CDA doet mee aan spinningmarathon

Zegveld - Het CDA geeft komende zaterdag de aftrap voor de campagne Zeker Woerden! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. De Christendemocraten doen met twaalf personen mee aan de spinning-marathon bij sportschool Henkido in Zegveld. Deze marathon wordt georganiseerd door de World Servants-groep uit Woerden. Er zijn dertig fietsen die zes uur lang bezet moeten worden. Met deze actie sponsoren alle deelnemers zelf ook de World Servants projecten. Voor de CDA-deelnemers is meedoen aan deze marathon een bewijs van de betrokkenheid van de partij bij de millen-niumdoelstellingen en de naastenliefde voor degenen die het beduidend minder hebben dan de mensen in de westerse samenleving. De spinningmarathon begint zaterdag om 10.00 uur en burgemeester Schmidt is van de partij bij de start.

Siveo start zaterdag met jubileumfeest

Zegveld- De Zegveldse voetbalvereniging Siveo '60 begint zaterdag met de festiviteiten rond haar gouden jubileumSport Is Vreugde En Ontspanning werd op 22 juni 1960 opgericht en het vijftigjarige bestaan moet komend jaar op allerlei manieren luister worden bijgezet, Komende zaterdag wordt de nieuwe kunstgrasmat op het hoofdveld in gebruik genomen. Zowel de jeugd (in de ochtend) als de ouderen ('s middags) spelen die dag een "snerttoernooi". In de namiddag zullen in de kantine de eerste historische beelden vertoond worden uit de eerste vijftig jaar van de club.
Reünie en wedstriid
Tot de overige activiteiten van dit jubileumjaar behoren een reünie op zaterdag 17 april, waarbij ook talrijke oud-leden worden verwacht. Daarnaast is er een bijzondere wedstrijd in het feestprogramma opgenomen. Op 29 mei speelt de huidige Siveoselectie tegen Oud-Feijenoord.

Verenigingenspel

De Culturele Stichting Zegveld organiseert op zaterdag 23 januari voor de 30e keer het Verenigingenspel in de Milandhof. Vanwege het lustrum kunnen de deelnemers verrassende vragen verwachten. Vorig jaar namen 66 teams deel en dat betekende dat ruim 400 deelnemers van diverse verenigingen uit Zegveld en Woerden 360 denk- en doevragen moesten oplossen. Ciska Klooster van CSZ heeft wederom gevarieerde vragen samengesteld. Een jury kijkt meteen de bijna 25 duizend antwoorden na, zodat de winnaar nog dezelfde avond bekend wordt. Vorig jaar was dat het team van het Kalsbeek College uit Woerden. Opgeven kan tot en met 8 januari bij Ciska Klooster, tel 691122 en Jolanda van Tol 691650. Of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: Woerdense Courant 31 december 2009

Paul Vonk stopt als secretaris dorpsplatform

Zegveld - Paul Vonk stopt na tien jaar als bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld. Volgens Paul Vonk zou hij nog wel tien jaar kunnen volmaken, maar heeft hij problemen met de wijze waarop de gemeente aankijkt tegen klantgerichtheid en dorpsgericht werken, hoe de gemeente met het Dorpsplatform omgaat en het gebrek aan inzet, betrokkenheid en visie van de gemeente Woerden. "De meetlat ligt voor mij duidelijk hoger dan die van de gemeente en om de belangen van Zegveld niet te schaden is het beter mijn functie als secretaris te beëindigen," vindt Vonk die wel deel uit blijft maken van het Algemeen Bestuur. Voorzitter Henk van Dam betreurt het besluit. "Paul heeft in die tien jaar enorm veel werk verricht en resultaten bereikt en het zal niet meevallen iemand van hetzelfde kaliber terug te krijgen," aldus Van Dam. De mogelijkheid bestaat dat er ook voor Henk van Dam een opvolger gezocht moet worden. De voorzitter staat vrij hoog op de kieslijst van de Christen Unie en is het niet ondenkbaar dat hij in het voorjaar tot raadslid gekozen wordt.

Bron: Woerdense Courant 24 december 2009

Betrokken: Cok Hoogerbrugge

Redacteur Egbert Egberts hield een vraaggesprek met Cok Hoogerbrugge (CDA Woerden) over het armoedebeleid in de gemeente Woerden en hoe hij daar vanuit zijn christelijke overtuiging dagelijks aandacht voor heeft. Wat moeten de inwoners van deze gemeente zich daar bij voorstellen?'
Cok Hoogerbrugge: 'In Nederland hoeft men niet onder bestaansnorm te leven'.

In de gemeente Woerden is er in de afgelopen jaren, waaraan ook het CDA een bijdrage heeft geleverd, een goed minimabeleid gecreëerd. Maar deze moet ook in stand gehouden worden, door voldoende middelen ter beschikking te stellen en daarop niet te bezuinigen. Door het minimabeleid van de gemeente Woerden is er een vangnet voor die burgers, die financieel in de knel zitten, om mee te kunnen doen in het maatschappelijke verkeer. Dat minimabeleid bestaat uit voorzieningen waar de burgers een beroep op kunnen doen. Zoals het declaratiefonds, waaruit burgers een bijdrage kunnen krijgen om de contributie van een sportvereniging te betalen. Er zijn ook voorzieningen voor chronische zieken en ouderen. Burgers kunnen beroep doen op bijzondere bijstand als er bijzondere uitgaven gedaan moeten worden die het budget te boven gaan enzovoorts.
Is er sprake van armoede in Woerden?
Echte armoede zoals wij die kennen van beelden op de TV uit Afrika, hebben wij niét in Woerden, daarom spreek ik ook liever niet over armoedebeleid, maar over minimabeleid. In Woerden geldt een ander principe, iedere burger moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het mag niet zo zijn dat een kind geen zwemonderwijs zou kunnen krijgen omdat er geen geld voor is. Als er Woerden echte armoede is, dan komt dat meestal door gestapelde problemen zoals bij verslaving, echtscheiding en schulden. Hoe uit zich dat? Naast CDA-raadslid ben ik ook secretaris van de Commissie van Diaconieën van de Raad van Kerken. Uit dien hoofde weet ik dat er ruim 300 adressen/huishoudens door verschillende instanties in onze gemeente zijn opgegeven die het financieel gezien moeilijk hebben, voor de jaarlijkse Kerstactie. Om privacyredenen kennen we de achtergrond niet, willen we als diaconieën ook niét weten, maar deze huishoudens krijgen een Kerstattentie.
De gemeente Woerden spant zich in om mensen die onder de bestaansnorm leven in kaart te brengen. Wat vindt het CDA hiervan en welke rol speelt het CDA hierbij?
In Nederland zijn zoveel wetten en regels over een inkomensvoorziening dat je eigenlijk niet onder een bestaansnorm zou behoeven te leven. Toch kan dat voorkomen en dan zie je dat zichtbaar, zoals bij de voedselbank. De voedselbank is een uitstekende voorziening, gerund door vrijwilligers, met veel respect van het CDA, voor burgers die toch echt in de knel zijn gekomen. En zo wordt ook veel overtollig voedsel op een goede manier gebruikt. Het CDA heeft de laatste jaren juist gevraagd aan het college om die voedselbank problematiek in kaart te brengen. Waarom hebben de deelnemers onvoldoende inkomen? Hoe komt het dat de deelnemers geen gebruik kunnen maken van een inkomensvoorziening, zodat ze niet onder het bestaansminimum hoeven te leven? Het CDA heeft al jaren sterk gepleit voor het inzetten een sociale coach. Het college heeft daartoe recent besloten, wel met een bredere functie, de inzet van sociaal raadslieden.
Kan het CDA aangeven welke voorzieningen er met name zijn om mensen die onder de grens van de bestaansnorm leven een draaglijker bestaan te geven?
Deze vraag is lastig, omdat je eigenlijk niet onder een bestaansnorm behoeft te leven, je krijgt of een inkomen uit arbeid, of WIA, WW, AWBZ van het Rijk of door de gemeente inkomen uit de Bijstand. En die inkomens liggen altijd boven de bestaansnorm, namelijk het wettelijk minimuminkomen. Maar een voorziening voor een draaglijker bestaan, is de langdurigheidstoeslag van de gemeente. Als je langer dan 3 jaar van dat inkomen moet leven, krijg je jaarlijks een extra toeslag om een grotere kostenpost als een nieuwe fiets te kunnen betalen. Op voorstel van het CDA is de drempel om in aanmerking te komen verhoogd van 105% naar 110% van het minimuminkomen! Er komen ook regelmatig extreme problemen (gestapeld) voor, zodanig datje acute nood komt, ondermeer door stroomafsluiting. Dan kun je een beroep doen op het noodfonds, ingesteld door gemeente en gezamenlijke kerken samen. Het is wel de bedoeling dan er dan wel een begeleidingstraject volgt om die problemen op te lossen. Het CDA heeft in de politiek, na signalen uit de samenleving, het initiatief genomen voor het instellen van dit noodfonds.
Doet het CDA wat Cok Hoogerbrugge betreft ook aan de problemen, die ten grondslag liggen aan het feit, dat mensen gebruik moeten maken van deze voorzieningen?
Een ingewikkelde vraag, maar ik zal proberen enkele zaken kort te noemen, omdat inkomenspolitiek niet tot de competentie van de gemeente behoort, deze ligt bij het Rijk: Burgers reïntegreren naar werk, dat is de belangrijkste; Inburgeren van allochtonen, zodat zij ook aan het werk kunnen; Schuldhulpverlening; En voorkomen van verslaving.
Wanneer is wat Cok Hoogerbragge betreft het armoede beleid succesvol ingezet?
In de eerste plaats ben ik tevreden over het huidige gemeentelijke minimabeleid. Het CDA heeft zich de laatste jaren erg ingespannen om de bereikbaarheid te vergroten, dat is speerpunt van het gemeentelijke minimabeleid geworden. Ten tweede is ook preventie belangrijk, dus voorlichting aan jongeren, voorkom het maken van schulden, dit wordt letterlijk genoemd in de kaderstelling van het gemeentelijk beleid. Maar het minimabeleid dient zich altijd aan te passen aan de huidige omstandigheden. Zoals door de huidige economische crisis komen veel kleine zelfstandigen (ZZP-ers) in de problemen en/of huizenbezitters die de hypotheek niet meer kunnen betalen. Daar dienen we wel op in te spelen.
Hoe kunnen individuele burgers andere inwoners helpen uit de kast te komen om hun armoedig bestaan meer kleur te kunnen geven dankzij hulp van de gemeenschap, wellicht te beginnen in de eigen leefomgeving?
Door oog te hebben voor je naaste en een hand toesteken! Maar ook dat de burger in de knel zelf daar vooruit durft te komen. Dat zie je ook steeds meer gebeuren, zoals bij schuldhulpverlening.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 23 december 2009

Spinnen voor het goede doel

ZEGVELD - Met sportcentrum Henkido uit Zegveld en de Woerdense World Servants volwassenengroep kan men in 6 uur de wereld rondfietsen tijdens een spinningmarathon voor het goede doel
(in Afrika en Zuid-Amerika), die op zaterdag 2 januari 2010 om 10.00 uur vertrekt vanuit sportschool Henkido. Ook burgemeester Hans Schmidt zal meefietsen. Het is mogelijk mee te helpen om enkele projecten te realiseren. Voor € 20,- per uur per fiets sponsort men de projectdeelnemers. Er zijn 30 fietsen die 6 uur lang bezet moeten worden. Voor aanmelden en/of meer informatie: Sportcentrum Henkido, 0348-691593, Rineke van Heeringen, 06-51692725 of www.worldservants.nl.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 17 december 2009

Zegveldse winterfair succes

Zegveld - De winterfair in Zegveld dat afgelopen zaterdag voor de zevende keer werd georganiseerd door de Culturele Stichting Zegveld raakt steeds bekender, zo bleek uit het groeiende aantal bezoekers. Volgens Edith Benetreu was ook de diversiteit groter dan voorgaande jaren. "In augustus hebben wij onze fair op een kerstmarktensite aangekondigd en daar hebben veel kraamhouders op gereageerd. Het unieke van onze fair is ook dat er veel hobbyisten onder de kraamhouders zijn die prachtige creaties maken. Veel bezoekers weten dat en zijn er 's morgens als de kippen bij, om als eerste het mooiste er uit te zoeken. Publiekstrekker was ook het vertederende optreden van 30 meisjes tussen de 6 en 9 jaar. Gehuld in kerstoutfit gaven de leerlingen van sportschool Henkido een streetdance show. Een succesvolle toevoeging aan ons programma was ook het optreden van de Rheinstadter Musikanten. Het succes betekende wel dat door het grotere aantal kramen en de extra activiteiten het passen en meten was met de ruimte in de Milandhal" aldus Edith Benetreu De volgende winterfair wordt gehouden op zaterdag 11 december 2010.

Bronzen medaille voor Brak

Zegveld - Zegvelder Piet Brak heeft van de Oranjebond de bronzenlegpenning gekregen. Na dertig jaar "trouwe dienst" stopt de Zegvelder als bestuurslid van de Zegveldse Christelijke Oranjevereniging. Tijdens de jaarvergadering in de Milandhof werd Piet Brak geprezen voor zijn inzet en altijd trouwe aanwezigheid op de Oranjedagen. Zo was hij de bedenker van de opdrachten voor de puzzelrit die op Koninginnedag wordt gehouden en actief bij de Volksspelen.

Zegveldse Beatrix gehuldigd

Zegveld - Beatrix 39, een van de koeien van Theo en Greet Spruit, werd zaterdag gehuldigd. Minister Gerda Verburg was ervoor naar de Dwarsweg gekomen en voederde Beatrix een mand gras. Beatrix bereikte dit voorjaar al de mijlpaal van 100.000 kilo melk, maar nu ook die van 10.000 kilo vet (gemiddeld 5,36%) en eiwit (4,24%) en dat is bijzonder. Verburg prees het echtpaar vanwege de manier van boeren, die zij als goed rentmeesterschap omschreef. En Beatrix werd toegesproken door haar Koninklijke naamgenote, die overigens wel erg veel leek op een acteur die in de buurt woont

Gemeente ruimt op in Zegveld

Zegveld - Direct na 1 januari 2010 zal de gemeente illegaal geplaatste containers en andere onrechtmatig geplaatste attributen verwijderen van het bedrijventerrein 'Handel en Nijverheid' in Zegveld. De actie is een gevolg van het in kaart brengen van (mogelijk) illegale activiteiten op bedrijventerreinen, onderdeel van het beleid van de gemeente Woerden om structureel en integraal de handhaven.
Het bedrijventerrein in Zegveld was de eerste die door alle instanties gezamenlijk gecontroleerd werd. Het afgelopen jaar trok de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente samen op met brandweer en milieudienst. Zij brachten in kaart gebracht of er mogelijk in strijd werd gehandeld werd met brandveiligheid, milieuwetgeving, bestemmingsplan, verstrekte vergunningen en/of het strijdig gebruiken van de openbare ruimte. Wethouder Wim Groeneweg hoopt op 1 januari niet handhavend te hoeven optreden, maar doet dit wel als de strijdigheden voor die tijd niet opgelost zijn. Naast de bedrijventerreinen waren dit jaar ook illegale kamerbewoning en horeca speerpunt in de handhaving. Het voorwerk hiervoor is gedaan en stukje bij beetje worden ook deze zaken aangepakt waarbij de prioriteit ligt bij brandgevaarlijke situaties. Al maakt Groeneweg zich wel zorgen over de verminderde handhavingcapaciteit voor het komende jaar, toch wil hij doorgaan met dit beleid in 2010. "Deze structurele en integrale aanpak van handhaving werkt."

Bron: Woerdense Courant 17 december 2009

Beatrix 39 bewijst gelijk van Spruit

Zegveld - Zijn hele leven probeert de Zegveldse boer Theo Spruit al koeien te fokken die melk geven met een hoog eiwit-en vetgehalte. In combinatie met 'veel aandacht, goed voer en een beetje geluk' boekt hij geweldige resultaten. Beatrix 39 is daarvan het fraaie bewijs. De 15-jarige koe leverde Spruit al 105.000 liter melk op, met daarin 10.000 kilo eiwit en vet. Zoveel eiwit in de melk is bijzonder, want andere koeien bereiken de 10.000 kilo pas bij 140.000 liter. Trix levert deze prestatie bovendien al heel lang achtereen. Eerder dit jaar werd ze daarom al gelauwerd als meest duurzame koe van Nederland. Landbouwminister Verburg huldigde de koe zaterdag opnieuw.

Succesvolle boer Spruijt volgens collega's veel te bescheiden

ZEGVELD - De koeien van Theo Spruit hebben extreem veel eiwit en vet in de melk. Dat laat zien dat het gezonde beesten zijn, zeggen de kenners. Het is ook een teken dat de boer goed met zijn koeien omgaat.
Spruit voert zijn dieren zoveel mogelijk ruwvoer en maar weinig krachtvoer. De koeien gaan vaak de wei in. En dan krijg je de resultaten die Beatrix 39 laat zien. Nederland heeft een enorme veestapel. Er zijn sinds
1990 net iets meer dan 1100 koeien geregistreerd die de 10.000 kilo vet en eiwit hebben gehaald. Daarvan deden het er maar 21 beter dan het pareltje uit de stal van Spruit. Maar waar Trix écht koploper in is, is het eiwitgehalte in haar melk. Met 4,23 procent is dat het hoogste ooit.
„Ach," zegt Spruit over het succes: „Het moet natuurlijk ook in de koe zitten en de verzorging moet uitstekend zijn en het gras goed. Ik vertroetel ze ook, probeer het een beetje gezellig te maken in de stal, veel
stro, altijd muziek aan en veel aandacht voor de koeien. Als je veel bij de dieren bent, zie je ook meer."
Zaterdagmiddag hadden de dieren over aandacht niet te klagen. Zo'n honderd gasten waren op het feestje van Trix, dat in een geheel in kerstsfeer opgetuigde stal werd gevierd.
Spruit is veel te bescheiden, zegt Harry Reuver, een Nederlandse boer uit Duitsland die een van de nazaten van Trix 39, de stier Aron, in zijn stal heeft. „De meeste boeren weten niet hoe een plantenwortel werkt. Ze denken dat ze met kunstmest de plant energie geven, Maar alleen de bodem kan een plant voeden, Met kunstmest verniel je de bodem alleen maar. Dat heeft Theo door en dan krijg je een hoger resultaat."
Twee uur voor de huldiging van Trix was Spruit nog op het grasland te vinden. Op zijn knieën plukte hij daar wat gras voor zijn superkoe. „Dat heeft ze wel verdiend. Novembergras."

Bron: AD Woerden 14 december 2009

Dorpelingen denken mee over woningbouwplan

ZEGVELD - Het Zegveldse dorpsplatform roept de bevolking te hulp bij : het bedenken van een passend woningbouwplan aan de Hoofdweg. Samen met makelaar Era de Koning houdt het platform binnenkort een huis-aan-huisenquête. In het dorp lijkt vooral aan starters- en ouderenhuisvesting behoefte te zijn. Met behulp van de enquête wil het platform peilen of dat inderdaad nog klopt of dat er andere inzichten zijn.
Het kaasveredelingsbedrijf L. Kruyt zit al geruime tijd krap op de huidige plek aan de Hoofdweg. Het wil graag naar het bedrijventerrein aan de Nijverheidsbuurt. De gemeente Woerden ziet mogelijkheden dat terrein wat uit te breiden. Hiervoor loopt dan ook sinds kort een wijzigingsprocedure. De vrijkomende plek in het dorpshart is beschikbaar voor woningbouw. Maar mede doordat deze zo midden in het dorp ligt, moet goed ' worden gekeken wat daar precies komt. Het is volgens platformsecretaris Paul Vonk dan ook verstandig dat nu al te gaan uitzoeken.
Zodra het terrein vrijkomt, heeft het dorp dan een afgewogen plan paraat. Kruyt zal vermoedelijk in de loop van 2011 gaan bouwen, zodat de oude plek in het jaar daarop beschikbaar komt.
Voor een andere bouwplek in het dorp zit ook schot in de zaak. Aan de Milandweg, tussen de tennisbanen en de hoek tegenover de Milandhof, komt een aantal starterswoningen. Het bedrijf Tympaan bouwt die in opdracht van woningcorporatie SWW. In januari komt een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. Het dorpsplatform hoopt dat bouwbedrijf Goudriaan in februari aan de slag kan.

Hoofdweg gaat op de schop

ZEGVELD • De Hoofdweg tussen Woerden en Zegveld gaat in 2010 grondig op de schop. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een regelmatig verzoek vanuit het dorp. Of de weg tijdens de klus helemaal dicht moet, is nog onduidelijk. Het is nog niet eens het wegdek zelf dat zo slecht is. Risico's voor het verkeer zitten vooral in de verzakte bermen en het vrijliggende fietspad.
Veel schoolgaande jeugd uit Zegveld, Woerdense Verlaat en Noorden maakt gebruik van dit fietspad. Als het pad na een stevige regenbui blank staat, gaan veel fietsers noodgedwongen maar op de hoofdrijbaan rijden, met alle risico's van dien.
Dat is volgens dorpsplatformsecretaris Paul Vonk niet zo vreemd, want soms zijn plassen wel een decimeter diep. Die plassen zijn ook gevaarlijk omdat daardoor gaten in het fietspad niet meer te zien zijn. „Ik heb regelmatig klanten die er een kapotte band aan overhouden," vertelt rijwielhandelaar Gert-Jan Stoof. Verder blijft op de oostelijke zijde van de weg water staan, wat slipgevaar oplevert.
Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verbetert deze winter al de afwatering van de weg en het fietspad. Het waterschap legt buizen onder de weg aan, zodat regenwater van het fietspad naar de Wetering kan wegstromen.
Chauffeur Peter Boer van zand-transporteur Van den Dool juicht de renovatie toe. „Gezien de enorme plassen is een opknapbeurt heel dringend nodig." Mark Andeweg van het gelijknamige autobedrijf deelt die mening. „De zachte bermen zijn ook riskant. Er zitten gaten van soms wel dertig centimeter diep in; Een personenauto die daar met een wiel in komt, kun je gelijk uit de sloot hengelen."
Wat chauffeur Boer betreft wordt de weg straks breder. Nu sneuvelen soms buitenspiegels als vrachtwagens elkaar moeten passeren. Drempels, versmallingen of andere snelheidsremmers liggen lastiger. Andeweg: „Je moet haast je bloembollen onderheien; zo slap is de grond hier. Alles trilt het hele dorp door. Ik vermoed dat drempels dan averechts werken." Het dorpsplatform beveelt in ieder geval ook een haag aan tussen hoofdrijbaan en fietspad om fout parkeren op het fietspad te voorkomen.
Onduidelijk is nog of de snelheids limiet 80 kilometer per uur blijft Vonk: „De kans is groot dat in ieder geval bij de Nijverheidsbuurt de snelheid naar 60 kilometer per uur wordt verlaagd."

Bron: AD Woerden 11 december 2009

Wintermarkt

ZEGVELD - De wintermarkt wordt dit jaar voor de 7e keer gehouden in Zegveld. Op 12 december kunnen bezoekers in de Milandhof met gratis entree gaan 'shoppen' en het aanbod van de kraampjes langslopen van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn ruim 50 kramen met divers aanbod met betrekking tot kerstversiering, kerststukken en een ruim assortiment kerstcadeautjes. Ook zijn er workshops voor het maken van kerstkaarten en het uitproberen van cosmetische producten. Voor de kinderen is er een Knuffelhoek. Verder is er een knutselafdeling. Ouders die graag ongestoord de markt willen bekijken, kunnen hun kinderen hier brengen. Daar kunnen gipsen kerstbeeldjes en waxinelichthouders onder begeleiding door de kinderen worden geschilderd en mogen zij deze, zodra hun kunstwerk 'helemaal droog is, mee naar huis nemen. Er worden over de dag verdeeld drie optredens verzorgd door een Street Dance groep bestaande uit meisjes in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Zij geven, gekleed als 'kerstmannetjes' uitvoeringen op swingende kerstliedjes als Jingle Bells en dergelijke. Verder is er een Rad van Avontuur met leuke prijzen en zijn er optredens van de Die Original Rheinstadter Musikanten.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 10 december 2009

Kunststof stuw biedt voordelen

ZEGVELD • In de polders bij Zegveld, Kamerik en Kockengen worden nog vier stuwen gebouwd die gedeeltelijk uit kunststof bestaan.
Het plaatsen van eerste stuw, langs de Hoofdweg in Zegveld, is zo goed bevallen, dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ermee doorgaat. Dat levert een besparing op van tienduizenden euro's.
De eerste stuw, die meer dan 14 meter breed en 5 meter diep is, werd deels onder water gebouwd. Voorheen werd in het water een put gemaakt en daarin een stuw. In Zegveld werd gebruikgemaakt van een geprefabriceerde betonnen put en een kunststof damwandscherm. Het lichte kunststof biedt in de veenweidepolders met hun slappe grond voordelen. Omdat het water niet afgedamd hoeft te worden, is ook de aan- en afvoer van zware damwanden niet nodig. Een ander voordeel is het duurzame karakter van de kunststof: het heeft een lange levensduur en is gemaakt van hergebruikt pvc. Het materiaal gaat twee keer zo lang mee als het tot nu toe gebruikte hardhout. Dat is na 25 jaar aan vervanging toe. De nieuwe werkwijze is ook een stuk goedkoper. Een traditioneel gebouwde stuw kost ongeveer 100.000 euro. Afhankelijk van de situatie ter plaatse, kan de besparing oplopen tot 30.000 euro, laat het hoogheemraadschap weten.
De stuw in Zegveld maakt deel uit van het watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik. Ook voor Kamerik en Kockengen wordt zo'n plan uitgevoerd. Grotere gebieden dan voorheen krijgen hetzelfde waterpeil. Dat betekent niet dat er minder stuwen nodig zijn, zegt een woordvoerster van het schap. Rond woningen moet het waterpeil hoger blijven, omdat anders de paalkoppen droog komen te staan en gaan rotten. Voor zo'n watersysteem zijn ook kleinere stuwen nodig.

Bron: AD Woerden 5 december 2009

Hoofdweg snel aangepakt

Zegveld - Het Dorpsplatform Zegveld trakteerde op de vergadering van afgelopen dinsdag op iets lekkers bij de koffie. "Want wij hebben iets te vieren" zei voorzitter Henk van Dam verheugd: "Wethouder Groeneweg heeft toegezegd dat volgend jaar de Hoofdweg wordt aangepakt.
Dat betekent dat er eindelijk een eind komt aan de gaten in de weg, waterplassen op het fietspad en de slechte bermen. Op korte termijn zal een werkgroep in samenspraak met de gemeente ook andere verbeteringen zoals de groenvoorziening en verkeersremmende maatregelen in kaart brengen"" Maar gezien het grote formaat banketletter was er vast nog meer goed nieuws te melden en jawel, ook de bouw van de acht starterswoningen aan de Milandweg gaat na een vertraging van een aantal jaren beginnen. Begin januari wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan eind februari de eerste paal de grond in. Het SWW gaat de timpaan verandawoningen met korting aan starters verkopen en gedurende 25 jaar beschikbaar houden voor deze doelgroep. Nog deze maand worden belangstellenden geïnformeerd en wordt half januari een bijeenkomst gepland.
Meer info op www.timpaanverandawoningen.nl  onder het onderwerp "projecten in ontwikkeling'"

Welkom Sinterklaasje!

Zegveld - Afgelopen zaterdag was het dan ook eindelijk zover voor de Zegveldse kinderen: de intocht van Sinterklaas! Onder begeleiding van het muziekkorps van Kunst na Arbeid, die speciaal voor deze gelegenheid hun normale hoofddeksel hadden ingeruild voor pietenpetten, maakte de Sint een rondgang door het dorp. Een koets met paarden trok de Goedheiligman voort. Loco-burgemeester Titia Cnossen had de grote eer om Sinterklaas te mogen verwelkomen in de Milandhof, waar het feest werd voortgezet.

Kerstzangavond

Sinterklaas is het land nog niet uit, maar Zegveld is al bezig met de voorbereidingen van de Kerst. Maandag 14 december is de jaarlijkse Kerstzangavond in het dorp. Deze vindt plaats in de Milandhof aan de Middenweg 2 en de zaal is om 19.30 uur open. Medewerking verlenen een speciaal gevormd kinderkoor, de muziekvereniging Kunst na Arbeid en de zangvereniging de Lofstem.
Vanaf 19.30 uur worden kerstliederen gezongen, het feitelijke programma begint om 20.00 uur. Thema is Haastige spoed is goeden de hervormde dominee Noorlander gaat daar nader op in.

Dorpsklok van honderdjarige

Zegveld - O.V.M. Zegveld en omstreken gaat het dorp een dorpsklok schenken. De verzekeringsmaatschappij bestaat dit jaar honderd jaar en wil dat naast het dorpsfeest dat in juni werd gehouden ook met een blijvend cadeau aan Zegveld vieren. Waarschijnlijk wordt de dorpsklok op de kruising Hoofdweg/Middenweg nabij de bushalte geplaatst.

Winterfair in Milandhof Zegveld

Zegveld - De Culturele Stichting Zegveld heeft de voorbereidingen voor de zevende overdekte winterfair op zaterdag 12 december nagenoeg rond. De Milandhal wordt omgetoverd ia winter- en kerstsfeer en intussen hebben ruim vijftig kraamhouders zich aangemeld. Naast de jaarlijkse knutsel- en dierenknuffelhoek voor de kinderen is er een optreden van de Rheinstadter Musikanten en geven de mini-streetdancers van de Zegveldse sportschool Henkido een optreden in kerststijl. De winterfair begint om 10.00 uur.

Bron: Woerdense Courant 3 december 2009

Kerstzang

ZEGVELD - Maandagavond 14 december is er Kerstzangavond om 19.30 uur in de Milandhof. Thema is 'Haastige spoed is goed!'. Spreker is ds. N. Noorlander, predikant Zegveld met medewerking van 'Kunst na Arbeid', 'De Lofstem' en een speciaal voor deze gelegenheid gevormd Kinderkoor niet kinderen uit Zegveld en omgeving. Zaal open 19.00 uur. Toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor onkosten.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 3 december 2009
Pin It