Ja-knikkers in Zegveld?? 1 APRIL!!!apr jaknikker04

apr jaknikker03Vele Zegvelders hadden het al begrepen. Ja-knikkers in Zegveld, dus niet. Dat moet een 1 april grap zijn. Dat was het dus ook. Toch zijn diverse Zegvelders er, zoals dat heet, ingestonken.
Het idee kwam bij Wout Verweij van de Broekerweg vandaan. In samenwerking met de Berichtgever is het idee verder uitgevoerd. Wout heeft van diverse onderdelen die hij in de schuur had liggen, een machine in elkaar gezet die leek op een ‘ja-knikker’. En de ‘ja-knikker’ leek nog te werken ook. Wout heeft er ontzettend veel plezier aan beleefd. Buurvrouw Els Maagdenburg zag de lol er wel van in en speelde het spel mee door te komen protesteren met een groot bord waarop stond: ‘Nee tegen de ja-knikkers’. Wout had zelfs aan de kleinste details gedacht, zo heette het bedrijf ZAM-oil, oftewel Zegveldse Aardolie Maatschappij. Zelfs RTV Utrecht is opnames wezen maken. Dit filmpje is te zien op internet. Gaat u maar naar google en toets in: RTV Utrecht ja knikkers, en u kunt nog nagenieten van een ontzettend leuke 1 april grap. Wout bedankt!!

apr jaknikker01 apr jaknikker02

CSZ jubileert en pakt groots uit met Zegveld Zomert.

Op 17 juni a.s. wordt het jaarlijkse evenement Zegveld Zomert weer georganiseerd. Omdat de Culturele Stichting Zegveld dit jaar 40 jaar bestaat willen ze het iets anders aanpakken. De locatie van het evenement is niet het parkeerterrein aan de Middenweg zoals u gewend bent, maar is de plek waar de Waldhoorn/Pionier heeft gestaan en het ‘koeienveld’ aan de Clausstraat. Het bestaande gebouw is, zoals u uiteraard weet, inmiddels gesloopt waardoor er op dit moment een groot terrein is met veel mogelijkheden. Bovendien is dit de enige keer dat er van dit terrein gebruik gemaakt kan worden.
Zegveld Zomert start om 13.00 uur met de welbekende kinderrommelmarkt. Vanaf 13:30 uur gaan alle attracties open en begint het volleybal-, en jeu de boules-toernooi. Voor de jeugd is er van alles te doen; Bungee trampoline, Bumper voetbal, een stormbaan, en voor de kleintjes een ballonnenclown, een zweefmolen en mini cars. apr LogoCSZ
Het evenement gaat aan het einde van de middag over in een dorpsbarbecue met muziek. Voor barbecues wordt gezorgd en vlees- of vispakketten kunt u op de dag kopen bij de stand van De Milandhof op Zegveld Zomert. Het evenement zal om 22:00 uur eindigen “We willen een compleet plaatje aanbieden, sport, spel en attracties en daar hoort ook een lekker hapje en een drankje bij”, aldus Arjan Ton. Zegveld Zomert slaagt alleen met de aanwezigheid van zoveel mogelijk Zegvelders dus wat ons betreft tot ziens op 17 juni!
Vrijwilligers
Als er nog jongelui zijn die een maatschappelijke stage moeten lopen, dan kunnen die zich aanmelden om vrijwilliger te zijn op 17 juni. Meld je aan bij de CSZ via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws van het Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 28 maart 2017 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
PMD container
De verzamelcontainer (nabij de appartementen aan de Boschsloot) is regelmatig vol, ondanks dat de gemeente deze drie keer per week laat legen. Als dit zo blijft, zal er wellicht een tweede container naast worden gezet. Om te weten wat er nu precies in die container mag worden gestort is het handig een app te downloaden, die antwoord geeft op dit soort vragen. Dit kan via de gemeentelijke website. Verder kan via de website (https://www.woerden.nl/inwoners/afvalmilieu-en-groenonderhoud/container-kliko) allerlei informatie worden opgehaald.
Project Speelplaatsen
De speelplaatsen in de gemeente Woerden, dus ook in Zegveld, zijn bekeken. Hierbij is gekeken hoe de speelplaatsen er uit zien, welke waarde deze hebben voor de buurt, etc. Naast de officiële speelplaatsen zijn er soms ook andere grasveldjes e.d. die voor allerlei spellen worden gebruikt. In Zegveld is er een hartstikke leuke speeltuin van de Robbedoes (maar dat wisten wij natuurlijk al!!). De gemeente wil kleine plekken omvormen tot speelpleintjes waar kinderen hun eigen spelletjes kunnen doen. In Zegveld zal het speelplein van de Jorai worden aangepast. In de Clausstraat zal na de woningbouw een speelplek komen en ook in de nieuwe wijk ‘’Weidz’’ komt een nieuwe speelplek. De bodem van de speelplek achter de Broeksloot zal bij de ophoging worden voorzien van kunstgras.
Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders.
Op 25 januari jl. was er een informatie avond van de gemeente. De klusboerderijen, die in beeld waren, zijn niet beschikbaar of verkocht en kunnen niet worden gebruikt. Er worden nu twee woningen ingezet voor de opvang van statushouders, zodat deze gezinnen steun aan elkaar hebben.
Bruggen
De leuningen van de brug bij de Coöp (Middenweg) zijn geplaatst. Ter afwerking zal er nog beplanting worden aangebracht. De slijtlaag wordt in april/mei aangebracht. Dan zal weer een omleiding worden ingesteld, dit zal worden aangekondigd. De gemeente is met de voorbereiding van de vervanging van de brug in de Middenweg (over de Slimwetering) gestart. De vervanging vindt medio  september plaats en is eind dit jaar gereed. Er zal waarschijnlijk één brug terugkomen (met aparte ruimte voor auto’s en fietsers). Een omleiding is vermoedelijk niet nodig door het verkeer te regelen met verkeerslichten. De brug bij het Zwarte Pad wordt vervangen. Dit zal in mei plaatsvinden. De brug zal iets smaller worden.
Wegen
In het tweede kwartaal van dit jaar zal de gemeenteraad beslissen volgens welke methode de Broeksloot/Korensloot zal worden opgehoogd. De aanbesteding zal nog in 2017 gedaan worden en de werkzaamheden beginnen in 2018. Het Dorpsplatform heeft gevraagd de schade aan het asfalt in de Broeksloot met voorrang te herstellen. Er is een informatieavond met de ondernemers van de Nijverheidsbuurt geweest omdat er meer moet gebeuren dan eerst werd gedacht. De planning is nu om de weg eind dit jaar/ begin volgend jaar met EPS op te hogen en het gebied te herinrichten. De schade aan de Middenweg en Hazekade wordt in het 2e/3e kwartaal van dit jaar hersteld. Het onderhoud aan de Dwarsweg vindt plaats in 2018. Mocht de aanbesteding van het werk aan de Middenweg meevallen, dan kan dit wellicht nog in 2017 worden uitgevoerd.
Woningbouw
Locatie voormalige openbare school (Waldhoorn). Op het terrein van de voormalige openbare basisschool (Waldhoorn/Pionier) komen levensloopbestendige woningen. Voor de omwonenden is een informatieavond gehouden. In de loop van het jaar wordt een informatie avond voor kandidaten gehouden. Er zouden eerst 16 woningen komen. Dit worden - vanwege de parkeernormen – echter 14 woningen.
Omtrent de locatie Weidz vinden momenteel de laatste intensieve gesprekken plaats om tot een definitief besluit te komen. Volgens de gemeente is het einde nu echt in zicht . De tennisvereniging is in overleg met Bolton en het wachten is op de overeenstemming tussen deze partijen.
Onderwerpen Meijecomité
Het snoeiwerk in de Meije is uitgevoerd. Bij de knotwilgen is dit niet goed gedaan en die groeien nu soms over de weg. Dit levert gevaar op volgens het Meijecomité. De gemeente gaat samen met het Meijecomité kijken of particuliere heggen en aanplanten op gemeentegrond staan en gesnoeid moeten worden.
Geriefbosjes
In het poldergebied van Zegveld liggen geriefbosjes, die volgens de bestemmingsplankaart een beschermde status hebben. Ze staan op de kaart met de aanduiding “waardevol landschapselement”. In het najaar 2016 kwam bij het Dorpsplatform een brief binnen van een inwoner over het zonder vergunning rooien van een geriefbosje door de eigenaar. De inwoner had eerder contact gezocht met het Waterschap, de Provincie en de Gemeente maar steeds werd hij van het kastje naar de muur gestuurd. Het bestuur van het Dorpsplatform heeft toen de kwestie opgepakt en na informatie te hebben ingewonnen besloten om bij de gemeente Woerden een officieel verzoek tot handhaving in te dienen. Inmiddels was in de omgeving een tweede geriefbosje door een andere eigenaar opgeruimd.
Begin maart 2017 heeft de gemeente aan beide grondeigenaren per brief opdracht gegeven de gerooide geriefbosjes vóór 1 december 2017 te herstellen.
Snelheidscontrole en veiligheid Hoofdweg en Milandweg
In de vergadering is er nogmaals op gewezen dat op de Hoofdweg en Milandweg veel te hard wordt gereden. Recente krantenartikelen suggereerden dat de Milandweg onveilig is. Het Dorpsplatform is daarvan niet overtuigd en vindt dat ongelukken meestal veroorzaakt worden door de weggebruikers die veel te hard rijden met alle risico’s van dien. Bij de gemeente is aangedrongen op handhaving (controles) en meermalen gevraagd nabij Siveo hoge drempels (zoals bij Slikkendam) aan te brengen. Ook is het idee geopperd om het eerste deel van de Milandweg, na de realisatie van Weidz, anders in te richten. Over de maatregelen zal ook in de werkgroep van het Dorplatform verder worden gesproken. Verder is het verkeersgedrag van bezoekers van de coffeeshop bij Blokhuisbrug ter sprake gebracht. Er wordt half op de weg geparkeerd en er wordt op de rijbaan gedraaid.
Snippertjes
• Het onderzoek naar het afbreken van rioleringen aan de Eikenlaan is nog niet afgerond.
• De werkgroep bomen van het Dorpsplatform is in gesprek met de gemeente over de vervanging van de omgewaaide bomen.
• Bij het Dorpsplatform zijn alarmerende berichten binnengekomen over de bibliotheek. Zo zou de professionele kracht ontslagen worden en rekken leeg raken en dat is natuurlijk een slechte zaak. Het
Dorpsplatform gaat in gesprek met de vrijwilligers en met het bestuur van de regionale bibliotheek. Het bestuur heeft recent nog uitgesproken de bibliotheek in Zegveld zeker te willen behouden.
• Bij het Dorpsplatform Zegveld is een melding van een inwoner binnengekomen dat twee duikers bij de Oude Meije slecht zijn. Dit geldt ook voor een duiker aan het einde van de Rondweg bij de kruising
met de Milandweg. De gemeente heeft beloofd hiernaar te kijken.

Gedicht

Dit gedicht heeft Stadsdichter Nienke Gorter voor het 70-jarige jubileum van De Berichtgever gemaakt. Het is tevens het laatste gedicht van Nienke als Stadsdichter. Tijdens Nachtcultuur 2017 is de titel ‘Stadsdichter’ overgedragen aan de Harmelense Helga Huisjes. Van alle gedichten die Nienke maakte als Stadsdichter wordt een Stadsbundel uitgebracht.
Titel: Berichtgever
Dichter: Nienke Gorter, stadsdichter Woerden
Publicatiedatum: In 2017 in Berichtgever Zegveld, nadien ook op cultuurlokaal.nl
Aanleiding: De Berichtgever bestaat 70 jaar!
 
Al bijna 30.000 dagen
Berichten gegeven
3900 weken gevat
In zwarte inkt
Op witte bladen
Gevouwen en verspreid
Zodat elke Zegvelder
Deel wordt en weet
Van het verstrijken van de tijd
In mooie woorden
Komt wat gebeurd is door
Elke brievenbus en daar
Valt Zegveld samengevat
Bij ons binnen, op de mat
Al zeventig jaar

Kledingbeurs Molenweg

apr KledingbeursMolenwegOp woensdag 12 april jl. was in de stal van de ‘boerderij’ van Yvonne en Leen van Ingen aan de Molenweg 39 een tweedehands kledingbeurs. De kleding is afkomstig van de Veluwe, omdat bezoekers van de beurs liever geen kleding kopen waar iemand van de buren in gelopen zou kunnen hebben. ’s Morgens is de kledingbeurs redelijk bezocht, ’s middags was het een beetje stil. Was het gure weer hier de oorzaak van? In ieder geval krijgt de kleding die overblijft een goede bestemming en gaat naar Roemenië. Daar wordt het in een tweedehands kledingwinkeltje verkocht. Van de opbrengst gaat ongeveer de helft naar een kindertehuis en de rest heeft de verkoopster nodig voor haar eigen gezin. Wat er aan kleding nog overblijft, gaat naar Zigeuners of mensen die het echt niet kunnen betalen. De opbrengst van de kledingbeurs bij Yvonne en Leen bedroeg € 560,00 en is bestemd voor hulpverlening in Roemenië.

Nieuws over het monument van de Amerikaanse bommenwerper B17

Op 8 februari 2015 werd aan de Hazekade in Zegveld het monument onthuld ter nagedachtenis aan de Amerikaanse B-17 bommenwerper die daar op 21 februari 1944 neerstortte. Na een missie boven Duitsland werd de Amerikaanse bommenwerper  ‘San Antonio Rose’ van de 95th Bomb Group, 336h Bomb Squadron op zijn terugreis naar Groot Brittannië neergeschoten door Duitse jachtvliegtuigen. Bij deze crash kwamen acht van de tien bemanningsleden om het leven.
Op verzoek van de nabestaanden heeft Wout Verweij (initiatiefnemer van de realisatie van het monument) de afmetingen en tekeningen van het monument naar Amerika gestuurd waarna een constructeur het monument heeft nagebouwd. Op 5 november 2016 is het monument tijdens de Lycoming County Veterans Parade in Pennsylvania meegevoerd en heeft het aansluitend een plek gekregen op een dorpsplein. Het bedankschild  dat de nabestaanden naar Wout Verweij hebben opgestuurd is opgehangen in Eetcafé De Halve Maan.

Voor u gelezen:

Draaginsigne Nobelprijs NV Militairen voor Henk Meinders

Op 15 februari jl. werd  de Zegvelder Henk Meinders, samen met zes andere Libanongangers, de draaginsigne Nobelprijs VN Militairen opgespeld door Generaal Majoor der mariniers dhr. Oppelaar, directeur Operaties Defensie. Dhr. Meinders diende in 1983 in Libanon en deed daar hoofdzakelijk het voertuigherstel. De draaginsigne ‘Nobelprijs NN Militairen’ is voor militairen die tussen 1948 en 1988 tenminste 30 dagen aaneengesloten door het Nederlandse Ministerie van Defensie zijn ingezet voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting hebben getoond.

Ondernemersvereniging zoekt nieuwe leden

De O.V.Z.M. (ondernemersvereniging Zegveld en Meije) is een actieve club van ondernemers.
Jaarlijks worden er een aantal leuke activiteiten georganiseerd. In maart was een interessante bijeenkomst samen met de ondernemersverenigingen Kamerik en Kockengen, André Rouvoet sprak over de uitslag van de tweede kamer verkiezingen.
Op 23 mei a.s. staat er bezoek bij Chris en Manon Verheul op de planning. Tijdens deze avond vertellen zij meer over hun bedrijven en met name hun zeer hoogwaardige diensten en producten. Daarnaast zal het bestuur ook de jaarcijfers van 2016 en de begroting 2017 van onze vereniging presenteren.
Medio september 2017 wordt er weer een barbecue georganiseerd en natuurlijk in het begin van het jaar een nieuwjaarsbijeenkomst.

Naast de activiteiten die de O.V.Z.M. organiseert voor haar leden is het bestuur ook actief op andere gebieden. Denk hierbij aan:
- Organiseren van BHV cursussen
- Samenwerking met andere ondernemersverenigingen in de regio
- Actief bijdragen aan de POVW (platform ondernemersverenigingen Woerden), dit platform behartigt de belangen van ondernemers in de gemeente Woerden. Thema’s die hier besproken worden zijn o.a. de verkeersvisie en de economische toekomst van de gemeente Woerden. Voor meer informatie over de POVW: https://woerden.tv/ondernemersverenigingen-samen-sterk/

Vanaf het 4e kwartaal 2016 hebben we vier nieuwe leden: Bruijn adviesgroep, Baanland, Aannemersbedrijf Beukers en Thomashuis Zegveld o.l.v. Rick en Joanne. Daarmee komt het aantal leden op 58. De ambitie van het bestuur is om gestaag maar voortvarend door te groeien naar 65 leden ultimo 2017. U kunt daarbij helpen door uw zakenkennissen te vertellen over onze mooie vereniging en uiteraard kunt u altijd vrijblijvend een introducee meenemen naar één van onze activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie kunt u een mail sturen naar de penningmeester Elbert Stoof, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welzijn Zegveld

Zegvelds uitje en diner
Op woensdag 7 juni zijn het dagje uit en het Zegvelds diner gepland. Elders in deze Berichtgever kunt u lezen waar de reis naar toe gaat en hoe en waar u zich voor beide activiteiten op kunt geven.

Open tafel en spelletjes middag
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand is er om 12.00 uur open tafel, waar u gezellig een lekker hapje kunt komen eten. Aansluitend wordt er daarna in “De Zegge”  een spelletjes middag georganiseerd. Dit alles onder leiding van Rita Dimmen aal en Wil Hoes, die bij voldoende interesse ook een creatieve bezigheid aanbieden. Vindt u 13.30 uur een beetje te vroeg, kom dan op bovengenoemde middagen gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt. U bent van harte welkom.

Fysio-Aktief 25 jaar in Zegveld

Vanaf het moment dat René Verbeek startte als fysiotherapeut in Zegveld tot heden is er veel veranderd. De dorpse éénmanspraktijk werd uiteindelijk een praktijk met drie vestigingen en vijftien personeelsleden. René Verbeek blikt terug op 25 jaar fysiotherapie in Zegveld.apr Fysio Aktief

René: “In 1992 heb ik de praktijk overgenomen van Jan Brak die een praktijk aan huis had in de Willem Alexanderstraat en vanwege gezondheidsredenen wilde stoppen. Ik werkte in een groepspraktijk in Amstelveen en had de ambitie om voor mezelf te beginnen, dus het aanbod van Jan Brak kwam op het juiste moment”. Na de overname startte René met de praktijk in De Milandhof gecombineerd met Tandarts Tjia en bood naast fysiotherapie ook manuele therapie. “De administratie van de praktijk werd nog gevoerd op basis van de ouderwetse kaartenbak hetgeen zeer tijdrovend was. Kort na de overname heb ik de praktijkadministratie geautomatiseerd. Ik merkte dat de communicatie met de overige zorgverleners zoals de huisarts (destijds Dr. Esch) in het dorp open en direct was. Dat was ik in de stad niet gewend, maar vond (en dat vind ik nog steeds) het een hele prettige manier van werken.”
De praktijk groeide en wederom was er een overname in beeld. In 2000 heeft René de praktijk van dhr. Oudshoorn in Woerden overgenomen waardoor er een vestiging in Woerden bij kwam. De wens voor uitbreiding van de praktijk in Zegveld met een oefenzaal ging in 2003 in vervulling met de nieuwbouw aan de Boschsloot nr. 28. “Het voorbereidingstraject van de nieuwebouw heeft wel vier jaar in beslag genomen, maar het resultaat was prachtig. Dit betekende een mooie uitbreiding van het fysiotherapie- en bewegingsaanbod in Zegveld”, aldus René. Ondertussen was de éénmanspraktijk  uitgebreid met één personeelslid, Sahin Boskurt en  mede-eigenaar Paul den Hollander.
René werkte af en toe in de Kamerikse fysiotherapiepraktijk die ongeveer dezelfde omvang had als de praktijk in Zegveld. In 2013 werd besloten tot een overname en de locatie Kamerik werd toegevoegd aan de praktijk van René en Paul waarmee een totaal van drie locaties werd gerealiseerd. Van 2007 tot 2016 was de Woerdense vestiging van de praktijk Fysio-Aktief Den Hollander en Verbeek gevestigd aan de Ampèreweg in Woerden, maar met de bouw van Medisch Centrum Iepenhof kwam daar verandering in. René: “Onderdeel zijn van het spectrum van zorg binnen een gezondheidscentrum is prettig voor de patiënt en zorgverlener. De lijnen tussen de medische disciplines in een dergelijk centrum zijn kort en het scala van zorg is voor de patiënt op loopafstand”. De verhuizing van de Ampèreweg naar de Iepenhof vond begin 2016 plaats. Ook deze moderne praktijk is voorzien van diverse behandelkamers en een oefenzaal.
De groei van de praktijk maakte dat er naast de behandeltaken ook taken bijkwamen zoals personeelsbeleid, marketing, communicatie en kwaliteitscertificeringstrajecten. Voor deze taken hebben Paul en René een praktijkmanager aangetrokken. “De eisen en dominantie van de verzekeraars zijn fors en wij proberen daarin mee te bewegen waarbij voorop staat dat wij in de praktijk kwalitatief goede zorg willen bieden voor een zo groot mogelijke groep patiënten. Ook de eisen omtrent de certificeringen zijn aanzienlijk en certificeringstrajecten zijn kostbaar en tijdrovend, maar een goede kwaliteit is essentieel dus investeren wij daarin. Kortgeleden hebben we het HKZ-certificaat (kwaliteitsmanagement) ontvangen en zijn inmiddels gestart met het Plus certificeringstraject”.   
René verdeelt zijn beschikbare tijd tussen patiëntenzorg en managementtaken zorgvuldig en streeft naar 50-50%. “Ik vind het belangrijk feeling te houden met het vak alsmede de patiënten in de praktijk en werk graag in de locatie Zegveld. Veel mensen in Zegveld ken ik al 25 jaar. Kinderen die destijds met hun ouders in mijn praktijk kwamen komen nu met hun kinderen en vaak ken ik zelfs hun grootouders. Ook de samenwerking met Dr. Quaak en zijn team is heel prettig en de lijnen zijn kort”.
Binnen de fysiotherapiepraktijk zijn naast de reguliere fysio- en manuele therapie ook diverse specialisaties aanwezig. Eén daarvan is kinderfysiotherapie en bijzonder is te vermelden dat de kinderfysiotherapeut één dag per week op Basisschool Jorai aanwezig is om kinderen met een bewegingsachterstand of problemen met bewegingsvaardigheden te behandelen. In de praktijk wordt al langer acupunctuur en dry-needling in combinatie met fysio- of manuele therapie toegepast, maar sinds kort kunnen ook echo’s gemaakt worden ter aanvulling van het normale fysiotherapeutisch onderzoek en voor zorgvuldige diagnostiek.
Op de vraag hoe René het praktijkbeeld voor de toekomst ziet geeft hij aan dat de holistische benadering van de mens (behandeling op basis van de gecombineerde fysieke, emotionele en spirituele aspecten van de gezondheid en de ziekte van de mens) een richting is die wordt gevolgd. “Het inzetten van ‘Life-Style programma’s’ is een belangrijke ontwikkeling, waarbij naast behandeling van fysieke klachten ook coaching en voorlichting wordt gegeven teneinde een gedragsverandering te bewerkstelligen bij ziektebeelden zoals diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. Met deze benadering is een goede samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en diëtiste van essentieel belang. In Zegveld zijn de lijnen tussen deze disciplines kort en in Woerden bevinden deze zich bij elkaar in het gezondheidscentrum.
Het 25-jarig jubileum van de locatie Zegveld wordt medio april 2017 passend gevierd, doch zal slechts merkbaar zijn binnen de praktijk.
Voor meer informatie over fysiotherapiepraktijk Fysio-Aktief en het behandelaanbod wordt u verwezen naar www.fysio-aktief.nl

Nieuws uit de huisartsenpraktijk

Van 1 maart 2017 t/m 18 maart 2018 mag ik de huisartsenpraktijk van Dr. Quaak komen versterken als huisarts in opleiding (AIOS). Ik zit in het afrondende jaar van de driejarige huisartsenopleiding. Eerder heb ik in een huisartsenpraktijk in Bennebroek gewerkt en o.a. ook de spoedeisende hulp van het VUmc. Daarnaast heb ik vier jaar ervaring bij de gynaecologie en met name de verloskunde opgedaan. Speciaal hierom ben ik in Zegveld terecht gekomen, omdat Dr. Quaak nog zwangerschappen en bevallingen begeleid. Ik heb heel veel zin om te mogen meemaken hoe dit in z'n gang gaat vanuit een huisartsenpraktijk.apr Susan van Liempt
Op maandag, dinsdag en vrijdag zal ik aan het werk zijn in de praktijk.

Ik ben geboren en getogen in 's-Hertogenbosch en voor de studie geneeskunde uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam, na een tussenstop in Utrecht in verband met HBO opleiding tot verpleegkundige door uitloting voor geneeskunde. Altijd heb ik arts willen worden en heb ik een voorliefde voor de gynaecologie en verloskunde gehad. Maar na vier jaar ervaring toch besloten om verder te gaan als huisarts, deels door gebrek aan specialisatieplekken voor gynaecologie, deels omdat ik de geneeskunde in de breedste zin zou willen uitoefenen en graag de mens achter de patiënt zie. Inmiddels ben ik een paar weken aan de slag en ontzettend gecharmeerd van Zegveld, de omgeving en haar inwoners/patiënten.
Ik ga genieten van het komende jaar.

Susan van Liempt

21 maart, de 1e lentedag.

apr lentegroetEen koude wind was te voelen, maar het was droog en de zon scheen.
Rond half 10 werd de lentegroet bezorgd door de leerlingen van groep 1,2,3 en 4.
Iedereen in Zegveld en de Meije van 69 jaar en ouder werd verrast met bolletjes narcissen.
Dank hiervoor aan Anne’s bloem en Coop Bremmer voor de fijne samenwerking/sponsoring.
Het was voor jong en oud weer een mooie dag.

Kinderen, team School met de Bijbel ‘Jorai’

Afscheid peuterleidster Willibrord/Milandschool (Een ingekomen bericht)apr juf Geke afscheid

Op maandag 27 maart jl. hebben de Milandpeuters afscheid genomen van juf Geke. Naast cadeautjes en iets lekkers werd er een circuit met  verschillende spelletjes gedaan met de peuters en kleuters. Een feestelijke ochtend om juf Geke te bedanken voor haar inzet op de Milandschool. Juf Anja (op woensdag t/m vrijdag ook de juf van groep 1/2) werkt nu iedere maandagochtend met de peuters.

Versnelde aanpak bedrijventerrein Nijverheidsbuurt (persbericht gemeente Woerden)

Het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt in Zegveld gaat eind 2017/begin 2018 op de schop. Ondernemers ontwikkelden samen met de gemeente een plan om de buurt weer netjes en berijdbaar te maken. Ook de wateroverlast die door de verzakking van de bodem is ontstaan wordt aangepakt.

In 2015 stelden de ondernemers de vraag om het bedrijventerrein mooier te maken en het parkeren beter te reguleren. Sindsdien is de gemeente hierover met de ondernemers in gesprek. De weg is door bodemdaling zo ver gezakt dat een reconstructie nodig is om de problemen in de openbare ruimte op te lossen.

Geschikte fundering
De Nijverheidsbuurt is zeer gevoelig voor bodemdaling. Om geen vertraging op te lopen in de uitvoering van de reconstructie in de Nijverheidsbuurt, kiest het college voor het ophogen met EPS. Dit zijn piepschuimplaten die geschikt zijn als fundering op een ondergrond die gevoelig is voor bodemdaling.
De planning is eind 2017/begin 2018 te starten met de reconstructie. Hieronder valt het vernieuwen van het riool, het wegdek en de bestratingen. Ook pakken we de openbare verlichting aan. In de Nijverheidsbuurt ligt een vrachtwagenparkeerterrein dat niet meer als zodanig in gebruik is en ook formeel geen parkeerplaats is. In overleg met de ondernemers wordt het terrein ingericht met 16 parkeerplaatsen voor personenauto’s. Het overige gedeelte is beschikbaar voor het keren van vrachtwagens. Het project bevindt zich nu in de voorbereidingsfase.

Betrokken ondernemers
Op dinsdag 4 april jl. is tijdens een informatieavond opnieuw gesproken met de betrokken ondernemers. Wethouder Margot Stolk: “Het was prettig om te merken dat alle ondernemers achter de plannen staan. Wij gaan nu aan de slag om er samen een succes van te maken.”

Hemelvaartsdag – gaat u mee dauwtrappen? (een ingekomen bericht)

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is sinds enige jaren in de parochie Pax Christi een gewoonte geworden. Ieder jaar is een andere geloofsgemeenschap gastheer. Dit jaar is onze locatie Meije/Zegveld aan de beurt. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen. We zullen ons verzamelen bij Melkveeproefbedrijf (voorheen de Proefboerderij) Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld.

Het programma van deze dag begint uiteraard met een wandeling door de natuur en de weilanden om ‘dauw te trappen’. We verzamelen om 7.15 uur en na een kort bezinningsmoment vertrekken we om 7.30 uur voor een wandeling van ongeveer een uur (houdt rekening met uw schoeisel).  De wandeling is ook geschikt voor kinderen. We nodigen de gezinnen van harte uit. Na het dauwtrappen zullen we vast trek hebben in een ontbijt dat voor ons klaarstaat. Tenslotte besluiten we de ochtend met een eucharistieviering.

Omdat de parochiekerken deze dag gesloten zijn en het gehele pastorale team bij het dauwtrappen aanwezig zal zijn, kunnen parochianen die niet mee gaan dauwtrappen ook later aansluiten bij het ontbijt om ongeveer 8.30 uur of later samen het feest van Hemelvaart in de eucharistie vieren. De viering begint om circa 9.30 uur.

De dag staat in het teken van een goed doel: de Stichting Vamos. Komende zomer gaan jongeren naar Brazilië om het werk van pater Gabriel Hofstede te ondersteunen. Pater Gabriel is met Hemelvaart voor vakantie in Nederland en zal deze dag met ons meemaken en voorgaan in de eucharistie. Natuurlijk willen we de jongeren en pater Gabriel helpen met zijn goede werk. Er zal daarom een extra collecte worden gehouden om de onkosten te bestrijden en alles wat overblijft is dan voor het werk in Brazilië.

Graag willen we kunnen inschatten hoeveel mensen komen dauwtrappen en voor hoeveel mensen we een ontbijt moeten klaarmaken. Daarom is het fijn als u zich wilt opgeven bij het Centrale Secretariaat telefoon 0348 – 203012 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Mensen die geen vervoer hebben, maar wel een gedeelte van het programma willen meemaken, kunnen zich ook via bovenstaand adres melden.

De pastoraatsgroep van Meije/Zegveld nodigt iedereen van harte uit.
Diny Mouris, Coby Bunnik, Karin Fierens en Anneke Graman

WIJ HOPEN VAN HARTE VELEN VAN U DAAR TE ONTMOETEN.

De Berichtgever zegt het driemaal met bloemen

De afgelopen maand mochten we tot driemaal toe het bloemetje van de maand uitreiken. Het eerste bloemetje brachten we bij Arnold en Agatha Arkesteijn in de Meije.apr Arnold Agatha Arkesteijn
We gaan terug naar 29 maart 1967. Een half bewolkte dag waarop kabinetsformateur minister P.J.S. de Jong en de fractievoorzitters van de KVP, VVD, ARP en CHU overeenstemming hebben bereikt over de zetelverdeling in het nieuwe kabinet. Ook de dag waarop Arnold Arkesteijn en Agatha Vermeulen elkaar het jawoord gaven in Reeuwijk. Op 31 juli 1960 hadden zij elkaar ontmoet op een dansavond in Reeuwijk. Arnold (75 jaar) is geboren in Schipluiden en Agatha (74 jaar) in Zwammerdam. Het gezin Arkesteijn was in 1953 in de Meije komen wonen. Het gezin bestond uit acht kinderen en vader Arkesteijn wilde groter. Er heeft toen een woning/boerderijen ruil plaatsgevonden. Arnold in zijn hele leven actief geweest. Naast het boeren speelde hij jaren toneel bij de toneelclub Meije, was hij o.a. lid van het schoolbestuur van de Milandschool en voorzitter van de Land en Tuinbouw Bond ‘De Meije’. Verder was hij bestuurslid van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Zegveld en Omstreken. Voor al zijn bestuursfuncties ontving Arnold op 29 april 2004 een Koninklijke Onderscheiding. Voor zijn vele werkzaamheden ten dienst van de Parochie ‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte Meije en Zegveld’ ontving Arnold in 1999 een Pauselijke Onderscheiding. Helaas is deze onderscheiding bij een inbraak gestolen. Nog steeds is hij lector bij de kerk en gaat hij eventueel voor bij een avondwake.
Ook Agatha is nog steeds kerkelijk actief. Zo verleent zij allerlei hand en span diensten, helpt het kerkhof schoonmaken en verzorgt het kopieerwerk voor de kerk.
Op 19 maart vond in genoemde kerk een viering uit dankbaarheid plaats waar ze o.a. de zegen meekregen voor de rest van hun huwelijk. Bij de viering waren ook twee zoons uit Denemarken aanwezig.
Het woord Denemarken is gevallen en dat is voor ons gouden echtpaar inmiddels hun tweede vaderland geworden. Vijf van hun kinderen wonen daar en allemaal zijn ze daar boer geworden. Het is inmiddels bijna 24 jaar geleden dat de eerste zoon naar Denemarken vertrok. In Denemarken wonen ook veertien kleinkinderen en één achterkleinkind. Eén dochter woont nog in Nederland en wel in de Meije. Zij heeft 2 kinderen. Doordat vijf kinderen in Denemarken wonen hebben Arnold en Agatha daar ook een hun gekocht. Zo bivakkeren zo om en om in Nederland en Denemarken. De kinderen wonen in een straal van 25 km. bij elkaar. Door hun goede gezondheid pakt dit opgeruimde stel daar dan ook regelmatig de fiets om de kinderen te bezoeken. Inmiddels spreken ze de taal een heel klein beetje, maar ze kunnen zich goed redden.
Op 14 april is dit gouden jubileum gevierd met een vaartocht op de Nieuwkoopse plassen en 15 april in Gasterij De Milandhof.

apr Oda Huib de KanterVoor het tweede bloemetje van de maand gingen we naar het echtpaar De Kanter aan de Broekerweg. Zij trouwden op 31 maart 1962 en waren dus 55 jaar getrouwd. Op hun trouwdag was de pier in Scheveningen een grote bezienswaardigheid rijker. Die dag werd de uitkijktoren aan het aan van de pier in gebruik genomen. Maar veel belangrijker was het huwelijk van Huib de Kanter en Oda van Boetzelaer in Leusden. Inmiddels wonen ze vanaf 1990 op een prachtig stekkie in ons mooie dorp, nl. boerderij ‘De Oude Hof’ aan de Broekerweg. Vanwege hun gezondheid zijn ze enkele jaren geleden in de woning achter de boerderij gaan wonen, waar alles gelijkvloers is. Met veel hulp kunnen ze daar dagelijks nog genieten van het zicht uit hun kamer over de polder. Van de vogels, eenden, zwanen en hazen die door het land rennen. Daarnaast is het jaarlijks terugkerende ooievaarspaar een bezienswaardigheid als het in een boom naast de woning gaat broeden. Huib (83 jaar) en Oda (79 jaar) zijn dankbaar voor alle hulp die ze krijgen en dat mag gerust iedereen weten. Op de jubileumdag hebben hun drie kinderen hun ouders bezocht, waarbij hun dochter een heerlijke eigen gemaakte taart had meegenomen. De Berichtgever verraste dit echtpaar van smaragd met het bloemetje van de maand.


Het derde bloemetje van de maand brachten we bij Lijndert en Nel Bos aan de Dorpsstraat. Op 9 maart waren zij 50 jaar getrouwd. In de krant van hun trouwdag op 9 maart 1967 lezen we dat prins Claus de eerste steen gelegd heeft voor het nieuwe expositiegebouw van de Jaarbeurs dat aan de Croeselaan in Utrecht zal verrijzen. Verder was het een zwaar bewolkte dag, toen Lijndert en Nel elkaar het ja-woord gaven. apr Lijndert Nel Bos
Lijndert is binnen ons zowel politiek als kerkelijk actief geweest. Zo was hij raadslid van de toen nog zelfstandige gemeente Zegveld en later zat hij in de raad van de gemeente woerden. Daarnaast is Lijndert ruim 16 jaar ouderling geweest van de hervormde gemeente van ons dorp. Vanuit deze functie waren er weer allerlei neven functies. In 1960 was Lijndert medeoprichter en bestuurslid van het eerste bestuur van voetbalvereniging Siveo ’60. Voor al zijn bestuurlijke functies omving hij in 2006 een Koninklijke Onderscheiding en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ook Nel heeft niet stil gezeten. Zo was zij leidster bij de zondagsschool, de meisjesvereniging ‘Mirjam’ en tienerclub ‘Het Visnet’. Daarnaast zat zij 19 jaar in het bestuur van Vrouwenvereniging ‘Lydia’, is bezoekdame van de hervormde vrouwendienst en was 20 jaar contactpersoon van Stichting Ontmoeting in ons dorp. Nel wilde vroeger graag onderwijzeres worden, maar moest op de boerderij komen helpen. Wel heeft zij later in de allereerste oudercommissie van de school gezeten o.l.v. meester Boer en vervolgens ook in het schoolbestuur. Grote klussen gaat Nel niet uit de weg, zoals het organiseren van het jubileum en afscheid van dokter A. Esch. Vanaf de komst van dokter H.A.Z. Quaak, 16 jaar geleden, houdt Nel de praktijkruimtes schoon. De tuin rondom haar woning mag gezien worden, een juweeltje.
Lijndert en Nel kregen 5 kinderen. Verdriet in hen niet bespaard gebleven, want hun zoontje Peter overleed in 1982 op 2-jarige leeftijd door verdrinking. Thans mogen zij genieten van hun 13 kleinkinderen, waarvan de oudste 20 jaar is en de jongste 1 jaar.
Op 30 maart hebben zijn hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Met de hele familie zijn ze in een oude gele schoolbus naar Leerdam gereden en hebben daar een glasblazerij bezocht. Bij een demonstratie mochten twee kleinkinderen ook blazen, wat een prachtig gezicht was. Vanaf 18.00 uur werd het feest voortgezet in restaurant Spies en Spijs. Tot hun verrassing was er een speciale uitzending van het programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’. Het echtpaar Bos, de presentator en experts werden gespeeld door de kleinkinderen. Zo werd een geborduurd schilderijtje (uit de woning van Lijndert en Nel) door de expert beoordeeld als zeer zeldzaam met een uitzonderlijke borduursteek en de waarde werd wel geschat op € 185.000,00. Ook een bijna verdord plantje bleek uniek te zijn en de laatste plant van zijn soort op aarde te zijn. “Het was hilarisch en we hebben ontzettend genoten”. Als verrassing kregen ze van de kleinkinderen vijftig prachtige rode rozen. Van de kinderen kregen ze voor een midweek een Bed & Breakfast in Den Dungen aangeboden, waarbij iedere dag één van hun kinderen met zijn/haar gezin komt.

De Berichtgever wenst alle drie de echtparen nog heel veel gelukkige en gezonde jaren toe.

Zaterdag 6 mei rommelen wij. (een ingekomen bericht)

De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor de jaarlijkse rommelmarkt. De clubs hebben weer verschillende sponsoracties op touw gezet en zo geld verzameld voor het rommelmarktdoel 2017: Bangladesh. Wat was nu ook alweer precies het doel?
Een project in Bangladesh, voor de allerarmsten, staat centraal. In Bangladesh is de armoede groot! Vele mensen hebben om die reden geen huis.  Geen huis, dat betekent: vatbaar voor ziekten, gebrek aan veiligheid, gebrek aan aanzien wat samen resulteert in minieme kansen op een baan. Geen baan, dat betekent dus geen geld om te eten en geen geld voor medicijnen. U begrijpt het probleem vast en zeker! Wat mooi dat wij ons in Zegveld dan ook kunnen inzetten voor onze naasten!
We hebben verschillende mooie (nieuwe) acties gezien dit jaar. De snackavond, de sponsorloop, mestactie en nog vele anderen activiteiten zorgden al voor een opbrengst van enkele duizenden euro’s, maar er komt nog meer: JV ‘de rank’ zal nog een spetterende sponsoractie verzorgen: het overbruggen van meer dan 200 km met een ligfiets. Verder staat zoals gebruikelijk de aan iedereen aan te raden ontbijtactie weer op het programma. Daarnaast is er natuurlijk nog de rommelmarkt. Het komt wel heel dichtbij nu, want op zaterdagochtend 29 april worden er weer spullen opgehaald.  Eén week later, op zaterdag 6 mei, zal de rommelmarkt plaatsvinden. Ook dit jaar is er voor ieder wat te vinden. Wees daarom welkom op de Rommelmarkt voor gezelligheid, hapje, drankje en gewoon een leuke dag! Voor de kinderen is er een echt jumpkussen! Kom, aarzel niet! Wees erbij, op 6 mei, want dan rommelen wij.

Ontbijtactie Rommelmarkt (een ingekomen bericht)

Op zaterdag 6 mei is het zover: de jaarlijkse ontbijtactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor het doel van de rommelmarkt. Het is nog steeds mogelijk om ontbijtjes te bestellen! Wij bezorgen het tussen 7.00 en 8.00 uur bij u thuis!

Het ontbijt bestaat uit: twee belegde bolletjes, een stuk fruit, vruchtensap, een gekookt eitje en een verse croissant. Dit alles voor maar 5 euro! Het ontbijt wordt netjes verpakt aan uw deur gehangen.

Nieuw – Het kinderontbijt!
Nieuw is dit jaar het kinderontbijt. Voor € 3,50 kunt u voor uw kinderen een ontbijtje bestellen. Dit ontbijt bestaat uit een vers croissantje, een bolletje, een fristi en een verrassing.

Wilt u iemand anders met een ontbijt verrassen? U kunt een persoonlijke boodschap op de bestelstrook schrijven of bij de bestelstrook een geschreven kaart voegen.

Bestellen
U kunt de ontbijtjes bestellen door de bestelstrook (op de inlegfolder van de kerkbode en COOP folder) in te vullen en samen met het geld, tot uiterlijk maandag 1 mei, in te leveren
bij een van de volgende locaties:
- Kastanjelaan 23;
- Bij de COOP in de daarvoor bestemde bus;
- Bij de Hervormde Kerk in de melkbus

Daarnaast is er de mogelijkheid te bestellen via www.courank.nl en het geld over te maken. De betaalgegevens vindt u op de website. We zien uit naar uw bestelling! De ontbijtcommissie.

Voor vragen kunt u bellen naar 0348-691334 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij bezorgen niet buiten Zegveld en de Meije.

Siveo MO11-1 KAMPIOEN!!

Zaterdag 8 april kon Siveo ’60 haar eerste kampioen verwelkomen. De meiden van Siveo ’60 MO11-1 mochten na een 10-0 overwinning op Donk MO11-1 de kampioensvlag hijsen. Een ontzettend goede prestatie. Het betreft een heel nieuw team dat elkaar nog helemaal moest leren kennen en dan gelijk dit presteren. De meiden trainen mee met de jongens. Misschien is dat het geheim dat ze zo sterk zijn en stuk voor stuk echte bikkels.

apr MO11 1 kampioen

Op de foto staan: voorste rij: Sanne Baldert, Fay de Jong en de trainers Hans van de Weerd en Jan de Jong. Op de achterste rij staan: Linda Baldert, Lieke van Vliet, Julia Broer, Sophie Opboren, Lotte van de Weerd, Roos Muit, Indy Sangers en Joëlle Worsten.

In gesprek met….Nienke van der Kooi

Het valt me op dat het naambordje ‘De vijf berken’ van de woning is verdwenen. Het blijkt dat de vijf berken door boktor zijn doodgegaan en tegelijkertijd ook het bordje door houtrot. Toch hoorden deze vijf berken bij de woning, dus hebben de huidige bewoners aan de Milandweg 40 nieuwe berken teruggeplaatst. En een nieuw bordje….wie weet komt dat nog een keer. Ik verheug me op het gesprek met Nienke van der Kooi, want daar ben ik aanbeland. apr Nienke
We gaan zitten aan tafel in de gezellige en lichte woonkamer met veel kleur. Maar daarover straks meer. Nienke komt uit een gezin met acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Haar vader was een bekend veehandelaar in Nord Friesland. Zij is op 22 juni 1947 geboren als één van een tweeling in het Friese Hallum, 17 km. boven Leeuwarden. Haar officiële naam is Trijntje Kooistra. Maar hoezo dan Nienke? Dat komt omdat ze naar haar oma is vernoemd en haar pake (opa) haar beppe (oma), die ook Trijntje heette, Nienke noemde. En met die naam is niets mis.

Nienke volgt de lagere school in haar geboorte dorp Hallum en gaat daarna fietsend naar Leeuwarden om de huishoudschool te volgen. Daarna heeft Nienke veel gedaan, maar altijd op het gebied van ‘helpen’. “Ik wilde heel graag bij de kinderbescherming werken. Ik viel voor de zwakke kindjes. Daarvoor moest ik wel diploma’s halen en dat is gelukt. In Doesburg (bij Arnhem) ging ik werken bij een instelling waar kinderen verzorgd werden met een verstandelijke beperking”. Na drie jaar zocht Nienke het avontuur in Engeland en ging daar een half jaar als au pair werken. Terug in Nederland volgde zij weer haar gevoel en ging met kinderen werken. Nogmaals werd het avontuur gezocht en ging zij in Amerika werken met, zoals zij zegt, rijkeluiskinderen. Terug in Nederland heeft Nienke, samen met twee andere vrouwen, een dagverblijf opgericht voor ouderen met een verstandelijke beperking.
Inmiddels had Nienke haar grote liefde voor het leven leren kennen, Koos van der Kooi en in 1974 zijn zij in Zegveld komen wonen. Haar werk slokte Nienke helemaal op, iedere dag op en neer naar Laren. De vraag uit het reclamespotje werd voor Koos werkelijkheid nl. ‘Wie is die vrouw die ’s zondags het vlees aan tafel snijdt?’ Zo kon het niet langer, dus zei Koos: “Je moet wat anders gaan doen, word jij maar schoonheidsspecialiste”. U wilt het geloven of niet, maar Nienke heeft deze goede raad van Koos opgevolgd. “Op 2 september 1980 zijn we getrouwd en twee dagen later op 4 september zat ik in Utrecht op school voor schoonheidsspecialiste. Even tussendoor, maar wat klinkt dat mooi hè, Nienke van der Kooi-Kooistra. In 1982 ben ik bij mij boven begonnen als schoonheidsspecialiste”. Toen Nienke in 1994 op een prachtige dag met Koos buiten zat, zag ze het ineens helemaal voor zich. Een eigen salon op de plek van die oude schuur. Voorzichtig werd het plan bij Koos geopperd om vervolgens snel naar binnen te gaan om het plan in te laten weken. Gelukkig vond Koos het prima en een jaar later werd op de plek van de oude schuur naast de woning Nienke’s nieuwe salon geopend, die de toepasselijke naam kreeg: ‘Salon Nienke’. Een salon met een eigen ingang, eigen toilet en een sauna. Nu, 22 jaar later, gaat Nienke stoppen met haar salon. Per 1 mei sluit ze de salon voorgoed. Hoewel Nienke nog lang niet versleten is, haar stoel in de salon wel. “Een nieuwe stoel kost € 5.000,00. Verder zijn veel attributen aan vervanging toe. Daarnaast zijn de producten die ik verkoop via internet te verkrijgen en daar kan je niet tegenop concurreren. Het was een moeilijke beslissing, maar je moet een keer stoppen”. Op mijn vraag of ze wel eens botox heeft gespoten, is het resolute antwoord “nee”. Rimpels zijn mooi en een gezicht vertelt zo veel. Ik zal het verschrikkelijk missen, maar ik heb mijn eigen regie. Eigenlijk stop ik op mijn hoogtepunt, dat is het mooiste”.  

Nienke en Koos hebben twee zoons, Folkert en Radboud. Ze zijn inmiddels ook opa en oma. Folkert en zijn vrouw hebben een dochter en zijn vrouw is thans in verwachting van een tweeling. “Dat is werkelijk genieten”.
Nu na 35 jaar de sluiting van de salon aanstaande is, gaf haar zoon Radboud haar het volgende advies: ‘Ga door in de kunst van de schoonheid’. “Dat zal ik zeker doen. Er zijn al plannen om volgend jaar in de salon een expositie te houden met een club van wevers. Zo komen er workshops op het gebied van weven en beeldhouwen.

Zoals ik al schreef, de lichte kamer bevat veel kleur. Prachtige kleurrijke schilderijen van de hand van Nienke. “Schilderen is een hele grote passie. Ik heb veel geëxposeerd met mijn schilderijen en ze werden ook wel verkocht. Op mijn vraag wanner ze begonnen is met schilderen zegt Nienke: “Het is al begonnen toen ik kind was. Ik keek naar de wolken en zag een beer. Zo maak ik op vakantie geen foto’s maar schets in een boekje wat ik zie. Dan beleef je het zo anders”. Toen Nienke vijftig was zei een zus van haar: “Weet je dat je heel beeldend schildert”. Dat maakte haar tweede passie in haar los, beeldhouwen.

“Ik ben begonnen met beeldhouwen bij Wim Verwoerd. Wim gaf zijn beeldhouwcursussen aan de Meije 300, waar nu Buitenplaats ‘De Blauwe Meije’ gevestigd is. Na drie jaar cursussen ben ik voor mezelf verder gegaan. Tussen mijn vijftigste en zestigste levensjaar heb ik veel geëxposeerd. Door heel Nederland heb ik toen wel 60 beelden verkocht. De beelden werden gemaakt van allerlei soorten steen. Van zacht speksteen tot keihard marmer. Het gebeurde vaak dat ik afhankelijk van mijn gemoedstoestand een steen koos. Was ik bijvoorbeeld boos, dan moest de steen hard zijn om die boosheid er uit te slaan. Vaak begon ik ’s morgens om 9.00 uur al met beeldhouwen en ging gerust tot 17.30 uur door. Door dat vele hakken noemt een buurvrouw mij nu Nienke specht”. Nienke vertelt dat je met je passie ook een doel moet hebben. “Het doel voor mij was niet alleen het verkopen van de beelden, maar ook het compliment krijgen dat iemand jouw beeld mooi vindt en wil hebben. Trouwens, als iets verkocht wordt, is dit ook een stimulans om verder te gaan”. Haar wens was en is nog steeds om in alle provincies van Nederland een beeld van haar te hebben staan. In zeven provincies is dat inmiddels het geval. “Het doel is nog niet helemaal bereikt, maar je moet een doel blijven houden in het leven”. Zowel schilderen als beeldhouwen is een grote passie voor haar. “Maar ik geloof dat m’n hart in de stenen ligt, alhoewel het momenteel wel op een laag pitje staat”. Dat de stenen haar grootste passie zijn, zie je in en rondom haar woning. Tientallen beelden tref je daar aan in allerlei kleuren en vormen.

Tussen alle passies door vond Nienke ook nog ruimte om in het bestuur van de Culturele Stichting plaats te nemen. Zo komt de destijds georganiseerde slootkunst uit huize Van der Kooi. Het was een idee van haar zoon Folkert dat Nienke met grote passie heeft uitgevoerd. Ook vanuit de schilderskring Woerden (met o.a. de bekende fotograaf Jaap van der Vooren) heeft ze schildersdagen georganiseerd, waarbij vanuit alle hoeken van het land mensen op af kwamen.

Nienke hoopt dat ze lang gezond mag blijven. Daar is mijn leven op gebaseerd. “En dat ik in een omgeving ben waarin mensen mij stimuleren. Ik kan niet stilzitten. Daarom ben ik ook zo blij en dankbaar dat ik nog zoveel energie heb. Maar… ik heb ook een andere wereld, het lezen van boeken. Dat vind ik ook heel fijn. Ik ben gewoon een tevreden mens!” En, zoals zovele malen is gebeurd tijdens dit interview, eindigt Nienke ook nu met een heerlijke aanstekelijke lach.

Samen onder één dak

Op vrijdag 7 april jl. kwamen Ahmad en Lenn naar het peuterspelen op de ‘Jorai’. Mitchel uit groep 7 ging graag met hen op de foto.apr jorai
Na de zomervakantie zullen deze kinderen elkaar vaker zien in en rond het schoolgebouw. Vanaf 1 augustus 2017 zal peutergroep ‘Peuterpret‘ gehuisvest worden in basisschool ‘Jorai’.

De ‘Peuterpret’ (KMN Kind & Co) heeft daarmee een locatie gevonden met zowel meer binnen- als buitenruimte. Ze zullen gebruik gaan maken van een lokaal en (een gedeelte  van) het onderbouwplein.

Zin in een volkstuin?

Op het volkstuinencomplex aan de Molenweg is nog een halve kavel vrij, dit is 100 vierkante meter. Hebt u interesse in een stukje volkstuin, dan kunt u contact opnemen met Gino Versluis, W. Alexanderstraat 9, telefoon 0348 - 691863.

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer

Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Onderstaand geven wij u in een overzicht aan hoe men in Zegveld stemde in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Net als bij de uitslag van de landelijke verkiezingen kan geconstateerd worden dat de PvdA veel kiezers heeft verloren. Daarentegen deed het CDA het goed in Zegveld en werd de grootste partij en verdreef de VVD naar de tweede plek. Landelijk werd de VVD de grootste partij. Het opkomstpercentage voor Zegveld lag hoog, 87,56 procent van de stemgerechtigde kiezers (1728) ging naar de stembus.

                                               Zegveld                                  Zegveld

Partij                                       TK17      %                            TK 12   %                 

VVD                                      309      20,4                            377   27,0                 

PvdA                                      35      2,3                            122     8,8                 

CDA                                      376      24,9                            298   21,4                

PVV                                       167      11,0                            148   10,6                 

SP                                           52       3,4                            41     2,9                 

GroenLinks                            40      2,6                            14     1,0                 

D66                                        98      6,5                            64     4,6                 

ChristenUnie                          184      12,2                            135     9,7                 

SGP                                        161      10,6                            130     9,3                 

Partij vd Dieren                      15      1,0                            20    1,4                 

Piratenpartij                               3      0,2                               1     0,1                 

Dem.Pol. Keerpunt (DPK)       --                                            1     0,1                 

50PLUS                                  31      2,0                            32     2,3                 

Partij van de Toekomst            --                                             5     0,4

VNL                                          7      0,5

DENK                                       1      0,1

Nieuwe Wegen                         2      0,1

Forum voor Democratie         24      1,6

Libertarische Partij                    1      0,1

Blanco                                     3      0,2                               6     0,4                    

Ongeldige stemmen                  4       0,3

                                              ---------------                ------------------

                                            1513   100%                          1394 100%                               

 
apr Hoogerbrugge

De familie Hoogerbrugge presenteerde zich op woensdag 29 maart met veel enthousiasme  als zijnde de onbekende bekende familie. De gebroeders Hoogerbrugge, allen geboren en opgegroeid in de Zegveldse Meije, wisten de goedgevulde Polderzaal van de Milandhof te boeien met foto’s en verhalen over hun jeugd en verder verloop van hun leven. Dit alles met medewerking van Jos Didden, die de foto’s op de nieuwe schermen van de Milandhof toonde.

Pin It