Buurt tegen kap van vierhonderd bomen

De bewoners van de Hazekade, de Dwarsweg en de Rondweg in Zegveld strijden voor het behoud van vierhonderd bomen langs deze wegen. Voor de ‘openheid van het landschap’ hoeven ze niet weg, vinden de omwonenden: “Je kunt gewoon tussen de stammen door kijken.”
Buurt strijdt tegen bomenkap
‘Omhakken bomen niet nodig voor openheid van het landschap’
Manon Verheul en Kees Koot vinden het onzin dat de bomen weg moeten.
Als het aan bewoners van de Hazekade, de Dwarsweg en de Rondweg in Zegveld ligt, worden de bomen langs deze wegen niet gekapt.
Tot spijt van de omwonenden heeft de gemeente het plan opgevat nog dit kapseizoen ruim vierhonderd bomen, voornamelijk populieren, te verwijderen. Daarvoor worden waarschijnlijk tachtig bomen teruggeplaatst.
Via internet (www.zegveld.net)  kunnen tegenstanders sinds gisteren door middel van een digitale handtekening zich uitspreken tegen de kap. Buurtbewoners Manon Verheul en Kees Koot vinden de bomen verspilling van de natuur en zijn de handtekeningenactie begonnen. Aanvankelijk ging Koot langs de deuren. Om meer mensen te bereiken, besloot Verheul het omwonenden mogelijk te maken via internet hun stem te laten horen. Tot nu toe hebben bijna alle aanwonenden van de straten waar de bomen worden verwijderd, een krabbel gezet. Koot ging langs de deuren: “Slechts één meneer wilde niet tekenen omdat hij werkzaam is voor de gemeente Woerden, die dit plan gaat uitvoeren. Verder staat iedereen aan ‘onze’ kant.” Op 7 november heeft de gemeente een inloopspreekuur gehouden over de kapplannen. Verheul: “Daaruit bleek dat ze die bomen gaan weghalen om de ‘openheid van het landschap’ te bewaren. Dat vinden wij maar vreemd, want je kunt zo tussen de stammen door naar het achterliggende landschap kijken.” Het zit omwonenden vooral dwars dat de bomen niet ziek zijn en toch worden omgehakt. De gemeente Woerden ontving gisterochtend het eerst pakketje handtekeningen. Omdat veel medewerkers afwezig zijn in verband met de kerstvakantie is er nog niets mee gedaan.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 29 december 2006

Protest tegen kap populieren

Bewoners van Zegveld zijn een handtekeningenactie begonnen om de kap van populieren te verhinderen. De bewoners van de Hazekade, Dwarskade en de Rondweg proberen de gemeente op andere gedachten te brengen. De gemeente Woerden is van plan alle populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld te kappen (366 populieren en 27 andere bomen in dit kapseizoen en 54 populieren in de jaren erna). Het gaat veelal om populieren van circa twintig jaar oud. Een deel van deze bomen is in het verleden geplant door schoolkinderen in het kader van boomplantdag.
Volgens de gemeente past de populier niet in het landschap van Zegveld, maar daar zijn de actievoerders het niet mee eens. „De populier groeit juist goed op de natte veengrond in Zegveld. Bovendien wil de gemeente Woerden in de komende jaren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg totaal slechts tachtig bomen terugplaatsen terwijl er 447 worden gekapt. Bomen die worden teruggeplaatst zijn de eik, walnoot en es", zegt Manon Verheul. Om de kap te voorkomen hebben bewoners van de Hazekade en Dwarsweg en de Rondweg een handtekeningenactie op touw gezet. De ondertekenaars hopen hiermee de gemeente Woerden op andere gedachten te brengen.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 28 december 2006

'Laat bomen staan'

Zegvelders voeren handtekeningactie
'Red de bomen in Zegveld' Onder dat motto is een aantal Zegvelders een actie begonnen tegen het kappen van ruim vierhonderd populieren en andere bomen in het buitengebied.
De bomen staan nu langs de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg. In het kader van het Landschapsbeleidsplan en het Bermbeheerplan van de gemeente Woerden worden de populieren gekapt. De bomen zijn zo'n twintig jaar oud en nog gezond, maar het argument is dat populieren niet passen in het veenweidegebied. In totaal moeten 447 bomen wijken. Daarvoor komen er tachtig terug. Het gaat dan om eiken, essen en (wal)noten. Kees Koot en Manon Verheul zijn een handtekeningenactie begonnen om de gemeente alsnog tot andere gedachten te brengen. "De mensen zijn verbaasd," aldus Manon Verheul. "Het wordt wel erg kaal in Zegveld als dit doorgaat."

Op de bres voor bomen

De actie van Koot en Verheul voor behoud van de bomen in het Zegveldse buitengebied staat niet op zichzelf. Ook in Harmelen is verzet tegen het kappen van bomen. Toch ziet Manon Verheul duidelijke verschillen: "In Harmelen is overleg geweest en is schade aan een fietspad opgetreden. Hier gaat het om bomen die helemaal niet in de weg staan. Ze zijn in de kracht van hun leven, maar de gemeente vindt ze niet in het buitengebied passen. Het zou allemaal opener moeten. Maar wij vinden dat het zo wel heel erg kaal wordt.'' Een kapvergunning is voor deze 447 bomen
niet nodig en begin volgend jaar gaat de zaag in de populieren. Kees Koot heeft langs de Hazekade een handtekeningenactie gevoerd. Die handtekeningen zijn intussen naar de gemeente gestuurd.
Manon Verheul is nu via www.zegveld.net  een digitale actie begonnen. "We hopen de gemeente op deze manier alsnog op andere gedachten te kunnen brengen."

Zegveld stroomloos met de Kerst

Vanwege een stroomstoring die twee uur duurde moesten veel Zegvelders op Eerste Kerstdag de plannen voor het kerstmaal bij of uitstellen. Voor de gelukkige bezitter van een gasfornuis was er enige uitkomst met de mogelijkheid het gourmetvlees in de koekenpan te kiepen. Voor anderen zat er niets anders op dan te wachten. Volgens Cor de Ruyter van Eneco was een kabeldefect de oorzaak dat om 18.33 tot 20.34 uur 500 klanten geen stroom hadden. Ook de straatverlichting werkte niet. Een groepje jongeren maakte daar gretig gebruik van en richtten met vuurwerk vernielingen aan. Op vrijdag 8 december kampte een deel van Zegveld ook al met een storing. Volgens De Ruyter staan beide gevallen los van elkaar. "Zo gaat dat wel eens met de techniek" aldus De Ruyter

Woonzorgproject ZorgTV van start

Woerden/Zegveld - Woonzorgproject ZorgTV is net voor de kerst van start gegaan. Het project is een samenwerkingsverband tussen Vierstroom en SWW en ICT-bedrijf DataBalk. Met ZorgTV willen de betrokken partijen bereiken dat mannen en wouwen die zorg nodig hebben, deze online kunnen krijgen en daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het project past in een provinciaal initiatief dat Wel Thuis! heet. ZorgTV maakt deel uit van domotica, technologie die zorg op afstand garandeert. In dit geval gaat de zorg via het televisiescherm. Cliënten kunnen met een verpleegkundige spreken via de tv. Zo wordt toch een persoonlijk contact gelegd, terwijl de verpleegkundige op afstand is. Hij/zij kan vanaf die afstand inspelen op vragen of een noodsituatie. ZorgTV is voorlopig niet in de hele gemeente Woerden operationeel. In het Schilderskwartier, het Bloemen en Bomenkwartier en in Zegveld worden circa honderd huizen ermee uitgerust.

Zorg en buitenleven

"Voor ons is dit geen werk. Wij gaan anders leven en krijgen een groot gezin dat energie kost, maar dat door de voldoening die je er voor terug krijgt, ook heel veel energie oplevert" Dat vinden twee gedreven mensen. Jeanne en Theo Nieuwendijk.
Voor de kerst zijn zij vanuit Kockengen verhuisd naar een karakteristieke woonboerderij aan Hoofdweg 140 in Zegveld, om als zorgondernemers van Thomashuis Zegveld te gaan fungeren. Theo Nieuwendijk heeft jarenlang gewerkt als sales manager in het bedrijfsleven. Jeanne heeft vijftien jaar ervaring opgedaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit hun gevoel van betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking hebben zij besloten een eigen Thomashuis op te zetten.
Zorgondernemers
Als zorgondernemers hebben zij er bewust voor gekozen ook bij het Thomashuis te wonen. " Op deze manier zijn wij goed op de hoogte van wat er speelt" vindt het echtpaar "Doordat we praktisch altijd aanwezig zijn vormen we het vaste aanspreekpunt voor de bewoners en hun ouders. Het is de bedoeling dat in januari de verbouwing begint en medio mei acht mensen met een verstandelijke beperking een thuis krijgen. In het huis heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar het sociale leven zich afspeelt. Wij willen een huiselijke sfeer creëren waar de bewoners zich thuis voelen. Deze onderneming is niet met geld uit te drukken. Het is intensief genieten. Als onze bewoners gelukkig zijn, dan stralen wij ook" Zijn vrouw Jeanne zag een advertentie waarin zorgondernemers voor een Thomashuis werden gevraagd. "Ik heb het uitgeknipt en naast de computer gelegd zodat Theo het ook zou zien. In de hoop dat hij er ook over zou nadenken" "Laten we maar eens bellen" reageerde echtgenoot Theo en na het eerste gesprek waren ze beiden laaiend enthousiast. Twijfel is nooit aan de orde geweest. "Wij zijn er al drie jaar mee bezig. De meeste tijd zit in het zoeken naar een geschikte locatie met vooral oog voor de mogelijkheden voor onze bewoners en een omgeving waar wij ons ook thuis voelen. We hebben in het hele land verschillende locaties bekeken en uiteindelijk in Zegveld de juiste plek vonden. Een rustige omgeving met een weids uitzicht over het polderlandschap en rondom de boerderij ligt een mooie siertuin met diverse terrassen en grasland. Wij houden van het buitenleven, tuinieren en dieren. We hebben poezen, een hond, kippen en dat gaan we uitbreiden met een paar geiten en schapen. Voor onze bewoners is er, als zij dat willen, gelegenheid om voor de dieren te zorgen of te tuinieren. Voor ons 'gezin' zijn er op de boerderij nog vele bezigheden te bedenken. In de schuur kunnen we een werkplaats maken en allerlei activiteiten bedenken" vertelt Theo "Op deze manier willen wij de talenten en hobby's van onze bewoners ontdekken en laten ontplooien"
Jeanne Nieuwendijk: "Op het moment dat we onze stek gevonden hadden, kwam er een bepaalde rust van 'dit is het' en hier gaan we verder mee. Wij hebben drie dochters; Miriam en Ilse wonen op kamers en de jongste Steffie woont nog thuis. Zij zit in het examenjaar VWO in Breukelen en kan, nu dat redelijk dicht in de buurt ligt op dezelfde school haar studie afronden. Wat Steffie haar rol binnen de groep zal worden, daar laten wij haar vrij in"
Succesformule
Dat Zegveld ook 'warm loopt' en aangestoken is door het enthousiasme van het Kockengense echtpaar blijkt uit het aantal vrijwilligers dat zich al heeft aangemeld. "De succesformule van een vrijwilliger is dat je zelf iets leuk vindt, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, een spelletje 'Mens erger je niet', noem maar op, en dat met een van onze bewoners die dat ook leuk vindt, samen gaat doen. We kregen uit het dorp al verschillende leuke reacties zoals een keer komen koken. Er is iemand die panfluit speelt en heeft aangeboden een keer te komen spelen. Toevallig speelt een van onze bewoners ook panfluit. Maar het kan ook heel simpel; gewoon bij een van de bewoners op bezoek komen voor een praatje en kopje koffie. Iedereen kan aankomen. Het erf is open. Op deze manier willen wij het Thomashuis integreren in de Zegveldse gemeenschap"

Wat zijn Thomashuizen
Thomashuizen Nederland is een onafhankelijke organisatie met als doel om mensen met een verstandelijke beperking een fijne en passende woonomgeving te bieden. Dit wordt waargemaakt door het opzetten van kleinschalige woonvoorzieningen (Thomashuizen) die per huis geleid worden door zelfstandige zorgondernemers. Het Thomashuis is een initiatief van Hans van Putten, vader van Thomas. Thomas heeft vanwege een verstandelijke beperking jaren in instellingen gewoond. Zijn ouders vonden dat die woonvorm beter moest en Hans van Putten bedacht op een baanbrekende manier, de combinatie van het kleinschalig wonen met de principes van het ondernemerschap en de inzet van het Persoonsgebonden Budget. Het is een misverstand dat het Thomashuis alleen toegankelijk is voor bewoners met beter bedeelde ouders. Door het Persoonsgebonden Budget is het voor iedereen mogelijk. Thomas heeft anderhalfjaar in een Thomashuis in de Betuwe gewoond, maar is onlangs overleden. Zijn vader is ondanks het verdriet vol spirit doorgegaan. Inmiddels zijn er 20 Thomashuizen en is de voorbereiding van nog 16 huizen in volle gang.

Bron: Woerdense Courant 28 december 2006

Hennepkwekerij

Op donderdag 14 december werd een hennepkwekerij opgerold. Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelden agenten omstreeks 11.00 uur een onderzoek in een woning aan de Willem Alexandersstraat in. Er werd door een 21-jarige Poolse vrouw opengedaan. In de woning werd een hennepkwekerij met ruim 170 planten aangetroffen. De planten en kweekapparatuur werden in beslag genomen. De vrouw werd aangehouden en naar politiebureau overgebracht. De 55-jarige bewoner van het pand meldde zich aan het begin van' de middag vrijwillig bij het politiebureau in Woerden. Hij werd aangehouden. Beide verdachten zijn gehoord en zijn in de loop van de middag heengezonden! Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 21 december 2006

Hennepkwekerij opgerold en illegaal vuurwerk gevonden

Een keer raak, een keer mis en toch ook een beetje raak. Een hennepkwekerij aan de Willem Alexanderstraat is vorige week opgerold. en tijdens de speurtocht naar een andere mogelijke kwekerij, aan de Hoofdweg, werd geen hennep maar illegaal vuurwerk gevonden. In verband met beide acties zijn drie personen aangehouden. De kwekerij aan de Willem Alexanderstraat was door omwonenden opgemerkt. Die schakelden de politie in. Bij aankomst vonden die een 21-jarige Poolse vrouw en 170 planten. De vrouw werd meegenomen naar het Woerdense politiebureau. Daar meldde zich later op de dag de 55-jarige eigenaar van het pand. Naverhoor werd het tweetal weer vrijgelaten. Dat geldt ook voor de 24-jarige man die de politie aan de Hoofdweg aantrof op zoek naar nog een hennepkwekerij. Die kwekerij bleek intussen ontmanteld en dienst te doen als illegale opslag van illegaal vuurwerk. Het ging om 528 kilo honderdduizendklappers, verpakt in 44 dozen. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Jeugdinstuif

Volleybalvereniging Animo organiseert op donderdag 28 december de jaarlijkse jeugdinsstuif in de Milandhof. De volleybalinstuif is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. De sportieve middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Bron: Woerdense Courant 21 december 2006

Verenigingen spel op 27 januari

De Culturele Stichting Zegveld houdt op zaterdag 27 januari het Verenigingenspel. Deelnemers worden uiterlijk om 19.45 uur in de Milandhof verwacht, zodat om exact 20.00 uur kan worden begonnen. Er zijn weer leuke prijzen te winnen waarmee de verenigingskas kan worden gespekt. Het spel wordt gespeeld door een afvaardiging van een club of vereniging. Minimaal moeten vier en maximaal mogen zes personen per team deelnemen. Opgave bij Jolanda van Tol, tel. 0348 £91650 of Ciska Klooster, tel. 0348 691176. Inschrijvingskosten: 15 euro per team.

Wintermarkt druk bezocht

De Wintermarkt in Zegveld is afgelopen zaterdag druk bezocht. Volgens Marco Duut van de Culturele Stichting Zegveld is het constant gezellig druk geweest.
"Wij hadden een luxe probleem. Met 58 kramen was de Milandhal vol. Een tiental kraamhouders hebben we 'nee' moeten. Ook hebben we het aantal kramen per deelnemer beperkt. Dat betekende dat er meer diversiteit was dan voorgaande jaren" vertelt hij. De enige die buiten de Milandhof stond was Piet Bremmer van supermarkt Coop met een oliebollenkraam. Voor het einde van de Wintermarkt waren de 1500 zelfgebakken oliebollen uitverkocht
"De workshop voor kinderen was een groot succes. Ruim 200 kinderen hebben een waxine-lichtje beschilderd. Deze activiteit gaan we volgend jaar zeker weer herhalen en meer uitbreiden. Maar ondanks alle positieve geluiden is de Wintermarkt nog steeds niet kostendekkend. De 'O.V.M.' in Zegveld sponsort een groot gedeelte van de kosten, maar om de Milandhal in kerstsfeer te brengen neemt extra kosten met zich mee dan een buitenmarkt. De afgelopen vier jaar hebben we steeds onze reserve moeten aanspreken en dat kan natuurlijk niet zo door blijven gaan. Dus we zullen volgend jaar meer sponsors moeten zoeken" aldus Marco Duut.

Boerderijenboek mogelijk herdrukt

Het boerderijenboek "Boerengoed tussen Greft en Meije" met een oplage van 750 exemplaren is uitverkocht. Het boek over de geschiedenis van 58 boerderijen met een naam en hun bewoners in Zegveld en de Meije is vorige maand ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Berichtgever uitgegeven. Aanvankelijk wilde het team van de Berichtgever de laatste exemplaren op de wintermarkt verkopen. Maar dat was niet meer nodig en werd de gelegenheid gebruikt om te polsen of een tweede druk haalbaar is. Ongeveer 60 belangstellenden hebben afgelopen zaterdag nog ingeschreven. Volgens auteur Gert Ton moet dat aantal minimaal uitkomen op 200 om het financieel rendabel te maken. Aanmelden kan bij Gerrit Gerritsen tel. 691675 of bij Gert Ton tel. 691892

Zegveld moet veiliger

In het voorjaar komt er een bijeenkomst in de Milandhof over de verkeersveiligheid in het dorp. Wethouder Wim Groeneweg heeft dat afgelopen maandag in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld toegezegd. Volgens de Woerdense wethouder heeft een dergelijke bijeenkomst in Woerden goed gewerkt. Aanleiding voor de bijeenkomst is een drietal agendapunten waarin inwoners hun gevoel, voor verkeersonveiligheid hebben geuit. Een van de knelpunten is het kruising Hoofdweg/ Molenweg/ Middenweg/ Milandweg, waar een moeder op de flets haar dochter naar school bracht en op één dag bijna twee keer is aangereden door een automobilist. De hard doorrijdende automobilisten over het kruispunt zouden geen oog hebben voor het fietspad dat over de kruising loopt. Volgens het Dagelijks Bestuur van het platform zijn maatregelen zoals haaientanden onvoldoende en zou als de Molenweg opgeknapt wordt de aanleg van een rotonde de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. Verder wordt er volgens Zegvelders op de Hoofdweg, Middenweg en Milandweg en met name bij het oversteekpunt naar het tennispark veel te hard gereden. Wethouder Groeneweg benadrukte dat de oplossing niet altijd bij de gemeente gezocht moet worden. "Vaak zijn de hardrijders inwoners van het dorp en helpen maatregelen niet. Als inwoners hebben wij ook de taak deze personen daarop aan te spreken en daardoor een stukje bewustwording te bewerkstelligen. In het voorjaar zullen we een bijeenkomst houden en bezien wat we er met elkaar aan kunnen doen" aldus wethouder Groeneweg.

Kerstzang

De jaarlijkse kerstzangavond staat voor maandag 18 december gepland. Vanaf 19.30 uur is er een programma in de Milandhof, waaraan muziekvereniging Kunst na Arbeid en de koren 'De Lofstem' en 'Vertel me eens' meewerken. De linschotense predikant P. Nobel verzorgt de meditatie. Thema dit jaar is: 'Kerstfeest is Gods antwoord.'
 

Bron: Woerdense Courant 14 december 2006

Kerstzang avond

Dominee P. Nobel uit Linschoten spreekt op maandag 18 december in de Milandhof te Zegveld op de jaarlijkse Kerstzangavond over het thema 'Kerstfeest is Gods antwoord'. De avond wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente. Medewerking wordt verleend door de muziekvereniging 'Kunst na arbeid', zangvereniging 'De Lofstem' en het kinderkoor 'Vertel me eens'. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten, de samenzang begint om 19.30 uur.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 14 december 2006

Langs het Branderpad

Het Branderpad is een idyllische wandelroute door het Groene Hart. Wie in Zegveld een uurtje wil lopen, komt al gauw uit op het voor auto's doodlopende pad. Gert Wijman (61) heeft in het laatste huis dat je daar tegenkomt, als kleine jongen gewoond. Het is voor hem een van de mooiste plekjes ter wereld. „Het lijkt alleen niet meer op hoe het er vroeger uitzag," verklaart hij wat sip. „Alle bomen zijn gekapt, er staat een schuur op ons speelplekje en er is het nodige aan verbouwd." De oud-schilder heeft in zijn kindertijd aan het Branderpad gewoond. Niet alleen de familie Wijman woonde hier, de familie Van Haak had zijn intrek in hetzelfde huis genomen. „Je kunt je nu niet meer voorstellen dat dit huisje een twee-onder-een-kapwoning was, maar er woonden ongeveer vijftien mensen in." Wijman glimlacht. „Het was krap, maar ontzettend gezellig. We waren met vijf jongens, dus dat was altijd keten. We sliepen met zijn allen op zolder, onder de dakpannen. Het was koud en we hadden het niet breed, maar we hebben vreselijk veel lol gehad. En als we boven ondeugend waren, sloten we snel het luik waardoor je naar beneden kon en gingen we er allemaal op zitten. Zo kon vader of moeder er niet bij. Je kreeg dan 's ochtends wel een veeg om de oren, maar dat was het zeker waard."
Het Branderpad is te vinden op weg naar Woerdense Verlaat. Wat inmiddels een mooie geasfalteerde route is, waar de bomen door een professioneel groenbedrijf worden bijgehouden, was vroeger een zandpad, verhard met grof grind. „Als je daar op viel, dan deed dat echt pijn, weet Wijman nog goed. Er borrelt, een pijnlijke herinnering op: „We hingen voor schooltijd met zijn allen achter de melkwagen, eerst, viel ik er af, daarna de rest van de broers. Een broer moest de hele weg blijven bungelen, want zijn rekenschrift was per ongeluk tussen de melkflessen gevallen. En als je zonder dat schrift op school kwam, nou, dan was je nog niet jarig."
Dat Wijman en zijn vrouw uit Zegveld zijn verhuisd, vindt hij niet leuk. Er was echter geen andere optie. De oud-schilder en verfmenger kon vanwege gezondheidsproblemen niet langer in zijn doorzonhuis wonen en ruilde zijn geboortedorp in voor Woerden. „In Zegveld zijn er simpelweg geen aangepaste woningen te vinden. Het appartement waar we nu wonen, is prachtig, alleen het staat op de verkeerde plek," ; aldus Wijman. De tijden zijn veranderd. Wijman kijkt met wat weemoed terug op zijn jeugd aan het Branderpad. „We konden heerlijk spelen op het eilandje, waar nu een schuur staat. Overal waren bomen en alle boerderij en hadden een pad door het landschap lopen." Hij kijkt om zich heen en gaat verder. „Het belangrijkste wat ik hier nu mis, zijn eigenlijk de koeien. Je hoort steeds vaker dat boeren hun vee binnen zetten, wat eigenlijk van de zotte is. Koeien horen toch in het land? Niet in de stal. Wij hadden ze tot aan het huis lopen en dat ging prima."
De geriefbosjes, een kleine verzameling bomen in een weiland, zijn langzamerhand uit het landschap verdwenen. Ook de hekken, de melkpaden en de uitgestrekte weilanden vol met grazende herkauwers zijn bijna verleden tijd. Om toch nog af en toe terug te gaan naar de tijd van vroeger, schildert Wijman de landschappen zoals hij die zich uit zijn jeugd herinnert. „Je kunt de vooruitgang niet tegengaan. Dat zou niet goed zijn," vindt hij. „Maar het mooie is wel een beetje van Zegveld af."

Het Branderpad is inmiddels een bekende fietsroute door Zegveld geworden. De familie Verdouw woont nu in het huis waar Gert Wijman zijn kinderjaren doorbracht. Van twee daggelderswoningen, wat het van oorsprong waren, hebben ze een groter huis gemaakt. „Heerlijk," omschrijft W. Verdouw de plek waar ze woont.
„ We wonen hier met veel plezier. Het is een vrijstaand huis midden in de polder. Voor onze vier kinderen is het een goede plek om te spelen; ze hebben alle ruimte." Het pad was wel aan een opknapbeurt toe. Er zaten wat kuilen in de weg, wat niet handig is voor fietsers en wandelaars die het weggetje veel gebruiken. „Het is een leuke route om eens een kijkje te nemen, en dat doen ook veel mensen." Lastig? Verdouw: „Welnee, gezellig!"

Bron: AD 14 december 2006

Waarom heet die boerderij zo?

Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het maandelijkse nieuwsblad 'De Berichtgever', dat in Zegveld en de Zegveldse Meije huis-aan-huis bezorgd wordt, schreef Zegvelder en redactielid Gert Ton het boek 'Boerengoed tussen Greft en Meije'. Het boek is gebaseerd op een serie verhalen over 58, vaak eeuwenoude, boerderijen met een naam. Speciaal voor deze jubileum-uitgave werden de geschiedenissen van deze boerderijen opnieuw door hem nagezocht en waar nodig geactualiseerd. Vormgever Gerrit Gerritsen van zijn gelijknamige studio heeft er een ruim tweehonderd pagina's dik, fullcolour boek van gemaakt met prachtige oude en nieuwe foto's. Gert Ton achterhaalde niet alleen de herkomst van de naam van de beschreven boerderijen, maar probeerde ook zoveel mogelijk te weten te komen over eerdere eigenaren en bewoners. Gert Ton is een geboren en getogen Zegvelder. Als kind was hij al nieuwsgierig naar de achtergrond van de namen van boerderijen uit zijn omgeving. Waarom heet een boerderij Homo Proponit sed Deus disponit of Lagerhuis? Toen hij eind 1989 bij de redactie van De Berichtgever kwam, begon hij er een verhalenreeks over. „De Berichtgever kende ik als een advertentieblaadje. Dat was ook de opzet toen Gijs van den Ham hiermee in 1946 begon", vertelt hij. „Er stonden advertenties van de plaatselijke middenstand in en mededelingen van de gemeente. In 1989, na de herindeling waardoor Zegveld bij de Gemeente Woerden kwam, ontstond het verlangen tot het behoud van eigen identiteit." De Berichtgever werd een periodiek, die tien keer in het jaar verscheen en meer dan alleen maar advertenties zou bevatten. Het wel en wee van het dorp moest ook een plekje krijgen, maar daar waren redacteuren voor nodig. Gert Ton werd één van hen. „We waren benieuwd of we voor De Berichtgever nieuwe stijl elke keer voldoende kopij konden vinden. Om die reden, maar ook omdat ik het graag wilde, startte ik met een eigen rubriek." Zijn fascinatie uit zijn jeugdjaren kwam hem goed van pas. Gert Ton had eigenlijk een legitieme reden om invulling te geven aan zijn nieuwsgierigheid. Voor de eerste boerderij die hij besprak, koos hij die met de voor hem meestintrigerende naam. Homo Proponit sed Deus disponit ofwel: de mens wikt, maar God beschikt. Nog steeds een van de mooiste van het dorp, vindt hij.
Hamvraag
Gert Ton: „Wie heeft de boerderij deze naam gegeven en waarom was telkens de hamvraag. Lang niet elke eigenaar wist daar een antwoord op. Nadat we de verhalen uitgebreider zijn gaan schrijven door de historie van de bewoners en eigenaren uit te zoeken, kwamen we op die manier veelal ook achter de reden van naamgeving." Een mooi voorbeeld hiervan is de boerderij aan de Rondweg. Waarom stond daar Dadelbeek? Het bleek dat deze boerderij ooit eigendom was van een pastoor uit Utrecht, de in 1838 overleden Johannes Gerardus Dadelbeek. Hij liet de boerderij na aan het aartsbisdom Utrecht, waartoe hij behoorde. De huidige eigenaren waren hier niet van op de hoogte. Gert Ton kreeg bij zijn research veel informatie over eigenaren en bewoners in het verleden van Rob Alkemade van het Streekarchief 'Rijnstreek' in Woerden. Uit de archieven bleek ook dat het regelmatig voorkwam dat de naam van een boerderij veranderde als deze van eigenaar wisselde. Hiertoe behoort het verhaal van de boerderij die nu Kindervreugd heet tot een van de mooiere. De eerste naam die aan deze boerderij gegeven werd, was De Steenen Kamer. Gert Ton: „In 1834 ging ene Gijsbert van der Wind, toentertijd een invloedrijk man in Zegveld, op zijn witte klompen richting Café Verhoef om er zijn dagelijkse borreltje te halen. Op zijn wandeling er naartoe passeerde hij de boerderij van de katholieke familie De Vroomen. De boer was overleden en de weduwe en haar dochter vroegen de hervormde Gijsbert of hij de boerderij wilde kopen. En dat,, een hervormde die van een katholiek een boerderij kocht, was in die tijd van een ongekende zeldzaamheid. Dat vond Gijsbert klaarblijkelijk ook, want hij gaf de boerderij een nieuwe naam. De Steenen Kamer heette vanaf dat moment Buiten Verwachting."
Ei gelegd
De verhalen over de boerderijen die Gert Ton voor De Berichtgever schreef, vielen bij de Zegvelders goed in de smaak. Ton breidde zijn onderzoek naar de naam uit met de geschiedenis over de bewoners en de eigenaren van de boerderij. De mooiste verhalen kwamen naar boven. Gert Ton: „Het ei is gelegd, zei ik vaak als ik de kopij inleverde voor De Berichtgever. Vooral als het een verhaal betrof waar menig uurtje speur- en schrijfwerk in gezeten had. Maar het voldane gevoel dat het weer gelukt was, deed alle stress vergeten." Het merendeel van de boerderijen was al beschreven toen Gerrit Gerritsen, de schoonzoon van de inmiddels overleden Gijs van der Ham opperde het idee van de verhalen een boek uit te geven. Begin deze maand werd het boek als jubileumuitgave gepresenteerd in De Milandhof ter gelegenheid van zestig jaar De Berichtgever. Veel verhalen van het prille begin moesten aangevuld, gecorrigeerd of zelfs herschreven worden. Een aantal, zeker een stuk of tien, moest nog helemaal uitgezocht worden. De laatste twee jaar is hij hiermee bezig geweest, maar vooral de laatste zes maanden waren hectisch om de verhalen compleet te krijgen. Daarbij heeft Gert Ton veel hulp gekregen van het team van De Berichtgever. Een van hen, Karin Vredenburg, kwam in dat laatste half jaar zelfs een vaste avond in de week om hem te helpen bij het doornemen van alle verhalen en het aanbrengen van correcties. „Maar ook dit 'ei is gelegd' en mede dankzij het werk van Gerrit Gerritsen is het een bijzonder mooi boek geworden. Ik hoop dat heel veel mensen er plezier aan zullen beleven", aldus een terecht trotse Gert Ton. Het boek kan besteld worden bij Gert Ton. Zijn telefoonnummer is 0348 - 69 18 92. Of bij Gerrit Gerritsen, telefoonnummer 0348 -691675.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 7 december 2006

Ruim baan voor boerenbedrijven

Regio - De boer krijgt ruim baan in het buitengebied van Kamerik, Woerden en Zegveld: Dat blijkt uit het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. Daarnaast komt er ook meer ruimte voor nevenactiviteiten van boer en burger op het platteland. Doel is een "vitaal en gezond platteland zonder verrommeling," stelt wethouder W. Groeneweg. Dat de boer daarin prioriteit krijgt, is volgens hem logisch: "Je kunt lang en kort over praten over het Groene Hart, maar de boer die daar op economisch verantwoorde manier kan werken, is de beste waarborg voor behoud van het landschap." Het nieuwe plan geeft richtlijnen voor uitbreiding van het agrarische bedrijf, maar wil de boer ook stimuleren tot creativiteit. "Daarom hebben we geen standaardoplossingen, maar willen we over allerlei initiatieven positief meedenken, aldus Groeneweg. Omdat het aantal agrarische bedrijven de laatste jaren drastisch is ingekrompen, wfl het gemeentebestuur ook de burger mogelijkheden geven op
het platteland.
Het buitengebied van Kamerik, Zegveld en Woerden moet bevolkt blijven. Daarom wil het gemeentebestuur via het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan burgers de gelegenheid geven nieuwe activiteiten in het landelijk gebied te ondernemen. Maar die activiteiten moeten straks wél minder ruimte innemen. Op die manier moet het platteland rondom Woerden straks leefbaar en toch opener zijn. Dit geldt met name voor de agrarische bedrijven waarvan de bebouwing geen cultuurhistorische waarde heeft. Heeft een complex die waarde wel, dan mogen in de bestaande bebouwing allerlei activiteiten worden ontplooid. "Het gaat ons er niet om zoveel mogelijk nieuwe bedrijvigheid in ons buitengebied te krijgen, of zoveel mogelijk woningen, maar we willen de cultuurhistorisch waardevolle boerderijen behouden," stelt verantwoordelijk wethouder Wim Groeneweg. Over het nieuwe bestemmingsplan is intensief vooroverleg geweest met organisaties als de Stichting Hugo Ko-testein en LTO-Nederland. Dit om zoveel mogelijk draagvlak voor de nieuwe regels te krijgen. Ook de provincie Utrecht, ooit een warm tegenstander van niet-agrarisch gebruik van agrarische complexen, is nu om. Dat betekent dat activiteiten die in de vorige bestemmingsplannen nog ondenkbaar waren nu sneller worden toegestaan. Dit om het landelijk gebied bewoond te houden. In cultuurhistorisch belangrijke complexen is dan weer meer mogelijk dan in (voormalige) agrarische bedrijven zonder die waarde. In een cultuurhistorisch waardevolle boerderij met bijbehorende schuren mogen woningen worden gebouwd. Ook kunnen daar op ruime schaal bedrijfsactiviteiten worden ontplooid. Het plan biedt een groot aantal mogelijkheden, variërend van een nog aan de agrarische sector verwante paardenfokkerij tot ambachtelijke bedrijven of recreatie. Een pension in een vrijgekomen boerderij is straks goed mogelijk.
Caravanstalling
De burger die straks in een door hem aangekocht niet-cultuurhistorisch waardevol agrarisch complex gaat wonen en een bedrijf wil beginnen, kan tot op zekere hoogte zijn gang gaan. Wie een caravanstalling wil starten in een van de schuren, mag dat. Wanneer echter een loopstal gesloopt wordt om plaats te maken voor een loods die beter voor caravanstalling geschikt is, mag slechts de helft van de te slopen oppervlakte opnieuw bebouwen. Zo mag ook voor een te slopen oppervlak van 1000 vierkante meter schuur een nieuwe woning worden gebouwd.
Hinderwetcirkels
De gemeente krijgt straks meer te zeggen over de hinderwetcirkels rond bestaande agrarische bedrijven. Tot nu toe kunnen agrarische bedrijven in conflict komen met burgerbewoning, omdat geuren geluidshinder voor de (burger-)buren dé boer in zijn bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Groeneweg: '"Dat is straks niet meer het geval. In dat soort gevallen kunnen we de cirkels kleiner maken. Iemand die dan in het buitengebied gaat wonen, krijgt daar veel voor terug, maar mag niet meer klagen dat de mestkar af en toe langs komt."

Markt kan niet stuk

De Culturele Stichting Zegveld heeft haar programma voor de vierde editie van de Wintermarkt van aanstaande zaterdag rond. Morgen worden de kramen opgebouwd en wordt de Milandhal in wintersfeer gebracht.
Voor de Culturele Stichting kan de wintermarkt al niet meer stuk. Volgens Karin Vredenbregt is er nog nooit zoveel animo bij de kaamhouders geweest als dit jaar. "We zijn vier jaar geleden begonnen met dertig kramen. Nu is dat aantal verdubbeld. De hal is vol en hebben we tiental kraamhouders 'nee' moeten verkopen. Ook hebben we het aantal kramen per ingeschrevene teruggebracht, om zoveel mogelijk diversiteit te creëren" vertelt Karin. "En daar zijn we in geslaagd gezien het aanbod. Zo hebben we dit jaar: sieraden, kerststukken, kaarsen, cadeaupakketten, borduurwerk, hobbymateriaal, Curies, kinderkleding, dinosauruseieren, verschillende soorten jams, zijde sjaals, sierkussens, brooddeeg, poppenkleertjes, kantklossen, wereldwinkel artikelen, antroposofische poppen, stoofpeertjes en hobbymateriaal" De kinderen kunnen zich laten schminken en is er weer de knuffeldierenhoek van Kleinveeteelt. Tevens is er een workshop waxinelichtjes beschilderen. De Milandhof zorgt weer voor een gezellig terras met allerlei winterse gerechten. De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Nieuw bestemmingsplan ook digitaaL ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Kamerik, Woerden en Zegveld staat eind volgende week op internet. Via www.woerden.nl kunnen belangstellenden het plan inzien. Ook is het mogelijk om via het net meteen de consequenties van de nieuwe regels voor het eigen perceel na te gaan. Het voorontwerp gaat de inspraak in, hoewel het  gemeentebestuur daartoe wettelijk niet verplicht is. Volgens wethouder Wim Groeneweg is echter de bedoeling een zo groot mogelijk draagvlak voor het plan te scheppen. Het plan komt in plaats van de vaak al jaren oude eerdere plannen voor de verschillende buitengebieden. Harmelen heeft nog vrij recent een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gekregen. Dat wordt waarschijnlijk zo aangepast dat de nieuwe regels voor gebruik van bebouwing ook daar gaan gelden.

Bron: Woerdense Courant 7 december 2006
Pin It