'Stimuleer gebruik Buurtbus'

Zegveld - Maak meer reclame voor Buurtbus en Regiotaxi, zodat die meer worden gebruikt. B en w van Woerden zetten liever daar op in dan op het houden van een uitgebreid onderzoek.
Dat antwoorden zij op vragen van de Woerdense CDA-fractie. Deze partij stelde dat de busverbinding van Zegveld met Woerden maar 'mager' is. De fractie bepleitte extra inzet van de gemeente om in het weekend een bus in te zetten en doordeweeks er meer te laten rijden. B en w melden dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht (de eindverantwoordelijken voor het busvervoer) al studeren op extra diensten. Maar, zo waarschuwen die, er moeten wel genoeg passagiers voor zijn. Overigens overwegen de buurtbus en vervoerder Arriva een proef van drie maanden op de zaterdag.

Bron: AD Woerden 31 december 2013

Toch buurtbus voor Zegvelders

Zegvelders krijgen mogelijk toch een busverbinding met Woerden. Buurtbus De Meije heeft Arriva benaderd om tussen Zegveld en Woerden te gaan pendelen op zaterdag. Dat laat secretaris Bert van Middelkoop weten. Hij heeft Arriva voorgesteld binnenkort een proef van drie maanden te houden. Stemt Arriva in, dan gaat het wellicht ten koste van service elders. Dorpelingen zetten eerder de facebookpagina 'Meer bussen Woerden-Zegveld' op om een betere busverbinding te realiseren. Een proef met pendelbussen van Stadshart Woerden trok echter slechts acht passagiers. „We weten dat er meer vraag is," stelt Van Middelkoop.

Bron: AD Woerden 27 december 2013

Proef boerderij Zegveld geen doorstart gegund
Veestapel en land verkocht, kennis blijft behouden

door HANS-PAUL ANDRIESSEN
ZEGVELD - De Proef boerderij Zegveld is niet meer. Al het vee en een groot deel van het land zijn verkocht en de boer is werkloos. Een mogelijke doorstart is door de Universiteit van Wageningen onmogelijk gemaakt.
Dat laatste wordt gezegd door Jan Heijkoop, bestuursvoorzitter van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC). Wat de verkoop betekent voor zijn organisatie is nog niet helder. Het centrum zou moeten verdergaan met het onderzoek waar Wageningen Universiteit mee is gestopt. Een coöperatie van betrokken veehouders zou daartoe met hulp van de Rabobank de proefboerderij kopen. Maar dit scenario is nu gesneefd, tot grote irritatie van Heijcoop, in het dagelijks leven burgemeester van
Hendrik Ido Ambacht.
„De provincies waren volop bezig om extra financiën te vinden voor de overname. Nota bene de gedepupeerde van Zuid-Holland had in serieus overleg met Wageningen verzocht om extra tijd. Dan is het, om het netjes uit te drukken, niet chic om dan de verkoop door te zetten." Heijkoop zegt overvallen te zijn door de snelheid van Wageningen. ,Niemand bij ons was op de hoogte van de urgentie om te verkopen."
Kijkdag
Inmiddels is er al een kijkdag geweest voor belangstellende kopers. Volgens agri-makelaar Marinus Roseboom is er veel belangstelling voor de 110 melkkoeien en de 46 stuks jongvee. Uiteindelijk zijn er zeven serieuze biedingen binnengekomen. Vóór 17 januari moeten de dieren opgehaald worden. „De veestapel wordt in drie delen doorverkocht naar ras: jersey, holstein en blaarkop. Ze gaan naar andere veehouders." Van de in totaal 70 hectare grond zijn twee percelen verkocht: een van 8 en de andere van 16 hectare groot. De resterende hectaren worden ook in twee delen verkocht. „De kopers zijn naburige veehouders," zegt makelaar Roseboom. Voor de boerderij zelf heeft zich nog geen koper gemeld.
Hoofd Proefbedrijven Jan Vis van de Wageningen Universiteit is blij dat er eindelijk schot zit in de verkoop. De boerderij staat al anderhalf jaar te koop.
Zegveld was de laatste van de zeven regionale proefboerderijen die moesten sluiten. Alle kennis over de melkveehouderij wordt gebundeld in Leeuwarden, in een speciale Dairycampus.
De proefboer in Zegveld is in vaste dienst van de universiteit. „Hij is boventallig. We zoeken voor hem een nieuwe baan binnen of buiten de universiteit," zegt Vis. Ook de toekomst van het VIC, een initiatief van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, landbouworganisatie LTO en de zes waterschappen in het Groene Hart, is nu onzeker. Heijkoop verwacht dat het bestuur in het eerste kwartaal van 2014 duidelijkheid kan geven. „Lang niet alle onderzoeken vinden in Zegveld plaats. Er lopen ook onderzoeken bij groepen boeren op het eigen bedrijf. De kennis blijft behouden en we hebben zeer gemotiveerde medewerkers."
De dagelijkse leiding ligt bij directeur Frank Lenssinck, die nauw betrokken is bij de collega's van de proefboerderij omdat hij daar ook is gehuisvest. „Dit zijn heel vervelende feestdagen, maar zo is het leven nu eenmaal."

Bron: AD Woerden 27 december 2013

Veestapel 'Zegveld' los te koop
Vrees voor teloorgang onderzoek naar rundvee

Door: HANS-PAUL ANDRIESSEN

ZEGVELD - De veestapel van proef boerderij Zegveld staat los te koop nu het Wageningen Universiteit niet lukt om het geheel af te stoten. Boeren vrezen voor de toekomst van het onderzoek.
De vraagprijs van 4 miljoen euro voor de proefboerderij inclusief veestapel en 70 hectare grond is tot nog toe te veel voor alle belangstellenden. De huidige beheerder, het Veenweide Innovatie Centrum van overheid en boerenorganisaties, heeft geen geld. Een club van zestien agrariërs onder leiding van veehouder Bert de Groot probeerde daarom het afgelopen jaar de miljoenen in te zamelen.
De Club van 16 wilde de boerderij na aankoop als 'huisbaas' beschikbaar stellen aan het VTC. Club-woordvoerder Bert de Groot zegt overvallen te zijn door de veeverkoop en heeft de leden voor spoedoverleg bijeen geroepen.
„Voor de toekomst van de melkveehouderij in het Groene Hart is het essentieel dat er een onderzoekscentrum blijft bestaan. Voortdurende innovatie is onmisbaar."
Het VIC, opgericht voor specifiek onderzoek voor de melkveehouderij in het Groene Hart, had tot nog toe zijn lot verbonden aan de Club van 16. Het onderzoekscentrum wordt bestuurd door Rijk, provincies, waterschappen en boerenorganisaties. Directeur Frank Lensink weigerde gisteren elk commentaar op de jongste ontwikkelingen.
De Groot wil niet zeggen of de Club van 16 zelf gaat bieden op het vee. „De veestapel is een belangrijk onderdeel van de proefboerderij, maar koeien zijn altijd te koop."

Dairycampus
Wageningen Universiteit stoot net als in Zegveld ook alle zes andere regionale proefboerderijen af. De universiteit concentreert onderzoek naar rundvee in een landelijk praktijkcentrum, de Dairycampus, in Leeuwarden.
De Club van 16 vindt Leeuwarden te ver weg. „Het Groene Hart is een veenweidegebied en die specifieke bodem stelt hele andere eisen aan de veeteelt dan de grond in Friesland," zegt De Groot.
Vandaag is er kijkdag op de proefboerderij in Zegveld. Het gaat om 110 melkkoeien holstein, blaar-kop en jersey. De productie bedraagt 8000 kilo melk. Biedingen moeten maandag 23 december om 15.00 uur binnen zijn.

Bron: AD Woerden 20 december 2013

Drie koren luisteren kerstzangdienst op

ZEGVELD - In de Milandhof is maandag 16 december een kerstzangdienst met drie koren. Onder leiding van Pia Schütz zingen het Kerst KinderKoor, zanggroep Espérance en het gemengde koor de Lofstem. Muziekvereniging KNA begeleidt de samenzang en Amanda Muis verzorgt een korte meditatie. De zangdienst begint om 19.30 uur.

Bron: AD Woerden 11 december 2013

Caribische warmte bij de Blauwe Meije

ZEGVELD - Kunstenaar José Carpicorne uit Curacao brengt de Cariben komend weekend naar Zegveld. Van jongs af aan schildert en tekent hij, waarbij hij wordt geïnspireerd door de indrukken die hij opdoet in de levendige volkswijk Otra-banda. Capricorne is oprichter van de Kunst Academie Curacao. Behalve de expositie is ook een documentaire over zijn leven te zien. Deze filmprent, gemaakt door Tanja Fraai en Mike Ho Sam Hooi, is getoond op diverse internationale festivals. Behalve Capricorne is ook Nora van Klingeren zaterdag aanwezig voor viltdemonstraties. Voor meer informatie, zie de website www.deblauwemeije.nl

Bron: AD Woerden 10 december 2013
Onderscheiding voor drie Siveo-coryfeeën

Zegveld - Voetbalvereniging Siveo uit Zegveld heeft op haar algemene ledenvergadering drie leden in het zonnetje gezet. Penningmeester Bram Angenent werd benoemd tot erelid, omdat hij al 45 jaar de financiën beheert. Daarnaast heeft bij de nieuwbouwprojecten als de trainingshal, tribune en kleedaccommodatie gecoördineerd. Koos Jansen en Jaap Muller werden beide benoemd tot lid van verdienste. Jansen heeft zich ruim 25 jaar ingezet voor de jeugdafdeling van de vereniging is de afgelopen 10 jaar verzorger en masseur geweest voor de selectie van Siveo.
Muller heeft zich al tientallen jaren ingespannen voor de drie verschillende accommodaties waarop Siveo heeft gespeeld.

Woningbouw baart zorgen

ZEGVELD - Bewoners van de Nieuwstraat en Het Erf in Zegveld maken zich steeds meer zorgen over de woningbouw achter hun huizen.
In officiële mededelingen stelt de gemeente Woerden dat nog een onderzoek gaande is naar hoeveel huizen er passen op en achter het terrein van het verhuisde kaasbedrijf Kruijt aan de Hoofdweg. Wethouder Martin Schreurs meldde echter al in deze krant dat de provincie en de baart zorgen gemeente hier maximaal 45 tot 60 huizen willen toestaan. Door deze mededeling zijn de buurtbewoners bang dat er al een akkoord ligt. Ze vrezen dat hun bezwaren tegen de nieuwbouw 'niet serieus en niet objectief worden beoordeeld.' „Wij krijgen hier een heel nare smaak van in de mond."Omwonenden vrezen dat er met alle nieuwbouwmogelijkheden meer huizen in Zegveld komen dan nodig is.

Bron: AD Woerden - 5 december 2013

Wintermarkt met optredens in Milandhof

Zegveld - Met optredens en meer dan veertig kramen is de Milandhof zaterdag het toneel van de jaarlijkse wintermarkt van de Culturele Stichting Zegveld. Koor Sanghdrangh en muziekvereniging KNA treden tijdens twee keer op. De markt is van 10.00 tot 16.00 uur en gratis toegankelijk. Als afsluiting begint om 16.00 uur een apres ski-party in De Tapperij.

Bron: AD woerden 4 december 2013

Twee nieuwe springschansen

Zegveld - Polsstokvereniging Zegveld bouwt deze winter twee nieuwe schansen. Daarmee wordt de club de vijfde accommodatie van de Polsstokbond : Holland die wedstrijden in alle klassen mag organiseren. Afgelopen zomer opende de nieuwe vereniging al een jeugd-accommodatie met een dubbele wedstrijdschans voor jeugdwedstrijden, een pupillenschans voor startende springers en een eerste grote schans voor de springers met een licentie. De schansen worden voor een groot deel gebouwd door vrijwilligers.

Bron: AD Woerden 2 december 2013
Pin It