Starterswoningen Zegveld: eindelijk

Zegveld- Na een lang en onzeker voorbereidingstraject is vorige week eindelijk de eerste paal de grond ingegaan voor de bouw van acht starterswoningen aan de Milandweg. Dit complex voor beginners op de woningmarkt is een initiatief van woningbouwstichting SWW.


Oud-wethouder Johan Strik kwam de eer toe om de heistelling te bedienen en de laatste heipaal van dit project te slaan. Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners en overige betrokkenen werd de feestelijke paal geslagen. SWW is verheugd dat na een moeizaam voorbereidingtraject dit project alsnog kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn alle acht woningen aan starters uit Zegveld verkocht. De oplevering zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar zomer plaatsvinden.
Financiering
De bouw van het complex heeft lang op zich laten wachten. Hoewel de plannen voor "goedkope" nieuwbouwwoningen al enige jaren circuleerden, bleek het lastig om ze ook in de praktijk te realiseren. Aan animo voor de huizen ontbrak het niet, wel aan financierings-mogelijkheden.

Najaarsexpositie met nieuw werk Ido Vunderink

Zegveld - Van 10 tot en met 31 oktober is in galerie Vermeije nieuw werk te zien van de Zegyeldse schilder Ido Vunderink.
Vunderink (*Nieuwer Amstel, 1955) behoeft in deze regio nauwelijks meer introductie. Zijn werk hangt intussen op veel plaatsen in Woerden en omgeving, onder meer in de raadszaal van het Woerdense stadshuis. De schilder studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam (1975-1980), waarna hij zich als vrij kunstenaar kon ontplooien. Sinds hij aan de Meije neerstreek en daar zijn eigen galerie opende, exposeert hij er jaarlijks met nieuwe schilderijen. Deze najaarstentoonstelling wordt zondag 10 oktober geopend door Annet Tersteeg. De expositie is tot en met 31 oktober elke zaterdag en zondag te zien tussen 10.00 en 18.00 uur.

Bron: Woerdense Courant 30 september 2010

Start bouw woningen

Zegveld - op 22 september was het eindelijk zo ver: de bouw van acht starterswoningen aan de Milandweg was een feit. Oud-wethouder van de gemeente Woerden, de heer Johan Strik, had de eer om de heistelling te bedienen en de laatste heipaal van dit project te slaan. Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners en overige betrokkenen werd de feestelijke paal geslagen. Inmiddels zijn alle acht woningen aan starters uit Zegveld verkocht. De op oplevering zal waarschijnlijk volgend jaar zomer plaatsvinden.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 29 september 2010

Feest voor Zegvelderie

Zegveld - De datum is geprikt. Volgend jaar wordt op zaterdag 18 juni weer een Zegvelderie georganiseerd. In 2004 werd het laatste dorpsfestijn gehouden. Daarna lukte het de Culturele Stichting Zegveld niet meer voldoende financiëli middelen bij elkaar te krijgen.

Daarmee kwam ook het voortbestaan van de CSZ in gevaar Oud-voorzitter Ad Ton stak daar een stokje voor en maakte een tiental nieuwe leden, waaronder zijn zoon Arjan, enthousiast en dat heeft geleid tot voortzetting van de stichting. "En eigenlijk waren we het met zijn allen eens dat de Zegvelderie weer terug moet komen" vertelt de nieuwe voorzitter Arjan Ton. De Zegvelderie is een geweldig evenement dat in 2004 voor het laatst georganiseerd is. Op dat moment zeer professioneel van opzet. Veel vrijwilligers en sponsors maakten het mogelijk om Zegveld op deze manier goed op de kaart te zetten. Het trok veel bezoekers, niet alleen uit Zegveld maar vooral ook uit de wijde omgeving. Ons hoofddoel is om de Zegvelderie weer bestaansrecht te geven" vertelt Arjan Ton "Het aantrekken van financiële bijdragen is hierbij absolute noodzaak. Om een goede financiële drager te creëren voor de organisatie van de Zegvelderie heeft de CSZ besloten op zaterdag 2 oktober een feest te organiseren. Het Tof feest. Een soort benefiet waarbij de opbrengst wordt gebruikt om de Zegvelderie in 2011 weer op de kaart te zetten.
Er zijn al vele ondernemers uit Zegveld en omstreken die razend enthousiast hebben gereageerd en spontaan hebben bijgedragen door sponsoring maar ook door een helpende hand te bieden vanuit bijvoorbeeld hun professie. Hiermee is het mogelijk gemaakt om de voorinvesteringen te doen en het Tof Feest te organiseren. Het feit dat de Milandhof haar faciliteiten heeft aangeboden heeft een enorm aandeel gehad in het mogelijk maken van dit feest.
Ook het in stand houden van het Verenigingenspel en de Wintermarkt is een belangrijk doel. Naast deze evenementen zal de CSZ zich ook inzetten om in de toekomst nieuwe evenementen te bedenken en te organiseren die bijdragen aan de Zegveldse gemeenschap. Het feest is bedoeld voor jong (vanaf 16 jaar) en oud. De avond wordt muzikaal ingevuld door de Tof Party Band en haar dj 's. Muziek, dansen, eten, drinken en gezellig samen een feestje bouwen. Op deze manier kunnen ook de Zegvelders, door hun aanwezigheid, bijdragen aan het nieuwe leven van de Zegvelderie. Om het een succes te laten zijn willen we dan ook iedereen in Zegveld en de mensen uit de omgeving uitnodigen om aanwezig te zijn op, wat een prachtige avond beloofd te worden" aldus de kersverse voorzitter. Meer info op www.csz-zegveld.nl
GRATIS NAAR HET FEEST? www.woerdensecourant.nl

Bron: Woerdense Courant 23 september 2010

Clausstraat wil droge voeten

door SARIE KATSMAN

ZEGVELD - Bewoners van de Clausstraat in Zegveld dringen er bij de gemeente Woerden op aan dat hun straat met voorrang wordt opgehoogd. Ze hebben geen zin meer in drijvende drollen tijdens hevige regenbuien, zoals laatst.
De heftige regenval op 26 augustus veranderde de Clausstraat in Zegveld in één grote watervlakte. Het ergste was: het ging niet alleen om regenwater, maar ook de inhoud van het riool kwam naar boven. Dagenlang dreven de uitwerpselen en de slierten toiletpapier rond. „We zijn donderdag meteen gaan bellen naar de gemeente," zegt bewoner Willem Jan Vonk.
„Onze straat is, sinds de omliggende straten zijn opgehoogd, het laagste punt, dus alles stroomt hierheen. De kolk was op dat moment aangesloten op het riool, omdat onze wijk lager ligt dan het slootpeil en het water dan meer ruimte heeft om afgevoerd te worden. Maar dat ging dus fout. De hele inhoud van het riool kwam omhoog." De bewoners bleven bellen maar wat er ook kwam, geen pomp.
„Na twee dagen bellen en afgewimpeld worden, vonden we dat er iets moest gebeuren. De kinderen waren met hun laarzen aan het spelen in dat vieze water." Vonk, die voor zijn werk verstand heeft van pompen, regelde er eentje bij een opdrachtgever. „Die heeft vier dagen staan draaien, het water bleef komen. Maar uiteindelijk werd het droog. De gemeente heeft vervolgens de achtergebleven vieze troep opgeruimd." De bewoners hebben er weinig trek in om de rekening van 450 euro voor de pomp zelf te betalen. Vonk: „We hebben bij de gemeente om een bijdrage in de kosten gevraagd, maar dat is in eerste instantie afgewimpeld. Hadden we maar niet op eigen initiatief zo'n ding moeten huren. Maar dat is wél gebeurd na twee dagen bellen voor overleg!" De buurt is bang voor herhaling van de wateroverlast. „De herfst moet nog beginnen. Wij willen hoger op de urgentielijst, want dit willen we niet nog eens meemaken."
Een woordvoerder van de gemeente Woerden meldt dat nog niet bekend is of de Clausstraat sneller aan de beurt is voor ophoging. En al evenmin wie opdraait voor de rekening van de pomp. „We gaan onderzoeken hoe dit is gegaan, of er sprake was van overmacht of dat er echt iets mis is gegaan. Onze storingsdienst was op 26 augustus ontzettend druk, want er was overal wateroverlast. Zomaar zelf een pomp inhuren is pertinent niet de bedoeling. Het is altijd beter dit in overleg te doen en het samen met de gemeente op te lossen. Vuil water is nu zomaar in de sloot geloosd en dat is geen goede zaak."

Bron: AD Woerden 16 september 2010

Jubileumboek Siveo gepresenteerd

Zegveld - Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Zegveldse voetbalvereniging Siveo '60 is een jubileumboek verschenen. Komende zaterdag, 18 september, na de wedstrijd Siveo-Rijnstreek wordt het op sportpark De Beemd gepresenteerd.
In 120 pagina's wordt de 50-jarige geschiedenis van Siveo (Sport Is Vreugde En Ontspanning) beschreven, in foto's (circa 250) en verhalen.
In "50 jaar geel & blauw" komen vele historische Siveo-momenten terug, van het clubje zonder veld tot het Siveo anno 2010, dit alles inclusief de kampioenschappen en de degradaties.
Na de presentatie zijn er nog exemplaren van het boek verkrijgbaar in de Siveo-kantine (prijs € 10). Ook kan het nog worden besteld door storting van € tien euro op bankrekening nummer 341905267 t.n.v. Siveo, onder vermelding van "jubileumboek" (bij bezorging buiten Zegveld/Meije/ Woerden komt er drie euro bij).

Bron: Woerdense Courant 16 september 2010

Bereikbaarheid

Zegveld, Hoofdweg
De werkzaamheden aan de Hoofdweg in Zegveld naderen de afronding. In de week van maandag 27 september t/m vrijdagavond 1 oktober én maandag 4 oktober wordt de afdeklaag aangebracht op het wegdek. De werkzaamheden vinden plaats tussen 20.00 uur en 06.00. Voor deze werkzaamheden is het nodig om de weg af te sluiten voor alle verkeer, m.u.v. noodhulpdiensten en fietsers. Er is een omleidingsroute ingesteld. Omwonenden zijn over deze afsluiting per brief geïnformeerd door de gemeente. Meer informatie via www.woerden.nl/bereikbaar

Bron: Woerdense Courant 16 september 2010

Jubileumboek voor Siveo

ZEGVELD - Het jubileumboek rond het 50-jarig bestaan van voetbalclub Siveo is gereed. Zaterdag 18 september na de wedstrijd Siveo-Rijnstreek wordt het boek gepresenteerd. Daarna zijn er nog exemplaren van het boek (€10,-) verkrijgbaar. Ook is dit boek na te bestellen door dit bedrag te storten op bankrekeningnummer 341905267 t.n.v. Siveo, onder vermelding van "jubileumboek" (bij bezorging buiten Zegveld/Meije/Woerden te verhogen met €3,-).

Bron: Woerdens Nieuwsblad 15 september 2010

Feestavond als startsein voor Zegvelderie

De Tof Party Band gaat zorgen voor een swingende feestavond, zaterdagavond 2 oktober in de Milandhof. De Culturele Stichting Zegveld wil met de opbrengst van deze avond volgend jaar weer een Zegvelderie organiseren. Deze kramenmarkt met spektakel voor alle leeftijden werd in 2004 voor het laatst gehouden, maar vanwege de teruglopende sponsorbijdragen werd die 27ste editie vooralsnog de laatste. Om ervoor te zorgen dat de avond een mooi startkapitaal oplevert, stelt zalencentrum de Milandhof de sportzaal beschikbaar. Vrijwilligers verzorgen en begeleiden het concert.

Bron: AD Woerden 14 september 2010

Hoofdweg Zegveld nog eerder klaar

Zegveld - De renovatie van de Hoofdweg is een maand eerder klaar dan gepland. Projectleider Diederik Korsse van de gemeente Woerden meldde afgelopen dinsdag in de vergadering van het Dorpsplatform dat begin oktober de werkzaamheden afgerond zijn.
In de derde en vierde week van september wordt als laatste een deklaag van ruim zeven centimeter aangebracht. Daarvoor zal een paar keer in de avond en nacht de Hoofdweg voor het verkeer met uitzondering van fietsers afgesloten worden. Verder is er volgens Korsse een budget gevonden om ook het weggedeelte van de Hoofdweg naar Blokhuisburg, de Zegveldse Uitweg, te renoveren. Echter past dat niet in de planning van de aannemer om dat aansluitend te doen en gebeurt dat half november.

Meer werkzaamheden
Er was ook goed nieuws voor de bewoners van de Kastanje- en Berkenlaan. De straten zijn zodanig verzakt dat in het Deltaplan deze als eerste aangepakt worden In oktober is er een inspraakavond en nog dit jaar wordt het aanbesteed zodat in april of mei de ophoogwerkzaam-heden kunnen beginnen. De Molenweg richting Hazekade stond al gepland en wordt nog dit jaar opgehoogd.

Bron: Woerdense Courant 9 september 2010

Kledingbeurs

ZEGVELD - In De Voorhof aan de Hoofdweg 48 wordt zaterdag 11 september een kledingbeurs gehouden.

Aangeboden worden onder meer baby- kinder- en positiekleding, speelgoed, kinderfietsjes, maar ook spullen voor de babyuitzet. De beurs vindt plaats van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor informatie en klantnummer kan worden gebeld naar: Sabina van der Arend 0348-691933 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Carola Hageman 0348-560305 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Marianne van de Vlierd 0348-691334

Bron: Woerdense Courant 2 september 2010

Kledingbeurs

ZEGVELD - De najaar/winter kledingbeurs in Zegveld staat gepland op zaterdag 11 september van 9 30 tot 12.00 in de Voorhof, Hoofdweg 48. Wat is er te vinden? Baby-, kinderen positiekleding, babyuitzet en gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen, etc.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 1 september 2010


 

Pin It