Avondje meezingen met De Lofstem

ZEGVELD - De Lofstem uit Zegveld houdt komende maandag een openbare repetitieavond. De christelijke gemengde zangvereniging nodigt belangstellenden uit om vrijblijvend mee te komen zingen. De openbare repetitieavond begint om 20.00 uur in de Milandhof aan de Middenweg 2.

Bron: AD Woerden 30 augustus 2013

Nieuwbouw in Zegveld dichterbij
NIEUWE VISIE AANZET TOT BOUW TIENTALLEN HUIZEN

ZEGVELD/WOERDEN - De bouw van meer dan honderd langverwachte woningen in Zegveld is in zicht. Met een nieuwe dorpsvisie en aanpassing van bouwplannen, wil Woerden de provincie overtuigen. De eerste stap die moet leiden tot bouw van woningen aan de zuidkant van Zegveld. Zo ziet het Woerdense stadsbestuur de nieuwe visie, waarin twee beoogde nieuwbouwlocaties zijn opgenomen. Hier moeten tientallen woningen komen. Het gaat om locaties in de zogenaamde 'oksels' van het dorp, waar nu nog bedrijfspanden van Kruijt en Vandersterre aan de Hoofdweg staan. Deze panden moeten wijken. Net zoals tennisvereni-ging Miland moet verkassen, in de richting van de voetbalvelden van Siveo.


Voornaamste struikelblok waren tot dusver strenge eisen van de provincie. Die wil vrijwel niet tornen aan vastgestelde bouwgrenzen, om het Groene Hart niet te schaden. Door aanpassing van de bouw-plannen vallen inmiddels veel minder woningen over de grenzen. Bovendien is een pad naar de sportterreinen aan de woningbouwlocaties toegevoegd. Dit zorgt voor betere overgang tussen dorp en landschap. Bewoners kunnen vanaf eind deze maand reageren op de nieuwe dorpsvisie, net zoals andere belanghebbenden. Voornaamste is daarbij de reactie van de provincie. Gedeputeerde Bart Krol laat weten: „We zijn met Woerden in goed overleg over de plannen rond Zegveld. Uiteraard houden we hierbij de kernkwaliteiten van het Groene Hart goed in de gaten." Een woordvoerster voegt toe dat de plannen in positieve zin zijn aangepast.Na jarenlang praten is daarmee nu zicht op bouwactiviteiten.

Informatieavond visie Zegveld-Zuidzijde

Op 18 september is er van 19.00 - 21.00 uur een informatieavond over de ruimtelijke visie Zegveld-Zuidzijde. De avond is in de Milandhof, Middenweg 2, Zegveld. U bent van harte welkom!
Er zijn al langere tijd woningbouwplannen voor twee locaties aan de zuidzijde van Zegveld. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, is er één integrale visie gemaakt voor het gebied. Het betreft een visie voor de langere termijn, die moet zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van de plannen, een dorps karakter, woningbouw voor de Zegveldse behoefte, enkele bedrijfsverplaatsingen en centraliseren van sportvelden. De visie ligt vanaf morgen ter inzage (zie officiële bekendmakingen).

Bron: Woerdense Courant 28 augustus 2013

Vijftig woningen in wijkje apart

Zegveld - Bolton verwacht eind volgend jaar een reeks nieuwe woningen te kunnen bouwen in Zegveld. Bedoeling is dat rondom het huidige terrein van Vandersterre en tennisvereniging Miland zo'n vijftig nieuwbouwhuizen komen te staan. Meer dan de helft hiervan gaat volgend jaar in de verkoop.
„Het wordt een wijkje op zich," zegt bedrijfsleider Peter Kranenborg van Bolton over het vertraagde plan. Op het terrein komen niet alleen rijtjeshuizen, maar ook vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen te staan.
De bedoelingen van Bolton sluiten aan bij de visie die de gemeente Woerden vorige week presenteerde over het zuidelijk deel van Zegveld. Gebrek aan woningbouw in het dorp is al jaren onderwerp van gesprek.
Het voornaamste struikelblok was jarenlang de provinciale bouwgrens. Door een pad aan de plannen toe te voegen, moet een betere overgang tussen bebouwing en landschap ontstaan. Ook aan de andere kant van de Hoofdweg is woningbouw beoogd, op het terrein van Kruyt. Ook hier gaat het om tientallen huizen.

Bron: AD Woerden 27 augustus 2013
Pin It