Populieren

De storm van vorige week heeft duidelijk aangetoond dat het beleid van de gemeente Woerden voor het kappen van de Zegveldse bomen nog niet zo gek is. Kort na de storm heb ik een rondrit gemaakt langs de Zegveldse wegen, de Hazekade, de Dwarsweg en de Rondweg, waar nogal wat populieren staan. Wat is de balans? Langs deze wegen zijn 29 bomen omgewaaid, waarvan 24 populieren. De in Bodegraven woonachtige heer Koot en Manon Verheul zouden er verstandig aan doen zich eerst goed te oriënteren over de levensduur en de veiligheidsaspecten van deze bomen alvorens onbezonnen acties te ontketenen die de kap van deze bomen door de gemeente tegengaan.
A. de Bruin, Zegveld

Bron: AD 27 januari 2007

Grootschalige bomenkap van de baan

De grootschalige kap van vierhonderd bomen in Zegveld is van de baan. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Groeneweg gisteravond toegezegd tijdens een drukbezochte vergadering van het dorpsplatform Zegveld. Woerden wilde nog dit kapseizoen 447 bomen, voornamelijk populieren, weghalen om de 'openheid van het landschap' te bewaren. Dat plan leverde een storm van protesten op. Zonde van de natuur, was het oordeel. Meer dan tweehonderd inwoners van Zegveld hebben een petitie ondertekend die tijdens de eerste rondetafelgesprekken op 11 augustus aan b en w werd aangeboden. Paul Vonk, voorzitter van het dorpsplatform is zeer te spreken over de toezegging van de wethouder. „Als de veiligheid in het geding is of als een boom beschadigd dan wordt nog steeds gewoon gekapt. Maar de grootschalige kap van de baan," legt Vonk uit. Groeneweg heeft toegezegd voortaan eerst met het dorpsplatform om de tafel te gaan zitten, als weer bomen moeten worden  gekapt. „In overleg met het platform wordt dan bijvoorbeeld afgespoken welke vervangende bomen worden geplant," aldus Vonk.

Bron: AD 26 januari 2007

Kappen van bomen toch niet zo gek

De storm van de laatste dagen heeft overduidelijk aangetoond dat het beleid van de gemeente woerden over het kappen van de Zegveldse bomen nog niet zo gek is. Kort na de storm heb ik een rondrit gemaakt langs de Zegveldse wegen waar nogal wat populieren staan en wat is de balans? Er zijn 29 bomen omgewaaid, waarvan 24 populieren. De actievoerders zouden er voortaan verstandiger aan doen zich eerst goed te oriënteren over de levensduur en veiligheidsaspecten van de populieren alvorens zulke onbezonnen acties te ontketenen. Bovendien hebben zij zwaar overdreven met het zogenaamd grote draagvlak van hun acties.
A. de Bruin Zegveld

Zegveld - Tijdens de storm van vorige week is in Zegveld een grote kastanje gesneuveld. Deze stond nabij de kruising van de Hoofdweg en de Milandweg. Het was niet de enige boom die het loodje legde. Langs de Hoofdweg woei één populier om, terwijl de brandweer uit voorzorg dertien andere bomen omzaagde. Dat plaatste de discussie over het behoud van de populieren in het Zegveldse buitengebied weer in een ander daglicht.

Bron: Woerdense Courant 25 januari 2007

Overleg over bomenkap in Zegveld

ZEGVELD – De kap van de bomen in Zegveld is voorlopig uitgesteld. Met de gemeente Woerden heeft het actiecomité ‘Red de bomen in Zegveld’ de afspraak gemaakt dat op woensdag 24 januari een overleg plaatsvindt tussen wethouder Groeneweg van de gemeente Woerden, het Dorpsplatform Zegveld en de inwoners van Zegveld en de Meije. Dat werd bekend toen afgelopen donderdag 224 handtekeningen werden overhandigd aan de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Woerden voor de actie ‘Red de bomen in Zegveld’. Het actiecomité verzet zich tegen de door de gemeente Woerden voorgenomen kap van alle populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld (totaal 447 bomen).
Alle belanghebbende en geïnteresseerde inwoners van Zegveld en de Meije zijn welkom bij dit overleg op 24 januari om 19.00 uur in de Milandhof te Zegveld.
Voor meer informatie zie www.zegveld.net.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 18 januari 2007

Woerden komt bomenplan uitleggen

ZEGVELD – Waarom de ene boom wel blijft staan en de andere niet, legt de gemeente Woerden in Zegveld uit. Woerden is op 24 januari in de Milandhof te gast bij het dorpsplatform Zegveld. Vanaf 19 uur vertelt de gemeente het hoe en waarom van het onderhoudsplan voor het buitengebied. Het dorpsplatform geeft vervolgens zijn standpunt weer. De kap, die nogal wat protest heeft veroorzaakt, is voorlopig uitgesteld.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 18 januari 2007

Zegveld klaar voor 26-ste editie Verenigingenspel

Zegveld - Voor het Verenigingenspel dat volgende week zaterdag 27 januari in de Milandhof wordt gehouden heeft een recordaantal van 68 teams zich aangemeld. Ook vorig jaar kwamen er 68 aanmeldingen binnen, maar lieten twee teams het afweten. Als alle teams dit jaar daadwerkelijk deelnemen gaat de zesentwintigste editie van het Verenigingenspel met een recordaantal in de boeken.
Meer teams betekent ook meer vragen en zoals het er nu voor staat moeten er 350 denk- en doevragen per team beantwoord worden. Ciska Klooster van de Culturele Stichting Zegveld vertelt desgevraagd ieder jaar weer verrast te zijn over het enthousiasme van de deelnemende verenigingen, "Maar er is nog meer goed nieuws. Coöperatief Stimuleringsfonds Rabobank Bodegraven/ Woerden heeft ons financiële steun toegezegd, dat betekent dat we dit jaar voor het eerst het Verenigingenspe! kostendekkend kunnen maken" aldus Ciska Klooster

Paard dood na aanrijding Enschedeweg

Kamerik - Een paard is vorige week om het leven gekomen bij een aanrijding op de ir. Enschedeweg. Het dier is door onbekende oorzaak uit het weiland op de weg terechtgekomen. Daar reed net een 37-jarige Zegvelder met zijn auto. De man kon het paard onmogelijk ontwijken en klapte met hoge snelheid tegen het dier aan. Het paard bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De Zegvelder kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte zwaar beschadigd en werd door een takelwagen afgevoerd.

Beeldhouwwerken in de bibliotheek

Zegveld - Marian van Gemert uit Zegveld exposeert tot en met 28 februari beeldhouwwerken. De expositie vindt plaats in de Regiobibliotheek Zo'n twintig jaar geleden begon Marian van Gemert met aquarelleren. Na ongeveer zes jaar kwam daar boetseren bij. In 1996-1997 woonde zij met haar echtgenoot in Californië (VS). In die periode begon de belangstelling voor beeldhouwen. Bij terugkeer in Nederland is zij bij Wim Verwoerd in Zegveld terechtgekomen. De expositie is te zien tijdens de reguliere openingstijden.

Handtekeningenactie ‘bomen in Zegveld’

Tijdens de rondvraag kregen de raadsleden handtekeningen aangeboden van inwoners van Zegveld, die tegen de voorgenomen bomenkap zijn. De CDA-fractie vroeg de raad of het onderwerp Bomen in Zegveld op de agenda van de rondetafelgesprekken geplaatst kon worden.

Er is al een extra wijkplatformavond gepland waarop dit onderwerp besproken wordt. De gemeente geeft op deze avond uitleg over het plan. Alle bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Het wijkplatform bespreekt met hen dit plan. “Beslis dan later of er een rondetafelgesprek moet komen”, zo stelde de voorzitter van het wijkplatform. Wethouder Groeneweg lichtte de stand van zaken toe: “Als college voeren wij het vastgestelde beleid door de Raad uit. Het beleid waar het nu om gaat is vastgesteld. In het wijkplatform leggen wij dit plan uit en kunnen hierover vragen beantwoorden. Mocht de raad haar beleid wijzigen, dan ga ik daarmee aan de slag.”

Uiteindelijk heeft de raad afgesproken om eerst de resultaten van de bespreking met het wijkplatform af te wachten. Daarna wordt besloten of er een rondetafelgesprek over dit onderwerp gevoerd wordt.

De avond van het wijkplatform staat gepland voor 24 januari, om 19.00 uur, in de Milandhof te Zegveld. U bent van harte welkom.

Kap bomen uitgesteld

ZEGVELD – De actie “Red de bomen in Zegveld” heeft succes gehad. Het kappen van de bomen is voorlopig uitgesteld. De actie heeft veel reacties in Zegveld en wijde omgeving losgemaakt.
Volgende week woensdag 24 januari is er een extra vergadering van het Dorpsplatform Zegveld in de Milandhof. Het Dorpsplatform heeft gelet op de reactie van inwoners, met de gemeente afgesproken dat er alsnog overleg plaatsvindt, waarbij de gemeente de plannen zal uitleggen en het Dorpsplatform de gelegenheid krijgt om hierop te reageren en haar visie zal kunnen geven.
Vorige week heeft initiatiefnemer van de actie Manon Verheul uit Zegveld 224 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester en wethouders van Woerden tegen de voorgenomen kap van in totaal 447 populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld.
De herinrichtingsplannen zijn in het kader van het gemeentelijk bermbeheersplan uitgewerkt. Het behouden of versterken van de openheid van het landschap is de belangrijkste doelstelling in het herinrichtingsplan.
Ko Kromwijk, docent tuinbouw aan het Wellant in Montfoort vertelt desgevraagd dat hij niet weet waar de plannen van de gemeente op gebaseerd zijn. “De populieren zouden niet in het landschap passen en daarvoor in de plaats moeten eiken, elzen, walnoten en essen geplant worden. De walnoot is een prachtige boom, maar als je die vandaag plant is ie morgen al dood” vertelt Ko Kromwijk “de walnoot hoort thuis op hoge kleirijke grond en lage grondwaterstand. In veengrond gedijt de walnoot niet. De elzenboom komt van oudsher voor in dit gebied, maar lijkt mij ook niet ideaal. De elzenproppen die van de bomen vallen veroorzaken een gladde situatie op de weg en op een weg als de Hazekade waar 80 km gereden mag worden zal het de verkeersveiligheid niet ten goede komen. En waar ik helemaal om moet lachen is het plan essen en eiken te planten. Als de gemeente openheid tussen de polders wil creëren moet je niet met deze bomen aankomen. Een es, een prachtige boom overigens heeft een brede kruin en zal de openheid dus niet bevorderen. Het is ook absoluut niet waar dat essen dieper wortelen en daardoor minder kans hebben om om te waaien. In Zegveld gaat geen enkele boom dieper dan het grondwater. De eik heeft net als de es ook een brede kruin, maar staat ook nog eens 10 maanden per jaar in het blad. De populier laten staan lijkt me de beste optie” concludeert Kromwijk. “Bovendien zijn de bomen na 20 jaar nog lang niet kaprijp. Het is wel belangrijk kaprijpe bomen te vervangen door nieuwe. De bomen langs de Hoofdweg zijn wel kaprijp. Bij storm vallen ze om en verrichten veel schade en gevaar voor het verkeer, maar er komen geen nieuwe voor terug”. Ko Kromwijk heeft bij de gemeente al eerder aan de bel getrokken en gevraagd langs de Hoofdweg eerst nieuwe bomen te planten en 2 jaar later de oude te rooien. Dan staan ze er al vast.

De extra vergadering van het Dorpsplatform op woensdag 24 januari begint om 19.00 uur in de Milandhof en zijn belanghebbende en geïnteresseerde inwoners van Zegveld en de Meije ook welkom.

Bron: Woerdense Courant 18 januari 2007

Nieuwe vaarroute door de Meije

MEIJE - Waterrecreanten hoeven binnen afzienbare tijd niet meer een lange omweg door de Meije te maken om op de Nieuwkoopse Plassen te komen.
Natuurmonumenten (NM) en de Gebruikersgroep Plassengebied Nieuwkoop-Noorden (GPNN) praten over een nieuwe 'doorsteek' van en naar de Meije. De route zou wellicht in de zomer van 2007 al te gebruiken zijn. De doorvaart is al lange tijd een wens van de gebruikersgroep. Een werkgroep van Natuurmonumenten en de gebruikersgroep zet nu de voors en tegens op een rijtje.
Voor NM-beheerder Dirk Kunst staat voorop dat de natuur geen schade mag ondervinden van zo'n doorvaartroute. Anderzijds „willen wij ook dat omwonenden plezierig kunnen recreëren in het Nieuwkoopse Plassen". Kunst zegt mogelijkheden te zien voor een doorsteek die flora en fauna niet in de weg zit. Voordat het zover is, moet hij nog praten met enkele belanghebbende partijen. Daarom wil hij nog niet zeggen waar de doorsteek precies komt. Kunst heeft begrip voor het verzoek van de gebruikersgroep. Er is wel een doorvaart tussen Plassen en Meije, maar die is aan de zuid-westkant van het gebied nabij de Ziende. „Je moet dan de hele Meije door om de plassen te bereiken," aldus Kunst. NM op zijn beurt heeft bij de gebruikersgroep ook een verzoek neergelegd. De bestaande motorbootroute voert vlak langs een rust- en fourageergebied voor de beschermde purperreigers. NM wil die route verleggen zodat passerende boten minder onrust bij de vogels veroorzaken. Hij schat de kansen gunstig in.

Bron: AD Woerden Dichtbij 16 januari 2007

Actie tegen bomenkap

Meer dan 200 inwoners van Zegveld hebben hun handtekening gezet tegen de kap van 447 populieren. De bomen staan langs de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld. De gemeente Woerden wil de bomen kappen om een opener landschap te creëren. Er wordt een kleiner aantal bomen van een andere soort voor teruggeplaatst. Overleg met wethouder Groeneweg heeft tot gevolg gehad dat de kap voorlopig is uitgesteld. Op 24 januari heeft het dorpsplatform een extra vergadering belegd waar met de wethouder over de bezwaren zal worden gesproken. De actie tegen de kap van de bomen loopt op internet nog steeds door. Op de website zegveld.net kunnen mensen bezwaar maken.

Bron: Radio-uitzending RPL FM Actueel 14 januari 2007 en Spitsuur 15 januari 2007 (ochtend- en avondeditie)

Verzet tegen Zegveldse bomenkap groeit

ZEGVELD – De actie om 447 Zegveldse bomen te redden, heeft meer dan tweehonderd handtekeningen opgeleverd. De handtekeningen zijn deze week aangeboden aan burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Woerden.
Raad en college hielden donderdagavond het eerste rondetafelgesprek van Woerden. De perikelen rond de Zegveldse populieren stonden niet op de agenda van die gesprekken. Maar door de handtekeningen tijdens de rondvraag te overhandigen, hoopte initiatiefneemster Manon Verheul een afspraak te kunnen maken om de bomenkap op de rondetafelagenda van februari te krijgen.
Wethouder Groenweg had al eerder toegezegd dat hij de bomenkap in ieder geval zou uitstellen tot er in de gemeenteraad (opnieuw) over was gesproken en besloten.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 13 januari 2007

Expositie Margot Matyiko

ZEGVELD - Tot eind februari is in de Regiobibliotheek Zegveld de expositie van Margot Matyiko te bezichtigen. Margot Matyiko, een zeventigjarige schilderes uit Noord-Roemenië, is in haar regio bekend om haar landschappen in olieverf, die zij weergeeft in een nagenoeg abstracte compositie met heldere kleuren. Ook in het kleine werk weet zij steeds perspectief in het onderwerp aan te geven. Het schilderen van bloemen en behoort eveneens tot haar favoriete onderwerpen. Zij schildert meestal de natuur uit het hoofd, waarbij tijdens het werken de fantasie bovenkomt en spontaan wordt weergegeven. Ze is op latere leeftijd gaan schilderen en heeft les gehad van haar echtgenoot, Kondrak Karoly, een in Noord Roemenie bekend staande beeldhouwer, die de schilderkunst ook goed beheerste, Wim en José Oudijk uit Zegveld zijn goede bekenden van haar en hebben de laatste jaren diverse schilderijen van haar gekocht, die nu in de regiobibliotheek tentoongesteld worden. De expositie is tijdens de reguliere openingstijden te bezichtigen.

Veel steun voor Zegveldse bomen

ZEGVELD - De actie 'Red de bomen in Zegveld' (zie persbericht 27 december 2006) tegen de door de gemeente Woerden voorgenomen kap van alle populieren aan de Hazekade, Dwarsweg en Rondweg in Zegveld (totaal 447 bomen) heeft tot nu toe al meer dan 200 handtekeningen en reacties opgeleverd. Dat het onderwerp leeft blijkt uit het feit dat nog steeds dagelijks de handtekeningen en reacties binnenstromen bij www.zegveld.net.  Overigens meldt het actiecomité dat actie nog niet is afgesloten en mensen nog steeds hun handtekening kunnen achterlaten op de website. De tot op heden bin-
nengekomen handtekeningen zullen vandaag (donderdag) tijdens de rondvraag in de eerste rondetafelbijeenkomst van de gemeente Woerden (plaats: Stadhuis te Woerden, zaal A034, tijdstip 21.15 uur) worden aangeboden aan de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Woerden. Op dat moment zal worden bepaald op welke wijze het gesprek tussen de gemeente Woerden en de bewoners van Zegveld in deze kwestie verder zal worden gevoerd. Waarschijnlijk zal er begin februari een rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd.

Bron: Woerdens Nieuwsblad d.d. 11 januari 2007

Veel steun voor ‘Red de bomen’

ZEGVELD – Al meer dan tweehonderd handtekeningen zijn opgehaald tegen het masaal kappen van 447 bomen in het Zegveldse buitengebied. De actie, die zelfs ‘Hart van Nederland’ haalde, is daarmee een succes, vindt mede-initiatiefneemster Manon Verheul. Vanavond worden de handtekeningen aan de raad aangeboden.

EHBO-cursus in de Meije

Meije - De EHBO-vereniging de Meije en Zegveld start volgende maand met een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze bestaat uit circa tien lessen en een examen. Aan bod komen alle EHBO-onderdelen, zoals beademing, reanimatie en verbandleer. De cursus is bedoeld voor iedereen vanaf zestien jaar en wordt gegeven in de Milandschool op de hoek van de Hazekade en de Meije.
De kosten bedragen €120,-. Opgeven kan tot 1 februari bij Annie Biemond (0348-) 691608 of Sandra van Vliet: 06-55748541.

Cultuurhistorie in beeld

Zegveld/Regio - De cultuurhistorie van het veenweidegebied staat zaterdag 27 januari centraal tijdens een thema-bijeenkomst in de proefboerderij aan de Oude Meije. Vanaf 9.45 uur wordt daar de geschiedenis van het landschap in de Venen besproken. De organisatie ligt bij Natuurmonumenten. In de afgelopen jaren waren er al bijeenkomsten over de flora en de fauna van de veenweiden, nu is de ontstaansgeschiedenis aan de beurt. Die wordt belicht door cultuurhistoricus Michiel Purmer. Vervolgens bespreekt Aletta van der Zijden de verschillende landschapselementen die door menselijk handelen tot stand zijn gekomen. Het gaat dan onder meer om legakkers, petgaten en geriefbosjes. Natuurmonumenten bespreekt tenslotte de visie van zijn organisatie op de cultuurhistorie van het gebied. Aanmelden voor deelname is noodzakelijk en kan via 06-21272806 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant te gast bij Passage Zegveld

Zegveld - Op de eerste bijeenkomst van het jaar komt D. Rasser uit Amsterdam op dinsdag 16 januari de Zegveldse leden van Passage vertellen over zijn werk als koopvaardijpredikant
De avond begint om 19.45 uur in de Milandhof aan de Middenweg 2.

Bron: Woerdense Courant d.d. 11 januari 2007

‘Bomenkap Zegveld uitgesteld’

De kap van bomen in Zegveld wordt voorlopig uitgesteld. Dat heeft fractievoorzitter van D66, Jaap van der Does in RPLFM actueel gezegd. Van der Does voerde afgelopen week overleg met wethouder Groeneweg. Hij heeft Groeneweg laten weten dat het plan voor de kap van de populieren langs een aantal wegen in Zegveld in strijd is met de opvattingen van de gemeenteraad bij de behandeling van de notitie “Bermen Buitengebied”. Volgens Van der Does gaan de plannen eerst met de bewoners van Zegveld worden besproken. Hij verwacht dat de kap, als er van massaal protest sprake blijkt, niet doorgaat.

Bron: Radio-uitzending RPL FM Actueel 7 en 12 januari 2007

Populier verdwijnt uit het Groene Hart

Steeds vaker verdwijnen volgroeide populieren langs wegen in het Groene Hart. Door er walnoten, essen en eiken voor terug te planten, wordt het landschap aantrekkelijker. Dat menen althans de deskundigen.

Herinnering aan Holland

‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan’ Hendrik Marman (1899-1940)

Zo begint Herinnering aan Holland van Marsman. Maar waar hij nog spreekt van rijen populieren, raken deze bomen nu steeds zeldzamer. Nieuwe worden nauwelijks meer geplant, volgroeide exemplaren gaan tegen de grond en maken plaats voor essen, eiken en walnoten. Die horen beter thuis in het Hollands Utrechtse polderland.

In Zegveld zijn de rapen gaar nu de populieren uit het wegbeeld dreigen te verdwijnen ‘Het gaat om harmonie in het landschap’

Steeds vaker verdwijnen volgroeide populieren langs wegen in het Groene Hart. Walnoten, eiken en essen maken het landschap aantrekkelijker, menen deskundigen.

Langs menig provinciale weg zijn ze al omgezaagd. Soms leidde dat tot ophef, vaak ook niet. Maar nu zijn in Zegveld, bij Woerden, de rapen gaar. Het dorp voelt zich overvallen door de aanstaande kap van 447 bomen, vooral populieren, in het buitengebied. Gezonde exemplaren, om en nabij de twintig jaar oud.
Het gemeentebestuur op zijn beurt is verrast door de heftige reacties op het plan. “Er is uitvoerig over gesproken met de bevolking. We hebben het hele verhaal in november doorgenomen. Op die avond kwamen 25 mensen af”, zegt wethouder Groeneweg.
Onder een deel van de bevolking heerst verwarring. De bomen lijken het op het oog prima te doen op de natte veengrond van Zegveld. Het stadsbestuur vindt echter dat de bomen juist niet passen in het groene land. Ze zijn erg groot en zwaar geworden. Hun wortels schieten door de drassige bodem en duwen het asfalt aan gort. Dat kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden, legt Groeneweg uit. Dat argument wordt ook elders, zoals in de Lopiker- en Krimpenerwaard als argument gebruikt.
Door sommige bomen te verwijderen, ontstaat daartussen ruimte om de resterende bomen een betere kans te geven. “Het zijn er veel die weggaan maar niet álle bomen natuurlijk. En we gaan ook bomen elders herplanten. Het klinkt als een kaalslag maar dat is het niet.”
Aan de visie liggen diverse denkbeelden ten grondslag. De belangrijkste daarvan is het plaatselijke bomenplan dat begin deze eeuw werd opgesteld. Een van de uitgangspunten daarvan is dat bij voorkeur bomen terugkomen die er van oorsprong thuishoren.
Door het plan krijgen bijvoorbeeld platanen het moeilijk. Hoe sierlijk de uistraling van die soort ook is, het zijn Franse bomen. En dus hebben ze volgens het bomenplan in Woerden niks te zoeken.
De bomen langs de Zegveldse Hazekade, Dwarsweg en Rondweg moeten plaats maken vanwege het gemeentelijk landschapsbeleidsplan en het bermbeheerplan. Andere woorden voor hetzelfde: een open, gecontroleerd, groen gebied met daarin zoveel mogelijk originele en niet in de weg staande elementen. Voor populieren is daarin geen plaats, blijkt in Zegveld. Er keren slechts tachtig bomen van ‘inheemse soorten’ terug.
Toch mag daar niets verkeerds achter gezocht worden, meent Groeneweg. “Het landschap is van iedereen, we proberen het aantrekkelijker te maken met doordachte ingrepen. Het is als een stad: een burger kan niet duidelijk maken waarom het fijn is daar te zijn. Een architect kan uitleggen dat het komt door het kleurgebruik, de stenen, de opbouw en de vormen. Dat geldt ook voor een landschapsarchitect, die heeft er zicht op hoe je harmonie creëert tussen (historische) bebouwing, bestaande landschapselementen, bomen, geriefbosjes en water. Dàt is wat we in Zegveld willen. Eigenlijk zou het deze maand beginnen, maar op verzoek van een aantal partijen wachten we in ieder geval tot de nieuwe discussie heeft plaatsgvonden in een rondetafelgesprek.”
Te veel bomen; Harmelen kende jaren terug ook bomenstrijd

De commotie in Zegveld rond de kap van honderden populieren, roept herinneringen op aan Harmelen, voorjaar 2002.
Het toenmalige Belangen Harmelense Inwoners riep de bevolking op om de barricaden te beklimmen, omdat het ‘vijandige’ Woerden het verontrustende plan had opgevat om honderden bomen in het dorp om te laten hakken.
Ook daar was de achtergrond dat er te veel bomen te dicht op elkaar stonden of in de buurt van bebouwing.
Door de zaak flink uit te dunnen, zou het wegbeeld meer in de buurt komen van wat nieuwe landschappelijke normen en opvattingen voorschreven.

Vlist en Nieuwkoop; Populieren elders wel gewenst
De gemeente Vlist laat populieren ongemoeid. “De soort wordt behandeld als elke andere boom”, zegt woordvoerster De Groot. Vlist heeft onder meer het riviertje de Vlist met z’n knotwilgen als waardevol landschapselement. In dit beschermde buitengebied houdt de gemeente de vinger aan de pols via de aanlegvergunning. “Daarin kunnen we ook eisen stellen aan de beplanting”, aldus de woordvoerster. In de toekomst wil Vlist een groenbeheerplan maken, waarin karakteristieke en waardevolle bomen expliciet worden vermeld. “Sommige bomen kunnen dan een bijzondere status toegekend krijgen.”

Nieuwkoop is een stap verder in de bescherming van houtopstanden. Het gemeentebestuur heeft vorig najaar een lijst aangelegd. De populier in het buitengebied wordt ‘niet als probleem ervaren’, zegt woordvoerster Van Gils.
“Ze worden alleen gekapt als ze ziek zijn of dreigen om te waaien. Er zit geen schoonheidsdoel voor het buitengebied achter. Er worden niet bepaalde soorten gemeden.”

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 4 januari 2007

Expositie Margot Matyiko

In de Zegveldse bibliotheek 'de Omslag' is een nieuwe expositie geopend. Het gaat om schilderijen van Margot Matyiko. Zij exposeert voor het eerst in Zegveld en haar werk blijft daar tot en met 28 februari hangen. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de gewone openingstijden van de bibliotheek, die gevestigd is in de Milandhof 3an de Middenweg 2.

Bron: Woerdense Courant 4 januari 2007
Pin It