oktober zegveldsmaakt

Zegveld Smaakt naar Meer wederom geslaagd

De vijfde editie van Zegveld Smaakt naar Meer is wederom geslaagd. Het weer was prachtig, één bui mocht de pret niet drukken. De samenstelling van de deelnemers wijzigde nog op het laatste moment. Zo konden Ad Brak Catering en De Blauwe Meije er dit jaar niet bij zijn. Eetcafé De Halve Maan daarentegen was wel van de partij, zij verrasten ons met heerlijke pindasoep en een boerenstoofpotje. Daarnaast waren er nog heerlijke gerechten te proeven zoals stoofpotjes met vis, of een vegetarische variant, een langzaam gegaarde kalfsmuis of een culinaire hamburger. Natuurlijk ontbraken de broodjes beenham ook niet op het evenement. Voor de kinderen was er ook genoeg te doen zo konden ze bij Speeltuinvereniging Robbedoes, pannenkoeken versieren, snoepkettingen rijgen of een suikerspin kopen. DJ Lars zorgde voor de muzikale invulling van deze avond.

Spies & Spijs in Zegveld

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op 15 september het Restaurant Spies & Spijs geopend is. Dit restaurant maakt deel uit van Gasterij De Milandhof. Lauw Uittenbogaard: “Het entertainment concept wat wij een aantal jaren hebben aangeboden in ‘De Oude Herbergh’ liep wat terug door de recessie, het werd steeds moeilijker om de zaal vol te krijgen, dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuw concept. Wij zijn toen Rodizio Grill tegen gekomen. Dit sprak ons direct aan en we zijn gaan kijken hoe we dit verder konden gaan uitwerken. Begin van het jaar zijn we begonnen met voorbereidingen achter de schermen en op 15 augustus zijn we van start gegaan met de metamorfose van de zaal ‘de Oude Herbergh’ naar ‘Restaurant Spies & Spijs’.” oktober spiesenspijs
Rodizio Grill
Het Rodizio grill concept is uniek in Nederland, er zijn drie restaurants waar je dit kunt beleven, want een beleving is het. Het is geschikt voor zowel twee mensen als voor grote groepen. Je kunt bij het buffet kiezen uit diverse salades, sauzen en visgerechten. De passadores komen met spiesen aan uw tafel om te vragen of u een stukje vlees wilt, dat wordt dan ter plekke voor u afgesneden. Heeft u even genoeg, kunt u met de rood/groen button aangeven of u nog een stukje wilt, of liever even wilt wachten. De gasten die al een avond hebben beleefd zijn erg enthousiast en tevreden en vinden het een geweldig concept.
Happen van de Plank
Het restaurant is open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 11.00 uur ’s morgens. Met mooi weer staat het terras uitnodigend voor u klaar. Of u nu een kopje koffie of een uitgebreide lunch wilt gebruiken, het kan allemaal. Voor de middag is een speciaal concept ontwikkeld wat een alternatief is voor de bekende High Tea: ‘Happen van de Plank’. Dit is evenals het Rodizio-grill concept ook een Alles-voor-één-prijs-concept!. Het bestaat uit een kopje koffie of thee met een gebakje, gevolgd door een glaasje fris of wijn met een plankje hartigheden. Zo kunt u tweeënhalf uur lang genieten voor één prijs!
Toekomst
Om de toekomst van de Milandhof te waarborgen is het nodig om ook commerciële activiteiten te blijven ontplooien. De Milandhof blijft altijd een mix van dorpshuis, sporthal en partycentrum, deze combinatie is soms niet eenvoudig, maar het bestuur is ervan overtuigd dat de opening van Restaurant Spies & Spijs weer een goede aanvulling is voor de toekomst om ook de niet-commerciële activiteiten te kunnen blijven faciliteren. Dit is essentieel voor de leefbaarheid in Zegveld.
Loop een keer binnen en kom kijken hoe mooi het is geworden!

Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 19 september 2016 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Maatregelen bruggen
Zoals bekend is de brug bij de Coöp tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer. Een paar Zegveldse jongeren die onder de brug door voeren zagen dat er iets niet goed was. Dit kwam het Dorpsplatform ter ore die dit aan de gemeente gemeld heeft. Er is inmiddels een grote inspectie geweest, waaruit bleek dat er een acuut gevaar is voor de verkeersveiligheid. Er wordt nog onderzoek gedaan welke maatregelen moeten worden genomen. De verwachting is dat de brug vervangen moet worden. De gemeente geeft aan dat hiervoor normaal zes tot zeven maanden staat, maar dat er in dit geval spoed achter wordt gezet. Gehoopt wordt dat de brug al in januari vervangen kan worden.

De brug over de Slimwetering (in de Middenweg, tussen Dwarsweg en de Meije) moet vermoedelijk worden vervangen. Er is een noodreparatie uitgevoerd. De vervanging van die brug wordt waarschijnlijk in één aanbesteding meegenomen met de brug kruising Middenweg/Milandweg .

Themavond alcohol- en drugsgebruik i.s.m. Zegveld Zorgt
Op 17 november a.s. wordt een thema avond gehouden in samenwerking met Zegveld Zorgt. Deze avond is bestemd voor ouders van pubers van groep 8 tot en met het voortgezet onderwijs en iedereen die met dit onderwerp te maken heeft of hiermee in aanraking komt.

Schoolgebouw voormalige Waldhoorn (Pionier)
Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt. Het terrein wordt in afwachting van de nieuwbouw netjes afgewerkt. Dit zal vóór de herfstvakantie gebeuren. De plannen voor een aantal seniorenwoningen zien er hoopvol uit. Het Dorpsplatform Zegveld is hierover – samen met Zegveld Zorgt - in gesprek met GroenWest.

Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde
Er is overeenstemming met de aannemer over de keuze van de fundering van de openbare ruimte. De detailuitwerking wordt nu gemaakt. Er is nog geen datum voor de start van de bouw. Het Dorpsplatform vindt dat de plannen veel te lang duren en heeft de gemeente tot actie gemaand. Er is al heel lang niet meer gebouwd in Zegveld en met name de jongeren wachten al jaren op deze woningen.

Verkeersbordensanering
In juni/juli is de uitvoering van de verkeersbordensanering van start gegaan. Bij de versmalling aan de  Hoofdweg waren de bakens en borden weggehaald, wat niet de bedoeling was. De gemeente heeft deze teruggeplaatst en de voorrangsborden weer neergezet.

Ooievaar (blikvanger)
De ‘’Zegveldse ooievaar’’ die door leerlingen van de  Minkema  – onder begeleiding van Ries Voorend – is gemaakt is geplaatst. Het is een prachtig stuk werk geworden en een mooi visitekaartje voor het dorp.  
 
Herijking evenementenbeleid
Het evenementenbeleid wordt aangepast. De gemeente zal de verenigingen die hiermee te maken krijgen, onder andere de CSZ en de Oranjevereniging, hierover nog berichten, zodat zij in de gelegenheid zijn hierop te reageren.  

Hondenbeleid
Het hondenbeleid is conform het oude beleid in Zegveld vastgesteld. Er is door de gemeente een offerte gevraagd om meer  afvalbakken te plaatsen, nieuwe paaltjes te plaatsen en een uitrenplek weg te halen.

Onderzoek openstelling winkels op zondag
De gemeente gaat onderzoek doen naar openstelling van winkels op zondag, onder inwoners, winkeliers en personeel. Ook geloofsgemeenschappen e.d. worden naar hun mening gevraagd.

Buurtcomité Stichtse Meije
Er wordt door de gemeente een bezoek aan de Stichtse Meije gebracht om de punten van het buurtcomité Stichtse Meije te bekijken (overhangende takken, hoog gras in de bochten en het asfaltdek achter in de Meije). Verder wordt onderzocht of het onderhoud aan bermen in eigen beheer kan worden genomen.

Voortgang ophogen Korensloot/Broeksloot
Er is na de bewonersavond van juni jl. wat onvrede bij sommige inwoners ontstaan over voorstellen van de gemeente. Dit is inmiddels opgelost. De bewoners krijgen eind 2016 nadere informatie over de planning. Zoals het er nu uitziet zal eind 2017 met de werkzaamheden gestart worden. Het Dorpsplatform heeft aandacht gevraagd voor een juiste uitvoering, omdat de recente ophoging bij de Eikenlaan niet goed is uitgevoerd. Zo zijn er nu al problemen met de  riolering en moeten opritten opnieuw worden opgehoogd. De gemeente  gaat kijken wat de problemen zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.

Voortgang herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt
In februari jl. is er met de ondernemers gesproken. Inmiddels is voor de werkzaamheden budget gevonden. Binnenkort gaat de gemeente met de ondernemers om tafel over de wijze waarop werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In ieder geval moet de wateroverlast worden opgelost. De werkzaamheden worden het liefst  afgestemd met de plannen die een ondernemer heeft met het voormalige pand van Bolton.

Voortgang asfaltonderhoud en wisselplaatsen Middenweg
Voor de wisselplaatsen is een offerte aangevraagd. Er zal spoedig contact worden gelegd met het Dorpsplatform. Het is de bedoeling dat dit jaar nog groot onderhoud gaat  plaatsvinden.  De wisselplaatsen kunnen dan gelijktijdig worden gerealiseerd.

Situatie rond omgewaaide bomen in juni jl. aan Oude Meije en Milandweg en compensatielijst bomen
De gemeente is voornemens om de omgewaaide bomen in het buitengebied – vanwege de verkeersveiligheid - niet te vervangen. Het Dorpsplatform is het daar niet mee eens en verwijst naar de afspraak dat als bomen worden weggehaald , deze vervangen  worden. Verder staan volgens het Dorpsplatform de bomen vaak verder van de weg en zijn de bermen breed genoeg, zodat de bomen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Ook wethouder Stolk vindt dat de afspraken over de vervanging nagekomen moeten worden. De gemeente gaat hierover in overleg met het Dorpsplatform. 

Oliebollenactie KNA en het Najaarsconcert 2016 (een ingekomen bericht)

Op maandag 24 oktober vanaf 15.00 uur komen de leden van KNA bij u aan de deur om oliebollen en appelbeignets te verkopen. Mocht u niet thuis zijn, dan staan wij dinsdag 25 oktober met een kraam nabij de Coop. Ook dit jaar hebben wij weer oliebollen zonder krenten en rozijnen. Deze worden niet aangeboden bij de huis-aan-huis verkoop, maar wel op dinsdag in de kraam. Het is ook mogelijk om vooraf te reserveren zodat wij ze kunnen bezorgen. Heeft u een andere vraag of wens met betrekking tot het bezorgen of bestellen van onze lekkernijen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u nieuwsgierig geworden wat wij met uw (financiële) steun doen, nodigen wij u graag uit op ons najaarsconcert op 5 november vanaf 19.30 uur in de Milandhof.
Het belooft een zeer afwisselende avond te worden. Na de pauze kunt u genieten van het eerste optreden van de Grote Woerdense Fanfare. Deze fanfare bestaat uit ongeveer 60 muzikanten van de verenigingen Excelsior, Nieuw Leven en KNA. Zij zullen gezamenlijk diverse muziek stukken uitvoeren.

Wij hopen op uw steun voor onze muziekvereniging, zodat wij onze concerten en optredens voor u kunnen blijven verzorgen.
Namens muziek vereniging Kunst Na Arbeid alvast hartelijk dank.

Speculaasverkoop “De Lofstem” (een ingekomen bericht)

Leden van zangkoor “De Lofstem” komen in de week van 31 oktober- 5 november bij u langs, want dan gaat de jaarlijkse speculaasverkoop van start. U kunt ook een bestelling doorgeven, de poppen worden dan bij u thuisbezorgd. Belt u daarvoor naar de voorzitter, mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein,  tel. 691808. Ook als u ons heeft gemist kunt u bellen naar genoemd nummer. Wij hopen op uw steun voor het koor. Alvast onze hartelijk dank.

Brt Bremmer rent de Muskathlon in Ecuadoroktober Bart Bremmer

Het doel van de Muskathlon is hoop brengen op plekken van wanhoop, recht op plekken van onrecht, liefde op plekken van haat. Met de Muskathlon geven we samen een stem aan gezinnen en kinderen zonder stem, aan hen die leven in extreme armoede!

In de periode van 12 tot en met 21 mei 2017 zal Bart Bremmer als één van de ongeveer 50 deelnemers van de Muskathlon Ecuador 42 kilometer rennen en € 10.000,00 (per deelnemer) aan sponsorgelden inbrengen. “In december 2015 heb ik deelgenomen aan de Linschotenloop (21,1km) en kwam tot de ontdekking dat ik deze afstand vrij makkelijk liep. Toen is het idee geboren om mijn twee passies hardlopen en reizen te combineren en een marathon te lopen in het buitenland, maar dan voor een goed doel” vertelt Bart. Toevalligerwijs kwam Bart in aanraking met de organisator van de Muskathlon Ecuador, de christelijke mannenbeweging De 4e Musketier die sportieve evenementen wereldwijd organiseert met als doel armen kinderen en gezinnen, vervolgende christenen en slachtoffers van moderne slavernij op een betekenisvolle manier te steunen. De 4e Musketier organiseert de Muskathlon Ecuador in samenwerking met Compassion, een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Compassion investeert de opgehaalde sponsorgelden in projecten voor arme moeders, baby’s en kinderen. In Ecuador helpt Compassion de meest kwetsbare gezinnen, via lokale kerken. Bart: “De 4e Musketier en Compassion zijn prachtige organisaties met goede doelen, waaraan ik graag mijn steentje wil bijdragen.”

De fysieke en emotionele voorbereidingen voor deze muskathlon zijn best pittig en daarom ontmoeten de deelnemers elkaar zes keer per jaar tijdens de informatie- en voorbereidings-avonden, maar het bij elkaar krijgen van € 10.000,00 per deelnemer is ook een flinke uitdaging. Eén van de mogelijkheden is het werven van financiële adoptieouders voor de sponsorkinderen. Eén kind sponsoren via Compassion kan al voor € 33,00 per maand. Maar Bart heeft daarnaast diverse acties in petto waarvan de opbrengsten geheel of gedeeltelijk bestemd zullen zijn voor de muskathlon in Ecuador. Op 18 november 2016 kunnen liefhebbers verschillende soorten bier proeven tijdens de bierproeverij en/of versgebakken pizza’s afhalen in de COOP te Zegveld. Ook de opbrengsten van de hardloopwedstrijd in Zegveld op 1 april 2017, het statiegeld bij de kassa van de COOP alsmede de tompoucenverkoop op Koningsdag komen ten goede aan de muskathlon en de daaraan gelieerde goede doelen in Ecuador.

Bart: “Ik realiseer mij dat deze marathon best zwaar zal zijn, maar ik wil met mijn inzet en de sponsorgelden veel arme kinderen in Ecuador een betere toekomst geven. Ik heb er heel veel zin in en hoop na een indrukwekkende week in mei 2017 weer veilig en gezond terug te keren. Steun mij en help de kinderen in Ecuador!”

Wilt u Bart Bremmer helpen de € 10.000,00 sponsorgelden binnen te halen, steunt u dan via bovengenoemde acties of doneert u online op de webpagina: www.muskathlon.com/deelnemers  (Bart Bremmer) Meer informatie over de Muskathlon Ecuador 2017 kunt u vinden op www.compassion.nl/muskathlon

Onderlinge Zegveld gaat samenwerken met Onderlinge Haarrijn

oktober OnderlingeDe verzekeringswereld is continu in beweging; dat merken we ook bij onze Onderlinge. Sinds een aantal jaren zien we ons geconfronteerd met een toenemende complexiteit en regeldruk door wet- en regelgeving. De verzekeringsproducten worden regelmatig aangepast door allerlei ontwikkelingen. U moet daarbij denken aan de sociale wetgeving, de behoeften van klanten etc. Ook de mogelijkheden om online verzekeringen af te sluiten worden steeds uitgebreider.

Het is van levensbelang dat wij onze continuïteit waarborgen en inspelen op de veranderende markt. Om die reden zijn wij al geruime tijd bezig om te zoeken naar vormen van samenwerking. Daarbij staat het belang van onze leden voorop. Medio 2015 hebben wij de Onderlinge Haarrijn benaderd om van gedachten te wisselen over samenwerking. Wij denken in deze onderlinge een partner gevonden te hebben die qua cultuur en visie goed bij ons past.

Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat een fusie de beste vorm is om samen de toekomst in te gaan. We hebben dan ook op 9 mei jl. de intentie uitgesproken om per 01 januari 2017 te fuseren. Door een fusie zien wij voldoende mogelijkheden om efficiency- en kwaliteitsvoordelen te verhogen en kosten te reduceren. Een combinatie van onderlingen biedt ook kansen voor een verbeterd herverzekeringscontract.

Voor onze leden verandert er weinig; de premies van Zegveld en Haarrijn liggen over het geheel genomen op hetzelfde niveau. Verder bieden wij onze leden een aantrekkelijke winstdelingsregeling.

Een ander groot voordeel is, dat het werkgebied van onze Onderlinge Advies BV kan worden uitgebreid richting Vleuten/De Meern. Deze dochteronderneming van Onderlinge Zegveld regelt op  deskundige manier de hypotheken voor onze relaties tegen een aantrekkelijk tarief. Ook adviseert de Onderlinge Advies BV in levensverzekeringen, lijfrentes etc.

We streven naar het behouden van een volwaardige service en dienstverlening. Daarom zullen de kantoren in Zegveld en Vleuten blijven bestaan. Onze relaties kunnen dagelijks tussen 08.30 uur en 17.00 uur, alsmede vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij ons terecht voor al hun verzekeringszaken.
Uiteraard zullen wij onze leden vragen om in te stemmen met de voorgenomen fusie. Medio november zal hiertoe een bijzondere Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Foto:

De fusiecommissie Zegveld – Haarrijn, tijdens de ondertekening van de intentieovereenkomst op 09 mei 2016.

Tandartspraktijk Zegveld verbouwd

In de vorige uitgave van De Berichtgever stond een klein berichtje over de verbouwing van onze praktijk in Zegveld. Deze is inmiddels naar volle tevredenheid uitgevoerd en afgerond, en wij zijn trots op het resultaat.
Voor de mensen die ons nog niet kennen willen wij ons graag voorstellen. oktober tandarts
In 1999 heeft tandarts Dick Fokke de praktijk overgenomen van tandarts Tjia. De praktijk was destijds alleen op dinsdagmiddag open. Door de groei van het aantal patiënten werden de openingstijden verruimd. Tegenwoordig is de praktijk open op dinsdag van 13.00 tot 19.00 uur, woensdag van 13.30 tot 17.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 17.00 uur. Afwisselend werken er drie tandartsen. Naast tandartsenpraktijk Zegveld heeft Diana Creutzburg-Rodrigues, eigenaresse, nog twee praktijken. Deze zijn allebei in Woerden gevestigd, één op de Stromenlaan en één op de Westdam. In principe kunt u voor alle behandelingen bij ons terecht. U kunt hier bij denken aan reguliere controles, het vullen van gaatjes, wortelkanaalbehandelingen, kronen, bruggen, protheses, preventie. Maar ook aan orthodontie, het plaatsen van implantaten en behandeling door mondhygiënistes. Het voordeel voor u is dat u voor alle behandelingen op één adres terecht kunt.
Als u na het lezen van dit bericht en het zien van de foto’s denkt “een tandarts zo dichtbij is eigenlijk wel makkelijk”, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij nemen nog nieuwe patiënten aan. U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 0348 691522.

Vertel nog eens....

Het  is oktober en dus: kinderboekenmaand!
Dit jaar is het thema: “Opa…oma, vertel nog eens. “
Op woensdag 5 oktober werd op de  School met de Bijbel “Jorai” de kinderboekenmaand feestelijk geopend.
Opa Boog kreeg bezoek van een, wel zeer oude, dame met een rollator.
Ze maakte een verwarde indruk en was op zoek naar de “oude school”.
De vrouw, Margaretha van Parma, had namelijk op zolder leesboekjes gevonden
en wilde deze terugbrengen naar de plaats waar ze vandaan kwamen.
Het kostte opa Boog en de kinderen veel overredingskracht om de oude oma
ervan te overtuigen, dat de “oude school” aan de Hoofdweg niet meer bestaat.

Oma keek vervolgens haar ogen uit -in de verschillende groepen- in de moderne huidige school aan de Nieuwstraat. Zoveel kleuren, mooie boeken en schriften, laptops, computers en.....een bord dat kan praten!!

Hierna mochten de kinderen oma vragen stellen.
Oma, vertel nog eens... van toen.... toen u op school zat....

Pannenkoekenrestaurant

oktober pannenkoekenrestaurantDe groepen 1 en 2 van School met de Bijbel Jorai hebben de laatste weken gewerkt over het thema pannenkoekenrestaurant. Met een excursie zijn de kinderen naar de boerderij van fam. Van der Wind aan de Dwarsweg geweest om te kijken waar de melk vandaan komt. Het was erg leuk om de kalfjes en de koeien te bekijken.

De Ooievaarblikvanger (een ingekomen bericht)

Ongeveer 3 jaar geleden tijdens een dorpsplatform vergadering stelde ik (Ko Kromwijk) de vraag of het mogelijk is om een blikvanger ter hoogte van ons huis te plaatsen. We hebben stelselmatig ontzettend veel zwerfafval op te ruimen en wanneer we dit zoveel mogelijk op één plaats kunnen concentreren zou mij dat veel werk schelen.
Het dorpsplatform ging hiermee akkoord en ging met deze vraag naar Ries Voorend (de vader van Rick Voorend, de huidige beheerder van het Thomashuis) die werkzaam is op de Minkema College Locatie Steinhagenseweg.  Ries ging akkoord en ging met 2 leerlingen aan de slag met het maken van een ontwerp, materialen verzamelen en het nodige constructiewerk. Het werd dus een vorm van een prachtige ooievaar, zeer passend in ons dorpsbeeld. oktober Ooievaarblikvanger
De ooievaar ging daarna naar het Thomashuis en werd door mensen van het atelier geschilderd. De verf werd geschonken door schilder Jan Beukers.
Na verloop van enige tijd hebben we de ooievaar vervoerd naar Fa. Van den Dool om door Inger van Mourik nog wat verstevigd te worden en op een plaat beton vast te zetten.
Op 17 september is de blikvanger geplaatst voor het Thomashuis met als doel zijn buik te laten vullen met zwerfvuil. Ko Kromwijk heeft tijdens de dorpsplatform vergadering toegezegd de blikvanger tijdig te ledigen en zoveel als mogelijk is toezicht op de ooievaar te houden. Hij hoopt wel dat later Ferm Werk het ledigen over kan nemen.
En nu maar hopen dat de Ooievaarblikvanger gebruikt gaat worden waarvoor hij bedoeld is.

Esdoornlaan wint stratentennistoernooi

oktober Esdoornlaan wint tennisOp vrijdagavond 9 september werd het stratentennistoernooi bij T.V. Miland gehouden. De Esdoornlaan won in de finale van de Nieuwstraat. De derde plek was voor de Korensloot.
"Het stratentennistoernooi was een groot succes", aldus Cees de Vink, organisator van het toernooi. "In alle opzichten was het een geslaagd toernooi, mooi weer met veel inschrijvingen, een geweldige sfeer en spannende wedstrijden. Twaalf teams hadden zich ingeschreven. In drie poules speelden 4 teams drie wedstrijden van 25 minuten. De teams bestonden uit geoefende tennissers samen met spelers die wat minder vaak op de baan staan. Dat leverde verrassende partijen op.”  Na het spelen van de halve finales en de finale mocht de Esdoornlaan zich de winnaar van deze editie noemen.

Dorcas Voedselactie – Doe een boodschapje extra

Van 30 oktober tot en met 6 november 2016 wordt voor de eenentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op ruim duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië.
Van het ingezamelde voedsel worden voedselpakketten samengesteld, bestemd voor kwetsbare mensen in Oost-Europese gemeenschappen. Het ontvangen van een voedselpakket is voor hen een enorme bemoediging en een aanvulling op hun sobere maaltijden. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze kwetsbare mensen wordt geboden. Zo ontvangen de negenjarige Zamir en zijn familie uit Albanië regelmatig een voedselpakket. Het gezin heeft momenteel een onzeker inkomen en leeft onder druk. Het pakket geeft hun een praktische steun in de rug en zorgt elke keer weer voor een glimlach op het gezicht van Zamir.
Duurzame hulp
Samen met haar lokale partnerorganisaties werkt Dorcas ook aan duurzame oplossingen voor de armoedeproblematiek in verschillende gemeenschappen in Oost-Europa en Afrika. Het geld dat tijdens de voedselactie ingezameld wordt, wordt besteed aan projecten die erop gericht zijn om mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Een groot probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben gehad. Daarom ondersteunt Dorcas de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. Met de regelmatige inkomsten die dat de deelnemers oplevert, kunnen zij zelf zorgen voor brood op de plank. Zo zorgt de Dorcas Voedselactie voor voedsel voor nu en voedselzekerheid voor later!
Een boodschapje extra
Meer dan zeshonderd supermarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers.
In Zegveld wordt op 4 en 5 november de Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende locatie:
Bremmer CoopCompact Middenweg 1.
Sortering, transport en distributie
Direct na de voedselactie verwerken vrijwilligers de verzamelde goederen tot voedselpakketten. Deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met L. Oudshoorn 06-28618741

Eerste buurt Whatsapp actief in Zegveld

Omdat Zegveld nog een witte vlek was op de kaart van buurtpreventie heeft de familie Timmerman uit de Willem Alexanderstraat het initiatief genomen om een buurt Whatsapp groep te starten. Er is een brief opgesteld en verspreid aan alle bewoners in de straat en het eerstvolgende huizenblok van de naast gelegen straten. Inmiddels zijn er 40 deelnemers aangesloten. De gemeente Woerden steunt het initiatief en gaat binnenkort voor borden zorgen bij de invalswegen. Kortom een succes.

Heeft u belangstelling voor een WhatsApp-groep in uw straat of wilt u aansluiten bij de Willem Alexanderstraat? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Dat kunt u doen door een mail met uw naam, adres en mobiele nummer te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt dan aan de BuurtWhatsapp toegevoegd. U kunt ook meteen een Whatsappje sturen aan Cees Timmerman 06-22676501.

12 november presentatie nieuwe boek

In eerdere publicaties stond dat het nieuwe boek ‘Terug in de tijd naar….’ op 5 november 2016 zou uitkomen. Door de veelheid van het werk aan dit boek zal het boek niet op 5 november maar op 12 november uitkomen.
Als u het boek besteld heeft kunt u dit op 12 november ophalen tussen 10.00 en 12.00 uur in gasterij ‘Milandhof’.
Voor alle duidelijkheid, als u het boek besteld heeft vóór 15 oktober dan kunt u het boek ophalen voor € 20,=. Bestellingen die bij De Berichtgever zijn binnen gekomen na 15 oktober kunnen worden opgehaald voor € 25,= per boek.
Uiteraard wensen wij u alvast heel veel kijk- en leesplezier.

Welzijn Zegveld

Opfriscursus verkeerskennis
In de loop der jaren is er veel veranderd in de Wegen Verkeers Wet, waarvan de meeste verkeersdeelnemers nauwelijks afweten.
Daarom organiseert Welzijn Zegveld op 16 november om 19.30 uur een opfriscursus verkeerskennis met medewerking van autorijschool Alblas. In de cursus worden de laatste ontwikkelingen van de verkeersregels uitgelegd.
De inhoud van de cursus:
Theoretische kennis van de Wegenverkeerswet (WVW1994)
Voorrang
Uitleg van de verkeersborden en hun betekenis
Diverse situaties aan de hand van foto’s van hedendaagse situaties
De cursus wordt gegeven op 16 november om 19.30 uur in de Milandhof
De kosten bedragen € 5,00 incl. koffie en thee
Opgeven kan vóór 7 november bij Herman Lekkerkerker tel. 692424 of bij  Ada Beiboer tel. 691894
Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Vrouwen/koffie-ochtend

Op woensdagmorgen 16 november wordt er weer een vrouwen/koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Carina Sebök uit Leerdam. Zij zal spreken over het thema “Lichter leven”. De koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij “De Milandhof” en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, alsmede een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

GOEDE DOELEN DAG (een ingekomen bericht)

Op D.V. zaterdag 19 november zal de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden. Een gezellige herfstfair, waarvan de opbrengst bestemd is voor diverse goede doelen.
'De Voorhof' staat dan vol met kramen waar diverse standhouders allerlei leuke artikelen aanbieden. Maar er zijn ook allerlei lekkere artikelen, zoals eigen baksels, oliebollen, stroopwafels, fruit, vruchtensappen, salades, noten, eigengemaakte yoghurt en smoort, stoofpeertjes en zoete appeltjes, advocaat, snoep, enz.
Daarnaast zijn er  voor jong en oud diverse spelletjes en wedstrijden. Wie kan het beste sjoelen? Wie schilt de langste appelschil? Wie durft te dammen tegen meesterdammer Arie de Bruijn?
Reserveer in ieder geval de datum in uw agenda en kom gezellig bij ons 'winkelen' of koffie drinken met wat lekkers erbij. Tussen de middag staan er diverse soorten soep, broodjes en poffertjes voor u klaar. Tijdens het winkelen ontfermen onze autowassers zich over uw auto.
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.00 uur in 'De Voorhof' aan de Hoofdweg 48 in Zegveld.
PS: Heeft u nog boeken voor onze boekenkraam? Laat het dan weten aan één van de commissieleden: Janneke Blonk, tel. 691100,  Marleen de Groot, tel. 691431,  Emmy van Ingen, tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697.

Pin It