Onthulling monument B17okt Monument1

Op 8 oktober jl. werd het monument onthuld ter nagedachtenis van de omgekomen Amerikanen die éénenzeventig jaar geleden in Zegveld zijn gecrasht.
Het middagprogramma startte om 13.00 uur met de ontvangst van de Amerikaanse gasten bij Wout Verweij. Hij had voor deze gelegenheid zijn schuur als een klein museum ingericht met alle resten van de gecrashte B17 die hij door de jaren heen heeft verzameld. Rond 14.00 uur ging het gezelschap naar de crashplek, waar gelegenheid was om bloemen te leggen. Dit was erg indrukwekkend, in het bijzonder natuurlijk voor de nabestaanden. Onder de Amerikaanse gasten was onder andere de zus, Marion McCormick, van de overleden navigator Delmar Decker aanwezig met haar familie. Zij was diep onder de indruk vertelde ze aan RTV Utrecht, die voor deze gelegenheid naar Zegveld was gekomen. Zij zei: “Als mijn broer ergens zou moeten crashen en overlijden is dit wel een hele mooie plek om dat te doen”. Daarna werd er een bezoek aan de boerderij van familie Bol gebracht. Destijds zijn hier de twee overlevenden van de crash verzorgd door Cornelis Bol en dokter Roskot.


okt Monument2Om 18.00 uur werd op de Hazekade het monument onthuld. Loco-burgemeester mevrouw Stolk was namens de Gemeente Woerden aanwezig en hield een mooie toespraak. Vervolgens vertelde Jeroen van der Kamp het verhaal van de vliegtuigcrash, waarna nabestaanden Brett McCormick en Del Marks het monument onthulden. Er waren veel belangstellenden naar de Hazekade gekomen, waaronder Captain Benjamin Garoutte, namens de Amerikaanse Ambassade. Na de onthulling speelde KNA, The Last Post en het Amerikaanse en Nederlandse volkslied. Na de plechtigheid was er gelegenheid in de Gasterij De Milandhof om na te praten of nader kennis te maken met de Amerikaanse gasten.

De Berichtgever zegt het met bloemenokt Karin

Vaste lezers van De Berichtgever kennen de rubriek ‘Het bloemetje van de maand’. Zegvelders die iets te vieren hebben of een bijzondere prestatie hebben geleverd, worden verrast met een prachtig boeket. En ineens kreeg ik het bloemetje van de maand! Iets waar ik absoluut niet op gerekend had. Vanaf maart 2006 heb ik met heel veel plezier ‘stukkies’ geschreven over leuke, aardige, bijzondere mensen en gebeurtenissen in Zegveld. Door het werk voor de Berichtgever heb ik veel mensen ontmoet, die ik ook nog van alles en nog wat mocht vragen en memorabele momenten meegemaakt.
Er is veel veranderd in de afgelopen jaren, mensen kwamen en vertrokken. De Berichtgever bestaat in 2016 al weer 70 jaar en ook daar is de laatste jaren veel veranderd. Zo hebben we sinds een tijdje onze eigen Facebookpagina met bijna 600 vrienden. Dorpsgenoten weten de redactie steeds vaker te vinden om leuke en opmerkelijke gebeurtenissen door te geven, waardoor het aantal nieuwspagina’s ieder jaar meer wordt. En dat ga ik missen want ook voor mij gaan er dingen veranderen, aan het einde van dit jaar vertrekken wij uit Zegveld. Na 20 jaar ga ik ergens anders wonen. Het waren hartstikke mooie jaren bij de Berichtgever. Ik ga het schrijven missen, het dorp missen en zeker de ongelooflijk gezellige redactievergaderingen waar we altijd heel veel plezier met elkaar hebben gehad. Maar het allermeeste ga ik mijn mederedactieleden Anouk, Gerkla, Gert en Gerrit missen.
Dank voor jullie vriendschap de afgelopen jaren!
Karin Vredenbregt

Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform Zegveld, heeft voor u  de belangrijkste punten uit de bijeenkomst van 22 september 2015 op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Grote opkomst!
Was de opkomst in de vergadering van juni jl.  wat aan de ‘’magere’’ kant, bij deze vergadering waren maar liefst 44 bewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig! Omdat het Dorpsplatform Zegveld dit jaar 15 jaar bestaat, werden de aanwezigen getrakteerd  op een lekkernij.

Afscheid van onze onvolprezen dorpsambtenaar
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Nanda de Ridder, sinds 2009 dorpsambtenaar. Nanda heeft een andere functie aanvaard  bij de gemeente Woerden en dit is niet te combineren met haar functie van dorpsambtenaar. Nanda was dé schakel tussen de gemeente en het Dorpsplatform. Nanda werd bedankt voor haar jarenlange ondersteuning en kreeg een mooie bos bloemen overhandigd. Nanda wordt opgevolgd door  Jacqueline Scheenstra.  

Zorgcoöperatie ‘’Zegveld Zorgt’’
Deze zomer heeft de werkgroep een bedrijfsplan en een begroting opgesteld en bij de gemeente ingediend. Ook heeft de werkgroep een subsidieaanvraag gedaan.
De gemeente is positief over de plannen voor een zorgcoöperatie. In oktober gaan de gemeente en de werkgroep om tafel om over de invulling van de plannen te spreken. Als er concreet nieuws is, dan zal dit zoals gebruikelijk via de Berichtgever met de inwoners worden gedeeld. Er zullen ook openbare informatieavonden volgen.

Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot
Op 30 september heeft er een wijkschouw plaatsgevonden en heeft de gemeente  voor de bewoners een informatiebijeenkomst gehouden. De bewoners konden met elkaar wensen en ideeën op grote tekeningen invullen. De gemeente gaat al deze ideeën verzamelen en hier een conceptplan van maken. Dit concept-plan  zal in het voorjaar opnieuw aan de bewoners worden voorgelegd. Daarna worden de plannen afgerond en kan het werk worden aanbesteed. Verwacht wordt dat medio zomer 2016 gestart kan worden met de werkzaamheden. De ophoging zal in drie fasen plaatsvinden en duurt van 2016 tot en met 2018.

Sanering verkeersborden
De gemeente Woerden gaat een pilot  houden. Hierbij wordt gekeken welke borden weg kunnen, welke borden wij missen, welke borden kapot zijn, welke verkeerssituaties onduidelijk zijn, etc. Het uitgangspunt daarbij is “géén bord, tenzij’’ en het tenzij slaat dan natuurlijk op de verkeersveiligheid. Een werkgroep vanuit het Dorpsplatform gaat de tekeningen bekijken en zal  een reactie naar de gemeente sturen.

Voetpad Middenweg (burgerinitiatief)
In maart jl. is het idee geboren om een recreatief wandelpad langs de Middenweg aan te leggen tussen Korensloot en het fietspad richting Meije. Het idee is daarna met ondersteuning van enkele ondernemers (Frank de Bruijn,  firma Van den Dool, Van Ooijen en de firma de Kooter) uitgegroeid tot een concreet plan (pad van gralux met een puinbed als fundatie). De ondernemers sponsoren in natura materialen en arbeid. Het is de bedoeling om iets extra’s te doen aan wandelmogelijkheden in ons dorp. In het Dorpsplan en in de plannen voor de woningbouw (plan Zegveld Zuidzijde) is de aanleg van dorpsommetjes genoemd.  In de vergadering van juni jl. is daar verder over gesproken en in de Berichtgever is hierover met het dorp gecommuniceerd.

Met  bewoners van de Middenweg en Korensloot die langs het tracé wonen  is over de plannen gesproken. Een deel van de bewoners van de Middenweg en Korensloot  is  niet voor het aanleggen van een wandelpad. Zij zien onder andere geen toegevoegde waarde van het pad. Verder  vrezen zij voor overlast (hondenpoep) en hebben zij zorgen over het onderhoud van de berm. De bewoners van de Korensloot (grenzend aan het water) vinden dat door het aanleggen van een wandelpad hun  privacy wordt aangetast.

Met de bewoners is afgesproken dat het Dorpsplatform met de gemeente in gesprek gaat om het met name over het onderhoud van de berm en de overlast van hondenpoep te hebben. Daarna gaat het Dorpsplatform weer met de bewoners om tafel om de oplossingen te bespreken en zal het plan hopelijk in de AB vergadering van 1 december a.s. worden besproken.

Asfaltonderhoud Middenweg (tussen rondweg en Meije)
Aan de Middenweg (tussen de Rondweg en de Meije) zal gefaseerd onderhoud worden gepleegd. Eerst komt het deel tussen de brug en de Meije  aan bod en vervolgens het deel tussen de Dwarsweg en de brug. Het Dorpsplatform heeft de wens aangegeven om wisselplaatsen aan te brengen. Dit blijkt in de praktijk nogal een kostbare zaak te zijn. Er is met het Dorpsplatform een eerste gesprek geweest, een vervolggesprek zal nog plaatsvinden.   

Initiatieven glasvezel (voortgang)
Van de Zegvelders heeft 29% zich aangemeld voor glasvezel. In de Stichtse Meije ligt dit zelfs al op 56%. KPN heeft aangegeven voorlopig geen glasvezel te willen aanleggen in de kern van Zegveld. In de 2e helft van 2016 zal KPN wel glasvezel aanleggen naar de binnenringkasten in de kern van Zegveld en VDSL-centrales aanleggen bij de binnenringkasten. Dit betekent dat de snelheid van VDSL in de kern van Zegveld omhoog gaat naar > 100 Mb down en 10 Mb up. De Projectgroep Glasvezel heeft aangegeven dat zij in ieder geval bij nieuwbouw en renovatie (ophoging Broeksloot/Korensloot en renovatie Nijverheidsbuurt) wel direct glasvezel zou willen hebben. Voor een glasvezelkast zijn minimaal 100 aansluitingen nodig. Voor de nieuwbouw en ophoging van Broeksloot/Korensloot denkt de Projectgroep wel aan 100 aansluitingen te kunnen komen. De Gemeente Woerden zal hierover onderhandelen met KPN. Voor de Nijverheidsbuurt moet de situatie besproken worden tijdens de informatie avond die in november zal plaatsvinden. De snelheid van het internet in het buitengebied is slecht. In een eerder overleg is afgesproken dat VolkerWessels Telecom een offerte maakt voor een offerte-aanvraag voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hiervoor hebben zij gegevens van de Gemeente Woerden nodig. Er zit nog weinig schot in de zaak. De Projectgroep heeft de gemeente opgeroepen meer prioriteit te geven aan glasvezel. Inmiddels wordt in de Stichtse Meije ook gekeken naar alternatieven zoals draadloos internet van Tele2. Aanmelden kan nog steeds op www.zegveldopglasvezel.nl

Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde.
De gemeente en de ontwikkelaar zijn nog in gesprek over de uitvoering van de aanleg van de straten in de nieuwe woonwijk. Het Dorpsplatform spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Het duurt het Dorpsplatform allemaal veel en veel te lang met als risico dat jonge inwoners andere beslissingen nemen. Zij kopen of een andere woning of wijken noodgedwongen uit naar Woerden. Het Dorpsplatform vindt dit een zorgwekkende situatie en wil   er bij de gemeente op aandringen om snel tot overeenstemming te komen. Het Dorpsplatform zou graag mee om tafel willen zitten om de knelpunten te bespreken.

Snippertjes

  1. De informatieavond voor de Nijverheidsbuurt is voorlopig verplaatst  naar november a.s. De reden hiervoor is de recente verkoop van het pand van Bolton, waardoor de posities wat verschuiven.
  2. De gemeente heeft beloofd het perceel op de voormalige locatie Waldhoorn voorshands vrij houden voor het project ‘’zorgwoningen’’, Het Dorpsplatform is met een externe partij bezig om hier plannen voor te maken. GroenWest zal ook worden benaderd.
  3. Het pontje over de Greft is – zoals bekend – een aantal malen vernield, wat hoge reparatiekosten met zich mee bracht. In augustus jl. is het pontje weer vernield en hoewel de gemeente had gezegd dat het niet meer zou worden gerepareerd, heeft zij het pontje nog éénmaal gerepareerd. Het is niet bekend wie de vernielers zijn.  
  4. De kastanjebomen in het dorpscentrum zijn ziek. De zieke bomen zijn ‘’veilig gesteld’’ en hoeven niet meteen gerooid te worden . Voor de vervanging wordt een plan opgesteld.   
  5. Het hondenbeleid zal later dit jaar worden geëvalueerd. Zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters kunnen hierover meepraten. Zij kunnen zich bij de secretaris melden.  
  6. De Hazekade - richting de school – zit niet in het strooischema. Het Dorpsplatform vindt dit niet acceptabel, omdat dit een schoolroute is (met name tussen Dwarsweg en Meije) en dus de veiligheid van de kinderen/fietsers in het geding is.

Voor de komende winter wordt door het Dorpsplatform een aanvraag gedaan uit het  projectenbudget van de gemeente. Volgend jaar moet het schema volgens het Dorpsplatform toch echt worden aangepast zodat dit deel van de Hazekade gewoon wordt mee gestrooid.

  1. Enkele  vrijwilligers zullen  bij gladheid hoeken bij de Nijverheidsbuurt en de brug  bij de Milandweg (naar de Korensloot/Broeksloot)strooien. De gemeente plaatst hiervoor zogenaamde ‘’’zoutkisten’’.  
  2. De uitslag van de stemming over het afvalsysteem voor Zegveld luidt dat dat 10% voor optie 1 is (één keer per 4 weken ophalen), 72% is voor optie 2 (éénmaal per 2 weken ophalen en als een bewoner dan 13 keer of minder aanbiedt, deze geld terug krijgt en 18% is voor optie 3 (dan betaalt de bewoner een startarief van € 125 en elke keer dat de inwoner meer aanbiedt betaalt deze € 4,50 per keer).
  3. De straatlantaarnpalen langs de Milandweg zijn verplaatst naar de kant het fietspad. Siveo ’60 heeft gevraagd om het laatste stukje richting het voetbalcomplex ook te voorzien van een paar lantaarnpalen omdat het fietspad veelvuldig door kinderen wordt gebruikt. De gemeente heeft laten weten dit te zullen bekijken bij de aanleg van de nieuwe wijk (WeidZ).
  4. Tijdens de vergadering is aandacht gevraagd voor het slootbeheer. In de - brede - sloot langs de Hazekade, maar ook in de sloot achter de Broeksloot is sprake van krabbenscheer, wat gevaarlijk is voor fietsende/spelende kinderen.   

De volgende vergadering van het Dorpsplatform is op 1 december 2015. Het Dorpsplatform hoopt dat deze vergadering net zo druk bezocht zal worden!

Restauratie Hervormde Kerk Zegveld

okt Restauratie Hervomde KerkMedio september 2015 zijn de restauratiewerkzaamheden van de Hervormde Kerk Zegveld gestart. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf De Heeren Bouwmeester te Woerden in combinatie met diverse onderaannemers. De werkzaamheden aan de ramen, gevel, torenspits en dakbeschot zijn niet de eerste restauratiewerkzaamheden aan de dorpskerk.
Burgemeester A. van Loon legde de eerste steen van de huidige Hervormde Kerk op 22 juli 1861, waarna de Alphense aannemer C.J. van Vliet met de bouw van de kerk aanving. Twee jaar lang kerkten de gemeenteleden in een houten loods, totdat de nieuwe kerk op 30 maart 1862 officieel in gebruik werd genomen door ds. Laan. Hoewel het huidige kerkgebouw relatief gezien nog niet oud is werd de toren al in 1952 en in 1971 gerestaureerd, terwijl in 1965 de beurt was aan het interieur. Tijdens restauratiewerkzaamheden op het kerkdak op 6 april 1982 brak er brand uit. Hierbij verbrandde het grootste deel van het dak. Ook liepen het interieur en het orgel ernstige brand- en waterschade op. Na een intensieve renovatie kon de kerk op 15 december 1982 weer in gebruik genomen worden.
De huidige restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van de rapportages van Monumentenwacht en gecombineerd met het regulier onderhoud. Bernard van Dam (Secretaris Kerkrentmeester Hervormde Gemeente Zegveld) vertelt: ‘In overleg met Monumentenwacht is een plan van aanpak gemaakt en onder de criteria ‘sober en doelmatig’ worden de restauratiewerkzaamheden nu uitgevoerd. Bijvoorbeeld het metselwerk - waaronder het voegwerk - van de massieve kerkmuren moet vanwege vochtproblematiek hersteld worden. In het verleden zijn plaatselijke reparaties uitgevoerd, maar de vochtproblematiek blijft een rol spelen. Ook de binnenmuren vertonen vochtschade, maar voor deze muren wordt een separaat plan van aanpak met kostenindicatie gemaakt. Wellicht worden deze werkzaamheden in de (nabije) toekomst uitgevoerd’. Voorts vertelt Bernard dat de raamankers van de stalen kerkramen roestvorming vertonen en het metselwerk op bepaalde locaties daardoor wordt weggedrukt. ’Een proefraam is kort geleden verwijderd, gerestaureerd, voorzien van nieuw glas en teruggeplaatst. Nu wordt een restauratieplan gemaakt voor de overige ramen’ vertelt Bernard. Onder de restauratie- en onderhouds-werkzaamheden vallen ook het vervangen van het dakbeschot en het loodwerk op de torenpunt alsmede het herstel van de natuursteen muurelementen. Maar ook het schilderwerk van de gevel, galmborden, stalen ankers en gootwerk hetgeen in onderaannemerschap wordt uitgevoerd door Schildersbedrijf Beukers uit Zegveld. Daarnaast is de torenhaan onlangs van de torenspits verwijderd. De haan wordt bij een restaurateur opnieuw verguld en vervolgens teruggeplaatst. Bernard: ‘In het restauratieplan is ook het hekwerk van de begraafplaats meegenomen. Het hekwerk is onlangs verwijderd en wordt na het stralen en poedercoaten weer teruggeplaatst. Met de nieuwe coating kan het hekwerk er weer 12 jaar tegen’. Naar verwachting kunnen de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden eind oktober/begin november 2015 worden afgerond.

GOEDE DOELEN DAG

Op zaterdag 21 november zal de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden. Een gezellige dag voor jong en oud. 'De Voorhof' staat dan vol met kramen waar allerlei leuke en lekkere artikelen te koop zijn, zoals eigen baksels, oliebollen, stroopwafels, fruit, vruchtensappen, salades en eigengemaakte yoghurt. Ook is er smoort te koop, alsmede stoofpeertjes, zoete appeltjes, advocaat, snoep, enz, enz.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten en wedstrijden. Wie schilt de langste appelschil? Wie durft te dammen tegen meesterdammer Arie de Bruijn? Wie blijft er het langste aan een spijkerbroek hangen? Voor de kinderen is er een strippenkaart waarop zij diverse spellen kunnen doen en iets lekkers aan de balie kunnen halen. En heeft u een keer geen zin om zelf uw auto te wassen, dan kunt u dat deze dag op het Voorhofplein laten doen.
Heeft u nog boeken voor onze boekenkraam of iets dat wij kunnen veilen? Laat het dan weten aan één van de commissieleden: Janneke Blonk, tel. 691100, Jennita van Dam, tel. 741478, Marleen de Groot, tel. 691431,  Emmy van Ingen, tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697.  
Reserveer in ieder geval de datum in uw agenda en kom gezellig bij ons 'winkelen' of koffie drinken met eigen baksel erbij. Misschien heeft u zin om een keer buiten de deur de lunch te gebruiken? Er staan diverse soorten soep en broodjes voor u klaar.
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.00 uur in 'De Voorhof' aan de Hoofdweg 48 in Zegveld.

Duende Wellnessmassage trakteert de Redactieokt Duende massage

Tijdens het interview met Esther van de Hoef, eigenaresse van Duende Wellnessmassage in Zegveld, voor het artikel in het april nummer van De Berichtgever bood Esther de redactie een gratis stoelmassage aan. Op 24 september jl. was het zover en konden alle redactieleden relaxen en genieten ….

Het rijtje huisjes aan De Steeg wordt bakkershal

Ook Jan en Annalies De Leeuw vinden het jammer dat het rijtje van drie kleine huisjes aan De Steeg is gesloopt, maar het bleek te kostbaar om de oude en vervallen huisjes op te knappen. Jan vertelt: ‘Het rijtje ‘onbewoonbaar’ verklaarde huisjes is in 1972 door mijn vader gekocht. Het pand werd vele jaren gebruikt als opslag voor de bakkerij en garage, maar door de vele lekkages werd de ruimte gaandeweg te vochtig en de vloer te glibberig. Begin 2015 hebben we besloten het pand te slopen en plannen gemaakt voor nieuwbouw’.
okt Bakkerij De LeeuwVóór de sloop in september 2015 heeft Piet Brak als lid van de Stichting Hugo Kotenstein het oude pand zorgvuldig gefotografeerd en gedocumenteerd zodat de informatie over het verleden van deze volkswoningen behouden blijft. De afmeting van de door Aannemers-bedrijf A.C. Donselaar B.V. uit Zegveld te bouwen bakkershal is 18x5 meter en wordt voorzien van een grote zolder. Het pand wordt voor de helft gemetseld en voor het overige deel voorzien van gepotdekselde planken in oude stijl. Het pand zal voornamelijk gebruikt worden als opslag voor de ingrediënten van de bakkerij, inpakruimte en ook de nieuwe koelkast krijgt daar een plekje. Annalies: ‘Onze bakkerij is groot, maar het is fijn als we straks ‘warm’ en ‘koud’ kunnen scheiden en meer ruimte hebben voor het inpakken van de stroopwafels en koekjes. Ook is het prettig als straks in december de grote hoeveelheden oliebollen in een aparte ruimte gebakken en ingepakt kunnen worden’. Jan ziet de nieuwe investering zeker niet als last, want hij is voornemens nog jaren als brood- en banketbakker in Zegveld aan het werk te blijven. ‘Mijn producten zijn puur handwerk en zonder toevoeging van kunstmatige hulpstoffen. De broden worden gekneed en krijgen vervolgens ruim de tijd om onder een doek te rijzen. Dat geeft de broden een ouderwetse ‘broodsmaak’ en dat proeft de klant’ zegt Jan.
Inmiddels zijn de palen voor de nieuwe bakkershal geheid, het beton gestort en is de staalconstructie geplaatst. Half november 2015 zullen de bouwwerkzaamheden gereed zijn en kan gestart worden met de inrichting. Kort daarna zal de hal in gebruik worden genomen.  

Verbouwing Coop Bremmer

Nadat de Rabobank de huur van de kantoorruimte in de supermarkt van Coop Bremmer had opgezegd hebben Piet en Bart Bremmer gebrainstormd over de nieuwe invulling van dit leegstaande deel. Tijdens zijn studie Hoger Supermarkt Management heeft Bart markt-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het onderbrengen van een slijterij in de Coop in Zegveld. Bart vertelt: ‘Uit dit marktonderzoek blijkt dat een slijterij in deze Coop haalbaar is en daarom hebben we hiervoor gekozen. Daarnaast past een slijterij ook prima in de supermarktformule van de Coop’. Piet, Bart en medewerkster Marian Hofland hebben onlangs hun diploma Sociale Hygiëne gehaald - hetgeen vereist is in de slijterijbranche - en is de verbouwing van start gegaan. In het leegstaande gedeelte van de supermarkt wordt overigens niet alleen een slijterij gevestigd, maar ook het kantoor van Piet en Bart. Het huidige kantoor zit aan de achterzijde van de supermarkt, maar met de verplaatsing van het kantoor hopen Piet en Bart ook tijdens hun kantooruren contact te kunnen houden met de winkelende klant aangezien het kantoor wordt voorzien van een verhoogde vloer en een glaspui. De entree van de supermarkt wordt tevens verbreed en voorzien van een inpandige winkelwagenstalling. ‘In week 42 is de verbouwing klaar en gaan we de slijterij en het kantoor inrichten. Vervolgens is het wachten op goedkeuring van de gemeente en zodra de vergunning binnen is zullen we de  deuren van de  slijterij openen voor publiek’ zegt Piet.

Naast de realisatie van de slijterij en het nieuwe kantoor wordt ook de AGF-afdeling (aardappelen, groente en fruit) flink aangepakt. Bart: ‘De AGF-afdeling wordt op 26 oktober 2015 volgens de nieuwe AGF 2.0 Coopnormen ingevuld. Hier en daar worden de schappen verplaatst en/of vernieuwd waarmee de afdeling een andere indeling krijgt’. Ook in het assortiment van de supermarkt is een verandering te zien. Dit is onlangs uitgebreid met Poolse, maar ook diverse glutenvrije producten. Ook qua communicatie gaat Coop Bremmer met z’n tijd mee, want alle personeelsleden worden binnenkort uitgerust met een headset zodat de communicatie onderling vlot en geruisloos gaat.

Niet alleen in de winkel zijn bouwvakkers bezig met een verbouwing, maar ook in het privé-gedeelte van de familie Bremmer op de eerste etage wordt gewerkt. De gemetselde balustrade aan de Middenwegzijde wordt vervangen door een balustrade met glas zodat de familie vanuit de huiskamer meer oogcontact heeft met Zegveld.

Tot slot wil Bart de klanten graag wijzen op de nieuwe Boodschappenpakketactie van Coop. De klanten van de supermarkt kunnen tijdens deze actie vanaf 28 september t/m 22 november 2015 sparen voor een gratis boodschappenpakket ter waarde van € 50,-. Door mee te sparen steunen zij bovendien het Rode Kruis. Per gespaard pakket doneert Coop een bedrag aan dit goede doel. Wilt u niet sparen voor een boodschappenpakket, dan kunt u de zegeltjes in een speciale bus doen t.b.v. een boodschappenpakket voor de Voedselbank Woerden.

Wijkschouw Slotenbuurt

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Slotenbuurt (Broeksloot en Korensloot) staan op stapel. Hierbij gaat het om het vervangen van de riolering en het ophogen van de openbare ruimte. Om een goed beeld te krijgen van de buurt heeft de gemeente Woerden op 30 september een wijkschouw en bewonersavond georganiseerd. ’s Middags werd in drie groepen door de wijk gewandeld, waarbij de bewoners konden aangeven wat er speelt en welke verbeterpunten, ideeën en wensen er leven. Hierbij kwam o.a. naar voren het tekort aan parkeergelegenheid, het onderhoudsniveau van het openbaar groen, de zachte ondergrond van de speelplaats en de bochtbescherming i.v.m. het wildparkeren.

okt Schouw okt Schouw1
’s Avonds werd ingegaan op de randvoorwaarden van de reconstructie, zoals:
- zettingsarm ophogen. Wat is de meest economische vorm van ophogen;
- vervangen van de riolering;
- bomen en beplanting worden vervangen;
- asfalt wordt klinkerverharding;
- samen met bewoners bekijken hoe de wijk wordt ingericht;
- vervangen openbare verlichting
Een belangrijke vraag was waar tijdens de werkzaamheden de auto’s uit de wijk geparkeerd kunnen worden. Ook de nood- en hulpdiensten zoals brandweer en ambulance moeten tot 80 meter van de woning kunnen komen.
Welke vorm van ophogen gebruikt gaat worden is nog niet duidelijk. De bewoners gaven wel aan dat zij liever een iets duurdere oplossing voorstaan die goed is dan een goedkopere oplossing die slecht is. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt in het najaar van 2016 gestart met de werkzaamheden. Waar begonnen gaat worden is nog niet duidelijk. De totale werkzaamheden zullen drie jaar in beslag nemen.

Concert Alphens Kozakkenkoor op 14 november in De Meije (een ingekomen bericht)

Het Alphens Kozakkenkoor geeft op zaterdag 14 november 2015 een concert in de OLV Geboortekerk in De Meije. Op het programma staan Russisch-orthodoxe muziek en romantische en opzwepende kozakkenliederen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arkadi Gankin uit Wit-Rusland.
Het koor wilde graag eens zingen in het kerkje aan De Meije. Het optreden wordt in het kader van een benefiet gezet. De opbrengst is namelijk bestemd voor de restauratie van het orgel van deze kerk. Het Maarschalkerweerdorgel dateert uit1896 en het is hard aan renovatie toe.
Michaël Maarschalkerweerd was een beroemd orgelbouwer, bijvoorbeeld ook van het orgel in het Amsterdamse Concertgebouw. Dit jaar wordt herdacht dat Maarschalkerweerd 100 jaar geleden overleed.

Het Alphens Kozakkenkoor wordt begeleid door Arkadi Gankin op bajan en Nico van Vliet op slagwerk. Als speciale gastspeler is de Russisch-Oekraiense violiste Anna Samoilova aangetrokken. Zij heeft eerder aan een concert van het koor meegewerkt en de kozakken en het publiek waren zeer onder de indruk van haar spel. Het koor telt 35 zangers. De kozakken kijken in hun zevenjarig bestaan terug op een lange reeks van optredens in theaters, kerken, kastelen en kloosters in binnen- en buitenland.

Het adres van de kerk is Meije 137, 2411 PN Bodegraven. Achter de kerk is een ruime parkeerplaats. Het concert begint zaterdag 14 november a.s. om 20.00 uur. De zaal gaat open om half acht. De toegang is € 15, inclusief koffie of thee in de pauze. Na afloop kan desgewenst een glaasje worden gedronken bij Eetcafé De Halve Maan.

De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:

Eetcafé De Halve Maan  - De Meije, naast de kerk
Coop Bremmer             - Zegveld
Boekhandel ’t Lichtpunt  - Bodegraven
Albert Heijn                  - Nieuwkoop
Coop Supermarkt         - Noorden
Verder bij de koorleden, bij Wim van Oijen van de kerk, eventueel aan de zaal en via de website www.alphens-kozakkenkoor.nl. De kaartjes worden dan na ontvangst van betaling per post opgestuurd. Het kerkje is niet groot, dus schaf snel kaartjes aan om teleurstelling te voorkomen!

Ook de peuters op basisschool Willibrord/Miland doen mee met de Kinderboekenweek  (een ingekomen bericht)

okt WillibrordMiland peutersOp woensdag 7 oktober startte de Kinderboekenweek met als thema “Raar maar waar” . Voor alle kinderen die willen weten hoe de wereld in elkaar zit; voorlezen, lezen, experimenteren en proefjes doen. Vrijdag 16 oktober was er een Kinderboekenruil waar de kinderen een boek mochten ruilen voor een ander boek. In alle klassen is aandacht besteed aan dit thema en waren er boeken over dit thema te vinden. Ook zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met proefjes en experimenteren. Naast de boeken rond dit thema was er natuurlijk ook aandacht voor de bekroonde boeken en voor het Boekenweekgeschenk dat geschreven is door een oud-leerling van onze school; Simon van der Geest. Dit boek is nog te moeilijk voor de peuters. Juf Geke leest op maandagochtend als de Milandpeuters er zijn boeken voor die passen bij de leeftijd van deze kinderen. Er is nog ruimte in de peutergroep, neem gerust contact op met de school voor informatie of om een keer te komen kijken.
Basisschool Willibrord/Miland, 0172-685506

Mooie opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding

De collecte voor 2015 voor KWF Kankerbestrijding is achter de rug.
In Zegveld heeft de collecte in de week van 6 t/m 12 september het mooie bedrag van € 1838,29 opgebracht. Dit is €100,00 meer dan in 2014! Een heel mooi bedrag waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Dankzij onderzoek is de gemiddelde 5-jaars overlevingskans  gestegen van 25% in 1949 tot 62% in 2013. Helaas zijn we er echter nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom heel hard nodig. De KWF-afdeling Zegveld bedankt bij dezen iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecteweek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.
-    Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart die de collectant heeft achtergelaten
-    Doneer online via kwf.nl/doneren
-    Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro

KWF Kankerbestrijding is voor Zegveld op zoek naar een wijkcoördinator,1 of 2 enthousiaste vrijwilliger(s) die de verdeling van de bussen en de afhandeling wil(len) regelen.

Reünie ‘De Milanders’okt milanders

Ruim 50 jaar gingen ze terug in de tijd, de leden van reciteerclub ‘De Milanders’. Velen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven die Jan van der Wind had verzonden. Regelmatig kwam hij op de bovenste plank van een kast een notulenboek en ordner tegen uit de tijd van ‘De Milanders’. Wat moeten mijn kinderen er later mee? In overleg met enkele “Milanders’ werd besloten een reünie te organiseren. Op 8 september was het zover.
Reciteerclub “De Milanders’ stamt uit de jaren 1958 t/m 1968. Een echte reciteerclub, want naast het opvoeren van toneelstukken, werden ook gedichten voorgedragen en besproken. Zo had Jaap Oskam zelfs een eigen gedichtenschrift. Ook hoofdstukken uit boeken werden gelezen, zoals uit het boek ‘De hond met de blauwe tong’ van Jan Wolkers. Maar nummer één was toch wel het opvoeren van toneelstukken. Het eerste stuk dat werd opgevoerd was ‘De huisleraar’ op 22 januari 1958. Opgevoerd op de Provinciale Toogdag van de CJBTB en CBPB te Utrecht. In ons dorp was in het begin van de bestaansjaren van ‘De Milanders’ nog geen dorpshuis, dus werd er veelal een koeienstal gebruikt. De stal bij de familie Uijterlinde (Hoofdweg 117) en bij de families Van der Wind (Hoofdweg 22 en 31) waren o.a. het decor. Toen in 1961 het Dorpshuis er kwam met een toneel, werd dat de plek waar de uitvoeringen plaatsvonden. Volle zalen trokken ‘De Milanders’. Bij velen staan de stukken nog in het geheugen gegrift, zoals ‘Stefan Borkos’ en ‘De stormbal hangt uit’.
‘De Milanders’ was meer dan alleen een reciteerclub. Het was ook een hechte vriendenclub. Dat blijkt wel uit de ordner met de vele verlovings-, trouw-, rouw- en vakantiepost. Maar ook brieven uit militaire dienst en post van de M.S. Boskoop uit de Caribieen van Dirk Heemskerk.
U kunt zich voorstellen dat er deze middag heel veel herinneringen zijn opgehaald. Mede naar aanleiding van de drie fotoalbums die er zijn gemaakt uit deze periode.
Oude notulen werden voorgelezen door Ali Verburg-Verhoef en Jan van der Wind. Ook werden twee brieven voorgelezen van Dirk Heemskerk uit 1958 vanuit Port of Spain. Dirk vaarde destijds. En Jaap Oskam schreef over zijn militaire diensttijd in 1966. Lex Verburg heeft nog een ‘song’ gezongen. Een eigen song die werd gezongen voordat men optrad. De song was als volgt:
Wij staan hier nu voor u start klaar,
om pret te maken met elkaar.
Maar humor is een lach en traan,
die traan laat u maar gerust gaan.
Een ditje uit de oude doos,
een datje van de nieuwe shows.
Een leuke lach en af en toe een vers,
brengen u………’De Milanders”.
De oude clubleden kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag en wie weet voor herhaling vatbaar.

Bij de foto: Staand v.l.n.r.:  Leen Bos, Janny Kleinveld, Dirk Heemskerk, dhr. Deurlo (regisseur), Iet Oskam en Evert van Wijk.
Zittend: Gretha Boerma, Henk Vroege, Willy van Wijk en Lex Verburg

Speciale Veteranen sluiting 2015

Op 4 november a.s. is er een speciale veteranen bijeenkomst in Zegveld. Het jaar 2015, wat in het teken staat van 70 jaar bevrijding, wordt dan op bijzondere wijze afgesloten in samenwerking met de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
U kunt hiervoor kosteloos kaarten bestellen bij de heer Marcel Koopmans,
telefoonnummer 0348-416620, na 18.00 uur. Het enige wat gevraagd wordt is na afloop een minimum donatie van € 5,-- bestemd voor Stichting Veteranen Hulp Hond.
Het programma is te verdelen in twee gedeelten. Van 17.00 tot 20.00 uur en van 20.15 tot 22.00 uur. U kunt ervoor kiezen om alleen het gedeelte na 20.00 uur te bezoeken en u kunt dit kenbaar maken bij uw reservering.
De evenementenzaal van Gasterij De Milandhof opent haar deuren om 17.00 uur.
Om 17.45 uur is er een voordracht door Marcel Koopmans, Kapitein de Mariniers BD.
Om 18.15 uur is er een lezing door generaal P.J.M. van Uhm (Peter) voormalig commandant der strijdkrachten. Deze lezing zal gaan over zijn leven en over zijn werk als ambassadeur voor het project veteranenhond.nl, het donatiedoel. Project Veteranenhond is een samenwerkingsverband van Hulp voor Helden – stichting KPPR en Hulphond Nederland.
•    Hulphond Nederland is het expertisecentrum dat PTSS-hulphonden selecteert, traint, plaatst en nazorg biedt aan veteranen.
•    Stichting KPPR steunt het welzijn van militairen en veteranen met verschillende projecten.
Om 20.00 uur, na een korte pauze, zal er een non-stop vijfenveertig minuten concert van de Marinierskapel ten gehore worden gebracht. Frank Groothof, verhalenverteller, zal het verhaal van een marinier van Michiel de Ruyter vertellen vanaf het moment dat hij schipbreuk heeft geleden in Spanje en probeert terug te keren naar Nederland. Dit kan gezien worden als een verlengstuk van de film Michiel de Ruyter die eerder dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien was.
Na de pauze, rond 21.00 uur, wordt het concert vervolgd door de Marinierskapel die nu vergezeld wordt door “YesSister, JazzSister”.

Zegveld smaakt naar meer was groot succes.

okt SmaakDe vierde editie van Zegveld Smaakt naar Meer was een groot succes. Natuurlijk speelde het weer daarbij een grote rol, een heerlijk herfst zonnetje fleurde het evenement op.
Om 16.00 uur ging het evenement van start met elf enthousiaste deelnemers, voor de meeste was het niet de eerste keer dat ze meewerkten aan het Zegveldse smaak-evenement. Debutant Grand Café Plein 7 wist de bezoekers te verrassen met een heerlijke bavette in huisgemaakte bbq-saus. Ook de overige deelnemers hadden mooie gerechtjes gemaakt. Al gauw liep het plein vol en zaten de bezoekers te genieten. Aan de kinderen was ook gedacht, zij vermaakten zich prima op de springkussens en konden snoepkettingen maken bij speeltuinvereniging De Robbedoes. Daarnaast mochten pannenkoeken, poffertjes en ijsjes natuurlijk niet ontbreken.
Vanaf 17.30 uur konden de 18-plussers meedoen aan een Head to Head Tap-challenge. Bij deze tapwedstrijd tappen twee deelnemers tegelijk tegen elkaar, op een speciaal voor deze contest ontwikkelde bar met dubbele tap. De fun is niet alleen dat je tegenover je tegenstander staat, maar ook dat iedereen via het geanimeerde scorebord direct ziet wie en waarom je wint of verliest! De kandidaten werden beoordeeld op vijf onderdelen: Spoelen, Tappen, Afschuimen, Serveren en Schuimkraag. Dit werd op deskundige wijze gejureerd door Eric de Kock.
Om 21.30 uur werd er ruimte gemaakt voor een optreden van de band Bassta. Zij zorgden tot aan middernacht voor muzikale gezelligheid.

Terug in de tijd naar.... Hoofdweg 134

Voor de gegevens van het huisje dat gestaan heeft aan de Hoofdweg 134 zijn we opnieuw gedoken in de boeken met de kadastrale gegevens. Zo starten we ook nu in het jaar 1832. Op dat moment was er nog geen bebouwing, maar was het weiland. De eigenaresse van dit stukje weiland was de weduwe van Nicolaas Sikkel (geboren 1762, datum overlijden niet te vinden) uit Woerden. Dit was Elisabeth van Ameide (geboren in 1767). Na haar overlijden op 7 maart 1838 te Woerden wordt haar dochter eigenaresse. Dit is Wilhelmina Aletta Sikkel (geboren 12 februari 1792 te Woerden). Zij was op 26 april 1812 te Woerden getrouwd met Mattheus Groos (geboren 1785, overleden 13 juni 1861 te Woerden). Mattheus Groos was koopman/winkelier te Woerden. Na het overlijden van Wilhelmina Aletta Groos-Sikkel op 5 maart 1864 te Woerden wordt het stukje weiland verkocht. De nieuwe eigenaar wordt Arie Kemp (geboren 26 september 1832 te Zegveld, overleden 18 december 1910 te Rietveld). Arie Kemp was op 29 maart 1860 te Zegveld getrouwd met Aaltje de Waaijer (geboren 13 september 1832 te Zegveld, overleden 27 mei 1910 te Rietveld). Arie Kemp was veehouder in Zegveld en bouwman in Rietveld. Vermoedelijk is hij na zijn huwelijk in Rietveld gaan wonen, want daar worden zijn kinderen geboren.
In 1909 verkoopt Arie Kemp het stukje weiland aan zijn zoon Pieter Kemp (geboren 4 september 1865 te Rietveld, overleden 22 januari 1941 te Woerden). Pieter is op 10 april 1890 te Kamerik getrouwd met Janna Nap (geboren 28 oktober 1861 te Kamerik, overleden 29 september 1923 te Rietveld). Pieter was net als zijn vader veehouder/bouwman te Zegveld, maar verhuisde in 1902 naar Rietveld. Waarschijnlijk heeft hij daar de boerderij van zijn vader voortgezet. In 1921 wordt het stukje weiland weer verkocht. Ditmaal aan Cornelis van den Dool (geboren 14 april 1878 te Moordrecht, overleden 3 oktober 1966 te Zegveld). Cornelis was van beroep schipper en was in 1911 vanuit Woerden in Zegveld komen wonen aan de Hoofdweg 136. Hij liet in datzelfde jaar 1921 op het stukje weiland een woning bouwen. Met ingang van 20 juli 1921 wordt het huisje verhuurd aan Philippus Burggraaf (geboren 22 februari 1899 te Zegveld). Philippus was schilder van beroep. Hij was op 20 juli 1921 te Zegveld getrouwd met Trijntje Pieternella Burggraaf (geboren 6 januari 1891 te Zegveld).
In 1922 verkoopt Cornelis van den Dool de woning alweer. De nieuwe eigenaar wordt Maurik (Mauk) de Boggende (geboren 24 maart 1873 te Zegveld, overleden 26 september 1931 te Zegveld). Mauk was op 19 juni 1902 getrouwd met Willempje van Rhee (geboren 11 oktober 1873 te Barwoutswaarder, overleden 9 januari 1946 te Zegveld).
In 1923 lezen we van redres en verkoop. Dit kan van alles betekenen. Redres kan betekenen: herstel in de oude toestand, verbetering of vergoeding. Mogelijk dat een stukje grond weer terug verkocht is aan buurman Cornelis van den Dool. Hoe het ook zij, Mauk de Boggende blijft wel eigenaar van het huisje.
Na viereneenhalfjaar in het huisje te hebben gewoond vertrekken de huurders Philippus Burggraaf en zijn vrouw op 18 februari 1926 naar Bodegraven.
De woning wordt opnieuw verhuurd. Per 1 mei 1926 komt Willem Griffioen (geboren 11 september 1890 te Hilversum) er wonen. Willem is getrouwd met Jannetje Vermeij (geboren 24 januari 1894 te Streefkerk). Slechts twee weken staan zij ingeschreven op dit adres. Op 15 mei 1926 vertrekken ook zij naar Bodegraven. Opnieuw komen er nieuwe bewoners in het huisje aan de Hoofdweg 134. Per 4 oktober 1926 komt Albert (Ab) van Dam (geboren 16 april 1892 te Woerden, overleden 5 april 1973 te Woerden) er wonen. Ab is op 29 oktober 1918 te Ede getrouwd met Janna Bos (geboren 3 januari 1893 te Ede, overleden 8 maart 1962 te Zegveld). Na het overlijden van Maurik de Boggende op 26 september 1931 wordt zijn vrouw Willempje de Boggende-van Rhee eigenaresse. In 1942 verkoopt zij het huisje en krijgen we te maken met een nieuwe eigenaar.
De nieuwe eigenaresse wordt Trijntje Beukers (geboren 20 juni 1890 te Zegveld, overleden 28 oktober 1987 te Woerden). Trijntje woonde in een klein huisje op dorp, thans Hoofdweg 77 en beheerde daar het postkantoor. In 1956 zegde Trijntje de huur bij de huurder Ab van Dam op. Zij wilde de woning verkopen. Dat was een geweldige slag voor Ab van Dam. Hij had geen geld om het huisje te kopen. Dries Verwey uit Woerden, die in o.a. eieren handelde, merkte aan Ab dat er iets was en desgevraagd vertelde Ab het hele probleem. Wat nu? Dries Verwey bedacht een plan wat ook is uitgevoerd. Ab van Dam kon de woning voor ƒ 1.000,00 kopen van Trijntje Beukers. Verwey betaalde de koopsom en verrekende e.e.a. met de eieren die hij afnam van Ab van Dam. Zo werd Ab per 1 augustus 1956 eigenaar van de woning.    Wordt vervolgd

Besteding opbrengst Zegveldse Rommelmarkt (een ingekomen bericht)

De jaarlijkse Zegveldse Rommelmarkt (met de vele paalzitters!) ligt alweer een paar maanden achter ons. Maar met de grote opbrengst is al wél het nodige gedaan! Recent ontvingen de organisatoren een bedankbrief + foto’s van het Elim Christian Center in Polen. Daar, in het dorp Lwówek Slaski (spreek uit: Le Voelvek Slonski) runt een grote groep enthousiaste vrijwilligers in een oud kasteel en in een opgeknapt pand in het centrum een groot aantal activiteiten, gericht op hulp aan de behoeftige medemens. Geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus wordt er veel werk verricht in de gaarkeuken (70 maaltijden per dag), een magazijn met 2e hands kleding in de kelder van het kasteel, Engelse les, kinderclubs, hulp aan 2 tehuizen voor gehandicapten, re-socialisatieprojecten voor mensen die ‘in de goot zijn beland’ en een nieuw leven willen starten, enz., enz. Kijk ook maar eens op www.elimcenter.pl.

Inmiddels is ruim de helft van de opbrengst van de Rommelmarkt besteed aan een nieuwe professionele keukeninventaris in het oude kasteel. De apparatuur was tot op de draad versleten. Met de uit Zegveld ontvangen gelden kon niet alleen een grote nieuwe oven worden aangeschaft, maar ook een professionele au bain-marie en een industriële vaatwasmachine + enkele solide keukenmachines om voedsel mee te bereiden. Hierbij een foto-impressie. De leiding van Elim Christian Center in Polen bedankt hierbij een ieder nogmaals voor de ontvangen hulp met o.a. de woorden: ‘U in Zegveld beseft niet half wat uw voortdurende, door de jaren heen van u ontvangen hulp voor ons als christelijk centrum betekent en hoe dat ook óns telkens weer bemoedigt om door te gaan met het geven van hulp aan mensen die dat zo hard nodig hebben!’ 

Vrouwen/koffie-ochtend

Op donderdag 12 november wordt er weer een vrouwen/koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Regien Smit. Zij is justitiepredikant en zal spreken over het thema “Verwachtingsvol leven”. De koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij “De Milandhof” en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, alsmede een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

Ido Vunderink: ‘Oneindig geïnspireerd’

Op vrijdag 9 oktober heeft wethouder Bob Duindam in het Stadsmuseum Woerden de opening verricht van de tentoonstelling ‘Oneindig geïnspireerd’ van Ido Vunderink. Ido, Zegvelds meest vooraanstaande kunstenaar, heeft dit voorjaar de respectabele leeftijd van tachtig jaar bereikt. Een goede reden om een tentoonstelling van zijn prachtige werk te organiseren. Ditmaal dus niet in zijn Galerie Vermeije, maar in het Stadsmuseum. Geen overzichtstentoonstelling maar een kijk op zijn meest recente werk. Dat is er in overvloed want Ido werkt nog iedere dag. Hij raakt telkens weer betoverd door het oneindig weidse landschap van het Groene Hart. Het inspireert hem tot monumentale, kleurrijke, geabstraheerde schilderijen en het nog verder ontwikkelen van zijn stijl. En hoewel Ido inmiddels de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, kan hij sinds kort pas zeggen dat hij echt gelukkig is met zijn eigen werk. ‘Eigenlijk ben ik nu pas een beetje volwassen geworden’, zoals hij zelf zegt. De tentoonstelling is te bezichtigen van 10 oktober 2015 tot en met 10 januari 2016 in het Stadsmuseum Woerden.

Stichting Welzijn Zegveld - Fotomiddag Zegveldse ondernemers woensdag 18 november

De meer dan geslaagde fotomiddag met “Zegveldse Koppen” krijgt een vervolg bij stichting Welzijn Zegveld.
Op een puzzel-achtige manier worden nu de “Koppen” van Zegveldse ondernemers en ondernemende Zegvelders geprojecteerd. Daaraan gekoppeld ook beelden van het bedrijf van de desbetreffende ondernemers.  Jos Didden is al een half jaar bezig om de ondernemers te benaderen en te fotograferen. Zegveld telt tussen de 150 en 200  ingeschreven ondernemers. Het wordt dus een meerjarig project. Woensdag 18 november om 14.00 uur worden in de Milandhof in Zegveld de eerste foto’s van deze ondernemers getoond. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Mannen met pannen

De liefde van de man gaat door de maag, zegt het spreekwoord. Om dit spreekwoord eer aan te doen heeft Stichting Welzijn Zegveld de cursus Mannen met pannen georganiseerd.  Negen mannen hadden zich opgegeven voor deze kookcursus die gehouden wordt in De Plint in Woerden. Onder leiding van chef-kok Jacques Tournant hebben de deelnemers hun eerste drie gangen menu bereid. Allereerst werd door Jacques uitleg gegeven hoe de maaltijd bereid moest worden. Op het menu stond eerst een champignonsoep, daarna een stamppot van ijsbergsla en tot slot Crêpe Suzette.okt Pannenmannen
Bij het maken van soep is het volgens de chef-kok uit den boze om pakjes soep te gebruiken. De soep wordt gemaakt van een roux (boter en meel) die wordt afgeblust met koude melk, ander krijg je klonten. Vervolgens gaat de bouillon er bij en later de champignons die in de koekenpan even gebakken zijn. Nee, de champignons mogen niet gewassen worden, dan gaat de smaak er af.
De stamppot van ijsbergsla was niet zo ingewikkeld, maar wel kregen de deelnemers handige tips mee van de chef-kok. Tot slot de Crêpe Suzette. Dit is een nagerecht bestaand uit een flensje in gekaramelliseerde saus van boter, suiker, mandarijn of sinaasappel. En ook voor de flensjes gold, geen pannenkoekenmeel gebruiken maar de basis producten. De saus was misschien nog wel het moeilijkst, maar wel verrukkelijk. Het flensje opdienen met daartussen roomijs en de saus erover.
Een ieder heeft gesmuld van het drie gangen menu, met een heerlijk glas rode wijn er bij. En dit was nog maar het begin van de cursus. In ieder geval konden de deelnemers tegen elkaar zeggen: Bon appétit!

Speculaasverkoop “ De Lofstem”

Leden van zangkoor “De Lofstem” komen in de week van 2-7 november bij u langs, want dan staat de jaarlijkse speculaasverkoop op het programma. U kunt ook een bestelling doorgeven, de poppen worden dan bij u thuisbezorgd.  Belt u daarvoor naar de voorzitter, mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein, tel. 691808. Ook als u ons heeft gemist kunt u bellen naar genoemd nummer. Wij hopen op uw steun voor het koor. Alvast onze hartelijke dank.

Kerstkinderkoor (een ingekomen bericht)

Op 26 oktober gaat Pia Schütz starten met het Kerstkinderkoor. Als je tussen de 7-13 jaar oud bent, kom dan vanaf die datum elke maandagavond naar de Milandhof om te oefenen. Het zingen is van 17.45 tot 18.30 uur. De kerstavond is op 14 december. Hou je van zingen en gezelligheid, zorg dan dat je erbij bent!

Pin It