dec Molenweg2

De medewerkers van De Berichtgever wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Kerstconcert in de O.L.V. Geboortekerk in de Meije. (Een ingekomen bericht)

Op 18 december bent u allen uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren naar zangvereniging “De Lofstem” o.l.v. Pia Schütz.
Op het programma staan ook een aantal samenzangliederen en enkele sololiederen, gezongen door Francis van Tricht, Jeannette de Groot, Petra Beukers en Pia Schütz.
Verder werken de volgende musici mee:
Debora Brak tenor – saxofoon. Renata Groen trompet – bugel.
Marjolijn van Leeuwen – fluit. Ellie Muis bariton – saxofoon. Theo Griekspoor piano - orgel
Pastor Janneke Stam, pastoraal werker parochie Pax Christi zal de schriftlezing verzorgen.
De avond begint om 19.30 uur.
Een echte Kerstzangavond, waarop u hartelijk welkom bent.
De toegang is vrij, er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten.

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen

Zegveld

   

Kerstavonddienst zondag 24 december

18.30 uur:

voorganger ds. C.J. Overeem, thema: ‘Kerst uit de doeken’ m.m.v. Jeugdvereniging ‘De Rank’ en Zegveldse koperblazers

Eerste kerstdag maandag 25 december

9.15 uur:

voorganger ds. C.J. Overeem

 

18.30 uur:

Kerstviering Zondagsschool

Tweede kerstdag dinsdag 26 december

9.30 uur:

Prof. Dr. H. van den Belt, Woudenberg

Oudejaarsavond zondag 31 december        

19.30 uur:

voorganger ds. C.J. Overeem

Nieuwjaarsmorgen maandag 1 januari

9.30 uur:

voorganger ds. C.J. Overeem

   

Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld

   

Kerstavond zondag 24 december              

19.00 uur:

Gezins-Kerstnachtviering m.m.v. Projectkoor

voorganger pastor Janneke Stam

     

Eerste kerstdag maandag 25 december    

11.00 uur:

Viering m.m.v. het Gemengd koor

voorganger pastor Thijs van Zaal

                                                                                      

   

Tweede kerstdag dinsdag 26 december    

Geen viering

 

Oudejaarsmorgen zondag 31 december    

11.00 uur:

Viering m.m.v. het Gemengd koor

voorganger pastor Huub Spaan

     

Nieuwjaarsmorgen maandag1 januari        

9.30 uur:

Viering m.m.v. het Gemengd koor

voorganger WoCoVi groep

Na de viering is er koffiedrinken

Woerden

   

Kerstnachtdiensten op zondag 24 december in Woerden

   

Maranathakerk:

19.00 uur:

Kinderdienst, voorganger ds. Joost Schelling,

                                                                          

 

thema: ‘Kijk de ster’ m.m.v. ‘Jeugdgroep De Vriendschap’ uit Woerden

Kruiskerk:                

21.30 uur:

Interactieve jongerendienst, voorganger dhr. Arend Voogt, thema: ‘Kerst dat wordt….’ m.m.v. band ‘We are the sound’ uit Leiden

Lutherse Kerk:

22.00 uur:

voorganger ds. M. Diepenbroek m.m.v. een gelegenheidskoor

Petruskerk:

21.30 uur:

voorganger ds. Hans Berkheij, thema: ‘Een goede wereld, waar begin je’ m.m.v. Projectkoor ‘Oriolus’ uit Maarn

Bonaventurakerk:

18.00 uur:

Gezins/Jongerenviering m.m.v. kinderkoor Bonakids en jeugdkoor Bsure

 

20.00 uur:

Kerstviering m.m.v. JuDeo en 30+viering

 

22.00 uur:

Kerstviering m.m.v. Jubilate Deo

   

De voorganger in bovenstaande vieringen is pastor Huub Spaan.

Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk

   

Kerstavond zondag 24 december

21.00 uur:

Kerstnachtdienst. Thema: ‘Zo is het beloofd’

Voorganger kand. André van der Stoel uit Amsterdam, m.m.v. Nathalie Booij

Na afloop is er chocolademelk en wat lekkers.

     

Eerste kerstdag maandag 25 december    

9.30 uur:

voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven

Oudejaarsavond zondag 31 december    

19.00 uur:

voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven

Nieuwjaarsmorgen maandag 1 januari      

9.30 uur:

voorganger dhr. J.P. Karstens, Leiden

Bezoek vanuit Steinhagen (een ingekomen bericht)

Woerden en het Duitse Steinhagen hebben al lang een stedenband. Sinds enkele jaren wordt hier invulling aan gegeven met een jaarlijkse uitwisseling tijdens een conferentie van een dag over een thema dat in beide steden leeft en waarover men van elkaar kan leren. Dit jaar was Woerden aan de beurt.
Ons werd gevraagd een delegatie van tien Duitse en Woerdense raadsleden in Zegveld te ontvangen en iets te vertellen over het ontstaan en het functioneren van ZegveldZorgt.
Op 22 november werden we door Rick Voorend en Joanna Dussel welkom geheten in het Thomashuis. We werden er ontvangen met koffie en thee. De gastvrijheid was zelfs zó groot, dat we werden getrakteerd op pepernootcake, die de bewoners tevoren in het activiteitencentrum voor het bezoek gebakken had. Op deze fraaie locatie hadden de Duitse bezoekers een mooi zicht op Zegveld.
Annemiek van der Beek en Geertje Bol waren namens het bestuur van ZegveldZorgt aanwezig. We vertelden over het eerste initiatief vanuit het Dorpsplatform enkele jaren geleden, de werkgroep en de uiteindelijke oprichting van onze zorgcoöperatie in 2016 en het doel dat we ermee voor ogen hadden. Door hulp voor en door dorpsgenoten het mogelijk te maken dat met name de oudere Zegvelder in staat zou zijn langer zelfstandig in de vertrouwde eigen woning in Zegveld te kunnen functioneren. Een belangrijke manier om dat te bereiken was het aanstellen van een dorpsconsulent bij wie de inwoners van Zegveld makkelijk aan zouden kunnen kloppen met problemen vanuit uiteenlopende aard, zodat, liefst in een vroege fase, hulp geboden zou kunnen worden vanuit Zegveld zelf of door professionele zorg vanuit Woerden in te schakelen via het WMO loket van de gemeente. Veel dorpsgenoten hebben de weg naar het spreekuur van Henk Oskam inmiddels gevonden. We bespraken de voor- en nadelen van een dorpsconsulent vanuit de eigen Zegveldse gemeenschap, de samenwerking met andere instanties en organisaties, het ontstaan van de koffieochtenden, de wandelgroep en informatieavonden. Dorpsconsulent Henk Oskam deed verslag van zijn manier van werken, zijn bereikbaarheid voor de bewoners, de spreekuren in het gebouw van de huisarts, het huisbezoek en de samenwerking met verschillende instanties.
De Duitse bezoekers waren geïnteresseerd, er volgde een enthousiaste discussie. Zij waren nog niet bekend met een dergelijke organisatiestructuur. We begrepen dat in Duitsland het sluiten van verzorgingshuizen nog niet zulke drastische vormen heeft aangenomen als bij ons in Nederland.
We gaven de bezoekers bij het afscheid een speculaaspop mee, een Nederlandse lekkernij in de aanlooptijd naar 5 december.

Bolton Bouw en Bolton Ontwikkeling zijn verhuisd

Vrijdag 17 november jl. was het zover. De opening van het nieuwe kantoorpand van Bolton bouw en Bolton Ontwikkeling aan de Zegveldse Uitweg 1 in Woerden. Een zeer fraai pand en een blikvanger als je de Zegveldse Uitweg komt inrijden. Na een welkom door de beide directeuren Peter Bol en Arjan Ton werd op het podium het lint rondom een grote kubus doorgeknipt en begon het spektakel van de opening. Door het doek van de kubus was een schimmenspel te zien waarin gereedschappen in de handen van spelers het bouwen van woningen uitbeeldden. Vervolgens kwamen vanuit de kubus enkele dames die een spetterende drumsolo weggaven op grote drum vaten, waarbij ze even later werden bijgestaan door de nieuwe generatie BolTonnen. Ook de kids drumden er vrolijk op los. Tot slot kwamen er twee kids met een confettikanon op hun rug die met een druk op een knop een enorme knal en confetti regen het spektakel eindigden. Uiteraard werden de ‘oud’ directeuren Cor Bol en At Ton, de grondleggers van Bolton, in het zonnetje gezet en door hun kleinkinderen werd hen het boek overhandigd dat ter gelegenheid van de opening werd uitgegeven. Ook alle aanwezigen bij de opening kregen dit prachtige boek mee naar huis, een boek over een Duurzaam Innovatief Familiebedrijf. En zoals zij zelf schrijven: ‘Met dit boek willen wij u laten zien en lezen wat onze achtergrond is, wat wij kunnen, waar wij voor staan en wat wij voor u en de maatschappij willen en kunnen betekenen’. Als kadotip voor de opening hadden Peter en Arjan gevraagd om een donatie voor The Ocean Cleanup, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om de oceanen plastic-vrij te maken.
Na de opening was er voor de genodigden gelegenheid om het nieuwe pand te bekijken en te bewonderen. De complimenten waren niet van de lucht en de trots straalde af van de gezichten van de beide Bolton directeuren.

dec Bolton 01 dec bolton 02
Na een feestelijke opening op vrijdag was het zaterdag 18 november jl. tijd voor de werknemers. Zij kregen die dag de gelegenheid om hun familie en vrienden rond te leiden door het nieuwe pand van Bolton.
Zoals een makelaar het ook gewend is, begon de rondleiding op de bovenverdieping. Boven aangekomen waren er enkele prachtige ruimtes te zien, waar in alle rust vergaderd en gewerkt kan worden. De ruimtes in het pand dragen namen als ‘De Lommer’, ‘Haag en Hof’ en ‘Vinkeveld’, vernoemd naar de projecten waar Bolton bij betrokken is. Het valt meteen op dat de originele betonnen vloer zichtbaar is. Dit geeft het hele pand een stoere look. Op de bovenverdieping bevindt zich ook de toegang tot het dakterras, om tussen de bedrijven door een luchtje te kunnen scheppen.
Naast de afgesloten vergaderruimtes is er op de benedenverdieping plaats om samen met klanten op een ontspannen manier te overleggen. Zij kunnen hier hun wensen aangeven voor de nieuwbouwprojecten. Er zijn zelfs deurkrukken, stopcontacten e.d. aanwezig om de klanten de verschillende opties meteen te laten zien. dec bolton 03
Zoals menigeen al vanaf het fietspad heeft gezien, is er ook ruimte gemaakt voor een ontspannen plek met bar. Hier werd de rondleiding afgesloten met een drankje en werd er nagepraat over het nieuwe kantoorpand dat Bolton rijk is.

Bolton Groep genomineerd

Tijdens een lunch op 30 november jl. heeft de Ondernemerskring Woerden (OKW) de nominaties bekend gemaakt voor de OKW Ondernemersprijs 2017. Na stemming onder de leden bleven drie familiebedrijven over, t.w.: ABS Autoherstel Ad de Goey, Groenendijk Bedrijfskleding en….Bolton Groep BV.
dec Bolton Groep OKWBolton Groep BV, een familiebedrijf met Peter Bol en Arjan Ton aan het roer, heeft naast nieuwbouw ook bewust gekozen voor renovatie en dan met name transformatie van bestaande gebouwen. In Nederland staan veel gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige normen en eisen op het gebied van energieverbruik, comfort en uitstraling. Om temperatuurstijging terug te dringen is reductie van CO2-uitstoot een must. Nieuwe projecten van Bolton zullen dan ook vooral gasloos worden uitgevoerd.
Op 11 januari 2018 zal tijdens de feestelijke OKW Nieuwjaarsreceptie de winnaar worden bekend gemaakt. 

EHBDU (Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs)(Een ingekomen bericht)

Het komt steeds vaker voor, ongevalssituaties door gebruik van Alcohol en Drugs. De EHBO vereniging De Meije-Zegveld organiseerde dit seizoen voor haar leden een cursus Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs.
In vier avonden tijd werden Mary-Jane Mansveld, Maxime van Westerdorp, Leen de Leeuw, Hans Loenen, Nico Mouris, Margriet Vermeij, Annita van Vliet, Patricia Grootewal en 9 leden van verenigingen uit Maarssen en Utrecht getraind om slachtoffers te helpen bij drugs en alcohol incidenten in het uitgaanscircuit. Tijdens de cursus zijn de verschillende middelen en de werking van deze middelen behandeld. dec Geslaagden EHBODe reacties door het gebruik van alcohol, een joint, cocaïne, een xtc-pil of andere middelen zijn verschillend. Hoe reageer je als je een slachtoffer op je EHBO-post krijgt die alcohol of drugs heeft gebruikt? Tijdens de cursus hebben de leden geleerd hoe ze het slachtoffer moeten benaderen en hoe ze de juiste informatie krijgen om adequaat te kunnen helpen. Op een aparte avond hebben de cursisten met ervaringsdeskundigen geoefend.  Met trots kunnen we zeggen dat alle leden van de EHBO vereniging De Meije-Zegveld geslaagd zijn.

Polsstokclub Zegveld (een ingekomen bericht)

dec polsstokHet jaar 2017 nadert zijn einde, het wedstrijdseizoen van het polsstokverspringen ligt inmiddels al enkele maanden achter ons. Wat een mooi jaar was het voor Polsstokclub Zegveld! Twaalf wedstrijden zijn er gesprongen op onze schansen, jong en oud streden voor nieuwe (persoonlijke) records. Het hoogtepunt dit seizoen was het Hollands Kampioenschap dat plaatsvond op 12 augustus jl. Fenomenaal was de afstand die Jaco de Groot toen neerzette: 22.21m.
We kijken met elkaar terug op een fantastisch seizoen. Hierbij gaat onze grote dank uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen, ieder op hun eigen manier, hebben ingezet voor de polsstokclub! In deze dank willen we ook de sponsors niet vergeten, hun betrokkenheid is onmisbaar voor onze vereniging. De leden van Polsstokclub Zegveld wensen u allen gezellige feestdagen & een sportief 2018!

Goede Doelen Dag (een ingekomen bericht)

Zaterdag 18 november jl.  was het een gezellige drukte in De Voorhof. Voor de
23e keer was er Goede Doelen Dag. Er werd van alles verkocht, er werden spelletjes gedaan en auto’s gewassen.

dec Goede Doelen Dag dec goede doelendag2

dec goede doelendag1 dec goede doelendag3

Vooraf moest beslist worden wie de lekkerste appeltaart gebakken had. Het was voor de jury een hele klus, zij vonden dat mw. Haring de 1e prijs verdiende. Aan de koffietafel werd er gehaakt, de 1e prijs won Neeltje van Dam, zij haakte maar liefst 84 cm in 2 minuten. Joanne van Dam won de kinderprijs. Bij Ontmoeting kon men inschrijven op een prachtige linnenmand. Janneke Schipper mocht de mand in ontvangst nemen. In de hal kon er ingeschreven worden op diverse prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven. Carla Kuijf won de hoofdprijs, een IPad. Bij de GZB kon ingeschreven worden op een mand vol lekkere streekproducten, Anton van de Hooren mocht hem mee naar huis nemen. Het Restauratiefonds stelde een bakpakket en worstenpakket beschikbaar, Marianne Verboom kreeg het thuisbezorgd. Bij Woord & Daad lag een hele stapel kazen, Ruben Bergman raadde het gewicht en won een kaas. Gerard van Ingen en Marijn Hoogenboom gingen er met de 1e prijs van het sjoelen vandoor. Ron Kuijer en Corinda vd Bosch sloegen met het minste aantal klappen een spijker in een balk. Ook de mensen die bij alle activiteiten een tweede of volgende prijs wonnen, hebben hun prijs inmiddels in ontvangst genomen.

dec goede doelendag4 dec goede doelendag5

Aan het einde van de dag werd een prachtige opbrengst bekend: € 8.001,70.
Het is mooi dat we met de opbrengst van deze dag verschillende doelen in binnen- en buitenland kunnen steunen.

Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, willen we héél hartelijk bedanken en tot D.V. volgend jaar.

dec goede doelendag6

De generaties aan het woord

Dit keer laten we de generaties binnen een familie aan het woord. Hoe is het om als vader/moeder en zoon in hetzelfde bedrijf te werken. Wat ons (Gerkla en Gert) bij alle drie de bedrijven/families opviel, is de enorme passie die ze voelen voor hun bedrijf. De trots straalde als het ware van hun gezichten. We laten ze nu aan het woord.

Bert & Marleen & Jannes de Groot
We zitten gezellig aan de keukentafel van kaasboerderij ‘De Lagebroek’ aan de Rondweg 15 met generatie 5 (Bert en zijn vrouw Marleen) en generatie 6 (Jannes) van de familie De Groot die op deze plek boer zijn. Al 5 generaties (sinds 1844) worden hier melkkoeien gehouden en kaas gemaakt. “Vroeger kon je de melk niet lang bewaren. Vandaar dat bijna alle boeren kaas maakten”. In Zegveld is de familie De Groot één van de weinige boeren die dit tot op de dag van vandaag nog doen. Een hele klus, want er wordt tweemaal per dag kaas gemaakt. Kazen van wel 60 kilo, de zgn. boeren jumbo kaas. In de grote kelder onder het huis liggen deze kazen te rijpen. “Vroeger waren de maanden februari en maart de maanden waarin men de koeien lieten kalveren. Een periode voor het kalveren stonden de koeien droog en gaven geen melk. Om toch voor eigen gebruik nog melk te hebben, werd er vaak voor gezorgd dat één koe niet droog stond. Tegenwoordig laat men de koeien het hele jaar door kalveren”.  dec de Groot
De koeien op de boerderij zijn van het zgn. Holstein-Friesian ras. Het is een Amerikaans zwartbont melkras. De koe geeft veel melk, maar wordt daardoor ook wel mager en ziet er niet zo mooi uit. Thans zijn ze bezig met het kruisen van de Holstein-Friesian koe met de Montbéliarde koe, een roodbonte koe met een witte kop. “De Montbéliarde koe is een sterke koe die in het weiland z’n gang kan gaan en niet allerlei bijvoer nodig heeft. Deze koe hoeft niet persé 15.000 liter melk per jaar te leveren. Bert vertelt: “Het is de bedoeling dat we zelfs een drieweg kruising gaan doen, maar dat wordt te ingewikkeld om uit te leggen”.
De 70 melkgevende koeien worden gemolken in een melkput, 20 koeien tegelijk. “Nee, we hebben geen robot. Dit omdat we kaasmaken en de melk zo zuiver mogelijk moet zijn. Een robot ziet niet alle vuil aan een speen, alhoewel de melk bij beide manieren van melken gefilterd wordt. Jannes heeft stage gelopen op een boerderij waar met de robot gemolken wordt. Hij vertelt: “Toch vind ik de manier van melken van mijn vader beter. Je hebt dan alle koeien in het vizier gehad”. De nieuwe stal die achter de boerderij is gebouwd, is ook voor de toekomst gebouwd, dus ook voor Jannes. Toen duidelijk was dat Jannes ook boer wilde worden, is hij per 1 januari 2013 toegetreden in de maatschap van zijn vader en moeder. Op dit moment verhuurt Jannes zichzelf nog wel eens aan andere bedrijven.
Begin mei is voor alle boeren een drukke periode. Ze zeggen wel eens, dan krijgen de boeren de kolder in de kop, want dan moet er gemaaid en gekuild worden. De eerste snee gras is de beste kwaliteit gras van het hele seizoen en heeft de hoogste voederwaarde. Inkuilen heeft als doel het aanleggen van een voedzame voedselvoorraad voor dieren. Het gras wordt compact en luchtdicht afgesloten in een kuilhoop of kuilbalen waardoor het gaat verzuren en langer houdbaar is. De luchtdichte afsluiting van de kuilhoop is bovendien van belang om rotting en schimmelvorming tegen te gaan.
De gemiddelde leeftijd van een koe is 6 tot 7 jaar. “Je gaat strenger selecteren omdat het aantal te houden koeien ook aan banden is gelegd”.
“De kinderen hebben allemaal moeten helpen op de boerderij en minimaal eenmaal in de week moeten helpen met melken. Zo ook de aangetrouwde kinderen. Dit is nooit een probleem geweest”.
Bert en Marleen zijn al volop bezig met het maken van de kerstbestellingen. Hierbij gaat het om babykaasjes die in kerstpakketten worden gegeven. Marleen vertelt hierover: “Het is wel meer werk om babykaasjes te maken. Ik maak liever grote kazen, dat is veel minder werk. Maar ja, het is ook wel weer een hele leuke tijd. Tijdens de kerstdagen komen de kinderen allemaal wel thuis, maar vaak wel verspreid”.
Met heel veel enthousiasme laten Bert en Marleen ons de kaasmakerij zien. Daarbij vertellen ze ook hoe dankbaar ze zijn dat ze deze familieboerderij mogen voortzetten.

Corald & Liny & Inger van Mourik
Al vanaf 1920 bestaat de Fa. A. van den Dool, thans gevestigd aan de Nijverheidsbuurt 1. In 1920 gestart als zand- en grindhandel. Nu bestaan de activiteiten voor 90% uit het leveren van beton. Ook binnen deze bedrijfstak is er veel veranderd. Werd het beton vroeger in een kleine betonmolen bij het werk gemaakt en met een kruiwagen naar de plaats van bestemming gekruid, nu rijden grote betonwagens naar het werk en wordt het beton via slangen van soms wel 100 meter naar de plek van bestemming gepompt. Corald die twee jaar geleden het bedrijf heeft overgenomen, vertelt samen met zijn moeder Liny bevlogen over hun bedrijf. Vader Inger is er niet bij, hij is onderweg met één van de vier rijdende betonwagens. ’s Morgens wordt al vroeg begonnen. Wel is er vanwege de Hinderwet een bepaling dat het voor zeven uur ’s morgens en na zeven uur ’s avonds rustig moet zijn op het bedrijventerrein.
“Vrijdag is een echte betonstortdag”, vertelt Corald. “Dan kan het beton in het weekend drogen en de werklieden bij een bouwwerk ’s maandags weer volop verder”. Een betonwagen kan 14 m3 beton per rit vervoeren. Als je weet dat 1 m3 beton 2300 kg weegt, dan gaan er heel wat kilo’s over de weg.
dec Liny en Corald van MourikHet bedrijf heeft vier fulltime medewerkers nl. Corald, Inger, Piet en Peter. Daarnaast is moeder Liny misschien wel de spil van het bedrijf. Zij regelt de telefoontjes en doet de administratie.  
“Ons bedrijf kent best wel een groot leveringsgebied. We leveren tot maximaal een uur rijden vanaf ons bedrijf. We hebben een vaste klantenkring. Veel kleine aannemers zijn erg trouw. Natuurlijk heb je te maken met concurrentie, maar we worden ook wel eens ingehuurd door een ander betonbedrijf omdat wij dan dichter bij het betreffende project zitten. Dan verhuur je een auto en dat gebeurd dan wederzijds. De ‘betonwereld’ is klein en we kennen elkaar. En waar nodig helpen we elkaar”.
Naast beton wordt er ook zand en grind verhandeld en grond. Grond is meer seizoenswerk. Verder verkopen we zand en strooizout in zakjes. In het verleden hebben we ook aan gladheidsbestrijding gedaan, waarbij we soms werden ingehuurd door de Rijkswaterstaat. Al tien jaar is dit niet meer het geval. Je moet aan zoveel eisen voldoen en de gladheidsbestrijding is inmiddels helemaal geprivatiseerd. Nee, het gaat niet meer zoals vroeger waarbij de ouderen onder ons Piet Versluis en Joost Schellingerhout in gedachten nog zien zitten achter op een wagentje waarbij ze met een schep het zout strooiden op de weg.
Rond de kerstdagen is het voor het bedrijf een rustige tijd. “De bouw ligt veelal veertien dagen stil en wij zijn zelf maar een paar dagen open en verder dicht. Met de kerstdagen komen bij Inger en Liny wie zin heeft. We hebben op het gebied van met elkaar eten geen traditie. We wonen allemaal dicht bij elkaar en zien elkaar al veel. Daarbij komt nog dat er op 23 en 24 december iemand jarig is in de familie en we elkaar dan ook al zien. Een ieder doet waar hij zin in heeft.
Ook hier krijgen we na het interview een rondleiding door het bedrijf. We kijken onze ogen uit in de betoncentrale en zien voor het eerst de enorme installatie die zich in de hal bevindt en door hen zelf is ontwikkeld. Ook bevindt zich in de centrale een laboratorium. Het leveren van beton is bij de wet geregeld en moet aan veel eisen voldoen. Zo moet beton het KOMO-productcertificaat hebben. Om dit certificaat te krijgen en te behouden moet er aan zeer strenge voorwaarden worden voldaan. Zo wordt iedere dag een kubusmonster van het beton gemaakt. Een maand later vindt van dit monter een drukproef plaats op sterkte. Vijf maal per jaar vindt er een controle plaats door de Stichting BMC en wordt bekeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet.
Als je dit allemaal gehoord en gezien hebt, krijg je steeds meer bewondering voor de mensen uit deze bedrijfstak.

Leen & Ivo Kruijt
Het kan je niet ontgaan bij binnenkomst in de hal van het Kaasveredelingsbedrijf Kruijt: de prachtige schilderijen van koeien en kaas, geschilderd door Marianne van Bekkum. We worden gastvrij ontvangen door Leen en Ivo Kruijt in hun pand aan de Nijverheidsbuurt dat op 29 augustus 2013 werd geopend. Een pand van 3500 m2 grootte, vijf maal groter dan het oude pand aan de Hoofdweg 19. Het bedrijf is meegegroeid met de vraag naar kaas. Al sinds 1 november 1982 staat het bedrijf op naam van Leen.
Inmiddels werken er bij het bedrijf zo’n 100 man, waaronder veel Polen. Er wordt in twee ploegen gewerkt. De eerste ploeg werkt van 06.00 tot 15.00 uur, de tweede ploeg van 13.00 tot 22.00 uur. Zo’n 10 man werken van 15.00 tot 24.00 uur, waarvan zij de laatste twee uur alles schoonmaken. Een hele klus op zich. Ook op zaterdag werken van 06.00 tot 12.00 uur nog 30 man, die daarna ook alles nog weer moeten schoonmaken. dec Kruijt
We worden bijgepraat over droge en natte afdelingen en op een gegeven moment duizelt het ons. Om het voor ons wat duidelijker te maken krijgen we een rondleiding door het hele bedrijf. Voordat we starten krijgen we een witte overjas aan en een haarnetje op. Hygiëne is een vereiste. Ivo vertelt: “Als de werknemers komen, kunnen zij zich in de kleedkamer omkleden, d.w.z. altijd eerst handen wassen, je persoonlijke spullen in je eigen kluisje leggen, overall en laarzen aan, een haarnetje op en dan mag verder het bedrijf in gegaan worden. Moet men tijdens het werk naar het toilet, dan moet men weer hetzelfde ritueel volgens. Sommigen wassen wel 20 keer per dag hun handen”. Er zijn verschillende kleuren haarnetjes. Zo hebben 20 werknemers een groen haarnetjes, d.w.z. dat zij het BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) diploma hebben. De andere werknemers hebben een blauw haarnetje. Bezoekers krijgen een rood haarnetje op het hoofd.
We starten bij de droge afdeling. Op veel plaatsen in de kaasverpakkingsindustrie blijven bij het versnijden van kaas stukken en plakjes kaas over, de zgn. zijstromen. De zijstroom zonder kaascoating kan d.m.v. droge schoning weer tot waarde worden gebracht. Waar nodig wordt een stukje korst of snijgruis verwijderd en de diverse soorten kaas worden netjes geordend en verpakt in een 15 kg vacuümzak. Deze zakken gaan vervolgens naar een ander bedrijf waar het bewerkt wordt tot smeer-, poeder- of raspkaas. De meeste kaas komt van Royal FrieslandCampina.
Daarna komen we aan op de natte afdeling. “Wanneer er op een stuk kaas nog korst aanwezig is zal deze korst eerst moeten worden verwijderd voordat de kaas verder kan worden verwerkt. Voor het verwijderen van de kaascoating /korst zijn meerdere mogelijkheden. Naast schaven en schillen wordt het grootste deel van de kaas ontkorst d.m.v. natte schoning. Hierbij wordt de kaas op meerdere manieren met schoon water bewerkt. De kaascoating wordt hierdoor van de kaas gescheiden. Dit gebeurt o.a. in cabines met een hogedruk spuit. De stukken kaas die ontdaan zijn van de coating worden vacuüm verpakt en voorzien van een unieke code waarin alle traceergegevens zijn vast gelegd. Vervolgens worden de vacuümzakken binnen Nederland verzonden in bakken van 300 kg. Als de zakken naar het buitenland gaan, o.a. naar Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Spanje, dan gebeurt dat in dozen van 600 kg”. Inderdaad, Kruijt BV is een grote internationale speler op het gebied van kaasveredeling. Wekelijks komt er gemiddeld 500 ton kaas binnen en gaat er ook weer 500 ton kaas uit.
Binnen het bedrijf vindt controle op controle plaats. Zo heeft het bedrijf een uitgebreid gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De kernwaarden zijn dan ook: kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en value of money (waar voor je geld). Tweemaal per jaar komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren. “Dan moeten we ook kunnen laten zien wat er gedaan is. We moeten voldoen aan de wettelijke eisen en zijn in het bezit van diverse certificaten”.
Kaasveredeling Kruijt, een bedrijf om trots op te zijn en dat zijn Leen en Ivo voor 100%.
Hoewel het binnen het bedrijf begin december iets drukker is vanwege de komende feestdagen, kijken Leen en Ivo al wel uit naar de Kerst. Even een moment van ontspannen met de kerstdagen die in familiekring worden doorgebracht.

Pluimveetentoonstelling

dec kleinveeteelt 1Op 11 november jl. was het een gezellige drukte in de sporthal van de Milandhof. Veel bezoekers waren er als de kippen bij om de tentoongestelde dieren te bekijken. Zo waren er verschillende hokken met watervogels, hoenders, duiven en konijnen. Er waren zelfs jonge kuikentjes onder een warmtelamp, terwijl dat best bijzonder is voor de tijd van het jaar. Voor de kinderen was er een speciale hoek gecreëerd waar ze de dieren konden aaien.
’s Morgens vroeg begonnen de keurmeesters in hun lange witte jassen met het keuren van de dieren. Er werd uitgebreid gekeken naar o.a. de bouw, het type en het kleurpatroon. Voor elk onderdeel werden punten gegeven, om aan het eind van de middag de eigenaren van de fraaiste dieren met een prijs te belonen.  Om de dieren er op hun best uit te laten zien, is er zoveel mogelijk van natuurlijke middelen gebruik gemaakt. Zo blijkt knoflook heel goed te zijn voor de darmen en  hebben appel en azijn dezelfde werking als Yakult.
Aangezien de pluimvee vooral een ‘grijze sport’ is, was de organisatie heel blij met de 5 jeugdleden die meededen aan de tentoonstelling. Daarnaast meldt de organisatie dat ze niet zonder de hulp van de sponsors kunnen, die ook dit jaar ervoor hebben gezorgd dat de pluimveetentoonstelling kon plaatsvinden.

De Berichtgever feliciteert de onderstaande (jeugd-) leden met hun prijs:
Jeugdleden
Fraaiste hoender: Dennis van Oudenallen
Fraaiste dwerghoender: Niels Beukers
Fraaiste watervogel: Romy van Dam
Aanmoedigingsprijs: Tim Beukers
Hoofdprijzen:
Fraaiste konijn: D. Zwaan
Fraaiste hoender: W.A. van der Wind
Fraaiste dwerghoender: J. Beukers
Fraaiste sierduif: R. Blonk
Fraaiste ged. watervogel: J.H.E. van Loe
Fraaiste oorspr. watervogel: M. van Dam

dec kleinveeteelt 2 dec kleinveeteelt 3

Zegveldse jongeren winnen geld van VSB-fonds voor watertap (Een ingekomen bericht)

Vincent Blok, Lukas Timmerman, Jeroen Frasa en Robert Verheul hadden hun idee voor een watertappunt bij het pannaveld en speeltuin ingediend ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het VSB Fonds Woerden. Op 25 november kregen zij tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst in de Petrus kerk in Woerden hun prijs van € 1.000,00 uitgereikt.dec watertap pannaveld
De jongens zijn blij met hun prijs omdat zij straks gebruik kunnen maken van de watertap bij het voetballen op het pannaveld.
Ook het Rabodichtbij Fonds, de Gemeente Woerden en Vitens hebben geld en hulp ter beschikking gesteld, waardoor de watertap inmiddels al is besteld.
De jongens hopen op Wereldwaterdag (22 maart 2018) de watertap te kunnen openen.

Gemengd dubbel team-2 pakt kampioenschap tennis (Een ingekomen bericht)

Het gemengd dubbel team-2 van het Zegvelds T.V. Miland kwam in de najaarscompetitie uit in de 3e klasse. De eerste plek werd behaald dankzij een 3-1 overwinning in de afsluitende wedstrijd van deze competitie tegen mede titel kandidaat Nieuwe Sloot.  
dec TV MilandDat deze wedstrijd een kampioen zou opleveren was van te voren bekend. Op Alphense bodem troffen de Zegvelders het team van Nieuwe Sloot dat haar voorbereidingen getroffen had. De medailles hadden de Alphense tennissers al klaar liggen. Echter na de gewonnen wedstrijd, de juiste telling en toekennen van punten in de gehele competitie bleek toch echt dat de Zegvelders met een punt verschil het goud behaalden. Voor dit Zegveldse mix team was het de eerste keer dat ze de medailles mochten omhangen, de laatste jaren kwamen ze niet verder dan een tweede plek. T.V. Miland deed sowieso goede zaken in deze najaarscompetitie. ook de ander twee gemengd dubbel teams mochten een podium plek pakken. Gemengd dubbel team-1 behaalde in de tweede klasse een tweede plek en ook het gemengd dubbel team-3, uitkomende in de derde klasse noteerde een mooie tweede plek. Er kwamen in totaal 4 team uit in deze competitie. Het dames dubbel team (uitkomende in 3e klasse 17+) werd vijfde.

ICT op de Milandschool (een ingekomen bericht)

De ICT werkgroep is het afgelopen jaar erg druk geweest. De start was een
0-meting, een wensenlijst van het team en een plan van eisen.
Voordat er een keuze kon worden gemaakt, is er ook gekeken naar duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid én natuurlijk de financiering.
Nadat al deze zaken in kaart waren gebracht is er voor het volgende gekozen:
Een I-Pad voor de leerlingen van groep 1-2-3dec Milandschool 01
Een tablet voor de leerlingen van groep 4-5
Een chromebook voor de leerlingen van groep 6-7-8
Leerlingen van groep 1-2 verkennen het werken op de I-Pad met Squla en
voor groep 3 zit de leesmethode op de I-Pad.
De midden- en bovenbouw rekenen via Snappet op de tablet/Chromebooks. Het fijne van het rekenen nu is, is dat je meteen te zien krijgt of je een som goed of fout hebt gemaakt. En als de som fout is, dan kan je de som verbeteren.
Leerlingen, ouders en team zijn erg enthousiast en we hopen volgend schooljaar nog meer vakken toe te kunnen voegen. Voor het team van de Willibrord en Miland staan de studiedagen dit jaar in het teken van de implementatie van ICT.

Kinderen van de Jorai ‘ontbijten’ op school (Een ingekomen bericht)

School met de Bijbel Jorai heeft op 8 november jl. meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt. Een gezond ontbijt is heel belangrijk, want het geeft je energie, levert voedingsstoffen, helpt je bij je stoelgang, houdt je op gezond gewicht en is lekker en gezellig. Vooral het laatste was deze morgen goed te zien bij de kinderen.
Supermarkt Coop ondersteunde deze actie. Niet alleen met de artikelen voor het ontbijt, maar ook met onze Zegveldse Coop-man Bart Bremmer die een handje kwam mee helpen.

dec schoolontbijt 01 dec schoolontbijt 02

Groep 7 en 8 van de Jorai bezoeken Techniek Driedaagse 2017 (Een ingekomen bericht)

dec techniek3daagseOp donderdagmiddag 9 november jl. hebben de kinderen van groep 7 en 8 van School met de Bijbel Jorai de Techniek Driedaagse in Montfoort bezocht. Deze wordt georganiseerd door de stichting Woerdens Techniek Talent. De kinderen volgden workshops bouw, elektro- en installatietechniek, metaal, voertuigentechniek en high tech. Door ook zelf mee te doen, kwamen de kinderen met een tas vol werkstukken thuis en merkten zij dat werken in technische beroepen leuk en interessant is.

Voor u gelezen

Aanmoedigingsprijs voor Zegvelds Lisdoddetaartje
(Woerdense Courant 15 november 2017)

Anna Koornneef werkt al vijf jaar op de proefboerderij in Zegveld. Zij heeft de aanmoedigingsprijs voor ‘Het meeste duurzame product’ van de Verkiezing Groene Hart Streekproduct van het Jaar gewonnen. Anna had op internet gezien dat je de wortel en de stengel van de lisdodde kunt eten, met die wetenschap is ze de keuken ingegaan om te experimenteren. Ze nam een recept van prei-kaas-quiche en daar heeft ze de prei vervangen door lisdodde. Naast lisdodde zit er ook nog een ‘onbekende’ groente in, de smalle weegbree.  Anna maakt de taartjes vooralsnog alleen voor proeverijen, daar worden ze enthousiast ontvangen door de gasten. De taartjes of ingrediënten zijn dus nog niet te koop.
Wie weet komt dat nog….

Zegveld Piekert – voor de 38ste keer het verenigingenspel!

Doet u weer mee op 27 januari 2018 met het jaarlijkse verenigingenspel? De CSZ heeft ook dit jaar weer veel interessante en leuke vragen gemaakt. Aan de vorige editie deden 77 teams mee en werd het spel gewonnen door maar liefst twee teams; D66 en Tennisvereniging Miland. Beide teams behaalden 243 punten. De uitnodigingen zijn begin december 2017 per e-mail verspreid. U kunt aanmelden tot en met 11 januari 2018. Per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Ciska Klooster 06-22389259. Wilt u meer informatie en/of terugblikken op voorgaande jaren dan verwijzen wij u graag naar de website www.csz-zegveld.nl  De CSZ hoopt u te zien op zaterdag 27 januari 2018!

Oproep muziekvereniging K.N.A. (Een ingekomen bericht)

Zoals bekend legen wij iedere derde zaterdag van de maand uw blauwe container, dit in samenwerking met de gemeente Woerden. Daarnaast hebben wij op het terrein van Autoschade Andeweg (Hoofdweg 27) een oud papier container, waar u uw oud papier kunt brengen. Met ingang van 1 januari 2018 kunnen wij de oud papier container helaas niet langer plaatsen op dit terrein.
Dit is voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Wij zijn daarom op zoek naar een alternatieve locatie, het liefst binnen de bebouwde kom van Zegveld.  
Hebt u of weet u een ruimte waar wij de container kunnen plaatsen? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze voorzitter Klaas van Elk, tel. 06-53508795 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij voorbaat onze dank!

Gymnastiekvereniging Zegveld (Een ingekomen bericht)

De Gymnastiekvereniging Zegveld heeft de volgende activiteiten:
Maandag:   16.00 – 17.00 uur bewegen voor dames vanaf + 50 jaar
                19.30 – 20.30 uur aerobics
Woensdag: 14.00 – 15.00 uur kleutergym van 3 t/m 6 jaar
                19.30 – 20.30 uur aerobics
                20.30 – 21.45 uur heren recreanten volleybal

Heeft u interesse: kom dan een keer mee doen.
Inlichtingen tel. 691608

Welzijn Zegveld

Spelletjesmiddag
Op woensdag 27 december wordt er weer een spelletjesmiddag georganiseerd in de Zegge.
Onder het spelen worden lekkere hapjes en drankjes geserveerd.
Vanaf 14.00 uur kunt u gewoon binnenlopen. De eigen bijdrage bedraagt € 2,00.

Klassiek Yoga
Bij Welzijn Zegveld werd de vraag neergelegd of er ook klassieke yogalessen tot de mogelijkheden behoord.
De commissie van Welzijn heeft Marti de Ridder www.martivooryoga.nl  bereid gevonden deze yogalessen te verzorgen. Zij legt uit waarom yoga:
Door yoga oefeningen leer je spieren bewust te gebruiken en wordt het lichaam soepeler. Je leert adembeweging kennen en verbeteren. Spanning en ontspanning in het lichaam te voelen en te ontspannen, aandachtig te zijn en jezelf waar te nemen. In de lessen probeert zij aan te sluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers. Als iemand niet makkelijk op de grond kan zitten wordt er een stoel bij gepakt. Begonnen wordt met kleine oefeningen, die langzamerhand uitgebreid worden. Kortom yoga is mogelijk voor iedereen ongeacht leeftijd of conditie. De kosten zullen € 25,00 per persoon per maand zijn.
Op dinsdagavond 2 januari 2018 verzorgt Marti de Ridder een gratis proefles in de Meijezaal van de Milandhof. Aanvang 19.30 tot 20.30. Laat weten of je belangstelling hebt via Annemarie Vonk.
Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon: 0348-691271 of 06-50998369.

Kleuren voor volwassenen
Op woensdag 17 januari geeft Marijke Abbink (docente) een workshop “kleuren voor volwassenen”. Marijke neemt kleurplaten en kaarten mee, maar u mag ook een eigen boek, viltstiften, fineliners en kleurpotloden meebrengen.
Meld u aan bij Riet Verheul op mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per telefoon: 0348-691045. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee.

Fotomiddag
Woensdagmiddag 31 januari organiseert Welzijn Zegveld weer een fotomiddag met Jos Didden. Jos laat op deze middag o.a. ondernemers uit Zegveld en omgeving zien. De voorstelling begint om 14.00 uur. Voor koffie/thee wordt € 2,00 gevraagd

Pin It