Ook Zegveld niet vergeten door Sinterklaas

ZEGVELD - Na vele intochten elders in de regio was zaterdag dan eindelijk Zegveld aan de beurt. De Sint bezocht het dorp per koets, om vervolgens in de sporthal aan het Milandhof alle kinderen welkom te heten. „Elk jaar komen hier zo'n zevenhonderd kinderen en ouders naartoe," aldus Jolanda van Tol van speeltuinvereniging Robbedoes, die de organisatie op zich neemt. „Een hele happening." Natuurlijk konden ook dit jaar alle kinderen weer rekenen op een zakje snoep en een mandarijn. „De avond ervoor hebben we met alle vrijwilligers vijfhonderd zakjes klaargemaakt," legt Van Tol uit. Heel even leek het erop (dat het allemaal niet door zou kunnen gaan. „We kregen een paar dagen voor de intocht te horen dat Sinterklaas de griep had. Dat is in 27 jaar nog niet eerder gebeurd. Maar uiteraard hebben we daar wat op gevonden." Zegveld is met de intocht ruim een week voor pakjesavond de hekkensluiter in de regio. „We verdelen dat elk jaar. In Woerden komt hij eerst, dan in Kamerik en daarna in Zegveld." Traditiegetrouw stond ook de warme chocolademelk weer klaar.

Bron: AD Woerden 29 november 2010

Wintermarkt in Milandhof

ZEGVELD - De Culturele Stichting Zegveld organiseert op zaterdag 11 december voor de achtste keer een wintermarkt in de Milandhof. De vijftig kraampjes zijn sfeervol versierd en bieden traditionele kerst- en winterartikelen, waarvan veel zelfgemaakt zijn door hobbyisten. Ook de Kerstman is weer van de partij. Voor de kinderen is er een knutselhoek, waar gipsen beeldjes beschilderd kunnen worden. De Zegveldse vereniging 'Klein Veeteelt' zal weer een dierenhoek inrichten. Vanaf 15.00 uur treden dertig muzikanten op van de Zegveldse muziekvereniging Kunst Na Arbeid en Excelsior uit Woerden. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Meer info is te vinden op www.csz-zegveld.nl.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 26 november 2010

Straten Zegveld in 2011 opgehoogd

ZEGVELD/KAMERIK - Na jaren van regelmatige wateroverlast kunnen de bewoners van de Kastanje- en Berkenlaan in Zegveld in 2011 op-hogingswerk verwachten. De gemeente Woerden kijkt of de Clausstraat kan worden meegenomen.
De gemeente heeft een aanbestedingsronde voor het ophoogwerk uitgeschreven. Het gehele gebied van de Kastanjelaan, Berkenlaan, Elzenlaan en het aangrenzende stukje Middenweg moet een eind worden opgehoogd. Dat gebeurt met behulp van piepschuim. Die methode is al eerder met succes elders in Zegveld en Kamerik toegepast.
De bewuste straten stonden sinds 2007 al als urgent in de boeken. De wegen liggen inmiddels zó laag dat hoosbuien steevast tot problemen leiden. Opgangen naar de huizen hebben trappetjes gekregen, inritten naar de garageboxen achter de Kastanjestraat zijn voorzien van oplopende dijkjes omdat ze anders voor vierwielers onbereikbaar zijn.
In de komende paar weken beslist de gemeente of ook de Clausstraat, die een blok verderop ligt, versneld aan de beurt komt. Hier ontstond eind augustus ernstige overlast na een plensbui. Het riool inclusief inhoud stroomde over, waardoor dagenlang drollen en papier op straat dreven.
Volgens een woordvoerder hakt de gemeente binnen een paar weken de knoop door of de Clausstraat volgend jaar aan bod komt. Maar alles hangt af van de vraag of het benodigde extra geld ergens vandaan kan worden gehaald. Wegen ophogen is duur. Een straat van enig formaat aanpakken kost al gauw zes ton. Met de kunststoffundering verzakken wegen niet zo snel als voorheen met de zware funderingen wel gebeurde. Die zakten letterlijk weg in de slappe veengrond. Her en der zijn straten op die manier liefst 80 centimeter lager komen te liggen. Twee andere ernstig verzakte straten, De Kapberg en De Werf in Kamerik, gaan ook snel op de schop. Werkzaamheden van de nutsbedrijven hebben echter tot vertraging geleid.

Bron: AD Woerden 23 november 2010

Proefproject creëert geschikt leefgebied voor weidevogels in Zegveld

In het najaar van 2009 sloegen Melkveeproefbedrijf Zegveld, Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen en Landschap Erfgoed Utrecht de handen ineen om weidevogels een hernieuwde kans te geven in polder Noorder Lagebroek.

Afgelopen voorjaar werd op de percelen van de proefboerderij een start gemaakt met een proefproject waarin het creëren van een geschikt leefgebied voor weidevogels centraal staat.
In het project wordt met agrarische natuurbeheerpakketten een z.g. mozaïek voor weidevogels gecreëerd. Zo trekt een plas-drasperceel de vogels aan door voedsel en slaapgelegenheid te bieden en zorgen kruidenrijk grasland, percelen met een rustperiode (kuikenland) en extensieve beweiding voor gunstige omstandigheden om te broeden en de kuikens op te laten groeien. Aanvullend op het mozaïek werd een aantal extra maatregelen genomen, waaronder het terugzetten van een naburig geriefhoutbosje en het plaatsen van twee vossenwerende rasters. Deze maatregelen vergroten het broedgebied en voorkomen eventuele predatie. De vossenrasters zijn tot stand gekomen met steun van de Nationale Postcode Loterij.
De inzet van vrijwilligers was van groot belang. Zij telden de weidevogels in het gebied, beschermden - daar waar nodig - de legsels en kuikens; hielpen bij het plaatsen, onderhouden en verwijderen van de vossenrasters en hielden Melkveeproefbedrijf Zegveld op de hoogte van de bewegingen van de weidevogels. Tellingen in 2010 laten een flinke toename zien van het aantal weidevogelterritoria ten opzichte van 2009. Het aantal kieviten en tureluurs nam sterk toe, ook werden er meer gruttoparen gesignaleerd. Hoewel het te vroeg is om conclusies te trekken, lijken de eerste stappen voor terugkeer van de weidevogels gezet.

Bron: Blad voor landschap en Erfgoed, hefst 2010

Een bijzondere zaak; Meer dan 'stenenstapelaars'

PETER DIJKGRAAF

Bolton Bouw uit Zegveld heeft in 2010 een recordomzet behaald en dat mag uniek worden genoemd, gezien de algehele malaise in de bouw. Directeur Peter Bol is er apetrots op en wil graag uitleggen hoe hij dat samen met zijn mededirecteur Arjan Ton en een hecht team van medewerkers heeft bereikt.

„Wij zijn meer dan een aannemersbedrijf, wij zijn geen stenenstapelaars. Bolton doet al dertig jaar aan projectontwikkeling; wij denken in complete plannen met de opdrachtgevers mee. Het vak is zo veel leuker, als je met kennis en slimme oplossingen iets extra's kan toevoegen voor je klanten."
De bevlogen Peter Bol kan zo uren doorgaan, maar constateert aan het eind van zijn betoog: „Misschien komt het ook doordat wij als nieuwe generatie (beide directeuren zijn 39 red.) voor veel helderheid zorgen. Onze projectleiders en uitvoerders gaan met regelmaat naar communicatiecursussen en dergelijke trainingen. Dat zorgt voor een moderne uitstraling."
Met zijn verhaal wil Peter Bol niets afdoen aan de geweldige rol die zijn vader Cor Bol en diens compagnon Ad Ton hebben gespeeld bij de opbouw van het bedrijf. Met veertig jaar is de Zegveldse onderneming relatief jong in deze serie familiebedrijven. Bolton verdient een plek, omdat de constructie zo uniek is. In 1970 besluiten twee schoolkameraden, geen familie, samen voor zichzelf te beginnen.
Vijfjaar geleden hebben hun zoons samen de leiding van het bedrijf overgenomen en in die veertig jaar is er zowel tussen de senioren Bol en Ton, als nu tussen de junioren nooit echt onenigheid, laat staan ruzie geweest. En dat mag bijzonder worden genoemd. Deels is dat te danken aan het feit, dat er goede afspraken zijn gemaakt. Peter Bol leidt vanuit Zegveld het bouwbedrijf, Arjan Ton vanuit het oude stadhuis van Woerden Bolton Ontwikkeling. Zij bemoeien zich in principe niet met elkaars beleid en ook niet met elkaars personeel.
40 tot 50 procent van de werkzaamheden van Bolton Bouw komt voort uit de eigen ontwikkeling en dat is uiteraard een prettige basis voor een aannemersbedrijf.
„Maar die andere 50 procent moeten we toch uit de markt halen en dat lukt wonderwel, want ook voor 2011 hebben we een goede orderportefeuille. We hebben juist weer een opdracht binnengehaald om binnen een bouwteam 75 woningen te gaan bouwen in Mijdrecht," vertelt Peter.
Dat heeft ook tot gevolg, dat Bolton op dit moment naast de 65 eigen mensen, zo'n 25 zzp'ers en uitzendkrachten aan het werk heeft. De vaste kern van het bedrijf komt uit de regio; die mannen zijn zeer nauw betrokken bij de op het Zegveldse bedrijventerrein gevestigde firma.
„Dit jaar hebben we nog vier nieuwe timmerlieden aangenomen. Het fijne is, dat je nu weer de betere vaklieden kan uitzoeken," zegt Peter Bol, voor wie de crisis helemaal nieuw was. Vooral in de aannemerij is er altijd al sprake geweest van een golfbeweging en in de jaren 80 heeft Bolton Bouw het ook slecht gehad. Maar voor de huidige directie is dit de eerste keer dat er een pas op de plaats moet worden gemaakt.

Vrienden maken in de schoolbanken afspraken over oprichting bedrijf
De een was zoon van de plaatselijke bakker en de ander van een veehouder in Zegveld. Cor Bol en Ad Ton waren van jongs af vrienden. Zij zaten samen op de lagere school, samen op de mts en samen op het hti, het hoger technisch instituut in Amsterdam, gelijkwaardig aan de hts, maar dan in de avonduren. In de schoolbanken spraken de ambitieuze jongemannen al af om later als zelfstandige ondernemers aan de slag te gaan. Het was een sprong in het diepe. Toen de vrienden (amper 25) in 1970 de knoop doorhakten, waren zij getrouwd en hadden zij een gezin. Met keihard werken, vaak meer dan 80 uur in de week, legden zij de basis voor Bolton Bouw en Bolton Ontwikkeling.
Aanvankelijk werkten ze vanuit het huis van Cor in Woerden, waar vrouw Coby de administratie deed. Maar al vrij snel verkaste Bolton naar wat oude bouwketen aan de Zegveldse Uitweg. Tien jaar later betrok het een nieuw hoofdkantoor in de Nijverheidsbuurt. De rolverdeling lag al snel vast: Cor Bol was de technicus, de bouwer, de man die het personeel aanstuurde. Ad Ton, die kort op een architectenbureau had gewerkt, was de ontwerper, de handelaar, die al snel stukjes grond ging opkopen. In de beginjaren haalden ze vooral in Boskoop en Hazers-woude opdrachten binnen. Ton tekende bungalows en tuinderswoningen, waarvan er tien tot twaalf per jaar werden neergezet. Dit tot ergernis van de plaatselijke aannemers die vonden dat Bolton onder de prijs werkte. Steeds vaker bouwde het bedrijf seriewoningen in nieuwbouwwijken. Door de inzakkende markt belandde Bolton halverwege de jaren 80 diep in de rode cijfers. Van de 45 medewerkers moesten er 30 worden ontslagen en dat deed pijn. Bij het 25-jarig bestaan stonden er al weer 45 mensen op de loonlijst. Tien jaar later, toen hun zonen het roer overnamen, waren dat er bijna 75.

Bron: AD Groene Hart 22 november 2010

Rijdende bank bezoekt klanten in kleine kernen

Zegveld - Vier dagen in de week worden alle uithoeken en verzorgingshuizen in het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen aangedaan door het mobiel servicepunt. Van Amsterhoek tot Driebruggen kunnen klanten pinnen (tot 500 euro) in de 'rijdende bank'. Behalve geld opnemen kunnen klanten er ook hun bankzaken bespreken en internetbankieren. Bij het officiële startschot benadrukte Ruud van der Vliet, directeur van Rabobank Rijn en Veenstromen, dat de bank groot wil blijven in de kleine kernen.
Aan de totstandkoming is anderhalfjaar gewerkt. Van der Vliet: „Over alles is nagedacht. Ook met een rolstoel kun je naar binnen. En plaatselijke  leden van de bank hebben meegedacht over de routes van het mobiel servicepunt." Van der Vliet laat niet onvermeld dat het vrachtwagentje waarop het mobiele kantoor wordt veroverd, volledig elektrisch rijdt. „We willen innovatief zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker in dit mooie Groene Hart.

Ooievaarsdorp ondergaat metamorfose

Het ooievaarsdorp in Zegveld ondergaat de komende maanden een ware metamorfose. Voor een kleine 70.000 euro krijgt de omgeving voor diverse vogelsoorten een nieuwe inrichting. Deze inrichting is vooral gericht op toeristen. Na het slaan van de eerste palen begint vandaag het grote werk op het terrein in het dorpshart. Er komen onder meer zitplekken voor fietsers, een frisdrankenautomaat en informatieborden met uitleg over de omgeving en over weidevogels. Beheerder Gerard Baars gaat met vrijwilligers veel werk, dat volgend jaar klaar moet zijn, zelf uitvoeren.

Bron: AD Woerden 19 november 2010

Eerste paal voor ooievaarsstation

ZEGVELD - De ontvangstruimte van het Ooievaarsbuitenstation in Zegveld wordt uitgebreid met een veranda. Erelid Hennie van der Zaan sloeg voor dit uitbreidingsproject vrijdag 12 november symbolisch de eerste paal.
Vrijwilligers van de stichting Ooievaarsbuitenstation Zegveld en de Zegveldse vereniging 'Kleinveeteelt' gaan het gebouw nu voorzien van een stenen buitenmuur, waar rondom een soort overkapping wordt aangebracht. Onder die glazen overkapping komen vitrines met informatie over ooievaars en weidevogels en worden twintig zitjes geplaatst. Op deze manier wordt het ooievaarsdorp een kleinschalig educatief centrum van ooievaars en weidevogels. Het is de bedoeling dat fietsers en wandelaars van maandag tot en met zaterdag gebruik kunnen maken van de nieuwe voorziening en niet meer vastzitten aan openingstijden.

Subsidie
De provincie Utrecht en Leader (Europese Unie) hebben 67 duizend euro beschikbaar gesteld. Met dit bedrag worden de materialen aangeschaft. De arbeid wordt verricht door vrijwilligers van de twee Zegveldse verenigingen.

Goede Doelen Dag

ZEGVELD - Op zaterdag 20 november zal het voor de zestiende keer in de Voorhof Goede Doelen Dag zijn. Nieuw is dit jaar de Smulhof waar allemaal verse producten verkocht worden. Ook de Creahof met allemaal handgemaakte artikelen is elk jaar weer anders. Verder is de veiling die 's middags om 14.00 uur gehouden wordt, een trekker. Allerlei mooie oude en nieuwe spullen komen onder de hamer.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 19 november 2010

Goede Doelenmarkt Zegveld

Zegveld - De zestiende editie van de Goede Doelendag vindt zaterdag, 20 november, plaats in Zegveld. In de Voorhof aan de Hoofdweg is van alles te koop en te doen voor het goede doel. Deze duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur is er een veiling.

Bron: Woerdense Courant 17 november 2010

Dansen op de blues van 't Groene Hart

ZEGVELD - De Milandhof heeft er vanaf volgende week een muzikaal evenement bij: Greenheartblues. In de vorig jaar gerenoveerde Polderzaal treden een tweetal swingende bluesbands op.
Barrelhouse was enkele maanden terug al te beluisteren op bij het bluesfestival in Nieuwkoop. Deze in 1973 opgerichte band bestaat al heel wat jaren en een zestal zeer geroutineerde bandleden zorgt ervoor dat het publiek de dansvloer constant bezet houdt.
Dat geldt ook zeker voor de wat minder bekende band Dicky Greenwood. Blueszanger/gitarist Dicky Greenwood toert met zijn band vanaf 1995 en heeft inmiddels op talloze bluesfestivals in binnen- en buitenland opgetreden. De kwaliteiten van de band bleven in de internationale bluesscene niet onopgemerkt.

Vele malen werd de band gevraagd om bekende Amerikaanse bluesartiesten zoals Little Smokey Smothers, Leontine Dupree en Dr. Ross the Harmonica Boss op hun Europese tours te begeleiden. Greenheartblues begint zaterdag 20 november om 21.00 uur, zaal open om 20.00 uur. Toegangsprijs: 10 euro. Kaarten via www.greenheartblues.nl of aan de kassa.

Onderscheiding Riet Verheul

ZEGVELD - Burgemeester Schmidt heeft aan Riet Verheul een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt voor haar inzet voor de peuterspeelzaal in Zegveld. De afgelopen 33 jaar heeft ze daar als leidster gewerkt. Schmidt roemde de zelfwerkzaamheid van deze speelzaal en noemde Verheul een inwoner van Zegveld om trots op te zijn.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 12 november 2010

Zegveldse sneeuwklokjes bloeien steeds vroeger

ZEGVELD - Sneeuwklokjes in november: Ank van Rijswijk uit Zegveld staat ervan te kijken. „Vorig jaar stonden ze rond de verjaardag van mijn man in bloei, 22 november. Dat vond ik al bijzonder, maar nu bloeien ze alweer een paar weken eerder! Een geinig gezicht, maar hoe het kan?" Sommige gecultiveerde soorten als het Kaukasisch en het Griekse sneeuwklokje blijken al lang voor januari in bloei te kunnen
staan, aldus de deskundigen. Van Rijswijk: „ik weet niet welke soort dit is, wij wonen hier al 25 en ik heb er zelf nooit bijgeplant. Ik geniet er in elk geval heel erg van!" Sneeuwklokjes worden steeds populairder: in België, NederLand, Duitsland en Engeland worden zelfs sneeuwklokjesbeurzen georganiseerd. België heeft zijn 'Sneeuwklokjeszondag", Nederland zijn 'Sneeuwklokjesfeest'.   

Bron: AD Woerden 11 november 2010

Open dag op Milandschool

De Milandschool in de Meije houdt op donderdag 11 november weer een open dag van 9.00 tot 12.00 uur. Met ingang van het nieuwe schooljaar is in samenwerking met Kindercentra Midden Nederland Kind & Co, een peuter-kleuterklas gestart, waardoor de school drie groepen kon behouden. Volgens locatieleider Annemiek Pinkse is de peuterkleuterklas een succes.

"Intussen hebben wij vier peuters die drie dagdelen per week meedraaien in de kleuterklas. Het is heel leuk om te zien hoe de kleuters en peuters met elkaar omgaan. De verschillende leeftijden liggen qua ontwikkeling dicht bij elkaar. Ook zie je dat het sociale gedrag van de kleuters wisselt. Als de peuters er zijn spelen de kleuters een andere rol. Een bijkomend voordeel is dat de peuters spelenderwijs doorstromen naar de kleuterperiode en al bekend zijn met de school" aldus Annemieke Pinkse.

Koffie-ochtend

Zegveld - In de Milandhof spreekt 17 november Els van der Vlist op een vrouwen/koffieochtend. Haar thema is: druk, druk, druk: 9.30 uur.

"Juf Riet" uitgezwaaid
Gemeentelijke onderscheiding na 33 jaar Peuterpret

Jolanda van Tol

Zegveld - Drie en dertig jaar lang heeft ze zich over de kinderen van de Zegveldse peuterspeelzaal 'Peuterpret' ontfermd. Maar aan die tijd is een einde gekomen. Riet Verheul nam afgelopen vrijdag afscheid.
Met paard en wagen werd juf Riet 's morgen van huis opgehaald en voor de Milandhof opgewacht door de peuters. Daar werd het feest voortgezet met cakejes, patat, spelletjes, voorlezen, schminken, puzzelen en natuurlijk kreeg de juf heel veel cadeautjes.
Een grote houten appelboom, door de peuters beschilderd, staat symbool voor een echte appelboom die in het voorjaar in de nieuwe tuin van de juf wordt geplant.
Onderscheiding
Ook burgemeester Hans Schmidt kwam op bezoek en reikte de gemeentelijke onderscheiding uit.
Stichting Peuterpret werd officieel opgericht in maart 1974. "Daar was ik nog net niet bij " vertelt de scheidende juf "Voordat ik leidster werd heb ik eerst een bestuurlijke functie gehad. De afgelopen 33 jaar was ik met veel plezier leidster. De komende tijd ga ik mij nog
niet vervelen. Met de bouw van een nieuw huis en de aanleg van de tuin is er voorlopig werk genoeg.
En in noodgevallen ben ik beschikbaar voor Peuterpret" aldus Riet Verheul. Na de feestelijke ochtend met de kinderen en de burgemeester, was er 's middags een receptie in de Milandhof, waar de scheidende peuterleidster de hand kon schudden van talrijke ouders 'van toen en nu'. In die laatste categorie ook veel die indertijd als peuter Peuterpret bezochten.

Orgelconcert Bachfestival

zegveld - De organisten Robert Hoogenboom, Henny Oskam, Ad van Pelt en Warno Ruting verzorgen zaterdag een concert in de hervormde kerk aan de Hoofdweg in Zegveld. Vanaf 20.00 uur spelen zij een gevarieerd programma. In elk geval wordt muziek uitgevoerd van Johann Pachelbel. Het gaat om een aantal korte orgelwerken, waaronder de koraalbewerking "Christus, der uns selig macht (PWC 69) Van Bach klinkt Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 720) en bijpassend is van Jan Zwart: Een vaste burg is onze God (boek 1).

Kleinveeteelt exposeert

Zegveld - Konijnen en Pluimveevereniging 'Kleinveeteelt' houdt op zaterdag 13 november haar jaarlijkse clubtentoonstelling in de Milandhof. 's Morgens worden 300 duiven, eenden, ganzen, zwanen, konijnen en kippen door keurmeesters onder de loep genomen. De tentoonstelling is te bezoeken van 9.00 tot 16.30 uur.

Passage

Zegveld - "Met pensioen in India" is het thema van de bijeenkomst van de Zegveldse Passage op dinsdag 16 november in de Milandhof. J.van der Vijver vertelt over de mogelijkheid die zich voordeed om na zijn pensionering zijn vakkennis door te geven in ontwikkelingslanden. Als coördinator bezoekt hij projecten in India en controleert of toegezegde subsidie goed gebruikt wordt. De bijeenkomst begint om 19.45 uur.

Speculaas

Zangvereniging De Lofstem verkoopt deze week speculaaspoppen in Zegveld en de Meije. De opbrengst is bedoeld om de verenigingskas op peil te houden.

Buitenstation uitgebreid

Zegveld - De ontvangstruimte van het Ooievaarsbuitenstation in Zegveld wordt uitgebreid met een veranda. Erelid Hennie van der Zaan slaat vrijdag 12 november de eerste paal. Vrijwilligers van de stichting Ooievaarsbuitenstation Zegveld en de Zegveldse vereniging 'Kleinveeteelt' voorzien het gebouw van een stenen buitenmuur, waar rondom een soort overkapping wordt aangebracht. Onder die glazen overkapping komen vitrines met informatie over ooievaars en weidevogels en worden twintig zitjes geplaatst. Op deze manier wordt het ooievaarsdorp een kleinschalig educatief centrum van ooievaars en weidevogels. Het is de bedoeling dat fietsers en wandelaars van maandag tot en met zaterdag gebruik kunnen maken van de nieuwe voorziening en niet meer vastzitten aan openingstijden.
De provincie Utrecht en Leader (Europese Unie) hebben 67 duizend euro beschikbaar gesteld. Met dit bedrag worden de materialen aangeschaft. De arbeid wordt verricht door vrijwilligers van de twee Zegveldse verenigingen.

Bron: Woerdense Courant 10 november 2010

Wijkje op losse schroeven

HARRIE VAN OPSTAL

ZEGVELD - De voor Zegveld belangrijke woningbouw aan de Hoofdweg staat op losse schroeven. Er passen niet genoeg huizen op het terrein om de verhuizing te betalen van het kaasbedrijf Kruyt. De gemeente probeert het plan in gesprek met de provincie te redden.
Het bewuste kaasverdelingsbedrijf is sinds jaar en dag in de dorpskern van Zegveld gevestigd. Een aantal buren van het bedrijf ervaart al lange tijd overlast. De omwonenden ergeren zich vooral aan het geluid van de vrachtwagens. De kwestie sleept zich al een jaar of vijftien voort.
Nu doet zich de kans voor deze heikele kwestie op te lossen. De gemeente Woerden mag van de provincie Utrecht het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt, dat aan de zuid-kant van het dorp ligt, groter maken.
Zo ontstaat ruimte voor Kruyt. Om zijn verhuizing te betalen komt op het vrijkomende terrein aan de Hoofdweg woningbouw.
Afhankelijk van het soort huizen zijn hier 40 tot 50 woningen nodig. Dat levert voldoende geld op om de uitplaatsing van het bedrijf te financieren. Een kwart tot eenderde van dit miniwijkje komt echter buiten de bebouwde kom te liggen. En dat mag niet, zegt de provincie. Groen licht komt er alleen als elders in Zegveld hetzelfde aantal huizen wordt geschrapt.
„En dat is nu net het probleem," zegt een woordvoerder van de gemeente. Aan de Milandweg is een stukje grond, maar daar is de bouw van starterswoningen al gaande. Voor de rest mag nergens binnen de bebouwde kom meer worden gebouwd. Dat betekent dat de huizen buiten de bebouwingsgrens er niet mogen komen.
„Zegveld zit met die bebouwingsgrenzen veel meer knel dan bijvoorbeeld Kamerik," aldus de woordvoerder. Het gaat om een fors aandeel in het geheel, volgens de woordvoerder 'enkele tientallen.'
Het gemeentebestuur van Woerden knoopt nu opnieuw een gesprek aan met de provincie. De gemeentewoordvoerder: „De bal ligt nu bij ons. We moeten bekijken of die extra ruimte te vinden is."
Het dorpsplatform van Zegveld kon gisteren niet reageren. Maar in het afgelopen jaar heeft het platform verscheidene keren zijn nood
geklaagd bij de gemeente.
Elk jaar zou het dorp tien tot vijftien woningen erbij krijgen om het inwoneraantal op peil te houden. Maar sinds de gemeente die belofte in 2006 deed, is vrijwel niets gebouwd. De dorpsvertegenwoordigers hebben Woerden op het hart gedrukt soepel met de regels om te gaan en Zegveld aan de broodnodige nieuwe huizen te helpen.
Het probleem rond de bouwmogelijkheden is voor Zegveld extra vervelend omdat het dorp een jaar geleden dacht 'er bijna te zijn.' Kaasbedrijf Kruyt voelde wel voor de verplaatsing en het toenmalige college van b en w wilde het extra ruimtebeslag van de woningen wel door de vingers zien.
De nieuwe coalitie die dit voorjaar aan de slag is gegaan, is wat dit onderwerp betreft echter strenger in de leer. Dorpsgrens is dorpsgrens en daar overheen gaan met bouwplannen is uit den boze, redeneert het gemeentebestuur.
Wel kan het beleid van het kabinet-Rutte de zaken veranderen. De regering wil dorpen in het Groene Hart wat meer 'rek' geven in de be-bouwingsgrenzen. Het kan zijn dat de provincie Utrecht ook op die lijn gaat zitten na de statenverkiezingen van maart volgend jaar. De voorstanders hebben hun hoop daarop gevestigd.

Concert door vier organisten

Zegveld - Vier organisten geven vrijdag een gezamenlijk concert in de Dorpskerk in Zegveld. Warno Ruting speelt werken van Johann Gott-fried Walther en Charles Marie Widor. Robert Hoogenboom heeft werk van Johann Sebastian Bach en Jan Zwart op het programma staan. Henny Oskam speelt drie orgelwerken van Johann Pachelbel. Het concert wordt besloten door Ad van Pelt met een uitvoering van de Biblische Sonate van Johann Kuhnau. Het concert begint om 20.00 uur.

Even vragen aan... Riet Verheul, Peuterzaalleidster
Verheul zet punt achter werk voor speelzaal

De Zegveldse Riet Verheul zet een punt achter het peuterspeel-zaalwerk in haar woonplaats. Liefst 33 jaar was ze er als leidster werkzaam, plus nog twee jaar als bestuurslid.
Een enorm lange periode. Nooit uitgekeken op net werk?
„Ik heb het altijd met buitengewoon veel plezier gedaan. Peuterspeelzaal Peuterpret begon ooit als speelgroepje, maar inmiddels is het peuterspeelzaalwerk onder kinderopvangorganisatie Kind en Co een volwaardige bedrijfstak geworden. Zo doen we tegenwoordig ook observaties, die bij de overstap naar de basisschool nuttig zijn. Persoonlijk heb ik de omgang met kinderen altijd het leukste gevonden."
Met die hele professionalisering verlangt u wellicht terug naar de tijd dat het nog een pure vrijwilligersorganisatie was?
„Ik denk daar niet met weemoed aan terug, hoor. Het gaat nu eenmaal zo. Peuterpret is heel lang een vrijwilligersorganisatie geweest, maar dat gaat tegenwoordig niet meer. We deden toen zelf de inschrijving, maakten een krantje. Er wordt nu zoveel gevraagd en zo'n pakket eisen gesteld dat dat haast niet meer te doen. Nu komt een aannemersbusje voorrijden om de inrichting in orde te maken. Ik ga nu met pensioen, het is mooi geweest."
Had u verwacht dat u bij het afscheid de gemeentelijke onderscheiding van Woerden zou krijgen?
„Nee dat is niet zo. Pas toen de burgemeester bij ons op de speelzaal binnen kwam lopen, ging ik wat vermoeden. Het is wel wat, hoor. We zijn een nuchter gezin, je doet ieder je ding en dan dit. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel erg leuk dat ik de onderscheiding heb gekregen."
Wat gaat u nu doen?
„Dat vraagt nou iedereen. Ze zijn misschien bang dat ik in een zwart gat val. We hebben in de afgelopen periode een nieuw huis gebouwd en daarin wachten nog heel veel klussen. En tuinieren is mijn hobby, dus ik ben straks vaak in de tuin te vinden."
HARRIE VAN OPSTAL

Bron: AD Woerden 9 november 2010

Dorp voor ooievaars vernieuwd

ZEGVELD - Deze week begint de langverwachte nieuwbouw van het ooievaarsstation. Dankzij zo'n 70.000 euro subsidie van de provincie en de Europese Unie, wacht het ooievaarsdorp aan de Willem-Alexanderstraat een grote renovatie.
Beheerder Gerard Baars is opgelucht dat eindelijk, een jaar later dan gehoopt, kan worden begonnen. Hij legt uit dat vrijwilligers zelf een groot deel van het werk voor hun rekening nemen.
„We beginnen aan de bestrating en zorgen dat de kant waar de ooievaars zitten klaar is voor het komende broedseizoen." Het is de bedoeling dat het station zich meer gaat richten op bezoekers, zoals dagtoeristen uit de wijde omtrek, die vaak op de fiets komen. Een grotere veranda, een frisdrankautomaat en een toilet zijn dan ook op het terrein te verwachten na de nieuwbouw. (Marco Gerling)

Bron: AD Woerden 8 november 2010

Weer aangifte tegen jonge Zegvelder

MARCO GERLING

ZEGVELD • Tegen de 17-jarige Zegvelder M.R., die verdacht wordt van een poging tot verkrachting van een plaatsgenoot, is een nieuwe aangifte binnengekomen. Dat bevestigt wijkchef Michiel Ruijs namens de politie. Het dorp is geschokt.
Vorige week werd al aangifte van een poging tot verkrachting gedaan tegen de jongen. Dat was tijdens de Nacht van Woerden (dinsdag op woensdag) door een 40-jarige bewoonster van de Hoofdweg. Wijkchef Ruijs geeft aan dat bij de politie nu een tweede, soortgelijke aangifte binnen is gekomen tegen de jongen, die overigens geen bekende is van de politie.
De inwoners van Zegveld zijn geschokt. Ze maken door deze aangiftes kennis met een kant van M.R. ze nog niet kenden. De jongen wordt door Zegvelders getypeerd als een 'lieve' en 'sociale' jongen die altijd klaar staat om te helpen, vooral rond het voetbalveld bij Siveo. Dat nu juist hij vast zit voor een pogingen tot verkrachting, verbaast menigeen.
„Dit hakt erin in deze kleine gemeenschap," weet eigenaar Chris van Moorselaar van de lokale snackbar Hoko. R. kwam regelmatig bij hem langs. „Met wat drank op wilde hij weleens stampen en gek doen, maar hij werd nooit handtastelijk of zo. Zover laten we het hier ook nooit komen, met mensen die drank op hebben."
Dat de bezoeker 'kennelijk twee gezichten' heeft, was  voor Van Moorselaar een volslagen verrassing. Precies zo reageerde ook voorzitter Rikkert Versluis van de lokale voetbalvereniging Siveo, toen hij hoorde over de aanhouding van het actieve lid van zijn vereniging. „Hij is jeugdtrainer bij ons en floot vaak wedstrijden als scheidsrechter. Wij zijn ook meer dan verbaasd."
Direct na het horen over de gebeurtenissen, heeft de club contact gezocht met de pleegouders van de jongen. „We leven mee met hen. Zij hebben hier ook niet om gevraagd." De vader van de verdachte jongen is ook vrijwilliger bij de club.
M.R. moet komende week verschijnen voor de raadkamer.

Verdachte geschorst

MARCO GERLING

ZEGVELD - Voetbalvereniging Siveo heeft de 17-jarige M.R., die vrijwilliger is bij de club, voorlopig uitgesloten van alle activiteiten. De jongen wordt verdacht van een poging tot verkrachting van een plaatsgenoot.
Voorzitter Rikkert Versluis legt namens Siveo uit waarom besloten is dat de jongen voorlopig niet welkom is. „Wij gaan geen rechter spelen of oordelen, maar we moeten wel onze vereniging beschermen en aan onze leden denken. Het is niet verstandig hem nu dingen bij Siveo te laten doen."
Welke actie de club onderneemt als R. vrijkomt weet de voorzitter nog niet. „Vermoedelijk komt dit tijdens onze algemene ledenvergadering van volgende week ter sprake. We moeten het hier in ieder geval met onze leden over hebben."
Over de jongen doen inmiddels de wildste verhalen de ronde. „Mensen vinden het kennelijk leuk om hierover te praten," zegt een vriendin van het slachtoffer. Ook politiewijkchef Michiel Ruijs weet van de speculaties. „Dat krijg je in een kleine gemeenschap."
Het 40-jarige slachtoffer kan het naar eigen zeggen niet aan om over de gebeurtenissen te spreken.
Zeker zijn alleen de twee aangiftes en de gebeurtenissen van vorige week. Toen belde R. rond twee uur 's nachts aan bij zijn 40-jarige slachtoffer en deed hij een poging om haar te verkrachten. Dit mislukte, waarop hij uit huis vluchtte, net op het moment dat een fietser langskwam. De 17-jarige speelde de vermoorde onschuld en fietste een stuk met hem mee.
Eenmaal thuis kreeg de passant echter argwaan, waarop hij terugging naar het huis van de 40-jarige.
Daar bleek toen al politie aanwezig te zijn.
TOTALE SCHOK
„Dit is een totale schok," zegt Woerdenaar Peter de Jong, die als trainer bij Siveo met de jongen te maken heeft gehad. „We hebben nooit problemen met hem gehad. Hij is juist een veelbelovend KNVB-scheidsrechter." Toch noemt De Jong een eigenschap die wellicht van invloed kan zijn geweest op de zaak. „Als hij een biertje te veel op had, ging hij soms rare dingen doen. Dan werd hij vervelend."
Dorpelingen denken dat terugkeren in de lokale samenleving niet eenvoudig gaat zijn voor de jongen. „Dit kan hem zijn leven lang achtervolgen en hij is pas 17. Het hangt er vanaf hoe hij hier zelf mee omgaat," zegt Peter de Jong. „Hij zal zich opnieuw waar moeten maken!' Zegvelder Marcel Dekker heeft R. nooit in beschonken toestand meegemaakt, maar sluit ook niet uit dat alcohol van invloed is geweest. Dekker heeft er door de opsluiting van R. een taak bij: trainen van de jeugd bij Siveo, waar hij tot dusver alleen leider was.
Hij besluit: „Ik kan niet oordelen over deze zaak. Dat moeten we aan mensen overlaten die daar verstand van hebben."

Bron: AD Woerden 6 november 2010

Bluesfestijn in de Milandhof

ZEGVELD - Het dorp Zegveld krijgt er een muziekfestijn bij. Ruud van der Hoeven, initiatiefnemer van de Goud-van-Oudfeesten in het voorjaar, heeft een bluesfestijn georganiseerd. Op 20 november vanaf negen uur staan in de Polderzaal van de Milandhof de bands Barrelhouse en Dicky Greenwood op de planken.
Zij brengen geen zware blues, maar een lichte dansbare stijl, aldus de Zegvelder. Van der Hoeven denkt met deze bluesavond in een behoefte te voorzien. „Voor deze muziekstijl bestaat een groot publiek. Het bluesfestival in Nieuwkoop in juni bijvoorbeeld trekt heel veel bezoekers. Dit jaar was het weer vrij slecht, maar dat was niet te merken aan het aantal geïnteresseerden. Met dit concert denk ik toch wel een man of 400 te kunnen trekken." Slaat de formule inderdaad aan, dan gaat Van der Hoeven elk najaar dit festival op touw zetten. De muziekavond heeft de naam Green-heartblues gekregen.

Bron: AD Woerden 5 november 2010

Verkoop Speculaas

Zegveld - In de week van 8 tot 13 november gaan de leden van 'de Lofstem' op pad om in Zegveld en de Meije speculaaspoppen te verkopen. De opbrengst is bedoeld om de verenigingskas op peil te houden.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 5 november 2010
Pin It