Op zoek naar Mi-mysteriën

Als onderdeel van een project van Centrum Beeldende Kunst in Utrecht is de club" Gezelschap van Mi" opgericht met als doel de mysteriën van het dorpje Mi te ontrafelen. De leden van het Gezelschap van Mi komen onder meer uit Nieuwkoop, Noorden, Zegveld, Woerden en Harmelen. Zij zijn als (vroegere) bewoner of vanuit hun beroep betrokken bij de geschiedenis van Mi-land, waar rond de twaalfde eeuw waarschijnlijk een kerkje heeft gestaan. Kunstenaar Heike Pars werkt in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht aan een project in het Land van Mi. Het mysterie van Mi houdt lokale historici en bewoners al jarenlang bezig. Archieven bevatten belangrijke bronnen voor het kunstproject. Om nu ook de hedendaagse ontwikkeling van het Land van Mi te kunnen archiveren zijn weer nieuwe bronnen nodig. In de Vroedschapzaal van het Stadsmuseum Woerden hebben de leden in een eerste bijeenkomst zich gebogen over een van de mysteriën van Miland namelijk het verhaal over de Gouden Miskelk. Deze miskelk zou rond 1914 in het gebied van Mi of Mij, in polder Achttienhoven, zijn opgebaggerd en vervolgens verkocht of aan de pastoor van Noorden zijn overhandigd.

Brandweersenioren in de slag

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de brandweervereniging Zegveld wordt komende zaterdag een senioren-brandweerwedstrijd gehouden.
Inmiddels hebben elf ploegen van diverse korpsen waarvan het merendeel uit de provincie Utrecht ingeschreven voor deze unieke wedstrijd. Iedere ploeg bestaat uit zes tot negen deelnemers, allemaal 55+ brandweermannen. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur op het parkeerterrein naast de Rabobank aan de Middenweg. Burgemeester Schmidt reikt om 17.00 uur de grijzen uit.

Klaverjassen

Het klaverjasseizoen in Zegveld gaat weer van start. Elke donderdag wordt in de Milandhof, Middenweg 2, gespeeld volgens het Rotterdamse systeem. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur. Er kan per avond worden gespeeld en betaald, maar liefhebbers kunnen ook lid worden van de club. Voor alle deelnemers zijn er prijzen beschikbaar.

Vunderink en Velzeboer exposeren

In galerie Vermeije opent zondag 7 oktober een expositie met schilderijen van Ido Vunderink. Vunderink houdt de laatste jaren elke herfst een tentoonstelling in zijn eigen expositieruimte aan de Meije 205. Ditmaal is het geen solo-aangelegenheid geworden. Hij exposeert samen met beeldhouwer Ester Velzeboer. De tentoonstelling wordt zondagmiddag 7 oktober geopend en duurt dan tot en met 28 oktober. De openingstijden zijn elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Bomen gaan toch om

De bomen langs de Rondweg en de Dwarsweg wordt op korte termijn toch gekapt. Aanleiding: een in opdracht van de gemeente opgesteld rapport geeft aan dat er onaanvaardbare risico’s zijn. Onder het motto ‘veiligheid gaat voor alles’ worden de bomen omgehaald, ondanks het eerdere verzet hiertegen.
Zie verder pagina 15

Zegvelds verzet tegen bomenkap gaat door

Vervolg pagina 1
Het verzet tegen de plannen om de bomen te kappen, is nog niet verdwenen. Manon Verheul, woordvoerster van de Werkgroep Bomen van het Dorpsplatform Zegveld, reageert onaangenaam verrast als zij met de gemeentelijke plannen wordt geconfronteerd.
Verheul hoopt het gemeentebestuur nog op andere gedachten te brengen. Voor 2 oktober staat overleg tussen de wethouder en de werkgroep gepland. Wethouder Groeneweg peinst er intussen niet over om de bomen te laten staan. Het feit dat er grote risico’s worden genomen door ze te laten staan, zoals uit de rapportage van BSI Bomenservice blijkt, is voor hem van doorslaggevend belang. En de wethouder weet zich door het hele college gesteund. Hij wijst op de storm die eerder dit jaar over Zegveld trok. Toen moest in allerijl een aantal bomen worden omgehaald voor ze uit zichzelf vielen. “Dat kunnen we niet wéér hebben.”
De Werkgroep Bomen vermoedt echter dat er opzet in het spel is: “De gemeente Woerden wil blijkbaar de bomen in Zegveld graag om hebben. Eerst pasten de bomen niet in het landschap, nu leveren de bomen aan de Rondweg en de Dwarsweg ineens allemaal een gevaar op”, aldus Verheul. Zij plaatst vraagtekens bij de inhoud van het rapport. Aan de Rondweg zijn vier bomen onderzocht, aan de Dwarsweg twee. Om op basis daarvan de situatie van alle bomen als gevaarlijk te beschouwen, gaat haar veel te ver.
De werkgroep vreest onnodige kaalslag, omdat nu ook jongere en wellicht wel stabiele bomen gekapt worden.
Groeneweg wil echter niet tornen aan de conclusies. Hij kondigt aan dat de bomen zo snel mogelijk om gaan. Wel mag de werkgroep meepraten over herplant. Snelle herplant: “Want het plantseizoen is nog niet afgelopen.”

Zegvelder staat terecht

De 41-jarige Arie V. uit Zegveld staat vanmiddag terecht voor de rechtbank in Utrecht. V. wordt beschuldigd van ontucht, verkrachting en aanranding van minderjarige meisjes. Inmiddels zit hij al ongeveer vijf maanden vast in afwachting tot zijn rechtszaak. Het vijftal feiten waarvan V. wordt beschuldigd omvat onder andere het plegen van ontucht in februari 2007 met een minderjarig meisje in het Duitse Willingen. Verder zou hij gedurende een periode van vier jaar seks hebben gehad met een minderjarig meisje uit Zegveld. Hier maakte V,. zich ook nog schuldig aan afpersing. Daarnaast zou V. een meisje in Bodegraven in 2005 voor een langere periode tegen haar wil hebben gezoend en betast.
Bekend figuur in Zegveld
V. is een bekend figuur in Zegveld. Hij heeft zijn eigen poelierbedrijf in Kamerik, was sponsor van de lokale tennisclub én lid van voetbalvereniging S.V. Siveo '60.
Verhalen gaan dat hij ook onder andere tijdens zijn activiteiten bij de clubs ontucht pleegde met minderjarigen. Inmiddels staat zijn huis in het centrum van Zegveld te koop en zal hij voor veel dorpelingen niet langer welkom zijn. De rechtszaak start vanmiddag vanaf 13.45 uur.

Bron: Woerdense Courant 27 september 2007

Gemeentebestuur laat zich niet bomen

WOERDEN/ZEGVELD – In Zegveld is er heisa ontstaan over het besluit van het College van B&W van Woerden om toch de resterende populierenpopulatie aan de Rondweg en Dwarsweg te kappen. Het gemeentebestuur heeft een onafhankelijk onderzoek laten verrichten door BSI Bomenservice, dat in een rapport heeft aangegeven dat de bomen voor onveilige situaties zouden kunnen zorgen en niet stabiel meer zijn en zijn te maken om deze nog te kunnen behouden.
Wethouder Wim Groeneweg heeft daarom zijn verantwoordelijkheid genomen om voor de eerstvolgende overlegmogelijkheid begin oktober met de werkgroep Bomen van het dorpsplatform Zegveld te besluiten tot massale kap.
De Zegveldse werkgroep bomen heeft al aangegeven de strijd om de populieren aan de Rondweg en Dwarsweg niet op te willen geven. De werkgroep verdenkt de gemeente hoe dan ook de bomen plat te willen hebben en betwijfelt of de rapportage van BSI Bomenservice wel zo onafhankelijk is.
De zaak lijkt volgens Manon Verheul, lid van de werkgroep, in een schriftelijke reactie al een uitgemaakte. “Op de gemeentelijke website staat een memo van wethouder Groeneweg aan de raadsleden. Daarin meldt hij dat de bomen moeten worden gekapt omdat ze volgens BSI allemaal instabiel zijn en dus kunnen omvallen. Dat betwijfelen wij.”
Daarnaast vindt men het vreemd dat de wethouder de raad wel inlicht en het platform niet. “Het gesprek met onze werkgroep gaat klaarblijkelijk nog alleen over de herplant van bomen.”
In het wekelijks persoverleg stelt wethouder Groeneweg, dat hij, en met hem ook de andere collegeleden, het belang van de algemene veiligheid boven die van het behoud van de natuur dient te stellen. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk te houden voor de veiligheid van onze burgers. Het voorliggende rapport van BSI bomenservice geeft aan, dat we terecht tot deze beslissing hebben moeten komen. Het college staat in zijn geheel achter dit besluit. We nemen onze verantwoordelijkheid.”
De gemeente gaf dinsdag aan op korte termijn de bomen om te laten zagen.

Zeventig jaar blussen in Zegveld

Dit jaar bestaat de brandweervereniging Zegveld zeventig jaar. Ter gelegenheid hiervan worden verschillende activiteiten georganiseerd. Een aantal weken geleden konden alle Zegveldse kinderen al meedoen aan een jeugdbrandweer middag. Als klap op de vuurpijl wordt er zaterdag 29 september een senioren brandweerwedstrijd gehouden. Deze wedstrijd wordt gehouden op het parkeerterrein naast de Rabobank, aan de Middenweg te Zegveld, 's middags tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Elf ploegen van diverse korpsen, waarvan er tien afkomstig zijn uit de provincie Utrecht, hebben zich inmiddels ingeschreven voor deze unieke wedstrijd. ledere ploeg bestaat uit zes tot negen deelnemers, allemaal (oud)-55+- brandweermannen.
Het is de bedoeling dat iedere ploeg een parcours aflegt, waarbij zij door een jury op een aantal punten beoordeeld worden. Deze beoordeling zal gebeuren volgens het oude aflegsysteem. Na afloop van de wedstrijd zal burgemeester Hans Schmidt de prijsuitreiking verrichten. De nadruk zal deze middag vooral liggen op het ludieke karakter en de onderlinge ontmoeting.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 27 september 2007

Verzet tegen bomenkap houdt aan

Inwoners van zegveld blijven zich verzetten tegen de kap van bomen. De gemeente Woerden heeft aangekondigd dat een aantal bomen langs de Dwarsweg en de Rondweg moet worden gekapt omdat de bomen bij storm dreigen om te waaien. Woerden kwam tot dat besluit nadat een onderzoekbureau vaststelde dat de bomen in een te smalle berm staan en last hebben van het hoge grondwater.
Een werkgroep die zich in het verleden al tegen de kap van bomen opstelde voelt zich gepasseerd. Het lijkt er op dat kap een onomkeerbare beslissing is en dat alleen nog mag worden meegepraat over de herplant van bomen.

Bron: RPL FM Actueel 27 september 2007

Werkgroep in geweer om bomenkap

De Zegveldse werkgroep bomen geeft de strijd om de populieren aan de Rond- en Dwarsweg niet op. De werkgroep is bang dat de gemeente hoe dan ook de bomen plat wil hebben. ,,En dat vinden wij een kwalijke gang van zaken. Het gesprek met ons lijkt nu alleen nog te gaan over de herplant,’’ verwoordt werkgroeplid Manon Verheul.
Wethouder Groeneweg op zijn beurt vindt dat het onderzoeksrapport over de staat van de bomen geen misverstanden laat bestaan. De bomen vormen een gevaar voor de weggebruiker en de gemeente moet dan ook niet afwachten, vindt hij. Volgens de werkgroep van het dorpsplatform valt er echter nogal wat af te dingen op het rapport van BSI Bomenservice. De werkgroep is dan ook ontstemd, omdat de kap van populieren aan de Rondweg en Dwarsweg al een beklonken zaak lijkt. Wethouder Groeneweg verdedigt de beslissing door te stellen dat het rapport door een onafhankelijk bureau is gemaakt. En als daarin wordt geconcludeerd dat de bomen een ’onaanvaardbaar risico’ vormen, moet het college actie ondernemen. ,,Dat is onze verantwoordelijkheid. En dan moet je de dingen doen waarvoor je bent. Dat betekent op korte termijn omzagen.’’

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 26 september 2007

Zegveldse bomen na kap meteen vervangen

Woerden wil in één grote herplantronde Zegveld van nieuw groen voorzien. De gemeente maakte onlangs bekend dat de populieren en abelen langs de Rondweg en de Dwarsweg het risico lopen om te waaien. Ze moeten daarom worden gekapt. In juni gingen er al achttien neer nadat ze tijdens een zware bui beschadigd waren geraakt.
Aan de Dwarsweg staan alleen populieren en abelen (een populiersoort). De begroeiing aan de Rondweg is diverser; behalve de twee populierensoorten staan hier ook andere soorten als eik en es. Worden alle populieren gekapt, dan zal vooral de Dwarsweg kaal ogen.
Woerden heeft begin oktober overleg met een speciale werkgroep vanuit het Zegveldse dorpsplatform. Die werkgroep is gevormd na het protest tegen kapplannen in 2006. Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt op dat moment uitgebreid gesproken over de staat van alle bomen. Ook komt aan de orde de vraag van het dorpsplatform of sommige bomen langer kunnen blijven staan. Tot slot overlegt de gemeente met de werkgroep over de vraag welke soorten bomen in welke grootte worden geplant.
Woerden wil de bomen in de komende winterperiode kappen. ,,En zomogelijk beginnen we dan meteen met de herplant. We willen de ingreep bij voorkeur in één en hetzelfde plantseizoen afronden,’’ aldus de gemeentewoordvoerster. Daarbij wordt ook gestreefd naar herplant aan de Hoofdweg, waar in het verleden ook bomen zijn weggehaald.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 25 september 2007

Zegvelse bomen gekapt

WOERDEN – De gemeente Woerden gaat een aantal bomen aan de Rondweg en Dwarsweg in Zegveld kappen. Dat gebeurt nadat uit onderzoek blijkt dat de bomen te los in de grond staan en makkelijk kunnen omwaaien.
In juni van dit jaar waaiden tijdens een hevige onweersbui al acht bomen om. De gemeente Woerden heeft toen preventief 10 andere bomen gekapt. Om vast te stellen of er nog meer bomen waren die bij storm risico lopen om te waaien, is onderzoek verricht. Daarbij is vastgesteld dat de bomen moeilijk wortelen in de smalle bermen en een hoge grondwater stand.
Al in 2006 was de gemeente Woerden van plan de bomen te kappen. Dat leidde toen tot fel protest van de inwoners van zegveld. De kap werd uitgesteld totdat de veiligheid niet meer te garanderen zou zijn. Dat moment is volgens Woerden nu aangebroken.

Bron: RPL FM Actueel 24 september 2007

Populieren geen lang leven meer beschoren

ZEGVELD - Het ziet er somber uit voor de populieren aan de Rondweg én de Dwarsweg in Zegveld.
De gemeente Woerden heeft vrijdag laten weten dat alle populieren en abelen toch op korte termijn moeten worden neergehaald. Het dorpsplatform Zegveld wil graag nog overleg en hoopt dat sommige bomen nog even kunnen blijven staan.
Een kapplan leidde vorig jaar tot fel protest, waarop Woerden het voornemen terugdraaide. In juni dit jaar sneuvelden 18 bomen na hevig onweer.
Woerden heeft in de afgelopen zomerperiode het bureau BSI Bomenservice de bomen laten onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat alle bomen zijn volgroeid en daarmee zo goed als aan het eind van hun levensduur zijn gekomen.
Ze zijn instabiel geworden. Dat wil zeggen dat ze bij storm zomaar kunnen omwaaien. BSI concludeert dat ze ‘een onaanvaardbaar risico’ vormen voor bewoners en gebruikers van de wegen.
De gemeente ziet geen andere mogelijkheid dan ’tot haar spijt’ alle bomen neer te halen. Volgens een woordvoerster realiseert Woerden zich dat veel Zegvelders erg aan het groen zijn gehecht. Maar de veiligheid op en langs de weg telt zwaarder, vindt Woerden. Secretaris Paul Vonk van het dorpsplatform: ,,Ik sta hier niet echt van te kijken. Maar naar onze indruk wordt alles nu wel erg rigoureus omgehaald. We hopen dat we op korte termijn nog met de gemeente kunnen overleggen.’’
Net als voor de gemeente staat ook voor het dorpsplatform de veiligheid voorop. Maar naar de indruk van Vonk is de staat van de bomen aan de Rondweg slechter dan die aan de Dwarsweg. De hoop is dat wellicht wat jongere bomen nog een poosje mee kunnen, zodat het gebied niet in één keer helemaal kaal is. ,,Maar het zou evengoed kunnen zijn dat neerhalen van alle bomen gewoon móet,’’ aldus Vonk.

Bron: AD Groene Hart Woerden Dichtbij 24 september 2007

Buurtschap Verwarrend grenzen stammen al uit de middeleeuwen
DE MEIJE: één en verdeeld

De één woont in Woerden, zijn buurman in Nieuwkoop en de ander weer een steenworp verderop, in Bodegraven. Maar allemaal zijn ze Meijenaren. Hun langgerekte buurtschap, middenin het Groene Hart, is uniek. De pakweg 600 inwoners zijn niet alleen verdeeld over drie gemeenten, maar ook nog eens over twee provincies, Zuid-Holland en Utrecht.
Martin Stolwijk is de ongekroonde burgemeester van boeren en buitenlui. Althans, die reputatie heeft hij. Stolwijk zelf ziet het anders: „De veldwachter was hier de echte baas. Maar die is al jaren weg." Stolwijk heeft hart voor De Meije. In de jaren zeventig klom hij op de barricaden om te voorkomen dat het Bodegraafse deel aan Nieuwkoop zou worden 'geschonken'. Zijn slogan: 'De Meije wil liever een achterbuurt zijn van Amsterdam, dan een voorstad worden van Nieuwkoop'. Niet echt pakkend, maar het protest werd gehoord.
Intussen morren de Nieuwkoopse Meijenaren. Jeannette en Bert Vergeer horen tot de 'opstandelingen'. Ze wonen in het Nieuwkoopse deel waar nog ongeveer vijftien andere huizen onder vallen en enkele woonarken. Het gezin haalt de boodschappen in Zegveld, heeft een huisarts in Bodegraven en brengt de kinderen naar school in Woerden. Nieuwkoop? Dat ligt zestien kilometer verderop aan de overkant van de plassen. „We hebben er helemaal niets mee, maar toch horen we bij de gemeente Nieuwkoop. Onze dochter wilde laatst op streetdance in Woerden. Wij moesten dertig euro meer betalen omdat we in Nieuwkoop woonden, buiten het gebied dus. Terwijl onze buren bij wijze van spreken niets extra's kwijt zijn." In het buurtschap zelf merken de Vergeers overigens niets van de splitsing. De bewoners voelen zich allen Meijenaren. Bovendien zijn er een kerk en een school waar Nieuwkopers, Bodegravers en Zegvelders gebruik van maken.
De kans dat Jeannette en Bert Vergeer ooit Woerdenaar worden, achten ze klein. „Om eerlijk te zijn denk ik dat het er nooit van komt," berust Bert. Streekarchivaris Rob Alkemade vermoedt hetzelfde. De grenzen die De Meije nu verdelen stammen immers al uit de middeleeuwen, vertelt hij. Het land werd destijds verdeeld onder drie partijen: het Baljuw van Woerden, het Hof van Utrecht en Café De Halve Maan in De Meije en het Baljuw Nieuwkoop-Noorden." En allemaal hadden ze hun eigen regels. „Grappig detail: het gebeurde wel eens dat bewoners aan de Bodegraafse kant iets heel ergs deden waarvoor ze werden verbannen uit het gebied. Deze mensen gingen dan drie huizen verderop wonen, in het Woerdense deel." Toen na 1800 de gemeentegrenzen ontstonden, bleef De Meije een gebied in drie stukken. Een herindeling is daarna nooit aan de orde is geweest, herinnert Alkemade zich. „De mensen hebben er volgens mij ook niet echt last van."
Maar Stolwijk betwist dit. „Er is geen enkele binding tussen Nieuwkoop en haar bewoners uit De Meije. Er ligt een grote plas tussen. Nieuwkoop doet er bovendien bijna niets. Het haalt geen vuilnis op, de politie is er niet te zien en ook de brandweer is niet actief. Alleen voor een paspoort of een rijbewijs hebben we iets te zoeken in Nieuwkoop." Op de vraag in welke van de drie gemeenten je het beste kunt wonen, antwoordt Stolwijk: „Het meest actieve deel ligt aan de Bodegraafse kant. Maar het mooiste wonen kun je in het Woerdense deel. Het is daar meer landelijk, rustig, met natuurgraslanden." Probleem is wel dat Woerden in een andere provincie ligt, Utrecht. Dat maakt een overgang extra complex. Hoe dan ook, burgemeester Boogaard van Nieuwkoop wil zijn 'overzeese' inwoners niet laten gaan. Een correctie van de gemeentegrens is volgens hem een gepasseerd station. „De beurt is voorbij." Nederland zit vrij ordelijk in elkaar, legt hij uit. „Bewoners kunnen niet zomaar zeggen dat ze liever bij Bodegraven willen horen."
Bovendien zijn er volgens hem bepaalde momenten geschikt voor een dergelijke discussie, bijvoorbeeld ten tijde van een herindeling. „En toen dit in Nieuwkoop speelde zijn alle wetsontwerpen gepubliceerd en konden inwoners bezwaar maken. We hebben met open vizier gehandeld. In die periode hebben we geen ontevreden geluiden uit De Meije gehoord."
Het Bodegraafse CDA-raadslid Jaco Kastelein bestrijdt deze lezing. „We hebben geprobeerd met Nieuwkoop te overleggen, toen daar een herindeling speelde met Ter Aar en Liemeer. Boogaard liet toen weten dat De Meije bij Nieuwkoop moest blijven. Het is flauw als Boogaard nu zegt dat het nooit een issue is geweest."

Tot nu toe

  • De Hollandse Meije, het deel dat nu onder Bodegraven valt, kwam in de middeleeuwen onder gezag van het Baljuw van Woerden. De stichtste Meije, ofwel het Zegveldse deel, viel onder het hof van Utrecht. Het Nieuwkoopse deel werd overgedragen aan het Baljuw Nieuwkoop-Noorden.

  • Na 1800 ontstonden de gemeentegrenzen die De Meije nog steeds in drie stukken verdelen.

  • In 1995 werden de huisnummers opnieuw heringedeeld. Tot die tijd hadden de drie gemeenten een eigen nummering, wat verwarring zaaide.

  • In september van dit jaar vertellen Nieuwkoopse Meijenaren de raadsleden over hun problemen. Zo zijn er moeilijkheden met het ophalen van huisvuil, ligt een deel van de woonboten in twee provincies en ontbreekt het aan een stembureau in De Meije.

  • De Nieuwkoopse burgemeester Boogaard zegt best te willen praten over het oplossen van de problemen. Het gebied afstaan is volgens hem niet aan de orde.

Maak van De Meije een gemeente
Nu heeft Corina van Arnhem (op de foto samen met haar man) geen last meer van de driedeling, maar toen ze de Meijetuin nog had, stuitte ze veelvuldig op problemen. „Voor toeristen was het soms echt lastig,' vertelt ze. „ Als je niet bekend bent in De Meije is het soms flink zoeken. Toeristen raakten danig in de war: moesten ze nu naar Bodegraven, Woerden of Nieuwkoop om de Meijetuin te bezoeken." Ook het feit dat de eigenaresse met drie VVV 's te maken had, maakte het moeilijk. „Dan moesten we naar Nieuwkoop, dan weer naar Bodegraven of Woerden." Van Arnhem vindt eigenlijk dat De Meije een gemeente moet worden. „Dus niet onderbrengen bij een van de drie grote gemeenten." Schaalvergoting is volgens haar slecht voor De Meije. „Politieke schaalvergroting zorgt er alleen maar voor dat de burgers nog verder van de gemeente af komen te staan."

Inbraken, schietpartijen en afges
Het is niet altijd even veilig geweest in De Meije. In de jaren vijftig was er de 'schrik van de Meije'. De broers Cor en Joop P. uit het Bodegraafse deel van het buurtschap joegen iedereen de stuipen op het lijf. Uit angst voor represailles durfde vrijwel niemand iets tegen hen te ondernemen. Deed men het toch, dan kwam het antwoord in de vorm van afgesneden koeienstaarten, stukken ijzer in het hooiland die de machines beschadigden, gestolen kippen en konijnen. Vooral de 26-jarige Cor, de oudste was een gevaarlijke man die altijd een revolver op zak had. Samen hadden ze een hele reeks inbraken gepleegd in Vleuten, Rietveld, Harmelen, Breukelen, IJsselstein, Jutphaas en Linschoten. Het tweetal werd uiteindelijk gepakt nadat een inbreker uit Waddinxveen doorsloeg. Hij wees het tweetal als dader aan van een Woerdense schietpartij, waarbij de 35-jarige agent A. van Eek werd doodgeschoten. De politieman werd 13 op 14 november 1952 neergeschoten toen hij postte aan de Rijksstraatweg bij café De Eendracht, vlak na een inbraak in Harmelen waarbij de daders waren gevlucht. De inbrekers bleken Cor en Joop te zijn geweest. Later begreep men daardoor het laatste woord van de stervende agent, dat het 'Bodegraven' was geweest. Van Eek had de schutters herkend. De Utrechtse rechtbank veroordeelde Cor op 18 december 1953 volgens de eis tot levenslang. Joop kreeg wegens medeplichtigheid zes jaar.

Waar is het goedkoop wonen?
De Meijenaren betalen niet allemaal dezelfde bedragen voor gemeentelijke zaken. Zo betalen inwoners uit het Nieuwkoopse deel van De Meije 30 euro voor een nieuw rijbewijs, terwijl de Bodegravers hier 35 euro voor moeten neerleggen.
In Woerden is men nog duurder uit: 45,25 euro. Een nieuw paspoort halen kost in de drie gemeenten hetzelfde, namelijk 47,45 euro. Als het gaat om belastingen zijn er ook verschillen. De afvalstoffenheffing (exclusief rioolrechten) is in Nieuwkoop veel goedkoper dan in Bodegraven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een- en meerpersoonshuishoudens. In Nieuwkoop betalen de eenpersoonshuishoudens 168,96 euro per jaar. De meerpersoonshuishouden moeten 241,36 euro betalen. In Bodegraven is een allenstaande 249,68 euro kwijt. Voor een huishouden met meerdere personen is de afvalstoffenheffing 301,01.Woer-denaren betalen per maand 16,75 euro (201 euro per jaar) als ze alleen wonen en 20 euro (240 euro per jaar) wanneer er meerdere mensen in huis wonen.

Bron: AD, Groene Hart 22 september 2007

IVN wandelt zondag over Branderpad in Zegveld

Zegveld - De afdeling Woerden van het IVN gaat zondag wandelen over het Branderpad in Zegveld. De wandeling past in het programma van De Groenen Maand. September is uitgeroepen tot de Groene Maand. In heel Nederland zijn activiteiten georganiseerd door de verschillende natuurorganisaties, ook door het IVN. Het thema van dit jaar is de historie van het landschap. Hoe is het Nederlandse landschap in de loop der eeuwen, deels door mensenhanden, gevormd? Hoe is dit veenweidelandschap ontstaan? Wat is een zesvoorling, een cope, een pestbosje? De wandeling in Zegveld staat onder leiding van gidsen van het IVN.  De start van de wandeling is om 14.00 uur bij de Milandhof, Middenweg 2. De tocht duurt circa anderhalf uur.

Huwelijksfeest op Ameland

Zegveld- Burgemeester Hans Schmidt heeft dinsdag het echtpaar Uittenbogaard-Roos persoonlijk gefeliciteerd met hun 60 jarig huwelijk. Het feest werd afgelopen weekend al gevierd op Ameland. Die keus was niet moeilijk want het eiland heeft in het leven van het echtpaar altijd een belangrijke rol gespeeld. Als veehandelaar van voornamelijk schapen kwam de geboren Zegvelder Lauw Uittenbo-gaard (79) in aanraking met het eiland. "Wij komen nu al 50 jaar op het eiland en kennen daar veel mensen" vertelt Lauw Uittenbogaard "We kennen de Amelanders zelfs beter dan de Zegvelders. Vanzelfsprekend dat er veel eilandbewoners op ons feest zijn geweest" Uittenbogaard is nog steeds actief met zijn beroep bezig. "Er wordt me wel eens gezegd 'ga op jouw leeftijd eens een hobby zoeken' maar ja als dit nou mijn hobby is" Als veehandelaar was hij vroeger veel op pad en nam Annie de zorg op zich voor de tien kinderen.
"Ik was maar gewoon huisvrouw"zegt Annie (81) bescheiden. "In die tijd was het niet aannemelijk dat je als vrouw je beroep voortzette. Dus stopte ik na mijn huwelijk als handwerkjuffrouw en zorgde voor de kinderen" Burgemeester Hans Schmidt verwees haar bescheidenheid naar de prullenbak en concludeerde dat je voor de zorg van zo'n groot gezin toch wel een manager bij uitstek moest zijn.
Het gezin heeft op verschillende plekken in Zegveld gewoond. Een daarvan was het huisje in de oude dorpskern, de huidige snackbar. Het huis was te klein voor zo'n groot gezin en daarom sliepen twee kinderen bij de naastgelegen bakker. "Gelukkig ging de jeugd vroeger nog niet zoveel 'uit' als tegenwoordig en dat betekent wel minder zorgen"ziet Annie als voordeel bij de opvoeding "En gingen ze toch op pad dan moesten ze 11 uur 's avonds thuis zijn" "Dat was 10 uur hoor" verbetert een van de dochters met een knipoog "Het was vroeger altijd gezellig thuis, we deden spelletjes, al onze vrienden waren welkom en alles kon. Op vakantie gingen we ook. De veeboot werd grondig schoongemaakt en ingericht tot vakantieboot en gingen we twee weken op vakantie naar Katwijk" vertelt de oudste dochter Hennie. In de oorlog leerde het jubilerende echtpaar elkaar kennen. "Annie woonde in Waddinxveen en logeerde bij familie in Zegveld. Lauw was de auto aan het wassen en het regende. "Toen ze langs liep vroeg ik of ze niet even wilde schuilen, maar dat wilde ze niet. Later kwam ik haar en dat was natuurlijk geen toeval weer via vrienden tegen in Waddinxveen en heb ik, waar ik eerst toch wel bang voor was, geen blauwtje opgelopen" Zoals gezegd kreeg het Zegveldse echtpaar 10 kinderen en nog eens 28 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen cadeau.

Kleding en speelgoed in 'De Voorhof'

Herfst- en winterkleding en speelgoed worden zaterdag aangeboden tijdens een kleding- en speelgoedbeurs in De Voorhof Deze duurt van 9.30 tot 12.00 uur. Inleveren kan vandaag na contact met Sabina van der Arend, tel. 691933.

Bron: Woerdense Courant 20 september 2007

Waterleiding Zegveld zit dankzij een tweede leiding niet meer zonder water
Werkweg doorkruist veengebied

Zegveld krijgt een betrouwbaarder waterleiding. Waterbedrijf Oasen legt een tweede hoofdwaterleiding aan naar het dorp. Breekt een van de leidingen door verzakking van de veengrond, dan kan de waterleverantie veel sneller worden hervat door de waterstroom 'om te leiden'.  Gas- en elektriciteitsbedrijf Eneco heeft in de afgelopen twee jaar al het gasstelsel in Zegveld onder handen genomen om eendere problemen te voorkomen. Op het oog lijkt het alsof in de polder bij de Rietveldsekade een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Met rijplaten is een brede werkweg gemaakt waar zandwagens en graafmachines druk in de weer zijn. Niets is minder waar. Waterbedrijf Oasen uit Gouda legt een drie kilometer lange transportleiding aan tussen het pompstation aan 's Gravensloot in Woerden en de Molenweg in Zegveld. Het werkterrein van ongeveer dertig meter breed moet over minimaal een jaar weer groen grasland voor de koeien zijn.
De nieuwe leiding komt ongeveer vijf meter naast de bestaande hoofdwaterleiding te liggen. De bestaande leiding blijft in gebruik. „Met de tweede hoofdleiding kunnen wij een hogere bedrijfszekerheid bieden. De ondergrond in het veenweidegebied is vaak in beweging. Vooral bij de koppelingen tussen de buisdelen kan daardoor een lekkage ontstaan. Zo'n breuk is lastig te repare-
ren. In zo'n geval kunnen we straks het water omleiden via de tweede buis en kunnen wij de waterlevering beter garanderen. Zo komt niemand zonder water te zitten," licht een woordvoerster van Oasen toe.
Het project is voor het waterbedrijf bijzonder. „Er komt heel veel bij kijken," vertelt zij. Zo is vooraf uitgebreid met de gebruikers van het gebied, voornamelijk veehouders, gesproken. Het tracé loopt voor een groot deel parallel aan de Rietveldsekade en kruist veel sloten. Oasen heeft hiervoor een reeks noodbruggetjes aangebracht. Om het vee te weren, moesten hekwerken worden geplaatst.
De werkweg is in het polderland momenteel 'best heel zichtbaar,' erkent Oasen. Maar de weg is zó geconstrueerd dat het land zo weinig mogelijk schade oploopt. Op het grasland is wegendoek aangebracht, daarop is zand gestort. Dit pakket is vervolgens bedekt met rijplaten. Omdat het om kwetsbare veengrond gaat, zijn bij het graafwerk voor de leiding verscheidene voorzorgsmaatregelen genomen. Eerst is de bovenlaag (graszoden) van het land verwijderd en naast het tracé gelegd. Vervolgens is de veengrond tot op de benodigde diepte weggegraven. Ook het veen is nabij het werkterrein opgeslagen. „Anders bestaat het risico dat later onkruiden in de grasmat opduiken." Zo snel mogelijk na het leggen van een buisdeel worden veen en gras teruggelegd om uitdroging van het veen te beperken. Op de plek van de voor of geul brengt Oasen ongeveer dertig centimeter extra grond aan omdat de bodem nog zal inzakken. Het terrein wordt tenslotte opnieuw ingezaaid en na een jaar gecontroleerd. Op één plek nabij Zegveld wordt de leiding ondergronds geboord. Hier ligt het natuurgebied van Zegvelder Ton. In het vooroverleg van Oasen gaf hij aan liever niet met een kale geul van 150 meter lang dwars door zijn bos te willen blijven zitten.

Tot nu toe

  • 1968: Het toenmalige waterbedrijf De Elf Gemeenten legt de watertransportleiding tussen Woerden en Zegveld aan. Wegens de slappe  veengrond wordt een bijzondere methode gekozen; de buisdelen worden met helikopters op hun plaats gelegd.

  • 2003: Gasexplosie in Bergschenhoek. Een koppeling was losgeraakt na verzakking van de ondergrond

  • 2004: Netbeheerder Eneco besluit naar aanleiding van dit ongeluk ongeveer 75.000 gasaansluitingen in Zuid-Holland en Utrecht te vervangen.

  • 2007: Eneco is ongeveer halverwege met het project, dat tot 2009 doorloopt. Ongeveer 1500 aansluitingen in de regio Gouda worden nog gecontroleerd in de zogeheten nazorg. De regio Woerden is volledig afgerond.

  • 2007: Waterbedrijf Oasen legt een tweede waterleiding aan tussen Woerden en Zegveld. Dit traject bleek in de afgelopen jaren zeer storingsgevoelig. Een dubbele transportleiding wordt alleen in dergelijke 'calalmiteitengebieden' aangelegd. Voor de jaarwisseling moet de operatie zijn voltooid.

Gasleiding is al 'verzakking-proof
Gas- en elektriciteitsbedrijf Eneco heeft het gas- en stroomnetwerk in het veenweidegebied rond Woerden al 'verzakking-proof gemaakt. Vooral gasleidingen bleken in het verleden storingsgevoelig te zijn. Vooral de aansluiting van hoofdleiding op huisaansluiting wilde nog wel eens breken. „Het aansluitpunt bij huis bleef stabiel omdat de woning op palen staat. De veengrond eromheen bleef echter zakken. Daarom hebben we die allemaal vervangen,' vertelt een woordvoerder van Eneco in Rotterdam. Toegepast is een andersoortige koppeling die flexibeler is. Bovendien is bij de doorgang in de fundering meer verticale ruimte gemaakt zodat de gasleiding kan 'meebuigen.' Elektriciteitsleidingen zijn aanmerkelijk minder kwetsbaar, aldus de woordvoerder. Dit soort draad is al flexibel. Bovendien wordt de kabel in een grote lus onder de woning aangebracht zodat de trekkracht als gevolg van een verzakking wordt opgevangen.

Bron: AD Groene Hart 20 september 2007

Reconstructie pas later

Zegveld - De reconstructie van de Molenweg gaat voorlopig niet door. Het wordt eind dit jaar of misschien wel begin 2008. Dit als gevolg van problemen bij de aannemerskeuze. De bewoners kregen dit slechte nieuws dinsdagavond te horen.

Reconstructie uitgesteld

DOOR JOLANDA VAN TOL
Zegveld - De bewoners van de Molenweg die dinsdagavond door de gemeente Woerden in de Milandhof uitgenodigd waren voor een informatieavond over de reconstructiewerkzaamheden van hun straat kregen een onverwachte onaangename mededeling. De werkzaamheden die aanstaande maandag zouden beginnen zijn uitgesteld tot december en misschien wel tot begin volgend jaar. De afgelopen maanden hebben nutsbedrijven kabels en leidingen op een tijdelijke locatie gelegd, waardoor het trottoir en de tuinen flink overhoop liggen.
Projectleider Werken en Renovaties van de gemeente Woerden A. Pouw had pas een dag voor de informatieavond te horen gekregen dat de reconstructie niet uitgevoerd mag worden door de Woerdense aannemer Van Bemmel omdat dit geen gecertificeerd bedrijf is. Op 18 juni van dit jaar is de milieuwetgeving aangepast en dat is de gemeente ontgaan. De nieuwe wet schrijft voor dat waar een combinatie is van sanering van vervuilde grond en reconstructie dat alleen uitgevoerd mag worden door een gecertificeerd bedrijf. Naast Van Bemmel hadden nog 5 bedrijven ingeschreven, maar ook die bedrijven hebben niet het benodigde certificaat. Projectleider A. Pouw heeft nog een poging gedaan bij de Provincie utrecht om een uitzondering te maken, maar deze was echter onverbiddelijk. Dat betekent dat er opnieuw een aanbestedingsplan opgestart wordt en de gewone procedure weer doorlopen moet worden. Begin december zou daar dan een bedrijf uit moeten rollen, maar dan is het nog maar de vraag of het bedrijf meteen met de werkzaamheden kan beginnen. De bewoners van de Molenweg waren vooral teleurgesteld over de chaos voor hun woning die nu nog langer gaat duren. Pouw beloofde de komende weken de knelpunten te inventariseren en tijdelijk waar mogelijk op te lossen. De informatieavond over de werkvolgorde, de tijdsduur en de omleidingen zal nu in december plaatsvinden

Onderlinge verzekeraars Zegveld en Meije samen

Zegveld - De leden van de Onderlinge verzekeringsmaatschappijen Zegveld en De Meije hebben besloten om met ingang van 1 januari 2008 samen te gaan. Na een periode van ruim honderd jaar bestaan van de O.B.M. De Meije en bijna honderd jaar bestaan van de O.V.M. Zegveld en Omstreken is er een einde gekomen aan een stukje historie wat begonnen is met het collectief opzetten van verzekeringsmaatschappijen door agrariërs om schade door brand of storm gezamenlijk te dragen. Voor de 2100 klanten van de nieuwe Onderlinge , O.V.M. Zegveld en Omstreken, verandert er weinig.
Meije te klein
De fusie is op initiatief van Onderlinge De Meije tot stand gekomen, onder meer vanwege het opnieuw moeten afsluiten van een herverzekeringscontract, alsmede het feit dat het door de nieuwe wet- en regelgeving en de daarbij behorende diploma-eisen niet haalbaar was om een opvolger te vinden voor de huidige administrateur. Het kantoor aan de Middenweg in Zegveld blijft gehandhaafd.

Oud papier

Zaterdag 15 september a.s. haalt muziekvereniging "Kunst na Arbeid" weer het oud papier in Zegveld op. De Zegvelders wordt verzocht het papier vanaf 8.30 uur aan de weg te zetten. De opbrengst is bestemd voor de verenigingskas.

Bron: Woerdense Courant 13 september 2007

Feest op Milandschool

Meije - "Kom gezellig bij elkaar. Onze school is honderd jaar. Achter kerk en Halve Maan heeft hij hier een eeuw gestaan. Met dit lied en het oplaten van ballonnen hebben leerlingen, leerkrachten en ouders van de Milandschool afgelopen maandag het feestjaar geopend.
Het feest was compleet toen ook nog eens de Zegveldse brandweer met toeters en bellen een traktatie kwam brengen. Het komende jaar worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo gaan tien oud-leerlingen van alle leeftijden op 10 oktober de kinderen over hun schooltijd op de Milandschool vertellen. De voorbereiding van de reünie op 8 juni volgend jaar is in volle gang. Zo zijn de organisatoren van dit feestjaar ook druk met het jubileumboek dat in de maak is en dat ten tijde van de reünie wordt uitgegeven.

Knutselmiddag

Speeltuinvereniging 'De Robbedoes' houdt op zaterdag 15 september haar jaarlijkse knutselmiddag in de Milandhof. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen weer creatief bezig zijn met onder andere figuurzagen, gipsen beeldjes verven, een kikker bewaardoos en een magneetbord maken. De knutselmiddag begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur.

(Ouderen)zorg

Het Dorpsplatform Zegveld organiseert op dinsdag 18 september een speciale avond met als thema" (ouderen) zorg" Het platform wil samen met de inwoners, leden van het platform en een aantal deskundigen op dit werkterrein, in kaart brengen waar behoeften liggen in Zegveld en wat de mogelijkheden zijn om aan deze behoeften tegemoet te komen. Volgens Paul Vonk van het Dorpsplatform kunnen onderwerpen als zorgwoningen, dagopvang verpleegzorg aan de orde komen. "Wat ons betreft en daarom staat "ouderen' ook tussen haakjes, wordt dit onderwerp breed benaderd en stellen wij ons ook voor dat er mogelijk ook samenwerking tot stand komt met naastliggende organisaties en instelling" aldus Paul Vonk. Het bestuur hoopt dat veel Zegvelders gehoor geven |en mee willen praten over dit onderwerp. De thema-avond begint om 20.00 uur in de Milandhof in Zegveld

Bron: Woerdense Courant 6 september 2007
Pin It