Jeugdclubs zetten zich in voor Filippijnen

De Hervormde jeugdclubs in Zegveld organiseren op zaterdag 22 april weer hun jaarlijkse rommelmarkt met allerlei activiteiten er omheen voor een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor een actie 'Blik op Stuk'. Het diaconale project wordt door de HGJB in samenwerking met Tear Fund uitgevoerd. Met de opbrengst van deze actie worden kinderen in sloppenwijken in Filippijnse hoofdstad Manilla gesteund. De activiteiten van de Zegveldse jeugd beginnen al ruim voor de rommelmarkt. Op 10 april is er een vlaaienactie en twee dagen eerder op 8 april wordt weer verkoopbare rommel opgehaald. Een van de organisatoren Marjan Kruijt benadrukt dat de rommel wel verkoopbaar moet zijn. "In voorgaande jaren gebeurde het zelfs dat er oud ijzer aan de weg stond. Dit laten we nu staan. In feite kost het ons weer geld om onverkoopbare spullen af te voeren en dat schiet natuurlijk niet op" aldus Marjan Kruijt.
Jongeren gaan de nacht voor de rommelmarkt in een kartonnen doos slapen met als doel daarvoor sponsors over de brug te krijgen.
De rommelmarkt begint om 9.30 tot 14.30 uur op het plein naast de Rabobank aan de Middenweg.

Harmelenaar blij met vierde notering kaaskeurconcours

Zegveld- In de Milandhof in Zegveld is vorige week de lekkerste boerenkaas van Nederland gekozen. De kwaliteitsprijs voor boerenkaas, de 'Jan den Besten' trofee, ging dit jaar naar het Groningse Blijham naar E.M. de Vos- Verkleij. De 85 ingezonden kazen werden beoordeeld door een vaktechnische jury. Vervolgens maakten de 21 overgebleven kazen een uitstapje naar Wageningen waar ze beklopt en besnuffeld werden door detaillisten. Daarna was het de beurt aan de consumenten. In de Milandhof koos een VIP jury, bestaande uit hoofdrolspelers van de televisieserie "Boer zoekt vrouw" uit de vijf overgebleven kazen de beste. Harmelenaar Jan de Wit werd vierde en toonde zich tevreden mee: „Op onze kaasboerderij maakt mijn vrouw de kaas en er wordt ook vanuit de boerderij verkocht. De vierdebeste boerenkaas van Nederland is toch een bekroning op je werk" vindt Jan de Wit. Kaaskenner Jan den Besten, bedacht achttien jaar geleden de trofee. In 2001 kreeg de Zegvelds Marleen de Groot de trofee in handen.

Bron: Woerdense Courant 30 maart 2006

Weer Singles Night in Milandhof

In de Milandhof wordt op zaterdag 25 maart voor de tweede keer een 'Singles Night' gehouden. In samenwerking met de Milandhof heeft Cor van Klooster de organisatie in handen. In februari werd de avond door ruim 300 alleenstaanden bezocht. "De eerste avond hebben we ervaring opgedaan" vertelt Cor van Klooster "De leeftijd van de bezoekers loopt zeer uiteen en daarom maken we nu gebruik van twee zalen. In de Polderzaal wordt voor de jongere bezoekers disco en dance classics gedraaid en in de Weidezaal speelt muziek uit de jaren 60 en 70. Dave Miller bekend van het voorprogramma van Rene Froger zorgt voor een live-optreden. De Singles Night is bedoeld voor singles vanaf 21 jaar en begint om 21.00 uur.

Dorpsplatform zoekt JOP

Het blijft lastig om in Zegveld een geschikte plek voor een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) te vinden. De huidige JOP op de oude gemeentewerf aan de Nieuwstraat voldoet niet aan de voorwaarden maar wordt nog wel gedoogd door de Gemeente Woerden. Op korte termijn worden op deze locatie woningen gebouwd. Volgens jongerenwerker Thijs Puik van de Gemeente Woerden gaat het momenteel om 6 jongeren, maar wordt in de zomer het aantal hoger verwacht. In de jongste vergadering van het Dorpsplatform is afgesproken dat alle platformleden drie locaties bedenken.

Dorpsplatform praat mee over nieuwbouw aan Milandweg.

Medio zomer gaan de gemeente Woerden en het Dorpsplatform op basis van de nota "wonen" bekijken wat voor soort woningen op de bouwlocatie aan de Milandweg gebouwd moeten worden. Het Dorpsplatform is van mening dat er in Zegveld vooral behoefte is aan goedkope woningen voor starters. De nota "wonen" is in de maak en moet aangeven of de mening van het platform klopt. Gedacht wordt aan 8 dubbele woningen. Er moet dan wel een manier bedacht worden waardoor de woningen in de toekomst een starterfunctie behouden en niet enorm in prijs stijgen.

Bron: Woerdense Courant 16 maart 2006

Peilschaal cruciaal in waterland

Te droog? Ook een probleem
IMANVROMAN

GROENE HART - Hoog water in de polder tussen Woerden en Nieuwkoop. De blauwe peilschaal van het waterschap geeft aan dat het 2 nieter en 45 centimeter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP) staat.
Belangrijk? Wis en waarachtig, zegt Peter Westerbeek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Toegegeven, niet iedereen zal daar meteen van overtuigd zijn. Zelfs niet in de natte polders van het Groene Hart. Maar Westerbeek helpt ze graag op weg in nut en noodzaak van polderpeilen, peilbesluiten, gemalen en stuwen. Een te hoge waterstand in de sloten is heel vervelend voor de boeren, legt hij uit. Op drassig land zakt hun vee en materieel weg en het gras groeit niet goed.
Te droog? Óók een probleem. Niet alleen voor de natuurvrienden die hun beminde plas-drasgebieden zien verdrogen, maar ook voor bewoners van het buitengebied. Een te lage waterstand tast de palen aan waarop boerderijen en burgerwoningen staan. Slaat de rot toe dan zijn kostbare funderingsreparaties nodig om het onroerend goed te redden. Hoe hoog het water staat is af te lezen in een woud van duizenden peilschalen. De zijnvastgeschroefd aan bruggen, tunnels, duikers en gemalen. Alleen al De Stichtse Rijnlanden, verantwoordelijk voor het waterbeheer in het grootste deel van de provincie Utrecht en een stukje van oostelijk Zuid-Holland heeft er rond de duizend. Op dit moment is een grote operatie bezig ze allemaal precies op de goede hoogte te zetten. Zodat 2 meter 45 onder NAP bij Zegveld ook écht 2 meter 45 onder het gemiddelde zeeniveau ligt. Voor het einde van het jaar staan alle peilschalen goed. Dat is niet alleen van belang voor de heipalen onder huizen, zeldzame plantjes in natuurgebieden of het gras voor de koeien. Westerbeek legt uit dat ook de particulier die een schoeiing wil slaan, moet weten hoe hoog die ten opzichte van het NAP staat. Gebeurt dat niet goed, dan moet de klus over. Ook het uitbaggeren van sloten en de hoogte van kades wordt afgemeten aan het NAP. En dan zijn er natuurlijk nog de gemalen en stuwen. Die worden ingesteld op een waterhoogte, uitgedrukt in NAP. Westerbeek meent dat het waterpeil steeds belangrijker wordt. Klimaatverandering leidt tot meer hevige regenbuien die plaatselijk voor grote overlast kunnen zorgen.
Bovendien stijgt de zeespiegel en zakt het westen van Nederland door geologische processen langzaam weg. In het Groene Hart komt daar nog eens bij dat de veengrond 'verbrandt' (oxydeert) en daardoor op sommige plaatsen ieder jaar meer dan een centimeter inklinkt. De vraag hoe hoog het water in zo'n omgeving mag staan zal steeds vaker gesteld worden, is de overtuiging van Westerbeek. Daar ontkom je niet aan in een dalende rivierdelta die Nederland is.
Tot nu toe
NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil en wordt gebruikt voor hoogtemetingen, onder meer van water. Het 'nulpunt' bevindt zich sinds 1875 op de Dam in Amsterdam; verspreid door heel Nederland zijn er 35.000 ondergrondse merken die aan dit nulpunt zijn gekoppeld. Het NAP komt ongeveer overeen met de gemiddelde waterhoogte van de Noordzee. Duitsland nam dit peil in 1879 over; andere Europese landen volgden in 1975. Doordat west Nederland sinds de jaren dertig van de vorige eeuw twee tot drie centimeter gezakt is, klopt een deel van deze merken (bronzen bouten) niet meer. Dat Nederland 'kantelt', met het Amsterdam-Rijnkanaal als scharnierpunt, komt door geologische processen diep onder de aardoppervlakte. De correctie van de ondergrondse merken is per 1 januari 2005 doorgevoerd. De aanpassing maakt het noodzakelijk ook de blauwe NAP-peilschalen van de waterschappen aan te corrigeren. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt daar veel werk van. Het waterschap denkt de operatie eind dit jaar afgerond te hebben.
Nieuwerkerk is de bodem, , Vaals de top
De Vaalserberg in Zuid-Limburg is met 332.20 meter boven NAP het hoogste punf van Nederland. Het putje van het land ligt dichter bij huis: in de gemeente Nieuwerkerk aan den Ussel. Het laagste punt bevindt zich 6.76 meter onder NAP en wordt gemarkeerd door een enorme peilschaal Zuid-Holland is plat, maar komt op een punt toch nog 36 meter boven gemiddeld; zeeniveau uit: Duinrell in Wassenaar. Utrecht, de andere Groene Hartprovincie, piekt op 69 meter met de Amerongse Berg. De site www.3w.nl/hoogte-tool/hoogte.php  maakt per postcodegebied duidelijk wat de ligging ten opzichte van NAP is.
Big brother in de polder
In het Groene Hart staan duizenden blauwe peilschalen. Alleen al Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de waterbeheerder in het gebied rond Woerden, heeft er meer dan duizend. Dat is inclusief nieuwe schalen, die worden geplaatst als onderdeel van een actie om ze weer exact op de juiste hoogte te plaatsen. Het zogenoemde inmeten van de schalen is begonnen in het oosten van Utrecht. Inmiddels zijn de landmeters gevorderd tot de regio Woerden en de Lopikerwaard. Voor het einde van het jaar zijn alle schalen 'NAP-proof', zegt projectleider Peter Westerbeek. 'De 170 polders van het Hoogheemraadschap van Rijnland in het westelijk deel van het Groene Hart tellen naar schatting meer dan 2000 peilschalen, zegt woordvoerster Gonny van Alewijk. Rijnland heeft niet gekozen voor een grote actie om ze allemaal opnieuw in te meten. „We controleren wel periodiek. Zijn er twijfels, dan nemen onze medewerkers meetapparatuur mee en worden ze ter plekke aangepast." In de laaggelegen polders rond Woerden wordt het waterniveau wekelijks gecontroleerd. Bij alle gemalen en de belangrijkste stuwen is sprake van een electro-nische meting. Elke vijf minuten wordt volautomatisch vastgelegd hoe hoog het water staat. Vanuit het kantoor van De Stichtse Rijnlanden is zo bijna van minuut tot minuut bij te houden hoe de waterstanden zich ontwikkelen. In de praktijk gebeurt dat vooral bij extreme weersomstandigheden.
Van laag naar hoog in het Groene Hart
• Waddinxveen, Bredeweg:     -5,1
• Noorden, S. van Capelweg:  - 3,3
• Reeuwijk, M'burgseweg:       - 2,8
• Gouda, Bloemendaalseweg:  - 2,1
• Koudekerk, Ridderhoflaan:   - 1,0
• Montfoort, v. Rhenenlaan:    + 1,0
• Woerden, Kerkplein:            +1.8
• Oudewater, Roothstraat:      + 2,1
Cijfers in meters ten opzichte van NAP, gebaseerd op postcode.

Bron: AD Groene Hart d.d. 10 maart 2006

Politiek moet boeren steunen - open brief van Joop Verheul en Bram van der Vlugt

De Woerdense wethouder Groeneweg stelde vorige week in AD Groene Hart dat de agrarische sector ten dode is opgeschreven in het veenweidegebied. Hij voorziet hoogstens nog een paar mogelijkheden het einde een paar jaar uit te stellen. Acteur Bram van der Vlugt, woonachtig in De Meije, en Joop Verheul, oud-directeur Proefboerderij Zegveld dienen hem van repliek.

Beste Wim,
Naar aanleiding van het artikel in AD Groene Hart van 4 maart moet ons het volgende van het hart: Als de lijsttrekker van het CDA in Woerden zegt dat de sector in het veenweidegebied zijn langste tijd gehad heeft, geeft hij een verkeerd en ontmoedigend signaal. Als je dat soort dingen vaak genoeg herhaalt, krijg je vanzelf gelijk. Het hoeft niet zo te zijn dat de sector zijn langste tijd heeft gehad, maar dan moeten er wel krachten zijn die de andere kant op duwen. Schaar je niet bij de fatalisten. Daar hebben de jongens en meisjes die graag willen blijven boeren niets aan. Boeren die willen blijven, kunnen blijven, maar dan moet jij ze helpen. Ze moeten in de eerste plaats melk en vlees kunnen produceren. Wel op een manier die de natuur aanwijst, met koeien buiten, met een kringloop-vriendelijke bedrijfsvoering. Ze zouden een deel van hun land als natuurgebied kunnen beheren tegen betaling (lees: het Alterra rapport: 'De slechtste grond is de beste') en voor hun hele areaal via onder meer hectarevergoeding, weidevogel- en slootkantenbeheer-vergoeding, betaald krijgen naar prestatie. Als die boeren melk produceren die zich onderscheidt van de bulk, bijvoorbeeld door een laag ureumgehalte en een hoog eiwitgehalte (dat geeft een hogere prijs,wist je dat?), als die boeren sobere koeien hebben, die minder liters per jaar geven maar gedurende meerjaren, als die boeren minder diep be-malen omdat ze het boerenverstand peil kennen (vraag 's aan Joop Verheul wat dat is!) en eventueel onderwater-drainage, toepassen, als die boeren bijzondere veenweideboeren zijn die zich onderscheiden door kwaliteit op velerlei gebied, dan kan het cultuurlandschap voor een groot deel behouden blijven.
Dan behoud je de identiteit van de streek, een belangrijke streekeigen economie (voedsel maken waar de monden zijn...) en je behoudt een mooie, streekeigen rijke natuur. Er zullen ongetwijfeld gebieden onder water komen en er zullen natuurreservaten worden gevormd, die weer op een andere manier interessant zijn voor flora en fauna. Ontwikkeling van alleen maar de ecologische hoofdstructuur is geen oplossing voor behoud van zeer veel cultuur- en natuurhistorie. Daar heb je ook een agrarische hoofdstructuur voor nodig. Samenvattend: als de politiek niet stuurt, stimuleert en ondersteunt, dan krijg jij gelijk. Dan heeft de sector hier zijn langste tijd gehad. De lokale lijsttrekker van het CDA mag zich niet laten verleiden tot zo'n uitspraak. Je eigen minister van LNV probeert dat nota bene met man en macht te voorkomen!
Een goede politicus ziet in dat het niet genoeg is te zeggen dat boeren de beste beheerders zijn van het landschap. Hij zet zich in voor de volgende generatie boeren. Want die is er. Je hebt onder boeren goeie en slechte, net als onder politici en andere mensen. Koester de goeie en geef ze genoeg reden het nog een generatie aan te durven. Het gaat in het Groene Hart misschien ook over recreatie, maar in de eerste plaats om boeren en boerennatuur. Dat weet het CDA heel goed en de lijsttrekker had zich dat beter moeten realiseren, toen hij vlak voor de verkiezingen een dagje op een boerderij ging werken met een journalist en een fotograaf erbij.
Vriendelijke groet, Bram van der Vlugt Joop Verheul

Bron: AD Groene Hart d.d. 10 maart 2006

En opeens was het veld een moeras

Siveo'60 in de problemen door ingreep waterleidingmaatschappij
PIET KROON
ZEGVELD
Het veld aan de Zegveldse Hoofdweg is in feite een gedraineerd weiland. Tijdens de hete zomer van 1976 blijkt dat een voordeel. Bij de meeste clubs brandt het gras geel en mogen er in augusutus geen oefenduels worden gespeeld. De Zegveldse weide blijft daarentegen redelijk groen. Siveo kan volop oefenen en start mede daardoor de competitie voortvarend. Siveo'60 doet lang mee in de titelstrijd. Siveo haakt af als door de ingreep van de waterleidingmaatschappij De Elf Gemeenten het veld verandert in een moeras. Trainen is wekenlang alleen mogelijk in de blubber, in de kantine en op straat. Uiteindelijk eindigt Siveo als vijfde. Rohda'76 wordt in haar eerste seizoen kampioen met één punt voorsprong op Sportief. Siveo, toen uitkomend in de afdeling Gouda, zat dus ineens zonder speelveld. Dick van den Hoeven, redacteur van het Siveo-Nieuws, toen vice-voorzitter, herinnert zich hoe het nieuws het bestuur ter ore kwam. „Onze oud-voorzitter Gert Kleinveld reed langs het veld en zag vanaf de weg dat het achterste doel en de afrastering waren neergehaald." De voormalige preses neemt poolshoogte en ontdekt tot zijn ontsteltenis waar de werklui van de De Elf Gemeenten mee bezig zijn. „Vrienden, het was om te janken wat hier gebeurde," schrijft hij later in het clubblad. „De uitvoerder verzekerde mij dat alles in orde zou worden gemaakt. Toen ik hem vroeg of hij wist waar aanstaande zaterdag dertien elftallen zouden moeten spelen, haalde hij de schouders op en zei dat hij daar niets mee te maken had." Kleinveld licht wedstrijdsecretaris Jan van den Hoeven in. Die alarmeert de andere bestuursleden. Dick van den Hoeven: „Er brak paniek uit. Hoe kon dit gebeuren? Als bestuur hadden we gehoord van de werkzaamheden, maar er was ons door de gemeente verzekerd dat deze om het veld heen zouden gebeuren. Bij navraag legde De Elf Gemeenten uit dat het allemaal was tegengevallen. Deden ze het anders dan zouden, volgens hen, de Zegvelders zonder water komen te zitten." Hoe dan ook, het resterende deel van het veld verandert in een moeras. Want bij het graven gooit men de overtollige grond in de omringende sloot, waardoor buizen van de drainage verstopt raken. Hoofdconsul A. Maat van de afdeling Gouda van de KNVB keurt het veld af. Het zit de club tóch al niet mee. Al jaren is men bezig met plannen voor een nieuwe accommodatie aan de Milandweg. De gemeente wil wel, maar Staatsbosbeheer en de Stichting Stichtse Milieudefensie liggen dwars. Volgens hen is de plek van het nieuwe complex een natuurgebied. Dick van den Hoeven: „De eerstvolgende thuiswedstrijd van" het eerste elftal tegen Waddinxveen is toen op 17 maart gespeeld op een bij veld van de Nieuwkoop. Lagere teams werkten hun wedstrijden af bij SC Woerden." Tegen het einde van de competitie is het veld (5 meter korter) weer geschikt voor voetbalwedstrijden. Siveo opent op 14 maart 1980 een nieuw complex aan de Milandweg.
Blubber Cup voor Van der Burg
Al dat gemodder was voor de redactie van het clubblad van Siveo'60 destijds aanleiding om de in het leven geroepen trofee voor het ongelukkigste lid de 'Blubber Cup' te noemen. De eerste gelukkige (wat heet...), die
in het bezit komt van deze bokaal, is Adrie van der Burg. Als gevolg van een beenbreuk, die Adrie van der Burg oploopt, komt hij in dat bewuste seizoen niet meer aan voetballen toe. En ontvangt dus de'Blubber Cup'.

Bron: AD d.d. 10 maart 2006

Kernenbinding brengt wachttijd terug

De kernenbinding werkt. Het systeem waarbij vrijkomende woningen in de sociale sector gedurende twee weken gereserveerd worden voor bewoners uit Kamerik of Zegveld, sluit aan bij de behoefte. Dat concludeert voorzitter Jan Zwaneveld van Woningbouwstichting Kamerik. „Van de 23 woningen die wij de afgelopen anderhalf jaar hebben toegewezen, is er één niet naar een Kameriker gegaan." Door de kernenbinding is de wachttijd voor een woning ook drastisch gezakt. „We kunnen nu na drie, soms al na twee jaar een woning toewijzen." Dat is een halvering ten opzichte van de eerdere situatie. Zwaneveld constateert dat de binding onder druk staat: „Grotere corporaties in grote steden zijn vaak tegen en pleiten ervoor de kernenbinding weer af te schaffen." De Woningbouwstichting Kamerik is daar tegen: „Dan gaan we weer naar een wachttijd van zes, zeven jaar."

Dorpen steeds slechter vertegenwoordigd

Regio - Ooit had Zegveld een gemeenteraad met zeven Zegvelders en had Kamerik er een met elf Kamerikers. Zeventien jaar na de gemeentelijke herindeling blijkt dat de dorpen er in de raad steeds slechter afkomen. Dat is voor Zegveld niets nieuws: het dorp heeft het al jaren met één vertegenwoordiger in de Woerdense gemeenteraad moeten doen. Na Joop Verheul nam Gok Hoogerbrugge het stokje over. Hoogerbrugge is opnieuw herkozen. Zijn dorpsgenoot Lijndert Bos (SGP) echter niet. Hoogerbrugge krijgt de komende vier jaar overigens wel gezelschap van twee dorpsgenoten: Liane Wubbels-den Haan (D66) en Herman van Rossum (ChristenUnie). Kamerik is slechter af. Het aantal Kamerikers in de raad is gestaag afgenomen tot twee in de huidige samenstelling: Maarten Haug (VVD) en Adri van Montfoort (PvdA). Vanaf volgende week is alleen Ruud Mees (VVD) nog vanuit Kamerik in de Woerdense raad vertegenwoordigd. Wie dat afzet tegen Harmelen dat acht dorpelingen in de nieuwe raad krijgt en er negen had, merkt dat het ongelijk verdeeld is in de wereld.

Passage

De Zegveldse leden van Passage komen dinsdag 14 maart bij elkaar in de Milandhof. Het thema van deze bijeenkomst is 'IJsland'. Klaas-Jan en Irene van Egmond vertellen aan de hand van dia's over het wonderschone IJsland. Aanvang: 19.45 uur.

Oud papier

Muziekvereniging 'Kunst na Arbeid' haalt zaterdag 11 maart weer oud papier op. De Zegvelders wordt verzocht het papier vanaf 8.30 uur aan de weg te zetten. De opbrengst is bestemd voor de vereni-gjngskas.

Bron: Woerdense Courant 9 maart 2006

Jubilarissen KNA gehuldigd

Door Jolanda van Luinen

Traditiegetrouw worden concerten van de Zegveldse muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) aangegrepen om jubilarissen in het zonnetje te zetten. Het was dan ook geen toeval dat burgemeester Schmidt en enkele wethouders afgelopen zaterdag aanwezig waren bij het KNA voorjaarsconcert in de Milandhof. Meestal vindt een dergelijke formele gebeurtenis plaats vlak voor de pauze, daar ging de burgervader tenminste van uit. Maar nu stond het onverwacht eerder ingepland, namelijk vlak voor de uitvoering van het nummer 'Tussendoortje'. „Ik wist niet dat ik het tussendoortje was?", reageerde Schmidt ad rem. In zijn algemeenheid vertelde de burgemeester dat jubilarissen zich voor langere tijd met hart en ziel hebben inzetten voor een vereniging en dat ze daarom gekoesterd moeten worden. Daarom werd voorzitter Mees van Elk jr. vanwege zijn 40-jariglidmaatschap geëerd met een oorkonde van de KNFM en een KNA-certificaat. Het doosje met het felbegeerde KNFM-speldje wilde in eerste instantie niet open, wat Schmidt de uitspraak ontlokte: „Ik ben niet technisch, daarom ben ik maar burgemeester geworden."
De tweede jubilaris van deze avond, Ellie Muis, werd toegesproken met de woorden: „U hebt 25 jaar het secretariaat verzorgd en acties geleid voor de vereniging. Met uw blokfluitlessen weet u kinderen te enthousiasmeren voor de muziek en van de jeugd moet je het hebben." Hierna kreeg zij behalve een oorkonde van de KNFM en het erelidcertificaat van KNA een gemeentelijke penning uitgereikt.
Toen ook dit doosje niet direct open wilde, had de burgemeester de lachers op zijn hand. „Ze zullen in Zegveld weten dat ik geweest ben", reageerde hij vrolijk naar publiek en wethouders toe.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 9 maart 2006

Tentoonstelling in Zegveldse bibliotheek

In de maand maart is er een nieuwe tentoonstelling te zien in de Zegveldse bibliotheek 'De Omslag' (in dorpshuis „de Milandhof' aan de Middenweg 2). Te zien zijn schilderijen gemaakt door leden van de Zegveldse meisjes-schilderclub: Anne-Carlijn Duut, Tessa de Kruijf, Suzanne Hoogerbrugge, Tanja van Oostrum en Lisa Kool. Daarnaast zijn er beelden te zien van Jan Ton. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de reguliere openingsuren van de bibliotheek.

Bron: Woerdense Courant en Woerdens Nieuwsblad 2 maart 2006
Pin It