Kalsbeek nipte winnaar

Zegveld - Aan de antwoorden op de vragen bleek zaterdagavond dat het bij het Verenigingenspel vooral gaat om het spel en de gezelligheid en niet om de knikkers. De bijna vierhonderd afgevaardigden van 66 verenigingen uit Woerden en Zegveld kregen, in de Milandhal, 350 gevarieerde vragen voorgeschoteld.
Zoals logo's van pretparken, het benoemen van dropjes, schapenrassen, Woerdense gebouwen, noten, postcodes, exotische vruchten en de Rode Draad, waarbij de deelnemers vragen uit de Woerdense Courant moesten opzoeken. Vragen als "hoe vaak komt het woord Zegveld' in de krant voor Winnaar werd het team van Kalsbeek College met 259,5 punten en met maar anderhalve punt verschil eindigde de winnaar van vorig jaar, de kook- en beleggingsclub 'Vrolijke Borrelnootjes' op de tweede plaats. Derde werd de Lionsclub.
Volgens organisator Ciska Klooster van de Culturele Stichting Zegveld is de lol terug te zien in de antwoorden. "Op de vraag over de juiste betekenis van de SMS taal betekende volgens een team 'kzzzz' niet 'ik ga slapen' maar 'ik ga koffie zetten'. De naam van de vrouw van de Franse president Sarcozy is gewoon 'mevrouw Sarcozy'. Iemand uit Jemen heet 'Jeempie' Wij komen grappige en vindingrijke antwoorden tegen" vertelt Ciska. "Nieuw dit jaar was de inzet van een joker bij een moeilijke vraag. Bij het herkennen van tien broden en de elektronicavraag werd de joker het meest ingezet. Het team van de speeltuinvereniging herkende als enige alle broden en dat kwam doordat een van de deelnemers bij een bakker werkt. En zo scoorden de postbodes weer goed bij de postcodevraag"
"Volgend jaar organiseren we het Verenigingenspel voor de dertigste keer en gaan we iets extra's bedenken. Niet alleen de reacties van de deelnemers zijn enthousiast, maar ook krijgen wij alle medewerking van ondernemers. Zo heeft de Woerdense bakker Versluis voor het brood gezorgd en sponsorde Piet Bremmer van de Zegveldse supermarkt de dropjes en de Milandhof de exotische vruchten. Van Huisarts Quaak uit Zegveld mochten we de barcodescanner lenen zodat na het nakijken van de ruim 23 duizend vragen de punten voor de goede antwoorden snel ingevoerd konden worden en er na ruim een uur de uitslag bekend was" aldus Ciska De uitslag van het verenigingenspel staat op: www.csz.zegveld.net

Bron: Woerdense Courant d.d. 29 januari 2009

Zegveld op RTV Utrecht

ZEGVELD - In de aflevering van BV Utrecht van zondag 1 februari gaat presentatrice Mari Carmen Oudendijk naar het plaatsje Zegveld, aan de rand van de Provincie Utrecht. Hier is een bijzondere boerderij gevestigd waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer te integreren. BV Utrecht is iedere zondag te zien op RTV Utrecht vanaf 10.25 uur en daarna ieder uur opnieuw tot de volgende ochtend 10.00 uur. Een extra herhaling ziet u op maandag om 17.05 uur. Kijk voor een volledig en actueel overzicht van de programmering op: www.rtvutrecht.nl  of www.bvutrecht.nl.

Zegveld wikt en weegt bij het 29e Verenigingenspel

ZEGVELD - De Culturele Stichting Zegveld maakte het de enkele honderden deelnemers tijdens het Verenigingenspel in de Milandhof bij de 29e editie misschien nog wel weer net iets lastiger dan voorgaande jaren het geval was. Vragenbedenker Ciska Klooster van CSZ liet de deelnemers peentjes zweten. In diverse media kon men antwoorden zoeken, maar in een groot aantal gevallen kon men ook de eigen school- of vakkennis weer oprakelen. Het winnende team, het Kalsbeek College, kreeg naast de spreekwoordelijke eer ook de eeuwige roem toebedeeld.

Goochelaars en illusionisten Milandhof

ZEGVELD - Gasterij De Milandhof verzorgt voor liefhebbers van magie en illusies diverse 'Magie Dinner all inclusive avonden'. In november van het vorig jaar was er al een voorproef met het duo Ronald Moray en Peter Voogel. Deze goochelaars, illusionisten en mentalisten waren vorige week nog te zien bij het SBS6 programma de 'Nieuwe Uri Geiler'. Op 21 maart en 20 juni is het duo weer te gast in de Milandhof. De gasten van de Milandhof kregen vorig jaar in
november een tiental mysterieuze acts te verwerken. Gebogen lepels, ineen geschakelde trouwringen, "gestolen" horloges, zwevende tafels en gedachten raden.
Gerold
Volgens bedrijfsmanager Lauw Uittenbogaard heeft de Milandhof het duo ontdekt op een eve-nementenbeurs in Eindhoven. „Wij waren op zoek naar 'magie' personen voor onze themaavonden". Een combinatie van
lekker eten en sensatie. Magie kan stoffig zijn, maar dat is bij deze heren beslist niet het geval. Bij een eerste ontmoeting was ik al snel mijn horloge kwijt. 'De tijd gaat snel, heb je de tijd niet voorbij zien komen?' Ik had geen idee wat ze bedoelden, maar ondertussen was wel zonder dat ik het had gemerkt het gespje losgemaakt en mijn horloge gerold. Ik was meteen overtuigd dat dit geen stoffige acts zouden worden." Meer info op: www.milandhof.nl.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 29-01-09

Afvaardiging Kalsbeek College wint 29ste editie

ZEGVELD - Een jaar lang mogen de zes vertegenwoordigers van het Kalsbeek College zich de glorieuze winnaars noemen van het Verenigingenspel in Zegveld. Zij hebben de meeste vragen goed beantwoord en vergaarden uiteindelijk anderhalve punt meer dan de kook- en beleggingsclub de Vrolijke Borrelnootjes. Aan het Verenigingenspel in de
Zegveldse Milandhof hebben 66 verenigingen uit de regio meegedaan. Dat zijn voetbalclubs, politieke partijen, personeelsverenigingen, scholen of buurtverenigingen. „Ondanks de griepgolf waren alle verenigingen compleet," zegt Ciska Klooster van de organisatie.
Grote moeite hadden de verenigingen met de 'broodvraag'. Van een groot aantal soorten broden moesten de deelnemers de naam noemen. Slechts één team had deze opgave goed. Groot genot vond men het proeven en raden van de drop-soorten. Gezien het klaarblijkelijk hoge percentage 'droppologen' werden daar maar weinig fouten in gemaakt.
De Culturele Stichting Zegveld maakt zich al op voor het volgend jaar. Dan bestaat het spel 30 jaar.

Bron: AD Groene Hart d.d. 26 januari 2009

Dienst voor eenheid

Zegveld/ De Meije- In de R.K-Kerk in de Meije wordt op zaterdag 24 januari, ter afsluiting van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, een oecumenische dienst gehouden.
Voorgangers zijn ds Nico van Tellingen van de Gereformeerde Kerk Woerden en Pastor Anneke Beenhakker- Voorn. Het thema van de dienst is “é é n in Gods hand” Het thema van de orde van dienst voor deze viering is voorbereid door de samenwerkende kerken in Korea. Het land dat sinds de Tweede Wereldoorlog verdeeld is in twee landen; Noord- en Zuid Korea.
De Koreanen herkennen het verlangen naar eenheid. Juist daarom is gekozen voor dit thema.
De dienst begint om 19.00 uur en wordt muzikaal ondersteund door de Zegveldse zangvereniging ‘De Lofstem’ Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst en na afloop van de viering staat de koffie klaar.

Bolton koopt oud bankkantoor

Zegveld - Bouwonderneming Bolton heeft het voormalige Rabobankgebouw aan de middenweg gekocht. Voorzitter Henk van Dam van het Dorpsplatform noemt dat een gunstige ontwikkeling. Het platform gaat met de plaatselijke bouwondernemer in gesprek en hoopt dat daaruit voortvloeit dat het een bestemming krijgt dat in het belang van het dorp zal zijn. Veel wensen over de bestemming in de kern van het dorp, zoals woningbouw voor ouderen of jongeren, kinderopvang en zorginstelling zijn in de afgelopen dorpsplatformvergaderingen geuit.

Servicepunten dikke sof

Zegveld/Kamerik - De servicepunten die vorig jaar door de Rabobank, gemeente en een aantal andere partner zijn ingericht lijken een mislukking. Zowel in Zegveld als in Kamerik is het gebruik minimaal.
Van het Servicepunt dat ruim een jaar geleden werd ondergebracht in de plaatselijke supermarkt Coop wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. Zo is het spreekuur van zorginstelling Zuwe, vanwege de geringe belangstelling inmiddels gestopt. Maar ook van het virtuele scherm van de Rabobank en het spreekuur van SWW wordt bijna geen gebruik gemaakt. Volgens Piet Bremmer, eigenaar van de Zegveldse supermarkt gebeurt hetzelfde met het Servicepunt in Kamerik. Samen met het Dorpsplatform Zegveld gaat hij actie ondernemen om het Servicepunt toegankelijker te maken en de mogelijkheden ervan meer onder de aandacht brengen.
De servicepunten werden indertijd opgericht toen de bankkantoren in beide dorpen sloten. De Rabobanken in Zegveld en Kamerik hadden, ten tijde van de fusie met Woerden, hun leden in de dorpen beloofd dat zij 'nooit' hun kantoren zouden opgeven. Veranderde bankgewoonten van de klanten maakte het toch wenselijk om de kantoren te sluiten. Het Servicepunt leek een aantrekkelijk alternatief.

Zegveld klaagt steen en been over wegen

Zegveld - In de vergadering van het Dorpsplatform van afgelopen dinsdag werd weer veel kritiek geuit over het slechte onderhoud van de wegen." Wegen moeten veilig zijn en valt onder basisonderhoud" vinden de Dorpsplatformleden.
Ondanks de inspanningen van het Dagelijks Bestuur van het platform blijft het antwoord van het bestuur en gemeenteraad van Woerden dat er tot 2010 geen geld beschikbaar is. Vooral de slechte staat van het fietspad en rijweg van de Hoofdweg stuit op kritiek. Intussen zijn maatregelen genomen waardoor plasvorming op het wegdek tijdelijk verminderd. "Ook het terugbrengen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 en nu weer 80 km per uur geeft veel onduidelijkheid" vindt platformlid Manon Verheul "Eerst meldt wethouder Groeneweg dat vanwege de slechte staat van de Hoofdweg de snelheid teruggebracht is naar 60 km. Echter moet de weg daarvoor aangepast worden, maar daar is geen geld voor. Vervolgens geldt nu weer 80 km per uur. Dan kom je naar mijn mening niet serieus over" aldus Verheul. Volgens voorzitter Henk van Dam was deze actie, over wel of niet veilig, een misverstand tussen het bestuur en een ambtenaar. De "60 km borden' zouden overigens door de jeugd weggehaald zijn. Er is wel een voorstel in de maak om de Hoofdweg in te richten als 60 km weg, met drempels. Beheertechnisch en financieel kan dit pas in 2010. Het Dorpsplatform vindt de stap naar geheel 60 km te snel en heeft eerder aangegeven hier genuanceerder tegenaan te kijken. Zij heeft de gemeente gevraagd eerst met hen om de tafel te gaan, voordat de plannen door de gemeente te ver zijn uitgewerkt.

Info over starterswoningen

Zegveld - Waarschijnlijk komt er voor 1 april een informatieavond over de bouw van acht starterswoningen aan de Milandweg. Althans dat is de verwachting van voorzitter Henk van Dam van het Dorpsplatform Zegveld. Door allerlei problemen van procedurele aard zoals geluidsnormering en het bouwrijp maken van de locatie, zijn de bouwplannen al ruim een jaar uitgesteld. Volgens Henk van Dam zijn de voorbereidingen zo ver gevorderd dat de bouw dit jaar kan beginnen. De acht starterswoningen worden in opdracht van SWW gebouwd. Door middel van een terugkoopsysteem blijven de woningen, na doorstroming, beschikbaar voor jonge starters die in het dorp willen blijven wonen.

Minister inspireert

Zegveld - Het Groene Hart moet agrarisch blijven. Met die boodschap heeft minister Gerda Verburg van landbouw vorige week de circa vijfhonderd bezoekers van een symposium in de Milandhof een hart onder de riem gestoken, vanwege die opkomst, moest het symposium uitwijken naar de sporthal, want de grote zaal van het Zegveldse dorpshuis was hiervoor te klein.
De bijeenkomst werd georganiseerd door het Food & Agri Team Groene Hart Oost en LTO Woerden en omstreken. Verburg gaf haar visie op de ontwikkelingen in de agrarische sector en het Groene Hart. De minister had een opbeurende boodschap voor de aanwezigen. Geen volledig nieuwe, want ook al eerder had zij gesteld zich geen Groene Hart te kunnen voorstellen, waarin geen ruimte meer is voor boeren. Het Groene Hart is, wat de minister betreft, een landschap dat door agrarische handen is ontstaan en dat ook alleen met inzet vanuit de boerensector behouden kan blijven. Dat betekent intussen niet dat er geen plek is voor andere invulling. Er wordt voldoende aan het Groene Hart geknaagd en ook woningbouw, bedrijvigheid, verkeer en recreatie eisen er hun plek op.
Wim Thus, afdelingsdirecteur Landbouw, Food & Agri bij Rabobank Nederland. Thus presenteerde het onderwerp vanuit zijn Rabobankvisie. En ook de bank die uit de agrarische sector is voortgekomen, kan zich een Groene Hart zonder boeren niet permitteren. Na de pauze kreeg iedereen de gelegenheid om vragen te stellen aan het discussiepanel onder leiding van IJsbrand Bol, voorzitter LTO Woerden en omstreken. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Bol wist de panelleden Wim Thus, Gerda Verburg, Siem-Jan Schenk, voorzitter LTO Vakgroep melkveehouderij en Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht aardig in het gareel te houden. 'Maar het was af en toe wel peentjes te zweten', aldus Bol.
Het discussiepanel kon niet op alle vragen een antwoord geven. Hier was de tijd te kort voor. De niet beantwoorde vragen staan binnenkort op de internetsite van de bank.

Bron: Woerdense Courant 22 januari 2009

Goochelaars, illusionisten te zien in Milandhof

Zegveld - Gasterij Milandhof gaat dit jaar nog meer "Magie Dinner' avonden organiseren. In november vorig jaar was er al een voorproef met het duo Ronald Moray en Peter Voogel.
De goochelaars, illusionisten en mentalisten waren vorige week te zien bij het SBS6 programma de 'Nieuwe Uri Geller'. Bij het programma strijden twaalf mentalisten om de titel de nieuwe Nederlandse Uri Geller. Het duo is door naar de volgende ronde en zijn morgen te zien met een nieuwe act. Peter en Ronald zijn elkaar zielsverwanten, zodra ze in elkaar omgeving komen worden hun mentale krachten geactiveerd.
Ze vormen een hecht duo dat niet los van elkaar functioneert. Hun kracht ligt vooral in telepathie en voorspelling. De gasten van de Milandhof kregen vorig jaar in november een tiental mysterieuze acts te verwerken. Gebogen lepels, ineen geschakelde trouwringen, "gestolen" horloges, zwevende tafels en gedachten raden. Volgens bedrijfsmanager Lauw Uittenbogaard heeft de Milandhof het duo ontdekt op een evenementenbeurs in Eindhoven. "Wij waren op zoek naar 'magic' personen voor onze thema-avonden.
Een combinatie van lekker eten en sensatie. Magic kan stoffig zijn, maar dat is bij deze heren niet het geval. Bij een eerste ontmoeting was ik al snel mijn horloge kwijt.
De tijd gaat snel, heb je de tijd niet voorbij zien komen? Ik had geen idee wat ze bedoelden, maar ondertussen was wel zonder dat ik het had gemerkt het gespje losgemaakt en mijn horloge gerold. Ik was meteen overtuigd dat dit geen stoffige acts zouden worden. Op 21 maart en 20 juni is het duo weer te gast in de Milandhof met nog grotere acts. Intussen blijven we ze volgen in de "Nieuwe Uri Geller' show" aldus Uittenbogaard. Meer info op: www.milandhof.nl

Bron : Woerdense Courant 15 januari 2009

Spinnen voor het goede doel

Zegveld - Aan de World Servants Spinningmarathon bij sportschool Henkido in Zegveld hebben 180 fietsers meegedaan. Onder de deelnemers was ook burgemeeste Hans Schmidt die het startschot gaf voor de marathon waarbij in totaal 7350 kilometer afgelegd moest worden. De afstand tussen Nederland en de Dominiaanse Republiek. De opbrengst van de gesponsorde marathon gaat naar het bergdorpje Manomatuey in de Dominicaanse Republiek

Naar Dominicaanse Republiek

Zegveld/Woerden - In februari vertrekken initiatiefneemsters Marry van den Heuvel en Rineke van Heeringen uit Woerden naar het dorpje om er een multifunctioneel centrum te bouwen. Rineke van Heeringen kwam vorig jaar al voor de bewoners in actie. "Als we in februari daar komen ligt als het goed is de fundering er al. Met nog 22 vrijwilligers uit Nederland en de bewoners van het dorpje gaan wij in twee en een halve week het centrum verder opbouwen" vertelt de Woerdense " Naast een artsenpraktijk worden er ook trainingen en cursussen, zoals beheer van de waterleiding en EHBO, gegeven. Doordat het een stenen gebouw betreft wordt er ook een ruimte met bedden ingelicht, als schuilplaats tijdens een orkaan"
Vrijdag 23 januari organiseren World Servants Woerden ook nog een 'Live Cooking' avond in Gasterij Milandhof in Zegveld. Voor deze avond met een drie gangen buffet en entertainment zijn nog plaatsen vrij. " Wij verwachten met de opbrengst van deze avond en de marathon de tienduizend euro te halen. Dat zou geweldig zijn en betekenen dat we al onze plannen kunnen realiseren en er zelfs nog geld overblijft om een arts voor de nieuwe praktijk in te huren" Meer info: tel 0348-423090 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Woerdense Courant 8 januari 2009

Het is echt een feest om te spelen, zo mooi

Door Rik Sneijder

Een serie gesprekken. Vandaag Bram van der Vlugt, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag wordt hem de voorstelling Kopenhagen aangeboden.

Geboren: 28 mei 1934 in Den Haag.
Loopbaan: Voltooide de toneelschool in Amsterdam in 1961. Hij speelde daarna zeven jaar bij Toneelgroep Studio en richtte in 1970 Toneelgroep Sater op. Hij speelde er zelf tot 1974. Daarna was hij bij wisselende gezelschappen te zien. Voor zijn rol in Kopenhagen kreeg hij in 2000 de Louis d'Or, de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol. Hij speelde daarnaast vanaf de jaren zestig in talrijke films en televisieseries zoals Pastorale 1943, De stilte rond Christine M., Pervola, Sporen in de sneeuw, Flodder in Amerika!, Filmpje!, Pietje Bell en dit jaar nog De Brief voor de Koning. In tv-producties was hij te zien in Sil de Strandjutter, De Fabriek, Willem van Oranje, Dossier Verhulst, Medisch Centrum West, Unit 13,De Club van Sinterklaas, Grijpstra & De Gier en tot dit seizoen Keyzer & De Boer Advocaten. Daarnaast kennen wij Van der Vlugt sinds 1986 als de goedheiligman.
Privé: Getrouwd met Irma. Woont ruim veertig jaar in het Woerdense deel van De Meije.

Passie en gedrevenheid, niks halfbakken. Het zijn kenmerken die bij de gevierde acteur Bram van der Vlugt uit De Meije horen. Met evenveel aanstekelijk enthousiasme praat hij over het boerenland als over de repetities van de nieuwste voorstelling van het Nationale Toneel Kopenhagen, die hem voor zijn 75ste verjaardag wordt aangeboden.
Bram van der Vlugt praat in de lobby van het Nationale Toneel in Den Haag over zijn rol van fysicus Niels Bohr. Op een steenworp afstand ligt de Koninklijke Schouwburg. De cirkel is rond, zegt hij. De geboren Hagenaar vrat in die schouwburg als jongeman toneel. Onnoemelijk veel voorstellingen heeft hij er in zijn jonge jaren gezien. Op 28 mei wordt zijne eminentie van het Nederlandse toneel 75 jaar. Dan wordt hem in 'zijn' Koninklijke Schouwburg vier voorstellingen van Kopenhagen aangeboden. Zestig jaar geleden, hij was nog scholier, speelde Van der Vlugt er zijn eerste rolletje als bediende. Op 3 februari speelt hij er weer. Dan beginnen de try-outs van het stuk van Michael Frayn met Liz Snoijink en Stefan de Walle als medespelers. De première is op 7 februari.
De voorstelling over de legendarische ontmoeting tussen twee grootheden in het wetenschappelijk universum Niels Bohr en de Duitser Werner Heisenberg is voor Bram van der Vlugt niet nieuw. In 1999 speelde hij Bohr eveneens. Een jaar later kreeg hij er de Louis d'Or voor, de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol. Hoe anders is die voorstelling nu? „Toch wel anders ja. Wij ontdekken nieuwe dingen," zegt hij. „Van de kleinschalige voorstellingen van tien jaar geleden, wordt het nu een stuk waar heel veel mensen naar kunnen kijken. Hoeveel precies Peter?," vraagt hij aan regisseur Peter Tuinman, even verderop in het Nationale Toneel Gebouw. „Ongeveer zes- zevenhonderd man," klinkt het.
Ondanks een volle arena, is de voorstelling heel intiem. „Wij spelen uitgerekt. Het publiek zit in twee halve cirkels om ons heen. Ondanks de ruimte die er ontstaat, kunnen we heel intiem spelen. Dat is verrassend en heel spannend. De vorm ontdekken wij al doende."
Tweederde van de teksten zit inmiddels in z'n hoofd. Van der Vlugt is onder de indruk van de teksten van de Britse toneelschrijver Michael Frayn. „Het is echt een feest om het te spelen, zo mooi. Diverse realiteiten lopen door elkaar heen." Hij kijkt naar rechts en decla-
meert enkele Bohr-frases, hij draait z'n hoofd en is Heisenberg. Vervolgens reageert hij weer als Bohr. Fascinerend. In enkele citaten maakt de acteur duidelijk hoe de realiteiten, het heden en verleden elkaar op een positieve manier in de weg zitten, zonder dat het voor de toeschouwer verwarrend wordt. „Het zijn werkelijk briljante teksten over historische feiten, de ontmoeting in 1941 tussen twee wetenschappers in Kopenhagen, de joodse Bohr en de Duitser Heisenberg heeft daadwerkelijk plaats gehad. Niemand weet alleen wat er in die tien minuten is gezegd. Het zijn twee vrienden en die worden van elkaar gescheiden door afkomst en oorlog." Schoonheid kan hem bekoren. Het gevoel voor het culturele, maar ook zeker voor het landschappelijke leven is bij Van der Vlugt goed ontwikkeld. Van halfbakken houdt hij niet. Speelt hij de goedheiligman, dan is hij hem, vertolkt hij de Deen Niels Bohr in Kopenhagen dan neemt hij natuurkundelessen en is een fysicus en wordt er aan het Groene Hart geknabbeld, dan staat hij op.
Van de discussies tussen Bohr en Heisenberg, het geheim van mooi toneel en zijn jubileumvoorstelling, schakelt hij dan ook moeiteloos over op het behoud van het Groene Hart. Al veertig jaar woont hij in De Meije en koestert het boerenleven. Hij speelt er een levensechte rol in, als voorvechter van het open land wel te verstaan.
Samen met Joop Verheul en Wiek Röling heeft de toneel- en tv- en filmacteur in 2001 de stichting Gras en Wolken opgericht. Onder het motto 'wat onvervangbaar is, kun je maar één keer verknoeien' vecht de club voor het behoud van het boerenleven in het Groene Hart.
Na veertig jaar De Meije is Van der Vlugt nog niet uitgekeken op het platteland. De bijna 75-jarige Hagenaar weet nog niet of hij er wil blijven. Of misschien ook wel. Velen zoeken uiteindelijk definitief de plek van hun jeugd op. „Natuurlijk heb ik prachtige jaren gehad in Den Haag. Hier liggen herinneringen, mijn geschiedenis en hier heb ik mijn eerste voorstelling gespeeld," zegt hij wijzend naar de naastgelegen Koninklijke Schouwburg. „Maar nee. Misschien zou ik toch teruggaan naar Amsterdam. Daar heb ik gewerkt en gewoond. Een internationale stad met allure. Misschien wordt dat het."

'Boeren zijn een bijzonder mensensoort'
Meijenaar Bram van der Vlugt is blij dat het kleinschalige boerenleven weer terugkeert in het Groene Hart. Vol afschuw zag hij in 1994 de boerenstand verdwijnen. Nee, zegt hij, het was niet zo zeer de schoonheid van de polders die hem inspireerde tot actie, het ontstond meer uit angst voor het verlies van het boerenleven in het Groene Hart. De verloedering en verrommeling moet een halt worden toegeroepen en dat kan niet zonder boeren, meent hij. „Ik heb gezien dat boer Spruit uit Zegveld in 1994 het leven werd zuur gemaakt. Hij kreeg een boete vanwege het bovengronds uitrijden van mest op het land," weet hij nog. „In die jaren werden agrariërs gezien als een soort milieucriminelen. Velen zijn gestopt of vertrokken. Laten we niet vergeten dat zij de basis van de samenleving zijn. Boeren zijn een bijzonder mensensoort. Zij werken keihard, gepassioneerd en voor het geld hoeven ze het niet te doen want ze zouden in een gewone baan meer kunnen verdienen in minder uren." Van der Vlugt wH van het Groene Hart weer een productieland maken en niet alleen consumptieland zoals het is geworden. Er moeten weer streekeigen producten verbouwd worden. Daar is volgens hem behoefte aan. Het heeftr zegt hij, veel te maken met de nostalgie die onder de mensen leeft: „Wij willen weer vlees, kaas, eieren en melk bij de boer kunnen halen."
Midden in de mkz-crisis van 2001 richtte hij Gras en Wolken op. Een bijzonder initiatief. De stichting trok de aandacht omdat het geen belangenvereniging voor boeren was, maar een initiatief van burgers. „Het was een tegenwicht tegen de dominantie van Natuurmonumenten voor steeds maar meer nieuwe natuur. Ze doet goed werk hoor. Ik ben ook nog steeds lid, maar we hebben de boeren nou eenmaal nodig om de natuur te beschermen."
In 2005 is Gras en Wolken opgegaan in de Stichting Groene Hart.

Bron: AD Groene Hart 3 januari 2009

Verenigingenspel Zegveld

Zegveld - De Culturele Stichting Zegveld organiseert op zaterdag 24 januari voor de 29e keer het Verenigingenspel in de Milandhof. Vorig jaar namen 66 teams deel en dat betekende dat ruim 400 deelnemers van diverse verenigingen uit Zegveld en Woerden 360 denk- en doevragen moesten oplossen. Ciska Klooster van CSZ heeft wederom gevarieerde vragen samengesteld. Een jury kijkt meteen de bijna 25 duizend antwoorden na, zodat de winnaar nog dezelfde avond bekend wordt. De kook- en belegclub 'De Borrelnootjes' stootte vorig j aar de Lionsclub van de troon die twee achtereenvolgende jaren het spel won. Opgeven kan tot en met 10 januari bij Ciska Klooster, tel 691122 en Jo-landa van Tol 691650.

Passage

"Mensen redden mensen" is het onderwerp in de eerste bijeenkomst van de Zegveldse Passage in het nieuwe jaar. Op dinsdag 13 januari komt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij uit IJmuiden aan de hand van een film vertellen over hun werk. De bijeenkomst waar ook mannen die belangstelling hebben welkom zijn begint om 19.45 uur in Gasterij Milandhof.

Bron: Woerdense Courant  2 januari 2009
Pin It