Het heeft Zijne Majesteit, onze Koning, behaagd…….

Met deze woorden beëindigde burgemeester Victor Molkenboer op 12 november jl. zijn speech die hij richtte tot ‘onze’ Gerkla Gerritsen-van den Ham. Hij had de eer haar te vertellen dat zij door de koning was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.dec gerkla
Gerkla heeft van alle voorbereidingen die leidde tot deze uitreiking helemaal niets meegekregen. In het kader van het 70-jarig bestaan van De Berichtgever vond ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur de uitreiking van het boek ‘Terug in de tijd naar…’ plaats en daarna zou het team van de Berichtgever ergens gaan lunchen. Maar toen het zover was, werd haar verteld dat de lunch even uitgesteld was omdat haar een verrassing te wachten stond. Even later kwam de burgemeester met in zijn kielzog haar familie, vrienden en vertegenwoordigers van diverse instanties vanuit de Meijezaal (dit was het verzamelpunt) naar de Weidezaal, zo’n 45 man. Later zou Gerkla zeggen: “Ik stond te trillen op mijn benen”.
De burgemeester vertelde: “Ik ben hier vandaag om één van die mensen, wiens naam onlosmakelijk is verbonden met De Berichtgever in het zonnetje te zetten”. De Berichtgever is Gerkla met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan is zij door haar vader betrokken bij allerlei hand-en-span diensten. Zo hielp zij mee met het rondbrengen van De Berichtgever en het incasseren van de kwitanties bij de adverteerders. Toen in 1989 De Berichtgever een echt nieuwsblad werd, is Gerkla steeds meer gaan doen voor het blad. Na het overlijden van haar vader in 2003 was zij de aangewezen persoon om zijn rol over te nemen en heeft zij vanaf die tijd de eindverantwoording van De Berichtgever.

Maar naast De Berichtgever doet Gerkla nog veel meer. Al 35 jaar geeft zij catechese aan jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. De avonden staan in het teken van ‘samen zijn’ en samen met vier andere begeleiders staat Gerkla altijd klaar met een bemoedigend en positief woord. Ze coördineert de avonden en is contactpersoon vanuit de catechese naar de gezinsvervangende tehuizen.

Vanaf 1990 is Gerkla ook betrokken bij de Roemeniëmarkt. Na eerst geholpen te hebben bij de verkoop van allerlei producten, verzorgt zij vanaf 2000 met nog drie medewerkers voor het rondbrengen van de koffie, fris en broodjes voor alle vrijwilligers van de markt.

Verder biedt Gerkla hulp namens de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Deze hulp wordt door de cliënt erg gewaardeerd. ‘Zij is een lieve vrouw waar je van op aan kan, haar mond houdt als het moet en doet wat ze zegt’, aldus de woorden van de cliënt.

Inmiddels heeft Gerkla al 24 keer gecollecteerd voor de Hartstichting. Ze loopt altijd weer enthousiast met de collectebus in haar wijk, aldus de contactpersoon van de Hartstichting in ons dorp.

Verder is Gerkla contactpersoon van de Gereformeerde kerk te Woerden. Namens de kerk houdt zij contact met zo’n tien gezinnen. Zij probeert er voor deze gezinnen te zijn bij vreugde en verdriet. Of ze gaat er zo maar langs voor een praatje. Daarnaast helpt zij één keer in de zes weken bij het koffieschenken in de Kruiskerk na de ochtenddienst.

Verder is Gerkla gastvrouw bij Welzijn Zegveld en helpt zij regelmatig bij de Open Tafel.

Tot slot mag zeker ook genoemd worden dat Gerkla, samen met haar man, al vele jaren de mantelzorg van haar schoonmoeder (95 jaar) voor haar rekening neemt die nu in Linschoten woont. Zij doen dit met heel veel liefde en toewijding.

Burgemeester Molkenboer typeerde Gerkla als volgt: “U bent een zeer betrokken mens. Iemand met een groot hart. Ik ben daarom blij dat ik u mag vertellen dat het Zijne Majesteit, onze Koning, heeft behaagd u te onderscheiden als LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU”. De burgemeester mocht haar vervolgens de hierbij behorende versierselen opspelden.

Als team van De Berichtgever zijn we uiteraard bijzonder trots op ‘onze’ Gerkla. En niet alleen ons team, maar alle instanties waar zij vrijwilligerswerk voor doet. Overladen met bloemen ging Gerkla huiswaarts nog nauwelijks beseffend wat haar was overkomen.

Boek ‘Terug in de tijd naar …’ lovend ontvangen.

dec boekpresentatieEindelijk was het zover, 12 november. De datum dat het boek ‘Terug in de tijd naar …’ uit kwam. En dit alles in het kader van het 70-jarig jubileum van De Berichtgever. Tussen 10.00 en 12.00 uur konden de bestelde boeken worden afgehaald in Gasterij De Milandhof. En hier is goed gebruik van gemaakt, want men was toch wel erg benieuwd hoe dit keer het boek er uit zou zien. De reacties waren hartverwarmend. ‘Wat een prachtig boek weer’, was een veelgenoemde reactie. Velen vonden het boek zo mooi, dat er al snel meerdere exemplaren gekocht werden om cadeau te geven. We hoorden reacties van kopers dat er binnen de familie gebeld wordt of ze dit of dat wel gelezen hebben. Er komen bij het lezen van de verhalen weer zoveel herinneringen boven die men met elkaar wil delen. Ontzettend leuk om te horen. Uiteindelijk is het een stukje geschiedenis van Oud-Zegveld dat is vastgelegd in een prachtig boek. Een boek om te lezen, te bekijken en nog eens te herlezen. Nogmaals heel veel kijk- en leesplezier.

De vrijwilligers aan het woord

In dit kerstnummer willen we enkele vrijwilligers in het zonnetje zetten. Maar we realiseren ons dat er heel veel vrijwilligers in ons dorp wonen die we niet allemaal bij naam kunnen noemen. Maar wat zou het verenigingsleven in ons dorp zijn zonder hen. Waarschijnlijk doods en stil.  Daarom een eerbetoon aan alle vrijwilligers: CHAPEAU!!

Ria Baarsdec RiaBaars

Iedere dinsdag om 8.15 uur zien we haar naar Woerden gaan op haar fiets, Ria Baars. Op weg naar zorgcentrum Weddesteyn. Ria vertelt dat zij destijds in Harmelen op bezoek ging naar een overbuurman die daar werd verpleegd. “Mijn handen jeukten om te helpen. Toen mijn kinderen het huis uit waren heb ik mij dan ook aangemeld bij Weddesteyn. Ik kon gelijk aan de bak”. Ria maakt met de bewoners iedere dinsdag bloemstukjes. “Eén van de bewoners wil altijd ruiken aan de bloemen, een ander geeft aan welke kleur bloemen bij elkaar horen en wie het nog kan helpt de bloemstukjes maken. Dit gebeurt allemaal in de huiskamer”.
Ria zorgt dat ze om 9.00 uur aanwezig is. “Dan kan ik nog helpen met het ontbijt. Van 10.00 tot 12.00 uur ben ik dus druk met bloemschikken en om 12.00 uur help ik de tafel dekken en de bewoners halen voor de lunch”. Ria haar ogen glimmen helemaal als ze dit allemaal vertelt. Het geeft haar ook zoveel voldoening.
De maandagavond is gereserveerd voor de breiclub van Welzijn Zegveld in ‘De Zegge’. De breiclub is enkele jaren geleden opgezet naar het idee dat door Ria is aangedragen. Met zo’n 12 vrouwen wordt de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ‘De Zegge’ al breiend doorgebracht. Nee, er hebben zich nog geen mannen aangemeld.
Voor de Rooms-Katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte van de Meije-Zegveld is Ria eveneens actief. Zo maakt zij samen met haar man Gerard van oude restant kaarsen nieuwe kaarsen. De restanten worden schoongemaakt, gesmolten en vervolgens in mallen gegoten. Eventuele plaatjes voor op de kaarsen worden besteld. Zo houden Ria en Gerard ook de Mariagrot bij de begraafplaats achter de kerk in de Meije bij. “We zorgen er voor dat de tuin er om heen er netjes bij ligt. Als er een begrafenis is, zorgen we dat het bij de grot, met daarin het Mariabeeld, netjes is. In het voorjaar planten we bij de grot nieuwe plantjes en met de kerst versieren we de grot met kersttakken met rode bessen”.
De eerste zondag van de maand is het koffiedrinken na de dienst. Uiteraard staat Ria ingeroosterd om af en toe koffie te schenken.
Het parochieblad verschijnt 10x per jaar. U begrijpt jet al, van de 125 adressen in Zegveld wordt op 40 adressen het blad door Ria bezorgd.
Verder zit Ria in een groepje die de Oogstdankviering van eind oktober in elkaar zet. Samen met de pastor en nog twee vrijwilligers wordt de hele mis in elkaar gezet. Ria zorgt hierbij voor de zieken en de pakketten die zij krijgen. De pakketten, dit jaar met stoofpeertjes en appelmoes, zijn dit jaar gemaakt door Connie Pech-Vianen. “Alles bij elkaar ben je er wel twee weken mee bezig. Ik ben dankbaar dat alles weer goed verlopen en achter de rug is”.
Na alle activiteiten die in de kerk plaatsvinden is het nodig dat deze tweemaal per jaar een grote schoonmaakbeurt krijgt. Ook hierbij is Ria nauw betrokken.
Gerard en Ria hebben drie kleinkinderen en vrijdag is voor hen opa en oma dag. “De eerste wordt al om 7.00 uur gebracht. Om 17.30 uur worden ze weer opgehaald. Nee, ze gaan niet met een lege maag naar huis. Het is traditie dat ze voordat ze weggaan soep en een ijsje krijgen”.
Met kerst gaan Ria en Gerard eerst naar de kerk. Daarna komen de kinderen en kleinkinderen
Om Eerste Kerstdag bij hen door te brengen. Iedereen neemt wat mee, zodat Ria niet dagen van tevoren in de keuken hoeft te staan. Daar kijken ze nu al naar uit om het hele gezin bij elkaar te zijn.

dec GerdivanElkGerdi van Elk

Ze hebben het wel eens over een duizendpoot. Gerdi van Elk is zo’n iemand. Inmiddels al weer zeven jaar één van de coördinatoren van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Zij heeft een speciale opleiding hiervoor gedaan en krijgt regelmatig bijscholingscursussen. Gerdi vertelt: “Via verschillende kanalen krijgen wij adressen door waar hulp nodig is. Dit kan de Thuiszorg zijn, Careyn, de buren, familie en de laatste tijd ook via ZegveldZorgt. Er is gelukkig een goede samenwerking met veel instanties. Ik ga dan na zo’n melding naar dit adres voor een intake gesprek en wordt bekeken welke zorg nodig is en wie daar kan gaan helpen. Als er klussen in huis gedaan moeten worden, kunnen we hulp vragen bij de interkerkelijke organisatie Present.
Naast de coördinatie zit Gerdi ook in netwerken. “Ik ga soms nog wel eens langs bij een cliënt voor ‘het luisterend’ oor. Maar daarnaast is het belangrijk om je ogen en oren open te houden. Altijd vindt er een terugkoppeling plaats naar de vrijwilliger met de vraag: Hoe ging het? Uiteraard hebben alle vrijwilligers een geheimhoudingsplicht”.
Op de vraag aan Gerdi wat haar energie geeft om dit vrijwilligerswerk te doen antwoordt zij: “Als alles weer geregeld is voor een cliënt en het draait goed, dan denk ik ‘yes’ het is weer gelukt. Dat geeft een kik. Dat je heel snel ook de benodigde hulp hebt kunnen inzetten”.
Net als haar man en kinderen maakt muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ een deel uit van haar leven. Gerdi helpt bij allerlei hand-en-spandiensten. Ze helpt bij het oud papier ophalen, het verkopen van oliebollen en maakt deel uit van de kledingcommissie.
Verder valt zij in als overblijfmoeder op de Jorai, brengt de kerkbode rond, helpt indien nodig het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ schoonmaken en maakt deel uit van het bestuur van Passage.
Het is al weer 6 jaar geleden dat ds. N. Noorlander Gerdi warm maakte om mee te gaan als begeleider en vrijwilliger bij een reis voor mensen met een lichamelijke beperking.  Sindsdien gaat zij ieder jaar een keer mee en help de deelnemers bij het opstaan, wassen, aankleden en het eten. Je begeleidt met vijf vrijwilligers vijf gasten. Binnen dit groepen wisselen de taken steeds. Dit jaar is zij naar het Nieuw Hydepark in Doorn geweest. Daarvoor is zij enkele keren met een Ichtus reis mee geweest.
Tot slot gaat Gerdi iedere vrijdagmiddag naar het Thomashuis. Dan bij brengt een bewoner naar de muziekschool of gaat met deze bewoner leuke dingen doen. Het is heel intensief, maar ook van dit vrijwilligerswerk krijg je energie.
Het is inmiddels traditie dat de kinderen met kerst thuis komen eten. Dit jaar komen ze Eerste Kerstdag. Wat het eten gaat worden, dat weet Gerdi nog niet precies, maar ze vindt het belangrijk om deze dagen met het eigen gezin door te brengen.
Tot slot benadrukt Gerdi dat zij heel dankbaar is dat ze van God de kracht krijgt om al het vrijwilligerswerk te kunnen doen. En de dankbare gezichten die je ziet geeft een enorme motivatie om door te gaan.

Cor van Amerongendec CorvanAmerongen

Wie de naam van Cor van Amerongen hoort noemen, denkt gelijk aan muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’. En dat is ook niet verwonderlijk, want Cor is één van de vele vrijwilligers bij de KNA. Zo maakt hij het rooster voor het ophalen van het oud papier, dat iedere 3e zaterdag van de maand plaats vindt. Cor is van mening dat iedereen boven de 18 jaar aan zijn club ‘verplicht’ is om te helpen. Zelf haalt Cor iedere vrijdagmorgen om half negen nog oud papier op bij Gasterij De Milandhof, Coop Bremmer en Stoof Tweewielers.
Vijf jaar geleden was Cor betrokken bij de organisatie van het 50-jarig bestaan van KNA. Er is toen een ‘Blazersbende’ opgericht in samenwerking met basisschool Jorai. Nog steeds wordt jaarlijks negen weken voor het Zomeravondconcert een ‘Blazersbende’ gestart die tijdens dit concert mogen optreden. Cor, die zelf bugel speelt, is hier nauw bij betrokken. Als de ‘Blazersbende’ optreedt, is Cor de spreekstalmeester.  Deze ‘Blazersbende’ heeft geresulteerd in een leerlingenorkest van 7 man bij KNA. Ook bij de drumband zijn hierdoor vier nieuwe leerlingen aangetreden.
Cor zit al weer zo’n 12 jaar in het bestuur van KNA en is naast vicevoorzitter ook coördinator van de jeugdopleiding.
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei in ons dorp speelt Cor voorafgaand aan de twee minuten stilte het Taptoe-signaal. Het Taptoe-signaal lijkt erg veel op de Last Post. Beide signalen bestaan geheel uit natuurtonen waardoor ze gespeeld kunnen worden zonder het gebruik van ventielen.
Tijdens Kerst en Pasen speelt Cor met 6 man in een gelegenheidsorkest in de Opstandingskerk.
Wat zijn muzikale carrière betreft zit Cor ook nog de Dweilorkest van muziekvereniging Excelsior in Woerden.
Bij de Ooievaarsvereniging is Cor de laatste tijd toegevoegd aan de voedergroep. Voert één week per maand de ooievaars. Het voer bestaat meestal uit eendagskuikens.
Als secretaris van Kleinveeteelt  is hij druk met de jaarlijkse tentoonstelling. Dit jaar was dat 12 november. In verband met de vogelgriep was het spannend of deze wel door kon gaan, maar het kon nog net. Om financieel rond te komen bij een tentoonstelling gaat Cor bij bedrijven langs of ze willen adverteren. “Verder krijg ik het aantal dieren door dat naar de tentoonstelling komt en bestel de kooien die dan nodig zijn. Het is een kunst om de opstelling ieder jaar wat anders te doen. Dit jaar hebben we de knuffeltafel van de bond kunnen huren. Dan heb je er verder ook geen omkijken naar”.
De eerste vrijdag in september wordt er in het gebouw bij het ooievaarsdorp een jeugdkeuring georganiseerd. Cor nodigt hiervoor de keurmeesters uit.  
Ook in het gezin van Cor wordt kerst met elkaar gevierd. Zeker met de belangrijke Christelijke hoogtijdagen vinden Cor en zijn vrouw het belangrijk om dan als gezin bij elkaar te zijn.

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen

Zegveld  
Eerste kerstdag zondag 25 december 09.15 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
18.30 uur: voorganger ds. P.F. Bouter, Bergambacht
Tweede kerstdag maandag 26 december 09.30 uur: Kerstviering Zondagsschool
Oudejaarsavond zaterdag 31 december       19.30 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
Nieuwjaarsmorgen zondag 1 januari 09.30 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof
Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond zaterdag 24 december 19.00 uur: Gezins-Kerstnachtviering m.m.v. Projectkoor voorganger Pastor Frank Burgers
Eerste kerstdag zondag 25 december           09.30 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor voorganger Pastor Huub Spaan
Tweede kerstdag maandag 26 december     Geen viering
Oudejaarsavond zaterdag 31 december        Geen viering
Nieuwjaarsmorgen zondag1 januari 11.00 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor voorganger pastor Huub Spaan
Na de viering is er koffiedrinken
Woerden
Kerstnachtdiensten op zaterdag 24 december in Woerden
Maranathakerk: 19.00 uur: Kinderdienst, voorganger ds. G. schouten, thema: ‘De Koning komt’ m.m.v. kinderkoor Emanuël uit Linschoten
Kruiskerk 21.30 uur: Interactieve jongerendienst, spreker de heer M. Koekkoek, thema: ‘Alles mag met kerst’ m.m.v. de band Devote uit Amersfoort
Lutherse Kerk: 22.00 uur: voorganger ds. M. Diepenbroek m.m.v. de cantorij o.l.v. Jeroen de Haan
Petruskerk: 21.30 uur: spreker de heer J. Hanse, thema: ‘Tegenlicht’ m.m.v. Chr. Gemengd koor Chaverim
Bonaventurakerk: 18.00 uur: Gezins/Jongerenviering m.m.v. Bonakids en BSure
20.00 uur: Kerstviering m.m.v. Judeo en 30+viering
22.00 uur: Kerstviering Jubilate Deo met orkest De voorganger in bovenstaande vieringen is pastor Thijs van Zaal.
Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk
Kerstavond zaterdag 24 december 21.00 uur: Kerstnachtdienst. Thema: ‘Volg de ster’ Voorganger ds. G. Beekman, Noorden m.m.v. de Herman Singers. Organist: Chris van den Hoek
Na afloop chocolademelk en kerstbrood. Welkom!
Eerste kerstdag zondag 25 december 09.30 uur: voorganger de heer J. Kroon, Barneveld
Oudejaarsavond zaterdag 31 december   19.30 uur: voorganger de heer J.P. Karstens, Leiden
Nieuwjaarsmorgen zondag 1 januari 09.30 uur: voorganger ds. W.H.B. ten Voorde, Almere
19.00 uur: geen dienst

Goede Doelen Dag (een ingekomen bericht)dec Goede doelen Dag

Zaterdag 19 november jl.  was het een gezellige drukte in De Voorhof. Voor de 22e keer was er Goede Doelen Dag. Er werden auto’s gewassen, van alles verkocht, geveild en spelletjes gedaan.
Bij Stichting Ontmoeting kon men inschrijven op een linnenmand. Mw. Wijman uit de Boschsloot mocht de mand in ontvangst nemen. Daarnaast kon er ingeschreven worden op diverse prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven. Sylvia Verkerk won de hoofdprijs, een tablet. Bij de GZB kon ingeschreven worden op een mand vol lekkere producten, mw. G. Burggraaf van de Hoofdweg mocht de mand mee naar huis nemen. Bij stichting Woord & Daad kon het gewicht geraden worden van een stapel kazen, Bea Pak raadde het gewicht en won een kaas. Bij het sjoelen ging Arie van de Knaap er met de 1e prijs van door, een taart. Bij de kinderen kon Thomas van Dam het beste sjoelen, hij won vrijkaartjes. Ook de mensen die bij alle activiteiten een tweede of volgende prijs wonnen, hebben hun prijs inmiddels in ontvangst genomen.
Het mooiste was toch, dat we met allerlei verschillende doelen in binnen- en buitenland, toch uiteindelijk één doel hadden nl. het welzijn van onze naaste in nood. We hopen dat het werk van de stichtingen daaraan mag bijdragen.
Aan het einde van de dag werd een prachtige opbrengst bekend:€ 6.393,62.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, willen we héél hartelijk bedanken en tot D.V. volgend jaar.
Namens de GDD-commissie, Janneke Blonk, Marleen de Groot, Emmy van Ingen en Jan Pak

Pluimveetentoonstelling

dec pluimveeOp 12 november jl. was het een gezellige drukte in de sporthal van de Milandhof. Dit keer niet met sporters maar met dieren. Er werden veel verschillende dieren tentoongesteld. Nieuw was dit jaar een grote tafel met kippen, eenden, konijnen en cavia’s die allemaal los door elkaar liepen. Voor de eenden was er zelfs een prachtige vijver in een zinken teil gecreëerd. De kinderen vonden het prachtig en mochten deze dieren uitgebreid knuffelen en aaien.

Stoof Tweewielers opent servicepunt (een ingekomen bericht)

De fietsenwinkel aan de Hoofdweg 3 in Zegveld zal een flinke transformatie ondergaan en ingericht worden als servicepunt. Na de opening van de nieuwe winkel in Woerden begin dit jaar, zal de vestiging in Zegveld een andere rol gaan spelen in de service die Stoof Tweewielers biedt. Hierdoor zal de vestiging in Zegveld tussen 19 december 2016 en 7 januari 2017 gesloten zijn. Fietsen kunnen in deze periode wel gewoon onderhouden en gerepareerd worden.
Gert-Jan Stoof geeft aan: "Wij zien een hoop dingen veranderen in de fietsenwereld. Online aanbieders spelen hierin uiteraard een grote rol, echter geloven wij dat wij ons kunnen onderscheiden vanuit de service die wij aan onze klanten bieden. Stilzitten is hiervoor niet voldoende en daarom moest er wat veranderen. Na de toevoeging van de grotere winkel in Woerden met een ruimer aanbod, zien we de rol van onze vestiging in Zegveld ook veranderen. In Zegveld zullen we verder gaan als servicepunt." Bij het servicepunt in Zegveld kunt u straks terecht voor reparaties, onderhoud, onderdelen en accessoires. Elbert Stoof vervolgt: "Met de opening van het servicepunt verwachten wij dat vrijwel alle reparaties (ook in de zomer) binnen één dag kunnen plaatsvinden en u geen dagen meer hoeft te wachten voordat u bij ons terecht kan. De klant is dan in de meeste gevallen zijn of haar fiets niet langer dan een dag kwijt. Uiteraard hebben wij ook (elektrische) leenfietsen die tijdens onderhoud en reparaties gebruikt kunnen worden door de klant." Met de verbouwing in Zegveld gaan ook alle fietsen naar de winkel in Woerden. Hierdoor staat straks in Woerden het gehele aanbod fietsen inclusief de gebruikte fietsen. Gert-Jan merkt dat veel van zijn klanten in Zegveld de winkel in Woerden ook goed kunnen vinden. "Een fiets koop je uiteraard niet jaarlijks, waardoor de iets grotere afstand vaak geen problemen oplevert. Daarnaast gaat de winkel straks extra open op maandagmiddag en -avond. Tijdens deze avond is het parkeren in Woerden gratis. Hiermee hopen wij de laatste drempel te verwijderen om naar onze winkel in Woerden te komen."

Opbrengst Bierproeverijdec bierproeverij

De uitgebreide bierkeuze en sfeervolle muziek zorgde ervoor dat de ruim honderd belangstellenden zich uitstekend wisten te vermaken tijdens de bierproeverij op 18 november jl. in de Coop – Bremmer. De opbrengst van iets meer dan € 1.400,00 is bestemd voor het goede doel, De Muskathlon! (zie De Berichtgever November 2016)

Fusie Onderlinge Zegveld en Onderlinge Haarrijn is een feit (een ingekomen bericht)

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 14 november jl. hebben onze leden met overweldigende meerderheid ingestemd met het fusievoorstel. Onze beoogde fusiepartner, Onderlinge Haarrijn heeft een dag later vergaderd. In Vleuten hebben de leden unaniem met de fusie ingestemd. Dit betekent dat wij met ingang van 01 januari 2017 gaan fuseren.
Wij hebben Studio Piraat Ontwerp & Communicatie gevraagd om een voorstel te maken voor de nieuwe naam, identiteit en huisstijldragers van de nieuwe organisatie. Studio Piraat is daar uitstekend in geslaagd. De nieuwe naam is geworden: “Onderling verzekerd”.
In de volgende uitgave van de Berichtgever meer nieuws.

Klanttevredenheidsonderzoek Onderlinge Zegveld, prijswinnaars Weekendje Weg

Onder de respondenten van het Klanttevredenheidsonderzoek dat Onderlinge Zegveld heeft laten uitvoeren, hebben wij drie Weekendjes Weg t.w.v. € 200,- verloot. Een onafhankelijke jury heeft de volgende prijswinnaars getrokken: J.G.P.J. Voorend  te Enspijk, M.H.M. Baars te Woerden en K. Spaanderman te Zegveld. Wij feliciteren de prijswinnaars van harte!

dec willibrordPraktische verkeersles en fietscontrole in de Meije (een ingekomen bericht)

In de maand november was er voor alle groepen op basisschool Willibrord-Miland de eerste praktische verkeersles. Op het plein oefenden de kinderen verschillende verkeerssituaties en er is  geoefend met oversteken, fietsvaardigheden, bochten maken, op tijd remmen en afslaan.
Nu het buiten donkerder wordt is goed zichtbaar zijn heel belangrijk. We hebben dit jaar met de actie van de ANWB Lichtbrigade meegedaan. In de bovenbouw was er een les over het belang van goed zichtbaar zijn. Daarnaast zijn alle lichten van de kinderen gecontroleerd en zo nodig gemaakt of vernieuwd. Zo kunnen zij veilig in het donker fietsen.

CSZ Verenigingenspel voor de 37ste keer!

Op 28 januari 2017 wordt het jaarlijkse Verenigingenspel alweer voor de 37e keer georganiseerd. De CSZ heeft ook dit jaar weer veel interessante en leuke vragen gemaakt. Vorig jaar deden 77 teams mee en werd het spel gewonnen door het team van Musical Vereniging Ster Allures. Dit team wist van de 280 vragen, 210,5 vragen goed te beantwoorden. De uitnodigingen voor het Verenigingenspel 2017 zijn begin december 2016 per e-mail verspreid. Opgeven is mogelijk tot en met 12 januari 2017. Per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Ciska Klooster 06-22389259. Wilt u meer informatie en/of terugblikken op voorgaande jaren dan verwijzen wij u graag naar de website www.csz-zegveld.nl  De CSZ hoopt u te zien op zaterdag 28 januari 2017!

Schietsportvereniging ‘De Witte Roos’ bestaat al 55 jaar! (een ingekomen bericht)

Op 16 december 1961 werd schietsportvereniging ‘De Witte Roos’ opgericht door politieagent J.H. Joor, Jan Berkelaar, Kees Lehman, Toon Hamoen en Lauw Uittenbogaard. Er zijn nog drie leden die van het begin af aan lid zijn, namelijk Jan Berkelaar, Henk van der Wind en Ad Ton. Daarnaast mag Jaap Burggraaf niet ongenoemd blijven, want Jaap vervult sinds 1976 de taak van Penningmeester en is dit jaar dus meer dan 40 jaar officieel in functie! De vereniging viert dit jaar dus twee jubilea!
In de beginjaren werd er geschoten in zaal Verhoeff. Eind jaren ‘60 verhuisde de schietbaan naar een leegstaande schuur achter boerderij De Wenpost waar Piet van der Burg een boerderij had. In 1970 werd de schuur gesloopt in verband met de bouw van de Milandhof.  Tot de opening van de Milandhof in 1972 was er geen gelegenheid voor de leden om hun schietsport te beoefenen. Vanaf de opening in 1972 kon de schietsportvereniging gebruik maken van de BB-kelder (Bescherming Bevolking) in de Milandhof, waar nu nog steeds wordt geschoten.
De schietsport is een serieuze sport die aan strenge eisen moet voldoen. Een jaarlijkse controle van de wapens en eisen hoe de wapens moeten worden opgeborgen maken daar o.a. onderdeel van uit. Om te kunnen voldoen aan alle strenge veiligheidseisen heeft de vereniging nu een Basiscertificering van KNSA die elke vier jaar wordt getoetst. Daarnaast beschikt de vereniging over twee gecertificeerde Veiligheidsfunctionarissen en worden er regelmatig cursussen gevolgd. Veel van de leden hebben een eigen wapen (pistool of geweer) waar ze op de clubavond mee schieten. Bij de vereniging kan geschoten worden met klein kaliber (.22LR) pistool, geweer of karabijn en er is voor de jeugd een luchtgeweer (buks) beschikbaar. Er wordt geschoten in competitie verband.
 Natuurlijk willen we als schietsportvereniging aandacht schenken aan ons jubileum en hoe wij dit willen vieren. Volg hiervoor onze aankondigingen via De Berichtgever of via onze eigen website. Breng eens een bezoekje aan www.svdewitteroos.nl of  kom op de clubavond gewoon eens langs. We zijn iedere dinsdag vanaf 19:00 uur open. Wil je misschien tijdens een speciale gelegenheid eens kennismaken met de schietsport  bijvoorbeeld met een verjaardag of vrijgezellenfeestje? Misschien ben je al een hele goede luchtschutter met een luchtbuks en wil je eens weten of de schietsport iets voor je is? Neem dan contact met ons op! Op onze website vind je een contact formulier en veel interessante informatie over SV De Witte Roos. Graag tot ziens bij ons in de kelder van de Milandhof.
Bestuur Schietsportvereniging ‘De Witte Roos’

Herstel brug Middenwegdec brug

Al enige tijd wordt er hard gewerkt aan het herstel van de brug in de Middenweg. In de toelichting op de werkzaamheden van Aannemersbedrijf Schouls uit Leiden wordt het volgende aan De Berichtgever medegedeeld: De oude brug is weggehaald en Fa. van ’t Wout heeft 19 stalen palen geslagen voor de nieuwe fundering. Deze holle palen worden in gedeelten in de grond geheid en vervolgens aan elkaar gelast om zo de juiste lengte te krijgen. Daarna worden deze palen volgestort met beton. Vervolgens wordt er een bekisting voor de brug gemaakt, die ook weer wordt volgestort met beton. Dit moet dan een week uitharden waarna het brugdek erop gemaakt kan worden. Als de werkzaamheden conform planning verlopen zullen deze voor de kerst afgerond zijn.

Wim van Bemmel Auto’s gaat verhuizen

dec Van Bemmel AutoOp het industrieterrein aan de Nijverheidsbuurt in Zegveld bevinden zich diverse bedrijven waaronder Wim van Bemmel Auto’s op nummer 8a. Dit gerenommeerde autobedrijf is een universele garage voor reparatie, onderhoud, schadeherstel, aircoservice en verkoop van auto’s. De eigenaar is Wim van Bemmel. Wim: “In 2008 ben ik een autobedrijf aan huis gestart en zes jaar geleden heb ik dit pand op het industrieterrein betrokken. Onlangs kwam op nummer 10 een mooi pand vrij en na rijp beraad hebben we besloten per 1 januari 2017 te verhuizen naar dit pand”. Wim van Bemmel Auto’s is kleinschalig, maar wel van alle markten thuis. Het is een universele garage en de klant kan dan ook met alle merken personen- of bedrijfsauto’s (B/E combinaties) en aanhangwagens bij Wim terecht. Binnen het bedrijf is medewerker Robbin Balvert werkzaam als monteur en rechterhand van Wim. De administratie en boekhouding worden verzorgd door Ester van Bemmel, de echtgenote van Wim. Het grootste deel van de klanten van Wim van Bemmel Auto’s komt uit Zegveld en de directe omgeving. Wim: “Juist het persoonlijk klantcontact, de vertrouwensband, de kleinschaligheid en flexibiliteit binnen het bedrijf worden door de vaste klantenkring als prettig ervaren”. Als voorbeeld van kleinschaligheid en vertrouwen vertelt Wim lachend: “Het komt wel eens voor dat vaste klanten het kantoor binnen lopen en zelf een afspraak in de agenda zetten als ze zien dat wij bezig zijn in de werkplaats”.
De voorbereidingen voor de verhuizing zijn inmiddels in gang gezet en in december 2016 ontvangen alle inwoners van Zegveld en omgeving een verhuisbericht. In het kader van de verhuizing wordt ook de website vernieuwd. Per 1 januari 2017 zal het team van Wim van Bemmel Auto’s starten in de nieuwe werkplaats aan de Nijverheidsbuurt nr. 10. Voor meer informatie of het maken van een afspraak: 0348-690500 of www.wimvanbemmelautos.nl.

‘Oude dame’ Jo 10 twintig jaardec DeVink

‘Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Jo 10, dochter van Jo 8. Ik ben geboren 25 november 1996 op de boerderij van Leen en Willy de Vink aan de Hoofdweg 98. Ik ben, zoals dat heet, een zwartbonte koe met 25% Jersey bloed in me. Mijn baas is apetrots op me omdat ik inmiddels 20 jaar oud ben. Dat is echt uniek voor een koe. Meestal worden ze vervangen als ze 30.000 liter melk hebben geleverd. Dat betekent dat als ze 6 of 7 jaar oud zijn, worden vervangen. Bij  boer Leen worden koeien pas vervangen als ze 50.000 liter melk hebben gegeven. De gemiddelde leeftijd ligt bij hem dan ook een paar jaar hoger. Ik heb geluk gehad. Boer Leen wilde gewoon een koe hebben die heel oud kon worden. Boer Leen zegt: “Ik hou van oude dames”. Hij heeft mij uitgekozen. Ik heb dus alle geluk van de wereld gehad. Maar… ik heb boer Leen ook verwend. Op 12 mei 2011 had ik al 100.000 liter melk gegeven en op dit moment zit ik aan de 131.817 liter melk. Daarnaast heb ik boer Leen, en natuurlijk ook boerin Willy, 14 kalfjes geschonken. Ik ben nu oud maar nog niet de dagen zat. Nog steeds geef ik dagelijks melk. Niet meer zo veel, maar met 5 liter per dag zijn ze erg blij. Daarvoor krijg ik dagelijks een dikke knuffel. Ja, boer Leen en boerin Willy zijn goed voor me. Mijn verjaardag is heel uitbundig gevierd. Zelfs De Berichtgever is op visite geweest.
O ja. Boer Leen en boerin Willy doen ook mee met het project ‘Adopteer een koe’. Dit project is ontstaan na de MKZ-crisis. Er was toen veel negatieve publiciteit over het boerenleven. Toen is het idee ontstaan om een koe te kunnen adopteren om de boer weer in een positief daglicht te stellen. Bij mijn baasjes zijn 20 koeien, allemaal vriendinnen van mij, geadopteerd, waarvan ik er één ben. Iemand die een koe adopteert betaalt hier € 50,00 voor. Hiervan gaan € 40,00 naar de boer en € 10,00 naar de Stichting Koevoet. Als u ook een koe wilt adopteren, ga dan naar de website www.adopteereenkoe.nl. Zo nu bent u weer helemaal op de hoogte en wie weet tot ziens op mijn volgende verjaardag. Met een hartelijke koeiengroet: Jo 10.’

Welzijn Zegveld (een ingekomen bericht)

Woensdag 28 december wordt er in de ‘Zegge’ een spelletjes- en contactmiddag georganiseerd vergezeld van een hapje en een drankje. Aanvang inloop 13.30 uur. De kosten bedragen 2 euro. Bij voldoende deelname kan dit een nieuwe activiteit worden. Voor deze middag kunt u zich opgeven bij Ada Beiboer tel: 691894 en bij Hanneke Kastelein tel: 691891.

Plusbus
Vindt u het leuk om een uitstapje te maken naar een museum of gezellig te winkelen en een kopje koffie te drinken? Ga eens mee met de Plusbus!
De Plusbus organiseert wekelijks leuke activiteiten voor hen die niet (meer) zo gemakkelijk zelf op pad kunnen.
De Plusbus biedt verschillende uitstapjes zoals een bezoek aan een museum, natuurgebied of dierenpark. Of met elkaar winkelen en na afloop gezellig koffie drinken.
De actuele activiteiten van de Plusbus staan in lokale bladen en in de maandelijkse nieuwsbrief van de Plusbus die gratis wordt uitgegeven.
Naast de chauffeur is er altijd een begeleider op de Plusbus aanwezig. Beiden zorgen ervoor dat u geholpen wordt waar dat nodig is. Wanneer er rolstoelers bij zijn is de begeleiding 1 op 1, in andere gevallen kan de klant beschikken over een begeleider met een stevige arm.
De bus rijdt bij een minimum van 3 deelnemers, tot een maximum van 5 deelnemers. U meldt zich aan voor een bepaalde dag en activiteit. Er wordt een tijd afgesproken, de bus haalt de deelnemers thuis op en rijdt vervolgens naar één van de winkelcentra of naar de activiteit. Na afloop wordt u weer thuisgebracht.
Rollators en rolstoelen kunnen worden meegenomen, mits ze inklapbaar zijn. Op verzoek kunnen wij één rolstoel beschikbaar stellen.
Let op! Er is geen rolstoellift aanwezig.
De prijzen van de uitstapjes variëren afhankelijk van de bestemming en staan in de nieuwsbrief
Voor meer informatie over de Plusbus of om u aan te melden voor een activiteit, kunt u contact opnemen met Welzijn Woerden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0348 ¬ 421101. Of per e¬mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook kunt u zich hier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief Welzijn Zegveld

MEVROUW OOIEVAAR

Wat gezellig! Aan de rand
Waar Uitweg Hoofdweg wordt
Staat in oranje zwart en wit
Een vuilnisbak sinds kort

Ze kijkt verlegen weg en knikt
Passanten welkom toe
Een buiginkje heel vriendelijk
Het groeten nimmer moe

Gevoel van dorpstrots, warme dank
Bevangt mij en heel vlug
Als ‘k zeker weet dat niemand kijkt
Knik ik vrolijk lachend terug

Dichter: Nienke Gorter, stadsdichter Woerden

Project en excursie "Druk met Kunst" (een ingekomen bericht)dec Jorai Druk met Kunst

Vrijdag 18 november jl. is groep 6/7 van School met de Bijbel Jorai op de fiets naar Het Klooster in Woerden geweest. Op zolder gingen zij terug in de tijd met het project 'Druk met Kunst' van KUVO. KUVO organiseert kunst- en cultuur educatie voor kinderen en jongeren in en rondom Woerden. Daar leerden zij over de geschiedenis van de boekdrukkunst en gingen daar zelf mee aan de slag: schoonschrijven zoals monniken dat deden (met pen en inkt), letters drukken zoals dat in oude drukkerijen gebeurde en typen op een typemachine, zoals in de vorige eeuw. Groep 6 had de middag ervoor al kennis gemaakt met de verschillende soorten druktechnieken, aan de hand van verschillende schilderijen en kunstenaarsbenodigdheden. Het project werd afgerond o.a. met het gutsen van linoleum en vervolgens het afdrukken met inkt.

Pin It