Excuses Stedin aan bewoners

door René Cazander

De Meije - Tientallen bewoners van de Hazekade in De Meije kunnen deze dagen een excuusbrief verwachten van Stedin. Zij zijn de dupe van een foutje van de netbeheerder, waardoor de bewoners maandag plotseling zonder stroom kwamen te zitten.
In de brief lezen de bewoners hoe ze eventueel een schadeclaim bij Stedin kunnen indienen. Als compensatie voor het weggooien van bedorven eten of gemiste inkomsten. Met deze claims gaat de net-beheerder coulant om, verzekert woordvoerder Franc de Korte. Stedin verving maandag elektriciteitskabels. Dit zijn zogeheten geplande werkzaamheden, aldus De Korte, waarover de betreffende bewoners vooraf met een brief worden geïnformeerd. Om de kabels te vervangen, moesten ruim 200 bewoners van de Hazekade in De Meije (huisnummers 13 tot en met 214) worden losgekoppeld van het stroomnet. De werkzaamheden zouden tussen 08.00 en 16.00 plaatsvinden. Door een foutje in de communicatie heeft een deel van de bewoners geen bericht gehad dat zij een paar uur zonder stroom zouden komen te zitten. Stedin betreurt dit ten zeerste, aldus woordvoerder de Korte. Ook bij de gemeente Bodegraven zijn er klachten binnengekomen van bewoners die klaagden over plotselinge uitval van de stroom. Een van de gedupeerde klanten is eetcafé de Halve Maan. Eigenares Elly Hanswijk baalde er maandag van dat ze haar tent die hele dag niet kon openen, omdat ze geen stroom had.


28 graden
Hanswijk wist niets doordat Stedin had verzuimd haar vooraf te informeren over het onderhoud aan de stroomkabels. „Ik wilde maandag gewoon open. Zeker met 28 graden."
Hanswijk las vrijdagnacht op Facebook van een omwonende dat Stedin de komende dagen met onderhoud aan de kabels bezig zou zijn. Vooraf was niet te zeggen wanneer de stroom er in De Meije weer op ging. Dat was bij De Halve Maan rond 14.00 uur, weet Hanswijk. Te laat in haar ogen om dan nog open te gaan. „Voordat alles dan weer is opgestart."
Vorig jaar overkwam Hanswijk hetzelfde. Toen diende de eigenares van De Halve Maan een claim in bij Stedin. Die werd netjes betaald. De claim komt er dit keer weer aan, kondigt ze aan. Alleen de hoogte is nog niet bekend.

Bron: AD Woerden 31 mei 2018

Jonge uivers hebben luizenleven in Zegveld

ZEGVELD - Het ooievaarsstation in Zegveld heeft niet te klagen over belangstelling deze dagen. Vliegverkeer gaat af en aan om de catering voor de tijdelijke bewoners te verzorgen. Veel trouwe
ooievaars hebben hun vaste stek weer gevonden en hebben gekozen voor een nest in de vertrouwde polder. En daar voeden zij nu hun jonge uivers, totdat deze zelf uit kunnen vliegen.
Maar voor nu is het eigenlijk wel lekker makkelijk: peuzelen wat pa of ma voorschotelt, warm geserveerd.

Bron: AD Woerden 29 mei 2018

Vliegen vergelijken op twee soorten weiland in Zegveld

door Rik Sneijder

Groene Hart - Op welk weitje komen de meeste insecten af? Dat wordt onderzocht op de proefboerderij in Zegveld. Immers, hoe meer insecten, hoe meer weidevogels.
In het groene land langs de Oude Meije in Zegveld steken de gele plakstrips goed af. Het zijn insectenvangers. Die zijn er niet omdat de koeien hier zo'n last van vliegbeestjes hebben. Nyncke Hoekstra doet op de landerijen achter het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld onderzoek naar de insecten die afkomen op twee verschillend beweide percelen grasland.
Het is ook een inventarisatie van het aantal en soorten insecten. Nyncke Hoekstra is onderzoekster bij het Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet naar en adviseert over duurzame landbouw en voeding. Het is uiteindelijk de bedoeling dat haar onderzoek bijdraagt aan een handleiding voor boeren die de weidevogel een warm hart toedragen.
Plakkerige gele velletjes
Hoewel veehouders in veenweidegebieden al veel doen om de tureluur, grutto en kievit te beschermen, loopt hun aantal dramatisch terug; nu zijn er bijvoorbeeld 60 procent minder grutto's dan in 1990. Het teruglopend aantal grotere insecten speelt hierbij een belangrijke rol, vermoedt onderzoeker Hoekstra. „Wij zoeken in dit onderzoeksprogramma maatregelen die voor veehouders relatief makkelijk inpasbaar zijn", zegt zij.
Als voorbeeld noemt ze het kruidenrijker inzaaien van het grasland zodat er meer insecten op af komen, stroken langs sloot of greppel in mei niet maaien, andere mest en dus een andere manier van beweiden die het gunstigst is voor het insectenleven en daarmee voor het weidevogelbestand.
De onderzoekster vergelijkt op twee verschillend beweide percelen grasland de aanwezigheid van vliegende en kruipende insecten. Er staan zes plakkerige gele velletjes op elk perceel. De ene manier van beweiden is het zogeheten 'kurzrasen' en het andere perceel is het 'roterend standweiden'.
Op het eerste perceel - met kurzrasen - staan de koeien steeds op hetzelfde land en wordt het gras heel kort gehouden. Op het perceel 'roterend standweiden' verkassen de koeien elke dag naar een ander perceel en is het gras wat langer zodat het beter de kans krijgt te groeien. „Weersomstandigheden hebben een grote invloed op het aantal insecten", zegt Hoekstra.
Lokpotjes
Dit betekent dat de plakkertjes en de lokpotjes voor de kruipende insecten over enkele weken opnieuw in de weilanden worden neergezet. De onderzoekster verwacht over enkele maanden met resultaten te komen. Een plek in het Groene Hart waar het door maatregelen van boeren zelf redelijk goed is gesteld met de weidevogel is het gebied van de agrarische natuurvereniging de Hollandse Venen. Uit tellingen van deze vereniging blijkt dat het aantal gruttonesten vorig voorjaar met 10 procent is gegroeid.
Veehouder Ben Verkleij stelt dat veel boeren stroken gras laten staan en percelen later maaien. Overigens zien de boeren zelf dat de weidevogels vooral de prooi zijn van kraaien, roofvogels, wilde huiskatten, vossen en de laatste jaren ook van ooievaars. Toch blijven de resultaten van de beschermende maatregelen goed, zegt de Alphense veehouder Verkleij.

Bron: AD Groene Hart 18 mei 2018

Martijn zit dagelijks in 'Ooievaarsdorp' in Zegveld

ZEGVELD - Het Ooievaarsbuitenstation ligt aan de rand van Zegveld. Wie regelmatig in het dorp komt, ziet er in het voorjaar en een deel van de zomer voortdurend ooievaars overvliegen. Ze zijn ongetwijfeld negen van de tien keer op zoek naar voedsel, of met voedsel op weg terug naar de jongen. Op (en net buiten) het station staan namelijk tien paalnesten en daar maken op dit moment dertien ooievaars gebruik van. En binnenkort zijn dat er nog veel meer, want de nesten liggen vol eieren. En de eerste van veertig eieren zijn al uitgekomen.
Martijn (37) is een van de vijf bestuursleden van de Ooievaarsstichting. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn opa en vader. Opa Jan Beukers was een van de mede-oprichters van de Ooievaarsstichting rond 1980. Martijn: "Het werd opgericht in de tijd dat de ooievaar bedreigd werd met uitsterven. Op verschillende plekken in Nederland werd een buitenstation opgericht om te ooievaar te helpen." Ook in Zegveld dus.
Inmiddels zit Martijn boordevol met de meest interessante weetjes over ooievaars en vertelt hij daar met heel veel enthousiasme over. Zoals over de route die de beesten vliegen naar het zuiden. "Ze hebben eigenlijk twee routes, via de Straat van Gibraltar en via Israël. Ze gebruiken namelijk thermiek van warme lucht gebruiken om te vliegen. En boven water is de lucht kouder. Bovendien kunnen ze ongeveer tweehonderd kilometer per keer afleggen en dan moet er gerust worden." "Zo kwam het dus", vervolgt hij zijn verhaal" dat Zegveld ooit eens overspoeld is geweest met wel honderd ooievaars. Die kwamen eigenlijk alleen overvliegen uit het noorden van Nederland, maar ze streken neer vanwege slecht weer. Hadden we zomaar iets voor honderd ooievaars in het dorp." Zijn het nu nog alleen de ouders die Zegvelders voortdurend zien overvliegen, over een paar weken vliegen ook de jonge ooievaars rond. "Ook zij trekken naar het zuiden in augustus", vertelt Martijn. Zij vliegen zo half augustus uit, de ouders volgen ongeveer twee weken later. Voordat ze zover zijn moeten ze flink gevoederd worden. Zestien kilo voedsel per jong halen de ouders ongeveer op vanaf de geboorte tot de trek. Voornamelijk wormen en muizen. Dus dan kun je wel nagaan hoeveel ze heen en weer moeten vliegen om dat te verzamelen. Helemaal als er wel vier jongen per nest zijn." Er blijft trouwens van al die kilo's voer maar drie kilo gewicht over. Zoveel weegt een ooievaar. Jong en oud. "De jongen hebben vlak voor de trek al hetzelfde formaat als de ouders. Alleen aan de grijze snavel herken je dan nog dat het om een van de jongen gaat." De jongen komen meestal niet terug, naar Zegveld, de ouders wel. De vogels worden geringd en alles wordt bijgehouden door Martijn en de vier andere vrijwilligers van de vereniging. En dat gebeurt ook op andere plekken in het land en in de wereld. "Op dit moment proberen we de natuur zoveel mogelijk de gang te laten gaan. We voeden nog maar een klein beetje bij, dat was vroeger veel meer."

Bron: Woerdense Courant 16 mei 2018

Meijetuin is alsnog weer geopend

door Leny van den Belt
De Meije - Altijd heeft Corina van Arnhem haar ziel en zaligheid in de Meijetuin gelegd. Nu is de tuin na sluiting toch weer geopend voor publiek. En uitgebreider dan ooit.
Corina van Arnhem was één van de eersten in Nederland die haar tuin openstelde voor publiek. Tuinbladen schreven erover en van heinde en ver kwamen tuinliefhebbers inspiratie opdoen en onder de hooiberg genieten van een kopje koffie met een huisgebakken taart. Maar daaraan kwam een einde.
Steeds meer mensen gingen haar voorbeeld volgen. Voor Corina en partner Fred werd het tijd de bakens te verzetten. Corina's dochter Jet startte in Haarlem restaurant Jetties, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werden opgeleid tot volwaardige arbeidskrachten. De Meijetuin ging dicht en ze gingen Jet helpen.
„Het loopt daar als een trein," zegt Corina daarover. „Er wordt biologisch gekookt. Het is altijd druk." Daarnaast runden Jet en haar partner Salim Zamani restaurant Pippa's. „In de wintermaanden was het altijd vol", zegt Jet, „vooral met jonge mensen met kinderen. In de zomer gaan ze liever naar het strand. Dan zie je niemand. We hebben Pippa's op 1 mei gesloten."
Koning sjah
21 jaar geleden kwam de nu 41-jarige Salim Zamani naar Nederland. Hij is telg uit een familie van koks. Zijn grootvader was zelfs de allerlaatste chef-kok van Mohammed Zahir Sjah, de laatste koning van Afghanistan. De koning is in 1973 na een coup in Rome gaan wonen. „Ik ben in Kabul geboren", vertelt Salim. Op zijn 19de wilde hij weg uit Afghanistan. „Ik had altijd gedacht dat als ik ergens naartoe zou gaan, het Nederland zou zijn." Eenmaal in Nederland ging het goed met de inburgering, kreeg hij huisvesting en werk. Tien jaar geleden kwam hij naar Haarlem om bij Jetties aan de slag te gaan. „Ik was afwashulp", vertelt hij, „maar toen ik zag hoe in het restaurant  rijst werd gekookt, heb ik er wat van gezegd. Wij doen dat in Afghanistan heel anders. Wij geven rijst heel veel kleuren."
Het resultaat was dat hij mocht gaan koken en behalve dat hij daarmee het hart van de klanten veroverde, veroverde hij ook het hart van Jet. Inmiddels hebben ze drie kinderen.
Corina: „Fred en ik zaten een tijdje geleden te mijmeren over hoe het nu verder moet. We hebben hier een prachtig huis, een mooie tuin, maar we doen er niets meer mee. Op dat moment belde Jet. Ze had een fantastisch idee."
Dat idee was dat op vrijdag, zaterdag en zondag de Meijetuin weer opengaat, met overdag de bekende door Jet huisgemaakte taarten en broodjes. In de avonden kookt Salim dan voor groepen vanaf vijftien personen.
Wereldkeukens
„Ik kook Thais, India's, Aziatisch, uiteraard Afghaans", zegt Salim. Wereldkeukens noemt hij dat. „Hij bereidt een fantastisch 'duizend-en-één-nacht walking dinner'," aldus Jet. Dat niet alleen, Salim schijnt ook de lekkerste gerechten op de barbecue te kunnen toveren. Jet en haar moeder gaan weer high teas verzorgen en zelfs arrangementen organiseren met elektroboten. Corina geniet: „Twee weken geleden was hier nog niets, nu staan er weer tafels en stoelen onder de hooiberg." De Meijetuin heeft zo in de loop der jaren heel wat gedaantes aangenomen. De tuin is nu aan Meije 211 open tot 30 september.

Bron: AD Woerden 14 mei 2018

Meijetuin weer open voor het publiek

ZEGVELD - De Meijetuin aan de Meije 211 is vanaf nu weer geopend voor publiek. Hier kan iedereen op vrijdag, zaterdag en zondag met blote voeten in het gras genieten van koffie en taart met het geloei van koeien op de achtergrond. In de tuin kan ook geluncht of geborreld worden en er is ijs te koop. Groepen van minimaal tien personen kunnen ook op maandag tot en met donderdag terecht voor een diner of een high tea. De Meijetuin is ook morgen op Hemelvaartsdag geopend. www.demeijetuin.nl

Bron: AD Groene Hart 9 mei 2018

Groep 4 zamelt 2,4 miljoen doppen in voor KiKa

ZEGVELD - In groep 4 van basisschool Jorai is afgelopen periode een duizelingwekkend aantal doppen ingezameld voor het goede doel. Leerling Sanne leverde met hulp van haar vader maar liefst 2,4 miljoen doppen in voor KiKa. Twee vrachtwagens vol met 32 pallets en talloze dozen vol doppen was het resultaat. Goed voor twee grote containers vol.
De doppen kwamen via de vader van Sanne, die directeur is van een bedrijf dat fruit- en groentesappen over heel Europa verspreid. De doppenactie zelf was het vervolg van een lokale flessenactie, waarbij juf Marian aanspoorde de doppen apart in te zamelen. Voor de megadonatie zamelden de kinderen zelf ook al 22 kilo doppen in, voor onderzoek naar kinderkanker. In Woerden en ook Houten worden alle doppen verzameld voor dit doel en uiteindelijk naar Middelharnis gebracht.

Bron: AD Woerden 1 mei 2018
Pin It