Verhalen uit het archief
Vreemde overheersers in De Meije

DOOR COCK KARSSEN

Evenals het dorp Bodegraven is de streek De Meije ook geteisterd door allerlei vreemde overheersers.

Het gebied is van oudsher een waddengebied geweest, dat later begroeid werd met moerasbos, en weer later vormde zich een metersdikke veenlaag op de zeeklei. De oude naam Miland betekent dan ook broekland, dat is drassig land. Er moet ook nog een afsplitsing van de Oude Rijn, de Linschotenstroom, door het gebied gelopen hebben, die op sommige plaatsen ook flinke kleilagen heeft achtergelaten. Zo moet er bij de watertoren een meters dikke kleilaag te vinden zijn. De Meije zelf is waarschijnlijk een restant van deze rivier. Deze wetenschap heeft Dr. C.J. van Doorn in de vorige eeuw over het oude Miland verzameld. Het laagveen werd uiteindelijk ontgonnen tot bouwland, en na de inklinking van het land werd het tenslotte geschikt voor grasland. Dat zal rond 1450 geweest zijn.
De bisschop van Utrecht had het voor het zeggen. Men pachtte de grond van hem, en zijn rentmeester en landzaten beheerden het geheel. Na 1296 kwam een deel dat langs de Meije lag bij het  graafschap Holland, terwijl het noordelijke deel Stichts bleef. Pas in de periode tussen het jaar 1000 en 1100 is er sprake van een bewoningskern, en direct ook al van conflicten tussen de heersers. In de hele periode van de 11e, 12e en 13e eeuw zijn er problemen tussen de graven van Holland en de Bisschoppen van Utrecht over het Miland.


Ook de bekende graaf Floris de Vijfde heeft hier zijn belangen verdedigd. De vetes gingen over wateroverlast uit het gebied van de bisschop naar de streek die de graaf toebehoorde, en o.a. over het feit waar de grens tussen beide gebieden lag. In 1204 moet bij één van deze gevechten de Mikerk bij de Oude Meije verwoest zijn (zie kaart). In latere eeuwen, rond 1489, trokken ook in de Meije de Hoeken en Kabeljauwen strijdend en plunderend rond om hun geschillen uit te vechten. Omdat de grond door de ontginning begon in te klinken, en men het overtollige water niet meer op de rivier kon lozen werden er in 1490 molens gebouwd die het water uit de polder begonnen te malen. Uiteindelijk komt het gebied bij de graaf van Holland, maar de pacht van de grond moest men nog aan de Bisschop van Utrecht betalen omdat deze eigenaar van de grond bleef. Het wereldlijk bestuur en de rechtspraak werd in deze oude tijden uitgevoerd door de baljuw-dijkgraaf, die met 5 hoogheemraden en 10 waarslieden het gebied bestuurden. De schout met zijn helpers zorgden voor de openbare orde. De kerk was echter het middelpunt van het openbare leven. Na de zondagse kerkdienst werd dan ook vaak vergaderd over de waterschap zaken, die een belangrijke rol speelden in het dagelijkse leven.
In het meest noordelijke deel van het gebied tussen wat nu de Hazekade heet en de Boschwetering, ging men rond 1775 grond vervenen en turf winnen, zo is het rietland dat er nu is en het natuurgebiedje 'De Haack' ontstaan. Het Meije pad aangelegd als 'kerkepad' werd later 'oortjes pad' genoemd, omdat er een 'oortje', 2 duiten, betaald moest worden om over het pad te gaan. Het werd ook wel 'Papenpad' genoemd omdat papen er gebruik van maakten om naar hun kerk te gaan. De al eerder genoemde rivierklei die zich langs het stroomgebied van het riviertje had afgezet houdt in het noorden bij De Loet ineens op, daar is een open gebied ontstaan met rechts de nog bestaande 'Blauwgraslanden' die nu door' het Utrechts landschap' zorgvuldig in stand gehouden worden. De buurtschap is van oudsher een boeren gemeenschap geweest met boerenfamilies en hun personeel, ook waren er flink wat neringdoeners.

Bron: Kijk op Bodegraven 31 januari 2018

Gemaal krijgt vispassage

ZEGVELD - Poldergemaal Zegveld aan het Nespad ondergaat een grote renovatiebeurt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is tot in september bezig met het gemaal uit 1994. De pompen zijn nu nog niet visvriendelijk waardoor het gemaal niet te passeren is voor vissen. Dat gaat veranderen. Het gemaal krijgt visvriendelijke pompen en een vispassage. Deze sluisvispassage schuift elk halfuur open, voor een doorlaat tussen Grecht en poldersloten. Verder worden de pompen vervangen en de capaciteit wordt vergroot.

Bron: AD Woerden 31 januari 2018

Gemaal Zegveld

Renovatie en nieuwe vispassage
ZEGVELD - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met het renoveren van poldergemaal Zegveld. Het gemaal ligt aan het Nespad te Zegveld en bemaalt het dorp Zegveld en de polder Zegvelderbroek. De volledige renovatie van het gemaal duurt tot september 2018.
Het gemaal is gebouwd in 1994 en zorgt voor de water-beheersing in de polder Zegvelderbroek. In deze polder ligt ook het dorp Zegveld. Het gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt. De huidige pompen zijn niet visvriendelijk en het gemaal is niet vispasseerbaar.
De aannemers zijn begin januari gestart met de werkzaamheden. De pompen worden vervangen, het gemaalgebouw krijgt een opknapbeurt en de vuilopslag en -verwerking wordt gerenoveerd en verbeterd. Voor de besturing legt het waterschap een nieuwe elektrotechnische installatie aan.
Het gemaal kan hiermee, net zoals nu het geval is, volledig op afstand worden bestuurd via het centrale telemetriesysteem van het waterschap. De werkzaamheden zijn einde september 2018 gereed.
De huidige capaciteit van de pompen wordt iets vergroot. Zo zijn we goed voorbereid op de klimaatverandering, waarbij vaker, hevige buien zullen vallen.

Poldergemaal
De nieuwe pompen passen ondanks hun vergrootte capaciteit gewoon in het oude gebouw. Tijdens de bouw nemen tijdelijke pompen het werk van gemaal Zegveld over, zodat de afvoer van het overtollige polderwater gewoon door kan gaan.
Gemaal Zegveld krijgt nieuwe visvriendelijke pompen. En bij het gemaal legt het waterschap een nieuwe vispassage aan. Deze sluisvispassage bestaat uit een ronde buis van 60 cm en een schuif aan zowel de in- als uitstroomzijde van de buis. De vispassage werkt volgens vrijwel hetzelfde principe als een scheepvaartsluis: elk half uur gaan de schuiven afwisselend open en dicht. Via de vispassage kunnen vissen vanuit de sloten in de polder naar de Grecht en vice versa. De werkzaamheden vinden voor een groot deel op het gemaalterrein plaats, maar ook gedeeltelijk langs de weg naar het gemaal. Het is wel nodig om de weg naar het gemaal tijdelijk af te sluiten. De weg is wel open voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden zijn met borden aangegeven.

Bron: Woerdense Courant 31 januari 2018

WINNAAR OKW ONDERNEMERSPRIJS

Groenendijk wint OKW prijs

ZEGVELD - In de Zegveldse Milandhof, die was omgetoverd tot een sfeervolle evenementenlocatie, streden drie Woerdense ondernemers donderdagavond 11 januari om de titel 'OKW Onderneming van het Jaar'. De ondernemers Ad en Albert de Goey van ABS Autoherstel Ad de Goey, Peter Bol en Arjan Ton van de Bolton Groep en Marien Groenendijk van Groenendijk Bedrijfskleding gaven elk een presentatie aan de aanwezige leden, die hierop door stemming de onderneming van het jaar mochten kiezen. 
Thema van dit jaar was Toekomstgericht Ondernemen'. De meeste stemmen waren voor Groenendijk Bedrijfskleding, die met de OKW Ondernemersprijs, een prachtige OKW award naar huis ging! Groenendijk Bedrijfskleding was de jongste genomineerde. Het bedrijf werd 'pas' twintig jaar geleden opgericht door Woerdenaar Marien Groenendijk. Het bedrijf is totaalleverancier op het gebied van bedrijfskleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast de vestiging in Woerden is Groenendijk Bedrijfskleding ook gevestigd in Amsterdam en Kesteren. Het bedrijf weet zich te onderscheiden op het gebied van design, innovatie, personeelsbeleid en het streven naar een circulaire economie. Groenendijk Bedrijfskleding biedt 100% circulaire bedrijfskleding die specifiek voor klanten wordt geproduceerd. Groenendijk is erg trots op de winnende titel.
"Het is een mooie beloning op onze - inmiddels jarenlange -inzet op duurzaamheid" aldus directeur Marien Groenendijk.

Bron: Woerdense Courant 17 januari 2018

Voetbalplaatjesalbum Siveo; historie en foto's

ZEGVELD - Na vele maanden voorbereiding was het dan zover. In een volle kantine is zaterdag samen met Coop Bremmer het schitterende voetbalplaatjesalbum van Siveo aangeboden. Het verzamelalbum beperkt zich bepaald niet alleen tot de foto's van de teams en spelers. Het boek bevat ook veel historie van Siveo en brengt bovendien de verschillende groepen vrijwilligers met hun activiteiten in beeld. Een uniek verzamelalburn.

Bron: Woerdense Courant 17 januari 2018

Verkeersmaatregelen op de Milandweg

ZEGVELD/WOERDEN - Vanaf volgende week vervangt BAM Infra in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen een drinkwaterleiding langs de Milandweg in Zegveld en Woerdense Verlaat. Het verkeer op de Mi-landweg krijgt hierdoor te maken met snelheid beperkende maatregelen. Het fietsverkeer kan plaatselijk worden omgeleid. De weg blijft open. De werkzaamheden duren tot eind april 2018. In die periode legt Oasen een 3,5 kilometer lange stalen waterleiding aan onder het fietspad. Op de plekken waar gewerkt wordt, heeft het verkeer op de Milandweg te maken met verkeersmaatregelen. Soms wordt het fietsverkeer over de rijbaan geleid. De verkeerssituatie wordt aangegeven met borden en waar nodig staat een tijdelijk verkeerslicht of een verkeersregelaar.

Bron: Woerdense Courant 17 januari 2018

 

BUBBELS
Groenendijk Ondernemer van 2017

Ondernemingsprijs 2017. Een award, een oorkonde én eeuwige roem voor Groenendijk Bedrijfskleding dat tijdens de nieuwjaarsreceptie werd uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemingsprijs 2017.

De 350 ondernemers worden flink in de watten gelegd. In de Zegveldse Milandhof is de grote sporthal omgetoverd tot restaurant en theater. Rijkelijk gevulde buffetten lonken naar de gasten die tussen de ontmoetingen door een vorkje prikken. Natuurlijk worden de feestvierders welkom geheten en voorzien van de beste wensen door de bestuursleden van OKW: David Vèrweij (voorzitter), Ineke van Meines, Heidi van Woudenberg, Rolf Verschure en Bas Kleinveld.
Voor het organisatieteam is het nog even bikkelen, Monique van Breukelen (OKW), Alex Kok (regie en productie Alko Media) en Andrè van der Heijden (licht en geluid Purple Haze) zijn pas klaar wanneer
de laatste gast tevreden naar huis gaat.

De ontmoetingen worden onderbroken door de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. Verweij blikt een beetje terug, maar vooral vooruit. „2017 is een jaar van absoluut econo misch herstel geweest. De voorspellingen zijn uitgekomen. Het blijven echter voorspellingen, die geen rekening houden met factoren als de Brexit, de nukken van Trump en het spierballengedrag in Noord-Korea", waarschuwt de voorzitter. „Vorig jaar was ik nogal hard richting gemeente. Maar de samenwerking is met stip verbeterd en ik hoop van harte dat wij samen de ingeslagen weg kunnen vervolgen. Kortom, minder praten
wel overleggen en meer doen."

Na de speech is het podium voor trendwatcher en futurist Richard van Hooidonk die de toehoorders meeneemt in een ontdekkingsreis in de toekomst. Zelfrijdende auto's, chips in ons lichaam, robots en 3D-printers komen aan bod.

Na een culinaire pauze is het tijd voor het spannendste onderdeel van de avond: de uitreiking van de OKW Ondernemersprijs 2017. Na een pitch van Peter Bol en Arjan Ton (Bolton Groep), Ad en Albèrt de Goey (ABs Autoherstel Ad de Goey) en Marien Groenendijk (Groenendijk bedrijfskleding) is de keuze aan het publiek. De stemmen worden in razend tempo geteld. Het is Marien Groenendijk die met de eer gaat strijken. Tot zijn grote vreugde schrijft hij de tiende editie van de prestigieuze Ondernemersprijs op zijn naam. Burgemeester Victor Molkenboer overhandigt hem met welgemeende complimenten en felicitaties de award die vast een mooi plekje krijgt in het bedrijfspand aan de Straat van Gibraltar.

Groenendijk brengt trots een toost uit met echtgenote Nanda en een aantal medewerkers, waarvan sommigen gehuld in bedrijfskleding en uniforms uit eigen assortiment. Een extra hartelijk applaus en staande ovatie van de collega-ondernemers maken het feest compleet.

PATENT

Wereldwijd patenthouder van het oplosbare WEAR2-garen is Groenendijk Bedrijfskleding. Oude kleding kan daardoor makkelijk gerecycled worden: Textiel wordt door straling eenvoudig gescheiden van knopen en ritsen.

Bron: AD Groene Hart 16 januari 2018

Melken, eten, slapen en weer melken, 7 dagen in de week
Nine melkt honderden geiten en koeien op meerdere boerderijen.

door Annemiek Brandriet

Bodegraven/Ter Aar - Ze werkt op de vreemdste tijden en reist van de ene boerderij naar de andere. Nine van Bemmel melkt dagelijks honderden geiten en koeien en zou niets anders willen.
Boerin? Nee, dat is ze niet. Ze is zzp'er. „Het is misschien een beetje moeilijk om mijn werk te omschrijven, ik hoop altijd maar dat mensen het niet zelf raden. Aan een boerin kleeft toch een bepaald beeld. Ik verhuur mezelf als melkster. Boerin wil ik niet zijn. Ik vind het ook fijn om leuke kleding aan te doen als ik thuis kom. Als je op een boerderij woont is het toch een hele uitdaging om ergens netjes en schoon aan te komen."

Het is rond 16.30 uur als ze aankomt op de boerderij van Benno van Vliet in Ter Aar. Vóór Van Bemmel de geitenstal induikt, hijst ze zich in een knalrode overall voor een flinke klus. Het melken van de 400 geiten neemt wel zo'n twee uur in beslag. Het haar gaat stevig vast, anders knabbelen de geiten er gerust aan.

Eigenwijs
Kordaat stapt de jonge vrouw de stal in, om ervoor te zorgen dat de drachtige geiten als eerste gemolken worden. Ze sjouwt met hekken en duwt een eigenwijze geit voorzichtig de juiste kant op. Als ze de voerbakken heeft gevuld, kunnen de geiten richting melkmachine. Met routine hangt ze de zuignappen aan de uiers. „Hiervan weet ik zeker dat ik het goed kan", zegt de 25-jarige Bodegraafse over
het melken van koeien en geiten.

De melkster heeft de opleiding Veehouderij afgerond en zou dus een eigen boerenbedrijf kunnen runnen. Toch is dat niet haar droom. „In heel veel andere dingen is de gemiddelde boerenjongen toch sneller en handiger dan ik. Ik heb ook niet zo'n zin om een hele dag te werken. Ik zou er niet blij van worden als ik acht uur aan één stuk zou moeten werken." Ze verdeelt nu haar werk over twee shifts per dag. 's Ochtends vroeg twee bedrijven en aan het einde van de middag weer ergens anders melken. En dat zeven dagen per week. „Ik zeg altijd dat er twee keer twaalf uur in een dag zit, ik slaap vaak ook in twee keer.
Ik sta om 01.30 uur op om naar Rhenen te gaan. Daar begin ik om 3 uur 's ochtends.Op de radio zeggen ze altijd 'goedenacht'. Dat vind ik zo erg. Ik ben rond 05.30 uur klaar en ga dan naar de volgende, in Linschoten of Nieuwkoop. Dat verschilt per dag." Vervolgens gaat ze naar huis. Soms om nog even bij te slapen, een andere keer gaat ze sporten. Overdag heeft ze haar handen vrij om te doen waar ze zin in heeft. Van Bemmel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam NVB Melkservice, melkt in een week tijd duizenden geiten en honderden koeien. „Ik dacht eerst dat ik dit als een  opstapje zou gebruiken. Om ervaring op te doen en mijn netwerk uit te breiden. Ik heb ook wel andere dingen geprobeerd, maar dat paste niet bij me. Dit vind ik nog steeds heel leuk. Ik zeg niet dat ik het altijd zo blijf doen, maar waarom zou ik nu iets anders moeten zoeken?" Als pluspunten noemt ze de vele sociale contacten die ze heeft door haar werk. „Ik kom bij veel gezin nen over de vloer. Soms zie je dat boeren eenzaam zijn op hun bedrijf, het is waarom Boer zoekt vrouw zo populair is. Daar zou ik niet aan moeten denken." Twee avonden in de week helpt ze Benno van Vliet op zijn bedrijf in Ter Aar. Ze melkt er 400 geiten. „Ik heb ook koeien", zegt de boer. „Mijn zoon helpt twee avonden per week bij een andere boer, dan doe ik de koeien en heb ik geen tijd om ook nog de geiten te melken. Zoals Nine heb je er niet veel. Ik denk dat ze uniek is, omdat ze alleen komt melken."

Geduld
Dat klinkt makkelijker dan het is, melken. Het is niet alleen een kwestie van de dieren op de melk machine aansluiten. Ze moet de dieren ook verplaatsen om ervoor te zorgen dat ze allemaal gemolken worden. Van Bemmel loopt echter op haar gemak tussen de vele mekkerende geiten. Met zachte hand en veel geduld krijgt Van Bemmel iedere geit op de juiste plek. „ Ik ken niet alle dieren, maar in ieder groep zitten wel dieren die opvallen. Elk dier heeft zijn eigen karakter. Ze zijn slimmer dan ze eruit zien. Ze weten precies wie er achter ze staat."

Bron: AD Woerden 13 januari 2018

Twee Siveo-iconen in het zonnetje gezet

ZEGVELD - Tijdens de nieuw jaarbijeenkomst op de Beemd heeft voorzitter Eric van den Hoeven een tweetal Siveo-iconen in het zonnetje gezet. Margriet Vermeij en Leo Pouw werden benoemd tot Lid van Verdienste van Siveo. Beiden geel-blauwen hebben gedurende tientallen jaren een imposante staat van dienst opgebouwd. En zij zijn nog steeds op verschillende terreinen actief binnen de club. De benoeming kreeg veel bijval in een overvolle Siveokantine.

Bron: Woerdense Courant 10 januari 2018
Pin It