Kastelein krijgt onderscheiding

Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jaco Kastelein. De CDA'er kreeg die als dank voor zijn inzet voor de politiek en de agrarische sector. Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Kastelein zat in de raad van Bodegraven sinds 1998. Hij is ook bekend van de agrarische natuurvereniging, de stichting Meije graslanden en de werkgroep Meije Belangen.

Bron: AD Woerden 27 maart 2014

Visie over zuidzijde Zegveld naar raad

WOERDEN - Het Woerdense college van B&W heeft de visie Zuidzijde Zegveld ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie moet zorgen voor een betere overgang tussen dorp en landschappelijk gebied in de zuidwest- en zuidoost zij de van de kern Zegveld. Hierbij wordt ingezet op woningbouw met een dorps karakter. Verder is het de bedoeling dat er een groene omzoming komt en een pad dat ook te gebruiken is voor een dorps-ommetje. Voor de ontwikkeling zullen bestaande bedrijven uit het gebied moeten verdwijnen en zal het tenniscomplex van Tennisvereniging Miland verplaatst moeten worden in de richting van de voetbalvelden. De reacties die inwoners eind 2013 hebben ingebracht, zijn verwerkt in een reactienota. Deze opmerkingen hebben niet geleid tot grote wijzigingen in de visie. De gemeenteraad bespreekt de visie naar verwachting in april. Wethouder Martin Schreurs (ruimtelijke ontwikkeling): "De visie is van groot belang voor Zegveld. Allereerst omdat het dorp hiermee aan de zuidrand een fraaier aanzien krijgt door een betere inpassing in de omgeving. Verder maakt de visie woningbouw mogelijk, wat van belang is voor de leefbaarheid. Dat moet dan wel in fases, afgestemd op de Zegveldse behoefte. Er moet overigens nog heel wat gebeuren voor het zover is, want voor de realisatie van de plannen zijn afspraken nodig met vele partijen." Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de visie verder worden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Bij de uitwerking zullen inwoners van Zegveld worden betrokken, De visie en de reactienota kunt u vinden via www.woerden.nl > Onderwerpen > Wonen en leefomgeving > Gebiedsplannen > Visie Zegveld-Zuidzijde.

Bron: Woerdense Courant 26 maart 2014

Hoogste bieder mag knippen

Zussen uit de Meije staan hun haar af voor twee goede doelen

MEIJE - Wat begon als een geintje, wordt iedere dag iets serieuzer. De zussen Marije (26) en Willemijn (21) Kemp laten komende zaterdag hun haar afknippen voor niet een maar twee goede doelen.
ANNEMIEK BRANDRIET
De meiden willen minimaal 750 euro ophalen met hun actie. Dat geld gaat dan naar een project van World Servants in Malawi. Hun moeder, Geke van der Ent (51), gaat er in oktober van dit jaar naar toe. „Jij vroeg of we nog iets wisten voor de veiling die jullie organiseren," wijst Marije naar haar moeder. „Toen zeiden wij dat we ons haar er wel konden laten knippen."
Haar jongere zus Willemijn vult aan: „Daar hebben we het trouwens wel vaker over gehad. De vlechten die afgeknipt worden doneren we aan de stichting Haarwens. Nu kunnen we niet meer terug, we hebben namelijk al ruim 500 euro opgehaald."

Pruiken
De stichting Haarwens gebruikt het haar om er pruiken van te maken voor kinderen die door ziekte geen haargroei meer hebben. De zussen Kemp zamelen voor hun actie geld in via de website dreamordonate.nl.
Wie het doel wil steunen, zoekt de actie van de meiden op en kan elk gewenst bedrag storten.
Op 22 maart houdt de groep die naar Malawi gaat een veiling in 't Centrum in Bodegraven om geld voor het project bij elkaar te krijgen. Daar kan het bedrag dat de meiden inzamelen nog hoger worden. „Er kan twee keer worden geboden," zegt Willemijn. „De hoogste bieder mag ons haar afknippen. Op aanwijzingen van een kapster."

Moeder Geke ging twee jaar geleden met een soortgelijk project van World Servants naar Ghana. „Dit keer gaan we met een groep van 26 personen uit Bodegraven, Linschoten en Zwammerdam. De reden dat ik weer meega? Ik wilde wel weer eens met beide benen op de grond staan. Beleven hoe het is om niet ruimschoots te eten te hebben, niet te kunnen douchen. Zo'n reis geeft zoveel energie, zoveel voldoening. Mensen zijn er blij met kleine dingen, je krijgt er zoveel voor terug."
Huiverig
Van der Ent is trots op haar meiden die, nu de knipbeurt dichterbij komt, wel wat huiverig zijn voor het verlies van hun lange lokken. „Waanzinnig dat ze dit voor ons doen. Beter dan auto's wassen toch? Het is echt iets van hunzelf, dat maakt het nog leuker."
De groep, mensen uit verschillende kerken in de omgeving, gaat in Malawi aan de slag met het bouwen van woningen, klaslokalen en wc's. Daar is geld voor nodig, onder meer om bouwmaterialen aan te schaffen. „Die kopen we daar," legt Van der Ent uit. „Zo steunen we de plaatselijke bevolking. We bouwen ook samen met hen, op hun manier." Het geloof zal een belangrijke rol spelen tijdens de reis. „Daar kunnen wij nog wat van leren. De enige zekerheid die de mensen daar hebben, is het geloof. Ze leven er echt mee, terwijl wij hier vaak opgeslokt worden door het leven."

Bron: AD Woerden 21 maart 2014

Uitslag verkiezingen Gemeente Woerden

ZETELS*

2014

2010

CDA

7

6

VVD

3

6

Inwonersbelangen

4

5

Progr. Woerden

4

5

D66

5

4

ChristenUnie

2

2

SGP

1

1

Sterk Woerden

2

-

LijstvanderDoes

3

-

Overig

-

-

* Uitslag na telling 100 procent van de stemmen.

Blauwe Meije

In galerie De Blauwe Meije is nieuw werk van Rob Scholte te zien. Het werk van Scholte wordt gecombineerd met werk van andere kunstenaars in de galerie en beeldentuin van de Buitenplaats. Er zijn werken te zien van Paul Medema, Hetty Dijkstra, Marijke van der Wiel Kraak, Selma Weerenbeck, Hannah visser en Thomashuis Eiland.

De expositie wordt geopend op zondag 23 maart om 14.00 u.

Uitbreiding Zegveld mag
Provincie stelt voorwaarden aan woningbouw

HARRIE VAN OPSTAL
ZEGVELD - De toekomstige woningbouw in Zegveld is een stap dichterbij gekomen. De provincie Utrecht verklaart zich akkoord, maar stelt wel eisen. De buurtbewoners blijven bezorgd.
Het dagelijks bestuur van Woerden wil woningbouw op twee plekken in Zegveld toestaan. Over de ene, de hoek waar nu de tennisbanen en de loodsen van kaasbedrijf Van der Sterre zijn, is iedereen het wel eens. Hier passen ongeveer zestig huizen. De andere bouwlocatie, achter de panden van kaasbedrijf Kruyt en constructiebedrijf Van Luinen, levert daarentegen fel protest op.
Bewoners van de naastliggende Nieuwstraat en Het Erf zijn bang dat de weilanden achter hun huizen helemaal worden volgebouwd. Ongeveer twintig huizen passen hier binnen de bebouwde-komgrens, maar de verwachting bij de gemeente is dat voorbij die 'rode contour' ook huizen zullen komen. De hoeveelheid is nog niet vastgelegd.
Afhoudend
Nadat de provincie Utrecht in eerste instantie afhoudend had gereageerd, is nu alsnog groen licht gekomen. In een brief aan Woerden zeggen gedeputeerde staten dat zij medewerking willen verlenen aan het veranderen van het bestemmingsplan. Wel zijn twee 'belangrijke randvoorwaarden' gesteld. Zo moet Woerden genoeg kwaliteit in de opzet van de nieuwbouw stoppen. Tweede voorwaarde is dat de verbeteringen van de dorpsrand 'ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.' Die verbeteringen zijn onder meer inkleden van het groen met bijvoorbeeld een wandelpad, zodat geen wijk met louter stenen en beton in het veenweidelandschap verrijst. Ook moeten de bedrijven op beide plekken daadwerkelijk worden weggehaald. Wethouder Martin Schreurs zegt dat daar hard aan zal worden gewerkt. „Wel zijn nog afspraken nodig met vele partijen."
De zorgen in de buurt zijn onverminderd groot, zeggen Piet van Oosterum en Monique Kasius. „De leefbaarheid van het dorp zit niet alleen in aantallen woningen, maar ook in de kwaliteit en het aangezicht. Alle partijen beloven het Groene Hart te beschermen. Daarvoor is het nodig dat de woningbouw binnen normale proporties blijft."

Bron: AD Woerden 20 maart 2014

Zegvelder maakt eigen kieskompas voor dorp

HARRE VAN OPSTAL
ZEGVELD - Zegvelders kunnen zich met een eigen kieskompas oriënteren op de raadsverkiezingen van vandaag. Het dorpsplatform heeft zelf zo'n kompas ontwikkeld. „Dit heb ik nog nergens in de regio teruggezien," zegt samensteller Paul Vonk.
Vonk heeft twee overzichten gemaakt: één op basis van de verkiezingsprogramma's en één met een scorelijst op enkele grote thema's die belangrijk zijn voor dorpsbewoners: leefbaarheid, wonen en sport. „Het is dus niet een beperking, er is goed over nagedacht."
Hard
De uitkomsten zijn ook nog kortgesloten met alle deelnemende partijen. Bij alle onderwerpen heeft het dorpsplatform erop gehamerd dat de politieke voornemens voldoende hard moesten zijn.
„Geen abstracte teksten, maar concreet wat de partij wil," aldus Vonk.
Het platform wil geen stemadvies geven met het kieskompas. Maar volgens Vonk wordt wel duidelijk dat de ene partij meer aandacht voor de kleinere kernen heeft dan de andere.
Vonk beoordeelt de hoofdlijnen uit de verkiezingsprogramma's met plussen (positief), nulletjes (neutraal) of minnen (negatief). Het CDA krijgt de meeste plussen op de gekozen onderdelen leefbaarheid, wonen en sport, direct gevolgd door de ChristenUnie en de LijstvanderDoes. De meeste nullen en minnen zijn voor WD en D66.
Het puzzelwerk gaat gepaard met een bijlage waarin per partij nog eens alle programmapunten genoemd zijn die betrekking hebben op het dorp Zegveld.

Bron: AD Woerden 19 maart 2014
Pin It