Goud van oud in Milandhof

ZEGVELD - De vierde aflevering van het muziekevenement Goud van Oud heeft plaats op zaterdag 9 april. Het feest wordt, net als in voorgaande jaren, gehouden in gasterij de Milandhof in Zegveld. De Clarks uit Den Haag verzorgen muziek waarop de bezoekers kunnen swingen. Een verlichte dansvloer van 36m2 is aanwezig. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.goudvanoudzegveld.nl.

Bron: AD 30 maart 2011

Voorjaarsconcert

Zegveld - Zaterdagavond 2 april wordt de Milandhof voor een avond omgetoverd tot de concertzaal van muziekvereniging Kunst Na Arbeid. De drumband heeft enkele verrassende slagwerkstukken ingestudeerd. De fanfare en het Mallet Percussion Corps voeren bekende popnummers uit en begeleiden daarbij de show van de majorettes. Daarnaast spelen drumband, MPC en fanfare enkele gezamenlijke stukken waarbij filmbeelden boven de vereniging worden geprojecteerd. Aanvang: 19.30 uur. Toegang: gratis.

Bron: Woerdense Courant 30 maart 2011

Groen licht voor groter bedrijfsterrein

Zegveld - Of ook het kaasveredelingsbedrijf Kruyt aan de Nijverheidsbuurt komt, is nog even de vraag. Maar de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidoost rand van Zegveld mag in ieder geval doorgaan. Enkele buurtbewoners hebben aan de bel getrokken omdat zij bang zijn voor te veel (vracht)verkeer. Liever zien zij een tweede weg op het nieuwe gedeelte aangelegd. Niet alleen wordt zo de verkeersstroom beter verdeeld, ook is zonodig eenrichtingverkeer mogelijk. Maar volgens de gemeente komt er, ook in de nieuwe situatie niet zoveel verkeer aan de Nijverheidsbuurt.
De weg is bovendien goed en een naastliggend huis is onderheid, zodat overlast en schade door trillingen niet zijn te verwachten. Kruyt komt op het achterste deel van de uitbreiding, dus het verste van de woningen verwijderd. Het bedrijf zit nu aan de Hoofdweg middenin het dorp. Voor de gedachte uitplaatsing naar de Nijverheidsbuurt wordt nog op toestemming van de provincie gewacht.

Bron: AD 29 maart 2011

Roemeniëwinkel naar Zegveld

Woerden - De Roemeniëwinkel zal vanaf half mei te vinden zijn aan de Zegveldse Uitweg. De winkel op het Defensie-eiland sluit vanwege de nieuwbouwplannen op die locatie.

Ballen op het parkeerterrein

Zegveld - Met veel enthousiasme hebben ruim zeventig kinderen woensdag deelgenomen aan het Reaal Straattennis aan de Middenweg. Het evenement van de KNLTB wordt jaarlijks in 35 plaatsen gehouden en heeft als doel leden aan de club te verbinden, in dit geval Miland. Op 30 maart wordt er een gratis clinic op het tennispark aan de Milandweg georganiseerd.

Gastvrij, modern en milieubewust

door Winny van Rij
Zegveld - "Je kunt gewoon op je schoenen bij ons komen, laarzen zijn echt niet nodig,' laat Martijn Kastelein weten. Hij runt samen met zijn broer Anton een boerenbedrijf. Anton draagt op Milandweg 64 zorg voor de drachtige koeien en het jongvee. "Ik heb de kraamkamer," zegt hij lachend. Martijn herbergt het melkvee aan de Rondweg 54.

Beide locaties zijn klaar om de bezoekers op 2 april te ontvangen, net als zes andere boerenbedrijven in Zegveld. De door het Agrarisch Centrum Woerden (ACW) georganiseerde open dag 'De Boer Op' beleeft dit jaar de 26ste editie. Vier jaar geleden deed Kastelein ook al mee. "Toen kwamen de mensen op laarzen in de veronderstelling dat het vies zou zijn. Dat is allang verleden tijd." Vroeger liep men met kruiwagens mest over het erf en werd het veel sneller smerig, tegenwoordig is er een mestrobot die zelf de mest weghaalt. Die mest wordt weer gebruikt voor het grasland. "Het gras heeft ook voedsel nodig," legt Martijn uit. "Daar eten onze koeien van, en hoe beter het gras, hoe meer en beter de melk." Anton vult aan: "Wij hebben hier onze eigen kringloop en zijn bezig om die verder te verfijnen."
Milievriendelijk
Op termijn scheiden deze boeren de verschillende mineralen als stikstof, fosfor en kalium van het water en gas in de mest. Martijn: "We geven het gras de nodige mineralen en kunnen het gas gebruiken om huizen te verwarmen."
Het boerenbedrijf is dus best schoon, zeker milieuvriendelijk en modern. Het melkvee komt niet eens meer buiten. "We hebben de deur wel eens open gezet, maar ze bleven binnen," vertelt Martijn. Anton vult zijn broer aan: "Dat was vroeger wel anders toen ze 180 dagen in de winter op een plek moesten staan en liggen."
9500 liter
Tegenwoordig zijn de stallen erop ingericht om het de koeien zo aangenaam mogelijk te maken en dat werkt. Koeien geven jaarlijks gemiddeld 9500 liter melk tegen 6500 vroeger. "Het zijn topatleten." Bezoekers kunnen zelf zien hoeveel ruimte de koeien hebben om te lopen, fijne matrassen om op te liggen, roterende borstels om zichzelf te schuren bij jeuk, en een melk-robot waar ze zelf naartoe lopen als de uiers vol zijn. "Ze krijgen zomers dagelijks vers gemaaid gras, en we zetten de koeler aan als het warm wordt." De broers Kastelein hebben er erg veel zin in om mensen op hun bedrijf te ontvangen. "Zo kunnen we laten zien en uitleggen waar we dagelijks mee bezig zijn," vertelt Anton enthousiast tot besluit.
De Boer Op
De opening van "De Boer Op'is op zaterdag 2 april om 10.30 uur door Bram van der Vlugt bij Kaasboerderij ´De Lagebroek´, Rondweg 15 in Zegveld. Bezoekers kunnen deze dag bij acht bedrijven rondkijken, van alles doen en proeven. Er zijn activiteiten voor kinderen. www.deboeropwoerden.nl

Bron: Woerdense Courant 23 maart 2011

Geen tennis maar huizen
Plek tennisvereniging op het oog voor woningbouw

MARCO GERLING
ZEGVELD - Geen Woerdense kern heeft een nijpender tekort aan nieuwe woningen dan Zegveld. Om dat probleem op te lossen is grond nodig. De plek van de tennisvelden aan de Milandweg komt in aanmerking en dat ziet de tennisclub wel zitten.
Dat de locatie van tennisvereniging Miland zich leent voor woningbouw realiseert ook voorzitter Wim Smeijers zich terdege. „De verhuizing van onze club is makkelijker dan de verhuizing van een bestaand bedrijf," illustreert hij. Daarom is binnen de vereniging ook al gesproken en nagedacht over verplaatsing van de tennisvelden, om ruimte te maken voor enkele tientallen nieuwbouwwoningen. Smeijers geeft aan dat de club eigenlijk zelfs hoopt op huizen op de plek van Miland. „Dat is goed voor de tennisvereniging en kan ons een betere accommodatie opleveren." De club is sinds 1979 gevestigd aan de Miiandweg. Een kleine tien jaar geleden is het park wel een opgeknapt, maar de accommodatie voldoet niet langer aan alle wensen. Daar komt bij dat de tennisvereniging binnen de provinciaal vastgestelde bouwgrenzen ligt, dus op een plek waar nog gebouwd mag worden. Smeijers is voorzichtig. „Het is nog prematuur en kan nog wel jaren duren," stelt hij. Om daar aan toe te voegen: „Veel zal afhangen van de snelheid van de gemeente." „Wij zouden huizenbouw op deze plek zeker een goede zaak vinden," is Paul Vonk van het dorpsplatform stellig. „Gemiddeld moeten in Zegveld tien woningen per jaar gebouwd worden en we liggen vreselijk achter, al zes jaar. We moeten inhalen." Daar komt bij dat de beoogde locatie volgens Vonk precies aansluit op de wensen van dorpsbewoners. „De mensen willen dat het dorp ronder wordt en niet meer langgerekt. Volbouwen van deze plek in een dorpsoksel past daarbij. Dat vult de ruimte tussen Hoofd- en Miiandweg op."
Aan de andere kant van de weg ligt ook zo'n oksel, die in aanmerking komt voor vulling. Het gaat dan om de locatie tussen de Hoofdweg en de Nieuwstraat. Hier zou project Goudriaan gerealiseerd moeten worden, dat voorziet in zo'n zestig nieuwe woningen. Er wordt al ruim tien jaar over gesproken. Om dit project mogelijk te maken is verplaatsing van kaasbedrijf Kruijt naar de Nijverheidsbuurt nodig.
Vonk is ervan overtuigd dat de provincie uiteindelijk akkoord gaat met dit voornemen, waarvoor wel overschreiding van de vastgestelde bouwgrenzen noodzakelijk is. Hij denkt wel dat het woningbouwplan op de tennisvelden waarschijnlijk eerder uitvoerbaar is dan de verplaatsing van het bedrijf. Blijft de vraag waar de tennisclub naartoe kan verhuizen binnen het dorp. Voorzitter Smeijers en Vonk van het dorpsplatform denken dat er wel een plek gevonden wordt in het dorp.
Bolton Ontwikkeling heeft al grond in bezit nabij de tennisvelden en lijkt de aangewezen partij om te gaan bouwen in dit gebied. Het bedrijf laat via Arjan Ton weten met de gemeente in gesprek te zijn over huizenbouw op de tennisvelden. Maar de plannen verkeren volgens hem nog in een te prematuur stadium om nu al te kunnen zeggen hoe lang woningbouw op zich laat wachten en voor hoeveel huizen ruimte is op de grond.

Bron: AD 21 maart 2011

Open dag van agrarisch bedrijf

ZEGVELD - De commissie open dag van het Agrarisch Centrum Woerden organiseert ieder jaar een open dag op een aantal agrarische bedrijven rond Woerden. Dit jaar gaat men naar Zegveld en wel op zaterdag 2 april tussen 9.30 en 15.30 uur. Zes agrarische bedrijven, waaronder een paar melkveehouderijen, een varkenshouderij, een kaasmakerij en een kalverenhouderij, stellen zich open voor het publiek. Daarnaast kan men een kijkje nemen bij een palingrokerij, waar op een authentieke manier paling gerookt wordt. Tevens is er een fototentoonstelling met foto's van het Groene Hart te bezichtigen op de route. Deze dag zal om 10.30 uur worden geopend op kaasboerderij "De Lagebroek" op Rondweg 15 door acteur, inwoner en liefhebber van het boerenland Bram van der Vlugt. Er is op de open dag voldoende te zien. Een moderne ligboxenstal, een melkrobot, een nieuwe moderne vleesvarkensstal, voorlichting over de kalfsvleessector en 's morgens kunt u op één van de bedrijven het kaasmaak proces volgen. Ook zijn er volop kalfjes en lopen er al volop schapen met lammetjes in de wei. Gelegenheid om iets te drinken ofte eten is er op een aantal bedrijven voldoende. Er zijn diverse broodjes met de producten van de boerderij te verkrijgen. Men wordt verzocht gebruik te maken van de fiets, zeker als het weer het toe laat, men geniet zoveel meer. Informatiefolders met daarop de deelnemende bedrijven kan men vinden in de Woerdense bibliotheken en op de streekmarkt. Ook via website www.deboeropwoerden.nl.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 18 maart 2011

Opkomst straattennis in dorp boven verwachting

ZEGVELD - „Helemaal fantastisch," jubelt voorzitter Wim Smeijers van tennisvereniging Miland, vlak na zijn bezoek aan het straattennis in zijn dorp. Met een slordige zeventig kinderen spelend op het plein kijkt hij dan ook tevreden terug op het evenement van gistermiddag, dat inmiddels door de jaren heen een traditie is geworden. Het straattennis vormt alweer zo'n tien jaar de opening van het tennisseizoen en biedt jeugdigen in het dorp de mogelijkheid om kennis te maken met de sport. De tennisvereniging hoopt door deze introductie meer jeugdleden aan het totaal van krap veertig toe te kunnen voegen. Het evenement krijgt een vervolg bij de tennisclub zelf, waar kinderen op Woensdagmiddagen nader kennis kunnen maken met de club en de Sport.

Bron: AD 17 maart 2011

Kinderkledingbeurs

Zegveld - Zaterdag 19 maart is er in de Voorhof, Hoofdweg 48, een kledingbeurs. Te vinden zijn baby-, kinder- en positiekleding, babygebruiksartikelen, speelgoed en kinderfietsen. Tijd: 9.30 tot 12.00 uur.

Bezoek een agrarisch bedrijf tijdens 'De boer op'

Zegveld - Het Agrarisch Centrum Woerden organiseert ieder jaar een open dag op een aantal agrarische bedrijven rond Woerden. Dit jaar staat Zegveld centraal en wel op zaterdag 2 april tussen 9.30 en 15.30 uur. Zes agrarische bedrijven, waaronder een paar melkveehouderijen, een varkenshouderij, een kaasmakerij en een kalverenhouderij, stellen zich open voor het publiek. Daarnaast kan men een kijkje nemen bij een palingrokerij waar op een authentieke manier paling gerookt wordt. Tevens is er een fototentoonstelling met foto's van het Groene Hart te bezichtigen op de route. meer info www.deboeropwoerden.nl

Bron: Woerdense Courant 16 maart 2011

Brandje in stacaravan

ZEGVELD - Aan de Bosweg in Zegveld (Woerdense Verlaat) is gistermorgen een stacaravan in brand gevlogen, In de caravan waren twee houtkachels hoog opgestookt, waardoor het plafond vlam vatte.
De brandweer heeft veel hout uit de uitbouw van de caravan moeten verwijderen om het vuur onder controle te krijgen. Niemand raakte gewond.

Bron: AD

Uivers zijn terug en dat is te horen

ZEGVELD - Takjes in de steeg, getik op het dak en vooral heel veel poep. Het broedseizoen van de ooievaar is weer begonnen en dat gaat niet ongemerkt aan Zegveld voorbij. Vooral Anja en Cor van den Hooren, aan de Willem Alexanderstraat, ondervinden de gevolgen.
Ze wonen vlakbij het ooievaarsstation en constateren dat het dak van hun huis een geliefde plek is voor de vogels. „AfValemmers vol met takken hebben we al weggehaald en ook net heb ik nog geraapt uit de steeg," zegt Cor van den Hooren.
Want ook dit jaar heeft een ooievaarspaar hun huis vlakbij het ooievaarsstation uitgekozen als favoriete nestelplek. „Als ik op de kamer boven ben, dan is het net of iemand boven me met hamers en beitels in de weer is," vertelt de bewoner over het geluid dat de dieren produceren. „Ze schijten echt overal," verzucht de Zegvelder.
„We kunnen ze ook verjagen, als bewoners van wie het huis is uitgekozen dat willen," legt Gerard Baars van het station uit. Hij weet dat zo'n dertig dieren de omgeving dit jaar weer hebben uitgekozen om zich voort te planten. Veelal leggen ze een stuk of vier eieren en overleeft uiteindelijk één jong.
„De meeste overlast ondervinden we vanaf de geboorte tot wanneer ze in juli uitvliegen," weet Cor van den Hooren. Toch wil de familie de dieren niet kwijt. „Als ik beneden in de tuin zit, is het een prachtig gezicht als ze komen aanvliegen. Ze maken zo mooi gebruik van de thermiek om te vliegen."
En de familie is niet de enige die geniet van de dieren. „Ze trekken heel wat bekijks op ons dak," zegt de bewoner. „Hier in de straat staan nogal eens mensen te kijken."
Niet alleen de ooievaars zijn aan het bouwen. Ook het station zelf zit middenin een grondige verbouwing, die tot doel heeft een bezoekerscentrum te creëren. „Over twee weken is al goed te zien hoe alles er komt uit te zien," zegt Gerard Baars over de plek die nu nog aan het oog onttrokken is door een oranje zeil. (Marco Gerling)

Bron: AD 15 maart 2011

Onrust over springterrein

SARIE KATSMAN
ZEGVELD - Een betaalbaar sportterrein ergens in Zegveld, Dat zoekt de polsstokvereniging. Van de belangstelling voor het veldje aan de Molenweg werd een aantal dorpsgenoten zeker niet blij.
Het idee om het veldje aan de Molenweg, achter de voetbalkooi, van de gemeente te gaan huren als polsstokspringveld houdt de gemoederen in Zegveld nog bezig. „Wat wij zoeken, is een stukje gemeentegrond dat kan worden ingezet voor de dorpsgemeenschap," zegt voorzitter Anton Kastelein van polsstokvereniging Zegveld. „Het maakt ons niet uit waar, als het maar betaalbaar is. We doen dit niet voor onszelf, maar voor Zegveld."
De huidige pachters van het veldje, Leen en Elly Wisseloo, zijn er niet gelukkig mee dat de polsstokvereniging haar oog had laten vallen op hun weitje. Ze pachten het al twintig jaar voor hun grote hobby: de pony's. „Onze vijf pony's lopen hier in de zomer altijd," zegt Elly Wisseloo. „Daar beleven een heleboel kinderen plezier aan. Er komen zelfs mensen uit Woerden met hun kinderen hierheen. Op zaterdag krijgen de kinderen ook les.

Je mag van een gemeente toch verwachten dat die meedenkt?
Als we dat veldje niet meer mogen huren, moeten de pony's straks altijd in de paardenbak blijven. In de zomer is dat erg warm voor die dieren." Wisseloo had 'toevallig gehoord' van de plannen van de polsstokvereniging met het landje. „Ik had het wel netjes gevonden als ze even langs waren gekomen bij ons." Ook Zegveldse Son Tienhooven is niet blij met de voorkeur van de vereniging. „Tweederde van de volkstuinen zou weg moeten. Ik zit daar al dik 30 jaar met mijn tuin. Al mijn spullen staan er. Laat ze afblijven van de Molenweg, het enige stukje Zegveld dat nog echt mooi landelijk is. Er lopen en fietsen zo veel kinderen; het wordt straks levensgevaarlijk voor die kindjes als er meer verkeer komt. Het is leuk dat Zegveld op de kaart wordt gezet, dat er iets gebeurt, maar niet zó. Het dorp moet dorp blijven, zonder parkeeroverlast."
WERELDEVENEMENTEN
Voor die parkeeroverlast hoeft Zegveld niet bang te zijn, verzekert Kastelein, ongeacht waar het terrein komt. Ook is de vereniging niet van plan een clubhuis te bouwen. „Van mei tot september wordt er een paar keer per week 's avonds gesprongen en op zaterdag, en daarna is het weer stil. Je moet niet meteen aan van die wereldevenementen denken! Voor die paar keer per jaar dat er een evenement is, huren wij een mobiele douche en toiletgelegenheid in. Voor de rest komt er op ons toekomstig terrein een sloot met een aantal schansen die een halve meter boven de grond steken, netjes afgeschoeid. Dat is alles." De polsstokvereniging heeft een kant-en-klaar verenigingsplan liggen, maar om voor Europese subsidie in aanmerking te komen moet de gemeente meewerken. „Je mag van een gemeente toch verwachten dat die meedenkt als inwoners zo'n initiatief tonen?"
De plompverloren mededeling van wethouder Schreurs onlangs, dat de polsstokvereniging 'maar een boer moest opzoeken', omdat provincie en gemeente nooit zullen meewerken met het plan aan de Molenweg omdat het terreintje buiten de bebouwde kom ligt, is verkeerd gevallen. „Dan moeten wij de hoofdprijs betalen. Hoe zit dat dan bij andere verenigingen? Wij willen niemand tot last zijn, maar juist iets leuks doen voor het dorp. Daar moeten we toch samen kunnen uitkomen? Waar een wil is, is een weg."

Terrein vinden is niet zo simpel
Bij de oprichting van de polsstokvereniging, vorig jaar, leek het alsof het vinden van een geschikt terrein een fluitje van een cent was. Onlangs bleek echter dat het beoogde terrein aan de Molenweg buiten de bebouwingscontouren van Zegveld ligt. De provincie zal nooit willen meewerken aan niet-agrarisch gebruik, heeft wethouder Schreurs laten Weten. De polsstokvereniging is hierdoor nogal overvallen: „Wij moesten opeens via via horen dat verder praten geen zin meer had, aldus voorzitter Kastelein. „Terwijl wij nog altijd het idee hadden dat we in overleg waren met elkaar."


Bron: AD Woerden 11 maart 2011

Wie lust er karbonaadjes?

Ivo Knubben
Zegveld - Te gast bij Paul de Leeuw in de Madiwodovrijdagshow én een filmploeg van RTV Utrecht in de klas. Het was een bijzondere week voor Esmee Verheul (12), die begon met de griep, maar al gauw gevolgd werd door de uitslag van de Cito-toets: nul fout!
En daarmee hoort de Zegveldse dit jaar bij een select gezelschap van drie leerlingen dat alle vragen goed wist te beantwoorden. Erg bijzonder dus. Hoe ze het hoorde? "Dinsdag ben ik niet naar school gegaan, omdat ik ziek was. De juf kwam de envelop daarom thuis afgeven. Toen ik de uitslag zag, begreep ik eerst niet wat die getallen waren, maar al snel zag ik dat ik nul fout had." Alleen bij het onderdeel wereldoriëntatie, dat optioneel is, maakte ze drie foutjes. "Ik was blij en verrast met het resultaat. Toen ik de toets maakte, vond ik het wel goed gaan, maar zó goed had ik ook niet verwacht."
En toen belde woensdagmiddag de redactie van Paul de Leeuw. Die avond zat Esmee met haar familie bij hem in het tv-programma en kreeg ze van de presentator een paar grappige vragen, als een soort test. 'Wie lust er karbonaadjes?' luidde er één. Een varken, een walvis óf Paul de Leeuw. Ze koos het laatste antwoord. Goed! "De volgende morgen vroegen klasgenootjes er meteen naar op het schoolplein."
En, weet ze al wat ze later wil worden? "Ik denk dierenarts, want dat roep ik al vanaf mijn vierde!"

Expositie in Blauwe Meije

Zegveld - In De Blauwe Meije aan de Meije 300 wordt komende zondag om 15.30 uur een expositie worden geopend van G.J.M Snelrewaard met recente schilderwerken en Nelleke van Walbeek met schilderijen van koeien en andere dieren. De expositie is drie maanden te zien.

Beurs met kinderkleding

Zegveld - Zaterdag 19 maart is er van 9.30 tot 12.00 een kinderkledingbeurs in de Voorhof. Er is verkoop van baby-, kinder- en positiekleding, gebruiksartikelen, fietsen en speelgoed.

Vragen over verzakkingen

Zegveld - Het Dorpsplatform Zegveld gaat netbeheerder Stedin weer vragen hoe zij verzakte gasleidingen in het dorp gaan aanpakken en omgaan met de risico's. Anderhalf jaar geleden heeft Stedin een aantal gasleidingen vernieuwd, maar is zij halverwege gestopt omdat de leidingen te diep liggen. Stedin wil de extra kosten bij de gemeente Woerden neerleggen. Voor de Kastanjelaan en de Berkenlaan worden de problemen in april opgelost, als de ophoogwerkzaamheden worden uitgevoerd. Stedin dan zal tegelijkertijd het gasnet aanpakken. In december heeft Stedin het Dorpsplatform laten weten dat wat betreft de overige gasleidingen het de aandacht heeft en zij in nauw contact staan met de gemeente om te bepalen hoe het gasnet te verbeteren en aan te passen. Paul Vonk van het platform: "Wij gaan ze een pittige brief sturen, waarin we vragen hoe ze met de risico's omgaan en de bezorgdheid bij de inwoners kunnen wegnemen."

Bron: Woerdense Courant 9 maart 2011

Zelfs knotwilgen zijn te duur

ZEGVELD - Het bomenplan voor de beplanting van de bermen van de Hoofdweg kan de prullenbak in. „We hebben van de gemeente Woerden te horen gekregen dat er geen geld voor is. Duurzame boomsoorten planten kan bovendien niet, omdat er te veel kabels en leidingen in de bermen liggen," aldus Piet Brak van de werkgroep renovatie Hoofdweg van het Dorpsplatform Zegveld.
„Alleen 65 knotwilgen zouden mogen, maar ook daar is geen geld voor." Brak vindt dit gegeven moeilijk te accepteren: „Wilgen hoeven toch niet zo duur te zijn, zou je denken. Als je een tak in de grond steekt, doen ze het al. Maar zo werkt het dus kennelijk niet." De werkgroep gaat opnieuw overleggen of er toch nog niet ergens een potje met geld is voor knotwilgen. Het Dorpsplatform heeft ook kritiek gekregen van bewoners op het plaatsen van de lantaarnpalen langs de Hoofdweg. Beloofd was dat die vlak langs het fietspad zouden komen, maar nu staan ze aan de zijde van de Wetering. Daardoor blijft het fietspad te slecht verlicht, aldus de critici. (Sarie Katsman)

Bron: AD Woerden 7 maart 2011

Knappe Cito-score van toekomstige dierenarts

SARIE KATSMAN
ZEGVELD - Esmee Verheul was al de knapste van de klas, nu behoort de Zegveldse óók nog eens tot de weinige kinderen die de allerhoogste score in de Cito-toets hebben gehaald.
De 12-jarige Zegveldse is een nuchter meisje. Ja, ze heeft een score van 550 gehaald in 'de Cito' en dat is hoog. Héél hoog zelfs, maar: „Bij een vorige toets had ik ook vwo-advies en nu weer. Pas toen de meester mij feliciteerde, begreep ik dat dit wel bijzonder is."
Op haar basisschool, Jorai, is het nog niet eerder voorgekomen dat een leerling de briljante, hoogst mogelijke score van 550 haalde. Alle 200 vragen van het 'exacte' deel van de Cito-toets - rekenen, taal en wiskunde - correct beantwoorden komt ook landelijk gezien niet veel voor. Dit jaar waren er maar drie kinderen die geen enkele fout maakten.

Slechts één kind wist ook in de negentig vragen over wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis) nul fout te scoren. „Het voelt wel een beetje speciaal om bij de besten van Nederland te horen," geeft Esmee toe.
Zelf had ze drie fouten in haar wereldoriëntatievragen. „Bij de proeftoetsen was wereldoriëntatie ook steeds mijn minst sterke punt,"
zegt de Zegveldse knappe kop laconiek. Zenuwachtig voor de belangrijke Cito-toets is ze nauwelijks geweest. „Niet echt, nee. We hadden geoefend op school en meer heb ik er niet aan gedaan."
Speciale rituelen heeft ze ook niet nodig gehad om haar toets tot zo'n goed einde te brengen. „Het maakt mij helemaal niets uit met welk potlood ik mijn werk maak." Rekenen en taal vindt Esmee de leukste vakken op school. „Vooral rekenen, van die lekkere lange verhaalsommen." Als cadeau voor haar mooie prestatie gaat het gezin Verheul binnenkort gezellig uit eten. „Ik mag het restaurant uitkiezen; ik weet nog
niet wat het gaat worden." Haar schoolkeuze heeft ze wel al gemaakt: „Ik ga naar het Kalsbeek in Woerden."
Esmee heeft ook al een beetje een idee wat ze wil worden: „Dierenarts, tenminste dat denk ik nu. We hebben thuis twee katten en een hond en ik vind dieren leuk."

Fietspont nu toch in aantocht

Ze hebben er lang over moeten soe-batten. Maar nu is dan toch de weg vrij voor het pontje over de Grecht bij Zegveld. Met die vaarverbinding krijgen recreatieve fietsers en voetgangers ineens een veelvoud aan routemogelijkheden.
Scholieren op hun beurt zien dankzij dit pontje hun huidige omweg via Zegveld naar Woerden behoorlijk slinken. De oversteek had er vorig jaar zomer al moeten zijn. Maar de kwestie bleek ingewikkelder dan gedacht. Nu wordt met de aanleg gemikt op dit jaar. Met het veer worden de Toegang (bij Zegveld) en de Houtkade (naar Kanis en Kamerik) met elkaar verbonden.
Maar de beide oevers liggen bijna helemaal op het grondgebied van buurgemeente Nieuwkoop. Die gemeente heeft zich over de zaak gebogen en concludeert dat het pontje vooral een wens van Woerden is. Daarom, aldus het college van Nieuwkoop, is het ook niet hun verantwoordelijkheid de oversteek in eigendom te nemen.
Met Woerden is nu afgesproken dat die de grond van het toegangspad en de oversteek zelf aankoopt. Recreatieschap de Stichtse Groenlanden heeft beloofd de toegangspaden en het veer te onderhouden. Opvallend genoeg draagt Nieuwkoop wel weer bij aan dit onderhoudsfonds. Woerden steekt alleen geld in aankoop en inrichting en heeft daarna geen omkijken naar het pontje.

Bron: AD Woerden 4 maart 2011

Onderhoud aan de wilgen

Zaterdag 5 maart wordt het seizoen landschapsonderhoud van IVN afgesloten. Langer doorgaan is niet verstandig: de dieren zouden gestoord kunnen worden en de sapstroom van de bomen en struiken komt op gang. Bij de familie Kop, Hoofdweg 106, wordt het seizoen afgesloten. Een aantal wilgen moet worden geknot en er moet uitdunwerk worden gedaan. Na deze werkzaamheden kunnen de wilgen er weer een aantal jaren tegen. Tijd: van 10.00 tot 15.00 uur. Meer info is te verkrijgen via tel. 0348-420056 of kijk online. www.ivn-woerden.nl

Bron: Woerdense Courant 2 maart 2011
Pin It