Elske winnaar voorleeswedstrijd Jorainov Elske Kuier

Het was 10 oktober zweten op de Jorai school. Dit keer niet voor de kinderen, maar wel voor de juryleden Lidi Beukers, Nico Eikelenboom en Gert Ton. Zij hadden de zware taak om de voorleeswedstrijd te beoordelen. De nationale voorleeswedstrijd vindt dit schooljaar 2017 -2018 voor de vijfentwintigste keer plaats! De beste reden om mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd is dat het project kinderen motiveert te lezen en hun enthousiasme voor kinderen jeugdboeken aanwakkert. kinderen leren veel van elkaar tijdens de voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement helpt daarbij een handje. Het mooie kinderboekenaanbod om uit te kiezen, het grote aantal deelnemers, de plezierige spanning, de enthousiaste supporters en de media-aandacht maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Dit is ook de reden dat de Jorai school mee doet aan de wedstrijd.


nov Elske Kuier2Winnaar werd Elske Kuijer uit groep 8. Zij las een stukje voor uit het boek ‘Verzin iets beters’, geschreven door Jan Willem Blijdorp. Elske begon door eerst iets te vertellen over het boek. Iedereen zat gelijk rechtop, want ze wist dit al zo spannend te brengen. Ze nam ons daarna in haar verhaal mee naar een laboratorium en in het verhaal liepen we mee door een gang naar apenkooien. De apen die stiekem als proefdieren werden gebruikt. Elske wist tijdens het voorlezen de nadruk steeds op de juiste plaats te leggen. Ze was goed verstaanbaar doordat ze goed articuleerde en de emotie werd door een goede mimiek op haar gezicht overgebracht. Een terechte winnaar, aldus de jury.
Elske mag de school vertegenwoordigen tijdens de Regionale voorleeswedstrijd georganiseerd door Bibliotheek Het Groene Hart. Deze wedstrijd vindt in de tweede helft van februari 2018 plaats.
Vanaf deze plaats wensen wij Elske vast heel veel succes en we horen graag de uitslag.

Even voorstellen

Kort voor de zomervakantie werd ik aangesproken door Gert Ton met de vraag of ik het leuk zou vinden het team van de Berichtgever te komen versterken.
Ik had deze vraag niet aan zien komen en zei er graag in de vakantie over na te denken, maar eigenlijk was ik al meteen enthousiast. Ik werd uitgenodigd voor een eerste vergadering en mocht al meteen meedenken over onderwerpen voor de volgende Berichtgever. nov jantina
Toen ik tussen zulke professionele redactieleden zat, werd ik als jongste van het stel toch een beetje zenuwachtig en begon ik te twijfelen. Ik heb nog nooit in een redactie gezeten, is mijn schrijfstijl wel ‘goed genoeg’? en willen al die Zegvelders echt mijn stukjes lezen? Gelukkig kreeg ik de tijd om het uit te proberen. Er zijn zover ik weet geen klachten binnengekomen, ik heb mijn ‘proeftijd’ doorstaan en nu kan ik me officieel als redactielid voorstellen.
Ik ben Jantina de Bruijn, 28 jaar oud en een geboren en getogen Zegveldse. Sinds 2013 ben ik gelukkig getrouwd met Jeroen en wonen we op het mooiste plekje van de ‘nieuwbouw’. Ik houd van sporten (het liefst buiten), van chocolade en van taal. Ik hoop dat ik dat laatste goed kan gebruiken bij mijn nieuwe functie als redactielid.
Van jongs af aan heb ik de Berichtgever gelezen en vroeg ik me altijd af hoe de redactie toch aan al die nieuwtjes (of oude verhalen) kwam. Nu is het aan mij om m’n oren en ogen open te houden en jullie van nieuws te voorzien. Spreek me gerust aan als er ideeën zijn! Samen met de rest van de redactie hoop ik er elke maand weer iets moois van te maken.

Nieuwtjes van de Milandschool (een ingekomen bericht)

Wist u dat………….
•    We op de Milandschool 61 leerlingen hebben?
•    Er op maandagochtend ook Milandpeuters zijn?
•    We iedere maand aan een ander thema werken? Voor de onderbouw is het thema  nu ‘herfst’ en voor de midden- en bovenbouw ‘Oost-Nederland’.
•    De leerlingen uit groep 8 al middelbare scholen bezoeken?
•    Groep 4 en 5 een bezoek hebben gebracht aan de bibliotheek in Bodegraven?
•    Ze daar een heleboel geleerd en gelezen hebben?
•    We met crea altijd hele mooie dingen maken?
•    Groep 7 en 8 naar de Techniekochtend in Montfoort zijn geweest?
•    Ontbijten heel erg belangrijk is? Daarom hebben we meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt
•    Juf Wil Nicolaas jarig is geweest? “We hebben heel hard voor haar gezongen!”
•    Er in iedere groep Engels wordt gegeven?
•    Groep 7 en 8 mee hebben gedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd?
•    Juf Daisy Lehmann vanaf augustus op de Miland werkt?
•    We met I-PADS, tablets en Chromebooks werken?
•    We de volgende keer meer over juf Daisy en ICT vertellen?

nov Milandschool1 nov Milandschool2 nov Milandschool4

Geen begeleiding van zwangerschappen en bevallingen meer vanaf januari 2018 (een ingekomen bericht)

Het is duidelijk dat er in de zorg in onze regio in korte tijd veel veranderingen in gang zijn gezet. Het Hofpoortziekenhuis is overgenomen door het St. Antoniusziekenhuis en dit betekent onder andere dat er in Woerden geen patiënten meer worden opgenomen of geopereerd. Wat betreft de verloskunde is dat van belang; want om goede zorg (thuis of in het ziekenhuis) te kunnen garanderen moet de gynaecoloog (en kinderarts) op de achtergrond beschikbaar zijn, eventueel zelfs voor het uitvoeren van een keizersnede. Deze zorg wordt begin 2018 verplaatst naar Nieuwegein en/ of Utrecht (Leidsche Rijn).
De voorbije zeventien jaren was het mogelijk om én zorg te dragen voor de ‘gewone’ praktijk én (af en toe) gelijktijdig in het Hofpoortziekenhuis een bevalling te begeleiden.
Dat is qua afstand niet meer mogelijk. Dit zou dan betekenen dat dokter Quaak de begeleiding van de bevalling zelf zou moeten overdragen aan verloskundigen of gynaecologen in Utrecht. En omgekeerd is het ook niet mogelijk om vanuit Utrecht verantwoordelijk te zijn voor de dagpraktijk en de begeleiding van de dokter in opleiding.

De verplaatsing van zorg betekent overigens nog meer. Voorheen was er 10-12 minuten nodig om een bevalling voort te zetten in het ziekenhuis. Dit wordt nu zo’n 35-45 minuten. Dat betekent dat tevoren meer patiënten dan vroeger zullen kiezen voor een ziekenhuisbevalling, want met deze reistijd moet je verder ‘vooruit’ denken, wanneer er onverhoopt problemen ontstaan. En dat weer leidt tot waarschijnlijk erg weinig thuisbegeleidingen, waardoor de ervaring en vaardigheid daarmee in het gedrang zou kunnen komen.

Ook is er een veelheid aan verplichtende regelgeving rond verloskunde ontstaan die het ook steeds moeilijker maakt hier goed aan te kunnen blijven voldoen.
Alle overleggen/ besprekingen daarover vinden in de toekomst ook in Utrecht plaats.

De praktijk groeit gestaag. Tussen 2001 en 2017 is het aantal ingeschreven patiënten gegroeid van 2100 naar 2700. Daarnaast komen er steeds nieuwe taken bij voor de huisarts.
Ook dat heeft meegespeeld in het besluit te stoppen met de verloskunde.

“Al met al spijtig dat deze beslissing is genomen. Wel een goed moment om al die ouders die mij dat bijzondere vertrouwen gaven (in sommige gezinnen vier keer) hartelijk te bedanken. Dit speciale stukje werk zal ik erg gaan missen. Bijna 370 kinderen mocht ik in die 17 jaar in mijn handen houden.”

Opmerkingen bij de verschraling van de zorg in Woerden

Alle Woerdense huisartsen hebben zich de afgelopen jaren voluit ingezet om (zoveel mogelijk) zorg in Woerden te behouden.
We moeten constateren dat mislukt is: met het vertrek van de psychiatrische kliniek, van de apotheek in avond- en nachturen; en straks met vertrek van de spoed eisende hulp én de huisartsenpost plus verplaatsing van het ziekenhuis wat betreft opnames en operaties verliezen we veel mogelijkheden dichtbij.

De avond- nacht- en weekend diensten worden (verplicht) georganiseerd door Primair, de dienstorganisatie, waarvoor alle aangesloten huisartsen dienst moeten doen. Dit wordt dus per januari ook allemaal vanuit Leidsche Rijn gedaan.
De huisartsengroep Woerden maakt (een minderheids)deel uit in deze regio. De meerderheid heeft bepaald dat de post in Woerden dicht moet; om redenen van efficiëntie en vanwege kostenbesparingen. Wij hebben ons hierbij moeten neerleggen.

Willem-Alexanderstraat wint stratenvolleybal (een ingekomen bericht)nov stratenvolleybal

Op donderdag 19 oktober was het, zoals altijd, weer gezellig druk in de sporthal. Deze avond werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi gehouden door volleybalvereniging Animo'72. Er hadden zich minder teams aangemeld, maar met 10 teams kon er weer een mooi toernooi worden gehouden.
Om 22.00 uur waren alle poulewedstrijden gespeeld en werden er 2 halve finales gespeeld. De finale werd gespeeld tussen de Willem-Alexanderstraat en de Korensloot. De finale werd uiteindelijk gewonnen door de Willem-Alexanderstraat met 17-15.
Zij wonnen de wisselbeker en de taart, die zij heel sportief deelden met de Korensloot, de verliezend finalist. Het was een leuke, sportieve avond waarbij de verloting tussendoor zorgde voor extra inkomsten voor de vereniging.nov stratenvolleybal1
Om onze kas nog meer te spekken komen de leden van volleybalvereniging Animo'72 op 20, 21 of 22 november 2017 bij u langs om heerlijke stroopwafels te verkopen.
Heeft u zin om ook eens te komen volleyballen? Kom dan langs op onze trainingsavond, de donderdagavond, in de sporthal of bekijk onze vernieuwde website www.animo72.nl.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes (Een ingekomen bericht)

In de week van 8 tot en met 14 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Zegveld gingen de collectanten waaronder ook manschappen en hun partners van ons brandweerkorps langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1065,35 opgehaald. Vorig jaar was dat € 913,94. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
 
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator Eveline Brak-Tanger dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Zegveld voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Bierproeverij bij Bremmer

nov bierproeverij bremmer1 nov bierproeverij bremmer2

Ongeveer honderdtwintig mensen hebben op vrijdagavond 3 november jl. bier geproefd bij Bremmer. In de winkel stonden verschillende proef tafels waar men een ruime keuze had uit de diversen soorten bier. Bremmer organiseerde deze avond om een goed doel te steunen, de opbrengst van € 750,00 was dit keer bestemd voor de Christelijke Oranjevereniging in Zegveld. “Ik vind het belangrijk om deze vereniging te steunen omdat zij activiteiten organiseert voor alle Zegvelders, aldus Bart Bremmer.”

nov bierproeverij bremmer3 nov bierproeverij bremmer4

Zegveld wordt twee zitbankjes rijker

In het kader van het 25-jarig bestaan van het VSB Fonds Woerden was er een Ideeënwedstrijd uitgeschreven en de winnaars zijn inmiddels bekend. Op 25 november a.s. zal in de Petruskerk in Woerden tijdens een speciale jubileumbijeenkomst de prijzen worden uitgereikt.
Ook uit ons dorp zijn enkele projecten in de prijzen gevallen. En bij twee projecten betreft het verzoek tot plaatsing van een bankje.

Bankje bij oorlogsmonument Hazekade
In het kader van bovengenoemde wedstrijd heeft onze dorpsgenoot Wout Verweij een financiële bijdrage gevraagd voor het plaatsen van een zitbankje aan de Hazekade bij het oorlogsmonument. Een plek om in dankbaarheid hen te herdenken en gedenken die ons bevrijd hebben. “Het moet een mooie stevige houten en vaste bank zijn, naturel van kleur. Een bank die past in de omgeving”, vertelt Wout. Inmiddels is er vanuit het VSB Fonds Woerden een bedrag van € 1.000,00 toegezegd. “Dit bedrag is niet helemaal toereikend, dus we gaan nog enkele andere bronnen aanboren zodat het financiële plaatje rond komt. Er zijn nog steeds contacten met de nabestaanden en ze worden op de hoogte gehouden van wat er allemaal gebeurt. We zullen er voor zorgen dat het netje is bij het monument en het zitbankje. Het moet een mooi plekje zijn. In dat kader hebben we nu ook al krokusbolletjes geplant”.

Bankje in de Clausstraatnov Mozaiekbankje
Thea Ton heeft ook meegedaan met de wedstrijd van het VSB Fonds Woerden. Haar verzoek betreft het volgende project: ‘Een mozaïek bankje met daarop bijvoorbeeld koeien, ooievaars, kikkers of een dorpsgezicht. Een bankje om ons dorp mee op te fleuren. Het bankje zou geplaatst kunnen worden op het veldje aan de Clausstraat waar volgend jaar ook nieuwe woningen voor senioren zullen worden gebouwd. Een bankje voor jong en oud’. Thea heeft inmiddels ook een toezegging van € 1.000,00 ontvangen. Dit bedrag is echter niet toereikend voor een dergelijk bankje. Door middel van acties hoopt zij het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Thea vertelt: ‘Iedereen die wil kan symbolisch een mozaïek steentje kopen om zo zijn of haar steentje bij te dragen aan het bankje. Ik denk aan een statiegeldactie bij supermarkt Coop. Misschien dat materiaal gesponsord kan worden of dat Zegveldse ondernemers bij willen dragen”. Tevens wil zij een wedstrijd aan dit bankje koppelen. Wie maakt het leukste ontwerp van het bankje. De winnaar zal geen geldprijs krijgen, maar wel ‘eeuwige’ roem.  Hebt u vragen of wilt u bijdragen, dan kunt u contact opnemen met Thea, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor u gelezen

‘Verbeteren kades nodig’
De gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben afgesproken om samen te werken bij het verbeteren van de waterkeringen. Het is nodig de kades te versterken om de Meije (polder Zegveld) te beschermen tegen water vanuit de Nieuwkoopse plassen. Hieronder valt ook het reconstrueren van de weg.

‘Beter gras als koe langer in de wei staat’
Het lijkt tegenstrijdig: korter gras en dezelfde opbrengst aan melk. Toch is dit het resultaat van twee jaar onderzoek op de proefboerderij in ons dorp door het Louis Bolk Instituut.
Als de koeien van het begin van de lente tot in de herfst in het weiland lopen, krijgt het gras niet de kans om lang te worden. Dit zorgt voor een grasmat met heel veel jonge scheuten. Door deze extra sterke weide krijgen de koeien geen natten tenen meer en zullen de koeien minder gezondheidskwalen krijgen.  Bovendien heeft kort gras een hogere voedingswaarde.
Dit fenomeen is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland al bekend en wordt ‘kurzrazen’ genoemd. De onderzoekers hopen volgend jaar de boeren in het Groene Hart advies te geven over het ‘kurzrazen’, maar spreken nu al van een succes.

Restauratie Hervormde Kerk Zegveld

‘Wij staan voor onze kerk!’, dat is de slogan bij de restauratie van de Hervormde Kerk in ons dorp. Een foto op de voorpagina van de restauratiekrant waarop gemeenteleden ’s zondags voor de kerk nog even staan na te praten onderstreept deze slogan
Als het goed is zal het kerkgebouw de komende jaren in de steigers staan. Er is namelijk groot onderhoud nodig, zowel van buiten als van binnen. Door de verstoorde vochthuishouding in de kerkmuren is het voegwerk en de metselsteen ernstig aangetast. De muren bevatten zouten, die oplossen in het water en met het vocht worden meegenomen naar de oppervlakte. Als het water verdampt, kristalliseert het zout, wat zorgt voor schade aan zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk. Het is dus van groot belang om de vochthuishouding in de muren te verbeteren. In de eerste fase van het restauratieplan wordt aan de buitenzijde het voegwerk tot 30 mm verwijderd en vervangen met een vochtregulerende mortel.
Daarnaast zijn ook de kerkramen aangetast door de vochtproblemen. In deze eerste fase zullen de twee glas-in-loodramen dienen te worden hersteld. De ramen worden eruit genomen, gestraald, gecoat en opnieuw geplaatst.
De tweede fase van het restauratieplan betreft het verwijderen van de tegels en de lambrisering aan de binnenkant van de kerk en deze te vervangen door een vochtregulerend afwerksysteem en witte muren.
Ook wordt in deze tweede fase de verwarming, ventilatie en vloer meegenomen. Om een goed binnenklimaat te waarborgen wordt er een duurzame vloerverwarming aangebracht op een nieuwe betonnen vloer die wordt afgewerkt met natuurstenen tegels. De kerk krijgt hierbij ook een nieuwe indeling, waarbij de kerk voorzien wordt van een ontvangsthal.
De derde fase bestaat uit het groot onderhoud van het orgel.
In de vierde fase zullen de andere stalen ramen worden hersteld.
Tot slot is er nog een vijfde fase waarbij het geluid en de verlichting aan de orde komen.

De kerkrentmeesters hebben een ambitieus plan neergelegd en er zullen de komende jaren heel wat offers van de gemeenteleden worden gevraagd. Om de vijf fases te kunnen uitvoeren, is er een totaal bedrag van ruim € 600.000,00 benodigd. Het restauratieplan zal vergezeld gaan van diverse acties. Hiertoe is een Commissie Fondsenwerving restauratie kerk in het leven geroepen. Verder zijn er subsidies en fondsen nodig om de benodigde gelden bijeen te brengen. Hiervoor is het College van Kerkrentmeesters een samenwerking aangegaan met 2Select Fondsenwerving.
Giften voor de restauratie van de kerk kunnen worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL10 RABO 0341 9190 55 t.n.v. Hervormde gemeente Zegveld o.v.v. Restauratiefonds.
De kerkrentmeesters hebben een prachtige folder van het restauratieplan laten maken waarin de plannen uiteen gelegd worden. Op donderdag 26 oktober jl. is er een informatieavond geweest waarbij de kerkrentmeester d.m.v. een beamerpresentatie het plan uitgebreid hebben voorgelegd aan de aanwezigen en de vragen tot tevredenheid hebben kunnen beantwoorden.  
Tot slot is er naast de kerk een spandoek met een barometer geplaatst worden, zodat iedereen kan zien hoever de benodigde gelden binnen zijn.
‘Wij staan voor onze kerk’. Laat het voor de Hervormde gemeente van Zegveld geen loze kreet zijn.

Najaarsconcert Kunst Na Arbeid 2017 (een ingekomen bericht)

nov kna

Op 4 november jl. hebben wij weer ons najaarsconcert gegeven in de Milandhof. Alle onderdelen van de muziekvereniging kwamen weer uitgebreid aan bod om voor het toegestroomde publiek een gevarieerd programma te laten horen. Met titels als Monkey Dance, The Tin Soldiers, Hallo Wereld, She’s Not There en Back to Bozzio waarbij op sommige nummers de majorettes een show hadden in gestudeerd. Als toevoeging op ons eigen repertoire kwam Triviant uit De Ronde Venen diverse werken ten gehore brengen. En ter afsluiting van de avond werd er met alle muzikanten het stuk Copacabana ten gehore gebracht waarna het publiek in feestelijke stemming hopelijk weer uitkijkt naar ons volgende concert.nov KNA logo nieuw

Ook willen wij u er nog aan herinneren dat op woensdag 13 december de trekking is van de Grote Clubactie. Tijdens deze actie hebben wij weer op steun kunnen rekenen van de zegveldse bevolking. Wij  hopen natuurlijk net als u op mooie prijzen onder de door ons verkochte loten.
Net als voor de steun aan de Grote Club Actie hopen wij dat de oliebollen en appelbeignets in de smaak zijn gevallen en danken wij u hartelijk voor uw steun.

Een muzikale groet van Kunst na Arbeid

Vakantie Bijbel Week 2017

Met elkaar op survival in de Jorai!
De herfstvakantie is alweer voorbij en daarmee ook de Vakantie Bijbel Week.
Deze week stond in het teken van het avontuurlijke thema ‘(T)op survival’. De kinderen hebben hierover geknutseld, geluisterd naar een Bijbelverhaal, gezongen en genoten van een sketch. Bij dit thema pasten natuurlijk ook de spannende spellen die zijn gespeeld in de hal van Siveo.
Verschillende kinderen waren ook thuis aan de slag gegaan met het thema. Degene die de mooiste survivalvlag had gemaakt won een leuke rugzak met een overlevingspakket erin.  Bij de jongste groep was dit Danieke Verboom, bij de middelste groep waren dat Eloise en Leonor Sangers en bij de oudste groep Marit Kooijman en Noëlle Haring.  
Ook dit jaar is er door de kinderen weer gespaard voor een goed doel. Er is een mooi bedrag van €174,60 opgehaald, dit is bestemd voor de MAF. De MAF helpt mensen voor wie het leven echt een ‘survivaltocht’ is.  Voor elke euro die is opgehaald kunnen de piloten van MAF een liter brandstof kopen. Daarmee vliegen zij naar mensen die anders onbereikbaar zouden zijn voor hulp en het evangelie.
De VBW werd zondags afgesloten met een bijpassende dienst in de Hervormde Kerk.
Het was een goede en gezellige week met een mooie opkomst. Als u nog terug wilt kijken, dan surft u naar www.vbwzegveld.nl. Het VBW-team wil ook al graag vooruitkijken: op zaterdagmiddag 3 maart 2018 staat een VBW-middag gepland. Zet deze datum maar alvast in de agenda!

nov vbw1 nov vbw2 nov vbw

Jeugdtennis bij T.V. Miland

Van tennisvereniging Miland ontvingen wij een spontane foto van de afsluitingsmiddag van het zomer tennis seizoen van de jeugd.
De leuke spelmiddag voor de jeugd werd heerlijk afgesloten met zelf gebakken pannenkoeken. Op de foto ziet het er in ieder geval heel gezellig uit.

Kerstzangavond in de Milandhof (Een ingekomen bericht)

De jaarlijkse kerstzangavond zal worden gehouden op D.V. maandag 11 december. Het programma wordt dit jaar verzorgd door Passage. Oud-plaatsgenote Elisabeth de Bruijn is gevraagd een korte meditatie te houden. Hiervoor heeft zij het  thema ‘Mag het licht aan?’ gekozen.
Verder wordt er weer medewerking verleend door de muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ o.l.v. Andries Faber. Bij binnenkomst wordt u begroet door het Mallet Percussion Corps (ensemble van KNA). U kunt luisteren naar het zangkoor ‘De Lofstem’ en het speciaal voor deze avond samengestelde KerstKinderKoor, beide koren o.l.v. dirigente Pia Schütz. Aan de piano Sjaak van der Mel en de techniek is in handen van Reijer van der Waaij.
Er wordt een collecte gehouden voor de kosten die deze avond worden gemaakt.
De kerstzangavond begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Kom meezingen en luisteren!
U en jij zijn van harte uitgenodigd. Laat het een dorpsmeeting worden!

Wie is toch dat mannetje?

nov JohnvanZuijlenWie is toch dat mannetje die in ons dorp regelmatig op de fiets met aanhangkarretje wordt gesignaleerd en hier en daar wat snoeiwerk verricht. Die vraag kreeg de redactie enkele keren te horen, maar moest het antwoord schuldig blijven. Begin november kwam ik het mannetje tegen en dacht, ik vraag het gewoon. Hij wilde graag iets vertellen. Het betreft John van Zuijlen uit Kamerik. John vertelde: “Ik heb een tijdlang zwerfvuil geraapt, maar nu doe ik veel snoeiwerk. Maar alleen bij goed weer”. John doet dit op eigen initiatief. “Ik heb geen opzichter nodig. Nee, ik heb geen opleiding gehad voor het snoeiwerk, maar doe het op eigen inzichten”. Zo knipt John knotwilgen bij die boven het fietspad of de weg komen te hangen. “Het verkeer mag geen hinder ondervinden van bomen of struiken. Ik fiets de hele gemeente rond, dus ik snoei ook in Kamerik, Harmelen en Woerden. Nee, ik kan niet alles aan. Zo zal ik geen bomen rooien. Alhoewel, ik heb wel eens een dode knotwilg weggehaald. De takken maak ik klein en doe dat allemaal in mijn karretje. Het afval breng ik naar de Milieustraat in Woerden. Ze kennen mij daar al en ik hoef mijn pasje niet te gebruiken”.
“Van de gemeente Woerden krijg ik jaarlijks een taart. Voor zover ik weet krijgen alle vrijwilligers dat”. John leeft de laatste jaren van een uitkering omdat hij geen werk heeft, maar vindt dat hij daar wel wat vrijwilligerswerk tegenover kan stellen. Inmiddels is hij begin november 65 jaar geworden, dus nog even en dan krijgt hij AOW. Maar het snoeien daar wil hij bij gezondheid nog wel een poosje mee door gaan. “Er is namelijk niets fijner dan heerlijk buiten te zijn”.

In gesprek met …. Reinier van Erven Dorens

Op de dag dat in Woerden de Koeiemart volop aan de gang is, zit ik ’s morgens in de knus ingerichte oude kaaskamer van de oude boerderij ‘Dadelbeek’ aan de Rondweg. De naam ‘Dadelbeek’ is een eerbetoon aan de in 1838 overleden eigenaar pastoor Johannes Gerardus Dadelbeek uit Utrecht. Hij had namelijk de boerderij geschonken aan de RK Zending van het aartsbisdom Utrecht. Nu zijn we bij de huidige eigenaar, Reinier Antoine van Even Dorens (hierna te noemen: Reinier), geboren op 4 maart 1938 te Nijmegen. Van Nijmegen herinnert Reinier zich uiteraard niets meer, want het gezin van Erven Dorens verhuisde  begin 1939 naar Amsterdam. Hier wordt de lagere school gevolgd tot en met de vierde klas. Dan slaat het noodlot toe, want de ouders van Reinier komen in april 1948 bij een auto ongeluk om het leven. De vijf kinderen gaan daarna naar Bussum, waar ze worden opgevoed door oma Van Erven Dorens-Streur, de moeder van zijn vader. Deze toen 70-jarige Oma heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Reinier. Haar motto was dan ook: Als er problemen zijn, dan moet je die oplossen en niet uit de weg gaan. De lagere school werd verder afgemaakt in Bussum.
Zijn middelbare school  stond in Hilversum, nl. het Lyceum waar hij het Gymnasium-bèta kant moet goed gevolg heeft afgerond. nov reiniervanervendorens
In 1957 ging Reinier economie studeren in Amsterdam. Daar werd hij lid van het Amsterdamse Studenten Corps. Na vier jaar behaalde hij hier zijn bachelor graad en moest toen voor twee jaar in militaire dienst. “Ik kwam bij het Bataljon Aan- en Afvoertroepen in Haarlem en werd uiteindelijk bevorderd tot luitenant. Ik had hier de zeggenschap over een peloton, bestaande uit 20 vrachtauto’s (GMC en Daf), 2 jeeps en daarbij 40 chauffeurs en 2 beroeps-sergeanten. Ik heb daar veel geleerd op het gebied van militaire logistiek en had die periode van ruim 2 jaar nooit willen missen!”

Reinier was sportief aangelegd en ging in Het Gooi spelen bij de RK hockeyclub ‘Be Fair’ in Bussum. Op zijn vijftiende jaar speelde hij in het Eerste Elftal, in de hoogste klasse van het Westen. Wat later ging hij hockeyen bij de Larensche Hockey Club. Ook hier hockeyde Reinier op de hoogste niveaus.

Na militaire dienst ging Reinier werken in het assurantiebedrijf dat zijn vader mede had opgericht, namelijk de makelaarsfirma Dorens & de Waal in Amsterdam. In de avonduren moesten de nodige studies gevolgd worden. Zo behaalde hij in deze periode o.a. zijn Praktijkdiploma Boekhouden, Makelaarsdiploma en diploma’s op het gebied van assurantiën. In 1964 ging Reinier voor een jaar naar Londen voor een stage op het gebied van verzekeringen. Daarna volgde nog driekwart jaar stage in  Parijs, ook in de verzekeringen. “Ik woonde daar in een studentenhotel, een erg leuke tijd”, vertelt hij nog zichtbaar nagenietend.

“Terug in Nederland ging ik in de buitendienst werken bij Dorens & de Waal. Ik bouwde daar een eigen portefeuille op en dat ging goed. Hoewel ik mijn vader nooit ben opgevolgd als eigenaar c.q. medefirmant van Dorens & de Waal wilde ik wel wat meer zekerheid, zeker toen ik mij in 1967 verloofde. Dus ging ik naar de firmant/vriend van mijn vader, de heer de Waal. Maar deze enige firmant stelde mij zo teleur, dat ik spontaan mijn baan heb opgezegd. Maar wat nu, was de vraag. Een oom hielp mij en introduceerde mij bij een aanmerkelijk groter assurantiekantoor dat o.a. de grote rederijen verzekerde. Het bedrijf was de Fa. Langeveldt de Vos de Waal in Amsterdam. Voor mij gunstig, want ik woonde op de Herengracht in Amsterdam. Het bedrijf focuste zich op een hele nieuwe sector, het containervervoer. Het ging zich richten op alles ‘op en rond het water’. Ik opperde mijn belangstelling voor de logistiek en die nieuwe container ontwikkeling. Ik kreeg gelijk een vaste baan. Die containers moesten op een aparte manier verzekerd worden. Hierbij kwam het er wel op aan dat er vol vertrouwen moest zijn in de verlader; in een container is de lading niet meer zichtbaar in tegenstelling tot
het vervoer van stukgoed. Ook nu was het in de avonduren weer studeren en de nodige cursussen volgen om het transport- assurantiediploma te halen”.
Door de transportfunctie en contacten in de logistieke wereld in Amsterdam en op Schiphol kreeg Reinier te horen dat grote Japanse multinationals geïnteresseerd waren voor een vestiging in Nederland. De focus was om in Nederland een Europees distributiecentrum te vestigen voor goederen uit Japan. Deze ontwikkeling heeft verder het zakelijke leven van Reinier bepaald. “De cultuur van Japan met daarbij de op lange termijn gebaseerde manier van zaken doen heeft als een leidraad door mijn leven gelopen; het zat blijkbaar in mijn genen. In 1968 ben ik gestart in deze nieuwe logistieke branche en Canon was mijn eerste klant. Van mijn baas kreeg ik op een gegeven moment de volle vrijheid om met name te onderhandelen met Japanse ondernemers, de grote Japanse verzekeringsmaatschappijen en om reizen te maken naar Japan”.
In 1971 fuseerde de Fa. Langeveldt de Vos de Waal uit Amsterdam met de Rotterdamse Fa. D Hudig & Co en zo ontstond de grootste makelaardij in verzekeringen in Nederland, de Hudig-Langeveldt Groep.

Ondertussen was Reinier in 1967 getrouwd met het fotomodel Joan van Marken Lichtenbelt uit Zeist. Omdat Reinier Rooms Katholiek was en Joan Hervormd werd het een oecumenisch huwelijk, voltrokken in Zeist. Zij kregen twee kinderen: Imar in 1973 en Daila in 1975. In 1968 werd boerderij ‘Dadelbeek’ gekocht. Zijn vrouw Joan was geïnteresseerd in paarden, vandaar. “Ik wilde echter niet in Het Gooi wonen en zij ook niet in Zeist. Toen zijn we er maar tussenin gaan zitten. Ik vind het wel grappig om in een scheef huis te wonen. Maar dat hoort wel een beetje bij mij. Ik ben ook wel een tikje artistiek. Alhoewel ik moet bekennen dat het niet altijd makkelijk wonen is en daarnaast het onderhoud veel geld kost. Maar goed, dat weet je van tevoren”.
Reinier vertelt een leuke anekdote uit de periode dat ze de boerderij kochten. “De boerderij was een bouwval dus er moest veel geklust gaan worden, met name in het weekend. We wisten echter niet dat de Lagebroek behoorlijk Gereformeerd was. Dat betekende dat we ons op zondag rustig moesten houden. Wij vonden dat erg moeilijk. Toen hoorde ik dat er een nabuursplicht was. Ik heb daarom de buren uitgenodigd voor een gezellige avond en om één en ander uit te leggen. Daarbij vertelde ik hoe wij in het leven stonden maar absoluut geen problemen met de buren wilden. De buren hebben zich die avond beraadslaagd terwijl wij ons even afzonderden. De uitkomst was dat het klussen op zondag geen probleem was, als wij vanaf de weg maar niet zichtbaar met ontbloot bovenlijf te zien waren”.
De contacten met de boeren zijn voor mij altijd enorm belangrijk en ook goed geweest. “Ik heb veel van hen geleerd, zeker van de oude Gerrit Gijsbert Blok. Hij leerde mij o.a. hoe ik een zeis moet aanscherpen, touwen maken en een schaap moet slachten”.

In 1978 gingen Reinier en Joan helaas uit elkaar en stond Reinier alleen voor de opvoeding van zijn kinderen. Hij werd namelijk aangewezen als wettelijk voogd over de kinderen. Met hulp van buitenlandse au pairs is dit gelukt.

Terug naar zijn werkzaamheden. Door zijn vele contacten met Japanse bedrijven stelde Reinier voor om een Japanner in dienst te nemen. Dit was geen probleem; de 1e Japanse werknemer in Nederlandse vaste dienst. Zelf ging hij vanaf 1975 eenmaal per jaar naar Japan en vanaf 1980 zelfs tweemaal per jaar. “Later heb ik ook China, Zuid-Korea en Taiwan bezocht om daar zaken mee te doen”. Door zijn grote kennis en de goede resultaten had Reinier intussen een leidinggevende functie gekregen voor Japan en het Verre-Oosten.
Eind oktober 1991 werd de Hudig-Langeveldt Groep, met intussen vestigingen in heel West Europa, overgenomen door de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Aon. Mede door nog volgende fusies werd Aon het grootste assurantie/makelaarsbedrijf ter wereld met zo’n 40.000 man personeel in dienst.
In 2003 is Reinier officieel met pensioen gegaan, maar is nog vijf jaar adviseur gebleven, een soort commissaris functie.

Zoals gezegd waren de contacten met de buren altijd bijzonder goed. Hij vertelt hierbij het volgende bijzondere verhaal. “Buurman Dirk van Dam vroeg aan mij op zijn sterfbed in 1974 of ik behulpzaam zou willen zijn voor zijn gezin. Dat heb ik toen beloofd. Daarvoor ging ik nog wel eens helpen op de boerderij. Dit betekende ook dat ik ’s nachts eruit moest om te helpen als er een kalfje geboren moest worden. Op woensdagavond deed ik de boekhouding. Zo kreeg ik wel inzicht wat er allemaal op een boerderij gebeurde. Heel interessant!”

Reinier zit echt, zoals dat heet, op zijn praatstoel. In de kamer hangen twee schilderijen van oude familieleden. Op één van deze schilderijen staat Cornelis Outshoorn afgebeeld. Hij was architect die o.a. het Amstel Hotel in Amsterdam heeft gebouwd.
Tussen zijn drukke zakelijk leven maakte Reinier tijd voor enkele sportieve activiteiten. Zo ging hij na zijn hockey carrière golven en is hij al 50 jaar jager op klein wild. “Het jagen leert je te leven met de natuur. Als jager maak ik zelf alles schoon en bereidt het ook als kok”.
Maar het meest trots is hij toch wel op het feit dat hij viermaal de Elfstedentocht heeft gereden. Behalve die van 1963 met gedwongen eind in Franeker, de drie latere met succes. Na afloop van de tocht in 1985 ontmoette Reinier daar zijn huidige partner, Margriet de Jong uit Wassenaar. Ze komen elk weekend bij elkaar en hebben het zeer goed samen. Omdat Margriet niet van koken houdt, kookt Reinier in het weekend uitgebreid voor haar. Zijn wekelijkse gang naar de markt in Woerden is onderdeel van zijn kook-hobby.

“Om hier te kunnen wonen, moet je wel een goede gezondheid en conditie hebben. Er zitten veel trappetjes in huis. Het is daarom belangrijk dat je gezond bent. Mijn conditie probeer ik op peil te houden door eenmaal per week te gaan fitnessen bij Fit20 in Maarssen”.
Door het vele reizen heeft Reinier geen tijd gehad voor bestuurlijke functies. “Ik wil geen half werk doen”.

De foto van Reinier maken we buiten bij de hooiberg. De oude hooiberg was door weersomstandigheden ingezakt. “Daarna heb ik de hooiberg zelf en met deskundige hulp weer opgebouwd, op de manier zoals hij 200 jaar geleden gebouwd was”. De trots straalt van zijn gezicht!

Als ik om een samenvatting van zijn leven vraag, zegt hij: “Het belangrijkste in je leven zijn goede sociale contacten, het hebben van vrienden en liefde om je heen. Daarnaast moet je altijd een doel stellen waardoor je een stimulans en enthousiasme creëert om die doelen te bereiken”.

Dankbaar voor dit interview en de wijze lessen ga ik snel op de fiets naar Woerden waar de erwtensoep bij een nicht dampend op mij wacht.

Welzijn Zegveld organiseert Workshop “Kleuren voor volwassenen”.            
Kleuren voor volwassenen is in!nov Kleuren voor volwassenen

Hebt u er plezier in en wilt u tips om het nog mooier en interessanter te maken? Of hebt u het nog nooit gedaan en lijkt het u leuk en gezellig? Van harte welkom! Kleurenkennis maakt het mogelijk om meer contrast aan te brengen of juist om er nog meer harmonie vanuit te laten gaan. Zodat bloemen kanten kleedjes worden of er nog meer rust vanuit straalt.
Marijke Abbink is de docente en stelt zich hier aan u voor:
Marijke Abbink, docent tekenen en schilderen, zie website (www.creatiefkleurenarchief). Ik ben gevraagd om woensdag 17 januari een workshop te geven om van dit kleurenspel met jullie samen een feest te maken.
Zin om mee te doen in ‘De Zegge’ van 14.00-16.00 uur?
Graag viltstiften, fineliners en kleurpotloden meebrengen die u in huis heeft. Ik neem de kleurplaten en kaarten mee, maar u mag ook een eigen boek meebrengen.
Meldt u aan voor de kerstvakantie bij Riet Verheul op mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per telefoon: 0348-691045
De kosten zijn € 5,00 inclusief koffie/thee.

Koffieochtenden ZegveldZorgt (Een ingekomen bericht)

nov KopKoffieIn maart 2017 is ZegveldZorgt in samenwerking met Welzijn Zegveld een wekelijkse koffieochtend gestart voor Zegvelders, met name gericht op dorpsgenoten die om wat voor reden dan ook niet makkelijk aan groepsactiviteiten kunnen deelnemen.
Atie Vermeij is coördinator van dit initiatief; zij stelt haar huiskamer wekelijks open op dinsdagochtend van 10-12 uur op de Korensloot 15. Inmiddels hebben al aardig wat Zegvelders de weg naar haar huiskamer gevonden en kan gesproken worden van een succesvol initiatief. Deelnemers die niet makkelijk ter been zijn of die geen vervoer hebben, worden opgehaald en thuisgebracht, zodat dat geen belemmering hoeft te zijn. Misschien is het ook wel iets voor u? U bent welkom, ook zonder aanmelding vooraf.
Wij kunnen ook nog steeds vrijwilligers gebruiken die op de koffieochtenden willen helpen.
Het telefoonnummer van Atie Vermeij is 691658. Voor informatie kunt u ook terecht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welzijn Zegveld

Op maandag 11 december is er voorafgaand aan de kerstzangdienst een broodmaaltijd
in de Milandhof. Aanvang 16.30 uur. De eigen bijdrage bedraagt  € 7,50.
Opgave bij Hanneke Kastelein, tel. 691891

Op woensdag 20 december kunt u kerststukjes maken in de Zegge.
Aanvang 14.00 uur en materiaal is aanwezig. De eigen bijdrage bedraagt  € 2,00
en voor de koffie/thee € 2,00. Uiteraard mag het gemaakte kerststuk mee naar huis
genomen worden.

Op woensdag 27 december wordt er weer een spelletjesmiddag georganiseerd in de Zegge.
Onder het spelen worden lekkere hapjes en drankjes geserveerd.
Vanaf 14.00 uur kunt u gewoon binnenlopen. De eigen bijdrage bedraagt € 2,00

-----

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, nov Tak mevr vd Geer
de mooie woorden, brieven en kaarten,
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder en oma.

Jannie van de Geer – Blok

Het is voor ons een enorme steun geweest.

Gert van de Geer,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

-----

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Jan Pieter van der Wind

De grote belangstelling in de vorm van kaarten, bezoeken en bemoedigende woorden heeft ons goed gedaan. We danken bovenal onze God die er was, er is en er zal zijn.

Tini van der Wind, kinderen en kleinkinderen

-----

Pin It