Rommelmarkt in het stadshart

ZEGVELD - Op het plein naast De Florijn wordt zaterdag de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Van 10.00 tot 14.30 uur is er van alles te beleven in het dorpshart van Zegveld. Speelgoed, boeken en meubels zijn te koop, er is een gebakkraam en er zijn spelletjes. Zeven jonge steppers komen rond 10.30 uur aan op de markt na een tocht van 100 kilometer, zij haalden meer dan tweeduizend euro op voor het goede doel. Opbrengst van de rommelmarkt is voor het opvanghuis 'Casa Adalia' van de Harmelense Desire Treur die in Equador tienermeisjes opvangt die uit de prostitutie komen.

Bron: AD Woerden 25 april 2013

Postuum eerbetoon

NIEUWKOOP/MEIJE - Met de onthulling van een houten landhek kreeg Ge den Beer een jaar na zijn overlijden een passend eerbetoon. Het gebeurde gisteren op het Slingerkamp, een stukje land dat volgens Den Beer veel te lang ontsierd werd door een ijzeren hek.
Het was hem al jaren een doorn in het ook. Het Slingerkamp, een ietwat krom gevormd stukje weiland aan de Ziende, had van die metalen hekken om het vee niet te laten ontsnappen. Ge den Beer was verslingerd aan dit kampje van Natuurmonumenten, grenzend aan de Nieuwkoopse Plassen. Dat nu juist hier nog ijzeren hekken stonden, was hem een doorn in het oog.
Vandaag is het precies een jaar geleden dat Den Beer (72) plotseling overleed. Gisteren onthulden zijn weduwe Cilia en dochter Corrie een gloednieuw houten hek. Met afbeeldingen van een visdiefje en een kievit in de palen. Vogels die ook op de insignes staan die Natuurmonumenten uitreikt aan trouwe vrijwilligers. Op de bovenste plank prijkt bovendien de naam van het landje: Slingerkamp. met in afwijkende kleuren vijfde en zesde letter: Ge.
De hekkenmakers vormen een van de vrijwilligersgroepen van Natuurmonumenten (NM). Ge den Beer was lid van het allereerste uur, zegt Geard Vork. Hij staat te boek als de ontwerper van het hek met de met de letters NM erin verwerkt.
Vork: „Ge was heel belangrijk voor ons." Dat kwam onder meer tot uiting in de catering die hij voor het gezelschap verzorgde. Een soort supervrijwilliger, die voor nog veel meer organisaties actief was. Boswachter John Pietersen, die namens Natuurmonumenten de groep begeleidt, en hekkenmaker Peter de Haan, sommen op: Den Beer was bijvoorbeeld ook actief voor Vluchtelingenwerk, het IVN, een zangkoor en het zonneveer dat in het zomerseizoen een veerdienst onderhoudt tussen Noorden en de Meije. Het naar Den Beer vernoemde hek op het Slingerkamp is ook nog eens een mijlpaal voor de groep: het is het 150ste exemplaar. Voor het einde van het jaar zijn er zeker tweehonderd geplaatst, weet Gerard Vork. Het nu als natuurgebied ingerichte Zuid-Hollandse deel van de Bovenlanden van de Kromme Mijdrecht is de komende maanden alleen al goed voor zeker dertig nieuwe hekken. De grenenhouten constructies staan met eiken palen stevig in de veengrond. Volgens Vork gaan die zeker twintig jaar mee. Het draaibare deel van het hek blijft onbehandeld, maar is daarom niet minder duurzaam. Voorwaarde is dat het met de onderkant niet op het natte gras rust. Daarom heeft het degelijk hang- en sluitwerk. Met als specialiteit een zelfontworpen slot, waarmee voorkomen wordt dat koeien of schapen het hek openen. Want vergis je niet, het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt, weet Vork.
Banken en routepaaltjes
GROENE HART - De hekkengroep is een van de vrijwilligersclubs van Natuurmonumenten. Het negen leden tellende gezelschap is verantwoordelijk voor de houten landhekken op de eigendommen van Natuurmonumenten. De letters NM, die verwerkt zijn in het ontwerp, verwijzen naar de naam van deze grootste particuliere natuurbeschermingsorganisatie van het land.
De groep houdt zich, onder meer, ook bezig met het timmeren en plaatsen van zitbanken en routepaaltjes. Voor de hekken wordt hout van de douglasspar gebruikt, vanzelfsprekend met FSC-keurmerk

Bron : AD Groene Hart 19 april 2013

Feestelijke opening watersportseizoen

ZEGVELD/WOERDEN - De opening van het watersportseizoen wordt vrijdag 26 en zaterdag 27 april uitbundig gevierd bij buitenplaats De Blauwe Meije en sloepenverhuur De Scheepsjongens. Bij De Blauwe Meije zijn workshops. Ik hou van Holland en taarten maken. De sloepenverhuur houdt een luxe vaartocht met gids die vertelt over de rijke geschiedenis van Woerden. Behalve aan de Singel worden dit seizoen ook twee sloepen verhuurd die als vertrekpunt de Buitenplaats hebben. Huurders kunnen hiervandaan de Nieuwkoopse Plassen verkennen. www.sloepenetwerk.nl www.deblauwemeije.nL

Bron: AD Woerden 18 april 2013

'Goed plan minister Plasterk'
OVERHEID PLEIT VOOR KOMST MEER WIJK- EN DORPSRADEN

GROENE HART - Er moeten meer wijk- en dorpsraden komen. Dat vindt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het Groene Hart heeft inmiddels veel ervaring met deze teams; soms negatief en soms positief. Het blijkt vooral in dorpen te werken.

Als het aan minister Ronald Plasterk ligt, zorgen nieuwe wijk- en dorpsraden er voor dat de afstand van dorpelingen en stedelingen met het lokale bestuur kleiner wordt. Dat is wat de minister betreft helemaal van belang in geval van gemeentelijke herindelingen.
„Daar heeft hij wel gelijk in," zegt Henk van Dam, voormalig voorzitter van het Dorpsplatform Zegveld en sinds een jaar fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP in Woerden. „Een dorpsraad biedt mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, formeel maar ook informeel," zegt hij.
Het valt hem van al bestaande dorpsraden op dat die beter functioneren dan wijkteams in de steden. „Maar in een stadswijk is het verloop ook veel groter. Dat merken wij wel met de teams in Woerden. Het is lastig om dit als gemeentebestuur te organiseren. In dorpen gaat de samenwerking wat natuurlijker," zegt Van Dam. „Je kunt betrokkenheid ook niet organiseren. Je moet de mensen laten zien dat het werkt."
In de gemeente Alphen zijn al sinds jaar en dag twee zeer succesvolle dorpsraden actief: de Belangenvereniging Aarlanderveen en de Belangenvereniging Zwammerdam. Zij gelden als gesprekspartner van het gemeentebestuur. „Het is een goed plan van de minister," zegt Rob van Haastrecht, voorzitter van de Belangenvereniging Aarlanderveen. „Als de overheid zich steeds meer terugtrekt, moet je het hebben van vrijwilligers. Vroeger was er een speciale ambtenaar mee belast, maar nu zorgen wij zelf voor bijvoorbeeld een degelijke dorpsvisie. Zo'n visie wordt met veel vakmanschap opgesteld en geldt als een soort structuurvisie. Het is alleen jammer als het gemeentebestuur er weinig mee doet. Dat is ook meteen het probleem, want een wijk- of dorpsraad heeft namelijk geen enkele officiële status."
Alphen gaat volgend jaar samen met Boskoop en Rijnwoude. Nu al wordt gesproken over het opzetten van vijf wijkteams in de nieuwe gemeente. Wethouder Michel du Chatinier: „Ondanks schaalvergroting proberen wij toch de gemeente dichter bij de mensen te brengen." Op dit moment kent Alphen al een aantal goed draaiende wijkteams. Rob van Haastrecht uit Aarlanderveen beaamt dat, maar hij ziet wel verschillen met de dorpsraad waar hij voorzitter van is. „Bij ons gaat het om het voortbestaan en de leefbaarheid van het dorp. In de Alphense wijk Kerk en Zanen zijn ze al blij als ze iets kunnen doen aan de overlast door hondenpoep."
In de Krimpenerwaard, waar een dreigende herindeling gemeenten en gezindten splijt, zouden dorpsraden een uitkomst kunnen zijn. „Dat is een PvdA-stokpaardje," zegt WD'er Ries van Kersbergen uit Vlist. „Een meerderheid vreest dat het een extra bestuurslaag is en daar zitten we hier niet op te wachten. Wat mij betreft is nog onduidelijk wat Plasterk hiermee voor ogen heeft."
Voordelen en nadelen
In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten is tenminste één dorps- of wijkraad actief. Dat staat in in de notitie die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederland telt 1165 dorpsraden en 1028 wijkraden. Zij vomen volgens hem een goed instrument om de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Gemeenten waarderen dorpsraden net zoals de politie deelnemers aan Burgernet waardeert: als extra oren en ogen. Ook bieden de raden ruimte om initiatieven te:: ontplooien en versterkt een , Wf dorpsraad het wij-gevoel. Nadelen zijn er ook: taken en bevoegdheden zijn niet altijd duidelijk en vaak is sprake van slechte communicatie.

Bron: AD Groene Hart 15 april 2013

Bibliotheek wijzigt openingstijden

ZEGVELD - De bibliotheek in Zegveld krijgt vanaf 1 mei andere openingstijden. Wie materiaal wil inleveren, lenen of lezen kan op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur terecht en op dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur. Voor inschrijven of vragen zijn er service-uren op dinsdagmiddag- en avond.

Bron: AD Woerden 12 april 2013

Bij kop koffie uitleg over omgaan met tegenslag

ZEGVELD - Vrouwen zijn woensdag 24 april van 9.30 tot 11.30 uur welkom in Gasterij de Milandhof voor een bakje koffie. De bijeenkomst staat in het teken van omgaan met tegenslagen. Spreekster Anneke Monteban komt vertellen over dit onderwerp. Behalve de koffie met wat lekkers zijn er een kinderoppas, een tafel met boeken en sieraden. Bij de uitgang is een collecte.

Bron: AD Woerden 10 april 2013

Ontwerp bestemmingsplan Kern Zegveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Kern Zegveld (identificatienummer NL.IMRO.0632. kernzegveld-bOW1) met ingang van 11 april 2013 tot en met 22 mei 2013 ter inzage ligt. Iedereen kan tijdens deze zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Doel
Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente verouderde bestemmingsplannen. Het is niet de bedoeling om met dit bestemmingsplan grote wijzigingen door te voeren, maar om de bestaande situatie vast te leggen. Wel zijn enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen om in de toekomst kleinschalige ontwikkelingen mogelijk te maken.
Ontwerp bestemmingsplan inzien
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de koepel van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Ook kunt u het plan vinden op woerden.nl (onder 'Documenten' > 'Bestemmingsplannen' > 'Bestemmingsplannen in voorbereiding'). Verder kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Kern Zegveld', indienen bij:
Gemeenteraad Woerden
t.a.v. afdeling Ruimte
Postbus 45
3440 AA Woerden
Mondelinge zienswijzen
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij deze persoon terecht.

Voorjaarsconcert KNA

Zaterdag 6 april was het voorjaarsconcert van KNA Zegveld in de Milandhof met in de pauze de jaarlijkse verloting. Het spel van de jongsten maakte et mede tot een succes.

Bron: Woerdense Courant 10 april 2013

Het voorjaar is te proeven

Nog even en de eerste oogst van het witte goud is weer verkrijgbaar. Gerben Groenendijk, chef-kok bij Gasterij de Milandhof, loopt daar alvast op vooruit en maakt asperges met gegrilde makreelfilet en aspergebotersaus klaar.
Kijkje in de keuken bij Gasterij de Milandhof
"Koken vond ik op jonge leeftijd al interessant, ik hielp mijn moeder vaak in de keuken. Vooral het proces, hoe een gerecht tot stand komt, trok mijn aandacht. Toen ik een beroepskeuze moest maken, was het dan ook logisch dat ik voor kok ging leren."
"Het mooie van koken is de waardering die je krijgt. ledere keer voelt het weer als een overwinning, zeker als je een avond volle bak hebt. In de begintijd ben ik wel een keer het overzicht kwijtgeraakt, dat ik even te gestrest raakte. Stond ik op een gegeven moment de sla voor de volgende dag te wassen! Het is goed om zoiets mee te maken, om een keer in de zeik te gaan. Het beste is dan om de keuken even twee, drie minuten plat te leggen."
Vandaag staan er dus asperges op het menu. "Ik ben zeker liefhebber van het witte goud. Het is een topproduct om mee te werken, want er zijn zoveel verschillende bereidingen mogelijk. Vegetarisch, met vlees of vis, warm of koud. Het is bovendien een echt seizoensproduct. Nee, ik ben er geen voorstander van als alles het hele jaar verkrijgbaar is. Bij asperges weten mensen het wel, maar soms is het minder bekend bij welk seizoen een product hoort. Vaak kan je het wel aan de prijs zien. Haha."

Sinds zes jaar staat Groenendijk in de keuken bij Gasterij de Milandhof. "Vroeger was er één kok, nu zijn we met zijn vieren. Ik zeg altijd: we doen hier van vier tot achthonderd personen. Het leuke aan chef-kok is dat je je ook met de planning bezighoudt, de inkoop, de menu's. Wat betreft koken gaat mijn voorkeur uit naar de warme kant. Ik werk veel met pure producten, de smaak staat altijd voorop. De opmaak is bij mij niet te strak, het hoeft geen schilderij te worden." Waar moet je eigenlijk op letten bij asperges? "Als je ze koopt en je maakt ze niet dezelfde avond klaar, kun je ze het beste in een vochtige doek bewaren. Anders drogen ze in, kleuren ze bruin. En vóór het schillen leg je ze een half uur in koud water."
"Bij het schillen is het handig om de asperges op de snijplank te leggen, dan breken ze niet. Doe het niet te dun, anders blijven er slierten aan zitten. Bij de garing is het even opletten, zeker als de asperges verschillend van dikte zijn. De schillen en de onderste twee centimeter die je afsnijdt, kun je trouwens goed gebruiken om een heerlijke saus van te maken. Bij dit gerecht heb ik dat ook gedaan."
Het recept met aspergebotersaus, makreelfilet en krieltjes Is te vinden op www.milandhof.nl.

Van bloemen naar biologisch

Het voorjaar is bij uitstek een prachtig seizoen om er met de fiets op uit te gaan. Een van de vele plekken om het trappen te onderbreken is de Meijetuin, die onlangs een kleine metamorfose onderging.
Aan de Meije nummer 211 is net een grote doos afgeleverd. "Zal ik eens kijken wat erin zit?" Even later staat Corina van Arnhem met twee doorzichtige zakjes in haar handen. "Dit zijn glutenvrije koekjes, afkomstig van een Nederlands stel uit Frankrijk. Via hen krijgen we meer glutenvrije producten binnen." Na twintig jaar vonden Van Arnhem en haar man het tijd om te stoppen met de open tuin vol bloemen en planten. "De interesse was er niet meer en daarbij kwam er ook een nieuwe hobby op ons pad: voedsel. Sinds een jaar of drie ben ik me er meer in gaan verdiepen. Wat is gezond voedsel? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zo kwam ik op het terrein van het biologische en duurzame terecht."
Cola en kleding
Sinds l april heeft de Meijetuin de deuren weer geopend. De theeschenkerij en het terras zijn onveranderd, nieuw is het bakkerswinkeltje waar zelfgemaakte biologische taarten nu ook voor thuis kunnen worden meegenomen. En er is de (h)eerlijke winkel met een keur aan producten, zoals biologische cola, maar ook ecologische baby- en kinderkleding. "Tijdens een reis door Oezbekistan zag ik de vliegtuigen met pesticiden over de katoenvelden gaan. 'Weet u wat de gemiddelde leeftijd hier is?' vroeg de gids. Dat bleek 46 te zijn...We zijn dus op zoek naar producten die ook duurzaam zijn voor de mensen die ze maken."
En dan is er nog het sociale aspect waar Van Arnhem met de Meijetuin invulling aan wil gaan geven. "We zijn bezig om meer vrouwen van allochtone komaf hier te laten werken. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is vaak groot. Mijn dochter is bedrijfsleider in ons biologische restaurant in Haarlem en dat gaat daar echt fantastisch!"

Bron: Inspiratie Woerden - april 2013

Een biologische theetuin
Corina van Arnhem probeert nieuwe formule uit

door Leny van den Belt
MEIJE - Menigeen zal de Meijetuin kennen als inspiratiebron voor de eigen tuin. Corina van Arnhem gaat nu een nieuwe formule proberen: de Meijetuin wordt thee-schenkerij en een bijzondere biologische winkel.
In de keuken is Sonja Repko bezig met ingrediënten voor taarten. „Rode ui, geitenkaas en abrikozentaart, een gemengde groentetaart met boerenkaas en een spinazie, boerenkaas en walnoten-taart," somt ze op, terwijl ze met een garde een flinke hoeveelheid eieren aan het klutsen is.
Taarten bakken is haar passie en vanaf donderdag is ze twee dagen in de week bij de Meijetuin te vinden. „Alle ingrediënten zijn biologisch," vertelt Corina van Arnhem. Ze is helemaal op de biologische toer gegaan nu de deuren van de Meijetuin weer open gaan.
Behalve theeschenkerij is er ook een winkel, vol met verantwoorde producten. „Tweehonderduizend mensen in Nederland hebben een glutenallergie," zegt Van Arnhem. „Bij toeval stuitte ik op een Nederlandse vrouw, die in Frankrijk een bakkerij heeft gekocht. Daar bakt ze glutenvrije taarten en koekjes, volgens origineel Engels recept. Wij verkopen ze hier."

Daarnaast verkoopt ze diverse soorten glutenvrije bakmixen om zelf scones of cakes mee te bakken. Trots is ze ook op de biologische chocoladelijn van de Woerdense chocolatier Jacco Versluis.
„De kaas komt van boer Janmaat uit Woerden en we hebben ook koekjes, chutney en jam die door cliënten van een psychiatrische zorginstelling Overkempe uit Olst worden gemaakt. Daar werken negentien mensen in de bakkerij. Aan de producten worden geen kleurstoffen of E-nummers toegevoegd. Er is niks chemisch aan."
Wat je er niet direct zou verwachten is kleurrijke kinderkleding en speelgoed. „Dat is ecologische kleding," legt ze uit. Die wordt gemaakt van grondstoffen waar geen pesticide bij gebruikt wordt en is geverfd met behulp van natuurlijke kleurstoffen."
Het speelgoed komt uit Sri Lanka en wordt gefabriceerd door vrouwen die daar worden begeleid door een Nederlandse. „Ook zij gebruiken natuurlijke verfstoffen. Het kan geen kwaad als kinderen het in hun mond stoppen." Van Arnhem wil maatschappelijk verantwoord bezig zijn. „Daarom wil ik graag buitenlandse vrouwen een kans geven om hier een dagdeel in de winkel of in de theeschenkerij te komen helpen. Omdat we ook in het weekend open zijn en de vrouwen natuurlijk niet elk weekend willen werken, denk ik aan twee of drie vrouwen."
De Meijetuin is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Ooievaars nemen hun plek weer in

Wie zich afvraagt waar de lente blijft, krijgt in het dorpshart van Zegveld antwoord. Ooievaars zijn massaal teruggekeerd van hun winterreces in warme oorden en zoeken in paren naar een van de handenvol vrije nesten op het ooievaarsstation. Op het station worden na deze paringstijd jaarlijks zeker rond de 20 jonge uivers geboren in de zomer. Het vorig jaar vernieuwde station is inmiddels een klein bezoekerscentrum en rustpunt voor toeristen. Daarbij is volop de mogelijkheid gecreëerd om het tafereel met de nestelende dieren van dichtbij te bekijken.

Bron: AD Woerden 5 april 2013

Rol voor schoolkinderen tijdens concert van KNA

Tijdens het voorjaarsconcert van Kunst Na Arbeid op zaterdag 6 april in sporthal De Milandhof is een bijzondere rol weggelegd voor schoolkinderen. De leerlingen die vorig jaar als De Blazersbende speelden in de grote muziektent op het plein, zijn doorgegroeid naar het Jorai Schoolorkest. Zij spelen samen met een groep jonge drummers een paar liedjes. Ook de blokfluitleerlingen treden op onder leiding van Ellie Muis. Na de optredens van de schoolkinderen verzorgen de majorettes, drumband, MPC en fanfare van KNA optredens. Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Meer informatie staat op de website. www.kna.zegveld.net

Bron: AD Woerden 3 april 2013

Burgemeester lauwerde dé brandweerman Henk

ZEGVELD - Tijdens de jaarvergadering van de VRU brandweer Zegveld werd vrijwilliger Henk Oskam gehuldigd door burgemeester Molkenboer. Dit was tevens de eerste kennismaking van de burgemeester met brand-weerpost Zegveld. Henk Oskam, de verenigingsvoorzitter, werd geprezen voor zijn trouwe aanwezigheid bij oefenavonden en -zijn bijzondere sociale betrokkenheid bij het wel en wee van korpsleden en dorpsgenoten. Na een welkomstwoord door postcommandant Gert Jan Langerak, hield hij een terugblik op 2012. Er deden zich afgelopen jaar gelukkig geen bijzondere incidenten in de gemeente voor. De brandweer rukte slechts vier keer uit in 2012. Een hoogtepunt voor de Zegveldse gemeenschap die gevrijwaard is gebleven van het leed dat
brand heet. Maar ook een pluim voor de vrijwillige korpsleden die desondanks uiterst gemotiveerd zijn gebleven. Post Zegveld is een vrijwilligerspost. Dat betekent dat vrijwilligers komen wanneer ze worden opgeroepen.
Vorig jaar bestond post Zegveld 75 jaar. Daarom organiseerden zij verschillende activiteiten om dit feestelijke jaar samen én met de inwoners van Zegveld te vieren. In mei mocht post Zegveld een vaardigheidstoets voor de Kringwedstrijden Zuid-West organiseren. Dit is een ultieme manier voor de brandweer om te leren, maar voor toeschouwers ook interessant om te zien. Op 11 juli was de Open Dag die veel bezoekers trok. 25 augustus werd een brandweermiddag voor de Zegveldse jeugd georganiseerd.

Bron: Woerdense Courant 3 april 2013
Pin It