.
Iedereen die ik de afgelopen 18 jaar les heb mogen geven, wil ik ontzettend bedanken voor de superfijne tijd!
Groetjes, (juf) Cora Jansen

Startdag winterwerk hervormde gemeente 19 september (een ingekomen bericht)

Beste Zegvelders,
We willen jullie van harte uitnodigen voor de startdag van het winterwerk van de hervormde gemeente Zegveld. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 19 september, dus schrijf deze datum vast in uw agenda.
In het winterseizoen, van september tot april, vinden er diverse activiteiten plaats in de hervormde gemeente van Zegveld. Zo zijn er Bijbelkringen voor de volwassenen en is er catechese en club voor de kinderen en tieners. Gedurende de zomermaanden zijn deze activiteiten er niet (of minder). Het weekend van 19 en 20 september willen we het seizoen met elkaar openen, daarvoor zijn alle mensen die in en rondom Zegveld wonen van harte uitgenodigd!
Zaterdag 19 september zullen er ’s middags activiteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd plaatsvinden. Jongere broertjes/zusjes mogen ook komen en ouders zijn van harte uitgenodigd om uw kind te helpen en om te komen kijken onder het genot van een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Hierna is er wat te eten voor de kinderen. Ook voor de tieners en volwassenen is er een maaltijd, waar u allen voor uitgenodigd wordt. Na de maaltijd is er nog een leuke activiteit voor iedereen.
Zondag 20 september wordt het seizoen geopend in de kerk aan de Hoofdweg 72. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst die om 09.30 uur begint.
We willen u nu vast infomeren over deze dag, zodat u de datum vrij kunt houden. We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 19 september!

De startgroep winterwerk van de hervormde gemeente Zegveld

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 t/m 23 mei in Zegveld en de Meije € 1.013,75 opgehaald. In Nederland ondervinden twee miljoen buikpatiënten dagelijks beperkingen als gevolg van hun ziekte. Met onderzoek en voorlichting zet de Maag Lever Darm Stichting zich voor hen in.
Zonder de bijdrage en inzet van vrijwilligers en donateurs is dit onmogelijk. De MLDS wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk danken. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op banknummer NL70 INGB 0000 0027 37 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort.
Voor informatie of aanmelding als nieuwe collectant kunt u terecht bij Carien en Piet Smit, Kastanjelaan 4.

Uitje en Zegvelds diner Welzijn Zegveld

Woensdag 3 juni verzamelden zich ’s morgens zo’n 50 gasten die zich hadden opgegeven voor het dagje uit van Welzijn Zegveld. Allereerst was er de ontvanghst met koffie /thee en een heerlijk stukje vlaai. Om half 10 vertrok de bus richting Zeeland. Via een prachtige route bereikten we tegen 12 uur het Restaurant Grevelingen, gelegen op een unieke locatie halverwege de Grevelingendam. Na de magen gevuld te hebben met een heerlijke lunch kon buiten nog even de benen gestrekt worden alvorens we doorreden naar Ouwerkerk. Daar stond op het programma een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Het museum bestaat uit vier caissons. Caisson 1 vertelt het verhaal van de ramp die zich voltrok in de nacht van 1 februari 1953. Een film hierover was erg indrukwekkend. In caisson 2 staat de mens centraal, met name zijn emoties. De cijfers van de watersnoodramp spreken voor zich: ruim 1800 doden en vele tienduizenden mensen op de vlucht voor het alles verwoestende water. Caisson 3 vertelt het verhaal van de wederopbouw: met man en macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de dijken, huizen, het herinrichten van het verwoeste landschap, de dorpen en de steden. Caisson 4 is de laatste caisson. Hierin  staat de toekomst van de zuidwestelijke Delta centraal. Een bezoek om niet gauw te vergeten, zeker voor hen die de watersnoodramp nog bewust hebben meegemaakt.
Vervolgens met de bus terug richting Gasterij ‘De Milandhof’ waar het Zegvelds Diner op het programma stond. Buiten werden we al opgewacht door accordeonist Arie van der Graaf uit Bergambacht. Hij verzorgde tijdens het Zegvelds Diner op een leuke en spontane manier de muzikale omlijsting.
Zoals we dat kennen van Gasterij ‘De Milandhof’ staat zij garant voor uitstekend verzorgde buffetten. Zo ook deze avond. Maar eerst kregen we een heerlijke champignonnensoep. Daarna volgde een koud buffet, een warm buffet en tot slot een verrukkelijk ijs- en puddingenbuffet. Adrie de Jong verzorgde tussendoor een leuk in elkaar gezet Bingospel. Zij las een gedicht voor waarin de cijfers van het Bingospel en de meeste gasten de revue passeerden. Erg leuk en origineel. Aan het eind van de avond ging iedereen met een tevreden gevoel en een goed gevulde maag weer naar huis.
Complimenten aan Welzijn Zegveld en Gasterij ‘De Milandhof’ voor een heerlijke dag.

juni-welzijn1 juni-welzijn3

juni-welzijn4 juni-welzijn5

juni-welzijn6 juni-welzijn2

Dorpsplatform

Paul Vonk, secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 15 juni 2015 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
juni-platformOpkomst was niet groot deze keer!  
Helaas waren er dit keer minder leden/inwoners aanwezig en dat is jammer natuurlijk. Het Dorpsplatform kan alleen functioneren als u als inwoner actief meedoet en zich betrokken voelt bij de leefbaarheid van het dorp en dan kunnen slechts vier avonden per jaar voor u toch geen belemmering zijn!?
Informatieavond Nijverheidsbuurt
De ondernemers zouden met elkaar een plannetje maken voor het opvullen van de voormalige vrachtwagenparkeerplaats op de Nijverheidsbuurt. Ook zouden de ondernemers de voorstellen van de gemeente over de inrichting van het bedrijventerrein bekijken. Medio september a.s. komen de ondernemers en de gemeente weer bij elkaar om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Adoptie buurtgroen
Sommige inwoners willen een stukje openbaar groen nabij hun huis zelf onderhouden. De gemeente stimuleert dat. Hierdoor kunnen bewoners het stukje groen onderhouden zoals zij dat willen. Als bewoners dit willen, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente, deze heeft hier eenvoudige overeenkomsten voor. Deze overeenkomsten worden bij de gemeente vastgelegd in het beheersysteem. Deze gegevens worden vervolgens door de aannemer overgenomen, zodat deze niet alsnog dit groen maait/snoeit.
Project ‘’zorgwoningen’’ op de voormalige locatie Waldhoorn
Het Dorpsplatform is samen met een ontwikkelaar bezig om te bekijken wat voor soort (zorg- en of ouderen) woningen op het terrein van de Waldhoorn gerealiseerd zouden kunnen worden. Er worden schetsen  en   plattegronden gemaakt en haalbaarheidsberekeningen opgesteld.
Evaluatie uitrenplekken voor honden
Zoals bekend strookt het nieuwe beleid niet met het voorheen vastgestelde beleid dat in Zegveld gold. Ten aanzien van het nieuwe beleid zijn wat reacties binnengekomen. Twee Zegvelders waren bereid om in een werkgroepje te gaan zitten om over het nieuwe hondenbeleid te praten. Omdat het bestuur  het  te druk had met ‘’Zegveld Zorgt’’ is het geplande overleg even opgeschort.
Container plastic/pakken/blikjes
Het zal inmiddels wel bekend zijn dat nabij Verbeek (appartementen Boschsloot) naast de vuilcontainer een nieuwe oranje-grijze container is geplaatst. Hierin mogen plastic, blikjes en melk- en frisdrankpakken worden gestort en dat is wel zo gemakkelijk.
Als blijkt dat de container regelmatig vol is, dan wordt deze vaker  geleegd en wellicht wordt er dan op een andere plek in Zegveld een tweede container neergezet.
Planning (normaal) onderhoud wegen 2015
De gemeente heeft aangegeven dat onderhoud aan het volgende deel van de Middenweg richting de Meije wordt voorbereid. Bezien wordt of en zo ja op welke manier uithaalstroken kunnen worden gerealiseerd. Ook het kostenaspect wordt daarbij bekeken. Wellicht dat een minder lang stuk dan wordt opgeknapt. De gemeente komt voor de uitvoering bij het Dorpsplatform terug met de verschillende mogelijkheden. De planning is om kort na de vakantie te asfalteren, ook omdat je   bij vorst niet kunt asfalteren.
Strooischema 2015/2016
De gemeente heeft het verzoek van het Dorpsplatform om het strooischema uit te breiden niet gehonoreerd omdat het huidige schema volgens de gemeente voldoet aan de normen. Ook de Hazekade staat niet in het schema. Het Dorpsplatform vindt dat dit een omissie in het schema is  omdat op de Hazekade voorheen wél werd gestrooid. Zij heeft de gemeente nadrukkelijk gevraagd de Hazekade wel in het strooischema op te nemen.
Pontje over de Greft
Het bekende pontje is – vanwege vernieling/vandalisme - een poosje uit de vaart  geweest. De laatste  reparatie kostte maar liefst € 15.000. De gemeente heeft aangegeven dat – als het pontje weer wordt gesloopt – deze niet meer zal worden gerepareerd. 
Keuze afvalinzameling
In de volgende vergadering zal de uitslag worden gemeld van de ‘’stemming’’ in Zegveld (stickers op container). De gemeente beslist hier medio september over. De wijziging zal pas per 1 januari 2017 kunnen worden ingevoerd, omdat het systeem ook nog goed moet worden getest. 
Nieuwe Ooievaar!
Ries Voorend heeft met leerlingen van het Minkema een prachtige vuilkorf gemaakt in de vorm van een ooievaar. Er is gekeken  of de Ooievaar ‘’hufterproef’’ is en binnenkort wordt de Ooievaar geplaatst.
Vergunning Middenweg 9e (in de plint Florijn)juni-platform1
Het Dorpsplatform heeft de gemeente een brief geschreven over de vergunningverlening. De eigenaar heeft gevraagd of de bestemming mag worden gewijzigd in een woonbestemming. De bezwarencommissie heeft de uitspraak gedaan dat de procedure niet zorgvuldig is gevolgd. Het college heeft echter besloten haar besluit niet te herzien, met name omdat het argument overlast niet zwaarwegend genoeg is en ook vanuit de overweging dat in Nederland sprake is van een winkelleegstand. Het Dorpsplatform is het niet eens met het besluit van de gemeente. De gemeente is voorbij gegaan aan de procedurefouten en noch de ondernemers, noch het Dorpsplatform is gevraagd naar de risico’s met betrekking tot een mogelijke overlast en deze kan door beide partijen beter worden ingeschat dan vanuit het stadhuis. Verder vreest het Dorpsplatform voor precedentwerking van dit besluit naar andere plekken in het dorp, waardoor de leefbaarheid kan worden aangetast. Daarnaast speelt mee dat Middenweg 9E tot het kernwinkelgebied van Zegveld hoort, dat gebied vraagt om faciliterend beleid van de gemeente. Het Dorpsplatform vraagt de gemeente dan ook om in een volgend geval éérst de ondernemersvereniging en het Dorpsplatform vóóraf naar hun mening te vragen. 
Verkeersplannen Woerden West
Het Dorpsplatform heeft  bij de hoorzitting over de verkeersplannen ingesproken. De Zegveldse ondernemers waren voor een brug + randweg, omdat zij nu met hun vrachtwagens dwars door Woerden moeten rijden.  Ook sommige inwoners van Zegveld die richting Utrecht rijden zijn voor een brug/randweg. Het Dorpsplatform heeft het risico benoemd van de ‘’zuigende’’ werking van deze maatregelen. Er is nu al sprake van 5.000/8.000 verkeersbewegingen per etmaal en dit zullen er zeker meer worden. Sommige automobilisten zullen dan Zegveld als sluiproute gaan gebruiken. Tijdens de vergadering is opgemerkt dat er op de Hoofdweg nog steeds veel te hard wordt gereden. Dit punt zal nog een keer op de agenda worden gezet. 
Meting tevredenheid maaibeleid 2015
In zijn algemeenheid is het Dorpsplatform positief over het  maaien dit voorjaar. Er wordt eerder gemaaid dan vorig jaar en de indruk is dat er ook beter wordt gemaaid.
Er worden enkele verbeterpunten genoemd. Bij de Molenweg (brug/Ooievaarsdorp) is er nog niet gemaaid  en bij Siveo is het gevaarlijk omdat het gras zo hoog is dat een  fietser niet veilig kan oversteken.
Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot
De gemeente heeft in de vergadering verklaard dat de voorbereiding na het zomerreces start en de uitvoering vanaf 2016 (in drie fases). Dit is conform de planning. De rondgang met de bewoners is nu gepland medio september. 
Voetpad Middenweg
Het Dorpsplatform heeft het plan opgevat om langs de Middenweg een voetpad met een toplaag van Gralux aan te leggen. Omdat de betreffende strook in  de hoofdgroenstructuur ligt  was dit eerst niet mogelijk, maar als het een bewonersinitiatief is, zijn er  alsnog mogelijkheden. Berekend zal worden wat het gaat kosten en vervolgens zal een verzoek aan de gemeente worden gedaan. Van de bewoners wordt verwacht dat ook zij ‘’aan de schop gaan’’!
Initiatieven glasvezel
Op het moment dat u deze Berichtgever leest heeft er overleg plaatsgevonden tussen de projectgroep, de gemeente en verschillende andere partijen. Hopelijk komt er dan ook meer duidelijk over de offertekosten om de haalbaarheid van glasvezel in de buitengebieden van Zegveld te meten. De gemeente heeft reeds een toezegging gedaan in de kosten bij te dragen, maar dit is nog niet genoeg.
Regulering aantal zwanen
Veel mensen vinden dat het afgelopen moet zijn met de huidige wijze van zwanen vangen/houden. De burgemeester heeft zelfs hiertoe een handtekening gezet. Het Dorpsplatform spreekt zich niet uit over dit punt maar vraagt zich wel af of nagedacht is over de effecten van deze maatregelen/cq. hoe je de populatie van de zwanen dan reguleert. Zij vreest voor dezelfde effecten als bij de vossen en ganzen. De zwanen hebben geen natuurlijke vijanden en dus is het risico op overlast voor de boeren in de toekomst reëel. Eén zwaan eet per dag net zoveel gras als een koe en de uitwerpselen in het weiland zorgen er voor dat de koeien het gras niet meer eten. Afgesproken wordt dat de vinger aan de pols wordt gehouden en dat als er sprake is van dreigende overlast, dit punt opnieuw aan de orde zal worden gesteld. 
Vergaderdata 2015
Op dinsdag 22 september a.s. en dinsdag 1 december a.s. vergadert het Dorpsplatform Zegveld weer. Zet het in uw agenda, de vergaderingen zijn natuurlijk openbaar en voor iedere Zegvelder toegankelijk en het is de moeite waard om deze bijeenkomsten bij te wonen. 
Ziekenboeg
Gelukkig is onze dorpsagent Rinus weer hersteld en weer in ons dorp gesignaleerd. Dirk Blonk is helaas vanwege ziekte even uitgevallen, maar gelukkig is hij weer herstellende, sterkte Dirk!

Bezoektuin met wilgentenen hut

juni-Ko-KromwijkAan het eind van de Hoofdweg op nr. 189, zo net voor de bocht richting Woerden ligt aan de rechterkant van de weg het huis ‘Krek Wa’k Wouw’ van de heer en mevrouw Kromwijk. Het huis is al heel lang in de familie en volledig door Ko Kromwijk her- en verbouwd. De heer Kromwijk heeft – als gepensioneerd leerkracht tuinbouwonderwijs op het Wellantcollege – nog steeds een grote liefde voor alles wat groeit en bloeit. De tuin rondom het huis is drie jaar geleden flink uitgebreid en voorzien van een natuurlijke vijver alsmede veel bijzondere planten en bomen. De pomp in de vijver draait volledig op zonne-energie en wordt automatisch aangevuld met water uit de omliggende sloten. Heel bijzonder is de wilgentenen hut aan de rand van de tuin. De heer Kromwijk vertelt: ‘Het frame bestaat uit verticale wilgentakken met in het midden een parasol van 4m doorsnede. De uitlopers van de wilgentenen vlecht ik om elkaar heen, net zo lang tot dat de hut helemaal dicht is’. De hut bestaat nu drie jaar en groeit steeds dichter. De kleinkinderen van de heer en mevrouw Kromwijk gebruiken de hut als schuilplaats en stalling voor hun skelters. ‘Nog even en dan is de hut helemaal dicht gegroeid en misschien maak ik nog een ingang van wilgentenen in de vorm van een boog zodat het een iglo lijkt’ vertelt Ko Kromwijk. Alle planten en bomen in de tuin zijn voorzien van de Latijnse en de Nederlandse namen. De heer en mevrouw Kromwijk stellen hun tuin graag open voor belangstellenden. Iedereen is van harte welkom, doch graag op afspraak via telefoonnummer 0348-691751.

Award voor 'Beste nieuwkomer 2015'juni-William-Ton

Op 4 juni wist William Ton van de Middenweg 43 niet wat hij hoorde. Hij was genomineerd voor de Ziber Award in de categorie 'Beste nieuwkomer 2015'. William had een website ontworpen voor een vriendin uit Vinkeveen die een schoonheidssalon heeft. Met zijn bedrijfje Het Verborgen Design ontwierp hij de website www.beautyhomesilver.nl voor Beautyhome Silver. Hij gebruikte hiervoor het systeem van softwarebedrijf Ziber. De klanten van Ziber konden de afgelopen periode stemmen op de drie genomineerden voor de award 'Beste nieuwkomer 2015', waaronder dus William. Za¬terdag 20 juni werd in de Westergasfabriek in Amsterdam bekend ge¬maakt dat William met 40% van de stemmen winnaar geworden was van deze prestigieuze award. Op internet wordt William om¬schreven als een zeer getalenteerde grafische vormgever. William, van harte gefeliciteerd en hopelijk horen wij nog heel veel van je in de toekomst.

Voor u gelezen:

Nieuwbouw bij de "Proefboerderij" (AD 8 mei 2015)

ZEGVELD - Na de succesvolle herstart van de Proefboerderij Zegveld, dat nu Kennis Transfer Centrum Zegveld (KTC) heet, investeert het bestuur dit jaar in dé behuizing en onderwijs.
Het kantoortje annex vergaderruimte - dat meteen links op het erf staat - is oud en afgeleefd en aan vervanging toe. Om meer ruimte te kunnen bieden aan de huurders, krijgt het nieuwe kantoor een verdieping erop. Het gebouw krijgt ook een extra ruimte voor onderwijs. De Aeres Groep voor agrarisch onderwijs verzorgt hier allerlei cursussen en opleidingen.
Verder ontvangt het KTC hier regelmatig groepen uit het basisscholen uit Woerden en omgeving voor een kennismaking met een melkveebedrijf.

Bouwen met bagger AD 2 mei 2015

Natuur krijgt volgende week vrij spel langs de Grecht 

ZEGVELD - Drie jaar nadat de eerste schop de grond in ging, is het project 'Ruimte voor de Grecht' klaar. Met bagger werd een bijzonder gebied gebouwd. Nu mag de natuur er haar gang gaan. Freek Visser leidt 'Ruimte voor de Grecht', een bijzonder project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat in drie jaar tijd in Woerden en Woerdense Verlaat vorm kreeg. Die is de voorbije jaren via flexibele buizen aangevoerd uit de Grecht en de Kamerikse wetering.
Tienduizenden kubieke meters alles bij elkaar. Nadat het slib was opgedroogd, werden sleuven gegraven en een eiland 'gebouwd'. Op 9 mei, is de inlaat geopend en momenteel stroomt het water naar binnen en mag de natuur haar gang gaan.
Met 'Ruimte voor de Grecht' slaat het waterschap vier vliegen in een klap. Allereerst werd een slibprobleem opgelost. De Kamerikse Wetering en de Grecht moesten hoognodig worden uitgebaggerd. Het 2 hectare grote gebied dient straks als waterberging, dat is de tweede klap. Staat het water in de Grecht hoog, dan vindt het hier extra ruimte. Klap drie is een nieuw stuk stevige dijk. De oude ligt aan het kanaal en wordt niet meer onderhouden. In het drassige polderland van Zegveld en Kamerik betekent dit dat de kade al over een jaar of 25 vrijwel verdwenen zal zijn. Weggezakt in de drassige polder. Geen probleem, want dan stroomt het Grechtwater ongehinderd het nieuwe gebied in en is de inlaat overbodig geworden. De verwachting is dat dit een keer of twee per jaar zal gebeuren.
Tenslotte is er de natuur. Het centaal gelegen eiland zal in de loop van de jaren 'als vanzelf' begroeien met wilgen en berken. De hoop is dat zich er purperreigers vestigen. Rond het eiland is een geul gegraven. Dit wordt overwinterings- en paaigebied voor vissen. En meteen een barrière voor roofdieren, zoals vossen, die op het eiland vogels of eieren willen kapen. Het ondiepe deel, waar zo'n 30 centimeter water komt te staan, is bedoeld als rietland.

Terug in de tijd naar ..... Hoofdweg 155

In het begin van de slagerij van Elt van der Laan wilde hij op Oudejaarsdag de winkel om 16.00 uur sluiten. Elt wilde ’s avonds graag naar de kerk. Een klant vond dit maar vreemd en vroeg aan Elt of hij zich soms verveelde omdat de winkel zo vroeg dicht ging. De klant had er blijkbaar geen benul van dat er altijd veel valt op te ruimen en schoon te maken. juni-Opa-v-d-Laan
Elt heeft ook veel huisslachtingen gedaan. Als 14 jarige jongen slachtte hij al z’n eerste varken bij een boer in Papekop omdat zijn vader geen tijd had. Iemand die bij de boeren thuis slachtingen verrichtte noemde men een knors. Het ging er bij deze slachtingen wel primitief aan toe. En natuurlijk moest het vlees wel gekeurd worden door een keurmeester. Naast de huisslachtingen had je ook de noodslacht. Bijvoorbeeld als een koe door de bliksem getroffen was. Maar altijd moest er gekeurd worden. Bij een koe die ziek was geweest kon het gebeuren dat deze maar gedeeltelijk werd goedgekeurd. Bij noodslacht werd het vlees niet vanuit de winkel verkocht, maar vanuit de slachtplaats. De dorpsbewoners werden op de hoogte gebracht van de noodslacht en de klanten kregen een bon waarmee niet meer dan een vastgestelde hoeveelheid vlees kon worden gekocht. Het vlees dat veel goedkoper was, werd voornamelijk door minder draagkrachtigen gekocht. Dit alles gebeurde onder toezicht van de politie. De oud inwoners van ons dorp zullen zich vast nog wel herinneren dat politie  Joor hier bij stond.
Per 1 januari 1973 sloot Elt voorgoed de winkel. Het ‘Eisenbesluit Vleeskeuringswet’ werd van kracht. De hoge eisen die gesteld werden, zou betekenen dat er verbouwd en aangepast zou moeten worden, hetgeen veel geld zou kosten. Daarnaast was er geen opvolger. Elt restte niets anders dan de winkel na ruim 21 jaar te sluiten. In een brief werd het besluit kenbaar gemaakt aan de inwoners van Zegveld. Wel deelde hij in de brief mee dat hij zich beleefd aanbevolen hield voor huisslachtingen.
Tijdens zijn slager zijn, is Elt ook nog melkcontroleur geweest. ’s Morgens deed Elt dit zelf en ’s middags deden de kinderen dit.
Elt ging na de sluiting van de slagerij werken in het kaaspakhuis van Kaashandel Oskam in Nieuwerbrug. Uit deze tijd stamt nog een leuke anekdote. Elt had op een dag zijn auto bij het kaaspakhuis wel erg dicht langs de Rijn geparkeerd. Bij het uitstappen ging het mis. Elt verloor zijn evenwicht en viel in de Rijn.
De woning aan de Hoofdweg 155 is altijd de zoete inval geweest. Gerrie was de goedheid zelve. Alles kon er en iedereen was welkom. Zo heeft Driek van Dam nog enkele jaren bij hen ingewoond. Driek vond het een soort sport om tijdens het eten haar glazen oog er uit te halen, tot ergernis van de kinderen.
Elt heeft zich naast zijn werk ingezet voor de zondagsschool en kerk. Zo was hij zo’n vijfendertig jaar meester op de zondagsschool en in de jaren zeventig en tachtig was hij totaal 17 jaar ouderling van de hervormde gemeente in ons dorp.
juni-Elt-en-GerrieNa het overlijden van zijn vrouw trok Gijsbert van der Laan (geboren 30 november 1894 te Waarder, overleden 2 maart 1995 te Zegveld) op 15 januari 1978 in bij zijn zoon Elt en schoondochter Gerrie.
Na het overlijden van Gerrie van der Laan-Burggraaf op 25 augustus 1987 werd het huis voor Elt en zijn vader te groot. In april 1989 verhuisden zij naar Molenweg 6 en werd de voormalige slagerij aan de Hoofdweg 155 te koop gezet. Per 30 november 1989 werd de woning verkocht aan Adriaan Rudolf Maria Schaper (geboren 2 december 1943 te Haarlem). Schaper was bakker in Nieuwkoop en getrouwd met Tineke Elisabeth Terezia Hopman (geboren 31 oktober 1951 te Bergen NH).
De nieuwe eigenaar ging het pand grondig verbouwen. Zo grondig, dat daarvoor een bouwvergunning aangevraagd moest worden en de werkzaamheden werden stilgelegd. In de nacht van zondag op maandag 15/16 april 1990 sloeg het noodlot echter toe. Door een uitslaande brand liep de woning aanzienlijke schade op. De gehele binnenruimte werd door het vuur in de as gelegd. Slechts de muren van het huis hielden stand. Daarna werd besloten de woning geheel te slopen en een nieuwe woning op deze plek terug te zetten. In de nieuwe woning zijn enkele boogramen/stalramen uit de oude woning gebruikt als raam in de beneden slaapkamer. Helaas is het portiek aan de voorkant van de oude woning niet meer terug gekomen in de nieuwe woning. Qua oppervlakte is de woning wel gelijkwaardig gebleven.
Op 27 december 2004 wordt de woning verkocht aan de huidige bewoners. Dit zijn Michael Pieter Mackaay (geboren 19 juli 1964 te Deventer) en Nicoline Koppelaar (geboren 17 september 1963 te Scheveningen). Op 1 juli 1992 zijn zij te Apeldoorn getrouwd. Nadat zij de woning hebben betrokken, laten zij naast hun woning nog een garage bouwen.
Met heel veel plezier wonen zij daar, met een prachtig uitzicht over de landerijen richting Bodegraven.

Siveo meisjes MD1 bereiken KNVB-bekerfinalejuni-Meisjes-Siveo-MD1

Wat was het spannend voor de meiden van MD1 van Siveo. Nadat op 11 mei de halve finale met 5-2 was gewonnen van RKAVV MD1 uit Leidschendam moesten ze op 30 mei in de finale aantreden tegen Smitshoek MD1 uit Barendrecht. De grote bekerfinaledag vond plaats op het Faas Wilkes terrein van Xerxes/DZB in Rotterdam. De verwachting was dat het een pittige kluif zou worden, want een tegenstander uit de hoofdklasse is niet niks.  En dat werd het ook. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 1-5, maar de meiden van Siveo MD1 mochten met opgeheven hoofd de tegenstander feliciteren. De medaille uitreiking na afloop was een echte happening. Ook de 2e plaatst kreeg (meer dan terecht) uitgebreide aandacht van de KNVB en de tegenstander. SIVEO mocht onder luid applaus de beker en de medailles voor de 2e plaats in ontvangst nemen op het podium voor een overvol terras. Uiteraard waren de SIVEO meiden ook zeer sportief door de winnaar Smitshoek bij het podium te begroeten met applaus.
Al met al een fantastische ervaring voor de MD1, de leiders Carola en Arend-Jacob en de supporters. Waarbij vooral niet vergeten moet worden dat er een heel seizoen is geknokt om op deze finaledag te mogen verschijnen om zo de 2e prijs van het bekertoernooi te winnen. Een geweldige prestatie van deze Siveo meiden!

Siveo ’60 1 redt het niet in de nacompetitie

Het eerste elftal van Siveo, de vlaggendragers van de club, heeft de kroon niet kunnen zetten op een prachtseizoen. Een ongeslagen reeks van een half jaar was dus niet voldoende voor promotie naar de 3e klasse. Maar wel een pluim voor spelers en begeleiding.
De eerste tegenstander in de nacompetitie was Ariston, een Delftse studentenclub. Ondanks een 2-0 voorsprong door doelpunten van Frank van der Vaart en Maico van Moorselaar wist de tegenstander de voorsprong ongedaan te maken. Door de 2-2 remise kon Siveo zich nog uitsluitend via winst op Te Werve plaatsen voor de 3e klasse.
Op 30 mei moest het dus gebeuren tegen Te Werve in Rijswijk. Maar ook deze wedstrijd had Siveo het geluk niet aan hun zijde. Siveo startte gedreven, maar kraag na 10 minuten als de eerste tegengoal. Siveo miste duidelijk de geblesseerde spits Stef Kuijer, de goaltjesdief. Aan het eind van de wedstrijd stond een 4-0 op het scorebord voor de tegenstander. Jammer, maar niet getreurd. Volgend seizoen er weer gewoon tegen aan met nieuwe kansen. Succes.

Hoofdweg wint stratenvoetbal

Na een aantal uiterst spannende wedstrijden heeft het team van de Hoofdweg het stratenvoetbal bij Siveo gewonnen. In de finale scoorde het tegen de Alexanderstraat pas in de slotfase via een kopbal van Gert Jan Brak de beslissende goal: 0-1.
In de ochtenduren was de finale tussen de oudste jeugd van de Korensloot en de Alexanderstraat eveneens een spannende aangelegenheid. Ook daarbij viel de beslissing pas in de slotfase, en wel in het voordeel van de Korensloot (0-1).Bij de allerjongsten was de Hoofdweg superieur, met in de finale een 4-0 zege op ook alweer de Alexanderstraat.
In de finale om de penaltybokaal kwam de jeugd te staan tegen de Siveo-selectiekeepers Erik Streng en Mike Voorend. Bij de jongsten miste Jack Hendriks geen enkele strafschop. En dat deed bij de oudste jeugd Jasper Koster zelfs met zeven knap benutte penalty’s.

juni-Hoofdweg-jeugd juni-Hoofdweg

Team Hoofdweg - jeugd en rechts team Hoofdweg

juni-Jack-Hendriks juni-Jasper-Koster

links: Jack Hendriks, rechts: Jasper Koster

juni-Korensloot-jeugd

Team Korensloot - jeugd

VakantieBieb ruim voor zomervakantie open (een ingekomen bericht)

Speciaal voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek is de VakantieBieb-app dit jaar al op 1 juni open gegaan.
Lezen in de vakantie is niet alleen erg leuk maar ook belangrijk voor de leesontwikkeling. Lezen kan ook heel goed digitaal, met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
Titels voor jongerenjuni-bieb
De VakantieBieb heeft weer grappige, avontuurlijke en spannende boeken, een leuke collectie met voor elk wat wils. Kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje lezen van Paul van Loon of Botel Bibalo, een spetterend begin van Vivian den Hollander. Voor kinderen tussen 9 – 12 jaar is er o.a. Mees Kees op de planken van Mirjam Oldenhave of De grijze jager, de ruïnes van Gorlan van John Flanagan. Ook voor jongeren ouder dan 12 jaar staan leuke boeken klaar.
Voor scholen
De Bibliotheek heeft voor basisscholen een lespakket ontwikkeld, met allerlei suggesties om leerlingen vanaf 6 jaar in de maand juni klassikaal kennis te laten maken met de VakantieBieb, zodat ze in hun zomervakantie met plezier gaan lezen. Ook met ansichtkaarten worden docenten en ouders geattendeerd op deze leesmogelijkheid. Inmiddels bestelden al meer dan 1.400 basisscholen pakketten. http://www.primaonderwijs.nl/vakantiebieb/lesbrief/
Maand van het spannende boek
Omdat juni de maand van het spannende boek is staan er nu al diverse spannende boeken voor volwassenen in de VakantieBieb, zoals De aanslag van David Baldacci, de bestseller Als padden schreeuwen van Lieneke  Dijkzeul, In mijn bloed van Lisa Unger en Drift van Marion Pauw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felice Mul, De Bibliotheek Het Groene Hart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welzijn Zegveld

Open Tafel
Na de zomervakantie zal er vanaf  half augustus weer gekookt worden in de Milandhof voor de Open Tafel.
Mannen met pannen
Het zou leuk zijn om met een groepje mannen gezond en verantwoord gezellig te gaan koken.
“Mannen met pannen” zal op een nader te bepalen dag en tijdstip in september of oktober van start gaan in “De plint”, Rembrandlaan (t.o. Tournooysveld) te Woerden.
Mannen van Zegveld meld u aan!
Voor het koken kunt u zich opgeven bij:  

Adrie de Jong           tel: 691416
Hanneke Kastelein    tel: 691891
Tekenen en schilderen
Bij voldoende deelname wil tekenlerares Marijke Abbink een nieuwe teken/schildercursus beginnen. De cursus is begin februari gepland op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Denk niet dat kan ik toch niet! Marijke weet u zo te inspireren dat uw onbekend talent op papier of doek tevoorschijn komt.
U kunt zich voor de cursus opgeven bij Cobi Lekkerkerker, tel: 0348-692424

Kledingbeurs

juni-kledingbeursOp zaterdag 12 september wordt er in “De Voorhof” aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer een najaar en winter kledingbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Carola Hageman, tel. (0348) 560305  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Pin It